Consulate General of Ukraine
in New York
Home 10th Anniversary
Independence
Elections 2002 General Info Laws of
Ukraine
Trade Mission Links Press
Releases
Documentation Authentication VISA
Processing

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Інформація про основні митні правила
для громадян, які перетинають митний кордон України

     Предмети (товари),   валютні   цінності,   що   переміщуються
громадянами через митний кордон України,  підлягають обов'язковому
декларуванню.
     Декларування здійснюється  шляхом  заявлення  за встановленою
формою (письмовою,  усною) точних даних про мету переміщення через
митний  кордон  України  предметів  (товарів)  і про самі предмети
(товари),  а також будь-яких відомостей,  необхідних  для  митного
контролю та митного оформлення.

I. Ввезення предметів (товарів)

     Від оподаткування звільняються:
     - предмети (товари),  що ввозяться (пересилаються)  на  митну
територію  України громадянами України,  іноземними громадянами та
особами без громадянства (далі - громадяни),  які прямують рейсами
залізничного та авіаційного транспорту, що здійснюються відповідно
до  встановленого   розкладу   руху   на   підставі   міждержавних
(міжвідомчих)  угод  про  транспортне сполучення,  пересилаються в
міжнародних поштових відправленнях вартістю менш як  200  євро  (в
тому  числі  підакцизні  товари,  додаток  1)  або в разі ввезення
одиничного неподільного предмета вартістю,  що  не  перевищує  300
євро (крім підакцизних товарів). Зазначені в цьому абзаці предмети
(товари) можуть декларуватися власником  в  усній  формі  за  його
бажанням;
     - предмети особистого користування,  що  тимчасово  ввозяться
(пересилаються)  в  Україну під письмове зобов'язання про зворотне
вивезення або з метою транзиту;
     - речі,  що  ввозяться  (пересилаються)  в  разі  переселення
громадян на постійне місце проживання в Україну, у тому числі і на
транспортні  засоби  в кількості однієї одиниці на члена сім'ї (за
умови, що вони перебували на обліку в реєстраційних органах країни
за  попереднім місцем проживання громадянина (власника) не менше 1
року);
     - предмети (товари), що ввозяться (пересилаються) громадянами
і входять до складу  спадщини,  відкритої  за  межами  України  на
користь   резидента   України,  у  разі  підтвердження  її  складу
органами,  що  вчиняють  нотаріальні   дії,   та   легалізації   в
консульських установах України, що діють у відповідній країні;
     - предмети    (товари),    що    ввозяться    (пересилаються)
громадянами-резидентами  в  Україну  у  вигляді  призів (нагород),
отриманих за участь у спортивних та  інших  змаганнях  (конкурсах,
фестивалях   тощо),   у   межах,   визначених  угодами  дарування,
легалізованими в консульських установах України  за  кордоном,  за
винятком   предметів   промислового  призначення  (додаток  2)  та
транспортних засобів;
     - предмети (товари),  що були попередньо вивезені (переслані)
громадянами за митний кордон України під письмове зобов'язання про
їх  повернення  та  ввозяться (пересилаються) після їх тимчасового
вивезення,  за наявності митної декларації на тимчасове  вивезення
цих предметів;
     - предмети (товари),  що  ввозяться  громадянами-резидентами,
які   виїжджали   у  службові  відрядження  за  межі  України  від
підприємств,  установ та організацій,  що  повністю  або  частково
утримуються    (фінансуються)   за   рахунок   бюджетних   коштів,
працівниками дипломатичних установ України за  кордоном,  моряками
рибопромислового,  торговельного,  річкового флоту та іншими,  які
мають право додатково ввозити  в  Україну  предмети  (за  винятком
лікеро-горілчаних  та тютюнових виробів) на суму не більшу як 50 %
заробленої    іноземної    валюти,    підтвердженої    документами
(посвідчення   про   службове  відрядження,  довідки  завіреної  і
підписаної керівником підприємства  та  головного  бухгалтера  про
заробітну плату, а також печаткою підприємства).
     Предмети (товари),  що  ввозяться (пересилаються) громадянами
на  митну  територію   України   в   інших   випадках   підлягають
обов'язковому декларуванню митним органам шляхом заповнення митної
декларації та сплатою мита за  повними  ставками  Єдиного  митного
тарифу  України  (2097-12),  податку  на  додану  вартість  та
акцизного збору.
     Дозволяється ввозити  в  Україну,  у  тому  числі   з   метою
транзиту, для власних потреб без подання сертифіката відповідності
на одну особу:
     - горілчаних виробів - 1 літр;
     - вина - 2 літри;
     - тютюнових  виробів  -  200  цигарок  (або  200  грамів  цих
виробів);
     - пива - 10 літрів;
     - продуктів харчування рослинного і тваринного походження  на
суму  не  більш  ніж еквівалент 50 євро в кількості,  визначеній у
додатку 3;
     - мила,  синтетичних  миючих  і поверхнево-активних засобів у
кількості,  визначеній у додатку 4.  Загальна вартість  зазначеної
продукції,   що  ввозиться  однією  фізичною  особою,  не  повинна
перевищувати суми, еквівалентної 5 євро.
     Предмети (товари),  при  ввезенні  яких  в  Україну  потрібні
дозволи відповідних органів на ввезення:
     - вогнепальна   зброя,  боєприпаси  до  неї,  холодна  зброя,
вибухові  матеріали,  спеціальні  засоби  самооборони,   заряджені
речовинами  сльозоточивої  та  дратівної дії - дозвіл Міністерства
внутрішніх справ України;
     - собаки  -  ветеринарний  сертифікат,  а  також  міжнародний
кінологічний сертифікат (паспорт),  виданих  Кінологічною  спілкою
України або її відділеннями;
     - живі тварини - ветеринарний сертифікат Державного  комітету
України по стандартизації, метрології та сертифікації;
     - текстові,  аудіо  та  аудіовізуальні  матеріали   (у   разі
потреби) - дозвіл Міністерства інформації України;
     - радіоелектронні засоби і високочастотні пристрої, установки
(додаток 5) - дозвіл Державної інспекції електрозв'язку України;
     - лікарські засоби  у  кількості,  що  перевищує  5  упаковок
одного  найменування,  або  не більше кількості,  яка потрібна для
одного хворого на один  курс  лікування  за  призначенням  лікаря,
наркотичні  та психотропні речовини,  а також пристрої для куріння
опію та гашишу - дозвіл Міністерства охорони здоров'я;
     - продукти    харчування,   продовольча   сировина,   супутні
матеріали в обсягах, що перевищують норми, зазначені у додатку 3 -
сертифікат    відповідності   Державного   комітету   України   по
стандартизації, метрології та сертифікації.
     Предмети (товари), що підлягають ветеринарному, екологічному,
санітарному  або  фітосанітарному  контролю,  пропускаються  після
здійснення такого контролю відповідними службами.
     Наявність зазначених сертифікатів не являється підставою  для
звільнення   або  відстрочення  від  сплати  відповідних  платежів
(ввізне мито, податок на додану вартість, акцизний збір).
     Пересилання в  міжнародних  поштових  відправленнях  харчових
продуктів  у   будь-якій   кількості   без   подання   сертифіката
відповідності не дозволяється.
     Заборонено ввезення (пересилання) в Україну:
     - транспортних   засобів,   які   на   момент  ввезення  були
виготовлені 5 і більше років тому,  для постійного користування на
території  України,  з  метою  відчуження,  розукомплектування  на
запасні частини, крім вищевказаних випадків;
     - сильнодіючих,  отруйних,  радіоактивних, вибухових речовин,
інших предметів,  що можуть завдати шкоди здоров'ю або загрожувати
життю  населення  та  тваринного  світу чи призвести до зараження,
руйнування навколишнього середовища;
     - друкованих матеріалів,  кліше, негативів, відзнятих плівок,
фотографічних знімків,  кінострічок, відеозаписів, копій магнітної
інформації  для  ЕОМ,  рукописів,  платівок та інших звукозаписів,
малюнків, інших друкованих та образотворчих матеріалів, що містять
пропаганду ідей війни,  расизму,  расової дискримінації і геноциду
та  іншу,  що  суперечить відповідним  нормам  Конституції України
(254к/96-ВР);
     - предметів  (товарів),  вивезення яких заборонено відповідно
до законодавства України (додаток 5);
     - предметів (товарів),  імпорт яких здійснюється з порушенням
прав промисловості або інтелектуальної власності;
     - харчових   продуктів   без  сертифіката  відповідності,  що
пересилаються в міжнародних поштових відправленнях.
     Несупроводжуваний багаж може бути відправлений в Україну:
     - громадянами,  які  їдуть  в  Україну  на   постійне   місце
проживання;
     - громадянами України,  які були у службовому відрядженні  за
кордоном більше одного року;
     - іноземними громадянами,  які прямують в Україну у службових
справах, як правило на довготривалий термін перебування;
     - іноземними студентами,  строк тимчасового перебування  яких
на Україні перевищує один рік;
     - представниками    міжнародних,    іноземних    організацій,
представництв та  осіб,  які  користуються  на  території  України
митними пільгами.
     Несупроводжуваний багаж  не  може  вміщувати предмети (партію
товари) явно комерційного призначення.

