Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ)
63 Fourth Avenue · New York, NY 10003 · USA
(tel) 212-254-5130 · (fax) 212-254-5239

Після гасел написаних латинкою, йдуть гасла написаниі кирилицею. Щоби знайти автора, предмет, назву чи слово в назві, треба користуватися ключем FIND (Ctrl-F) у Netscape. Можна друкувати кирилицею, і хоч надруковане слово у віконці FIND буде зашифроване, Netscape знайде потрібні гасла. Можна також завантажити текст каталогу на особистий комп'ютер і послуговуватись будь якою редакційною програмою при шуканні за гаслами.

These pages use CP1251 Cyrillic fonts for Ukrainian. If none of this is legible to you please go to the catalog in English or download Cyrillic fonts and keyboards which are obtainable for free at this website.

НАЗАД до Каталогу: [ АВТОР ] [ НАЗВА ] [ ПРЕДМЕТ ]

Порядок каталогу на сторінці: ПРЕДМЕТИ.

BRAMA -- Gateway Ukraine

Предмет: UKRAINIAN POLISH RELATIONS
Problem Polsko-Ukrainski. Garczynski, Leon Stefan.
Tygodnika "Zwiazkowi, Nakladem autora.
29s. 20cm. Мова--P. Toronto, 1941.

Problem polsko-ukrainski w ziemi czerwienskiej. Bochenski i inni, Aleksander.
Polityka (Stanislaw Los, Wlodzimierz Bachkowski).
245s. 22cm. Мова--P. Warszawa, 1938.

Problemy Europy wschodniej. Warszawa, Rok 1, 1939, No. 1-3.
27cm., poor condition. Мова--P. Warszawa, 1939.

Prometeizm w polityce II Rzeczypospolitej. Mikulicz, Sergiusz.
Ksiazka i Wiedza.
313s. 21cm. Мова--P. Warszawa, 1971.

Przed i po maju. T.1,2. Romeyko, Marian.
Ministerstwa Obrony Narodowej.
2 t. Мова--P. Warszawa, 1967.

Przeglad Krajowy: pismo polityczne, ekonomiczne i literackie. Rok 1, No. 6, 1909.
(Redaktor i wydawca L.Radziejowski, з архіву Богдана Лепкого)
30cm. Мова--P. Kijow, .

Report on The Polish-Ukrainian Conflict in Eastern Galicia. London, 1931. Barr etc, James.
House of Commons, published by The Unite Ukrainian Organiz. of Chicago (Rhys J. Davies).
23p. 23cm. Мова--E. Chicago, 1931.
Також: Halychyna.

Report on the Polish Terror: Poland and Ukraine the Danger spot of Europe.
Ukrainian Bureau (Foreword by Cecil Malone, M.P).
73c. 22cm. Мова--E. London, .

Rok przed kleska 1 wrzesnia 1938-1 wrzesnia 1939. Turlejska, Maria.
Wiedza Powszechna.
437s. 21cm. Мова--P. Warszawa, 1969.

Rzeczpospolita wielu narodow. Tomaszewski, Jerzy.
Czytelnik.
285s. 20cm. Мова--P. Warszawa, 1985.

Schicksal des ukrainischen Volkes unter polnischer Herrschaft. 1.Band. Wojnarowskyj, Titus.
Verlag des Verfassers H.Engel & Sohn.
256s. 22cm. Мова--G. Wien, 1921.

Sejm koronacyjny Jana Kazimierza w 1649r. Historia XLV. Ochman, Stefania.
Uniwersytetu Wroclawskiego (Pamieci prof. dr. Jozefa Leszczynskiego).
270s. 24cm. Мова--P. Wroclaw, 1985.
Також: History - Cossack Hetman State.

Silni-zwarci-gotowi. Mysl polityczna Obozu Zjednoczenia Narodowego. Majchrowski, Jacek.
Panstwowe Wydawnictwo Naukowe.
215s. 20cm. Ilustracje. Мова--P. Warszawa, 1985.

Slovo Polskie.
(Nr. 37, 7 lutego 1929)
Newspaper. Мова--P. Lwow, 1929.

Slovo Polskie.
(Nr. 37, 7 lutego 1929)
Newspaper. Мова--P. Lwow, 1929.

Sprawa ukrainska i Ukraincy we wspolczesnej Polsce. Serczyk, Wladyslaw A.
Nakladem Tomasza Filipczaka (Shelved under: "Colloquium narodow". Lodz, 1987. стор.125).
24cm. Мова--P. Lodz, 1987.

Sprawa ukrainska w Drugiej Rzeczypospolitej 1922-1926. Papierzynska-Turek, Miroslava.
Wydawnictwo Literackie (З бібліотеки Івана Кедрина-Рудницького).
389p. 20cm. Мова--P. Krakow, 1979.

Spring of a Nation. Ukrainians in Eastern Galicia in 1848. Bohachevsky-Chomiak, Martha.
Published by Shevchenko Scientific Society, Inc.
80p. 24cm. Мова--E. Philadelphia, PA, 1967.
Також: Ukrainian Austrian Relations.

Stosunki Polsko-Ukrainskie 1917-1947: Odtragedii do wspolpracy. Bibioteka Perturbancyj, 1.
Perturbancii.
124c. 22cm. Мова--P. Warszawa, 1990.
Також: Army.

Studya nad stosunkami narodowosciowymi na Litwie przed Unia Lubelska. Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydzial II Nauk antropologicznych, historyi i filozofii, No.7. Jakubowski, Jan.
Nakladem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
104p. 25cm. Мова--P. Warszawa, 1912.

To the civilised nations of the world. Hrushevs'kyi, Mykhailo (1866-1934).
Committee of the Independent Ukraine.
5p. 29cm. Мова--E. Geneva, 1920.

Traktat pokoju miedzy Polska a Rosja i Ukraina podpisany w Rydze dnia 18 marca 1921 roku.
32c. 30cm. Мова--P. Ryga, 1921.

Truth About Poland. Soborny and others, V.
Committee of Protest Again Persecution of Ukrainians by Poland (W. Bukata).
15p. 23cm. Мова--E. New York, 1938.

Truth About Poland and the Ukrainians.
32p. 24cm. Мова--E. Saskatchewan, Canada, .

Ugoda Hadziacka z 1658r. W 300-letnia jej rocznice. Wschod Polski - pod red. Tadeusza Jankowskiego, zeszyt 25. Koscialkowski, Stanislaw.
Instytut Wschodni "Reduta" (Odczyt wygloszony dnia 7 czerwca 1958r. po Walnym Zebraniu "Reduty").
32s. 25cm. Мова--P. Londyn, 1958.

