Інформація

щодо порядку в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України

на період здійснення візиту в Україну Глави Держави

Ватикан Папи Римського Іоанна Павла ІІ

 

 

Іноземці та особи без громадянства в'їжджають (виїжджають) в (з) Україну (и) за дійсними паспортними документами або іншими документами, якщо це передбачено міжнародними договорами України.

Іноземні громадяни та особи без громадянства повинні мати в'їзну візу України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами і законодавством України.

Візи оформляються тільки в дипломатичних представництвах і консульських установах України за кордоном. Громадяни країн, в яких відсутні дипломатичні представництва або консульські установи України можуть отримати візи в будь-якій країні, де є такі установи.

Громадяни держав, з якими Україною укладено міжнародні договори про взаємні безвізові поїздки, в'їжджають в Україну за дійсним паспортним документом у разі наявності належним чином оформленого запрошення від юридичних чи фізичних осіб в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.

У разі втрати на території України паспорта іноземець повинен невідкладно повідомити про це запрошуючу сторону та звернутися з заявою про втрату паспорта до органу внутрішніх справ України за місцем перебування, який видає йому довідку про втрату паспорта. Виїзд з України іноземців, що втратили паспорт, здійснюється за національними паспортами та виїзними візами, які видаються в дипломатичних представництвах та консульських установах відповідних країн в Україні.

В'їзд іноземців і осіб без громадянства в Україну здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон, що встановлені Кабінетом Міністрів України, відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України

Прикордонний контроль та пропуск організованих груп іноземців, які прямуватимуть на зустріч з Папою Римським буде здійснюватися на спеціально виділених смугах руху в пунктах пропуску, позачергово.

Вїзд в Україну організованих груп паломників здійснюється за національними закордонними паспортами і списками. Списки (кількістю до 30-40 осіб на чолі з представником церкви) повинні бути складені в чотирьох примірниках за формою: номер за порядком, прізвище та імя, дата та місце народження, номер паспорта, пункт перетинання державного кордону, примітки.

Для забезпечення позачергового пропуску в Україну необхідно мати на лобовому склі автотранспортних засобів, на яких будуть прямувати організовані групи паломників, спеціальні знаки (логотипи).

 

Контроль при перетинанні державного кордону України

Прикордонний контроль.

Особи, транспортні засоби, вантажі та інше майно, що перетинають державний кордон України підлягають прикордонному і митному контролю. У відповідних випадках здійснюється також санітарно-карантинний, ветеринарний і фітосанітарний контроль, контроль руху автотранспортних засобів, контроль за вивезенням з України культурних цінностей та інші види контролю відповідно до законодавства України.

Прикордонний контроль та пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів і вантажів здійснюється посадовими особами Прикордонних військ України в пунктах пропуску через державний кордон.

З прибуттям в пункт пропуску старший групи надає посадовій особі Прикордонних військ списки групи та представляє склад групи для здійснення паспортного контролю. За час проходження групою паспортного контролю проводиться огляд транспортного засобу.

Після закінчення перевірки документів та звірення установочних даних паспортів зі списками, посадова особа Прикордонних військ, яка здійснювала перевірку документів, проставляє в національних паспортах громадянин та списках штамп з відміткою “В’їзд” або “Виїзд”, а також, за потреби, інші необхідні відмітки та повертає паспорти громадянам, при цьому один примірник списків залишається у посадової особи Прикордонних військ, другий примірник повертається старшому групи.

Особи, які допустили порушення або намагалися порушити правила перетинання державного кордону чи режиму в пунктах пропуску, а також у випадках (спробі) незаконного переміщення через кордон вантажів, товарів, предметів заборонених до ввезення в Україну, вивезення з України несуть кримінальну, адміністративну або іншу відповідальність, відповідно до законодавства України.

За адміністративне правопорушення іноземець може бути затриманий на термін від 3 годин до 10 діб, у порядку передбаченому законодавством України. Також за порушення правил в'їзду в Україну іноземцю може бути відмовлено у в'їзді в Україну.