II. Ввезення валюти України, іноземної валюти

     Валюта України  пропускається   за   умови   подання   митних
декларацій на вивезення цієї валюти з України.
     Ввезення валюти  України  в  інших  випадках   забороняється.
Валюта  України  вилучається  і  передається  у  власність держави
безоплатно.
     Іноземна валюта,    що    ввозиться   в   Україну   готівкою,
пропускається в сумі:
     - до  10000  доларів  США  або  еквівалент  цієї суми в іншій
іноземній   валюті,   перерахованої   по   курсу,    встановленому
Національним  банком  України  без  документів,  що  підтверджують
джерела походження цієї валюти;
     - від  10000  до 50000 доларів США або еквівалент цієї суми в
іншій іноземній  валюті,  перерахованої  по  курсу,  встановленому
Національним  банком  України,  враховуючи  платіжні  документи  в
іноземній валюті і подорожні чеки,  громадяни мають подати митниці
документи  про  джерела походження валюти (для резидентів) і заяву
на ввезення валюти готівкою з зазначенням мети ввезення.
     Ввезення іноземної валюти в сумі,  що перевищує 50000 доларів
США  чи  еквівалент  в   іншій   валюті,   має   здійснюватися   в
безготівковому  порядку  або  за  допомогою платіжних документів в
іноземній валюті.  На ввезення валюти в сумі,  яка перевищує 50000
доларів  США,  потрібен  спеціальний  дозвіл  Національного  банку
України.

III. Вивезення предметів

     Без оподаткування дозволяється вивозити:
     - предмети (товари) на суму у валюті України, що не перевищує
товарної партії,  тобто еквівалента 100000 євро,  перераховану  за
курсом,  встановленим Національним банком України, установленим на
день оформлення митної декларації.
     Товари (предмети), які не визнаються товарною партією:
     - товари  та  інші   предмети,   які   тимчасово   вивозяться
(пересилаються)  за  межі  митної  території  України  громадянами
України,  іноземними громадянами та особами без громадянства (далі
-  громадянами),  під  письмове зобов'язання про зворотне ввезення
таких предметів;
     - товари  та  інші предмети,  які входять до складу спадщини,
відкритої в Україні на користь громадянина (у  разі  підтвердження
її складу нотаріусами),  та які вивозяться (пересилаються) за межі
митної території України;
     - товари   та   інші   предмети,   які  були  раніше  ввезені
(переслані)   громадянами   на   митну   територію   України   під
зобов'язання  про їх зворотне вивезення або з метою транзиту через
митну територію України та які вивозяться (пересилаються) з митної
території України за наявності ввізної митної декларації;
     - культурні    цінності,     які     тимчасово     вивозяться
(пересилаються)  громадянами  за дозволами Міністерства культури і
мистецтв  або  вивезення  (пересилання)   яких   здійснюється   за
дозволами  Міністерства культури і мистецтв на підставі документів
про те, що їх власник є автором цих культурних цінностей;
     - призи    (нагороди),    які    вивозяться   (пересилаються)
громадянами,  отриманими ними за  участь  у  спортивних  та  інших
змаганнях (конкурсах, фестивалях тощо), які проводяться в Україні,
що підтверджується  довідкою,  виданою  установою,  яка  проводила
відповідне    змагання,    та    завіреною    місцевою   державною
адміністрацією;
     - товари   та  інші  предмети  (крім  предметів  промислового
призначення), які вивозяться (пересилаються) громадянами, отримані
ними   у  межах  договорів  дарування,  за  наявності  нотаріально
засвідчених договорів дарування;
     - товари   та  інші  предмети  (крім  предметів  промислового
призначення),   які   вивозяться   (пересилаються)    громадянами,
загальною   вартістю,  що  не  перевищує  суми  іноземної  валюти,
зазначеної у ввізній митній декларації, за умови використання цієї
валюти на придбання таких предметів.  Зазначене придбання має бути
підтверджене відповідними товарними або касовими  чеками.  У  разі
пред'явлення  органам митного контролю товарних або касових чеків,
номінованих у валюті України,  митна вартість  зазначених  товарів
обчислюється за обмінним (валютним) курсом Національного банку, що
діяв на день оформлення ввізної митної декларації;
     - товари   та  інші  предмети  (крім  предметів  промислового
призначення),  що вивозяться (пересилаються) громадянами у зв'язку
з  остаточним  виїздом  за  межі  України,  якщо вони працювали на
умовах трудового договору у юридичних чи фізичних осіб,  на  суму,
що  не перевищує 80 відсотків отриманого доходу за час перебування
в Україні. Факт отримання доходу підтверджується довідкою, виданою
державною податковою адміністрацією (інспекцією).
     Предмети (товари),  при вивезенні  яких  з  України  потрібні
дозволи на вивезення:
     - твори мистецтв,  культурні та історичні цінності  (картини,
скульптури,   малюнки,   акварелі,   різноманітні   види   гравюр,
мініатюри,  вироби з фарфору,  кришталю,  кераміки, дерева, шкіри,
коштовного та некоштовного каміння, дорогоцінних та недорогоцінних
металів,  кістки,  предмети народних художніх промислів, гобелени,
меблі, художній одяг та взуття, нумізматика, художня зброя, книги,
рукописи,  платівки,  музичні інструменти,  поштові марки тощо) та
інші  предмети,  що  становлять значну художню,  історичну та іншу
культурну цінність - дозвіл Міністерства культури України.
     Товари та   інші   предмети,   що  підлягають  ветеринарному,
екологічному,   санітарному    або    фітосанітарному    контролю,
пропускаються   після   здійснення  такого  контролю  відповідними
службами.
     Заборонено вивезення за межі митної території України:
     - предметів  (товарів),  на   які   встановлюються   державні
дотації, крім предметів особистого користування;
     - предметів (товарів) промислового призначення (додаток 2);
     - дорогоцінних  металів,  дорогоцінного  каміння та виробів з
них, культурних цінностей з метою відчуження;
     - сильнодіючих,  отруйних,  радіоактивних, вибухових речовин,
інших предметів,  що можуть завдати шкоди здоров'ю або загрожувати
життю  населення  та  тваринного  світу чи призвести до руйнування
навколишнього середовища;
     - анульованих цінних паперів.
     Предмети (товари), що підлягають ветеринарному, екологічному,
санітарному  або  фітосанітарному  контролю,  пропускаються  після
здійснення такого контролю відповідними службами.

