Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ)
63 Fourth Avenue · New York, NY 10003 · USA
(tel) 212-254-5130 · (fax) 212-254-5239

Після гасел написаних латинкою, йдуть гасла написаниі кирилицею. Щоби знайти автора, предмет, назву чи слово в назві, треба користуватися ключем FIND (Ctrl-F) у Netscape. Можна друкувати кирилицею, і хоч надруковане слово у віконці FIND буде зашифроване, Netscape знайде потрібні гасла. Можна також завантажити текст каталогу на особистий комп'ютер і послуговуватись будь якою редакційною програмою при шуканні за гаслами.

These pages use CP1251 Cyrillic fonts for Ukrainian. If none of this is legible to you please go to the catalog in English or download Cyrillic fonts and keyboards which are obtainable for free at this website.

НАЗАД до Каталогу: [ АВТОР ] [ НАЗВА ] [ ПРЕДМЕТ ]

Порядок каталогу на сторінці: АВТОРИ.

BRAMA -- Gateway Ukraine

IWANENKO UND ANDERE, D. Klassische Feldtheorie.
Akademie-Verlag (Sokolow, A).
347s. 25cm. Мова--G. Berlin, 1953.
Предмет(и): Mathematics, Physicians.

IWANOW, Mikolaj. Polacy w zwiazku Radzieckim w latach 1921-1939.
Uniwersytetu Wroclawskiego.
424p. 24cm. Мова--P. Wroclaw, 1990.
Предмет(и): Ukrainian Polish Relations.

IWANYTZKYJ, Omelian. Mensch im Weltall.
280s. 34cm. Мова--G. Wizenka, 1929.
Предмет(и): Philosophy.

JABLONOWSKI, Aleksander. Malorusini.
Nakladem Macierzy Polskiej (Shelved under: Polska: obrazy i opisy. T.1, s.91-117).
Illus. Мова--P. Lwow, 1906.
Предмет(и): Halychyna, Ethnography.

JABLONSKI, Henryk. Polska autonomia narodowa na Ukrainie 1917-1918. Prace Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, No.3.
Nakladem Towarzystwa Milosnikow Historii.
165p. 25cm. Мова--P. Warszawa, 1948.
Предмет(и): Ukrainian Polish Relations.

JACKSON, Robert. Grundlegende Rede vorgetragen im Namen der Vereinigten Staaten von Amerika. Dokumente der Zeit.
Verlag das Forum.
72s. 23cm. Мова--G. Frankfurt am Main, 1946.

JACKSON, W.G.F. Seven roads to Moscow.
Eyre & Spottiswoode.
334p. 22cm. map. Мова--E. London, 1957.
Предмет(и): History - Russia.

JAGODITSCH, Rudolf. Wiener Slavistisches Jahrbuch: Funfter Band.
Hermann Bohlaus Nachf./Graz-Koln (Herausgegeben vom Institut fur slavische Philologie an der Universitat Wien).
240s. 25cm. Мова--G. Graz, 1956.
Предмет(и): Language.

JAKOBIEC, Marian. Literatura ukrainska: wypisy.
Panstwowe Wydawnictwo Naukowe.
704p. 25cm. Мова--P. Warszawa, 1962.

JAKOBSON, Max. Finland survived: An Account of the Finnish-Soviet Winter War 1939-1940.
The Otava Publishing.
281p. 21cm. Мова--E. Helsinki, 1984.
Предмет(и): History - Finland.

JAKUBOWSKI, Jan. Studya nad stosunkami narodowosciowymi na Litwie przed Unia Lubelska. Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydzial II Nauk antropologicznych, historyi i filozofii, No.7.
Nakladem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
104p. 25cm. Мова--P. Warszawa, 1912.
Предмет(и): Ukrainian Polish Relations.

JAMES, Glenn, Editor. Mathematics Dictionary.
D. Van Nostrand Company, Inc.
432p. 24cm. Мова--E. Toronto, 1949.

JAMES, Glenn, Editor. Mathematics Dictionary.
D. Van Nostrand Company, Inc.
432p. 24cm. Мова--E. Toronto, 1949.

JANICKA-KRZYWDA, Urszula. Kapliczki i krzyze przydrozne Polskiego Podkarpacia.
Wydal Stanislaw Krycinski.
77p. 21cm. 85 fot.. Мова--P. Warszawa, 1991.
Предмет(и): Church - Catholic.

JANIW, Wolodymyr. Lage der Ukrainischen Katholischen Kirche.
Verlag Josef Habbel.
16s. 21cm. Мова--G. Regensburg, 1975.
Предмет(и): Church - Catholic.

JANIW, Wolodymyr. Rolle und Aufgabe der Ukrainischen Freien Universitat in der Gegenwart.
Ukrainische Wissenschaft (Sonderdruck aus: Mitteilungen der Arbeits- und Forderungsgemeinschaft der Ukrainischen Wissenschaften e.V., Band 5).
58-75ss. 24cm. Мова--G. Munchen, 1968.

JARMAN, T.L. Rise and Fall of Nazi Germany.
New York University.
368p. 18cm. Мова--E. New York, 1956.
Предмет(и): History - Germany.

JAROSZEWSKI, Tadeusz. Palac w Tulczynie i poczatki architektury klasycyzmu na Ukrainie.
Gebethner i Ska (See: Przeglad Wschodni. Kwartalnik. Rok 1, Zeszyt 1, 1991).
Стор.83. Мова--P. Warszawa, 1991.
Предмет(и): Architecture.

JASNY, Naum. Soviet Industrialization 1928-1952.
University of Chicago Press.
467p. 24cm. Мова--E. Chicago, 1961.
Предмет(и): Economics - Soviet Union, Industry.

JASZCZUN, Wasyl. English-Ukrainian Anthology of American Religious Poetry.
St. Sophia.
209p. 24cm. Мова--E-U. Philadelphia, 1994.

JASZI, Oscar. Danubia: old and new.
(Reprinted from Proceedings of the American Philosophical Society, v.93, No.1, 1948)
31p. 27cm. Мова--E. Philadelphia, 1948.

JAWORSKI, Franciszek. O szarym Lwowie. Biblioteka Historyczna Altenberga.
H.Altenberg, G.Seyfarth, E.Wende i sp (Przedmova Ludwika Finkla).
245c. 17 ілюстр. 24см. includes index. Мова--P. Lwow-Warszawa, 1916.
Предмет(и): Lviv.

JAWORSKI, Franciszek. O szarym Lwowie. Biblioteka Historyczna Altenberga.
H.Altenberg, G.Seyfarth, E.Wende i sp (Przedmova Ludwika Finkla).
245c. 17 ілюстр. 24см. includes index. Мова--P. Lwow-Warszawa, 1916.
Предмет(и): Lviv.

JAZDZEWSKI, Konrad. Atlas to the prehistory of the Slavs. Lodzkie Towazystwo Naukowe, Wydzial 2, Nr.2.
Lodzkie Towarystwo Naukowe.
143p. 22cm. Мова--E. Lodz, 1948.
Предмет(и): History.

JEDRYCHOWSKI, Stefan. Recovered Territories - an Integral partof Poland.
Ksiazka i wiedza.
46p. 20cm. 2 copies. Мова--E. Warsaw, 1952.
Предмет(и): History - Poland.

JEDRZEJEWICZ, Jerzy. Noce ukrainskie albo rodowod geniusza. Opowiesc o Szewczence.
Zakl.Graf. w Toruniu, Ludowa Spoldzielnia Wydawnicza.
618s. 20cm. Мова--P.
Предмет(и): Shevchenko, Taras, 1814-1861.

JEDRZEJEWICZ, Jerzy. Noce ukrainskie albo rodowod geniusza. Opowiesc o Szewczence.
Zakl.Graf. w Toruniu, Ludowa Spoldzielnia Wydawnicza.
618s. 20cm. Мова--P.
Предмет(и): Shevchenko, Taras, 1814-1861.

JEDRZEJEWICZ, Jerzy. Noce ukrainskie albo rodowod geniusza. Opowiesc o Szewczence.
Zakl.Graf. w Toruniu, Ludowa Spoldzielnia Wydawnicza.
618s. 20cm. Мова--P.
Предмет(и): Shevchenko, Taras, 1814-1861.

