"Урядовий кур'єр" 14.04.2000р.

РЕФЕРЕНДУМ:

запитання і роз’яснення

"Чи згодні Ви із зменшенням загальної кількості народних депутатів України з 450 до 300 і пов"язаною з цим заміною у частині першій статті 76 Конституції України слів "чотириста п"ятдесят" на слово "триста", а також внесенням відповідних змін до виборчого законодавства?"

І числом, і вмінням

Кількісний склад однопалатних та двопалатних парламентів зумовлюється низкою факторів: кількістю населення, територіальним устроєм, традиціями, виборчими системами та іншими обставинами.

В країнах, аналогічних за чисельністю населення Україні (Франція, Італія, Іспанія, ФРН, Велика Британія, Польща), кількісний склад парламентів в 1,5-2 рази більший від кількості народних депутатів в Україні.

Навіть їх нижні палати нараховують нерідко більше депутатів, ніж парламент України в цілому (500-600 депутатів).

Такий кількісний склад обумовлюється не лише нормами представництва, виборчими системами, але й внутрішніми внутріпарламентськими факторами: необхідністю утворення певної кількості комітетів (постійних Комісій та фракцій) з оптимальною чисельністю (20-25) в них парламентаріїв відповідної кваліфікації.

Навіть парламент (федеральні збори) Швейцарії складається із 246 парламентаріїв: 200 депутатів Національної Ради і 46 депутатів Ради кантонів.

І лише складні, справді екстремальні економічні умови, в яких перебуває нині Україна, можуть об'єктивно виправдати на певний час, тобто тимчасово, скорочення нинішнього чисельного складу Верховної Ради України з 450 народних депутатів до 300 ( на термін скликання - 4 роки або 2 терміни). Один з проектів чинної Конституції передбачав створення нижньої палати парламенту у кількості 220 чоловік і верхньої (Сенату) - по три сенатори від кожної області та міста Києва. З ряду причин цю пропозицію, як і інші, було відхилено при прийнятті остаточної редакції тексту Конституції, проте життя вимагає знову переглянути принципи формування кількісного складу Верховної Ради. В разі утворення двопалатного парламенту в Україні, нинішня кількість парламентаріїв України об'єктивно має залишитись без змін.

Віктор ПOГOРІЛКO,

доктор юридичних наук,

професор