          IV. Вивезення за межі України валюти України,
                 іноземної валюти, цінних паперів

     Громадянам дозволяється вивозити:
     - валюту  України   (обов'язково   задекларовану   в   митній
декларації)   в   сумі:   резидентами   України  до  170  гривень,
нерезидентами України до 85 гривень;
     - іноземної валюти:
     - громадянами в сумі до 1000 доларів США чи  еквівалент  цієї
суми   в  іншій  іноземній  валюті  (включаючи  російські  рублі),
перерахованій по курсу уповноваженого банку України, на одну особу
незалежно від віку;
     - безперешкодно пропускається валюта, яка була раніше ввезена
в  Україну  (протягом  одного  року),  що підтверджується належним
чином оформленою митною декларацією;
     - дозволяється  вивезення  з  України  ювілейних  і пам'ятних
монет України з недорогоцінних металів,  номінал яких  виражено  в
гривнях  і  українських  карбованцях  без  обмежень;  із золота та
срібла - у кількості не більш як  50  монет  кожного  найменування
(незалежно від проби та ваги) на одну особу, у більшій кількості -
лише за  наявності  індивідуальної  ліцензії  Національного  банку
України;
     - при виїзді за кордон у службових справах строком до 30 днів
дозволяється вивозити іноземну валюту в сумі до 300 дол.  США (або
еквівалент  цієї  суми  в  іншій  іноземній   валюті   по   курсу,
встановленому  Національним банком України) на добу.  Але загальна
сума не може перевищувати еквівалент 9000 дол. США. Крім цього, на
транспортні  витрати в сумі до 1000 дол.  США.  Уповноважений банк
надає дозвіл відповідно до розрахунку  підприємства  (організації)
на відрядження;
     - громадянами-резидентами   (з   метою   туризму,   приватних
справах)  до 4000 дол.  США,  а також дорожні чеки й інші платіжні
документи в сумі,  що не перевищує 5000 дол.  США,  у  тому  числі
дорожні  чеки  в  сумі  до  1000 дол.  США (або еквівалент в іншій
іноземній валюті) без дозволу уповноваженого банку України.
     При переїзді  на постійне місце проживання за межі України до
4000 дол. США за дозволом уповноваженого банку України;
     - громадянами-нерезидентами    валюту   готівкою,   зняту   з
валютного рахунка на підставі дозволу уповноваженого банку України
в сумі, що не перевищує 1000 дол. США, а також дорожні чеки й інші
платіжні документи в сумі,  що не перевищує  5000  дол.  США  (або
еквівалент в іншій іноземній валюті) дорожніми чеками.
     Чеки, вкладні  книжки,  платіжні  документи  та  інші   цінні
папери:
     - громадянами-резидентами    при    вивезенні     обов'язково
декларуються в митній декларації;
     - громадяни-нерезиденти  при  вивезенні  повинні  мати  митну
декларацію  на  їх  ввезення чи нотаріально завірене доручення від
іншого нерезидента,  який ввіз їх в Україну,  з додержанням митних
правил на ввезення.

         V. Предмети, заборонені до транзиту через митну
                        територію України:

     - зброя та боєприпаси всіх видів, військове спорядження;
     - літальні  апарати,  їх  частини,  прилади та спорядження до
них;
     - станки   й   машини,  призначені  для  виготовлення  зброї,
боєприпасів усіх видів та літальних апаратів,  запасних частин  до
них;
     - наркотичні засоби;
     - радіоактивні предмети та речовини;
     - сильнодіючі,  отруйні та вибухові речовини,  інші предмети,
що  можуть  завдати шкоди здоров'ю або загрожувати життю населення
та тваринного  світу  чи  призвести  до  руйнування  навколишнього
середовища;
     - предмети (товари),  заборонені до ввезення в Україну згідно
із законодавством України.