Ukraina i sprawa ukrainska. Wasilewski, Leon.
"Ksiazka".
219+31ss. 21cm. Мова--P. Krakow, .

Ukraincy w Polsce odrodzonej. Felinski, M.
140s. 23cm. Мова--P. Warszawa, 1931.

Ukraincy wobec panstwowosci polskiej.
Spotkania. Niezalezne pismo mlodych katolikow, Nr 1-2.
49s. 22cm. Xerox copy artykulu. Мова--P. Lublin, .

Ukraine-Between Poland and Russia. Chubatyi, Nicholas (1889-1975).
(Reprinted from The Review of Politics, Vol.8, No.3)
332-353pp. 23cm. Мова--E.
Також: History.

Ukrainian-Polish Diplomatic Struggle 1918-1923. Ripets'kyi, Stepan, Stepan.
Ukrainian Research and Infromation Institute.
39p. 21cm. 2 copies. Мова--E. Chicago, 1963.

Ukrainians and the Polish Revolt of 1863. Luciv, Wasyl.
Slavia Library.
66p. 23cm. Мова--E. New Haven, 1961.
Також: History - Poland.

W 50-lecie powstania Wyzszej Szkoly Wojennej w Warszawie. Chocianowicz, Waclaw, Zebral i opracowal.
Nakladem oficerow dyplomowanych na Obczyznie.
532s. 22cm. Мова--P. Londyn, 1969.
Також: Army - Poland.

W krolestwie Galicji i Lodomerii. Grodziski, Stanislaw.
Wydawnictwo Literackie.
301p. 20cm. Мова--P. Krakow, 1976.
Також: Halychyna.

W lwowskiej Armii Krajowej. Wegierski, Jerzy.
Instytut Wydawniczy PAX.
314s. 21cm. Мова--P. Warszawa, 1989.

Western Ukraine within Poland 1920-1939. Kubiiovych, Volodymyr.
Ukrainian Research and Information Institute.
30p. 21cm. 2 copies. Мова--E. Chicago, 1963.

Wojewodztwo wolynskie 1921-1939. Elementy przemian cywilizacyjnych, spolecznych i politycznych. Medrzecki, Wlodzimierz.
Zaklad Narodowy im Ossolinskich.
202s. 24cm. Мова--P. Wroclaw, 1988.

Wysiedlenie ludnosci ukrainskiej z Polski w latach 1944-1946. Skrzynecki, Piotr.
Mysl Panstwowa.
32s. 22cm. xerox copy. Мова--P. Warszawa, 1988.

Z dobra nowina: Do ujarzmionych narodow Europy wschodniej.
58c. 12cm. Мова--P.

Z dobra nowina: Do ujarzmionych narodow Europy wschodniej.
(Brak bibliograficznych danych)
58s. 12cm.. Мова--P.

Z dziejow wspolpracy Polakow, Ukraincow i Rosjan.
Panstwowe Wydawnictwo Naukowe.
211s. 26cm. Мова--P. Warszawa-Krakow, 1975.
Також: Ukrainian Russian Relations.

Z dziejow wspolpracy nacjonalistow ukrainskich z Niemcami w okresie II wojny swiatowej i okupacji. Prus, Edward, Edward.
Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckego.
394s. 24cm. Мова--P. Katowice, 1985.
Також: Army - Insurgent, 1942-53.

Zarys dziejow prawoslawia na terenie wojewodztwa bialostockiego. Sosna, Grzegorz.
Думка.
32с. 22см. Мова--P. Більськ, 1989.
Також: Church - Orthodox.

Zbior dokumentow 1920-1921.
(Брак бібліографічних даних)
335с. 23см. Мова--P.

Zbior dokumentow 1920-1921.
(Брак бібліографічних даних)
23cm. Xerox copy. Мова--P-U.
Також: History - Poland.

Zbrodnie nacjonalistow Ukrainskich dokonane na ludnosci Polskiej na Wolyniu 1939-1945. Turowski та інші, Jozef, Укладач.
Glowna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce (Siemaszko, Wladyslaw).
180с. 21см. Мова--Pol. Warszawa, 1990.
Також: Army - Insurgent, 1942-53.

Zwiazki literackie polsko-ruskie w dziedzinie dramatu wieku 17-18. Lewanski, Julian.
(Artykul)
63-88ss. 23cm. Мова--P. Warszawa, .

listwhose pleasure shall they die? A Appel for Ukrainians Suffering under Polish Rule.
The Ukrainian Defence Committee.
15p. 24cm. Мова--E. New York, 1922.

Єзуїтська преподобниця: Історичне оповіданє. Левицький, Ор.
Українська видавнича Спілка.
69с. 19см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Вінніпеґ, .

Адам Міцкєвич в українській літературі. Вервес, Г.Д.
Художньої літератури (Друге видання).
276с. 21см. Мова--U. Київ, 1955.
Також: Literature - History and criticism.

Береза Картуська.
Накладом Видавничої Спілки "Новий Шлях".
69с. 23см. poor condition. Мова--U. Саскатун, .
Також: Concentration Camps - Poland.

Боротьба Росіі і Польщі за Україну (1654-1664рр.). Марченко, М.
АН у Львові, Академії Наук УРСР.
114с. 23цм. Мова--U. Київ, 1941.
Також: Ukrainian Russian Relations.

Бюлетень. ч.1, 1967. Українсько-Польське Товариство, .
21см. Мова--U. Лондон, 1967.

В яскині лева: Українець в польському підпіллі. Книш, Зиновій.
123с. 18см. 3 примірники. Мова--U. Торонто, 1958.

В яскині лева: Українець в польському підпіллі. Книш, Зиновій.
Срібна Сурма.
127с. 19см. 2 copies. Мова--U. Торонто, 1976.

Варшавський Договір між поляками й С. Петлюрою 21 квітня 1920 р.. Шелухин, С.
Знання (Передрук з Прага, 1926, вид-во "Нова Україна").
35с. 30см. poor condition. Мова--U. Прага, 1946.
Також: Revolution - Ukrainian, 1917-1921.

Вершавський договір між поляками й С. Петлюрою 21 квітня 1920 року. Шелухин, Сергій.
Млин (Фототипне відтворення видання 1926 року, Прага, в-во "Нова Україна").
40с. 24см. Мова--U. Прага, 1966.
Також: Revolution - Ukrainian, 1917-1921.

До питання українсько-польських взаємин.
Ім.Хвильового.
37с. 21см. 2 примірники. Мова--U.

Документи українського мучеництва під Польщею: Бесіда українського священника перед судом. Кучкуда, Осип.
Український Прапор.
24с. 15см. 3 примірники. Мова--U. Відень, 1921.
Також: Atrocities - Halychyna.

