П О С Т А Н О В А
від 29 грудня 1995 р. N 1074
Київ

Про Правила в'їзду іноземців в Україну,
їх виїзду з України і транзитного проїзду
через її територію


Відповідно до  Закону України "Про правовий статус іноземців" ( 3929-12 ) Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

Затвердити Правила  в'їзду  іноземців  в Україну, їх виїзду з України і  транзитного  проїзду  через  її територію (додаються) і ввести їх в дію з 1 лютого 1996 року.
 

Прем'єр-міністр України                                                                                                     Є.МАРЧУК

             Міністр
Кабінету Міністрів України                                                                                                 В.ПУСТОВОЙТЕНКО

     Інд.39
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНІ
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 29 грудня 1995 р. N 1074


                             ПРАВИЛА
         в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України
             і транзитного проїзду через її територію

                        Загальні положення

     1. Ці Правила визначають порядок:
     в'їзду в  Україну,  виїзду  з  України  і транзитного проїзду
через її  територію  іноземців  (іноземних  громадян  та  осіб без
громадянства);
     оформлення  документів   іноземцям  на  право  перебування  в
Україні;
     пересування іноземців  по  території  України  і  вибору ними
місця проживання в Україні;
     відповідальності іноземців, юридичних і фізичних осіб, які їх
приймають  чи  надають  їм  послуги,  за  порушення  законодавства
України.
     2.  Дія   цих  Правил  поширюється  на  всіх  іноземців,  які
прибувають  в  Україну,  незалежно  від  їхнього  статусу  і  мети
приїзду, а  також  на  юридичних  і  фізичних  осіб в Україні, які
приймають  іноземців   чи   надають   їм  послуги,  якщо  інше  не
передбачено законодавством України.
     3. Іноземці,  які  перебувають  в  Україні,  зобов'язані мати
національний  паспорт або документ, який  його  замінює  (далі -
національний паспорт),  зареєстрований  в  порядку,  встановленому
цими  Правилами,   і  пред'являти  їх  на  вимогу  посадових  осіб
зазначених у пункті 10 цих Правил органів.
     4. Іноземці,  які  тимчасово  перебувають  в  Україні, можуть
проживати в  готелях або в інших місцях (без урахування належності
до того чи іншого виду житлового фонду).
     5.  Юридичні   і  фізичні  особи,  які  приймають  іноземців,
забезпечують своєчасне  роз'яснення  їм прав, свобод і обов'язків,
передбачених законодавством  України, ведуть відповідний облік цих
осіб, а  також  несуть  відповідальність  за  своєчасне оформлення
документів на  право  їх  перебування  в  Україні,  пересування по
території країни  і  виїзд  з України після закінчення визначеного
терміну їх перебування.
     Приймати  іноземців   можуть  зареєстровані  в  установленому
порядку українські,  спільні  чи іноземні підприємства, установи й
організації (далі  -  організації),  а  також  фізичні  особи, які
постійно проживають  в  Україні  або  тимчасово  тут перебувають у
зв'язку з навчанням, стажуванням тощо.
     6.  У   разі  коли  іноземець  прибув  на  запрошення  однієї
організації, інша  організація  за  письмовим повідомленням органу
внутрішніх  справ  або  Міністерства  закордонних  справ  (у  разі
реєстрації цим  Міністерством національного паспорта іноземця) має
право приймати  іноземця  в Україні по своїй лінії, при цьому вона
виконує стосовно до нього обов'язки і несе відповідальність згідно
з пунктом 5 цих Правил.
     Статус іноземця,  який  прибув в Україну в приватних справах,
може  бути   змінено   органом   внутрішніх   справ  за  письмовим
клопотанням заінтересованої  організації  чи  фізичної особи, якщо
інше не передбачено законодавством України.
     7. Особи,  які  запросили  іноземців  в  Україну  у приватних
справах і  надали  їм  у  користування  житлову площу, зобов'язані
вживати заходів  для  своєчасної реєстрації національних паспортів
цих громадян  і  подавати  їм  допомогу  у  виїзді з України після
закінчення визначеного терміну перебування.
     8.  Іноземці   можуть   іммігрувати  в  Україну  на  постійне
проживання  або   для  працевлаштування  на  визначений  термін  у
порядку,  встановленому   законодавством  України.  Іноземці,  які
в'їхали для  тимчасового  перебування, можуть отримати посвідку на
постійне проживання в установленому порядку.
     9. Відповідно  до  Закону  України "Про біженців" ( 3818-12 )
іноземцям,  які прибули в  Україну,  органами  міграційної  служби
Міністерства  у справах національностей,  міграції та культів може
бути надано статус біженця.
     10. Контроль  за  дотриманням  вимог цих Правил іноземцями, а
також юридичними  і  фізичними  особами  в  Україні, які приймають
іноземців  або  надають  їм  послуги,  здійснюють  в  межах  своєї
компетенції органи  внутрішніх  справ  у взаємодії з Міністерством
закордонних справ, органами Служби безпеки та Прикордонних військ.

