УКРАІНА

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

м. Київ

15 лютого 2000 року № 17

 

Про Положення про порядок акредитації і статус офіційних спостерігачів від інших держав та міжнародних організацій на всеукраїнському референдумі та зразок посвідчення

офіційного спостерігача

 

Відповідно до статей 11, 12, пунктів 4, 10 статті 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Центральна Виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Положення про порядок акредитації i статус офіційних спостерігачів від інших держав та міжнародних організацій на всеукраїнському референдумі (додаток 1).

2. Затвердити зразок посвідчення офіційного спостерігача від іншої держави, міжнародної організації на всеукраїнському референдумі (додаток 2).

3. Комісіям з всеукраїнського референдуму у взаємовідносинах з офіційними спостерігачами від інших держав та міжнародних організацій на всеукраїнському референдумі керуватися Законом України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" та Положенням, затвердженим пунктом 1 цієї постанови.

 

Голова

Центральної виборчої комісії М.РЯБЕЦЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до постанови Центральної виборчої комісії

від "15" лютого 2000 року № 17

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок акредитації і статус офіційних спостерігачів від інших держав та міжнародних організацій на всеукраїнському референдумі

Глава 1. Порядок акредитації офіційних спостерігачів

1. Офіційні спостерігачі від інших держав та міжнародних організацій (далі офіційні спостерігачі) акредитуються Центральною виборчою комісією. Пропозиції щодо їх акредитації подаються представниками від інших держав та міжнародних організацій до Центральної виборчої комісії безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України.

2. Рішення про акредитацію офіційних спостерігачів приймає Голова Центральної виборчої комісії, а за його відсутності заступник Голови Комісії.

3. Центральна виборча комісія видає офіційному спостерігачеві посвідчення встановленого Центральною виборчою комісією зразка, що надає офіційному спостерігачеві право здійснювати свою діяльність під час всеукраїнського референдуму.

Глава 2. Повноваження офіційного спостерігача

та гарантії його діяльності

4. Строк повноважень офіційного спостерігача починається з дня його акредитації в Центральній виборчій комісії і закінчується після підбиття Центральною виборчою комісією підсумків всеукраїнського референдуму.

5. Офіційний спостерігач здійснює надані йому повноваження на всій території України, якщо інше не встановлено законодавством.

6. Офіційний спостерігач має право:

6.1. Бути присутнім:

на зборах, на яких обговорюються питання, винесені на всеукраїнський референдум;

на дільниці для голосування перед початком та під час голосування громадян;

на засіданнях комісій з референдуму:

  • при підрахунку голосів на дільницях для голосування;
  • при встановленні результатів підрахунку голосів у межах

адміністративно-територіальних одиниць,

  • при підбитті підсумків всеукраїнського референдуму Центральною виборчою комісією.

6.2. Знайомитися з роботою дільничних комісій щодо забезпечення реалізації прав громадян на участь у референдумі.

6.3. За дозволом відповідної комісії з всеукраїнського референдуму, що надається за її рішенням, робити кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, фотографувати.

6.4. Викладати свої пропозиції щодо організації проведення всеукраїнського референдуму та удосконалення законодавства про референдуми з урахуванням міжнародного досвіду, проводити прес-конференції з додержанням вимог законодавства України.

6.5. Утворювати разом з іншими офіційними спостерігачами за погодженням з Центральною виборчою комісією тимчасові групи з числа офіційних спостерігачів для координації їх діяльності у межах повноважень, передбачених цим Положенням.

7. Офіційні спостерігачі здійснюють спостереження самостійно і незалежно. Міністерство закордонних справ України, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, комісії з всеукраїнського референдуму повинні сприяти офіційним спостерігачам у здійсненні їх повноважень.

8. Матеріально-фінансове забезпечення діяльності офіційних спостерігачів здійснюється за рахунок коштів інших держав чи міжнародних організацій, які направили їх в Україну, або за власні кошти цих спостерігачів.

9. Втручання офіційного спостерігача в роботу комісій з всеукраїнського референдуму не допускається.

10. Центральна виборча комісія може достроково припинити повноваження офіційного спостерігача у разі порушення ним законодавства України або загальновизнаних принципів і норм міжнародного права.

Секретар

Центральної виборчої комісії Я.Давидович

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Додаток 2

до постанови Центральної виборчої комісії

від "15 "лютого 2000 року № 17

 

 

Формат 70 х 110 мм

УКРАЇНА

Центральна виборча комісія

Герб України

ПОСВІДЧЕННЯ №_____

______________________________________________________

прізвище, імя

є офіційним спостерігачем від ____________________________

______________________________________________________

держава, міжнародна організація

на всеукраїнському референдумі__________________________

 

Голова

Центральної виборчої комісії _________________М.РЯБЕЦЬ

підпис

М.П. _________

підпис

Дійсне з пред'явленням документа, що посвідчує особу.

 

  

Секретар

Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ

 

 

_____________________________________________________ 

 

Анкета официального наблюдателя

 

Всеукраинский референдум по народной инициативе 16 апреля 2000 года

1. Фамилия _________________________________________________________

2. Имя _____________________________________________________________

3. Страна или международная организация, которую Вы представляете

____________________________________________________________________

4. Номер паспорта ____________________________________________________

Гражданство ____________________________________________________

5. Место работы ______________________________________________________

6. Контактный адрес __________________________________________________

7. Телефон/факс/Электронная почта _____________________________________

8. Дата прибытия _____________________________________________________

9. Дата отбытия ______________________________________________________

 

 

Application to be accredited as an international observer

All-Ukrainian referendum upon people's initiative on April 16, 2000

1. Surname/last name__________________________________________________

2. First/given name____________________________________________________

3. Name of government or international organization that you are

representing _______________________________________________________

4. Passport #_________________________________________________________

Citizenship__________________________________________________________

5. Place of work______________________________________________________

6. Address___________________________________________________________

7. Telephone/fax/e-mail_________________________________________________

8. Date of arrival______________________________________________________

9. Date of departure____________________________________________________

 

 

 __________________________________________________________________

 

 

 

 

Анкета офіційного спостерігача

Всеукраїнський референдум за народною ініціативою 16 квітня 2000 року

1. Прізвище________________________________________________________

2. Ім'я_____________________________________________________________

3. Країна чи міжнародна організація, яку Ви представляєте________________

4. Номер паспорта___________________________________________________

Громадянство__________________________________________________

5. Місце роботи _____________________________________________________

6. Контактна адреса__________________________________________________

7. Телефон/факс/Електронна пошта_____________________________________

8. Дата прибуття _____________________________________________________

9. Дата відбуття ______________________________________________________