Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ)
63 Fourth Avenue · New York, NY 10003 · USA
(tel) 212-254-5130 · (fax) 212-254-5239

Після гасел написаних латинкою, йдуть гасла написаниі кирилицею. Щоби знайти автора, предмет, назву чи слово в назві, треба користуватися ключем FIND (Ctrl-F) у Netscape. Можна друкувати кирилицею, і хоч надруковане слово у віконці FIND буде зашифроване, Netscape знайде потрібні гасла. Можна також завантажити текст каталогу на особистий комп'ютер і послуговуватись будь якою редакційною програмою при шуканні за гаслами.

These pages use CP1251 Cyrillic fonts for Ukrainian. If none of this is legible to you please go to the catalog in English or download Cyrillic fonts and keyboards which are obtainable for free at this website.

НАЗАД до Каталогу: [ АВТОР ] [ НАЗВА ] [ ПРЕДМЕТ ]

Порядок каталогу на сторінці: ПРЕДМЕТИ.

BRAMA -- Gateway Ukraine

Предмет: LANGUAGE
Фонологічні особливості української мовив порівнянні з іншими слов'янськими: 5 міжнародний з'їзд славістів (Софія, вересень 1963 р.). Жилко, Ф.Т.
АН УРСР.
35с. 20см. Мова--U. Київ, 1963.

Формування української літературної мовиXVIII ст. на народній основі. Передрієнко, В.А.
Наукова думка.
140с. 20см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1979.

Фразеологія української мови. Скрипник, Л.Г..
Наукова думка.
278с. 22см. Мова--U. Київ, 1973.

Французька мова. Курс лекцій. Славінська, Марія.
Український Технічно-Господарський Інститут.
294с. 30цм. Мова--U-F. Реґенсбурґ, 1948.

Хрестоматія церковно-словєнская и древно-руская вь пользу учениковь вьішшои гумназіи вь цьс.кор. австрійской дєржавь. Головацький, Яків.
358с. 25см. poor condition. Мова--U. Відень, 1854.

Цікава граматика. Передерій та інші, Г.Р.
Радянська школа (Смолянінова, Г.М. Непийвода, Ф.А).
310с. 17см. Мова--U. Київ, 1967.

Чистота і правильність української літературної мови. Ковалів, Пантелеймон (1898).
Рідне слово.
34с. 21см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Мюнхен, 1946.

Чистота і правильність української мови:підручник для вивчення української літературної мови. Огієнко, Іван.
Книгарні Арнольда Бардаха.
215с. 21см. Мова--U. Львів, 1925.

Чистота і правильність української літературної мови. Ковалів, П.К.
33с. 22цм. Мова--U. Вашинґтон, 1962.

Чому общерусский язьік, а не вібчоруськамова? Дві статті про постання української мови. Шевельов, Юрій.
Academia.
30с. 20см. Мова--U. Київ, 1994.

Чужомовні транслітерації українських назв. Рудницький, Ярослав.
(Праці Відділу Назвознавства УВАН, випуск 1, 1948)
6с. 15см. 3 примірники. Мова--U.

Явище субстантивації в українській мові:субстантивація прикметників. Гринчишин, Дмитро.
Наукова думка (Академія наук УРСР. Інститут суспільних наук).
109с. 20см. Мова--U. Київ, 1965.

Язьік и стиль. Дегтерева, Т.А, Редактор.
Мьісль.
237с. 21см. Мова--R. Москва, 1965.

Язьік и тоталитаризм. Ржевский, Л.
Институт по изучению истории и культурьіСССР.
64с. 21см. Мова--R. Мюнхен, 1951.

Язьік как общественное явление. Галкина-Федорук, Е.М.
Госуд. Учебно-Педагогическое издат-во Министерства Просвещения РСФСР.
44с. 20см. Мова--R. Москва, 1954.

Язьіки народов СССР: иберийско-кавказских язьіки. Акад.наук СССР.Инст.язьікознания, .
Наука (Глав. ред. В.В.Виноградов).
Т.4 711с. 27см. Мова--R. Москва, 1967.

Як говорити по літературному?. Рудницький, Ярослав.
Пробоєм.
103с. 18см. Мова--U. Прага, 1941.

Як говорити по літературному?. Рудницький, Ярослав.
(Другий наклад)
63с. 15см. 2 примірники. Мова--U. Прага, .

Як парость виноградної лози... (Розвитокмови й мовознавства в УРСР). Багмут і інші, І.А.
Т-во Культурних Зв'язків з українцями закордоном (Русанівський В.М).
31с. 20см. Мова--U. Київ, 1967.

Як парость виноградної лози... (Розвитокмови й мовознавства в УРСР). Багмут і інші, І.А.
Т-во Культурних Зв'язків з українцями закордоном (Русанівський В.М).
31с. 20см. Мова--U. Київ, 1967.

Як правильно будувати фразу?. Ковалів, Пантелеймон (1898).
12с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1946.

Як правильно будувати фразу? (котрий, який, що). Ковалів, Пантелеймон (1898).
НТШ (Видання 2).
16с. 14см. Мова--U. Нью Йорк, 1973.

Як стати по українському грамотним: Коротка українська правопись із додатком "Дещо з української граматики". Бібліотека "Шлях", ч.1. Верниволя, Василь.
СВУ, Наклад Української Військової Місії в Берліні. Просвітний Відділ.
78с. 18см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Зальцведель, 1919.

Предмет: LANGUAGE - BIBLIOGRAPHY
Покажчик з української мови: Матеріали по 1929 рік (Передрук харківського видання з 1929-1930рр). Shelved under: Specimina Philologiae Slavice Band 58. Червінська та інші, Л.Ф.
Verlag Otto Sagner (Дикий, А.Т. Herausgegeben und eingeleitet von O.Horbatsch).
290с. 21см. Includes index. Мова--U. Мюнхен, 1985.

Покажчик з української мови: Матеріали по 1929 рік (Передрук харківського видання з 1929-1930рр). Shelved under: Specimina Philologiae Slavice Band 58. Червінська та інші, Л.Ф.
Verlag Otto Sagner (Дикий, А.Т. Herausgegeben und eingeleitet von O.Horbatsch).
290с. 21см. Includes index. Мова--U. Мюнхен, 1985.

Южнославянские язьіки: аннотированньій библиографический указатель литературьі опубликованной в России и в СССР с 1835 по 1965 гг.. Можаева, И.Е.
Наука.
182с. 22см. Мова--R. Москва, 1969.