          В'їзд в Україну, виїзд з України і транзитний
             проїзд через територію України іноземців

     11. Іноземці  в'їжджають  в  Україну, виїжджають з України та
прямують транзитом  по  її  території  через  пункти  пропуску  на
державному кордоні  за  національним  паспортом і у разі наявності
відповідної  візи,   якщо   інший  порядок  в'їзду  та  виїзду  не
встановлено законодавством України.
     12. Громадяни  держав,  з  якими Україною укладено міжнародні
договори про  взаємні  безвізові  поїздки, в'їжджають в Україну за
дійсним національним  паспортом  у  разі  наявності належним чином
оформленого запрошення  від  юридичних чи фізичних осіб в Україні,
якщо інше не передбачено міжнародним договором України.
     13.  Особи   без  громадянства,  які  постійно  проживають  в
Україні,  за   кордон   виїжджають   за   посвідченням  особи  без
громадянства для виїзду за кордон і візою на виїзд з України.
     14.  Транзитний  проїзд  іноземців  через  територію  України
дозволяється за  наявності у них транзитної української візи, візи
країни призначення,  проїзних  квитків  або  інших  документів, що
підтверджують  транзитний   характер   поїздки,   якщо   інше   не
передбачено законодавством України.
     Транзитним проїздом  вважається перебування в Україні в межах
визначеного у проїзному квитку часу, а у разі відсутності квитка -
терміну, фактично необхідного для перетинання території України на
відповідному виді транспорту.
     Транзитний  проїзд   автотранспортних   засобів  здійснюється
тільки по дорогах категорії "М" і "А".
     У разі  вимушеної  зупинки  на  території України у зв'язку з
надзвичайними  обставинами   (стихійне   лихо,   хвороба,   ремонт
транспортного засобу  тощо) за наявністю документа, що підтверджує
причину і  тривалість  затримки, органом внутрішніх справ іноземцю
може бути  продовжено  термін  дії  транзитної  візи або дозволено
тимчасове перебування в Україні на термін, необхідний для усунення
обставин, що спричинили вимушену зупинку.
     15. Правила  оформлення  іноземцям  віз  для в'їзду в Україну
(виїзду з  України)  та  транзитного  проїзду  через  її територію
затверджуються Кабінетом Міністрів України.
     16. В'їзд в Україну та виїзд з  України  не  дозволяється  на
підставах,  установлених  статтями  25  і  26 Закону України "Про
правовий статус іноземців" ( 3929-12 ).  У разі наявності підстав,
передбачених  частиною  другою  статті  25  зазначеного Закону,  у
національному паспорті іноземця  службовими  особами  Прикордонних
військ  або  органів  внутрішніх справ ставиться штамп "Заборонено
в'їзд в  Україну  терміном  на  ...".  Цей  термін  встановлюється
органом  внутрішніх справ,  Служби безпеки або Прикордонних військ
залежно від обставин і характеру правопорушення від шести  місяців
до п'яти років. Якщо ці підстави продовжують існувати, термін може
бути продовжено зазначеним  органом.  У  таких  випадках  іноземці
передаються представникам прикордонних органів суміжних держав або
видворяються  за  межі  України  у  порядку,  встановленому   цими
Правилами.
     17. Про  втрату  на  території України національного паспорта
іноземець повинен негайно повідомити організацію, що його приймає,
і орган  внутрішніх справ, який на прохання громадянина видає йому
про це довідку. Після отримання у дипломатичному представництві чи
консульській  установі  своєї  країни  національного  паспорта  на
підставі особистої  заяви  іноземця  та клопотання організації, що
його приймає,  органом  внутрішніх  справ  вирішується питання про
видачу візи  на  виїзд  з  України  або  реєстрацію  національного
паспорта іноземця.