Республіка Польща

Громадяни Республіки Польща, незалежно від місця постійного проживання, можуть в’їжджати на територію України за національними документами дійсними для виїзду за кордон у безвізовому порядку.

Відповідно до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Польща про взаємні безвізові поїздки від 25.06.96 документами для вїзду в Україну є: дипломатичний паспорт, службовий паспорт МЗС, паспорт, бланковий паспорт, книжка моряка.

Пропуск організованих груп паломників Республіки Польща у спрощеному порядку буде здійснюватися у всіх існуючих пунктах пропуску відповідно до діючої Угоди про спрощений порядок перетинання державного кордону від 14.05.1985 року за внутрішніми паспортами і списками при умові, що у старшого групи повинен бути національний закордонний паспорт.

Словацька Республіка

Громадяни Словацької Республіки, незалежно від місця постійного проживання, можуть вїжджати на територію України за національними докумен-

тами дійсними для виїзду за кордон у візовому порядку.

Відповідно до Ноти Міністерства закордонних справ України від 28.04.200 року та Ноти Міністерства закордонних справ Словацької Республіки від 16.06.2000 року документами для вїзду в Україну є: дипломатичний паспорт, службовий паспорт, паспорт, книжка моряка.

Вїзні (виїзні) українські візи оформлятимуться відповідно до діючої Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Словацької Республіки та згідно з встановленими правилами, передбачивши при цьому, що групові візи будуть оформлятися за відповідними списками груп паломників. Кожну групу паломників повинен очолити представник церкви.

Візи також оформлятимуться на підставі отриманих запрошень з України.

Угорська Республіка

Громадяни Угорської Республіки, незалежно від місця постійного проживання, можуть вїжджати на територію України за національними документами дійсними для виїзду за кордон у безвізовому порядку.

Відповідно до Угоди між Урядом СРСР та Урядом Угорської Народної Республіки про умови взаємних безвізових поїздок громадян від 24.11.1978 року та Протоколу до зазначеної Угоди від 24.11.1978 року документами для в’їзду в Україну є: дипломатичний паспорт, службовий паспорт МЗС, службовий паспорт, службовий паспорт моряка, загальногромадянський закордонний паспорт, консульський паспорт, груповий паспорт.

Митний контроль.

Предмети (товари), валютні цінності, що переміщуються громадянами через митний кордон України, підлягають обов'язковому декларуванню.

Декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною) точних даних про мету переміщення через митний кордон України предметів (товарів) і про самі предмети (товари), а також будь-яких відомостей, необхідних для митного контролю та митного оформлення.

І. Ввезення предметів

Від оподаткування звільняються.

предмети (товари), що ввозяться на митну територію України громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства (далі - громадяни), які прямують рейсами залізничного та авіаційного транспорту, що здійснюються відповідно до встановленого розкладу руху на підставі міждержавних (міжвідомчих) угод про транспортне сполучення, пересилаються в міжнародних поштових відправленнях вартістю менш як 200 евро (в тому числі підакцизні товари) або в разі ввезення одиничного неподільного предмета вартістю, що не перевищує 300 евро (крім підакцизних товарів). Зазначені у цьому абзаці предмети (товари) можуть декларуватися власником в усній формі за його бажанням;

- предмети особистого користування, що тимчасово ввозяться (пересилаються) в Україну під письмове зобов'язання про зворотне вивезення або з метою транзиту;

предмети (товари), що ввозяться (пересилаються) громадянами-резидентами в Україну у вигляді призів (нагород), отриманих за участь у спортивних та інших змаганнях (конкурсах, фестивалях тощо), у межах, визначених угодами дарування, легалізованими в консульських установах України за кордоном, за винятком предметів промислового призначення та транспортних засобів;

- та деякі інші;

Предмети (товари), що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України в інших випадках підлягають обов'язковому декларуванню митним органам шляхом заповненням митної декларації та сплатою мита за повними ставками Єдиного

Дозволяється ввезення в Україну (у тому числі з метою транзиту) громадянами в межах неторгового обороту на одну особу:

- горілчаних виробів - 1 літр;

- вина - 2 літри;

- тютюнових виробів - 200 цигарок (або 200 грамів цих виробів);

- пива - 2 літрів

- продуктів харчування рослинного і тваринного походження на суму не більш ніж еквівалент 50 євро.