Предмет: LANGUAGE - BUSINESS
Glossary of Business terminology. English-Ukrainian, Ukrainian-English. Словник ділових паперів. Гаврилишин та інші, Ярема.
Смолоскип (Orysia Karkoc).
95с. 20см. Мова--E-U. Київ, 1993.

Мова ділових паперів. Паламар та інші, Л.М.
Либідь (Кацавець, Г.М.).
206с. 20см. Мова--U. Київ, 1996.

Предмет: LANGUAGE - DIALECTS
Південнобуковинська гуцульська говірка ідіялектний словник села Бродина,повіту Радівці (Румунія). Горбач, Олекса.
(Shelved under: Український Вільний Університет. Філософічний факультет. Матеріяли до української діялектології. Вип.4, 1997. Summary in Germa)
113ст. 20ц. Мова--U. Мюнхен, 1997.
Також: Hutsuls.

Предмет: LANGUAGE - ENGLISH
Англійська граматика: основні правила з прикладами. Ярославченко, Богдан.
Практична Книжка.
440с. 26см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1951.

Предмет: LANGUAGE - GRAMMAR
Modern Ukrainian Grammar. Luts'kyi and others, George.
Ukrainian Free Academy of Sciences (Rudnyckyj, Jaroslav).
186p. 28cm. Мова--E. Winnipeg, 1958.

Ukrainian Grammar. Shklanka, Elias.
Midwest Litho.
88p. 22cm. 2 copies. Мова--E. Saskatoon, 1949.

Методична граматика української мови. Коцовский і інші, В.
Накладом Канад. Фармера (І. Огоновский, вид.3).
98с. 22цм. Poor condition. Мова--U. Вінніпеґ, .

Предмет: LANGUAGE - HISTORY
Historical phonology of the Ukrainian language. Shevel'ov, George.
Carl Winter-Universitatsverlag.
809p. 24cm. Мова--E. Heidelberg, 1979.

Ukrainian Language in the First Half of the Twentieth Century 1900-1941.Its State and Status. Shevel'ov, George Y..
Harvard University Press.
242p. 24cm. Мова--E. Cambridge, 1989.

Історія граматики на Україні. Реторика: зібрані статті. Горбач, Олекса.
(Shelved under: Горбач, Олекса "Зібрані статті" т.4)
1 т. 21см. Some articles in German. Мова--U-G. Німеччина, 1992.

Історія української літературної мови. Плющ, П.П.
Вища школа.
423с. 22см. Мова--U. Київ, 1971.

Історія української мови. Горбач, Олекса.
(Shelved under: Горбач, Олекса "Зібрані статті" т.3)
1 т. 21см.. Мова--U. Німеччина, 1992.

Історія української мови: стислий курс лекцій. Скрипти, ч.15. Ковалів, П.
УВУ.
130с. 29см. 2 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1948.

Внесок Галичини у формування українськоїлітературної мови. Shelved under: Наукове Товариство ім.Шевченка. Українознавча бібліотека НТШ, ч.7. Шевельов, Юрій.
Наукове Товариство ім.Шевченка (Текст упорядкувала Олена Гузар).
188c. 20см. Мова--U. Львів-Нью Йорк, 1996.
Також: Halychyna.

Вопросьі образования восточнославянских национальньіх язьіков. Акад.наук СССР.Инст.русского язьіка, .
АН СССР.
143. 27см. Мова--R. Москва, 1962.

Вопросьі образования восточнославянских национальньіх язьіков. Акад.наук СССР.Инст.русского язьіка, .
АН СССР.
143. 27см. Мова--R. Москва, 1962.

Древнерусский язьік. Самсонов, Н.Г.
Вьісшая Школа.
295с. 22см. Мова--R. Москва, 1973.

Древнерусский язьік. Винокур, Т.Г.
Вьісшая школа.
112с. 20см. Мова--R. Москва, 1961.

З історії української мови. До 150-річчя "Граматики" О. Павловського. Німчук, В.В.
Наукова думка.
115с. 20цм. Мова--U. Київ, 1972.

Из истории лексики язьіков восточной Европьі. Попов, А.И.
Ленинградского Университета.
132с. 22см. Мова--R. Ленинград, 1957.

История старославянского язьіка. Ван-Вейк, Н.
Иностранной литературьі (Переклад з німецького В.В.Бородич).
368с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Москва, 1957.

Квалітативні відмінки в Тацита. Стецюк, Василь.
189-201с. 25см. Мова--U.

Короткий огляд історії мовознавства. Кобилянський, Б.В.
Радянська школа.
152с. 21см. Мова--U. Київ, 1964.

Курс історії українського язика: вступ і фонетика. Тимченко, Є.
Життя і школа.
170с. 24см. Мова--U. Стейт Каледж, 1972.

Нариси з історії української літературної мови. Плющ, П.П.
Радянська школа.
290с. 23см. 3 примірники. Мова--U. Київ, 1958.

Наша Богослужбова мова: Нарис історії. Лев, Василь.
УКУ.
8с. 28см. Мова--U. Рим, 1974.

Про початки письма й азбуки. Цурковський, Антін.
Америка.
20с. 24см. 2 примірники. Мова--U. Філядельфія, 1953.

Синтаксис древнерусских грамот. Борковский, В.І.
АН СССР (Ответ. ред. А.Б.Шапиро).
185с. 27см. Мова--R. Москва, 1958.

Синтаксис древнерусских грамот. Борковский, В.І.
АН СССР (Ответ. ред. А.Б.Шапиро).
185с. 27см. Мова--R. Москва, 1958.

Старославянский язьік. Селищев, А.М.
Министерство просвещения РСФСР.
2 т. 22см. Мова--R. Москва, 1951-1952.

Старослов'янська мова. Станівський, М.Ф.
Львівського університету.
469с. 21см. Мова--U. Харків, 1964.

Старослов'янська мова. Станівський, М.Ф.
Вища школа.
262с. 21см. Мова--U. Київ, 1983.

Хрестоматія матеріалів з історії української літературної мови. Тимошенко, П.Д.
Радянська школа.
2 ч. 23см. Мова--U. Київ, 1959,1961.

Предмет: LANGUAGE - MANUSCRIPTS
Київські глаголичні листки: найдавніша пам'ятка слов'янської писемності. Німчук, Василь.
Наукова думка (Редактор Русанівський, В.М).
139с. 17см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1983.

