BRAMA-Gateway Ukraine: Arts and Culture

RESOLUTION ON TRANSLITERATION

РІШЕННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ПРАВНИЧОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
No.9
Протокол No. 2 від 19 квітня 1996 р.

Комісія, розглянувши на підставі п. 6 ч,4 Положення про Українську комісію з питань правничої термінології питання щодо затвердження таблиці для відтворення українських власних назв засобами англійської мови та правил до неї, спираючись на подання Інституту української мови НАН України, УХВАЛИЛА:

 1. Затвердити як нормативну таблицю для відтворення українських власних назв засобами англійської мови та правила до неї (додається).
 2. На підставі п. 7 Положення про Українську комісію з питань правничої термінології встановити, що нормативна таблиця застосовується при відторенні українських власних назв засобами англійської мови у законодавчих та офіційних актах.
 3. Визначити, що роз'яснення щодо особливостей застосування таблиці та висновки щодо правильності її застосування надає Інститут української мови НАН України (за його згодою), із погодженням, у раці необхідності, з Комісією.
Голова Комісії, Міністр юстиції України
С. ГОЛОВАТИЙ
Відповідальний секретар Комісії
Ю. ЗАЙЦЕВ

Додаток до рішення No.9
української комісії з питань правничої термінології
протокол No. 2 від 19 квітня 1996 р.

Нормативна таблиця для відтворення українських власних назв засобами англійської мови

A B C D E
No. Укр. літери Лат. літери Примітки Приклади застосування
           
1 А A - Алушта Alushta
2 Б B - Борщагівка Borschahivka
3 В V - Вишгород Vyshhorod
4 Г H , gh Н - у більшості випадків
gh - при відтвор. -зг-
Гадяч,
Згорани
Hadiach,
Zghorany
5 Ґ G - Ґалаґан Galagan
6 Д D - Дон Don
7 Е E - Рівне Rivne
8 Є Ye , ie Ye - на початку слова,
ie - в інших позиціях
Єнакієве,
Наєнко
Yenakiieve,
Naienko
9 Ж Zh - Житомир Zhytomyr
10 З Z - Закарпаття Zakarpattia
11 И Y - Медвин Medvyn
12 І I - Іршава Irshava
13 Ї I Yi - на початку слова,
I - в інших позиціях
Їжакевич,
Кадіївка
Yizhakevych,
Kadiivka
14 Й Y , i Y - на початку слова,
i - в інших позиціях
Йосипівка,
Стрий
Yosypivka,
Stryi
15 К K - Київ Kyiv
16 Л L - Лебедин Lebedyn
17 М M - Миколаїв Mykolaiv
18 Н N - Ніжин Nizhyn
19 О O - Одеса Odesa
20 П P - Полтава Poltava
21 Р R - Ромни Romny
22 С S - Суми Sumy
23 Т T - Тетерів Teteriv
24 У U - Ужгород Uzhhorod
25 Ф F - Фастів Fastiv
26 Х Kh - Харків Kharkiv
27 Ц Ts - Біла Церква Bila Tserkva
28 Ч Ch - Чернівці Chernivtsi
29 Ш Sh - Шостка Shostka
30 Щ Sch - Гоща Hoscha
31 Ь   ' - Русь,
Львів
Rus',
L'viv
32 Ю Yu , iu Yu - на початку слова,
iu - в інших позиціях
Юрій,
Крюківка
Yurii,
Kriukivka
33 Я Ya , ia Ya - на початку слова,
ia - в інших позиціях
Яготин,
Ічня
Yahotyn,
Ichnia
    ' ia (див. коментар) Знам'янка ZnamiankaПравила відтворення українських власних назв засобами англійської мови

 1. Вітворення українських власних назв засобами англійської мови відбувається з їх української форми, записаної відповідно до чинного правопису, без посередництва будь-якої іншої мови.
 2. Відтворення українських власних назв засобами англійської мови відбувається шляхом транслітерації (політерного перезапису за допомогою латинського алфавіту). Міжмовні алфавітні відповідники подано в нормативаній таблиці, коментар до якої наведено нижче.
 3. Вимоги цих правила не обов'язкові для запису українських імен іноземних громадян.
Коментар до нормативної таблиці: У певних сферах відтворення українських власних назв вживається спрощений варіант запису, що передбачає: а) орфографічне спрощення громіздкого подвоєння приголосних ж, х, ц, ч, ш, які відтворюються буквосполученнями zh, kh, ts, ch, sh, наприклад, Запоріжжя -- Zaporizhia,

б) апостроф і знак м'якшення (за винятком буквосполучень -ьо-, -ьї-, що завжди передаються як -'o, 'i-) у спрощеній транслітерації не відтворюються.

Приклади:
Українська форма: Спрощена транслітерація: Точна транслітерація:
Львів Lviv L'viv
Ананьїв Ananiv Anan'iv
Стеф'юк Stefiuk Stef’iuk
Koрoп’є Koropie Korop’ie

Голова Комісії, Міністр юстиції України
С. ГОЛОВАТИЙ
Відповідальний секретар комісії
Ю.ЗАЙЦЕВ


РОЗ'ЯСНЕННЯ
щодо особливостей застосування нормативної таблиці для відтворення українських власних назв засобами англійської мови

 1. Звичайно застосовується спрощена транслітерація. Точна транслітерація вживається тільки в окремих випадках і за погодженням з Українською комісією з питань правничої термінології та Інститутом української мови НАН Україин.
 2. Зберігають традиційне написання такі власні назви:
 3. Ukraine (вживається без артикля "the")
  Crimea
  Black Sea
  Sea of Azov
 4. В окремих випадках і за умов, коли це не суперечить правилам оформлення відповідного документа, транслітерована власна назва може дублюватися у дужках традиційним написанням, наприклад:
  Dnipro (Dnieper)
Голова Української Комісії
з питань правничої термінології
С. ГОЛОВАТИЙ
Директор Інституту української мови НАН України
О. ТАРАНЕНКО

Запити та пропозиції щодо інших особливостей застосування нормативної таблиці направляти у письмовому вигляді до Української комісії з питань правличої термінології (252033, Київ, вул. Саксаганського, 41) та до Інституту Української мови НАН України (252001, Київ, МСН, вул. Грушевського, 4).

Note from Brama.com:
This guide appears to formulated principally for English language transliteration. European languages using Latin-based alphabets would not necessarily conform to the recommendations in the above table. See this message posted to one of Brama's bulletin boards.