                Оформлення документів іноземцям на
                   право перебування в Україні

     18. Іноземці,  які  прибули  в  Україну на законній підставі,
можуть тимчасово  перебувати  на  території країни за національним
паспортом, зареєстрованим у порядку, встановленому цими Правилами.
     Національний паспорт  подається  для реєстрації до визначених
цими Правилами органів після прибуття в пункт призначення протягом
трьох робочих  днів.  Іноземці  можуть  звільнятися від реєстрації
національного  паспорта   на  підставі  відповідного  міжнародного
договору України на умовах взаємності.
     19. Звільняються від реєстрації національних паспортів:
     а)  глави   держав   і   урядів   зарубіжних   країн,   члени
парламентських та  урядових  делегацій,  технічний  персонал, який
обслуговує ці делегації (осіб) і членів їхніх сімей, які прибули в
Україну на  запрошення  Президента України, Верховної Ради України
чи Кабінету  Міністрів України, Верховної Ради чи Уряду Автономної
Республіки Крим, міністерств (відомств) України;
     б) співробітники  та  члени сімей осіб, які прибули в Україну
за посвідченнями ООН та організацій її системи;
     в) іноземці, які не досягли 18-річного віку;
     г )  іноземці,  які прибули в Україну терміном до трьох діб і
виїжджають з України протягом цього періоду;
     д) іноземні туристи, які здійснюють круїз;
     е) члени  екіпажів  іноземних  військових кораблів (літаків),
які прибули в Україну в установленому порядку.
     Сходження на берег та пересування по території України членам
екіпажів  військових   кораблів   (літаків)  дозволяється  старшим
морським (військовим) начальником в українському порту (гарнізоні)
згідно  з  планом  приймання  військових  кораблів  (літаків),  що
прибувають;
     є)  особи,   які   входять   до   складу  екіпажів  іноземних
невійськових суден.
     Сходження на  берег  таким  особам дозволяється представником
Прикордонних військ  відповідно до положень Обов'язкової постанови
щодо морського (річкового) порту;
     ж) особи,  які входять до складу екіпажу цивільних повітряних
суден   міжнародних   авіаліній,   бригад   поїздів   міжнародного
сполучення,  у  разі  перебування  в  аеропортах  чи  на  вокзалах
(станціях), зазначених у розкладі руху.
     20. У  Міністерстві закордонних справ та його представництвах
реєструються національні паспорти:
     а) глав  іноземних дипломатичних представництв і консульських
установ, членів  дипломатичного  персоналу, консульських посадових
осіб,  адміністративно-технічного   та   обслуговуючого  персоналу
дипломатичних представництв  і  консульських  установ, працівників
апарату військових  аташе  і  торговельних  представництв та їхніх
дружин (чоловіків),  дітей,  батьків, які перебувають на утриманні
зазначених осіб, а також гостей членів дипломатичного персоналу та
консульських посадових  осіб,  якщо  ці  гості  проживають у їхніх
резиденціях чи на території зазначених представництв або установ;
     б)  співробітників   відомств  закордонних  справ  зарубіжних
країн,  які   прибули  в  Україну  у  службових  справах  і  мають
дипломатичний чи службовий паспорт, та членів їхніх сімей;
     в) тих  посадових осіб міжнародних організацій, що прибувають
в Україну  у  службових  справах, співробітників представництв цих
організацій в Україні, а також співробітників представництв держав
при міжнародних  організаціях, які мають штаб-квартиру в Україні і
відповідно до  статутних документів цих організацій чи відповідних
міжнародних  угод   користуються   дипломатичними   привілеями  та
імунітетом, а також членів їхніх сімей;
     г) іноземних  кореспондентів і журналістів, акредитованих при
прес-центрі Міністерства закордонних справ, і членів їхніх сімей.
     Міністерством  закордонних  справ  та  його  представництвами
зазначеним  особам   видається   відповідна   службова  картка  та