                                                         Додаток 1

                   Перелік підакцизних товарів
             (Закони України від 06.02.96 N 30/96-ВР,
                    від 07.05.96 N 178/96-ВР,
             від 24.05.96 N 216/96-ВР, від 11.07.96
               N 313/96-ВР із змінами і доповненнями)

-------------------------------------------------------------------------
Код тютюнових |  Опис товару згідно з  |Ставки акцизного| Ставки ввізного
  виробів за  |Гармонізованою  системою| збору у твердих|      мита
Гармонізованою|   опису та кодування   | сумах з одиниці|
системою опису|        товарів         |  реалізованого |
 та кодування |                        |     товару     |
   товарів    |                        |  (продукції)   |
--------------+------------------------+----------------+----------------
       1      |           2            |       3        |       4
--------------+------------------------+----------------+----------------
24.02 10000   |Сигари (в тому числі    |  5 євро за 100 | 10 євро за 100
              |сигари з обрізаними     |      штук      |      штук
              |кінцями), сигарили      |                |
              |(сигари тонкі), інше    |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
24.02 20000   |Сигарети з тютюну       |2,5 євро за 1000|5,0 євро за 1000
              |(цигарки)               |      штук      |      штук
--------------+------------------------+----------------+----------------
24.03 10000   |Тютюн для паління (в    | 2 євро за 1 кг |  5,0 євро за
              |тому числі з замінниками|                |      1 кг
              |або без замінників      |                |
              |тютюну в будь-якій      |                |
              |пропорції)              |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
24.03 99 100  |Тютюн для жування, тютюн| 2 євро за 1 кг |  5,0 євро за
              |для нюхання             |                |      1 кг
--------------+------------------------+----------------+----------------
22.04 (крім   |Вина виноградні         | 0,15 євро за 1 |  2 євро за 1 л
22.04 10,     |натуральні, включаючи   |       л        |
22.04 30)     |кріплені                |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
22.04 10      |Вина ігристі (газовані),|0,3 євро за 1 л |  3 євро за 1 л
              |шампанське:             |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
              |в тому числі шампанські |0,3 євро за 1 л | 10 євро за 1 л
              |вина, що містять у назві|                |
              |слово "Champagne"       |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
22.04 30      |Інші сусла виноградні (в|       -        | 0,05 євро за
              |тому числі коньячні та  |                |    1 л
              |шампанські              |                |
              |виноматеріали)          |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
22.05         |Вермути та інші вина    |0,5 євро за 1 л | 2 євро за 1 л
              |виноградні натуральні з |                |
              |добавкою рослинних або  |                |
              |ароматичних екстрактів  |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
22.06         |Інші напої зброджені    |0,5 євро за 1 л |0,5 євро за 1 л
              |(сидр яблучний, сидр    |                |
              |грушевий - перру,       |                |
              |медовий напій)          |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
22.07         |Спирт етиловий          |  3 євро за 1 л | 7,5 євро за 1 л
              |неденатурований з       |100-відсоткового|100-відсоткового
              |вмістом спирту не менш  |     спирту     |     спирту
              |як 80 відсотків об'єму; |                |
              |спирт етиловий та інші  |                |
              |спиртні напої,          |                |
              |денатуровані, будь-якої |                |
              |міцності                |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
22.08         |Спирт етиловий          |  3 євро за 1 л | 7,5 євро за 1 л
(крім         |еденатурований з вмістом|100-відсоткового|100-відсоткового
22.08 10 900 -|спирту менш як 80       |     спирту     |     спирту
тільки спирт  |відсотків об'єму; міцні |                |
коньячний)    |спиртні напої, лікери та|                |
              |інші алкогольні напої,  |                |
              |складові спиртові       |                |
              |напівфабрикати, що      |                |
              |використовуються для    |                |
              |виготовлення напоїв     |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
22.08 10 900  |Тільки спирт коньячний  |       0        | 7,5 євро за 1 л
              |                        |                |100-відсоткового
              |                        |                |     спирту
---------------------------------------+----------------+----------------
    Транспортні засоби з поршневим     |                |
    двигуном внутрішнього згоряння     |                |
    із запалюванням від іскри та з     |                |
    кривошипно-шатунним механізмом:    |                |
---------------------------------------+----------------+----------------
87.03 21      |з об'ємом циліндрів     |  0,2 євро за 1 | 0,05 євро за 1
              |двигуна не більш як 1000|    куб. см     |    куб. см
              |куб. см, нові і ті, які |                |
              |були у користуванні     |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
87.03 22      |з об'ємом циліндрів     |  0,2 євро за 1 |  0,1 євро за 1
              |двигуна більш як 1000   |    куб. см     |    куб. см
              |куб. см, але не більш як|                |
              |1500 куб. см, нові і ті,|                |
              |які були у користуванні |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
87.03 23      |з об'ємом циліндрів     |                |
              |двигуна більш як 1500   |                |
              |куб. см, але не більш як|                |
              |3000 куб. см:           |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
              |з об'ємом циліндрів     |  0,3 євро за 1 |  0,1 євро за 1
              |двигуна більш як 1500   |    куб. см     |    куб. см
              |куб. см, але не більш як|                |
              |2200 куб. см, нові і ті,|                |
              |які були в користуванні |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
              |з об'ємом циліндрів     |  0,6 євро за 1 |  0,4 євро за 1
              |двигуна більш як 2200   |    куб. см     |    куб. см
              |куб. см, але не більш як|                |
              |3000 куб. см, нові і ті,|                |
              |які були в користуванні |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
87.03 24      |з об'ємом циліндрів     |  1,0 євро за 1 |  0,8 євро за 1
              |двигуна більш як 3000   |    куб. см     |    куб. см
              |куб. см, нові і ті, які |                |
              |були в користуванні     |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
              |Інші автомобілі з       |                |
              |двигуном внутрішнього   |                |
              |згоряння (дизельні та   |                |
              |напівдизельні двигуни,  |                |
              |що працюють на пальному |                |
              |з низьким цетановим     |                |
              |числом):                |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
87.03 31      |з об'ємом циліндрів     |  0,2 євро за 1 |  0,1 євро за 1
              |двигуна не більш як 1500|    куб. см     |    куб. см
              |куб. см, нові і ті, які |                |
              |були у користуванні     |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
87.03 32      |з об'ємом циліндрів     |  0,3 євро за 1 | 0,15 євро за 1
              |двигуна більш як 1500   |    куб. см     |    куб. см
              |куб. см, але не більш як|                |
              |2500 куб. см, нові і ті,|                |
              |які були в користуванні |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