Предмет: LANGUAGE - ORTHOGRAPHY
Правописні правила приняті секцією НТШ уЛьвові.
152с. 22см. por condition. Мова--U. Львів?, .
Також: Naukove Tovarystvo im. T.Shevchenka.

Український правопис. Ковалів, Пантелеймон (1898).
НТШ.
96с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1976.

Український правопис. Ковалів, Пантелеймон (1898).
Інститут української мови (Друге видання).
96с. 23см. Мова--U. Нью Йорк, 1977.

Український правопис. Рудницький, Ярослав.
27с. 15см. 3 примірники. Мова--U. Прага, 1942.

Український правопис. Ковалів, Пантелеймон.
Організаційна Комісія для впорядкування правописної практики.
28см. Мова--U. Торонто, 1970.

Український правопис.
Українське Державне Видавництво.
178с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1946.

Український правопис.
НА УРСР (Видання друге).
271с. 21см. Мова--U. Київ, 1960.

Український правопис. Зілинський, Іван, упорядник.
"Поспішна", Українське видавництво (Третє доповнене видання).
76с. 21см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Краків-Львів, 1943.

Український правопис. Зілинський, Іван.
Українське видавництво (Четверте видання).
76с. 21см. poor condition. Мова--U. Краків-Львів, 1943.

Український правопис.
Народній Комісаріят Освіти. Державне видавництво України (Видання перше).
103с. 22см. xerox copy. Мова--U. Харків, 1929.

Український правопис із словником. Возняк, М, упорядник.
Книгарня НТШ.
2О7с. 23см. poor cond. Мова--U. Львів, 1929.

Український правопис із словником. Возняк, М, упорядник.
Книгарня НТШ.
2О7с. 23см. poor cond. Мова--U. Львів, 1929.

Український правопис із словничком. Возняк, М, Упорядник.
НТШ (Передрук видання 1929 року з проєктом доповнень і поправок Я.Рудницького і О.Горбача).
83с. 28см. Мова--U. Торонто, 1966.

Український правопис: найголовніші правила українського правопису в зв'язку з граматикою. Оксаненко, Петро.
(Присвята автора С.Гординському)
53с. 20см. 2 примірники. poor condition. + xerox copy. Мова--U. Авґсбурґ, 1946.

Український правопис: так і ні. Обговорення нової редакції "Українськогоправопису". Тараненко, О.О, редактор-упорядник.
УНВЦ "Рідна мова" - Видавництво "Довіра".
179с. 22см. Мова--U. Київ, 1997.

Український правописний словник. Нитченко, Д.
Ластівка.
176с. 18см. Мова--U. Мельборн, 1968.

Український правописний словник. Нитченко, Д.
Ластівка.
176с. 18см. Мова--U. Мельборн, 1968.

Предмет: LANGUAGE - PERIODICALS
Рідна мова. Рік 1-6, 1933-38; р.7, ч.2-91939.
(Головний редактор Іван Огієнко)
26с. Мова--U. Жовква-Варшава, .

Предмет: LANGUAGE - PHRASEOLOGY
Українська народна фразеологія: Ареали, етимологія. Наукова Бібліотека ХІФТ. Серія "Наукові розвідки". Івченко, Анатолій.
Харківське Історико-Філологічне Товариство.
156с. 20см. Мова--U. Харків, 1996.

Предмет: LANGUAGE - POLITICS
Великі роковини: до 200-ліття українського мовного відродження. Наук.Тов.ім.ШевченкаПрезидія, .
10с. 20см. 2 copies. Мова--U. Львів, 1997.

Предмет: LANGUAGE - RUSSIAN
History of the Russian Language. Sokolsky, A.A.
222p. 21cm. Мова--E. Madrid, 1966.

Names for Characters in Russian Literature. Sydoruk, Ivan P.
(Reprinted from "Names", v.11, No.1 March 1963)
23cm. Мова--E.

Surnames of Soviet Russian and other Communist Celebrities. Sydoruk, Ivan P.
(Reprinted from "Names", v.8, No.4 Dec.1960)
23cm. Мова--E.

Лексикология современного русского язьіка. Шанский, Н.М.
Просвещение.
315с. 21см. Мова--R. Москва, 1964.

Правильность русской речи: oпьіт словаря-справочника. Акад.наук СССР.Инст.русского язьіка, .
АН СССР.
183с. 17см. Мова--R. Москва, 1962.

Правильность русской речи: oпьіт словаря-справочника. Акад.наук СССР.Инст.русского язьіка, .
АН СССР.
183с. 17см. Мова--R. Москва, 1962.

Практическая стилистика русского язьіка. Розенталь, Д.Е.
Вьісшая школа (Друге видання).
415с. 23см. Мова--R. Москва, 1968.

Словарь омонимов русского язьіка. Ахманова, О.С.
Советская енциклопедия.
448с. 21см. Мова--R. Москва, 1974.

Словарь омонимов русского язьіка. Ахманова, О.С.
Советская енциклопедия.
448с. 21см. Мова--R. Москва, 1974.

Словарь русских народньіх говоров. Акад.наук СССР.Инст.Русского Язьіка. Словарньій Сектор, .
Наука (Составил Ф.П.Филин).
102с. 22см.. Мова--R. Москва, 1965.

Словарь русских народньіх говоров. Акад.наук СССР.Инст.Русского Язьіка. Словарньій Сектор, .
Наука (Составил Ф.П.Филин).
102с. 22см.. Мова--R. Москва, 1965.

Современньій русский литературньій язьік: фонетика, графика. Трофимов, В.А.
Ленинградского университета.
129с. 22см. Мова--R. Ленинград, 1957.

Фразеология современного русского язьіка. Шанский, М.Н.
Вьісшая школа.
155с. 21см. 2 примірники. Мова--R. Москва, 1963.

Предмет: LANGUAGE - SPANISH
3000 слів та зворотів по-еспанськи.
111с. 22см. poor condition. Мова--U. Мюнхен, 1946.

Предмет: LANGUAGE - STUDY AND TEACHING
Annual Directory as of December 1, 1961. American Associationof Teachers of Slavic and East European Languages, .
22cm. Мова--E.

Conversational Ukrainian. V.1. Slavutych, Iar.
Gateway Publishers (Preface by Orest Starchuk).
368p. 23cm. Мова--U-E. Edmonton-Winnipeg, 1959.