Документи українського мучеництва під Польщею: Бесіда українського священника перед судом. Кучкуда, Осип.
Український Прапор.
24с. 15см. 3 примірники. Мова--U. Відень, 1921.
Також: Atrocities - Halychyna.

Зі споминів Мирослава Січинського. Шаповал, М.Ю.
Вільна спілка.
40с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Подєбради, 1928.

За державну незалежність Галичини: Чому українська Галичина не може прийти під Польщу. Лозинський, Михайло, Упорядник.
Видання Президії Української Національної Ради (Includes: Проект "Основи Державного Устрою Галицької Републики").
42с + 10с. 23см. Мова--U. Відень, 1921.
Також: Constitution.

За державну незалежність Галичини: Чому українська Галичина не може прийти під Польщу. Лозинський, Михайло, Упорядник.
Видання Президії Української Національної Ради (Includes: Проект "Основи Державного Устрою Галицької Републики").
42с + 10с. 23см. Мова--U. Відень, 1921.
Також: Constitution.

Західна Україна та політика Польщі, Росії і Заходу (1772-1918). Стахів, Матвій, Матвій.
Український Робітничий Союз.
Т.1,3-6. 22см. Мова--U. Скрентон, 1958.
Також: Halychyna.

Интернациональньіе связи трудящихся Украинской ССР и Польши 1929-1933. Нерод, В.А.
Наукова думка.
122с. 20см. 2 примірники. Мова--R. Киев, 1983.

Міжнароднє положення Польщі та Галицькі Українці. Лось, Станислав.
Накладом автора.
72с. 21см. poor condition. Мова--U. Львів, 1932.
Також: Halychyna.

Міжнароднє положення Польщі та Галицькі Українці. Лось, Станислав.
Накладом автора.
72с. 21см. poor condition. Мова--U. Львів, 1932.
Також: Halychyna.

Меморіял Українського Студенства до культурного світу.
Union Nationale des Association des Studiants D'Ukraine.
43с. 27см. Мова--U-F-G. Geneve-Prague, 1929.

На побічному відтинку: Польсько-українська проблема. Наша книгозбірня, ч.2. Лиманський, С.
Наша книгозбірня.
39с. 21см. 2 примірники. poor condition. Мова--U.

На тему українсько-польських відносин. Критичні-зауваження. Семенюк, Антін.
167с. 21см. Мова--U. Міннеаполіс, 1996.

Нарис історії українсько-польської війни1918-1919. Думін (Крезуб), Осип (Антін).
Oko (Друге видання).
179с. 18см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1966.
Також: History.

Новий "Projekt na zniszczenie Rusi" або як польські гнобителі збирають ся знищити українсько-руський нарід. Михайлів, Михайло.
Накладом д-ра Володимира Бачинського.
45с. 19см. Мова--U. Львів, 1909.

Політичні та економічні зв'язки України з Росією 17 ст.. Шевченко, Федір, Ф.П.
АН УРСР.
499с. 21см. Мова--U. Київ, 1959.

Польський і руський революційний рух і Україна. Лозинський, Михайло.
Накладом автора.
18-200с. 20см. poor condition. Мова--U.
Також: Ukrainian Russian Relations.

Польсько-українські відносини XVII ст. всучасній польській призмі. Літературно-наукова бібліотека ч.86. Антонович, Володимир.
(Shelved under; Drahomaniv Mykhailo-Shveitsars'ka spilka)
66с. 15см. Мова--U. Львів, 1904.

Українська Католицька Парохія і церква Св. Норбарта в Кракові: Конспект історії з ілюстраціями. Божик, Степан.
Українське науково-освітнє товариство в Бельгії.
24с. ілюстрації. 24см. Мова--U. Louvain, 1959.
Також: Church - Catholic.

Українсько-польські стосунки у ХІХ сторііччі. Демкович-Добрянський, Михайло.
УВУ.
114с. 24см. 2 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1969.

Українсько-польські стосунки у ХІХ сторііччі. Демкович-Добрянський, Михайло.
УВУ.
114с. 24см. 2 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1969.

Предмет: UKRAINIAN RUSSIAN RELATIONS
І.А. Крилов: з історії російсько-українських літературних відносин. Деркач, Борис.
Дніпро.
166с. 18см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1969.

Інтернаціоналізм чи русифікація ?. Дзюба, Іван.
Сучасність.
262с. 20см. 2 примірники. Мова--U.

Воссоединение Украиньі с Россией в 1654 г. Греков и другие, Игорь.
Госуд. изд-во политической литературьі (Королюк, В. Миллер).
111с. 20см. Мова--R. Москва, 1954.
Також: History - Pereiaslav Treaty, 1654.

Міцніші скелі. Курочка, Маріян.
Видано коштами автора.
31с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1968.

Міцніші скелі. Курочка, Маріян.
Видано коштами автора.
31с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1968.

Москальство, українство і решта немоскальства. Косаренко-Косаревич, Василь (1891).
23с. 24см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1962.

О.М. Горький і українська література. Шутенко, В.В.
Товариство для поширення знань УРСР.
39с. 20см. Мова--U. Київ, 1960.
Також: Literature - History and criticism.

Освобожденіе Россіи и Украинскій вопрось. Грушевський, Михайло (1866-1934).
Общественная Польза.
135с. 19см. Мова--R. С.-Петербургь, 1907.

Осуществление взаимосвязи украинского и русского язьіков в обучении орфографии русского язьіков. Мельниченко, І.Н.
Радянська школа.
132с. 20см. Мова--R. Киев, 1966.
Також: Language.

Питання російсько-українських мовних зв'язків: науково-популярний нарис. Їжакевич, Галина.
АН УРСР.
012с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1954.
Також: Language.

Правдиве значення совєтського терміну "Україна". Смаль-Стоцький, Роман.
Спілка Визволення України. Головна Управа.
48с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк-Вашинґтон, 1968.

Приєднання церкви української до московської в 1686 році. Огієнко, Іван (1882).
Наша культура (Видання п'яте, доповнене).
70с. 18см. 2 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1948.
Також: Church.

Пушкін і ми.
(Shelved under: Микола Вороний - поет українського модернізму)
27с. 24см. 3 примірники. poor condition. Мова--U.

Революционньіе демократьі на Украине. Ястребов, Ф.
АН УССР.
305с. 21см. Мова--R. Киев, 1960.

Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953. Білас, Іван.
Либідь-Військо України.
2 т. 21цм. Мова--U. Київ, 1994.

Російсько-українські літературно-мовні зв'язки в другій половині 18- першій половині 19 століття. Гнатюк, Г.М.
АН УРСР.
41с. 21см. Мова--U. Київ, 1957.