87.03 33      |з об'ємом циліндрів     |  0,8 євро за 1 |  0,8 євро за 1
              |двигуна більш як 2500   |    куб. см     |    куб. см
              |куб. см, нові і ті, які |                |
              |були в користуванні     |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
87.03 90      |Інші (з електродвигуном,|   100 євро за  |  300 євро за 1
              |інші)                   |     1 шт.      |      шт.
--------------+------------------------+----------------+----------------
40.11 10000   |Шини пневматичні гумові |5 євро за 1 шт. |  15 євро за 1
              |для легкових автомобілів|                |      шт.
              |(включаючи автомобілі   |                |
              |легкові багатомісні з   |                |
              |відкидними сидіннями,   |                |
              |заднім відкидним бортом |                |
              |і спортивні автомобілі) |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
87.03 10      |Автомобілі, спеціально  |  0,6 євро за 1 |0,4 євро за куб.
              |призначені для руху по  |    куб. см     |       см
              |снігу; спеціальні       |                |
              |автомобілі для          |                |
              |перевезення гравців в   |                |
              |гольф та інші подібні   |                |
              |транспортні засоби      |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
87.11 40000,  |Мотоцикли (включаючи    |  0,2 євро за 1 |  0,4 євро за 1
87.11 50000,  |мопеди) і велосипеди з  |    куб. см     |    куб. см
87.11 90000   |встановленим допоміжним |                |
              |двигуном, з колясками   |                |
              |або без них, з об'ємом  |                |
              |циліндрів двигуна більше|                |
              |500 куб. см, але не     |                |
              |більше 800 куб. см;     |                |
              |більше 800 куб. см;     |                |
              |інші                    |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
87.16 10990   |Причепи і напівпричепи  |  100 євро за 1 |  100 євро за 1
              |житлові, масою більше   |      шт.       |      шт.
              |3500 кг                 |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
Інші товари:  |                        |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
0901          |Кава                    |  0,2 євро за 1 |  0,1 євро за 1
              |                        |       кг       |       кг
--------------+------------------------+----------------+----------------
1604 30 100   |Ікра осетрових (чорна   | 5 євро за 1 кг |10 євро за 1 кг
              |ікра)                   |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
1604 30 900   |Замінник ікри (червона  | 3 євро за 1 кг | 6 євро за 1 кг
              |ікра)                   |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
1605 10 000   |Краби готові або        | 2 євро за 1 кг | 6 євро за 1 кг
              |консервовані            |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
1605 20 000   |Креветки готові або     |  0,5 євро за 1 | 4 євро за 1 кг
              |консервовані            |       кг       |
--------------+------------------------+----------------+----------------
1605 30 000   |Омари готові або        |  2,5 євро за 1 | 8 євро за 1 кг
              |консервовані            |       кг       |
--------------+------------------------+----------------+----------------
1605 40 000   |Інші ракоподібні готові | 1 євро за 1 кг | 4 євро за 1 кг
              |або консервовані        |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
1806 20       |Харчові продукти з      |  0,1 євро за 1 |  0,5 євро за 1
1806 31       |вмістом какао у         |       кг       |       кг
1806 32       |брикетах, пластинках або|                |
              |плитках                 |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
1806 90 110 - |Шоколад із начинкою або |  0,3 євро за 1 |  0,9 євро за 1
1806 90 390   |без начинки, інші       |       кг       |       кг
              |шоколадні продукти      |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
2101 10 110   |Тільки розчинна кава    |  0,8 євро за 1 | 3 євро за 1 кг
              |                        |       кг       |
--------------+------------------------+----------------+----------------
2203 00       |Пиво солодове           | 0,02 євро за 1 |0,5 євро за 1 л
              |                        |       л        |
--------------+------------------------+----------------+----------------
4203 10 000   |Тільки одяг із          |      35 %      |  10 євро за 1
              |натуральної шкіри       |                |      шт.
--------------+------------------------+----------------+----------------
4303 10 900   |Тільки одяг хутровий з  |      30 %      |  20 євро за 1
              |норки                   |                |      шт.
--------------+------------------------+----------------+----------------
4303 10 900   |Тільки одяг хутровий з  |      30 %      |  15 євро за 1
              |нутрії, песця або       |                |      шт.
              |лисиці                  |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
7113 - 7114   |Ювелірні вироби         |      35 %      |      50%
--------------+------------------------+----------------+----------------
8215 10       |Набори кухонні або      |      10 %      |      20 %
              |столові, які мають      |                |
              |(принаймні один виріб)  |                |
              |електролітичне покриття |                |
              |із дорогоцінних металів |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
8215 91 000   |Набори кухонні або      |      10 %      |      20 %
              |столові, покриті        |                |
              |електролітичним способом|                |
              |дорогоцінними металами  |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
8516 50 000   |Печі мікрохвильові      |5 євро за 1 шт. |  20 євро за 1
              |                        |                |      шт.
--------------+------------------------+----------------+----------------
8520          |Магнітофони та інша     |      5 %       |      10 %
              |звукозаписувальна       |                |
              |апаратура, яка має або  |                |
              |не має                  |                |
              |звуковідтворювальні     |                |
              |пристрої                |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
8521 10 310   |Апаратура для           |      5 %       |      10 %
8521 10 390   |відеозапису і           |                |
              |відеовідтворення з      |                |
              |телевізійною камерою,   |                |
              |вмонтованою в той же    |                |
              |корпус, або без неї,    |                |
              |інша                    |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
9303 20       |Рушниці спортивні,      |  20 євро за 1  |  20 євро за 1
              |мисливські та для       |      шт.       |      шт.
              |стрільби по мішенях,    |                |
              |інші, включаючи         |                |
              |комбіновані             |                |
              |дробовики-гвинтівки     |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
9303 30       |Гвинтівки спортивні,    |  20 євро за 1  |  20 євро за 1
              |мисливські та для       |      шт.       |      шт.
              |стрільби по мішенях,    |                |
              |інші                    |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
9304 00 000   |Зброя інша (пружинні,   |  10 євро за 1  |  10 євро за 1
              |пневматичні та газові   |      шт.       |      шт.
              |рушниці і пістолети,    |                |
              |дубинки), крім          |                |
              |класифікованої в        |                |
              |товарній позиції N 9307 |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
0207 39 130   |Частини тушок домашньої | 0,03 євро за 1 |  0,7 євро за 1