безпосередньо до  національного  паспорта вноситься запис про його
реєстрацію.
     21. Міністерство  закордонних  справ у необхідних випадках, у
разі  порушення   клопотання   дипломатичними  представництвами  і
консульськими установами,  реєструє національні паспорти державних
і громадсько-політичних  діячів  зарубіжних  держав і членів їхніх
сімей, які  прибули  в Україну з неофіційним візитом на запрошення
урядових  установ   та   громадських   організацій,  представництв
іноземних торгових,  промислових  і  фінансових  компаній,  фондів
тощо, офіційно акредитованих в Україні.
     Особи, зазначені  у  цьому  пункті  та  пункті 20 цих Правил,
звільняються  від  реєстрації  національного  паспорта  в  органах
внутрішніх справ і в готелях, якщо ці особи в них проживають.
     У разі  виїзду  із  готелю осіб, зазначених в цьому пункті, з
метою проживання  у  приватній (орендованій) квартирі Міністерство
закордонних справ  повідомляє  про  це  протягом  трьох  діб орган
внутрішніх справ за новим місцем проживання особи.
     22.  У   готелях   реєструються   національні  паспорти  всіх
іноземців, які  в  них  проживають,  незалежно  від мети поїздки і
терміну перебування  в  Україні  (за  винятком  осіб, зазначених у
пунктах 19 - 21 цих Правил). Реєстрація здійснюється при поселенні
на підставі  особистого  звернення  цих  іноземців  чи  письмового
клопотання   організацій,   що   їх   приймають,   або   іноземних
представництв  в  Україні  на  термін,  зазначений  у  клопотанні,
ваучері, заяві, а осіб, які прибули за візою, - на термін її дії.
     Порядок оформлення  відповідних  документів організаціями, що
приймають   іноземців,    і   готелями,   де   вони   поселяються,
встановлюється Міністерством внутрішніх справ.
     23.  В  органах  внутрішніх  справ  реєструються  національні
паспорти осіб,  не  зазначених  у  пунктах  19  -  22  цих Правил.
Реєстрація   здійснюється    на    підставі   письмових   звернень
організацій,  що   приймають   іноземців,  і  постійних  іноземних
представництв. Звернення  повинні подаватися до органів внутрішніх
справ не  пізніш  як  протягом  трьох  робочих діб з моменту здачі
іноземцями    національних     паспортів    у    цю    організацію
(представництво) для реєстрації.
     24.  Реєстрація   в  органах  внутрішніх  справ  національних
паспортів іноземців,  які  прибули  в Україну у приватних справах,
здійснюється за  наявності візи, якщо інший порядок не встановлено
міжнародним договором України.
     Реєстрація  включає   в   себе   і  внесення  запису  про  це
безпосередньо до паспорта.
     25. Запис  про  реєстрацію національних паспортів іноземців в
Україні  провадиться   за   місцем  їх  прибуття  в  перший  пункт
призначення на весь термін перебування в Україні.
     26. Продовження терміну дії реєстрації національного паспорта
іноземця здійснюється  в  установленому  для  реєстрації паспортів
порядку. У  разі візового в'їзду в Україну продовження терміну дії
реєстрації  національного   паспорта   здійснюється   лише   після
продовження органом  внутрішніх  справ терміну дії візи на виїзд з
України.
     27. Продовження  терміну перебування в Україні іноземців, які
прибули у  приватних  справах,  здійснюється  органами  внутрішніх
справ на  підставі їхнього письмового звернення та за згодою осіб,
які запросили  іноземців.  Загальний  термін перебування в Україні
іноземців у таких випадках не може перевищувати одного року.
     У  продовженні   терміну   перебування   іноземцю  може  бути
відмовлено у  разі  відсутності  у  нього  коштів  і  підстав  для
перебування в Україні або відповідних гарантій.
     28. Продовження  термінів  дії  візи  та реєстрації в Україні
іноземцям, національні  паспорти яких зареєстровані в Міністерстві
закордонних  справ  чи  його  представництвах,  здійснюється  цими
установами.

