"Урядовий кур'єр" 12.04.2000р.

РЕФЕРЕНДУМ:

запитання і роз’яснення

"Чи підтримуєте Ви необхідність формування двопалатного парламенту в Україні, одна з палат якого представляла б інтереси регіонів України і сприяла б їх реалізації, та внесення відповідних змін до Конституції України і виборчого законодавства?"

Двопалатність - не примха, а необхідність

Питання утворення в Україні двопалатного парламенту - не нове. В ході підготовки проекту чинної Конституції України робоча група, утворена Конституційною комісією, виходила саме з необхідності побудови двопалатного парламенту. Це передбачалося як в проекті, схваленому Конституційною комісією 23 листопада 1995 року, так і в проекті схваленому Конституційною комісією 11 березня 1996 року і внесеному на розгляд Верховної Ради України.

Цей проект пройшов юридичну експертизу у Венеціанській комісії і стосовно двопалатної побудови парламенту знайшов повне схвалення. У висновку, який надійшов із Страсбурга 21 травня 1996 року, зокрема, зазначалося: "Створення двопалатного законодавчого органу - Національних Зборів, що складаються з палати депутатів та Сенату, поділяє законодавчий орган на дві частини і забезпечує внутрішню збалансованість влад. Це, безумовно, сприятиме удосконаленню законодавчих дій і створенню більш сприятливого політичного клімату в країні. Проте необхідно точніше визначити завдання двох палат, інакше в результаті матиме місце просте дублювання їхніх функцій, особливо якщо баланс політичних сил буде однаковий в обох палатах.

Таким чином, ні у Конституційної комісії, яка схвалила текст проекту Конституції, що передбачав утворення двопалатного парламенту, ні у Венеціанської комісії, яка робила висновок по цьому проекту, будь-яких зауважень щодо двопалатної структури парламенту України не було.

Зауваження з'явилися у Верховної Ради України, яка, одержавши проект, утворила депутатську комісію по його доопрацюванню, не розіб-равшись у перевагах саме двопалатного парламенту, повернулась до його однопалатної структури.

При цьому висловлювалось два зауваження: двопалатна структура сприятиме федералізації України і уповільнюватиме законотворчий процес. Щодо федералізації, то слід зауважити, що в багатьох унітарних державах існує саме двопалатний парламент, який, навпаки, дозволяє запобігати відцентровим тенденціям, оскільки враховує інтереси регіонів. Що ж до уповільнення законотворчого процесу, то певний програш в часі з лихвою надолужується якістю законів.

Навіть у такій країні як Норвегія з населенням в 42 мільйони чоловік існує двопалатний парламент. Обрані в ході виборів депутати під час роботи парламенту поділяються на дві палати: 1/4 депутатів утворює верхню палату - Лагтинг, інші - нижню - Одельстинг.

Прихильники двопалатної побудови парламенту підкреслюють, що вона забезпечує розподіл праці між палатами. Якщо нижня палата здійснює законотворчу діяльність і формує бюджет, то верхня - розв'язує кадрові питання, розглядає закони, ухвалені нижньою палатою, що дає можливість виправити помилки і забезпечити якість нормотворчої діяльності. Що ж до України, то наявність другої палати забезпечить повноцінне представництво й інтереси регіонів. Донецька область з населенням понад 5 мільйонів і Чернівецька з населенням у 800 тисяч матимуть у верхній палаті однакову кількість депутатів, що дасть можливість повною мірою врахувати інтереси всіх регіонів, незалежно від кількості населення, що проживає на їхній території.

Двопалатний парламент, таким чином, буде сприяти удосконаленню законотворчого процесу, зніме політичну напругу між гілками влади, дасть можливість будувати державну політику щодо регіонів з врахуванням їхніх інтересів.

Зрозуміло, підтримка електоратом народної ініціативи щодо двопалатної структури українського парламенту вимагатиме внесення істотних змін до Конституції України, які стосуватимуться побудови кожної з палат, порядку їх формування, визначення компетенції тощо. Але немає сумніву в тому, що коли такий парламент запрацює, ефективність його державотворчої діяльності буде набагато вищою, ніж досі.

Федір БУРЧАК,

віце-президент Академії

правових наук