ПОВІДОМЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

про підсумки всеукраїнського референдуму 16 квітня 2000 року

Відповідно до частин третьої, восьмої статті 41 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми", статті 11 та пунктів 11, 13 статті 15 Закону України “Про Центральну виборчу комісію” Центральна виборча комісія на підставі протоколів комісії Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських комісій з всеукраїнського референдуму в с т а н о в и л а, що:

загальна кількість громадян України, включених

до списку громадян, які мають право брати участь

у всеукраїнському референдумі, - 36 629 926

кількість громадян України, які одержали бюлетені, - 29 728 575

Референдум визнається таким, що відбувся, оскільки в ньому взяло участь більше половини (вісімдесят один цілих і п’ятнадцять сотих відсотка) громадян України, внесених у списки для голосування.

1. Кількість громадян України, які взяли участь у голосуванні з питання:

“Чи підтримуєте Ви пропозиції про доповнення статті 90 Конституції України новою третьою частиною такого змісту:

“Президент України може також достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо Верховна Рада України протягом одного місяця не змогла сформувати постійно діючу парламентську більшість або у разі незатвердження нею протягом трьох місяців підготовленого і поданого в установленому порядку Кабінетом Міністрів України Державного бюджету України”,

яка б установлювала додаткові підстави для розпуску Президентом України Верховної Ради України, та відповідне доповнення пункту 8 частини першої статті 106 Конституції України словами:

“ та в інших випадках, передбачених Конституцією України?”,

становить - 29 698 047

    1. Кількість громадян України, які голосували за
    2. схвалення зазначеного питання, - 25 177 984

    3. Кількість громадян України, які голосували проти

схвалення зазначеного питання, - 4 126 394

1.3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними, - 393 669

1.4. Відповідно до частини сьомої статті 41 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" зазначене питання вважається ухваленим громадянами, оскільки за нього було подано більшість (вісімдесят чотири цілих шістдесят дев’ять сотих відсотка) голосів громадян України від числа тих, хто взяв участь у референдумі.

2. Кількість громадян України, які взяли участь у голосуванні з питання:

“Чи згодні Ви з необхідністю обмеження депутатської недоторканності народних депутатів України і вилученням у зв’язку з цим частини третьої статті 80 Конституції України:

“Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані?”,

становить - 29 694 705

2.1. Кількість громадян України, які голосували за

схвалення зазначеного питання, - 26 461 382

2.2. Кількість громадян України, які голосували проти

схвалення зазначеного питання, - 2 862 560

2.3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними, - 370 763

2.4. Відповідно до частини сьомої статті 41 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" зазначене питання вважається ухваленим громадянами, оскільки за нього було подано більшість (вісімдесят дев’ять відсотків) голосів громадян України від числа тих, хто взяв участь у референдумі.

3. Кількість громадян України, які взяли участь у голосуванні з питання:

“Чи згодні Ви із зменшенням загальної кількості народних депутатів України з 450 до 300 і пов’язаною з цим заміною у частині першій статті 76 Конституції України слів “чотириста п’ятдесят” на слово “триста”, а також внесенням відповідних змін до виборчого законодавства?”,

становить - 29 694 861

3.1. Кількість громадян України, які голосували за

схвалення зазначеного питання, - 26 730 432

3.2. Кількість громадян України, які голосували проти

схвалення зазначеного питання, - 2 597 915

3.3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними, - 366 514

3.4. Відповідно до частини сьомої статті 41 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" зазначене питання вважається ухваленим громадянами, оскільки за нього було подано більшість (вісімдесят дев’ять цілих і дев’яносто одна сота відсотка) голосів громадян України від числа тих, хто взяв участь у референдумі.

4. Кількість громадян України, які взяли участь у голосуванні з питання:

“Чи підтримуєте Ви необхідність формування двопалатного парламенту в Україні, одна з палат якого представляла б інтереси регіонів України і сприяла б їх реалізації, та внесення відповідних змін до Конституції України і виборчого законодавства?”,

становить - 29 695 380

4.1. Кількість громадян України, які голосували за

схвалення зазначеного питання, - 24 284 220

4.2. Кількість громадян України, які голосували проти

схвалення зазначеного питання, - 4 994 336

4.3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними, - 416 824

4.4. Відповідно до частини сьомої статті 41 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" зазначене питання вважається ухваленим громадянами, оскільки за нього було подано більшість (вісімдесят один цілих і шістдесят вісім сотих відсотка) голосів громадян України від числа тих, хто взяв участь у референдумі.

Центральна виборча комісія

* За повідомленням Прес-служби ЦВК, достроково проголосували 12 951 708 громадян або 35, 26 %

 

 

Україна

Результати голосування 16.04.2000 року

Загальна кількість громадян, які мають право

брати участь в голосуванні

36 629 926

_

Кількість громадян, які одержали бюлетені

29 728 575

81,15 %

Питання

Голосувало

"ЗА"

% "ЗА"

1 питання

29 698 047

25 177 984

84,69 % - більшість

2 питання

29 694 705

26 461 382

89 % - більшість

3 питання

29 694 861

26 730 432

89,91 % - більшість

4 питання

29 695 380

24 284 220

81,68 % - більшість

 

Результати голосування по регіонах 16.04.2000 року

Назва регіону

Кількість громадян, яких включено до списків

Кількість громадян, які одержали бюлетені

Кількість

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

Закарпатська область

841 447

824 034

97,93

Сумська область

1 021 673

аіІІНВЖЇ^ 1 -" —

939 211

91,93

Івано-Франківська область

1 025 733

916 311

89,33

Тернопільська область

852 912

758 834

88,96

Донецька область

3 640 818

3 213 933

88,27

Рівненська область

839 400

741 020

88,27

Луганська область

1 947 374

1 716 092

88,12

Дніпропетровська область

2 757 894

2 398 640

86,97

Волинська область

763 289

657 403

86,12

Львівська область

1 979 733

1 633 631

82,51

Харківська область

227 3092

1 869 591

82,24

Чернівецька область

671 749

552 238

82,2

Миколаївська область

921 240

755 623

82,02

Кіровоградська область

868 088

698 483

80,46

Одеська область

1 810 156

1 456 216

80,44

Черкаська область

1 104 519

880 102

79,68

Житомирська область

1 053 832

836 395

79,36

Вінницька область

1 376 218

1 073 035

77,96

Київська область

1 397 915

1 089 750

77,95

Хмельницька область

1 102 201

820 537

74,44

Полтавська область

1 275 659

920 434

72,15

Чернігівська область

997 893

718 491

72

Херсонська область

884 829

628 923

71,07

м.Київ

1 959 611

1 391 316

70,99

Автономна Республіка Крим

1 468 925

1 028 224

69,99

Запорізька область

1 515 143

1 056 852

69,75

м.Севастополь

278 619

153 256

55