П О С Т А Н О В А
                      ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

            Про призначення виборів Президента України

      ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 18, ст.166 )


     Відповідно до статті 103 Конституції України 
та статті   9  Закону  України  "Про  вибори  Президента  України"
Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

     Призначити вибори Президента України на неділю 31 жовтня 1999
року.


 Голова Верховної Ради України                   О.ТКАЧЕНКО

 м. Київ, 7 квітня 1999 року
          N 570-XIV