Conversational Ukrainian. V.1-2. Slavutych, Iar.
Gateway Publishers (Second revised edition. Preface by Orest Starchuk).
608p. 24cm. Мова--U-E. Edmonton-Winnipeg, 1961.

Introduction to Ukrainian. Slavutych, Iar.
Slavuta Publishers.
22p. 23cm. Мова--E. Edmonton, 1962.

Ukrianian for children. Slavutych, Yar.
Slavuta Publishers.
68p. 24cm. Мова--E-U. Edmonton, 1962.

Предмет: LASOVS'KYI, VOLODYMYR, 1907-1976
Володимир Ласовський. Ласовська-Крук, Мирослава, редактор.
127с. 29см. Мова--U. Торонто, 1980.

Предмет: LAW
Criminal justice system of the USSR. Bassiouni etc, M. Cherif, Editor.
Charles C Thomas Publisher (V.M. Savitski).
268p. 24cm. Мова--E. Springfield, IL, 1979.

Deutsch-ukrainisches juridisches Worterbuch: Німецько-український правничий словар. Левицький, Кость.
(Вид. 2)
494р. 20см. Мова--D-U. Відень, 1920.

Deutsch-ukrainisches juridisches Worterbuch: Німецько-український правничий словар. Левицький, Кость.
(Вид. 2)
494р. 20см. Мова--D-U. Відень, 1920.

Dwa sejmy z roku 1613. Acta Universitatis Wratislaviensis No 689, Prawo CXVII. Bylinski, Janusz.
Uniwersytetu Wroclawskiego.
278s. 24cm. 1 Map. Мова--P. Wroclaw, 1984.

Einfuhrung in das Handelsrecht: vorlesungen. Starosol's'kyi, Iurii (1907).
Akademisher Verlag der auslandischen Wissenschftler.
80p. 21cm. 2 copies. Мова--G. Munchen, 1946.

International Law of Human Rights. Sieghart, Paul.
Clarendon Press.
569p. 24cm. Мова--E. Oxford, 1983.
Також: Human Rights.

Kodeks Karny: pravo o wykroczeniach. Kodeks postepowania Karnego.
Ksiegarnia Powszechna.
365c. 16cm. Мова--P. Krakow, 1934.

Law in the USSR. Turner, Roy.
Novosti Press Agency Publishing House.
109p. 16cm. Мова--E. Moscow, 1981.

Law of the Grand Duchy of Lithuania: background and Bibliography. Mimeographed Series No.32. Okinshevych, Leo.
Research Program on the USSR (Другий примірник в D-"довідники").
53p. 29cm. Мова--E. New York, 1953.
Також: History - Kievan Rus'.

Lawyers in Soviet Work Life. Shelley, Louise I.
Rutgers University Press.
175p. 24cm. Мова--E. New Brunswick, NJ, 1984.

Legal Status of Foreign Citizens in the USSR. Mironov, Nikolai.
Novosti Press Agency.
60p. 20cm. Мова--E. Moscow, 1983.

Political Assassination. The legal background of the Oberlander and Stashinsky cases. Raschhofer, Hermann.
Klagenfurt, Austria, Published by Fritz Schlichtenmayer, Tubingen (Translated from the German by Ernst Schlosser, London).
231p. 23cm. 2 copies. Мова--E. Tubingen, Germany, 1964.

Sowjetrechtsordnung in Westukraine 1939-1941. Lysyj, Vladimir.
(Als Manuskript vervielfaltigt)
35s. 29cm. Poor condition. Мова--G. Lemberg, 1943.

Status of the Ukrainian SSR in view of State and International Law. Savchuk, Volodymyr.
Ukrainian Information Service.
32p. 22cm. Мова--E. London, 1971.

Studia z ustroju i prawa Wielkiego Ksiestwa Litewskiego XIV-XVIIw. Bardach, Juliusz.
Panstwowe Wydawnictwo Naukowe.
401s. 23cm. Мова--P. Warszawa, 1970.

Svod zakonuv slovanskych. Jirecek, Hermenegild, zporadal.
A.Haase v Praze, Nakladem F. Tempskeho.
596p. 23cm. Мова--Slov.. Praha, 1880.

Zur Reform des modern Privatrechts. Dnistrjanskyj, Stanislav.
(Sonderabdruck aus der Festschrift fur Maurovic zu seinem sechzigstenGeburstage)
577-597ss. 25cm. Мова--G. Beograd, 1934.

Ідеї гуманности і демократизму в карномуправі княжої України. Падох, Ярослав.
Накладом УВУ.
31с. 25см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Мюнхен, 1949.
Також: History - Kievan Rus'.

Історія і система римського приватного права. Лоський, К.
Історія і право.
Ч.1. 129с. 24см. poor condition. Мова--U. Київ-Відень, 1921.

Історія Західньо-европейського права. Падох, Ярослав.
УВУ.
220с. 29см. Мова--U. Мюнхен, 1947.

Історія держави і права Української РСР в двох томах 1917-1967 рр.. Акад.наук УРСР.Сектор держави і права, .
Наукова думка (т.1 - 1917-1937 рр. т.2 - 1937-1967 рр.).
т.1,2. 25см. Мова--U. Київ, 1967.

Історія держави і права Української РСР в двох томах 1917-1967 рр.. Акад.наук УРСР.Сектор держави і права, .
Наукова думка (т.1 - 1917-1937 рр. т.2 - 1937-1967 рр.).
т.1,2. 25см. Мова--U. Київ, 1967.

Історія держави і права Української РСР (1917-1960). Акад.наук УРСР.Сектор держави і права, .
АН УРСР (Гол.ред. В.М.Корецький).
728с. 26см. Мова--U. Київ, 1961.

Історія держави і права Української РСР (1917-1960). Акад.наук УРСР.Сектор держави і права, .
АН УРСР (Гол.ред. В.М.Корецький).
728с. 26см. Мова--U. Київ, 1961.

Історія держави і права Української РСР (1917-1960). Акад.наук УРСР.Сектор держави і права АН УРСР, .
АН УРСР.
365с. 21цм. Мова--U. Київ, 1961.

Історія державного права. Комаринський, І.
Економічна секція УСГ.
52с. 30см. poor condition. Мова--U. Мюнхен, 1946.

Історія джерел і державного права: записки за викладами. Чубатий, М.
88с. 30см. poor condition. Мова--U.

