Повідомлення Міністерства юстиції України

Відповідно до чинного законодавства України, практики застосування норм міжнародного права Міністерство юстиції України вважає за необхідне повідомити, що стаття 23 Конституції України надає право кожній людині на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей.

Статтею 39 Конституції України передбачено, що громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.

Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку – з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров”я населення або захисту прав і свобод інших людей.

Стаття 11 Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини визначає, що здійснення прав на мирні збори не підлягає жодним обмеженням, за винятком тих, які встановлені законом і є необхідним в демократичному суспільстві в інтересах національної або громадської безпеки, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров”я або моралі чи з метою захисту прав і свобод інших людей.

Статтею 22 Закону України “Про столицю України- місто-герой Київ” визначено, що “Київська міська рада має право визначати порядок організації та проведення недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру”.

У зв”язку з цим, Київською міською радою було прийнято рішення від 24 червня 1999 року № 317/418 “Про визначення порядку організації та проведення у Києві недержавних масових громадських заходів політичного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру”.

Тому, в інтересах громадського порядку та з метою запобігти правопорушенням, для охорони здоров”я населення, захисту прав і свобод інших людей, Київська міська державна адміністрація звернулась до Старокиївського та Печерського районних судів м.Києва із заявами про обмеження реалізації права на проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій у центральній частині міста Києва.

Рішеннями Старокиївського та Печерського районних судів м.Києва від 22 лютого 2001 року заяви Київської міської державної адміністрації було задоволено, та встановлено, що право на проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій може бути реалізовано шляхом проведення вказаних заходів у Центральному парку культури і відпочинку в районі арки “Дружби народів”.

Таким чином, дії Київської міської державної адміністрації, спрямовані на усунення порушень порядку проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій у центральній частині міста Києва, були вчинені відповідно та на виконання вимог, встановлених Конституцією України та Законом України “Про столицю України- місто-герой Київ” та рішень суду.

Відповідно до статті 2 Закону України “Про міліцію” забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів, запобігання правопорушенням та їх припинення, охорона і забезпечення громадського порядку, покладено на міліцію. Статтею 10 того ж закону міліцію зобов”язано виконувати прийняті в установленому законом порядку і в межах своєї компетенції рішення прокурора, слідчого, суду.

Саме тому, усунення міліцією порушення порядку проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій у центральній частині міста Києва, відповідно до рішень Старокиївського та Печерського районних судів м.Києва відповідає Конституції України та Закону України “Про міліцію”.