0207 39 230   |птиці                   |       кг       |       кг
              |(окорочки, половинки,   |                |
              |четвертинки) свіжі або  |                |
              |охолоджені              |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
0207 41 510   |Частини тушок домашньої | 0,03 євро за 1 |  0,7 євро за 1
              |птиці                   |       кг       |       кг
              |(окорочки) заморожені   |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
              |Легкі дистиляти:        |                |
2710 00 110   |для специфічних процесів| 12 євро за 1000| 15 євро за 1000
              |переробки               |       кг       |       кг
--------------+------------------------+----------------+----------------
2710 00 150   |для хімічних перетворень| 12 євро за 1000| 15 євро за 1000
              |в процесах, не          |       кг       |       кг
              |зазначених в 2710 00 110|                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
              |Спеціальні бензини:     |                |
2710 00 210   | уайт-спірит            | 12 євро за 1000| 15 євро за 1000
              |                        |       кг       |       кг
--------------+------------------------+----------------+----------------
2710 00 250   |інші                    | 20 євро за 1000| 15 євро за 1000
              |                        |       кг       |       кг
--------------+------------------------+----------------+----------------
              |Бензини моторні:        |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
2710 00310    |бензини авіаційні       | 20 євро за 1000| 15 євро за 1000
              |                        |       кг       |       кг
--------------+------------------------+----------------+----------------
2710 00 370   |паливо бензинове        | 20 євро за 1000| 15 євро за 1000
              |реактивне               |       кг       |       кг
--------------+------------------------+----------------+----------------
2710 00 390   |інші легкі фракції      | 20 євро за 1000| 15 євро за 1000
              |                        |       кг       |       кг
--------------+------------------------+----------------+----------------
              |Середні дистиляти:      |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
2710 00 410   |для специфічних процесів| 12 євро за 1000| 15 євро за 1000
              |переробки               |       кг       |       кг
--------------+------------------------+----------------+----------------
2710 00 450   |для хімічних перетворень| 12 євро за 1000| 15 євро за 1000
              |в процесах, не          |       кг       |       кг
              |зазначених              |                |
              |в 2710 00 410           |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
              |для інших цілей:        |                |
              | гас (керосин):         |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
2710 00 510   |паливо реактивне        | 12 євро за 1000| 15 євро за 1000
              |                        |       кг       |       кг
--------------+------------------------+----------------+----------------
2710 00 550   |інший                   | 20 євро за 1000| 15 євро за 1000
2710 00 590   |                        |       кг       |       кг
--------------+------------------------+----------------+----------------
2710 00 330   |Бензини моторні:        |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
2710 00 350   |А-72, А-76, А-80;       | 8 євро за 1000 | 15 євро за 1000
              |                        |       кг       |       кг
--------------+------------------------+----------------+----------------
              |А-90, А-91, А-92,       | 20 євро за 1000| 15 євро за 1000
              |АІ-93;                  |       кг       |       кг
--------------+------------------------+----------------+----------------
              |А-94, А-95, А-96, А-98  | 40 євро за 1000| 15 євро за 1000
              |та бензини моторні інших|       кг       |       кг
              |марок                   |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
2710 00 610   |Важкі дистиляти         | 6 євро за 1000 |1,5 євро за 1000
2710 00 650   |(дизельне пальне)       |       кг       |       кг
2710 00 690   |                        |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
8523          |Тільки аудіокасети без  | 0,05 євро за 1 |  0,1 євро за 1
              |записів                 |      шт.       |      шт.
--------------+------------------------+----------------+----------------
8523          |Тільки відеокасети без  |  0,2 євро за 1 |  0,2 євро за 1
              |записів                 |      шт.       |      шт.
--------------+------------------------+----------------+----------------
8524          |Тільки аудіокасети із   |  0,1 євро за 1 |  0,2 євро за 1
              |записами                |      шт.       |      шт.
--------------+------------------------+----------------+----------------
8524          |Тільки відеокасети із   |  0,5 євро за 1 |1 євро за 1 шт.
              |записами                |      шт.       |
--------------+------------------------+----------------+----------------
8524 90 100   |Компакт-диски           |  0,2 євро за 1 |  0,8 євро за 1
              |                        |      шт.       |      шт.
--------------+------------------------+----------------+----------------
9401          |Меблі для сидіння (крім |      5 %       |      15 %
              |зазначених в позиції    |                |
              |94.02), які             |                |
              |трансформуються або не  |                |
              |трансформуються в ліжка,|                |
              |їх частини              |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
9403 10       |Меблі, які              |      5 %       |      15 %
              |використовуються в      |                |
              |закладах (офісні)       |                |
              |Приймачі телевізійні    |                |
              |(включаючи відеомонітори|                |
              |і відеопроектори),      |                |
              |поєднані або не поєднані|                |
              |з радіоприймачем або    |                |
              |апаратурою, яка записує |                |
              |або відтворює звук або  |                |
              |зображення:             |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
8528 10       |кольорового зображення з|                |
              |розміром екрана:        |                |
--------------+------------------------+----------------+----------------
              |до 37 см                |  0,8 євро за 1 | 1,0 євро за 1
              |розміру екрана          |       см       |      см
              |по діагоналі            |                |
              |                        |---------------------------------
              |                        |      розміру
              |                        |      екрана по
              |                        |     діагоналі
--------------+------------------------+---------------------------------
              |від 37 до 54 см         |  0,8 євро за 1 |  1,2 євро за 1
              |розміру екрана          |       см       |       см
              |по діагоналі            |                |
              |                        |---------------------------------
              |                        |      розміру
              |                        |     екрана по
              |                        |     діагоналі
--------------+------------------------+---------------------------------
              |від 54 см               |  0,8 євро за 1 |  2,7 євро за 1
              |і більше розміру екрана |       см       |       см
              |по діагоналі            |                |
              |                        |---------------------------------
              |                        |     розміру
              |                        |     екрана по
              |                        |    діагоналі
-------------------------------------------------------------------------