Російщення України: науково-популярний збірник. Полтава, Леонід.
редактор, УККА.
416с. 24см. Мова--U. Нью Йорк, 1984.
Також: Occupation.

Росія й Україна. Міхайленко, М.
Накладом Української Народної Ради в Америці.
63с. 19см. Мова--U. Джерзи Сіти, 1915.

Росія й Україна. Михайленко, М.
Накладом Української Народної Ради в Америці.
63с. 18см. 3 примірники. Мова--U. Джерзей Сіти, 1915.

Росія й Україна. Михайленко, М.
Накладом Української Народної Ради в Америці (Shelved under: Tryl'ovs'kyi, Kyrylo: "Про велику Французьку Революцію").
63с. 18см. Мова--U. Джерзі Ситі, 1915.

Русско-украинские литературньіе связи.
Художественний литературьі.
184с. 21см. Мова--R. Москва, 1951.
Також: Literature - History and criticism.

Русь-Україна а Московщина-Россія. Цегельський, Лонгин.
123с. 18см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Царгород, 1916.
Також: History - Kievan Rus'.

Слово й діло. Горбань, М.
Обереги (Передрук з видання 1930 року. Обкладинка роботи М.Самокіши).
235с. 21см. Мова--U. Київ, 1993.

Стенографіческіе отчетьі. Сессія вторая.Часть 2.Заседанія 29-52 (сь 22 января по 19 марта 1914г.). Россия.Государственная Дума.Четвертьій созьівь, .
708-1206 стор. 27см. (не повне) Хеrох. Мова--R. С.Петербургь, 1914.

Творча єдність: З історії українсько-російських театральних зв'язків. Дурилін, С.М.
Державне вид-во образотворчого мистецтваі музичної літератури.
171с. 21см. Мова--U. Київ, 1957.
Також: Theater.

Україна і Росія: соціяльно-економічні підстави української національної ідеї 1917-1960. Кононенко, Константин (1889).
Український Технічно-господарський Інститут.
529с. 24см. 3 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1965.

Україна і українська політика Москви: Період підготови до Другої світової війни. Бібліотека Прологу і Сучасности, ч.150. Прокоп, Мирослав.
Сучасність (Друге видання).
176с. 17см. Мова--U.

Україна і українська політика Москви. Прокоп, Мирослав.
Сучасна Україна.
ч.1. 176с. 17см. 3 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1956.

Україна в творчості декабриста КондратіяРилєєва: наукова дисертація на звання доктора філософії в Українському Вільному Університеті в Мюнхені. Ковтонюк, Філімон Д.
Машинопис.
128с. 28см. Мова--U. Гонвел, Вірджінія, .
Також: History - Russia.

Україна на позвах з Росією.
Наклaдом Теодора Коваля.
27с. 23см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Нью Йорк, 1948.

Україна проти Москви: збірка статтей. Бібліотека українського підпільника, ч.2.
Закордонних частин ОУН.
388с. 15см. 2 примірники. Мова--U.

Україна-Русь і московізм. Павелко, Іван.
Миколи Денисюка.
109с. 17см. 3 примірники. Мова--U. Буенос-Айрес, 1952.

Українство в Росії. Дорошенко, Володимир.
Союз Визволення України.
114с. 21см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Відень, 1916.

Українські релігійно-культурні впливи на Московщину (17-18 ст.). Цимбалістий, Петро.
НТШ (Відбитка зі збірника Записки НТШ. т.181Ч "Релігія в житті українського народу").
157-178с. 24см. Мова--U. Мюнхен, 1966.
Також: Church.

Українська визвольна боротьба і "власовщина". Ковач, А.
55с. 20см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Німеччина, 1948.

Українсько-московська війна 1920 року в документах. Праці українського наукового інституту т.15. Сальський, В.
Ч.1. 401с. 24см. 3 примірники. Мова--U. Варшава, 1933.

Українсько-російські зв'язки в XIV-XVI ст.. Мишко, Д.І.
Ан УРСР.
175с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Київ, 1959.

Украинская проблема и Россия. Литвиненко, Іван.
Сучасність.
36с. 22см. Мова--R.

Царська Росія і українська справа. Левинський, В.
Накладом Івана Гниди.
118с. 17см. Мова--U. Монтреаль, 1917.

Чехов у звязках з Україною. Левченко, М.
Художньої літератури.
134с. 21см. Мова--U. Київ, 1960.

Что нужно знать об Украинь. Макаров, Ю.
Издание газетьі "Русский в Аргентинь".
111с. 24см. Мова--R. Буенос-Айрес, 1939.

Шляхами дружби і єднання: російсько-українські літературні зв'язки. Крутікова, Н.Є.
Дніпро.
277с. 21см. Мова--U. Київ, 1972.

Предмет: UKRAINIANS IN ARGENTINA
Меморандум Комітету Аргентинських Українців ого Екселенції Пану МініструЗакордонних Справ і Визнань Республики Аргентини.
7с. 23см. 3 примірники. Мова--U.

Українські поселення в Арґентіні. Shelved under: Ukr.Vil'nyi Universytet, Munich.Ukrainica Diasporiana.v.3. Василик, Михайло.
Укр. Вільний Університет (Summaries in German and Spanish).
146с. 24см. Мова--U. Мюнхен, 1982.

Предмет: UKRAINIANS IN AUSTRALIA
Bibliography of Ukrainians in Australia and New Zeland. Research Report No.1. Cipko, Serge, Compiler.
Ukrainian Studies Centre-Macguarie University.
18p. 30cm. Мова--E. Sydney, Australia, 1988.

Dictionary of Ukrainian graduates in Australia. Radion, S.
Academia Scientiarum Mohylo - Mazepiana Ukrainensis.
128p. 23cm. Мова--E. Melbourne, 1983.

Новий обрій.
Ластівка.
20см. Мова--U. Мельборн, 1954.
Також: Drama.

Предмет: UKRAINIANS IN BELGIUM
Українські робітники їдуть працювати до Бельгії. Ouvriers Ukrainiens commencent le travail en Belgique, .
14с. 16см. poor condition. Мова--U.

Предмет: UKRAINIANS IN BESSARABIA
Чи Липовани-це українці?: до історії поселення Південної Бесарабії. Мошинський, Володимир.
(Відбитка з "Нового Світу", ч.7/54, 1955)
7с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1955.

Предмет: UKRAINIANS IN BRAZIL
Апостольство Молитви між Українцями в Бразилії. Зінько, Василь.
(Відбитка з "Праці", 1962)
99с. 16см. 2 примірники. Мова--U. Прудентопіль, 1962.
Також: Church - Sermons.