JEDRZEJEWICZ, Jerzy, Ukladacz. Taras Szewczenko. Poezje wybrane.
Ludowa Spoldzielnia Wydawnicza (Wyboru dokonal i wstepem opatrzyl Jerzy Jedrzejewicz).
116s. 17cm. Мова--P. Warszawa, 1972.
Предмет(и): Shevchenko, Taras, 1814-1861.

JETTMAR, Karl. Art of the Steppes.
Greystone Press (Translated by Ann E. Keep).
278p. 24cm. Мова--E. New York, 1967.
Предмет(и): Art.

JIRECEK, Hermenegild, zporadal. Svod zakonuv slovanskych.
A.Haase v Praze, Nakladem F. Tempskeho.
596p. 23cm. Мова--Slov.. Praha, 1880.
Предмет(и): Law.

JOHN PAUL II, POPE, . Role of the Ukrainian Tradition in the Catholic Church.
St.Paul Editions (Shelved under: John Paul II, Pope. USA. The Message of Justice, Peace and Love).
P.127-132. 19cm.. Мова--E. Boston, 1979.
Предмет(и): Church - Catholic.

JOHN PAUL II, POPE, . Role of the Ukrainian Tradition in the Catholic Church.
St.Paul Editions (Shelved under: John Paul II, Pope. USA. The Message of Justice, Peace and Love).
P.127-132. 19cm.. Мова--E. Boston, 1979.
Предмет(и): Church - Catholic.

JOHN PAUL II, POPE, . USA: The message of justice, peace and love.
St. Paul editions (Compiled and Indexed by the Daughters of St. Paul).
315p. 19cm. Мова--E. Boston, MA, 1979.
Предмет(и): Church - Catholic.

JOHNSON, Hewlett. Soviet Power: The Socialist Sixth of theWorld.
International Publishers.
352p. 19cm. Мова--E. New York, 1941.
Предмет(и): Communism.

JOHNSON, Hewlett. Wahrheit uber die Sowjet-Union.
Verlag Das Neue Wort.
32s. 21cm. Poor condition. Мова--G. Stuttgart, 1947.

JONCA, Karol, Redaktor tomu. Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi. T.IX. Acta Universitatis Wratislaviensis No 687.
Uniwersytetu Wroclawskiego.
420s. 24cm. Мова--P. Wroclaw, 1985.
Предмет(и): Fascism, History - Poland.

JONES, Morris. Americans All... Immigrants All. A Handbook for Listeners.
The Federal Radio Ecucation Committee.
119+19p. 23cm. Мова--E. Washington, DC, .
Предмет(и): Immigration.

JONES, Robert E.. Provincial Development in Russia. Catherine II and Jakob Sievers.
Rutgers University Press.
255p. 24cm. Мова--E. New Brunswick, NJ, 1984.
Предмет(и): History - Russia.

JORAVSKY, David. Soviet Marxism and Natural Science 1917-1932.
Columbia University Press.
433p. 23cm. Мова--E. New York, 1961.
Предмет(и): Science, Marxism.

JUCHNIEWICZ, Mieczyslaw. Na wschod od Bugu. Polacy w walce antyhitlerowskiej na ziemiach ZSRR 1941-1945.
Ministerstwo Obrony Narodowej.
266s. 21cm. Мова--P. Warszawa, 1985.
Предмет(и): Ukrainian Polish Relations.

JURGELA, Constantine R.. Tannenberg 15 July 1410.
Lithuanian Veterans Association "Ramove".
104p. 21cm. Мова--E. New York, 1961.
Предмет(и): History.

JURKOWSKI, Marian. Ukrainska terminologia hydrograficzna. Monografie Slawistyczne, 22.
Zaklad Narodowy im. Ossolinskich, PAN.
240s. 21cm. Мова--P. Wroclaw-Warszawa-Kra, 1971.

KACHUR, Victor, translator. Book of Vles (Vles Knyha).
(Translated from the Old Slavonic)
27cm. Мова--E. Columbus, OH, 1973.
Предмет(и): Vles Knyha.

KACZALA, Stefan. Polityka Polakow wzgledem Rusi. Czesc 1,2.
Towarzystwo im.Szewc, Nakladem autora.
2 czesci 367s. 23cm. Мова--P. Lwow, 1879.
Предмет(и): Ukrainian Polish Relations, History.

KACZMARCZYK, Janusz. Bohdan Chmielnicki.
Zaklad Narodowy im. Ossolinskich.
267s. 22cm. Мова--P. Wroclaw, 1988.
Предмет(и): History - Cossack Hetman State.

KAISER, Robert G. Russia: The People and the Power.
The Book Press.
499p. 24cm. Мова--E. Atheneum-New York, 1976.

KAL'BA, Myroslav. Nachtigal: Ukrainski Batalion 1941 r..
Druzhyny Ukrains'kykh Natsionalistiv.
132s. 20sm. Мова--P. Detroit-L'viv, 1995.
Предмет(и): Army - SS Div.14, Halychyna,1943-45, World War II, 1939-45.

KALCHENKO, Nikifor. Ukraine: A Majestic and Impressive Programme: The Fifteen Soviet Socialist Republics Today and Tomorrow.
Soviet Booklet, No.60/B.
26p. 22cm. Мова--E. London, 1960.

KALUSH, V. In the Service of the People for a Free Byelorussia. Biographical notes on Professor Radoslav Ostrowski.
Abjednannie.
92p. 22cm. Мова--E. London, 1964.
Предмет(и): Belarus.

KALWAROWSKYJ, Wolodymyr. Kirche der Martyrer und Bluzeugen. Informations-Blatt Nr.18/4/1.
(Herausgeber: Gesellschaft fur die Patriarchalverfassung der Ukrainischen Katholischen Kirche Landesverband in der Bundesrepublik Deutschland)
54s. 21cm. Мова--G. Munchen, 1986.
Предмет(и): Church - Millennium.

KALYNA, Volodymyr. Anti-matter (A Hypothesis of Negative Space).
Shevchenko Scientific Society (Abstract of Paper read at the IV Scientific Conference, Shevchenko Scientidic Society in New York, May 25, 1957).
Мова--E. New York, .

KALYNA, Volodymyr. Grossenbestimmung Geloster Farbstoffpartikelchen (Eine Methode zur Bestimmung des Diffusionskoeffizienten von Farbstofflosungen).
Shevchenko Scientific Society (Reprinted from Proceedings of Shevchenko...Section of Mathematics, Natural Sciences and Medicine).
28-37ss. 26cm. 2 copies. Мова--G. New York, 1954.
Предмет(и): Mathematics.

KALYNETS', IHOR KALYNEZ, Ihor. Bilanz des Schweigens. Sowjetukrainischemoderne Lyrik.
J.G.Blaschke Verlag (Aus dem Ukrainischen ubertragen von Anna-Halja und Katerina Horbatsch).
80s. 21cm. 2 copies. Мова--G. Darmstadt, 1975.

KALYNYK, O. Communism. The Enemy of Mankind. Documents about the methods and practice of Russian Bolshevik occupation in Ukraine.
Ukrainian Youth Association in Great Britain.
120p. 20cm. 2 copies. Мова--E. London, 1955.
Предмет(и): Communism, Famine.

KAMENETSKY, Ihor. Hitler's Occupation of Ukraine (1941-44)Study in Totalitarian Imperialism.
Marquette University Press.
101p. 23cm. 2 copies. Мова--E. Milwauke, 1956.
Предмет(и): World War II, 1939-45.

KAMENETSKY, Ihor, editor. Nationalism and Human Rights. Processes of Modernization in the USSR. Series in Issues Studies (USSR and East Europe), No.1.
Association for the Study of the Nationalities (USSR and East Europe).
246p. 24cm. 2 copies. Мова--E. Littleton, Colo., 1977.
Предмет(и): Human Rights, Nationalism.

KAMENETSKY, Ihor. Origins of the New British Imperialism.
10p. 24cm. 3 copies. Мова--E.

KAMENETSKY, Ihor. Tragedy of Vinnytsia. Materials on Stalin's Policy of Extermination in Ukraine During the Great Purge, 1936-1938.
Ukrainian Historical Association in Cooperation with Bahriany Foundati.
265p. 27cm. Мова--E. Toronto-New York, 1989.
Предмет(и): Vinnytsia, Atrocities.