            Пересування іноземців на території України
                  та вибір ними місця проживання

     29. За умови виконання передбачених частиною шостою статті  3
Закону  України  "Про  правовий  статус  іноземців"  (  3929-12  )
формальностей іноземці можуть  вільно  пересуватися  на  території
України, якщо інше не передбачено законодавством України.
     У разі  коли  це  потрібно  для забезпечення безпеки України,
охорони громадського  порядку,  охорони  здоров'я,  захисту прав і
законних інтересів  громадян  України  та інших осіб, які постійно
проживають в Україні, Кабінет Міністрів України може встановлювати
обмеження  для  іноземців  у  пересуванні  та  виборі  ними  місця
проживання в Україні.
     30.  Порядок  пересування  на  території  України  іноземців,
національні паспорти яких зареєстровані в Міністерстві закордонних
справ чи його представництвах, визначається цим Міністерством.
     Іноземні  кореспонденти   і   журналісти,   акредитовані  при
прес-центрі Міністерства  закордонних  справ, та члени їхніх сімей
пересуваються по  території  України  у порядку, встановленому цим
Міністерством.
     31. Перебування  іноземців  у  місцевостях  з  контрольованим
порядком в'їзду дозволяється на підставі:
     віз для  перебування  в  Україні  (із  зазначенням конкретної
місцевості),  що   видаються   дипломатичними  представництвами  і
консульськими  установами   України  за  кордоном,  якщо  інше  не
передбачено міжнародним договором України;
     дозволів органів  внутрішніх  справ,  що видаються іноземцям,
які прибули  в Україну на запрошення організацій, що їх приймають,
на підставі  письмових  звернень  цих  організацій,  погоджених  у
встановленому порядку,  а  тих,  що  прибули  по  лінії  постійних
іноземних  представництв  чи  у  приватних  справах  або  постійно
проживають в  Україні, - на підставі їх особистої письмової заяви.
На прохання  організацій,  що приймають іноземців, цим особам може
бути видано дозвіл на багаторазові в'їзди до цих місцевостей.
     32. Іноземці,  які  постійно  проживають  в  Україні, повинні
прописатися (зареєструватися) за місцем постійного проживання, а у
разі зміни  цього  місця  проживання  підлягають  виписці/прописці
(реєстрації) в порядку, встановленому для громадян України.
     33. Іноземці,  які  змінили  місце  перебування  в Україні, а
також ті,  що  змінили маршрут транзитного проїзду через територію
України з  порушенням цих Правил, зобов'язані на вимогу визначених
у пункті  10  цих Правил органів повернутися до попереднього місця
перебування   або   прямувати   транзитом   до   обраного   пункту
призначення, якщо  їх дії не призвели до наслідків, які тягнуть за
собою видворення за межі України.

             Відповідальність іноземців, юридичних і
            фізичних осіб, які їх приймають чи надають
          їм послуги, за порушення законодавства України