Отці Василіяни у Бразилії. Бурко, Микола.
Видавництво ОО.Василіян.
103с. 22см. Мова--U. Прудентополь, 1984.

Отці Василіяни у Бразилії. Бурко, Микола.
Видавництво ОО.Василіян.
103с. 22см. Мова--U. Прудентополь, 1984.

Перший мій рік у Бразилії: хронікальні записки, спомини. Шимчій, Доротей.
О.Василіян.
447с. 21см. Мова--U. Прудентопіль, 1983.
Також: Church - Catholic, Brazil.

Рідна школа у Бразилії: Історично-правний нарис. Зінько, Василь.
ОО Василіян.
244с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Прудентопіль, 1960.
Також: Education.

Ти був чужий: Бразілія очима українця. Овечко, Іван.
114с. 19см. 3 примірники. Мова--U. Сан Пауло, 1957.

У спогад 50-річчя Апостольства Молитви уПрудентополі. 1900-1950. Зінько, Василь.
Братство Христового Серця та Апостольство Молитви.
16с. 16см. poor condition. Мова--U. Куритиба, 1950.
Також: Church - Sermons.

Українське жіноцтво у Бразілії. Лиса, Наталія, Упорядник.
86с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Прудентопіль, 1964.

Українці в Іваї: короткий начерк колонізації й розвитку Іваї. Мозіль, Вадим.
Накладом Марійської дружини.
40с. 23см. Мова--U. Іваї-Парана, 1958.

Українці в Бразилії. Борушенко, Оксана.
(Брак бібліографічних даних)
23цм. Мова--U.

Предмет: UKRAINIANS IN BRAZIL - PERIODICALS
Братчик: місячник Братства Св.Михаїла при Св.Володимирівській парафії УАПЦ. Рік 1, ч.9, 1955; рік 2, ч.2,5, 1956; рік 3, ч.2, 1957.
33см. Мова--U. Сан Пауло. Бразилія, .

Предмет: UKRAINIANS IN CANADA
16 Крайовий З'їзд Ліґи Визволення України, 10 Крайовий З'їзд Об'єднання Жінок ЛВУ 13, 14, 15 квітня 1984р. Бартків, Микола, Редактор.
Головна Управа ЛВУ і ОЖ.
175с. 23цм. Мова--U. Торонто, 1986.
Також: Women.

20-річчя кооперативної громади у Вінніпеґу (1949-1969): коротка історія "Кооперативної Громади" та укр.кооператив у Вінніпеґу до кінця 1969 року. Качор, Андрій.
Кооперативна Громада.
112с. 23см. Мова--U. Вінніпеґ, 1971.

20-річчя кооперативної громади у Вінніпеґу (1949-1969): коротка історія "Кооперативної Громади" та укр.кооператив у Вінніпеґу до кінця 1969 року. Качор, Андрій.
Кооперативна Громада.
112с. 23см. Мова--U. Вінніпеґ, 1971.

25-ліття нашої дієцезії в Канаді.
о.Божик.
32с. 17см. poor condition. Мова--U. Йорктон, 1938.

25-ліття нашої дієцезії в Канаді.
о.Божик.
32с. 17см. poor condition. Мова--U. Йорктон, 1938.

30th Anniversary Ukrainian National Youth Federation of Canada 1934-1964. Gregorovich, Andrew, Editor.
Copyright by UNYF.
64p. 25cm. Мова--E-U. Toronto, 1964.

60 ліття українських піонерів в Канаді. Білецький, Леонід.
Накладом Комітету українців Канади.
128с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1951.

60 ліття українських піонерів в Канаді. Білецький, Леонід.
Накладом Комітету українців Канади.
128с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1951.

75-річчя поселення українців у Канаді 1891-1966. Програма.
Комітет Українців Канади.
56с. 25цм. Мова--U-E. Вінніпеґ, 1966.

Canadian prairies: A history. Friesen, Gerald.
University of Toronto Press.
524p. 25cm. Мова--E. Toronto-London, 1984.

Canadians of Ukrainian Origin. Population. Hunchak, N.J.
Ukrainian Canadian Committee.
164p. 22cm. 2 copies. Мова--E. Winnipeg, 1945.

Changing Realities: Social Trends Among Ukrainian Canadians. Petryshyn, W.R.
The Canadian Institute of Ukrainian Studies.
249p. 23cm. Мова--E. Edmonton, 1980.

Continuity and Change. The Cultural Lifeof Alberta's First Ukrainians. Lupul, Manoly R.
Canadian Institute of Ukrainian Studies.Univ. of Alberta and ....
268p. 24cm. Мова--E. Edmonton, 1988.

Continuity and Change. The Cultural Lifeof Alberta's First Ukrainians. Lupul, Manoly R.
Canadian Institute of Ukrainian Studies.Univ. of Alberta and ....
268p. 24cm. Мова--E. Edmonton, 1988.

Ethnicity in a Technological Age. Angus, Ian H.
Canadian Institute of Ukrainian Studies University of Alberta.
211p. 23cm. Мова--E. Edmonton, 1988.

First Canadian Congress of Ukrainians inCanada June 22,23,24 1943.
Ukrainian Canadian Committee.
210s. 27cm. Мова--E. Vinnipeg, 1943.

For A Better Canada. Yuzyk, Paul.
Ukrainian National Association.
352p. 19cm. Мова--E. Toronto, 1973.

Guide to sources for the Study of Ukrainian Canadians. Momryk, Myron.
Public Archives. Canada.
42p. + 42p. 25cm. Мова--E. Canada, 1984.

Haven's Gate. Canada's Immigration Fiasco. Malarek, Victor.
Macmillan of Canada.
262p. 24cm. Мова--E. Toronto, 1987.

History of Ukrainian Literature in Canada. Mandryka, M.I.
Ukrainian Free Academy of Sciences.
247p. 23cm. Мова--E. Winnipeg-Ottawa, 1968.
Також: Writers.

IV Все-Канадійський Конґрес українців Канади.
26цм. Мова--U-E. Вінніпеґ, 1953.

Identifications: Ethnicity and the Writer in Canada. Balan, Jars, Editor.
The Canadian Institute of Ukrainians Studies The University of Alberta.
158p. 23cm. Мова--E. Edmonton, 1982.

Journal of Ukrainian Studies. v.1-16, 1976-1991.
Canadian Institute of Ukrainian Studies.
Мова--E. Edmonton, etc, .

Languages of Canada. Мови Канади. Langues du Canada. Rudnyts'kyi, J.B.
Slavistica.
86p. 23cm. Мова--E. Ottawa-Montreal, 1987.

Loyalties in conflict. Ukrainians in Canada during the Great War. Swyripa and others, Frances, editor.
Canadian Institute of Ukrainian Studies.University of Alberta (John Herd Thompson).
212p. 23cm. Мова--E. Edmonton, 1983.