KAMIENIECKI, Witold. Idea Jagiellonska. Ponad zgielkiem walk narodowosciowych.
Szkola Przem.Graficz, Sklad Gl. w "Domu Ksiazki Polskiej".
38s. 20cm. Мова--P. Warszawa, 1929.
Предмет(и): Ukrainian Polish Relations, History - Poland.

KAMYSHANSKY, Boris. I am a Cossack.
Longmans, Green and Co..
309p. 21cm. Мова--E. London-New York-Toro, 1934.

KANDELAKI, Constantin. Georgian Question before the Free World.Act-documents-evidence.
(Translated from the French)
217p. 23cm. Мова--E. Paris, 1953.
Предмет(и): Georgia.

KANIA, Wladyslaw. Bolszewizm i religia.
137s. 19cm. Мова--P. Rzym, 1945.
Предмет(и): Philosophy.

KARCHUT, Wassyl. Zahe Leben. Eine Wolfsgeschichte.
Kolibri-Verlag (Aus dem Ukrainischen von Anna-Halja Horbatsch).
117s. 21cm. Мова--G. Wuppertal, .

KARDASH, Peter. Ukraine its History and its Arts.
Fortuna.
271p. 30cm. Мова--E. Melbourne, 1991.
Предмет(и): Art.

KARPAN AND OTHERS, Vasyl'. Ukraine: Stepping Stones to Perestroika.
Ukraina Society (Riabchuk, Mykola).
112p. 17cm. Мова--E. Kyiv, 1989.

KARPATS'KYI, Ivan. Piznajte pravdu.
Vydava Komitetu Oborony Karpatskoyi Ukrajiny.
7s. 23sm. 2 prymirnyky. Мова--Sl. New York, 1939.
Предмет(и): Karpats'ka Ukraina.

KARPATS'KYI, Ivan. Piznajte pravdu.
Vydava Komitetu Oborony Karpatskoyi Ukrajiny.
7s. 23sm. 2 prymirnyky. Мова--Sl. New York, 1939.
Предмет(и): Karpats'ka Ukraina.

KARPINSKI, Jakub. Count-down. The Polish Upheavals of 19561968, 1970, 1976, 1980....
Karz-Cohl Publishers (Translated by Olga Amsterdamska and Gene M. Moore).
214p. 22cm. Мова--E. New York, 1982.
Предмет(и): History - Poland.

KARPOVICH, Michael. Imperial Russia, 1801-1917. Berkshire Studies in European History.
Henry Holt and Company.
106p. 19cm. Мова--E. New York, 1953.
Предмет(и): History - Russia.

KARTUNOV, Oleksii. Enemies of Peace and Democracy.
Karpaty Publishers.
84c. 17cm. Мова--E. Uzhgorod, 1985.

KASINEC AND OTHERS, Edward. Millenium Collection of Old Ukrainian Books at the University of TorontoLibrary. A Catalogue.
Chair of Ukrainian Studies University ofToronto (Struminskyj, Bohdan).
35p. 23cm. 2 copies. Мова--E. Toronto, 1984.
Предмет(и): Books.

KATRII, Iulian. St. Basil the Great Patriarch of EasternMonasticism.
Basilian Fathers Publications (Translated by Demetrius E. Wysochansky, OSBM).
60p. 19cm. Мова--E. New York, 1979.
Предмет(и): Church - Mytropolyty, etc.

KEYES, H.M.R, editor etc. International Handbook of Universities and Other Institutions of Higher Educations.
Copyright by the International Association of Universities (Fift edition Aitiken, D.J).
121p. 28cm. Мова--E. Paris, 1971.

KIERST, W, Editor. Dictionary English-Polish and Polish-English. Part I.
Trzaska, Evert Michalski Ltd.
673p. 20cm.. Мова--E-P. Warsaw, 1926.

KIKTA, Stepan. Specialized Catalog of Paper Money of Ukraine 1917-192O. Spezialisieter Katalog der Geldscheine des Ukrainischen States 1917-1920.
Ukrainian Museum-Archives, Inc.
2Op. 24cm. Мова--E-G-U. Cleveland, 1974.
Предмет(и): Money.

KNYSH, George D. Eastern Slavs and the Christian Millennium of 1988. Ukrainian Millennium, Historical Series # 2.
Central Committee of the Ukrainian Millennium (This study was originally printed by the University of Ottava Press in Studio Ucrainica III (1986)).
32c. 22cm. Мова--E. Winnipeg, 1986.
Предмет(и): Church.

KOZAKIEWICZ, Stefan, redaktor. Slownik terminologiczny sztuk pieknych.
PWN-Panstwowe Wydawnictwo Naukowe.
395s. 25cm. Мова--P. Warszawa, 1969.

KARACZKO, Lucijan. An Outline of the Tragic Polish-Ukrainian Relations.
(Reprinted from "The Ukrainian Quarterly", v.38, Spring 1982)
24cm. Мова--E. New York, 1982.
Предмет(и): Ukrainian Polish Relations.

KARAS I INNI, Mieczyslaw, Redaktor. Ukraina. Terazniejszosc i przeszlosc. Prace historyczne, zeszyt 32.
Nakladem Universytetu Jagiellonskiego.
428s. 26cm. 2 copies. Мова--P. Krakow, 1970.
Предмет(и): History.

KARATNYTS'KYI, Adrian, compiler. Political prisoners in the USSR.
Committee for the Defense of Soviet Political Prisoners.
55p. 21cm. illustrations. Мова--E. New York, 1975.
Предмет(и): Prisoners - Political.

KARDASH, Peter. Ukraine and Ukrainians.
Fortuna (Edited by Brett Lockwood).
220p. 30cm 2 copies. Мова--E. Melbourne-Montreal, 1988.

KARTUNOV, Oleksii. Enemies of Peace and Democracy.
Karpaty Publishers.
84c. 17cm. Мова--E. Uzhgorod, 1985.

KASAK, . Art of Kasak.
October House.
94p. 27cm. Мова--E. New York, 1968.
Предмет(и): Art - Fine.

KASINEC, Edvard. Carpatho-Ruthenian Immigration In The United States: A Note on Sources In Some US Repositories.
(Reprinted from: Queens Slavic Papers, v.2. New York, 1975)
12p. 25cm. Мова--E. New York, 1975.
Предмет(и): Ukrainians in the United States, Carpatho-Ruthenia.

KASINEC, Edward. Slavic books and bookmen. Papers and essays. Russica bibliography series No. 3.
Russica Publishers, Inc.
193p. 22cm. Мова--E-R. New York, 1984.
Предмет(и): Books.

KASINEC AND OTHERS, Edward. Millenium Collection of Old Ukrainian Books at the University of TorontoLibrary. A Catalogue.
Chair of Ukrainian Studies University ofToronto (Struminskyj, Bohdan).
35p. 23cm. 2 copies. Мова--E. Toronto, 1984.
Предмет(и): Books.

KASJAN, Miroslaw, Redaktor. Na ciche wody. Dumy Ukrainskie.
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (Biblioteka Popularnonaukowa, t.VII. Przelozyl, wstepem i komentarzemopatrzyl Miroslaw Kasjan).
165s. 21cm. Мова--P. Wroclaw, 1973.
Предмет(и): Dumy.

KASPRZYCKI, Tadeusz. Jozef Pilsudski. Centennial 1867-1968.
Pilsudski Centennial Memorial Committee.
42p. 22cm. Мова--E. New York, 1968.
Предмет(и): Pilsudski, Jozef, 1867-1935.

KATRII, Iulian J.. Byzantine Rite Liturgical Year.
Basilian Fathers Publication (Translated by Fr. Demetrius E. Wysochansky, OSBM).
456p. 22cm. Мова--E. Detroit-New York, 1983.
Предмет(и): Church.

KATRII, Julian. Christian Heritage of the Eastern Church. Ukrainian Spiritual Library, N.73.
Basilian Fathers Publications (Translated by Rev. Demetrius Wysochansky, OSBM).
345p. 21cm. Мова--E. Detroit-New York, 1991.
Предмет(и): Church - Catholic.

KATRII, Iulian J.. Our Christian Heritage.
165 машинописних сторінки.
28см. Мова--E.
Предмет(и): Church - Catholic.

KATRII, Julian. Saint Basil the Great Patriarch of Eastern Monasticism. The 1600th Anniversary of his death 379-1979.
Basilian Fathers Publication.
31p. 23cm. Мова--E. New York, 1979.
Предмет(и): Church - Catholic.