Актова книга Житомирського міського уряду кінця XVI ст. (1582-1588 рр.). Пам'ятки української мови XVI ст. Серія актових документів і грамот. Бойчук, М.К.
Наукова думка.
189с. 23см. Мова--U. Київ, 1965.
Також: Zhytomyr.

В інтересах миру і дружби між народами: Міжнародноправова діяльність Української РСР. 1945-1972. Документи і коментарі. Забігайло, К.С, упорядник.
Вища школа (Дар І.С. Коропецького).
334с. 22см. Мова--U. Київ, 1974.

Векслеве й чекове право. Вельничук, А.
Студентська самопоміч.
110с. 29см. 2 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1947.
Також: Economics.

Вплив християнства на українське законодавство. Патрило, Ісидор.
(Відбитка з "Записок НТШ", т.181, "Релігія в житті українського народу", 1967)
21с. 24см. Мова--U. Мюнхен, 1967.

Вступ до науки про право і державу. Окіншевич, Лев.
УВУ.
Зшитки 2-10. 30см. 2 примірники. Мова--U.

Господарське законодавство про якість продукції. Побірченко, І.Г.
Знання.
47с. 20см. Мова--U. Київ, 1986.

Гражданский процессуальньій кодекс РСФСР.
Государственное изд-во юридической литературьі.
319с. 14см. Мова--R. Москва, 1950.

Гражданский процессуальньій кодекс РСФСР.
Государственное изд-во юридической литературьі.
319с. 14см. Мова--R. Москва, 1950.

Грунтове судочинство на лівобережній Україні у другій половині ХVII-XVIIІ столітті. Українознавча Бібліотека НТШ, ч.2. Падох, Ярослав.
Наукове т-во ім. Т. Шевченка.
194с. 21цм. 2 примірники. Мова--U. Львів, 1994.

Грунтовий процес Гетьманщини (машинопис). Падох, Ярослав.
(Брак бібліографічних даних)
218с. 37цм. Мова--U.

Давнє українське судове право: конспект викладів: конспект викладів. Падох, Ярослав.
Союз Українського Студентства.
49с. 29см. Мова--U. Мюнхен-Париж, 1949.

Державна мова і двомовність. Комаринець, Теофіль.
Основа.
Мова--U. Львів, .

До питання правної тяглости і переємности українських держав.
Товариство Українських Правників в ЗСА.
11с. 23см. Мова--U. Нью Йорк, 1976.

До питання про державно-правний статус УРСР. Голуб, Всеволод.
Перемога.
14с. 23см. Мова--U. Сан Андрес, 1958.

До питання про державно-правний статус УРСР. Голуб, Всеволод.
Перемога.
14с. 23см. Мова--U. Сан Андрес, 1958.

Загальна Наука Права: курс лекцій, ч.2. Бич, Лука.
УТГІ.
186с. 30см. Мова--U. Реґенсбурґ-Франкфурт, 1947.

Загальна наука права: курс лекцій. Бич, Лука.
УТГІ (Друге видання).
175с. 29см. Мова--U. Подєбради, 1934.

Законодавчі акти про пенсійне забезпечення.
Політичної літератури (Друге видання).
180с. 20см. Мова--U. Київ, 1985.

Заходи щодо поєднання українських православних юрисдикцій і наслідки їх. Губаржевський, Ігор.
Наша Батьківщина.
61с. 20см. Мова--U. Нью Йорк, 1968.

История государства и права Украинской ССР. Акад.наук УРСР.Інст.Держави і права, .
Наукова думка.
758с. 25см. Мова--U. Київ, 1976.

История государства и права Украинской ССР. Акад.наук УРСР.Інст.Держави і права, .
Наукова думка.
758с. 25см. Мова--U. Київ, 1976.

История права поземельной собственности в Росии. Ельяшевич, В.Б.
2 т. 24см. Мова--R. Париж, 1948,1951.

История права поземельной собственности в Росии. Ельяшевич, В.Б.
2 т. 24см. Мова--R. Париж, 1948,1951.

Карний кодекс та право на переступи.
Українське видавництво.
99с. 18см. 2 примірники. Мова--U. Краків, 1943.

Кодекс Української РСР про адміністративні правопорушення.
Вид-во політичної літератури.
170с. 17см. Мова--U. Київ, 1985.

Кодекс Украинской ССР об административньіх правонарушениях: оффициальньій текст.
Политиздат Украиньі.
177с. 17см. 2 примірники. Мова--R. Киев, 1985.

Кодекс карного справування.
Українське Видавництво (Переклад: М.Паше-Озерський, Є.Давидяк, О.Вороняк).
233с. 18см. Мова--U. Краків-Львів, 1943.

Кримінально-процесуальний Кодекс Української РСР.
Державне в-во Політичної літератури УРСР.
200с. 21см. Мова--U. Київ, 1961.

Лекції з історії українського права: право державне, доба станового суспільства. Окіншевич, Л.
УВУ.
223с. 29см. xerox copy. Мова--U. Мюнхен, 1954.

Лекції з історії українського права: право державне. Доба станового суспільства. Скрипти, ч.7. Окіншевич, Л.
УВУ.
171с. 29см. 2 примірники. Poor condition. Мова--U. Мюнхен, 1947.

Лекції по історії українського права. Лащенко, П.
Наклад українського університету в Празі (Частина перша: княжа доба).
145с. 24см. poor condition. Мова--U. Прага, 1923.
Також: History - Kievan Rus'.

Міжнародна охорона, захист і повернення культурних цінностей (збірник документів). Качуренко, Ю.К, упорядник.
Мін.закордонних справ. Інститут укр.археографії Акад.наук України.
75с. 20см. наклад 300 примірників. Мова--U. Київ, 1993.

Міські суди в Україні після 1648 р.. Падох, Ярослав.
47с. 24см. 2 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1948.
Також: History - Cossack Hetman State.

Нарис історії українського карного права. Shelved under: НТШ. Бібліотека українознавства, ч.1а. Падох, Ярослав.
Молоде Життя (Передмова Лева Окіншевича).
128с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1951.

Нарис Карного Процесу. Старосольський, Юрій.
133с. 29см. 2 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1947.

Нарис американського патентового права. Пелехович, Богдан.
Накладом Українських Інженерів Америки.
110с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Чікаґо, 1962.