Manitoba. Mosaic of Place Names. Rudnyts'kyi, J.B, compiler.
Canadian Institute of Onomastic Sciences (Introduction by Watson Kirkconnell).
221p. 23cm. Мова--E. Winnipeg, Manitoba, 1970.

My Life Memoirs (1914-1982). Bilovus, Anastasia.
Published by Ukrapress.
80p. 22cm. 2 copies. Мова--E. Greeley, CO, 1982.

Our People. Carpatho-Rusyns and Their Descendants in North America. Magocsi, Paul Robert.
Multicultural History Society of Ontario (Second printing).
160p. 29cm. Мова--E. Toronto, 1985.

Our Ukrainian Loyalists. The Ukrainian Canadian Committee. Kirkconnell, Watson.
Ukrainian Canadian Committee.
28p. 21cm. 2 copies. Мова--E. Winnipeg, .

Portrait of Canada. Walz, Audrey.
American Heritage Press.
398p. 24cm. Мова--E. New York, 1970.

Recollections About the Life of the First Ukrainian Settlers in Canada. Czumer, William.
Canadian Institute of Ukrainian Studies.
176p. 23cm. Мова--E. Edmonton, 1981.

Righting Historical Wrongs. Internment Acknowledgement and Redress. Kordan, Bohdan.
Ukrainian Canadian Congress.
15p. 22cm. Мова--E. Saskatoon, Sask, 1993.

Strangers Entertained: A History of the Ethnic Groups of British Columbia. Norris, John.
Evergeen Press.
254p. 25cm. Мова--E. Vancouver, 1971.

Ukrainian Canadian Committee. Конґрес. 2, 1946, .
Мова--U. Торонто, .

Ukrainian Canadiana.
Ukrainian Women's Association of Canada.
96p. 22cm. Мова--E. Edmonton, 1976.

Ukrainian Canadians, Multiculturalism, and Separatism: An Assessment. Lupul, Manoly R, editor.
Canadian Institute of Ukrainian Studies (Proceedings of the Conference sponsored by the Canadian Institute ofUkrainian Studies, University of Alberta. September 9-11, 1977).
177p. 23cm. Мова--E. Edmonton, 1978.

Ukrainian Canadians. A survey of their portrayal in English-language works. Swyripa, Frances.
The University of Alberta Press.
169p. 23cm. Мова--E. Edmonton, 1978.

Ukrainian Canadians: a History. Marunchak, Michael.
Ukrainian Free Academy of Sciences.
792c. 27cm. Мова--E. Winnipeg-Ottawa, 1970.
Також: History.

Ukrainian Canadians: a History. Marunchak, Michael.
Ukrainian Free Academy of Sciences.
792c. 27cm. Мова--E. Winnipeg-Ottawa, 1970.
Також: History.

Ukrainian Cause on radio waves. Simpson, G.W.
Ukrainian National Federation of Canada (Radio address in series "Frankly Speaking", CFQC, Saskatoon, Jan. 3,1939).
15p. 22cm. Мова--E. Saskatoon, 1939.

Ukrainian Poetry in Canada. A HistoricalAccount. Slavutych, Iar.
Ukrainian Pioneer's Association of Alberta (Reprinted from Ukrainians in Alberta (1975)).
229-245p. 24cm. Мова--E. Edmonton, 1975.
Також: Literature - History and criticism.

Ukrainian in Ontario: Polyphony: The Bulletin of the Multicultural History Society of Ontario. V.10, Double Issue, 1988.
298p. 28cm. 2 copies. Мова--E. Toronto, 1988.

Ukrainian-Canadian Folklore; texts in English translation. Rudnyckyi, J.B, compiler.
Ukrainian Free Academy of Sciences (Збірник заходознавства т.7(5)).
232p 23cm. Мова--E. Winniped, 1960.

Ukrainians in Canada and the United States. A guide to information sources. Sokolyshyn, Aleksander.
Gale Research Company.
236p. 24cm. includes index. Мова--E. Detroit, 1981.
Також: Ukrainians in the United States.

Ukrainians in Canada and the United States. A guide to information sources. Sokolyshyn, Aleksander.
Gale Research Company.
236p. 24cm. includes index. Мова--E. Detroit, 1981.
Також: Ukrainians in the United States.

Ukrainians in Canada, 1891-1991.
Canadian Museum of Civilization and National Museum of Sience and Tech (Material History Bulletin, No. 29).
nology, 127p. 28cm. Мова--E. Ottawa/Hull, 1989.

Ukrainians in Canada. A Classified Directory of Ukrainian Business and Professional Interests Throughout Canada. 1945 Edition. Macrouch, F.A.
The New Pathway.
208p. 26cm. Мова--E. Winnipeg, 1945.

Ukrainians in North America: An Illustrated History. Subtel'nyi, Orest.
University of Toronto Press.
283p. 28cm. Мова--E. Toronto-Buffalo-Lond, 1991.
Також: Ukrainians in the United States.

Ukrainians in North America: Biographical Directory of Noteworthy Man and Women of Ukrainian Origin in the United States and Canada. Shtohryn, Dmytro M, editor.
Association for the Advancement of Ukrainian Studies.
424p. 25cm. Мова--E. Champaign, Ill, 1975.
Також: Ukrainians in the United States.

Ukrainians in North America: Biographical Directory of Noteworthy Man and Women of Ukrainian Origin in the United States and Canada. Shtohryn, Dmytro M, editor.
Association for the Advancement of Ukrainian Studies.
424p. 25cm. Мова--E. Champaign, Ill, 1975.
Також: Ukrainians in the United States.

Vertical Mosaic. An Analysis of Social Class and Power in Canada. Porter, John.
University of Toronto Press.
626p. 23cm. Мова--E. Toronto, 1971.

XII Крайова Конференція Ліґи Визволення України.
97с. 28цм. Мова--U. Торонто, 1972.

Із твердого кореня: спогади на рідний край і Канаду. Мушинка, Петро.
Фундація Карпати.
165с. 19см. Мова--U. Пряшів, 1996.
Також: Ukrainians in Czechoslovakia.

Історія українців Канади. Марунчак, Михайло Г.
Накладом УВАН в Канаді.
Т.2, 512с. 23цм. Мова--. Вінніюеґ, 1991. Альманах канадійських українських вояків1939 - 1945.
Накладом "Будучність Нації".
239с. 28см. Мова--U. Винипеґ, 1946.

Альманах канадійських українських вояків1939 - 1945.
Накладом "Будучність Нації".
239с. 28см. Мова--U. Винипеґ, 1946.