KATRII, Iulian. St. Basil the Great Patriarch of EasternMonasticism.
Basilian Fathers Publications (Translated by Demetrius E. Wysochansky, OSBM).
60p. 19cm. Мова--E. New York, 1979.
Предмет(и): Church - Mytropolyty, etc.

KATZ AND OTHERS, Zev. Handbook of Major Soviet Nationalities.
The Free Press (Rogers, Rosemarie, Harned, Frederic).
481p. 26cm. Мова--E. London, 1975.
Предмет(и): Minorities.

KAZNACHEEV, Aleksandr. Inside a Soviet Embassy. Experiences of a Russian diplomat in Burma.
J.B. Lippincott Company.
250p. 21cm. Мова--E. Philadelphia-New Yor, 1962.
Предмет(и): Diplomacy.

KEEGAN, John. Opening moves august 1914.
Pan/Ballantine.
160p. 21cm. Мова--E. London, 1973.
Предмет(и): World War I, 1914-18.

KELLEN, Konrad. Khrushchev. A Political Portrait.
Frederick A. Praeger.
271p. 21cm. Мова--E. New York, 1961.
Предмет(и): Khrushchev, Mykyta, 1894-1971.

KELLER, Werner. Ost minus West=Null. Der Aufbau Russlands durch den Westen mit 180 Abbildungen.
Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf.
451s. 24cm. Мова--G. Munchen-Zurich, 1960.

KELLER, Jozef. Prawoslawie.
Iskry.
265s. 20cm. Мова--P. Warszawa, 1982.
Предмет(и): Church - Orthodox.

KENNAN, George F. American Diplomacy 1900-1950.
Mentor Book.
144p. 18cm. Мова--E. Chicago, 1951.
Предмет(и): Diplomacy.

KENNAN, George F. Memoirs 1925-1950.
An Atlantic Monthly Press Book.
583p. 24cm. Мова--E. Boston-Toronto, 1967.

KENNAN, George F. Memoirs 1950-1963.
Pantheon Books.
372p. 21cm. Мова--E. New York, 1972.

KENNAN, George F. On dealing with the Communist World.
Council on Foreign Relations by Harper &Row.
57p. 21cm. Мова--E. New York, 1964.
Предмет(и): Communism.

KENNAN, George F. Russia and the West under Lenin and Stalin.
Atlantic Monthly Press Book.
411p. 22cm. 2 copies. Мова--E. Boston-Toronto, 1961.
Предмет(и): Politics and Government.

KENNAN, George F. Russia leaves the War: The Americans in Petrograd and the Bolshevik Revolution.
Prinxeton University Press.
544p. 24 cm. Мова--E. Princeton, 1956.
Предмет(и): World War I, 1914-18, Revolution - Russian, 1917.

KENNAN, George F. Soviet Foreign Policy: 1917-1941.
D. Van Nostrand Company.
192p. 19cm. Мова--E. New York-Toronto-Lon, 1960.
Предмет(и): Politics and Government - USSR.

KENNEDY, John F. Strategy of Peace.
Popular Library.
272p. 18cm. Мова--E. New York, 1961.
Предмет(и): Politics and Government.

KENTRSCHYNSKYI, Bohdan. Political Struggle of Mazepa and CharlesXII for Ukrainian Independence.
(Reprinted from "The Ukrainian Quarterly", v.15, No.3, September 1959)
23p. 25cm. Мова--E. Jersey City, 1959.
Предмет(и): History - Cossack Hetman State, Mazepa, Ivan, 1639-1709.

KERENSKY, Alexander. Russia and history's turning point.
Duell, Sloan and Pearce.
558p. 24cm. Мова--E. New York, 1965.
Предмет(и): History - Russia.

KERN, Erich. General von Pannwitz und seine Kosaken.
Plesse-Verlag.
205s. 21cm. Мова--G. Gottingen, 1964.
Предмет(и): World War II, 1939-45.

KERN, Erich. Goldene Feld. Roman.
Schild-Verlag.
293s. 22cm. Мова--G. Munchen, 1957.

KERR, Walter. Russian Army. Its Men, its Leaders, and its Battles.
Alfred A Knopf.
250 + VIIp. 20cm. Мова--E. New York, 1944.
Предмет(и): Armed forces - Soviet Union.

KEYES, H.M.R, editor etc. International Handbook of Universities and Other Institutions of Higher Educations.
Copyright by the International Association of Universities (Fift edition Aitiken, D.J).
121p. 28cm. Мова--E. Paris, 1971.

KHRAPLYVYI, Zenon. On negative energy States in approximately relativistic wave egquations.
Typescript.
34p. 28cm. Мова--E. Saint Louis, 1956.
Предмет(и): Mathematics.

KHRAPLYVYI, Zenon. Physik I.
25+36+24+27+32с. 29см. Мова--G.
Предмет(и): Mathematics.

KHRUSHCHEV, Nikita. Remembers.
Little, Brown and Company.
639p. 24cm. Мова--E. Boston-Toronto, 1970.
Предмет(и): Communism - Politics and Government.

KHVYL'OVYI, Mykola. Stories from the Ukraine.
Wisdom Library a division of Philosophical Library (Translated with an Introduction by George S.N.Luckyj).
234p. 18cm. Мова--E. New York, 1960.

KIERST, W, Editor. Dictionary English-Polish and Polish-English. Part I.
Trzaska, Evert Michalski Ltd.
673p. 20cm.. Мова--E-P. Warsaw, 1926.

KIKTA, Stepan. Specialized Catalog of Paper Money of Ukraine 1917-192O. Spezialisieter Katalog der Geldscheine des Ukrainischen States 1917-1920.
Ukrainian Museum-Archives, Inc.
2Op. 24cm. Мова--E-G-U. Cleveland, 1974.
Предмет(и): Money.

KIMBALL, Stanley B. Austro-Slav Revival: A Study of Nineteenth-Century Literary Foundations.
The American Philosophical Society Indepence Square.
83p. 30cm. Мова--E. Philadelphia, 1973.
Предмет(и): Literature - History and criticism.

KIMBALL, Stanley Buchhol (z). Czech Nationalism: A study of the National theatre movement, 1845-83. Illinois Studies in the Social Sciences, 54.
The University of Illinois Press.
186p. 23cm. Мова--E. Urbana, 1964.
Предмет(и): History - Czechoslovakia, Nationalism.

KINGSBURY AND OTHERS, Robert C. Atlas of Soviet Affairs.
Frederick A. Praeger (Taaffe, Robert N.).
143p. 20cm. Мова--E. New York-Washington, 1965.

KIRCHNER, Walther. History of Russia.
Barness & Noble.
329p. 21cm. Мова--E. New York, 1955.
Предмет(и): History - Russia.

KIREJEWSKI, Iwan. Russland und Europa.
Verlag von Ernst Klett.
77s. 19cm. Мова--G. Stuttgart, 1948.

KIRKCONNELL, Watson. National Minorities in the USSR.
Ukrainian Canadian Committee (Address delivered at a Mass Meeting in Massey Hall, Toronto, March 31, 1946).
12p. 23cm. Мова--E. Winnipeg, 1946.
Предмет(и): Minorities.

KIRKCONNELL, Watson. Our Ukrainian Loyalists. The Ukrainian Canadian Committee.
Ukrainian Canadian Committee.
28p. 21cm. 2 copies. Мова--E. Winnipeg, .
Предмет(и): Ukrainians in Canada.

KIRKCONNELL, Watson. Ukrainian Agony.
Ukrainian Canadian Committee (Reprinted from "The Evening Telegram", Toronto).
22cm. poor condition. Мова--E. Winnipeg, .

KISIELEWSKA, Anna, Redaktor. Materialy Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Nr 14, 1971; Nr 16, 1972Nr 17-18, 1973.
Rzeszow, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
30cm. Мова--P. Sanok, .
Предмет(и): Art - Periodicals, Lemky.

KISIELEWSKA, Anna. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku: informator.
Artystyczno-Graficzne, nakladem Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
36s. Ilustracje, 16cm. Мова--P. Krakow, 197?.
Предмет(и): Lemky.

KISSINGER, Henry A. Troubled Partnership.
Anchor Books.
262p. 18cm. Мова--E. New York, 1966.
Предмет(и): Politics and Government, Diplomacy.