- мила, синтетичних миючих і поверхнево-активних засобів на сумУ, що не перевищує еквівалента 5 євро.

Предмети (товари), при ввезенні яких в Україну потрібні дозволи на ввезення:

- зброя військових зразків усякого роду та набої до неї, спеціальні засоби самооборони, які заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії - дозвіл Міністерства внутрішніх справ України;

- .живі тварини - ветеринарний сертифікат;

-радіоелектронні засоби і. високочастотні пристрої (установки), якщо не належать до переліку, наведеному у додатку 2 - дозвіл Державної інспекції електрозв'язку України на виділення для них смуг (номіналів);

-лікарські засоби (у кількості, що перевищує 5 упаковок одного найменування, або не більше кількості, яка потрібна для одного хворого на один курс лікування за призначенням лікаря), наркотичні та психотропні речовини, а також пристрої для куріння опію та гашишу - дозвіл Міністерства охорони здоров'я;

-продукти харчування, продовольча сировина, супутні матеріали в обсягах, що перевищують норми, зазначені у постанові Кабінету Міністрів України від 10.07.98 № 1043 - сертифікат відповідності Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації;

Товари та інші предмети, що підлягають ветеринарному, екологічному, санітарному або фітосанітарному контролю, пропускаються після здійснення такого контролю відповідними службами.

Заборонено ввезення в Україну:

- сильнодіючих, отруйних, радіоактивних, вибухових речовин, інших предметів, що можуть завдати шкоди здоров'ю або загрожувати життю населення та тваринного світу чи призвести до руйнування навколишнього середовища;

- друкованих матеріалів, кліше, негативів, відзнятих плівок, фотографічних знімків, кінострічок, відеозаписів, копій магнітної інформації для ЕОМ, рукописів, платівок та інших звукозаписів, малюнків та інших друкованих та образотворчих матеріалів, що містять пропаганду ідей війни, расизму, расової дискримінації та геноциду та іншу, що суперечить відповідним нормам Конституції України;

- предметів, вивезення яких заборонено відповідно до законодавства України;

- товарів, імпорт яких здійснюється з порушенням прав промисловості або інтелектуальної власності.

II. Вивезення предметів

Заборонено вивезення за межі митної території України:

- предметів, на які встановлюються державні дотації, крім предметів особистого користування;

- предметів (або їх частин) промислового призначення (обладнання, комплектуючих матеріалів тощо), що застосовуються у виробничій сфері;

- дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них, культурних цінностей з метою відчуження;

- сильнодіючих, отруйних, радіоактивних, вибухових речовин, інших предметів, що можуть завдати шкоди здоров'ю або загрожувати життю населення та тваринного світу чи призвести до руйнування навколишнього середовища;

- анульованих цінних паперів;

- предметів, вивезення яких заборонено законодавством України.

Товари та інші предмети, що підлягають ветеринарному, екологічному, санітарному або фітосанітарному контролю, пропускаються після здійснення такого контролю відповідними службами.

Предмети (товари), при вивезенні яких з України потрібні дозволи на вивезення:

- зброя військових зразків усякого роду та набої до неї, спеціальні засоби самооборони, які заряджені речовинами сльозоточивої та дративної дії - дозвіл Міністерства внутрішніх справ України;

- живі тварини - ветеринарний сертифікат;

- лікарські засоби Су кількості, що перевищує 5 упаковок одного найменування, або не більше кількості, яка потрібна для одного хворого на один курс лікування за призначенням лікаря), наркотичні та психотропні речовини, а також пристрої для куріння опію та гашишу - дозвіл Міністерства охорони здоров'я;

- об'єкти матеріальної та духовної культури ("оригінальні художні твори живопису, графіки та скульптури, художні композиції та монтажі з будь-яких матеріалів, твори декоративно-прикладного і традиційного народного мистецтва, предмети, пов'язані з історичними подіями, розвитком суспільства та держави, історією, науки, культури, а також такі. що стосуються життя та діяльності видатних діячів держави, політичних партій, громадських і релігійних організацій, науки, культури та мистецтва, предмети музейного значення, старовинні книги та інші видання, що становлять історичну. художню, наукову нумізматика, художня зброя, книги, рукописи, платівки, музичні інструменти, поштові марки тощо), ию мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягає збереженню, відтворенню та охороні - дозвіл Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України.