Американський Просвітянин. Ч.1, 1925, ч.2, 1926, ч.3, 1932.
Мова--U. Львів, .
Також: Ukrainians in the United States.

Американський Просвітянин. Ч.1, 1925, ч.2, 1926, ч.3, 1932.
Мова--U. Львів, .
Також: Ukrainians in the United States.

Анотована бібліографія української літератури в Канаді. Канадські книжкові видання 19О8-1986. Славутич, Яр, укладач.
Славута.
166. 26см. 28см. Мова--U. Едмонтон, 1987.

Анотована бібліографія української літератури в Канаді. Канадські книжкові видання 19О8-1986. Славутич, Яр, укладач.
Славута.
166. 26см. 28см. Мова--U. Едмонтон, 1987.

Безхатний (Діти Степу): повість з життя українців в Канаді. Луговий, Олександер.
Альберта Принт.
297с. 23см. 3 примірники. Мова--U. Едмонтон, 1946.

Відзначення 50-ліття 1945-1995 часопису "Українські вісті" та Української Демократичної Республіканської Партії. Майсюра, П, Укладач.
437с. 28цм. Мова--U. Торонто, 1995.
Також: Press - Periodicals.

Вітражі катедри Св.Володимира й Ольги. Молодожанин, Лео.
Ювілейний Комітет катедри Св.Володимира й Ольги (Автор вітражів Лео Молодожанин).
28см. кольорові ілюстрації. Мова--U. Вінніпеґ, 1977.
Також: Church - Art.

Вищі освітні курси.
Культурно-Освітна Референрура при КЕ УНО.
33с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1944.
Також: Koshyts', Oleksandr, 1875-1944.

Всеканадська конференція учителів українських рідних шкіл. Вінніпеґ, 17,18 і 19 травня 1974.
Комітет Українців Канади.
108с. 28см. Мова--U. Вінніпеґ, 1974.
Також: Education.

Десятиріччя 1945-1955: Ювілейний збірникстаттей і звітів. Ліґа Українських Католицьких Жінок східньої Канади, .
Видала Екзекутива Ліґи Українських КатоККатолаицьких Жінок.
126с. 25см. Мова--U. Торонто, 1957.

Десятиріччя 1945-1955: Ювілейний збірникстаттей і звітів. Ліґа Українських Католицьких Жінок східньої Канади, .
Видала Екзекутива Ліґи Українських КатоККатолаицьких Жінок.
126с. 25см. Мова--U. Торонто, 1957.

До організаційних початків Української Католицької Церкви в Канаді і ЗСА. Марунчак, Михайло Г.
Рада Українських Організацій за Патріярхат Укр. Католицької Церкви.
31с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1974.
Також: Ukrainians in the United States.

До організаційних початків Української Католицької Церкви в Канаді і ЗСА. Марунчак, Михайло Г.
Рада Українських Організацій за Патріярхат Укр. Католицької Церкви.
31с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1974.
Також: Ukrainians in the United States.

До питання систематики українсько-канадського фолкльору. Записки НТШ, т.CIXIX. Рудницький, Ярослав.
(Відбитка із Збірника присвяченого пам'яті З.Кузелі)
8с. 25см. Мова--U. Париж-Вінніпеґ, 1960.
Також: Ethnography.

З історії українознавства й славістики вКанаді. Департамент Слов'янознавства Манітобського Університету 1949-1959. Збірник заходознавства. Ukrainica occidentalia VIII (6). Жила, Володимир, Володимир.
Накладом УВАН.
96с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1961.
Також: Education.

З-над Дністра на канадські прерії. Мацьків, Тимотей.
206с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Едмонтон, 1963.

За честь за славу за народ! Збірник на золотий ювілей Української Стрілецької Громади в Канаді. Книш, Зиновій, Редактор.
Гармоні Прінтінґ, Новий Шлях.
639с. 25цм. Мова--U. Торонто, 1978.
Також: Army - Sitch Riflemen, 1914-1919.

Збірка праць молодіжної секції Спілки Українських Журналістів Канади.
Спілка Українських Журналістів Канади.
73с. 21см. Мова--U. Торонто, 1973.

Збірник доповідей студійної конференції УНО-ОДВУ-Зарево. Червень 1963.
Краєва Екзекутива УНО Канади. "Новий Шлях".
91с. 23см. Мова--U.
Також: Political parties.

Збірник на золотий ювілей Української Стрілецької Громади в Канаді 1928-1978. Книш, Зиновій, Редактор.
Головна Управа Стрілецької Громади в Канаді.
639с. 25цм. Мова--U. Торонто, 1978.

Канадійська Теребовля: Місце першої української Служби Божої в Канаді. Марунчак, М.Г.
УКТ.
40с. 23см. Мова--U. Вінніпеґ, 1964.

Канада - мій рідний край. Мамчур, Теодор Ф.
Накладом Братства Українців Католиків Канади.
27с. 24см. Мова--U. Йорктон, 1934.

Канада - мій рідний край. Мамчур, Теодор Ф.
Накладом Братства Українців Католиків Канади.
27с. 24см. Мова--U. Йорктон, 1934.

Книга мистців і діячів української культури. Учасники першої зустрічі українських мистців Америки й Канади з громадянством у днях 3-5 липня 1954.
312с. 24см. Мова--U. Торонто, 1954.
Також: Ukrainians in the United States.

Книга мистців і діячів української культури. Учасники першої зустрічі українських мистців Америки й Канади з громадянством у днях 3-5 липня 1954.
312с. 24см. Мова--U. Торонто, 1954.
Також: Ukrainians in the United States.

Конференція ширшої ради 3-4 грудня 1947. Комітет Українців Канади, .
79с. 24см. Мова--U. Вінніпеґ, 1947.

Конференція ширшої ради 3-4 грудня 1947. Комітет Українців Канади, .
79с. 24см. Мова--U. Вінніпеґ, 1947.

Коротка історія трейдюнійського руху в Канаді. Кобзей, Т.
Робітнича Комісія Комітету Укр.Канади таУкраїнська Робітнича Організац.
64с. 23см. Мова--U. Вінніпеґ, 1956.

Короткий історичний нарис Українського Народного Дому в Торонто. Николяк, Д.А.
Накладом Українського Народного Дому.
36с. 23см. 3 примірники. Мова--U. Торонто, .

Кредитова кооперація та її завдання в Канаді. Качор, Андрій.
Кооперативна Громада.
16с. 21см. Мова--U. Вінніпеґ, 1962.

Літопис Українсько-Канадійського 60-ліття. Пропам'ятна книга Українського Народного Дому в Вінніпеґу.
Накладом УНД.
38с. 24цм. Poor condition. Мова--U. Вінніпеґ, 1951.