KITOWICZ, Jedrzej. Opis obyczajow za panowania Augusta III. Biblioteka Narodowa, seria I, Nr 88.
Wydawnicza, Krakow, Zaklad Narodowy im. Ossolinskich (Wyd. 3 przejrzane, opracowal Roman Pollak).
608s. 18cm. Мова--P. Wroclaw-Warszawa-Kra, 1970.
Предмет(и): History - Poland.

KLEIN AND OTHERS, George. Politics of Ethnicity in Eastern Europe.
East European Monographs, Boulder (Reban, Milan J.).
279p. 23cm. Мова--E. New York, 1981.
Предмет(и): Politics and Government.

KLEIST, Peter. Zwischen Hitler und Stalin 1939-1945.
Athenaum-Verlag.
344s. 21cm. Мова--G. Bonn, 1950.
Предмет(и): Hitler, Adolf, 1889-1945, Stalin, Iosyf, 1879-1953.

KLEJNER, Israel. Present-Day Ukrainian National Movement in the USSR and the Jewish Question.
(In Soviet Jewish Affairs. A Journal on Jewish Problems in the USSR &Eastern Europe. V.11, No.3, November 1981. Shelved under: Klejner, Israel)
P.3-14. 23cm. Мова--E. London, 1981.
Предмет(и): Ukrainian Jewish Relations.

KLINGSPOR, Carl Gustafson, translator. Charles the Twelfth King of Sweden.
Houghton Mifflin Company (Translated from the manuscript by John A. Gade).
370p. 23cm. xerox copy. Мова--E. Boston-New York, 1916.
Предмет(и): Charles XII, 1682-1718, Ukrainian Scandinavian Relations.

KLOCZOWSKI, Jerzy. Europa slowianska w XIV-XV wieku.
Panstwowy Instytut Wydawniczy.
464s. 25cm. 14 map. Мова--P. Warszawa, 1984.
Предмет(и): History - Medieval.

KLODNYCKY, Vladimir. My service in the Ukrainian Galician Army in the Territory of Eastern Ukraine.
36p. 28cm. Мова--E.

KLONDER, Andrzej. Lemkowie sadeccy od poczatku lat trzydziestych do 1947 r..
Uniwersytet Warszawski-Instytut HistoriiPolskie Towarzystwo Historyczn (Shelved under: Okupacja w Sadeczyznie 1939-1945. Materialy na Seminarium w Nowym Saczu).
S.107. 21cm. Мова--P. Nowy Sacz, 1974.
Предмет(и): Lemky.

KLOSINSKA, Janina. Ikony. Katalogi zbiorow: t.1.
Muzeum Narodowe w Krakowie (Redaktor Zdzislaw Zygulski).
312s. 25cm. Мова--P. Krakow, 1973.
Предмет(и): Icons.

KMETA, Ivan A. With Christ in America. A Story of the Russian-Ukrainian Baptists.
The Christian Press.
112p. 20cm. 2 copies. Мова--E. Winnipeg, 1948.
Предмет(и): Church - Protestant.

KMETZ, Donald. Russians and Carpatho-Russians in America.
(City College of New York)
93c. 29cm. Manuscript. Мова--E. New York, 1967.
Предмет(и): Ukrainians in the United States, Russians in the USA.

KMIT AND OTEHRS, Ann. Ukrainian embroidery.
Van Nostrand Reinhold Company (Luciow, Johanna; Luciow, Loretta).
110p. 24cm. Мова--E. New York-Cincinnati, 1978.
Предмет(и): Embroidery.

KNYSH, Yurij D. Combat Correspondence. Selected Epistolary Confrontations on the Question of Ukrainian Identity.
20p. 23cm. 2 copies. Мова--E. Winnipeg, 1971.
Предмет(и): History.

KNYSH, George D. Eastern Slavs and the Christian Millennium of 1988. Ukrainian Millennium, Historical Series # 2.
Central Committee of the Ukrainian Millennium (This study was originally printed by the University of Ottava Press in Studio Ucrainica III (1986)).
32c. 22cm. Мова--E. Winnipeg, 1986.
Предмет(и): Church.

KOC, Adam. Na nowej drodze ku jutru Polski: Wytyczne programu ideowo-politycznego.
Nakladem Autora.
20p. 24cm. Мова--P. Tarnow, 1937.
Предмет(и): Ukrainian Polish Relations.

KOC'UBYNS'KYJ, Mychajlo. Tannenbaum. Deutsch-Ukrainische Lesehefte Nr.1.
Dniprowa Chwyla (Ubersetzt und herausgegeben von Anna Halja Horbatsch).
32s. 21cm. Мова--G. Munchen, 1968.

KOCH, Hans. Polen.
Bohlau Verlag (Sonderdruck: Die unierte Kirche in Polen).
109-113ss. 26cm. Мова--G. Koln-Graz, 1959.
Предмет(и): Church - Catholic.

KOCH, Hans. Ukrainische Lyrik 1840-1940.
Franz Steiner Verlag GMBH (Ausgewahlt und Ubertragen von Hans Koch).
116s. 25cm. 2 copies. Мова--G. Wiesbaden, 1955.

KOCHAN, Lionel, Editor. Jews in Soviet Russia since 1917.
Oxford University Press.
357c. 22cm. Мова--E. London-Toronto-New Y, 1970.
Предмет(и): Ukrainian Jewish Relations.

KOCHAN, Lionel. Making of Modern Russia.
335p. 19cm. Мова--E.
Предмет(и): History - Russia.

KOERBER, Roger. Public Auction. Mar.,Aug.,1979; Jun.1981Jun.,Sep., 1982.
(Contains Ukrainian Stamp Collections)
27cm. Мова--E. Southfield, Mich., 1979,81-2.
Предмет(и): Philately.

KOGON, Eugen. SS-Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager.
Verlegt bei Kindler.
411s. 21cm. Мова--G. Munchen, 1974.
Предмет(и): Concentration Camps - Germany.

KOHN, Hans. Basic History of Modern Russia.
D. Van Nostrand Company.
192p. 19cm. Мова--E. Toronto-London, 1957.
Предмет(и): History - Russia.

KOHN, Hans. Idea of Nationalism: a stady in Its Origins and Background.
MacMillan Company.
735p. 21cm. Мова--E. New York, 1961.
Предмет(и): Nationalism.

KOHN, Hans, editor. Mind of Modern Russia. Historical and Political Thought of Russia's Great Age.
Rutgers University Press.
298p. 22cm. Мова--E. New Brunswick, 1955.
Предмет(и): History - Russia.

KOHN, Hans. Nationalism in the Soviet Union.
Columbia University Press.
164p. 19cm. Мова--E. New York, 1933.
Предмет(и): Nationalism.

KOHN, Hans, Herausgegeber. Russen-Weissrussen-Ukrainer.
Fischer Bucherei.
282s. 19cm. Мова--G. Frankfurt a/Main, 1962.
Предмет(и): Ukrainian Russian Relations, Ukrainian Belorusian Relations.

KOHUT, Zenon. Russian Centralism and Ukrainian Autonomy: Imperial Absorption of the Hetmanate 1760s-1830s. Harvard Ukrainian Research Institute. Monograph Series.
Distributed by the Harvard University Press.
364p. 22cm. 2 copies. Мова--E. Cambridge, Mass, 1988.
Предмет(и): History - Cossack Hetman State.

KOITZ, Heinrich. Stilles Licht-Geliebtes Land. Roman.
Paul Ness Verlag.
364s. 21cm. Мова--G. Berlin, 1937.

KOLANKIWSKY, Mykola. Niagara Falls Art Gallery. The Passion of Christ W. Kurelek Collection.
Mission Press.
86p. 23cm. Мова--E. Toronto, 1983.
Предмет(и): Art - Fine.

KOLARZ, Walter. Russia and Her Colonies.
George Philip and Son Limited.
334p. 22cm. Мова--E. London, 1952.
Предмет(и): Politics and Government - Russia.

KOLASKY, John. Education in Soviet Ukraine.
Peter Martin Associates.
238p. 22cm. 2 copies. Мова--E. Toronto, 1968.
Предмет(и): Education.

KOLASKY, John. Look Comrade-The People are laughing...:Underground wit, satire and humour from behind the iron curtain.
Peter Martin Associates Limited.
135c. 21cm. Мова--E. Toronto, 1972.