Товари та інші предмети, що піддягають ветеринарному, екологічному, санітарному або фітосанітарному контролю, пропускаються після здійснення такого контролю відповідними службами.

ІІІ. Ввезення валюти України та іноземної валюти

Дозволяється увезення валюти України:

а) за умови усного декларування митному органу фізичними особами - резидентами на одну особу (незалежно від віку) коштів у сумі, що не перевищує 1000 гривень, - з урахуванням ювілейних і пам'ятних монет із недорогоцінних металів, номінал яких виражено в гривнях, та ювілейних і пам'ятних монет із недорогоцінних металів, номінал яких виражено в українських карбованцях (перерахування карбованців у гривні здійснюється у співвідношенні 1:100000).

Увезення валюти України фізичними особами - резидентами та нерезидентами в сумі, яка перевищує вищезазначені норми дозволяється на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку України.

Дозволяється увезення іноземної валюти:

а) за умови усного декларування митному органу фізичними особами - резидентами та нерезидентами:

- коштів у сумі до 1000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день перетинання митного кордону, на одну особу (незалежно від віку);

- чеків, емітованих іноземними банками, у сумі до 1000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації;

6} з обов'язковим зазначенням у митній декларації фізичними особами - резидентами та нерезидентами:

- коштів у сумі до 10000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації;

- та інше згідно чинного законодавства. Дозволяється увезення в Україну платіжних карток, банківських документів:

а) за умови усного декларування митному органу:

- фізичними особами - резидентами і нерезидентами - платіжних карток, емітованих банками України (в тому числі міжнародних платіжних систем) та платіжних карток, емітованих іноземними банками (в тому числі міжнародних платіжних систем) та небанківськими установами;

- фізичними особами -резидентами - іменних ощадних (вкладних) книжок та інших вкладних документів, що засвідчують наявність вкладів у гривнях у банках України, за умови, що ці документи виписані на ім'я особи, яка в'їжджає в Україну;

- фізичними особами - резидентами і нерезидентами - іменних (вкладних) книжок та інших вкладних документів, що засвідчують наявність вкладів в іноземній валюті в уповноважених банках, за умови, що ці документи виписані на ім'я особи, яка в'їжджає в Україну.

IV. Вивезення валюти України та іноземної валюти

Вивезення іноземної валюти за межі України фізичними особами, які виїжджають із туристичною метою або в приватних справах:

а) за умови усного декларування митному органу фізичними особами - резидентами та нерезидентами іноземної валюти готівкою

та/або дорожніми чеками на суму до 1000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день перетинання митного кордону.

б) з обов'язковим зазначенням у митній декларації фізичними особами - резидентами та нерезидентами:

- іноземної валюти, що ввезена раніше в Україну на законних підставах (за наявності митної декларації на її ввезення);

Вивезення іноземної валюти за межі України фізичними особами, які виїжджають у службові відрядження:

а) за умови усного декларування митному органу фізичними особами - резидентами та нерезидентами іноземної валюти готівкою та/або дорожніми чеками на суму до 1000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день перетинання митного кордону.

б) з обов'язковим зазначенням в митній декларації фізичними особами - резидентами та нерезидентами:

- іноземної валюти, що ввезена раніше в Україну на законних підставах (за наявності митної декларації на її ввезення);

- коштів у сумі до 10000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації, готівкою та/або дорожніми чеками за довідкою уповноваженого банку на вивезення іноземної валюти та чеків, виражених в іноземній валюті, у відрядження за межі України за формою 01с;

- фізичними особами - нерезидентами - чеків, що були ввезені/надіслані в Україну з дотриманням вимог законодавства України.

