УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням
доходів, одержаних злочинним шляхом

_____________________________________________________________

З метою дальшого вдосконалення роботи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, забезпечення створення комплексної системи державного контролю за сумнівними операціями, що здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності, активізації участі України в розвитку міжнародного співробітництва у сфері протидії відмиванню доходів, що здобуті злочинним шляхом, пошуку, арешту та конфіскації таких доходів постановляю:
1. Кабінету Міністрів України вжити невідкладних заходів щодо створення комплексної системи боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, для чого:
1) активізувати роботу щодо прискорення прийняття Закону України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

2) вирішити питання щодо покладення функцій із забезпечення співпраці з Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та її Європейською групою аналізу на Державну податкову адміністрацію України;

3) утворити з числа представників Державної податкової адміністрації України, Міністерства економіки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України із залученням представників Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Верховного Суду України, Національного банку України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, експертів з фінансових питань міжвідомчу робочу групу з дослідження методів та тенденцій у відмиванні грошових коштів та інших доходів, одержаних злочинним шляхом, аналізу ефективності заходів, що вживаються для запобігання та протидії відмиванню таких грошових коштів і доходів, додержання при цьому конституційних прав і свобод людини і громадянина, підготовки пропозицій щодо впровадження сорока Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та здійснення інших заходів у цій сфері, поклавши організаційно-технічне забезпечення діяльності утворюваної міжвідомчої робочої групи на Державну податкову адміністрацію України;

4) вжити в установленому порядку заходів щодо обміну загальною інформацією, інформацією стосовно сумнівних операцій, що здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності, надання правової допомоги у справах, пов'язаних з відмиванням грошових коштів та інших доходів, одержаних злочинним шляхом, у тому числі шляхом укладення та забезпечення безумовного виконання відповідних двосторонніх та багатосторонніх угод, а також інших заходів із зміцнення міжнародної співпраці у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, пошуку, арешту та конфіскації таких доходів;

5) проаналізувати в місячний строк та подати інформацію про виконання Україною зобов'язань, взятих нею відповідно до Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 року, ратифікованої Верховною Радою України 17 грудня 1997 року.

2. Державній податковій адміністрації України:

активізувати роботу щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, виявлення фактів маскування незаконного походження доходів, їх дійсного характеру і джерел набуття, місцезнаходження і переміщення, використання, в тому числі для здійснення підприємницької, іншої господарської, інвестиційної, благодійної діяльності, розрахункових і кредитних операцій;

вжити заходів щодо утворення в установленому порядку департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, та забезпечити його укомплектування кадрами відповідної кваліфікації.
 
 

Президент України Л.КУЧМА

м. К и ї в
19 липня 2001 року
№ 532/2001