Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про забезпечення перебування в Україні офіційних
спостерігачів від іноземних держав і міжнародних
організацій на виборах Президента України
у 1999 році

    З метою   забезпечення   перебування   в   Україні  офіційних
спостерігачів від іноземних держав і міжнародних  організацій  під
час підготовки та проведення виборів Президента України:

    1. Підтримати   пропозицію  Центральної  виборчої  комісії  і
утворити  робочу  групу  із  забезпечення  перебування  в  Україні
офіційних   спостерігачів   від  іноземних  держав  і  міжнародних
організацій на виборах Президента України  у  1999  році  (далі  -
робоча   група).

    Затвердити персональний склад робочої групи (додається).

    2. Робочій групі розробити і затвердити  план  організаційних
заходів   щодо   забезпечення   перебування  в  Україні  офіційних
спостерігачів від іноземних держав і  міжнародних  організацій  на
виборах Президента України у 1999 році.

    3. Кабінету     Міністрів     України     вирішити    питання
матеріально-технічного   та  фінансового  забезпечення  діяльності
робочої групи.

    4. Кабінету  Міністрів  України,  Раді  міністрів  Автономної
Республіки  Крим,  місцевим   державним   адміністраціям   сприяти
офіційним   спостерігачам   від  іноземних  держав  і  міжнародних
організацій у здійсненні їх повноважень.
 

Президент України                                           Л.КУЧМА

м. Київ, 5 липня 1999 року
        N 155/99-рп

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Президента України
від 5 липня 1999 року N 155/99-рп

СКЛАД
робочої групи із забезпечення перебування в Україні
офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних
організацій на виборах Президента України у 1999 році

ЯЦУБА                      - Перший заступник  Міністра   Кабінету
Володимир Григорович         Міністрів  України,  керівник робочої
                             групи

ПАНАСЮК                     - начальник Управління з питань
Федір Тимофійович            місцевих державних адміністрацій та
                             органів місцевого самоврядування
                             Кабінету Міністрів України, заступник
                             керівника робочої групи

ЯКОВЕНКО                   - Керівник Головного управління
Олександр Степанович         організаційної і кадрової роботи та
                             взаємодії з регіонами Адміністрації
                             Президента України,заступник
                             керівника робочої групи

ДЕМІШКАН                   - заступник Міністра транспорту України
Володимир Федорович

ДИКАЛЕНКО                  - начальник управління Державного
Анатолій Іванович            комітету інформаційної політики
                             України

КАРТИШ                     - заступник Міністра  охорони  здоров'я
Анатолій Петрович            України - Головний державний
                             інспектор України з контролю якості
                             лікарських засобів

НОВОХАТЬКО                 - заступник Міністра культури і
Леонід Михайлович            мистецтв України

ОРЛЕНКО                    - заступник Голови Державного комітету
Микола Петрович              зв'язку та інформатизації України

СОБОЛЬ                     - заступник Голови Державної митної
Ігор Миколайович             служби України

СОЛОМОНЕНКО                - начальник Господарського управління
Олександр Іванович           Кабінету Міністрів України

ТКАЧ                       - заступник Міністра закордонних справ
Дмитро Іванович              України

ЧЕРНИШОВ                   - заступник Міністра внутрішніх справ
Валерій Серафимович          України - начальник міліції
                             громадської безпеки

ЯЛОВИЙ                     - заступник голови   Київської  міської
Володимир Борисович          державної адміністрації.
 

Глава Адміністрації
Президента України                                М.БІЛОБЛОЦЬКИЙ
 Top of page | Questions for the Consulate | Consulate Homepage