KOLASKY, John. Two Years in Soviet Ukraine. A Canadian's personal account of Russian oppression and the growing opposition.
Peter Martin Associates Limited.
264p. 20cm. 2 copies. Мова--E. Toronto, 1970.

KOLBERG, Oskar. Dziela wszystkie.
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.
T.52, 56, 57/1, 57/2. 21cm. Мова--P. Wroclaw-Poznan, .
Предмет(и): History.

KOLBERG, Oskar. Dziela wszystkie. T.52, 56- cz.1, 57- cz1,2.
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (T.52-Bialorus-Polesie, t.56, cz.1-Rus Czerwona, t.57, cz.1,2-Rus Czerwona).
22cm. Мова--P. Wroclaw-Poznan, 1968-1979.
Предмет(и): Kolberg, Oskar, 1814-1890, Ethnography.

KOLBERG, Oskar. Pokucie. Obraz etnograficzny.
Uniwers.Jagiellonski, Nakladem autora.
356s. 28cm. Xerox copy. Мова--P. Krakow, 1882.
Предмет(и): Ethnography.

KOLBUK, Witold. Duchowienstwo unickie w Krolestwie Polskim 1835-1875. Materialy do atlasu historycznego chrzescijanstwa w Polsce Instytutu Geografii Historycznej Kosciola w Polsce, t. IX.
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
190s. 24cm. Мова--P. Lublin, 1992.
Предмет(и): Church - Catholic.

KOLDAYEV, V. Soviet Citizens: Their Rights and Duties.
Novosti Press Agency Publishing House.
54p. 17cm. Мова--E. Moscow, 1976.
Предмет(и): Law - Soviet Union.

KOLODZIEJCZYK, Edmund. Bibliografia slowianoznawstwa polskiego.
Uniwersytetu Jagiell, Nakladem Akademii Umiejetnosci.
303s. 26cm. Мова--P. Krakow, 1911.

KOMJATHY, Miklos, Zusammengestelt. Protokolle des Gemeinsamen Ministerratesder Osterreichisch-Ungarischen Monarchie (1914-1918).
Akademiai Kiado.
723p. 25cm. Мова--G. Budapest, 1966.
Предмет(и): History - Austria.

KOMOROWSKI, Jaroslaw. Polskie zycie teatralne na Podolu i Wolyniu do 1863 roku.
Zaklad Narodowy im Ossolinskich, Polska Akademia Nauk:Instytut Sztuki.
204s.+ilustracje 24cm. Мова--P. Wroclaw, 1985.
Предмет(и): Theater.

KONEV, I. Year of Victory.
Progress Publishers.
247p. 21cm. Мова--E. Moscow, 1984.
Предмет(и): World War II, 1939-45.

KONONENKO, Konstatntyn. Colonial Disfranchisement and Exploitation of Ukraine by Moscow.
UCCA.
30p. 23cm. 2 copies. Мова--E. New York, 1958.
Предмет(и): Economics.

KONONENKO, Konstantyn. Ukraine and Russia: A History of the Economic Relations Between Ukraine and Russia (1654-1917).
The Marquette University Press.
257p. 23cm. 2 copies. Мова--E. Milwaukee, 1958.
Предмет(и): Ukrainian Russian Relations, Economics.

KONOPCZYNSKI, Wladyslaw. Polska a Turcja 1683-1792.
Instytutu Wschodniego.
316p. 24cm. Мова--Po. Warszawa, 1936.
Предмет(и): History - Poland, History - Turkey.

KONOPNICKA I INNI, Maria. Polska: obrazy i opisy. T.1. Wydawnictwa Macierzy Polskiej Nr.83.
Nakladem Macierzy Polskiej (Eugeniusz Romer, Jan Karlowicz i Aleksander Jablonowski, Feliks Koneczny, Alojzy Winiarz, August Sokolowski).
1 t. 930s. 27cm. Мова--P. Lwow, 1906.
Предмет(и): History - Poland, Halychyna.

KOPYSTENS'KYI, Zakharia. Palinodia. English Translation. V.3, Part 1: Texts. Struminskyi.
Ukrainian Research Institute of Harvard University (Shelved Under: Harvard Library of Early Ukrainian Literature. English Translations. V.3, Part 1: Texts. Translated with a Foreword by Bohdan).
P.159-911. 24cm. Мова--E. Cambridge, 1995.
Предмет(и): Church - Polemical literature.

KOPYSTENS'KYI, Zakhariia. Palinodia. Text. Contains facsimiles of the original printed edition.
Harvard University Press (Shelved under: Harvard Library Ukrainian Literature. Texts. Vol.3. With an Introduction by Omeljan Pritsak & Bohdan Struminskyi).
Стор.[71]. 28cm. Мова--E-U. Cambridge, 1987.
Предмет(и): Church - Polemical literature.

KORCHMARYK, Frank B.. Christianization of the European East and Messianic aspirations of Moscow as the "Third Rome".
Studium Research Institute (Kortschmaryk, Frank B.).
56p. 22cm. Мова--E. Toronto-New York, 1971.

KORCHMARYK, Frank B. Kievan Academy and its role in the Organization of education in Russia at the turn of the Seventeenth century.
Shevchenko Scientific Society.
95p. 25cm. 2 copies. Мова--E. New York, 1975.
Предмет(и): History - Medieval, Education.

KORDAN, Bohdan. Righting Historical Wrongs. Internment Acknowledgement and Redress.
Ukrainian Canadian Congress.
15p. 22cm. Мова--E. Saskatoon, Sask, 1993.
Предмет(и): Ukrainians in Canada.

KORDUBA, Myron. Territorium und Bevolkerung der Ukraine:Ein geographisch-statistischer Beitrag.
Wistnyk Zytia.
31p. 31cm. Мова--G. Wien, 1919.
Предмет(и): Geography, Economics.

KORFF, Sergius A. Autocracy and revolution in Russia.
MacMillan Company.
161p. 20cm. Мова--E. New York, 1923.
Предмет(и): Revolution - Russian, 1917.

KORKESHKIN, A. Soviet Armed Forces. Questions and Answers.
Press Agency Publishing House.
47p. 22cm. 2 copies. Мова--E. Moscow, 1975.
Предмет(и): Armed forces - Soviet Union.

KORNIEJENKO, Agnieszka. Poezja Wasyla Stusa.
Agnieszka Korniejenko i T-wo Autorow i Wydawcow (Wyd.1).
171s. 21cm. Мова--P. Krakow, 1996.
Предмет(и): Stus, Vasyl', 1938-1985.

KORNILEW, Alexander V. Natural building materials of Ukraine.
Shevchenko Scientific Society (Reprinted from Proceedings of Shevchenko Scientific Society, Sectionof Mathematics, Natural Sciences and Medicine).
26cm. Мова--E. New York, 1954.
Предмет(и): Architecture.

KOROL, Nestor. Introduction of New Plants in Soviet Agriculture: Supervision and Control. Mimeographed Series, No.41.
Research Program on the USSR.
16p. 28cm. Мова--E. New York, 1953.
Предмет(и): Agriculture - Soviet Union.

KOROL', Nestor. Outline of University education in the Russian Empire.
(Reprinted from "The Ukrainian Quarterly", v.25, No.4, 1969)
23p. 23cm. Мова--E. New York, 1969.
Предмет(и): Education - Russia.

KOROPETS'KYI, I.S, editor. Selected Contributions of Ukrainian Scholars to Economics.
Harvard Ukrainian Research Institute.
229p. 24cm. Мова--E. Cambridge, 1984.
Предмет(и): Economics.

KOROPETS'KYI, I.S, editor. Ukraine within the USSR: An Economic Balance Sheet.
Praeger Publishers.
316p. 24cm. 2 copies. Мова--E. New York, 1977.
Предмет(и): Economics.

KOROPETS'KYI, I.S, editor. Ukrainian Economic History: InterpretiveEssays.
Harvard Ukrainian Research Institute.
390p. 24cm. Мова--E. Cambridge, 1991.
Предмет(и): Economics - History.

KORTSCHMARYK, Bohdan F. It was Ruce-Ukraine and not Russia Whichwas Christianized in 988.
Ukrainian Festival Committee (Third revised edition).
15c. 22cm. Мова--E. Baltimore, 1988.
Предмет(и): Church.

