ПРЕС - РЕЛІЗ

Чорнобиль - 15 років після аварії

Аварія на Чорнобильській АЕС, що сталася 26 квітня 1986 року, була найсерйознішою з усіх, що мали місце в атомній енергетиці, і призвела до радіаційного забруднення зі щільністю цезію-137 понад 1 Кюрі/кв.км близько 36 тис.га території України у 77 районах 12 областей. Результати дозиметричної паспортизації свідчать, що радіаційна ситуація в Україні за останні роки стабілізувалась.

Під наглядом в медичних закладах системи МОЗ на кінець 2000 року знаходилось 2 608 354 особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в т.ч. 2 079 165 дорослих та 529 189 дітей.

Автоматизований моніторинг стану здоров’я та персональний облік постраждалих здійснюється системою Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, який вміщує інформацію на 1 383 387 осіб.

Спостерігається погіршення стану здоровя постраждалих. Частка дорослого населення, визнаного здоровим за результатами медичних оглядів, з 1987 року зменшилась з 62,5% до 15,15%. Показник визнаних здоровими дітей знизився за цей період у 2,5 рази.

Внаслідок аварії 237 осіб захворіли на гостру променеву хворобу, у 145 діагноз був підтверджений.

Відбувається прогресуюче погіршення стану здоровя усіх категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. У них у порівнянні з тими, хто не постраждав, зросла частота переходу гострих форм хвороб в рецидивуючі та хронічні, збільшився термін їх перебігу, схильність багатьох хвороб до ускладнень. Спостерігається поєднання декількох хвороб.

За час спостереження за дорослим постраждалим населенням рівень первинної захворюваності підвищився у 4,35 разу за рахунок, хвороб органів дихання, сечостатевої системи, хвороб крові та кровотворних органів.

Рівень захворюваності учасників ліквідації наслідків аварії в 1,2 - 1,5 рази перевищує показники захворюваності дорослого постраждалого населення та інших груп первинного обліку по хвороб ендокринної, нервової системи та системи кровообігу, хвороб органів травлення.

Захворюваність на злоякісні новоутворення серед ліквідаторів найвища, постійно збільшується і, починаючи з 1995 року, перевищує аналогічні показники для відповідних вікових груп населення України. Виявлено високу частоту мієлодиспластичного синдрому серед постраждалих осіб.

У ліквідаторів 1986 - 1987 рр. встановлено залежність розвитку захворювань щитовидної залози, вегето-судинної дистонії, гіпертонічної хвороби, ішемічної хвороби серця, цереброваскулярних уражень, хвороб органів травлення, сечостатевої системи, новоутворень, психічних розладів від дози опроміненням.

Для тих, хто проживає на радіаційно забруднених територіях, характерні високі рівні захворюваності на новоутворення, хвороби сечостатевої системи, шкіри та підшкірної клітковини, кістково-м’язової системи, травм та отруєннь. Вони у 2 - 3 рази перевищують відповідні показники по інших групах.

На сьогодні кількість дітей, що знаходяться під постійним медичним наглядом, становить 529189.

За час після аварії поширеність захворювань серед дітей зросла у 2,8 рази.

Вивчення впливу комплексу радіаційних та нерадіаційних факторів Чорнобильської аварії на стан системи кровотворення за період з 1986 по 2000 рік не виявило надмірних випадків онкогематологічної патології у дітей та підлітків, які проживають на радіаційно забрудненій території України. Показники захворюваності постраждалих дітей на лейкемії та лімфоми цілком відповідають показникам по Україні.

В останні роки спостерігається стабілізація показника захворюваності вродженими вадами розвитку (5,2 – 5,5 на 1 тис. постраждалих дітей), що на 24% нижче показника 1993 року.

Для забезпечення надання медичної допомоги постраждалим задіяно понад 300 медичних закладів. У 12 регіонах розгорнуті спеціалізовані заклади – диспансери та центри радіаційного захисту населення. Ліжкова потужність в спеціалізованих стаціонарах сягає 3 тисяч.

У спеціально організованих “чорнобильських” санаторно-оздоровчих закладах у 2000 році пройшли лікування 16 775 осіб, в т.ч. 13,4 тис.дітей та 3375 дорослих, а за весь період їх існування – 38,9 тис. дітей та 10,6 тис.дорослих.

Певна частка постраждалих (близько 19 тис.дітей та 2 тис.дорослих) пройшли лікування та оздоровлення на Кубі в лікувально-оздоровчому центрі “Тарара в т.ч. 313 дітей для лікування з приводу онкологічних захворювань, понад 80 дітей перенесли оперативні втручання з приводу вроджених вад серця, важкої ортопедичної патології.

Тільки за останні три роки показник дитячої смертності знизився з 0,83 на 1 тис.постраждалих контингентів до 0,67, а в абсолютному обчисленні – з 489 випадків до 352. У 2000 діти найчастіше вмирали від травм та отруєнь, злоякісних новоутворень та вроджених вад розвитку.

Порушення здоровя, причини інвалідності та смерті у постраждалих етіологічно гетерогенні. Основним патогенним фактором постає поєднаний вплив іонізуючого випромінення та психологічного стресу, зміни умов життя, обумовлених аварієй та її наслідками, які ускладнюються соціально-економічною кризою у суспільстві. Ці фактори посилюють один одного і сприяють значному погіршенню нейропсихічного та психосоматичного здоровя постраждалих за механізмом “замкненого психосоматичного кола”.

Заклади охорони здоров’я протягом післяаварійних часів беруть активну участь у численних міжнародних проектах по вивченню впливу наслідків Чорнобильської катастрофи на здоров’я людей.

Протягом чотирьох років виконувався проект Міжнародної Ліги Червоного Хреста та Червоного Півмісяця по обстеженню дітей Волинської та Рівненської областей, які мешкають на радіаційно забрудненій території.

Відповідно до Меморандуму між МОЗ України та Меморіальним Фондом Сасакави з травня 1991 року був впроваджений проект “Сасакава-Чорнобиль”. В межах проекту було обладнано 2 діагностичних центри – у м.Києві та м.Коростені.

Під егідою Всесвітньої організації охорони здоров’я виконувалась програма “IPHECA” з пілотними проектами “Щитовидна залоза”, “Гематологія”, “Епідеміологічний реєстр”, “Психічний розвиток дитини, опроміненої внутрішньоутробно” та дозиметричним супроводженням до них. Під час виконання програми для медичних установ України було отримано обладнання, реактивів та витратних матеріалів на 5 млн.дол.. Пройшли стажування за кордоном 22 молодих науковці, проведено 12 наукових конференцій, 7 підсумкових наукових нарад.

В межах проекту ЮНЕСКО було надано допомогу по обладнанню гематологічного відділення Української дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит” (660 тис.дол..).

8 грудня 1999 року поновлено угоду 1992 року між Кабінетом Міністрів України та Урядом США про співробітництво в галузі досліджень з проблем впливу аварії на Чорнобильській АЕС на довкілля і здоров’я людей з наступних питань дослідження частоти та природи раку щитовидної залози та інших її захворювань у осіб, які були дітьми і підлітками під час аварії на ЧАЕС, дослідження частоти та природи лейкемії, лімфоми та інших захворювань крові та катаракти у осіб, які брали участь у ліквідації аварії (ліквідаторів), дослідження впливу аварії на поведінку та психічне здоров’я дітей, дослідження впливу довкілля на здоров’я матері та дитини.