     34. За   порушення   цих   Правил  іноземці  притягаються  до
відповідальності згідно із Законом України  "Про  правовий  статус
іноземців"   (   3929-12   ).   Іноземці,   які  вчинили  злочини,
адміністративні або інші правопорушення,  несуть  відповідальність
на загальних підставах.
     Питання про  відповідальність  іноземців, зазначених у статті
34 Закону  України  "Про  правовий  статус іноземців", вирішується
дипломатичним шляхом.
     35. Юридичні  і  фізичні  особи  в  Україні  не  мають  права
приймати іноземців,  які  незаконно  в'їхали  в  Україну, втратили
підстави для  подальшого  перебування  в  Україні  або  пред'явили
документи, оформлені  з  порушенням  цих  Правил,  та  надавати їм
послуги.
     Надання  стороною,   що  приймає,  іноземцям  житла,  роботи,
транспортних засобів  чи  інших  послуг  не  допускається, якщо це
тягне за собою порушення даних Правил.
     36. Порушення  цих  Правил  юридичними  та фізичними особами,
зобов'язаними   дотримувати    їх    вимог,    тягне    за   собою
відповідальність згідно із законодавством України.
     37. Скорочення  терміну  тимчасового  перебування іноземців в
Україні провадиться  відповідно  до  статті 31 Закону України "Про
правовий статус іноземців".
     38. Рішення  про  скорочення  терміну тимчасового перебування
іноземців в  Україні  приймаються  органами  внутрішніх  справ  за
клопотанням  юридичних   і   фізичних   осіб,  які  їх  приймають.
Ініціатором скорочення  терміну  тимчасового  перебування іноземця
(незалежно від  мети  в'їзду  в  Україну)  може  також  бути орган
внутрішніх справ та орган Служби безпеки. В національному паспорті
такої особи у разі потреби ставиться штамп "Небажана особа".
     39. Дія  положень,  що  містяться  в пункті 37 цих Правил, не
поширюється на осіб, зазначених у підпункті "а" пункту 19 і пункті
20  цих   Правил,   які  користуються  привілеями  та  імунітетом,
установленими законодавством України.
     40. Національний  паспорт  іноземця  обов'язково вилучається,
якщо він  підроблений,  фальсифікований  або  оформлений для іншої
особи, а  також  коли  іноземця засуджено за вчинення злочину - до
відбування покарання або звільнення від покарання.
     Вилучення  національних   паспортів   іноземців  здійснюється
посадовими особами  судів,  органів прокуратури, внутрішніх справ,
Служби безпеки,  Прикордонних військ та митних органів на підставі
відповідного рішення.
     Вилучення  національного  паспорта  оформляється  протоколом,
копія якого видається іноземцю.
     На час  затримання національного паспорта іноземцю паспортною
службою органу  внутрішніх справ оформлюється тимчасовий дозвіл на
перебування в  Україні,  форма  якого затверджується Міністерством
внутрішніх справ.
     41. Іноземця  може бути видворено за межі України за рішенням
органу внутрішніх справ або Служби безпеки, якщо:
     його   дії   суперечать   інтересам   безпеки   або   охорони
громадського порядку;
     це необхідно  для  охорони  здоров'я, захисту прав і законних
інтересів громадян України;
     він грубо  порушив  законодавство України про правовий статус
іноземців.
     42. Рішення  про  видворення  приймається стосовно іноземців,
які:
     а) прибули  на  запрошення  юридичних  осіб  і  відмовляються
виїхати з  України  тоді,  коли  немає  законних  підстав  для  їх
перебування в  Україні,  -  за  клопотанням  юридичних осіб, що їх
приймають;
     б) нелегально  прибули  в  Україну  -  за клопотанням органів
Прикордонних військ;
     в) постійно перебувають в Україні або тимчасово перебувають у
приватних справах  -  на підставі висновків підрозділів паспортної
служби органів внутрішніх справ;
     г) втратили, позбавлені статусу біженця або яким відмовлено у
наданні статусу  біженця  - за поданням органів міграційної служби
Міністерства у справах національностей, міграції та культів.
     43.  Іноземець  зобов'язаний  покинути  територію  України  у
термін,  зазначений   у  рішенні  про  його  видворення.  Іноземцю
роз'яснюються  його  права  та  обов'язки,  і  якщо  він  не  знає