                                                         Додаток 2

          Перелік предметів промислового призначення, що
           застосовуються у виробничій сфері, вивезення
      (пересилання) яких громадянами України, іноземцями та
        особами без громадянства за межі митної території
    України забороняється (постанова КМУ від 11.09.96 N 1094
                          (1094-96-п)
------------------------------------------------------------------
  Код ТН ЗЕД   |              Найменування предмета              |
---------------+-------------------------------------------------|
               |Шкурки та інші частини птахів з пір'ям або пухом;|
               |пір'я та частини пір'я з підрізаними або         |
               |непідрізаними кінцями та пух, очищені,           |
               |дезинфіковані або оброблені для зберігання, але  |
               |не піддані подальшій обробці; порошок і відходи  |
               |пір'я та їх частин:                              |
---------------+-------------------------------------------------|
               |пір'я птахів, яке використовується для набивання;|
               |пух:                                             |
---------------+-------------------------------------------------|
05.05 10100    |необроблені                                      |
---------------+-------------------------------------------------|
28.05 30000    |Метали рідкісноземельні, скандій та ітрій в      |
               |чистому вигляді, в сумішах або сплавах           |
---------------+-------------------------------------------------|
28.05 40000    |Ртуть                                            |
---------------+-------------------------------------------------|
41.01          |Шкіра великої рогатої худоби або тварин родини   |
               |конячих (парена або солена, сушена, зольна,      |
               |пікльована чи консервована іншим способом, але   |
               |недублена, не вироблена під пергамент і не       |
               |піддана подальшій обробці), з волосяним покривом |
               |або без волосяного покриву, спилок або неспилок  |
---------------+-------------------------------------------------|
41.02          |Шкіра овець або ягнят (парена або солена, суха,  |
               |зольна, пікльована або консервована іншим        |
               |способом, але недублена, не вироблена під        |
               |пергамент і не піддана подальшій обробці), з     |
               |вовняним покривом або без вовняного покриву,     |
               |спилок або неспилок, крім пойменованих в примітці|
               |1 "в" до цієї групи                              |
---------------+-------------------------------------------------|
41.03 90000    |Інші види шкіряної сировини (пареної або соленої,|
               |сухої, зольної, пікльованої чи консервованої     |
               |іншим способом, але недубленої, не виробленої під|
               |пергамент і не підданої подальшій обробці), з    |
               |волосяним покривом або без волосяного покриву,   |
               |спилок або неспилок, крім видів, виключених      |
               |приміткою 1 "б" або 1 "в" до цієї групи (тільки  |
               |шкіра свиней)                                    |
-----------------------------------------------------------------|
         Мідь рафінована та сплави мідні необроблені:            |
-----------------------------------------------------------------|
               |сплави мідні:                                    |
---------------+-------------------------------------------------|
74.03 21000    |сплави мідно-цинкові (латуні)                    |
---------------+-------------------------------------------------|
74.03 22000    |сплави мідно-олов'яні (бронзи)                   |
---------------+-------------------------------------------------|
74.03 23000    |сплави мідно-нікелеві (купронікелі) або сплави   |
               |мідно-нікелево-цинкові (нейзільбері)             |
---------------+-------------------------------------------------|
74.04          |Відходи і брухт мідні                            |
---------------+-------------------------------------------------|
74.07          |Прутки і профілі мідні                           |
---------------+-------------------------------------------------|
74.08          |Дріт мідний                                      |
---------------+-------------------------------------------------|
74.09          |Плити, листи, смуги та стрічки мідні, завтовшки  |
               |більше 0,15 мм                                   |
---------------+-------------------------------------------------|
75.02 - 75.08  |Нікель і вироби з нього, включаючи відходи і     |
               |брухт                                            |
---------------+-------------------------------------------------|
78.01          |Свинець необроблений                             |
---------------+-------------------------------------------------|
78.02          |Відходи та брухт свинцеві                        |
---------------+-------------------------------------------------|
80.01 - 80.07  |Олово і вироби з нього                           |
---------------+-------------------------------------------------|
81.01 - 81.13  |Недорогоцінні метали інші (вольфрам, молібден,   |
               |тантал, магній, кобальт, вісмут, кадмій, титан,  |
               |цирконій, сурма, марганець, берилій, хром,       |
               |германій, ванадій, галій, гафній, індій, ніобій, |
               |реній, талій) та металокераміка, вироби з них,   |
               |включаючи відходи і брухт                        |
------------------------------------------------------------------

                                                         Додаток 3

       Перелік продуктів харчування рослинного і тваринного
      походження, які має право ввозити на територію України
      одна фізична особа для власного споживання (постанова
              КМУ від 10.07.98 N 1043 (1043-98-п)
------------------------------------------------------------------
|                   Опис товару                    |   Обсяг     |
|--------------------------------------------------+-------------|
|М'ясо птиці - частини тушок свійської птиці       |     2       |
|(стегенця, половинки, четвертинки) свіжі,         | кілограми   |
|охолоджені або заморожені                         |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Риба сушена, солена або в розсолі; риба гарячого  |1 кілограм   |
|або холодного копчення; рибне борошно і гранули   |             |
|рибні, харчові                                    |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Ракоподібні, оброблені або необроблені, живі,     |1 кілограм   |
|свіжі, охолоджені, морожені, сушені, солені або в |             |
|розсолі; ракоподібні необроблені, варені на парі  |             |
|або в киплячій воді, охолоджені або неохолоджені, |             |
|морожені, сушені, солені або в розсолі; борошно і |             |
|гранули з ракоподібних, харчові                   |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Овочі сушені, цілі, розрізані, нарізані           |1 кілограм   |
|шматочками, подрібнені або у вигляді порошку без  |             |
|подальшої обробки іншими способами                |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Овочі, боби сушені, у стручках або без стручків,  |1 кілограм   |
|у тому числі лущені або подрібнені                |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Інші горіхи, свіжі або сушені, очищені або        |1 кілограм   |
|неочищені, лущені або нелущені                    |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Яблука, груші та айва свіжі                       |1 кілограм   |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Абрикоси, вишні і черешні, персики (включаючи     |1 кілограм   |
|нектарини), сливи і терен свіжі                   |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Плоди і горіхи (свіжі або варені у воді чи на     |1 кілограм   |
|парі), морожені, з доданням або без додання цукру |             |
|або інших підсолоджувальних речовин               |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Плоди і горіхи, консервовані для тимчасового      |1 кілограм   |
|зберігання (наприклад, двоокисом сірки, у         |             |
|розсолі, сірчистій воді або                       |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|в іншому тимчасово консервуючому розчині), але в  |             |
|такому вигляді не придатні для безпосереднього    |             |
|вживання в їжу                                    |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Плоди сушені, крім класифікованих у товарних      |1 кілограм   |
|позиціях 08.01 - 08.06; суміші горіхів або        |             |
|сушених плодів, класифікованих у даній групі      |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Арахіс, не смажений і не приготовлений якимось    |1 кілограм   |
|іншим способом, очищений або неочищений,          |             |
|подрібнений або неподрібнений                     |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Соки і екстракти рослинні; пектинові речовини,    |1 кілограм   |
|пектинати і пектати; агар-агар та інші клеї і     |             |
|згущувачі рослинного походження, видозмінені або  |             |
|невидозмінені                                     |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Жири, масла та їх фракції з риб або морських      |1 кілограм   |
|ссавців, нерафіновані або рафіновані, але без     |             |
|зміни їх хімічного складу                         |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Риб'ячий жир, масло з риб та його фракції, крім   |1 кілограм   |
|масла з печінки риб'ячої, інші                    |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Олія соєва та її фракції, нерафіновані або        |  1 літр     |
|рафіновані, але без зміни їх хімічного складу     |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Олія арахісова та її фракції, нерафіновані або    |  1 літр     |
|рафіновані, але без зміни їх хімічного складу     |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Олія оливкова та її фракції, нерафіновані або     |  1 літр     |
|рафіновані, але без зміни їх хімічного складу     |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Інші види олії та її фракції, отримані тільки із  |  1 літр     |
|маслин, нерафіновані або рафіновані, але без      |             |
|зміни їх хімічного складу, включаючи суміші цих   |             |
|видів олії або фракцій з олією або фракціями,     |             |
|класифікованими в товарній позиції 15.09          |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Олія пальмова та її фракції, нерафіновані або     |  1 літр     |
|рафіновані, але без зміни їх хімічного складу     |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Олія кокосова (копрова), пальмоядрова або бабасу  |  1 літр     |
|та їх фракції, нерафіновані або рафіновані, але   |             |
|без зміни їх хімічного складу                     |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Олія ріпакова, свиріпова або гірчична та її       |  1 літр     |
|фракції, нерафіновані або рафіновані, але без     |             |
|зміни їх хімічного складу                         |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Ковбаси і аналогічні продукти з м'яса, м'ясних    |1 кілограм   |
|субпродуктів або крові; харчові продукти,         |             |
|виготовлені на їх основі                          |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Інші готові або консервовані продукти з м'яса,    |1 кілограм   |
|м'ясних субпродуктів або крові                    |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Готові або консервовані продукти з риби; ікра     |1 кілограм   |
|осетрових (чорна ікра) та замінники ікри,         |             |
|виготовлені з ікринок інших риб                   |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Готові або консервовані продукти з ракоподібних,  |1 кілограм   |
|молюсків та інших водних безхребетних             |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Кондитерські вироби з цукру (включаючи білий      |     2       |
|шоколад), що не містять какао                     | кілограми   |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Какао-масло, жир і рідке масло з какао            |1 кілограм   |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Шоколад та інші харчові продукти з вмістом какао  |     2       |
|                                                  | кілограми   |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Хліб, борошняні кондитерські вироби, тістечка,    |1 кілограм   |
|печиво та інші хлібобулочні та борошняні          |             |
|кондитерські вироби без вмісту або із вмістом     |             |
|какао; вафельні диски, порожні капсули, придатні  |             |
|для використання з фармацевтичною метою, вафлі,   |             |
|рисовий папір і аналогічні продукти               |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Плоди, горіхи, шкірка плодів та інші частини      |1 кілограм   |
|рослин, консервовані в цукрі (просочені цукровим  |             |
|сиропом, глазуровані або зацукровані)             |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Сік томатний                                      |  2 літри    |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Сік виноградний (включаючи виноградне сусло)      |  2 літри    |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Сік яблучний                                      |  2 літри    |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Екстракти, есенції і концентрати кави, вироби на  |  1 літр     |
|основі екстрактів, есенцій, концентратів кави,    |             |
|чаю або мате; цикорій обсмажений та інші          |             |
|обсмажені замінники кави і екстракти, есенції та  |             |
|концентрати з них                                 |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Продукти для приготування соусів і готові         |  1 літр     |
|соуси; смакові добавки і приправи змішані;        |             |
|гірчичний порошок і готова гірчиця                |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Супи і бульйони готові і заготовки для їх         |  1 літр     |
|приготування; гомогенізовані суміші харчових      |             |
|продуктів                                         |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Морозиво та інші види харчового льоду, без вмісту |1 кілограм   |
|або із вмістом какао                              |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Пиво солодове                                     |  2 літри    |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Оцет та його замінники, отримані з оцтової        |  1 літр     |
|кислоти                                           |             |
------------------------------------------------------------------