Ввезення транспортних засобів в Україну: дозволяється ввезення для тимчасового користування в Україні під зобовязання зворотнього вивезення легкові транспортні засоби (код 87.03);

- фізичними особами - резидентами - після сплати мита та інших податків (зборів), передбачених законодавством при імпорті автомобілів.

- фізичними особами - нерезидентами, визначеним у момент перетину митного кордону України власниками таких транспортних засобів, або членам їх сімей (дружина, чоловік, діти, батьки) для власних потреб. При цьому, транспортні засоби, тимчасово ввезені під письмове зобов'язання про зворотне вивезення, не можуть бути передані у володіння або користування іншим особам.

Тимчасове ввезення транспортних засобів за кодами виробів за Гармонізованою системою опису та кодування товарів 87.02, 87.03 або 87.05 дозволяється за наявності документа, що підтверджує їх реєстрацію за межами України. У разі невиконання цієї умови зазначені транспортні засоби підлягають митному оформленню в порядку, визначеному законодавством України.

Транспортні засоби, тимчасово ввезені нерезидентами на митну територію України для власного користування на термін, що перевищує два місяці, піддягають реєстрації в органах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України.

Санітарно-карантинний контроль.

В пунктах пропуску через державний кордон здійснюється медичний (санітарний) огляд пасажирів, транспортних засобів, багажу. Медичний (санітарний) контроль здійснюється медичними працівниками санітарно-карантинних підрозділів.

Медичний огляд осіб, які прибули із-за кордону передбачає: медичний огляд екіпажів (бригад), пасажирів шляхом усного опитування, перевірку документів з метою з'ясування маршруту прямування та встановлення можливого перебування в місцевостях, де зареєстровані небезпечні інфекційні хвороби.

У разі виявлення особи (осіб) з підозрою на інфекційне захворювання або хворого (хворих) проводиться тимчасова їх ізоляція з наданням невідкладної медичної допомоги та подальшою госпіталізацією до територіального лікувально-профілактичного закладу. При виявленні особи з підозрою на інфекційне захворювання (хворого) транспортний засіб разом з пасажирами і вантажем направляється на санітарну стоянку для проведення протиепідемічних заходів. За особами. які спілкувалися з хворим (особою з підозрою) на інфекційне захворювання проводиться медичний нагляд (ізоляція та обстеження) територіальними лікувально-профілактичними закладами. Багаж, спальні речі, одяг хворого або особи з підозрою на зараження підлягає дезінфекції або дезінсекції.

В'їзд на територію України громадян України, іноземців та осіб без громадянства, а також транспортних засобів з країн (місцевості), де зареєстровано інфекційні хвороби, дозволяється за наявності документів, передбачених міжнародними договорами і санітарним законодавством України.

Ветеринарний контроль

Не дозволяється ввезення в Україну з неблагополучних країн тварин, сировини та продуктів тваринного походження, інших сільгосппродуктів, які можуть бути фактором передачі збудників особливо небезпечних хвороб тварин.

Забороняється ввезення іноземцями на територію України тварин, сировини, продуктів та готових харчових продуктів у ручній поклажі.

Ввезення вантажів, підконтрольних службі державної ветеринарної медицини з країн благополучних по гострих інфекційних хворобах тварин, дозволяється за умови виконання ветеринарних вимог України та супроводження вантажу оригіналом ветеринарного сертифікату країни - походження.

Інші види контролю здійснюються представниками відповідних державних контрольних органів і служб, при необхідності, в порядку визначеному законодавством України.

Додаткова інформація

Бажано рекомендувати громадянам, які прямуватимуть на зустріч з Папою Римським мати кошти з розрахунку не менше 50 доларів США на добу перебування на кожну особу.

Крім того при прямуванні авіаційним, залізничним транспортом придбати заздалегіть квитки на зворотню дорогу.

Умови перебування та пересування в Україні іноземців та осіб без громадянства.

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні, зобов’язані мати паспортний документ, яким є документ, що підтверджує громадянство іноземця або посвідчує особу без громадянства, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, дає право виїзду за кордон і визнаний Україною. Паспортний документ реєструється в порядку, встановленому законодавством України.