державної мови,  для цього залучається перекладач. У національному
паспорті іноземця  посадовою  особою  органу внутрішніх справ може
бути проставлено штамп "Небажана особа".
     44. Рішення про видворення іноземця за межі України може бути
оскаржено до  суду.  Оскарження  не  зупиняє виконання рішення про
видворення.
     Видворення іноземців здійснюється органами внутрішніх справ.
     45. 3  моменту  оголошення  рішення  про видворення з України
іноземцю надається  право  негайно  повідомити  про  це  адвоката,
дипломатичного представника  своєї  країни  чи іншу особу (на свій
розсуд).  На   прохання  дипломатичного  представника  відповідної
держави виконання  прийнятого  рішення  про  видворення  може бути
відстрочено, але  не  більш  як на десять днів починаючи з моменту
оголошення рішення.
     46. Іноземці, які ухиляються від виїзду з України, підлягають
за санкцією  прокурора  затриманню  органами  внутрішніх  справ  і
адміністративному  видворенню  у  примусовому   порядку   (далі -
адміністративне  видворення).   Затримання  допускається  лише  на
термін, необхідний для адміністративного видворення.
     47. Іноземці, які підлягають адміністративному видворенню або
юридичні,  фізичні   особи,   які   приймають   цих  іноземців  чи
влаштовують їх  незаконний  в'їзд,  проживання, працевлаштування і
сприяють в  ухиленні від виїзду з України після закінчення терміну
перебування, відшкодовують  витрати,  пов'язані з адміністративним
видворенням і  утриманням  на період адміністративного затримання,
як у  національній  валюті  України,  так  і в іноземній валюті за
курсом Національного банку України на день проведення розрахунків.
     48. До кошторису витрат, необхідних для виконання рішення про
адміністративне видворення  іноземця  за межі України, включається
вартість:
     проїзних  документів   для   іноземця   та   осіб,  які  його
супроводжують;
     утримання іноземця  в  спеціальній установі органу внутрішніх
справ;
     оформлення документів  та  вчинення  інших  дій, пов'язаних з
видворенням, тощо.
     Облік витрат  ведуть  органи  внутрішніх справ, про що у двох
примірниках  складається   акт   за   встановленою   Міністерством
внутрішніх справ формою.
     Іноземець сповіщається під розписку про загальну суму витрат,
обчислену в цінах на день розрахунку з ним.
     У разі  відмови  іноземця  підтвердити  пред'явлену  йому для
відшкодування суму  витрат  в акті робиться відповідна відмітка із
зазначенням причини відмови.
     49. У  разі  відмови іноземця відшкодувати витрати, необхідні
для виконання  рішення про його адміністративне видворення за межі
України, відповідні  кошти  можуть бути стягнуті з нього у порядку
цивільного судочинства.  Для забезпечення позову суд може накласти
арешт на майно цього іноземця.
     50.  Якщо   під   час   затримання  іноземця,  який  підлягає
адміністративному  видворенню,  у  нього  виявлено  готівку,  вона
використовується за  актом  для забезпечення виконання рішення про
видворення згідно з кошторисом витрат.
     51.  У   разі   відмови   юридичних  чи  фізичних  осіб,  які
запрошували іноземців  до України, відшкодувати зазначені у пункті
47 цих Правил витрати, відповідні кошти можуть бути з них стягнені
у порядку цивільного судочинства.
     52.  Документами   для   примусового   стягнення   коштів   є
санкціонована прокурором  постанова  органу  внутрішніх  справ про
затримання для  адміністративного  видворення іноземця та кошторис
витрат.
     53. У  разі  відсутності  в  іноземця  коштів, необхідних для
відшкодування витрат,  пов'язаних  із адміністративним видворенням
та встановленням  факту  його  в'їзду  в  Україну  без  запрошення
юридичних  чи   фізичних  осіб,  адміністративне  видворення  може
здійснюватися за  рахунок  відповідного  органу внутрішніх справ з
наступним відшкодуванням  витрат  із державного бюджету у порядку,
встановленому Міністерством  внутрішніх  справ  за  погодженням  з
Міністерством фінансів.
 Top of page | Questions for the Consulate | Consulate Homepage