Літопис українського життя в Канаді. т.6. - Доба дальших консолідаційних заходів і демографічних пересувів (дисперсія) 1950-1959. Войценко, Ольга.
Тризуб (т.1 - Піонерська доба; т.2 - Доба росту й диференціяції: роки після 1-ої Світової війни 1919-1924; т.3 - Доба росту й диференціяції 1925-1929).
т.1-3,6. 24см. т.1 - 2 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1961-5,82.

Між українцями в Канаді. Стечишин, Юліян.
Союз Українців Самостійників.
48с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Саскатун, 1953.

Майбутнє канадійських українців. Бібліотека Католицької Акції, ч.11. Демків, Орест.
16с. 21см. poor condition. Мова--U. Едмонтон, 1952.

Майбутнє канадійських українців. Бібліотека Католицької Акції, ч.11. Демків, Орест.
16с. 21см. poor condition. Мова--U. Едмонтон, 1952.

Мої піонірські пригоди в Канаді: автобіографія. Романюк, Авґустин.
Накладом автора.
228с. 21см. Мова--U. Вінніпеґ, 1958.

Мрії сльозами облиті. Петрівський, Михайло.
167с. 20см 2copies. Мова--U. Вінніпеґ-Торонто, 1973.

На Порозі Нової Доби: відчити виголошеніна З'їзді Союзу Українців Самостійників в Виннипеґу в днях 23-25 грудня, 1944 року. Союз Українців Самостійників в Виннипеґу, .
Союзу Укр. Самост..
80с. 22см. poor condition. Мова--U. Виннипеґ, 1945.

Наш Владика: у річницю Екзархату східноїКанади.
Наша Мета.
78с. 25см. 3 примірники. Мова--U. Торонто, 1949.

Наша Канада.
Prepared by Community Branch Department of Education.
94с. 17см. Мова--U. Торонто, .

Осередок української культури й освіти.
18см. poor condition. Мова--U. Вінніпеґ, .

Осередок української культури й освіти: цілі і завдання.
Ukrainian national Publishing.
22с. 19см. 3 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1945.

Основні відомості про Канаду.
Відділ Канадійського Громадянства-Міністерство Державного Секретаряту.
37с. 21см. Мова--U. Оттава, 1947.

Основні відомості про Канаду.
Відділ Канадійського Громадянства-Міністерство Державного Секретаряту.
37с. 21см. Мова--U. Оттава, 1947.

Півстоліття на громадській ниві: нарис історії СУА Канади 1926-1976. Когуська, Наталія.
Видання СУА Канади.
1034с. 27см. Text in Ukrainian, English. Мова--U. Едмонтон, 1986.
Також: Women.

Пісні іміґрантів про Старий і Новий Край: пісні про Канаду і Австрію. Федик та інші, Теодор, Укладач.
Накладом Української Книгарні.
139с. 18см. Мова--U. Вінніпеґ, 1927.
Також: Ukrainians in the United States.

Пісні іміґрантів про Старий і Новий Край: пісні про Канаду і Австрію. Федик та інші, Теодор, Укладач.
Накладом Української Книгарні.
139с. 18см. Мова--U. Вінніпеґ, 1927.
Також: Ukrainians in the United States.

Перший Все-Канадійський Конґрес українців Канади 22,23,24 червня 1943.
Накладом Комітету Українців Канади.
216с. 27цм. Мова--U. Вінніпеґ, 1943.

Петро Гаврисишин піонер-будівничий шашкевичівської дільниці (Пойнт Доґлес) у Вінніпеґу. Бібліотека Піонера, ч.4. Марунчак, М.Г.
Бібліотека Піонера.
110с. 23см. Мова--U. Вінніпеґ, 1962-1963.

Початки організаційного життя канадійських українців: спомини албертійського піонера. Бібліотека Католицької Акції, ч.8. Німчук, Іван.
Католицька Акція.
31с. 21см. poor condition. Мова--U. Едмонтон, 1952.

Правнуки погані: українські націоналістив Канаді. Терлиця, Марко.
Радянський письменник.
305с. 18см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1960.

Праця українських педагогів у Канаді (у 20 річчя ОУПК). Зелений, Зенон.
Kiev Printers. Об'єднання Укр. ПедагогівКанади.
45с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Торонто, 1969.
Також: Education.

Пропа'ятна книга Українсшкого Народного Дому у Вінніпеґу.
Trident Press Ld, УНД.
863с. 27цм. Мова--U. Вінніпеґ, 1949.

Пропам'ятна книга Українського НародногоДому.
Український Католицький Союз (Ред.колегія).
544с. 27цм. 2 таблиці зі знимками. Мова--U. Едмонтон, 1965.

Пропам'ятна книга з нагоди золотого ювілею поселення українського народув Канаді 1891-1941.
"Голосу Спасителя", Накладом Епископського Ординаріяту (Уложена українськими католицькими священиками під проводом свого епископа).
338с. 31цм. Мова--U. Йорктон, Саск, 1941.

Пропам'ятна книжка посвячення і відкриття Українського Національного Дому.
24цм. Мова--U. Торонто, 1950.

Пропам'ятна програма 30-літнього Ювілею Української Стрілецької Громади в Монтреалі 1918-1958.
УСГ.
20цм. Мова--U-E. Монтреаль, Кве, 1958.

Top of page

BRAMA -- Gateway Ukraine
Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ)
63 Fourth Avenue · New York, NY 10003 · USA
(tel) 212-254-5130 · (fax) 212-254-5239

Після гасел написаних латинкою, йдуть гасла написаниі кирилицею. Щоби знайти автора, предмет, назву чи слово в назві, треба користуватися ключем FIND (Ctrl-F) у Netscape. Можна друкувати кирилицею, і хоч надруковане слово у віконці FIND буде зашифроване, Netscape знайде потрібні гасла. Можна також завантажити текст каталогу на особистий комп'ютер і послуговуватись будь якою редакційною програмою при шуканні за гаслами.

These pages use CP1251 Cyrillic fonts for Ukrainian. If none of this is legible to you please go to the catalog in English or download Cyrillic fonts and keyboards which are obtainable for free at this website.

НАЗАД до Каталогу: [ АВТОР ] [ НАЗВА ] [ ПРЕДМЕТ ]

Порядок каталогу на сторінці: ПРЕДМЕТИ.Ці сторінки влаштовує БРАМА
Авторське право (c) 1997-99 Наукове Товариство ім. Шевченка, всі права застережені

БРАМА -- УкраїНовини -- Громадська преса -- Календар --
Реклама на Брамі -- БРАМА пошук
Copyright © 1997-2011 BRAMA, Inc.tm, Inc. Всі права застережені.