KOSARENKO-KOSAREVYCH, Wasyl. Moscow sphinx.
G.A.Press.
120c. 22cm. Мова--E. New York, 1973.
Предмет(и): History - Russia.

KOSARENKO-KOSAREVYTCH, Vasyl. Moskauer Sphinx. Mythos und Macht in denVorstellungen uber Osteuropa.
In Germany, Verlag Eremiten-Presse.
237s. 21cm. 3 copies. Мова--G.
Предмет(и): History.

KOSARENKO-KOSAREVYTCH, Vasyl. Russo-mythisher Glaube oder russo-mythenloses Wissen.
48s. 23cm. 3 copies. Мова--G. New York-Munchen, 1963.
Предмет(и): History.

KOSCIALKOWSKI, Stanislaw. Ugoda Hadziacka z 1658r. W 300-letnia jej rocznice. Wschod Polski - pod red. Tadeusza Jankowskiego, zeszyt 25.
Instytut Wschodni "Reduta" (Odczyt wygloszony dnia 7 czerwca 1958r. po Walnym Zebraniu "Reduty").
32s. 25cm. Мова--P. Londyn, 1958.
Предмет(и): Ukrainian Polish Relations.

KOSCIELECKI, N. Karta z dziejow Djecezji Kamienieckiej.
Nakladem Grona Djecezjan Kamienieckich.
30s. 18cm. Мова--P. Kijow, 1917.

KOSSATSCH, Jurij. Ukrainische Literatur der Gegenwart.
Verlag "Ukrainische Kultur".
36s. 20cm. 2 copies. Мова--G. Regensburg, 1947.

KOSTECKII, Platon. Poezyi Platona Kosteckoho.
Nakladom Karola Wilda.
128p. 16cm. Мова--P. Lwow, 1862.

KOSTETS'KYI, Eaghor. Shakespeares Werk in der Ukraine.
Herausgegeben im Auftrage der Deutschen Shakespeare-Gesellshaft (Sonderdruck aus dem Shakespeare-Jahrbuch, Band 95/1959).
216-224ss. 22cm. Мова--D.
Предмет(и): Shakespeare, William, 1564-1616.

KOSTIUK, Hryhorii. Fall of Postyshev.
Research Program on the USSR.
25p. 28cm. Мова--E. New York, 1954.
Предмет(и): Politics and Government.

KOSTIUK, Hryhorii. Stalinist Rule in the Ukraine: A Study of the Decade of Mass Terror (1929-1939). Series I, No.47, August 1960.
Institute for the Study of the USSR.
162p. 24cm. Мова--E. Munich, 1960.
Предмет(и): History, 1917-1945, Atrocities.

KOSYK, Wolodymyr. Concentration Camps in the USSR.
Ukrainian Publishers, Limited.
108p. 23cm. 2 copies. Мова--E. London, 1962.
Предмет(и): Concentration Camps - Soviet Union.

KOSYK, Wolodymyr. Third Reich and Ukraine. Studies in Modern European History, Vol.8.
Peter Lang (Translated by Irene Ievins Rudnytzky).
669p. 24cm. Мова--E. Franfurt-Berlin-Wien, 1993.
Предмет(и): World War II, 1939-45, Ukrainian German Relations.

KOSYK, Wolodymyr. Third Reich and the Ukrainian Question: Documents 1934-1944.
Ukrainian Publishers, Published by Ukrainian Central Information Service (Printed by Ukrainian Publishers Limited, London).
175p. 21cm. Мова--E. London, 1991.
Предмет(и): World War II, 1939-45, Ukrainian German Relations.

KOSZELIWEC, Iwan. Ukraina 1956-1968. Dokumenty. Biblioteka "Kultury", t.169.
Instytut Literacki (Przelozyl z ukrainskiego Jozef Lobodowski).
270s. 22cm. Мова--P. Paryz, 1969.
Предмет(и): Prisoners - Political, Concentration Camps - Soviet Union.

KOT, Stanislaw. Jerzy Niemirycz. W 300-lecie Ugody Hadziackiej.
Instytut Literacki.
81s. 22cm. 2 copies. Мова--P. Paryz, 1960.
Предмет(и): Ukrainian Polish Relations.

KOT-SAMP, Lesia. Artificial Famine. 1932-1982. Штучний голод.
Ukrainian Affairs Committee. Ukr. Orthodox League of the United States.
8p. 22cm. Мова--E-U.
Предмет(и): Famine.

KOTSIUBYNS'KYI, Mykhailo. Shadows of Forgotten ancestors.
Canadian Institute of Ukrainian Studies.Ukrainian Academic Press (Translated by Marco Carynnyk with Notes and an Essay on Mykhailo Kotsiubynsky by Bohdan Rubchak).
127p. 24cm. Мова--E. Littleton, Colorado, 1981.

KOUTAISSOFF, Alexander. Ukraina.
Jensen & Ronager.
94p. 22cm. Мова--E. Copenhagen, 1918.
Предмет(и): History.

KOVACS, Martin L, editor. Roots and Realities among Eastern and Central Europeans.
Central and East European Sudies Association of Canada.
334p. 23cm. Мова--E. Edmonton, 1983.

KOVALCHUK, Pavlo. Criminal Hirelings.
Ukraina Society.
32p. 22cm. Мова--E. Kiev, 1975.

KOVALIV, Panteleimon. Systems of phonemes in Slavic languages.
24cm. 2 copies. Мова--E.
Предмет(и): Language.

KOVZHUN, Paul. Ukrainische Kunst der Gegenwart: Aus demUkrainischen ubersetzt und mit einer Einleitung versehen von Maria Mirtschuk.
Ukrainischen Wissenschaftlichen Institutes (Kowschun, Paul).
11p. 30cm. Мова--G. Berlin, 1938.
Предмет(и): Art, Kovzhun, Pavlo, 1896-1939.

KOWALEWICZ, Henryk. Najstarsze historie o czestochowskim obrazie Panny Maryi. XV i XVI wiek.
Instytut Wydawniczy PAX.
240s. 23cm. Мова--P. Warszawa, 1982.
Предмет(и): Icons, Ukrainian.

KOWALEWSKI ETC, David. Ukrainian Dissident a Machiavellian Memorandum in Statistics.
(Cheryl Johnson, manuscripts, dissertation)
92p. 28cm., xerox copy. Мова--E.
Предмет(и): Prisoners - Political.

KOWALSKI, Isaac. Anthology on armed Jewish Resistance 1939-1945. vol.2.
Jewish Combatants Publishers House.
648p. 26cm. Мова--E. New York, 1985.
Предмет(и): World War II, 1939-45, Ukrainian Jewish Relations.

KOWALSKI, Jozef, Redaktor odpowiedzia. W 300 rocznice zjednoczenia Ukrainy z Rosja: Pod sztandarem bratniej przyjazni.
Ksiazka i Wiedza.
342s. 24cm. Мова--P. Warszawa, 1954.
Предмет(и): Ukrainian Russian Relations.

KOWALSKY, Humphrey. Ukrainian folk songs: A Historical Treatise.
Stratford Company.
76p. 19cm. Мова--E. Boston, 1925.
Предмет(и): Music.

KOZAK, Stefan. Ukrainscy spiskowcy i mesjanisci-BractwoCyryla i Metodego.
Instytut Wydawniczy Pax.
282c. 20cm. 2 copies. Мова--Pol. Warszawa, 1990.

KOZAK I INNI, Stefan, Redaktor. Z dziejow stosunkow literackich polsko-ukrainskich.
Zaklad Narodowy im. Ossolinskich (Marian Jakobiec).
279s. 24cm. Мова--P. Wroclaw, 1974.
Предмет(и): Literature - History and criticism, Stefanyk, Vasyl', 1871-1936.

KOZAKIEWICZ, Stefan, redaktor. Slownik terminologiczny sztuk pieknych.
PWN-Panstwowe Wydawnictwo Naukowe.
395s. 25cm. Мова--P. Warszawa, 1969.

KOZIK, Jan. Miedzy reakcja a rewolucja. Studia z dziejow ukrainskiego ruchu narodowego w Galicji w latach 1848-1849. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego: prace historyczne, zeszyt 52.
Panstwowe Wydawnictwo Naukowe.
236s. 25cm. Мова--P. Warszawa-Krakow, 1975.
Предмет(и): Ukrainian Polish Relations, Halychyna - History.