Наука адміністрації й адміністративного права: загальна частина. Панейко, Ю.
115с. 30см. Мова--U. Авґсбурґ, 1949.

Нація як правна ідея й інтернаціонал. Реннер, К.
Голос Правди.
29с. 23см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1918.

Огляд історії українського права: історія джерел та державного права. Чубатий, Микола.
УВУ (Записки за викладами на тайнім Українськім Університеті у Львові в рр. 1920-1923. ІІІ видання).
2 ч. 30см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Мюнхен, 1947.

Огляд історії філософії права. ч.1. Окіншевич, Л.
УВУ.
130с. 29см. + xerox copy. Мова--U. Мюнхен, 1948.

Основні засади соціяльного зконодавства. Стахура, Роман.
Студенти Української ВисокоїЕкономічної школи (На правах рукопису).
35с. 30цм. Poor condition. Мова--U. Мюнхен, 1946.

Охорона чести й свободи людини в карномуправі княжої України. Падох, Ярослав.
13с. 24см. poor condition. Мова--U. Мюнхен, 1956.
Також: History - Kievan Rus'.

Очерки историі Литовско-Русскаго права. Леонтович, Ф.И.
(Извлечено изь "Журнала Народнаго Просвьщенія")
393с. 25см. Мова--R. С.-Петербургь, 1893.
Також: History - Baltic Republics.

Політичне право: курс лекцій, ч.14. Старосольський, Володимир.
УТГІ.
321с. 29см. Мова--U. Подєбради, 1933-1934.

Правний порадник для чужинців без батьківщини.
Накладом Союзного міністерства в справахвигнанців.
143с. 17см. Мова--U. Бонн, 1952.

Приватне право: скорочене повторення "Repetitorium" викладів порівняльної науки права. Калуський, В.
На правах рукопису.
541с. 29с. 3 примірники. Мова--U. Новий Йорк, 1957-1961.

Про копні суди на Україні. Яковлів, Андрій.
(Shelved under: Український Університет, Прага. Науковий Ювілейний Збірник, ч.2, 1930. стор.150-172)
Мова--U. Прага, 1930.

Римське право. Скрипти, ч.12. Баранів, О.
УВУ.
65с. 29см.. Мова--U. Мюнхен, 1948.

Римське право. Баранів, О.
УВУ.
116с. 29см. 2 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1947.

Системи державного права. Рибак, Микола.
Українська Висока Економічна Школа.
97с. 30см. Мова--U. Мюнхен, 1947.

Соціялізація землі. Основний закон Російської соціялістичної Совітської Республики.
Робітника, Укр. Фед. Соц. партії.
30с. 20см. Мова--U. Нью Йорк, 1919.

Супруже право. Глинка, Л.
Кооператива Укр.Студентської Громади Богословів.
2 ч. 30см. poor condition + xerox copies. Мова--U. Гіршберґ, 1947.
Також: Church.

Теорія держави і права. Назаренко, Є.В.
Київського Університету.
107с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1958.

Торговельне право: курс лекцій, ч.27. Яковлів, Андрій.
УТГІ.
214с. 30см. 2 примірники. Мова--U. Реґенсбурґ, 1946.

Торговельне право: курс лекцій, ч.27. Яковлів, Андрій.
УТГІ.
209с. 30см. Мова--U. Подєбради, 1934-1935.

Уголовное Право УССР: общая часть.
Вища школа.
382с. 21см. Мова--R. Киев, 1984.

Уголовньій Кодекс Украинской ССР.
Изд-во полит.литературьі Украиньі.
213с. 18см. Мова--R. Киев, 1983.

Уголовньій Кодекс Украинской ССР: научно-практический комментарий.
Изд-во политической литературьі.
542с. 18см. Мова--R. Киев, 1969.

Українські джерела церковного права. Лотоцький, О.
(Shelved under: Український Науковий Інститут, Варшава: Праці, т.5,1931)
318с. includes bibliography. 3 примірники.. Мова--U. Варшава, 1931.
Також: Church.

Українські джерела церковного права. Лотоцький, Олександер.
Св.Софії Української Православної Церквив США.
306с. 24см. Мова--U. С.Бавнд Брук, 1984.
Також: Church.

Цивільне право: Курс лекцій. Ч.12. Яковлів, Андрій.
УТГІ.
163с. 30см. Мова--U. Реґенсбурґ-Берхтесґа, 1947.

Цивільне право: Курс лекцій. Ч.12. Яковлів, Андрій.
УТГІ.
150с. 29см. Мова--U. Подєбради, 1932-1933.

Цивільний процес. Скрипти, ч.32. Перегінець, А.
УВУ.
187с. 29см. Мова--U. Мюнхен, 1956.

Цивільний процес: Курс лекцій. Ч.21. Яковлів, Андрій.
УТГІ.
64с. 30см. Мова--U. Подєбради, 1934.

Цивільний процес: Курс лекцій. Ч.21. Яковлів, Андрій.
УТГІ.
79с. 28см. 2 примірники. Мова--U. Реґенсбурґ-Мюнхен, 1948.

Чи можливі синтетичні суди "a priori"?. Мірчук, Іван.
Українського Історично-філологічного товариства.
8с. 29см. Мова--U. Прага, 1937.

Чинне право в Україні: Нарис основних засад. Юрченко, О.
Український Вільний Університет.
2 ч. 83с. 29см. Мова--U. Мюнхен, 1948.

Ювілейний Альманах Союзу Українських Адвокатів. Союз Українських Адвокатів, .
Накладом Товариства: Союз Українських Адвокатів у Львові.
255с. 23цм. Xerox copy. Мова--U. Львів, 1934.

Юридичний довідник для населення. Матишевський, П.С, відп. редактор і т.д.
Видавництво політичної літератури України.
328с. 19см. Мова--U. Київ, 1979.

Юридичний довідник для населення. Матишевський, П.С, відп. редактор і т.д.
Видавництво політичної літератури України.
328с. 19см. Мова--U. Київ, 1979.

Предмет: LAW - GERMANY
Rechtstatsachen auf dem Gebiete des Erbrechts im Gerichtsbezirk Innsbruck. Fedynskyj, Jurij.
Universitatsverlag Wagner.
96s. 25cm. Мова--G. Innsbruck-Munchen, 1968.

Предмет: LAW - PERIODICALS
Вістник державних законів Української Народної Республіки. ч.1-2, 1920. Ukraine, .
microfilm 1 reel. Мова--U. Kиїв, .