Іноземці, які тимчасово перебувають в Україні, можуть проживати в готелях або в інших місцях (без урахування належності до того чи іншого виду житлового фонду).

Продовження строку перебування передбачає продовження строку дії реєстрації паспортного документа іноземця чи особи без громадянства, а в необхідних випадках - і продовження строку дії української візи.

Продовження строку перебування (строку дії візи та реєстрації або тільки реєстрації) оформляється шляхом проставлення в паспортний документ іноземця чи особи без громадянства відповідного штампу, який скріплюється візовою або реєстраційною печаткою підрозділу паспортної служби в залежності від повноважень органу, що прийняв рішення. Штамп проставляється на першій вільній сторінці паспортного документу поряд з візовою етикеткою чи наявною відміткою про реєстрацію.

На прохання іноземця чи особи без громадянства продовження строку перебування може бути оформлено шляхом виписки вкладного талона до паспортного документа іноземця чи особи без громадянства.

Продовження строку перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства здійснюється після оформлення первинної реєстрації їх паспортних документів.

Іноземці, особи без громадянства, а також приймаючі їх юридичні та фізичні особи в Україні повинні завчасно турбуватися про вирішення питання щодо продовження строків перебування в Україні.

За продовження іноземцям та особам без громадянства строку перебування в Україні стягується у встановленому порядку плата, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Звільняються від реєстрації паспортних документів:

а) глави держав і урядів зарубіжних країн, члени парламентських та урядових делегацій, технічний персонал, який обслуговує ці делегації (осіб) і членів їхніх сімей, які прибули в Україну на запрошення Президента України, Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України, Верховної Ради чи Уряду Автономної Республіки Крим, міністерств (відомств) України;

б) співробітники та члени сімей осіб, які прибули в Україну за посвідченнями 00Н та організацій її системи;

в) іноземці, які не досягли 18-річного віку;

г) іноземці, які прибули в Україну терміном до трьох діб і виїжджають з України протягом цього періоду;

д) іноземні туристи, які здійснюють круїз;

е) члени екіпажів іноземних військових кораблів (літаків), які прибули в Україну в установленому порядку.

Сходження на берег та пересування по території України членам екіпажів військових кораблів (літаків) дозволяється старшим морським (військовим) начальником в українському порту (гарнізоні) згідно з планом приймання військових кораблів (літаків), що прибувають;

є) особи, які входять до складу екіпажів іноземних невійськових суден.

ж) особи, які входять до складу екіпажу цивільних повітряних суден міжнародних авіаліній, бригад поїздів міжнародного сполучення, у разі перебування в аеропортах чи на вокзалах (станціях), зазначених у розкладі руху.

У Міністерстві закордонних справ та його представництвах реєструються паспортні документи:

а) глав іноземних дипломатичних представництв і консульських установ, членів дипломатичного персоналу, консульських посадових осіб, адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу дипломатичних представництв і консульських установ, працівників апарату військових аташе і торговельних представництв та їхніх дружин (чоловіків), дітей, батьків, які перебувають на утриманні зазначених осіб, а також гостей членів дипломатичного персоналу та консульських посадових осіб, якщо ці гості проживають у їхніх резиденціях чи на території зазначених представництв або установ;

б) співробітників відомств закордонних справ зарубіжних країн, які прибули в Україну у службових справах і мають дипломатичний чи службовий паспорт, та членів їхніх сімей;

в) тих посадових осіб міжнародних організацій, що прибувають в Україну у службових справах, співробітників представництв цих організацій в Україні, а також співробітників представництв держав при міжнародних організаціях, які мають штаб-квартиру в Україні і відповідно до статутних документів цих організацій чи відповідних міжнародних угод користуються дипломатичними привілеями та імунітетом, а також членів їхніх сімей;

г) іноземних кореспондентів і журналістів, акредитованих при прес-центрі Міністерства закордонних справ, і членів їхніх сімей.

Міністерством закордонних справ та його представництвами зазначеним особам видається відповідна службова картка та безпосередньо до національного паспорта вноситься запис про його реєстрацію.