KOZIK, Jan. Ukrainski ruch narodowy w Galicji w latach 1830-1848.
Wydawnictwo Literackie.
307s. 20cm. Мова--P. Krakow, 1973.
Предмет(и): Halychyna.

KOZJUBYNSKYJ, Mychajlo. Fata Morgana und andere Erzahlungen.
Manesse Verlag (Aus dem Ukrainischen ubertragen von Anna-Halja Horbatsch).
438s. 16cm. Мова--G. Zurich, 1962.

KOZJUBYNSKYJ, Mychajlo. Schatten vergessener Ahnen. Eiene Hirtennovelle aus den Karpaten.
Sachse & Pohl Verlag (Aus dem Ukrainischen ubertragen und mit einem Nachwort versehen von Anna-Halja Horbatsch).
108s. 20cm. Мова--G. Gottingen, 1966.

KOZLOWSKI, Maciej. Miedzy Sanem a Zbruczem. Walki o Lwow i Galicje Wschodnia 1918-1919.
ZNAK.
310s. 19cm. Мова--P. Krakow, 1990.
Предмет(и): Ukrainian Polish Relations, Revolution - Ukrainian, 1917-1921.

KOZUCHOWSKI, Jozef. Kijowski okres (1856-1863) w zyciu Konstantego Jelskiego. Polska Akademia Nauk. Instytut Zoologiczny. Memorabilia Zoologica 6.
Zaklad Narodowy im. Ossolinskich.
89s. 24cm. Мова--P. Wroclaw-Warszawa, 1961.
Предмет(и): Kyiv.

KR'AL, Jir'i, sestavitel. Geograficka` bibliografie Podkarpatske' Rusi.
Geograficky` U`stav Karlovy University.
6Ov. 27cm. Мова--Cz. Praha, 1923.

KR'AL, Jir'i, sestavitel. Geograficka` bibliografie Podkarpatske' Rusi.
Geograficky` U`stav Karlovy University.
6Ov. 27cm. Мова--Cz. Praha, 1923.

KRAFFT-EBING, R. Половая психопатия: для врачей и юристов.
Книжнаго Магазина В. и А.Бирюковьіхь.
128с. 23см. Мова--R. Харьковь, 1887.
Предмет(и): Health.

KRASHENINNIKOV, Serhii. Improved method for Purifying Balantidia.
(Reprinted from The Journal of Parasitology", February 1958, v.44, No.1)
26cm. 2 copies. Мова--E.

KRASHENINNIKOV, Serhii. Observation on the Contractile Vacuoles of Balantidium Baviae and B. Coli.
Kiev.
9p. 24cm. Мова--E. New York, 1968.

KRASHENINNIKOV, Serhii. Silver-line system of Chilodonella Cyprini (Moroff).
The Wistar Institute.
26cm. Мова--E. Philadelphia, 1953.

KRASHENNIKOW, S. Serhij Kuschakewytsch 1878-1920. Zum Gedacht eines grossen ukrainischen Zoologen. Ukraine in Vergangenheit und Gegenwart.
Verlag Ukraine (Sonderdruck aus Heft 3/4-5. Jahrgang 1956).
82-94ss. 22cm. Мова--G. Munchen, 1956.
Предмет(и): Zoology.

KRAVCHENKO, Victor. I choose Freedom: The Personal and Political Life of a Soviet Official.
Charles Scribner's Son.
496p. 22cm. 2 copies. Мова--E. New York, 1946.

KRAVCHENKO, Bohdan. National Renaissance and the Working Class in Ukraine During the 1920 s.
Canadian Institute of Ukrainian Studies.
31p. 29sm. Мова--E. Edmonton, Alberta, 1982.

KRAVCHENKO, Bohdan. National Renaissance and the Working Class in Ukraine During the 1920 s.
Canadian Institute of Ukrainian Studies.
31p. 29sm. Мова--E. Edmonton, Alberta, 1982.

KRAVCHENKO, Bohdan, Editor. Ukraine after Shelest.
Canadian Institute of Ukrainian Studies University of Alberta.
119c. 23cm. 2 copies. Мова--E. Edmonton, 1983.
Предмет(и): History, 1945-1991, Literature - History and criticism.

KREISLER, Fritz. Four Weeks in the Trenches. The War story of a Violinist.
Houghton Mifflin.
85p. 19cm. Мова--E. Boston-New York, 1917.
Предмет(и): World War I, 1914-18.Personal Narra.

KREVZA, Lev. Obrona iednosci cerkiewney. Harvard Library of Early Ukrainian Literature.
Harvard University Press (Shelved under: Smotryts'kyi, Meletii, Collected Works. Cambridge, 1987. v.3.).
595p. 28cm. Мова--E-U. Cambridge, 1987.
Предмет(и): Church - Catholic.

KREVZA, Lev. Obrona iednosci cerkiewney and Zaxarija Kopystens'kyj's Palinodija. Harvard Library of Early Ukrainian Literature. Texts. V.3.
Ukrainian Research Institute of Harvard University (Shelved under: Harvard Library of Early Ukrain.Literature.Texts V.3 With an Introduction by Omeljan Pritsak and Bohdan Struminskyi).
596p. 29cm. Мова--E-U. Cambridge, MA, 1987.
Предмет(и): Church - Union of Berestia, 1596, Church - Catholic.

KRUK, Hryhorii (1911-). Gregor Kruk. Plastik.
Satz und Druck: Gebr. Parkus KG.
79p. 30cm. Мова--E-U-G. Munchen, 1969.
Предмет(и): Kruk, Hryhorii, 1911-.

KRUK, Gregor. Skulpturen, Zeichnungen.
21cm. Text und 93 Photo. 2 copies. Мова--G.
Предмет(и): Art - Fine.

KRUPNYCKYJ, Borys. Geschichte der Ukraine.
Otto Harrassowitz (Im Auftrage des Ukrainischen Wissenschaftlichen Instituts in Berlin mit 4 Karten im Text).
324s. 24cm. Мова--G. Leipzig, 1939.
Предмет(и): History.

KRUPNYCKYJ, Borys. Geschichte der Ukraine von den Anfagen bis zum Jahre 1920.
Otto Harrassowitz (Im Auftrage des Ukrainischen Wissenschaftlichen Instituts in Berlin mit 4 Karten im Text, zwete, durchgesehene Auflage).
322s. 23cm. Мова--G. Leipzig, 1943.
Предмет(и): History.

KRUPNYCKYJ, Borys. Geschichte der Ukraine von den Anfangen bis zum Jahre 1917 mit 4 Karten im Text.
Otto Harrassowitz (Dritte durchgesehene Auflage im Auftrag der Ukrainischen Freien Universitat in Munchen).
307s. 23cm. Мова--G. Wiesbaden, 1963.
Предмет(и): History.

KRYGOWSKI, Wladyslaw. Beskidy: Bieszczady i Pogorze. Przewodnik.
Sport i Turystyka.
448s. 18cm. 1 mapa. Мова--P. Warszawa, 1970.

Top of page

BRAMA -- Gateway Ukraine
Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ)
63 Fourth Avenue · New York, NY 10003 · USA
(tel) 212-254-5130 · (fax) 212-254-5239

Після гасел написаних латинкою, йдуть гасла написаниі кирилицею. Щоби знайти автора, предмет, назву чи слово в назві, треба користуватися ключем FIND (Ctrl-F) у Netscape. Можна друкувати кирилицею, і хоч надруковане слово у віконці FIND буде зашифроване, Netscape знайде потрібні гасла. Можна також завантажити текст каталогу на особистий комп'ютер і послуговуватись будь якою редакційною програмою при шуканні за гаслами.

These pages use CP1251 Cyrillic fonts for Ukrainian. If none of this is legible to you please go to the catalog in English or download Cyrillic fonts and keyboards which are obtainable for free at this website.

НАЗАД до Каталогу: [ АВТОР ] [ НАЗВА ] [ ПРЕДМЕТ ]

Порядок каталогу на сторінці: АВТОРИ.Ці сторінки влаштовує БРАМА
Авторське право (c) 1997-99 Наукове Товариство ім. Шевченка, всі права застережені

БРАМА -- УкраїНовини -- Громадська преса -- Календар --
Реклама на Брамі -- БРАМА пошук
Copyright © 1997-2011 BRAMA, Inc.tm, Inc. Всі права застережені.