Предмет: LAW - RUSSIA
Законодательньіе актьі русского государства второй половиньі 16-первой половиньі 17 века. Мюллер, Р.Б, редактор.
Наука.
261с. 27см. Мова--R. Ленинград, 1986.

Предмет: LAW - SOVIET UNION
Soviet Citizens: Their Rights and Duties. Koldayev, V.
Novosti Press Agency Publishing House.
54p. 17cm. Мова--E. Moscow, 1976.

Soviet Law and Soviet Society. Guins, George C..
Martinus Nijhoff.
457p. 25cm. Мова--E. Hague, 1954.

Предмет: LAW - UKRAINIAN CODE 1743
Український кодекс 1743 року: права по которьімь судится малороссійскій народь. Праці Історично-філософічної секції. Яковлів, Андрій.
Накладом товариства (Shelved under: Naukove Tovarystvo im.Shevchenka. Zapysky.t.159).
210ст. 24с. Мова--U. Мюнхен, 1949.

Предмет: LE, IVAN, 1895-1978
Іван Ле: Життя і творчість. Лакиза, М.
Дніпро.
175с. 21см. Мова--U. Київ, 1965.

Іван Ле: Критико-біографічний нарис. Над'ярних, Ніна.
Радянський письменник.
221с. 17см. Мова--U. Київ, 1967.

Іван Ле: Літературний портрет. Мисник, П.
Дніпро.
149с. 17см. Мова--U. Київ, 1975.

Предмет: LEAGUE OF NATIONS
З'їзд. Прага 3-7 жовтня 1926 р.: Звідомлення Президії Організаційної Комісії З'їзду. Український Академічний Комітет для Міжнародньої Інтелєктуальної Співпраці при Лізі Націй, .
Державна Друкарня в Празі.
74с. 28см. xerox copy. Мова--U. Прага, 1928.
Також: Ukrainians in Czechoslovakia.

Предмет: LEATHER
Практичний курс оброблення шкіри. Леськів, М.
143с. 30см. Мова--U. Регенсбург, 1948.

«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»

RETURN TO: "Scholarly/Academic Papers" at The Lemko Page

«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»

Предмет: LEMKY
Atlas jezykowy dawnej Lemkowszczyzny. Zeszyt 1,3,4,5,6,7-1956,1959-1963. Wydzial 1, Nr 21, 40, 44, 47, 49, 56. Stieber, Zdzislaw.
Lodzkie Towarzystwo Naukowe.
6 zeszytow. Мова--P. Lodz, 1956,59-.
Також: Language.

Charakterystyka antropologiczna Lemkow. Acta Anthropologica Lodziendzia-7, Wydzial III, Nr 86. Rozbicka, Lucja.
Lodzkie Towarzystwo Naukowe.
60s. 24cm. Мова--P. Lodz, 1962.

Dzialalnosc polityczna Lemkow na Lemkowszczyznie 1918-1921. Horbal, Bogdan, Bogdan.
Arboretum.
187s. 21cm. Мова--P. Wroclaw, 1997.

Lemkowie i Lemkowszczyzna: materialy do bibliografii. Zagorzanski, Tadeusz.
Studenckie Kolo Przewodnikow Beskidzkich.
102p. 20cm. Мова--P. Warszawa, 1984.

Lemkowie i Lemkowszczyzna: materialy do bibliografii. Zagorzanski, Tadeusz.
Studenckie Kolo Przewodnikow Beskidzkich.
102p. 20cm. Мова--P. Warszawa, 1984.

Lemkowie sadeccy od poczatku lat trzydziestych do 1947 r.. Klonder, Andrzej.
Uniwersytet Warszawski-Instytut HistoriiPolskie Towarzystwo Historyczn (Shelved under: Okupacja w Sadeczyznie 1939-1945. Materialy na Seminarium w Nowym Saczu).
S.107. 21cm. Мова--P. Nowy Sacz, 1974.

Lemkowie. Proces wrastania w srodowisko Dolnego Slaska 1947-1985. Pudlo, Kazimierz.
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.
196s. 24cm. Мова--P. Wroclaw, 1987.

Lemkowie: kultura-sztuka-jezyk.
PTTK "Kraj" (Materialy z sympozjum zorganizowanego przez Komisje Turystyki Gorskiej ZG PTTK, Sanok, dn. 21-24 wrzesnia 1983r).
174s. 24cm. Мова--P. Warszawa-Krakow, 1987.

Magury'90: informator krajoznawczy.
Towarzystwo Karpackie (Studenckie kolo przewodnikow Beskidzkich).
Мова--P. Warszawa, 1990.

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku: informator. Kisielewska, Anna.
Artystyczno-Graficzne, nakladem Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
36s. Ilustracje, 16cm. Мова--P. Krakow, 197?.

Na pograniczu Lemkowsko-Bojkowskiem. Falkowski and others, J.
Nakladem Towarzystwa Ludoznawczgo (Pasznycki, B.).
128p. 23cm. Мова--P. Lwow, 1935.
Також: Boikivshchyna.

Nad rzeka Ropa. Szkice historyczne.
Wydawnictwo Literackie.
814s. 25cm. Мова--P. Krakow, 1968.

Okupacja w Sadeczyznie 1939-1945. Materialy na Seminarium w Nowym Saczu.
Uniwersytet Warszawski - Instytut Historii. Towarzystwo Historyczne....
515s. 21cm. Мова--P. Nowy Sacz, 1974.

Orientacje polityczne na lemkowszczyznieproukrainska i moskalofilska. Moklak, Jaroslaw.
Nakladem Tomasza Filipczaka (Shelved under: "Colloquium narodow". Lodz, 1987. стор.94).
24cm. Мова--P. Lodz, 1987.
Також: Ukrainian Polish Relations.

Proceedings of the Conference on Carpatho-Ruthenian Immigration June 8, 1974. Harvard Ukrainian Research Institute.Sources and Documents Series.
(Transcribed, edited, and annotated by Richard Renoff and Stephan Reynolds. Preface by Oscar Handlin)
111p. 21cm. Мова--E. Cambridge, Mass, 1975.
Також: Ukrainians in the United States.

Przewodnik po Beskidach Wschodnich. T.1,czesc 1,2; T.2. Gasiorowski, Henryk.
Ksiaznica-Atlas.
3 ksiazki. Мова--P. Lwow-Warszawa, 1935.