                                                         Додаток 4

             Перелік видів мила, синтетичних миючих і
      поверхнево-активних засобів, які має право ввозити на
        територію України одна фізична особа для власного
          споживання (постанова КМУ від 03.11.97 N 1217
                          (1217-97-п)
------------------------------------------------------------------
|                   Опис товару                    |   Обсяг     |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Мило речовини поверхнево-активні органічні та     |    0,5      |
|засоби, що використовуються як мило, у формі      | кілограм    |
|брусків, кусків у вигляді фігурних виробів, з     |             |
|вмістом або без вмісту мила папір, набивка ватна, |             |
|фетр і неткані матеріали, просочені або покриті   |             |
|милом чи миючим засобом                           |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Речовини поверхнево-активні органічні (крім       |1 кілограм   |
|мила); засоби поверхнево-активні, миючі препарати |             |
|(включаючи допоміжні миючі засоби) і засоби для   |             |
|чищення з вмістом або без вмісту мила (крім       |             |
|зазначених вище)                                  |             |
------------------------------------------------------------------

                                                         Додаток 5

             Перелік радіоелектронних засобів (РЕЗ) і
      високочастотних пристроїв (установок) (ВЧП), закупівля
      за кордоном та ввезення в Україну яких дозволяється за
      наявності рішень (дозволів) на виділення для них смуг
        (номіналів) радіочастот ("Тимчасове положення про
      порядок ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів
        та високочастотних пристроїв" Державної інспекції
               електрозв'язку України від 25.01.92)

     - радіопередавальні  засоби,   призначені   для   передавання
будь-якого    виду    інформації,    включаючи    телебачення   та
радіомовлення;
     - стаціонарні      та      рухомі      (включаючи     носимі)
приймально-передаючі  радіостанції,  призначені  для  забезпечення
будь-якого  виду  радіозв'язку  (в  тому  числі  аматорського),  і
радіотелефони (у тому числі безпровідні телефони);
     - телевізійні  стаціонарні,  пересувні  та репортажні станції
(камери), які мають у своєму складі радіопередавальні засоби;
     - радіорелейні   системи   (станції)   прямого   бачення   та
тропосферного розсіювання;
     - радіолокаційні станції будь-якого призначення;
     - наземні та бортові передавальні  і  приймально-передавальні
засоби  систем  повітряної  радіонавігації,  керування  повітряним
рухом та посадкою літаків;
     - встановлені   на   борту   літака   приймально-передавальні
радіотехнічні  засоби  літаководіння   та   забезпечення   безпеки
польотів  літаків (радіовисотовимірювачі,  вимірювачі швидкості та
спрацювання, апаратура попередження зіткнень тощо);
     - радіопередавальна   і   приймально-передавальна  апаратура,
призначена для встановлення на  наземних  станціях  або  на  борту
штучних  супутників  землі,  що  входять  до  супутникових  систем
будь-якого призначення;
     - берегові   радіомаяки,  судові  навігаційні  радіолокаційні
станції,  берегові та судові радіолокаційні  маяки-відповідачі  та
інші передавальні засоби морської радіонавігаційної служби;
     - радіопередавальна   і   приймально-передавальна   апаратура
систем   автоматизованого  контролю  і  керування  виробничими  та
технологічними процесами,  механізмами  і  пристроями,  пристроями
біотелеметрії тощо,  а також літаків,  машин,  механізмів та інших
пристроїв;
     - апаратура радіовизначення та інша спеціальна апаратура,  що
використовується для геодезії при картографуванні, для геодезичних
досліджень, геологічної розвідки копалин і т. п.;
     - засоби індуктивного телефонного  зв'язку,  телеконтролю  та
сигналізації,   кабельні  та  високочастотні  телевізійні  системи
побутового    та   промислового    призначення,  в т. ч.  ті,   що
використовуються на шахтах;
     - радіопередавальні   та    приймально-передавальні    засоби
пошукового зв'язку (у тому числі засоби аварійно-рятівної служби),
сигналізації та персонального виклику;
     - апаратура   синхронного   перекладу   мови  (індуктивні  та
радіосистеми);
     - репортажні та концертні радіомікрофони;
     - високочастотні  та  ультразвукові  установки  (пристрої  та
генератори промислового і побутового використання).Top of page | Questions for the Consulate | Consulate Homepage