Toponomastyka Lemkowszczyzny. Czesc 1: nazwy miejscowosci, czesc 2: nazwy terenowe. Wydzial 1, Nr 6. Stieber, Zdzislaw.
Lodzkie Towarzystwo Naukowe.
2 czesci, 22cm. Мова--P. Lodz, 1948-1949.

Ілюстрована історія Лемківщини. Бібліотека лемківщини, ч.1. Тарнович, Юліян.
Культура.
285с. 18см. Мова--U. Ню Йорк, 1964.

Ілюстрована історія Лемківщини. Тарнович, Юліян.
На сторожі.
285с. 21см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Львів, 1936.

Історія Лемківщини. Андрусяк, Микола.
Машинопис.
403с. 30см. Мова--U.

Істория Лемковиньі. Полянський, Іоанн Ф.
Лемко-Союза в США (Shelved under: Лемкін).
384с. 24см. 2 примірники. Мова--U. Йонкерс, 1969.

Бірчанщина: страдальна земля. Лебедович, Іван.
(Відбитка з щоденника "Америка")
37с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Филаделфія, Па, 1964.

Гори мстяться: оповідання. Бібліотека "Лемківських Вістей", ч.1. Женецький, Степан.
Головної Ради Організації Оборони Лемківщини (Обкладинка роботи П. Холодного).
109с. 18см. 3 примірники. Мова--U. Ню Йорк, 1961.

За Сян!. Филипчак, Іван.
Око.
86с. 17см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Коломия, 1928.

За Сян!. Филипчак, Іван.
Око.
86с. 17см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Коломия, 1928.

За Сян!. Филипчак, Іван.
Фундація Дослідження Лемківщини.
110с. 19см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1982.

За Сян!. Филипчак, Іван.
Фундація Дослідження Лемківщини.
110с. 19см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1982.

Земскій Ангель: повість изь жизни лемковь, Приблуда: оповьданье изь нар одной жизни вь старомь краю. Аскольдовичь, .
64с. 23см. poor condition. Мова--U. Philadelphia, 1930.

Земскій Ангель: повість изь жизни лемковь, Приблуда: оповьданье изь нар одной жизни вь старомь краю. Аскольдовичь, .
64с. 23см. poor condition. Мова--U. Philadelphia, 1930.

Кстини: картина з Лемківщини. Приймак, Михайло.
Русалка.
23с. 12см. poor condition. Мова--U. Львів, 1923.

Лемківська слава: оповідання. Коковський, Франц.
Іван Тиктор.
32с. 17см. poor condition. Мова--U. Львів, 1937.

Лемківський дзвін. v.1-5, 1936-1940.
(Oрган Організації Оборони Лемківщини Західної України)
30-42 см. місячник. Мова--U. New York, .

Лемківщина в знимках.
(Подарував Володимир Лисняк в 1985 році)
50 знимок. Мова--U.

Лемківщина в огні. Остромира, Марія.
Видавництво Юліяна Середяка.
264с. 23см. Мова--U. Буенос Айрес, 1971.

Лемківщина в огні. Остромира, Марія.
Видавництво Юліяна Середяка.
264с. 23см. Мова--U. Буенос Айрес, 1971.

Лемківщина в огні: повість. Остромира, Марія.
Український письменник, Фундація Дослідження Лемківщини.
263с. 21цм. Мова--U. Київ-Нью Йорк, 1992.

Лемківщина у боротьбі за об'єднання з Україною. Бібліотека "Голосу Лемківщини" ч.1. Красовський, Іван.
Накладом 2-го Відділу Організації Оборони Лемківщини.
29с. 18см. 2 примірники. Мова--U. Йонкерс, 1964.

Лемківщина: земля, люди, історія, культура.
Коштом і заходами ООЛ в ЗСА (Редактор Богдан Струмінський).
2 т. 24см. Мова--U. Париж-Сидней-Торонто, 1988.

Лемки: роман. Шмайда, Михайло.
Відділ Української Літератури.
282с. 21см. Мова--U. Пряшів, 1964.

Лемковскій спьванникь: весьлье. Випуск 2. Качор, Димитрій.
Ставропигійськ. Інст, Накладом Маріи Ганулякь.
31с. 20см. poor condition, 2 примірники. Мова--U. Львів, 1921.

Лемковскій спьванникь: весьлье. Випуск 2. Качор, Димитрій.
Ставропигійськ. Інст, Накладом Маріи Ганулякь.
31с. 20см. poor condition, 2 примірники. Мова--U. Львів, 1921.

Лемковске весіля: уложене лемковскьіма женами вь Кливланді и зогране в 1932 р. Лемковска театральна библиотека, ч.1. Вислоцький, Дмитро, Дмитро (1888-1968), упорядник.
(Підписано Гунянка, Ваньо. Shelved under: Гунянка, Ваньо)
32с. 20см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Кливланд, 1933.
Також: Ethnography.

«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»

MORE: Books about "Lemky"
or
RETURN TO: "Scholarly/Academic Papers" at The Lemko Page

«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»§«»

Top of page

BRAMA -- Gateway Ukraine
Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ)
63 Fourth Avenue · New York, NY 10003 · USA
(tel) 212-254-5130 · (fax) 212-254-5239

Після гасел написаних латинкою, йдуть гасла написаниі кирилицею. Щоби знайти автора, предмет, назву чи слово в назві, треба користуватися ключем FIND (Ctrl-F) у Netscape. Можна друкувати кирилицею, і хоч надруковане слово у віконці FIND буде зашифроване, Netscape знайде потрібні гасла. Можна також завантажити текст каталогу на особистий комп'ютер і послуговуватись будь якою редакційною програмою при шуканні за гаслами.

These pages use CP1251 Cyrillic fonts for Ukrainian. If none of this is legible to you please go to the catalog in English or download Cyrillic fonts and keyboards which are obtainable for free at this website.

НАЗАД до Каталогу: [ АВТОР ] [ НАЗВА ] [ ПРЕДМЕТ ]

Порядок каталогу на сторінці: ПРЕДМЕТИ.Ці сторінки влаштовує БРАМА
Авторське право (c) 1997-99 Наукове Товариство ім. Шевченка, всі права застережені

БРАМА -- УкраїНовини -- Громадська преса -- Календар --
Реклама на Брамі -- БРАМА пошук
Copyright © 1997-2011 BRAMA, Inc.tm, Inc. Всі права застережені.