Consulate General of Ukraine
in New York
Home 10th Anniversary
Independence
Elections 2002 General Info Laws of
Ukraine
Trade Mission Links Press
Releases
Documentation Authentication VISA
Processing

21 вересня 1999 року Голова Делегації України, Міністр закордонних справ Б.І.Тарасюк виступив в загальнополітичній дискусії на 54-й сесії Генеральної Асамблеї 00Н

Він, зокрема, сказав.

Двадцяте століття залишиться в історії людства як століття небувалого зіткнення ідеологій та поділу світу. В той же час, останні десять років відзначалися, насамперед, спільним бажанням будувати цей світ на основі поваги до культурного розмаїття та загальновизнаних цінностей. Очевидно, що цьому бурхливому періоду переходу від блокового суперництва до зближення та співробітництва не вистачає стабільності та далекоглядності. Ось чому роль ООН - міцного якоря в бурхливих водах сьогодення - надзвичайно зростає для всіх держав-членів Організації.

Необхідно зробити окремий наголос на одному з фундаментальних факторів, який обумовлює важливість ООН та визначає її універсальну значимість. На порозі 21-го століття ми повинні визнати, що людство все ще далеке від досягнення цілей, проголошених в Статуті ООН. Але разом з тим ми повинні визнати, що цей документ, який витримав перевірку часом, вже понад півстоліття залишається найбільш реалістичним кодексом світового устрою. Не існує альтернативи порядкові, що визначений правом та принципами ООН. Як не існує альтернативи і самій Організації, покликаній бути фокусом скоординованих дій держав у створенні та підтриманні такого порядку.

Таке бачення значення Організації в міжнародному житті обумовлює активну позицію України щодо спільних дій, спрямованих на зміцнення ООН. Два роки тому всі ми вітали запропоновану Генеральним секретарем програму всеосяжної реформи, метою якої є адаптація Організації до вимог сучасності та забезпечення її спроможності оперативно реагувати на виклики сьогодення. Однак, потужний старт перейшов в уповільнену ходу, а оптимізм і готовність діяти, з якими ми зустріли цю програму реформ, багато в чому так і залишилися нереалізованими.

Такий критицизм є також доречним стосовно провідного органу ООН, на який покладено головну відповідальність за підтримання міжнародного миру та безпеки. Вже не перший рік всі погоджуються з необхідністю оновлення Ради Безпеки, поповнення її свіжими силами та ідеями. Переконаний, що необхідно надати нового імпульсу діяльності Робочої групи з реформування Ради Безпеки і протягом нинішньої сесії зрушити справу з мертвої точки.

Якою може бути наша відповідь на виклики, що переслідують людство протягом останніх 55 років?
1. Найважливіший висновок, який ми можемо зробити щодо всіх недоліків ООН, наступний: якщо Організація змогла об"єднати держави навколо основних загальнолюдських цінностей, вона повинна мати адекватні інструменти, щоб захищати такі цінності. Загальнолюдські цінності повинні спиратися на цілковиту підтримку засобами правового, політичного, економічного та військового примусу.
2. На зміну періодові тривалої конфронтації приходить період тривалого співробітництва. Ми повинні створювати такий світовий устрій, за якого нікому не було 6 вигідно вести війни заради власних інтересів, гноблення національних меншостей чи здійснення економічного тиску на інші держави. Широка, розгалужена система регіонального та субрегіонального співробітництва може сприяти цій меті, підтримуючи універсальний кодекс поведінки.

В цьому контексті я хотів би послатися на нещодавній саміт "Балто-Чорноморське  співробітництво:  до  об'єднаної  Європи  21-го  століття  без розділювальних ліній", який відбувся в українському місті Ялта. Без перебільшення, він має історичну паралель з Ялтинською конференцією 1945 року. Той післявоєнний самміт був прикладом того, як три особи вирішили долю світу і поділили Європу. Ялта-99 натомість засвідчила як 22 сусідні держави знайшли достатню мотивацію, щоб спільно вирішувати їхні проблеми та визначити своє майбутнє в об'єднаній Європі.  Україна задоволена зростанням уваги з боку Ради Безпеки та ООН в цілому до гуманітарної проблематики. Основним уроком низки локальних та регіональних конфліктів виявилась невідкладна необхідність вироблення відповідей на виклики, спричинені гуманітарними кризами та масовими і зухвалими порушеннями прав людини. Має бути підтверджена пріоритетна роль Ради Безпеки в підтриманні та відновленні міжнародного миру та безпеки. Ця роль чітко відображена в Статуті ООН. Минулий і сучасний досвід Ради Безпеки підкреслює важливість прийняття цілісного підходу, який приділяє значну увагу як безпеці, так і гуманітарним питанням. Як відзначив у своєму виступі, відкриваючи 54-у сесію Генеральної Асамблеї ООН Генеральний секретар К.Аннан: "глобальна ера потребує глобальних зобов'язань, а колективні інтереси є також національними інтересами."

Як може бути досягнута ця важлива мета?

Важливим кроком в напрямку захисту життя та гідності людини є, звичайно, триваючий процес створення Міжнародного кримінального суду. Сьогодні, через рік після завершення Римської дипломатичної конференції, ми з задоволенням відзначаємо важливість прийняття Статуту МКС не лише для кодифікації та прогресивного розвитку міжнародного права, але й для майбутньої системи міжнародної безпеки наступного століття.

Усвідомлення суті і цілей майбутніх правових інституцій визначає позитивну позицію Уряду України щодо підписання Римського Статуту. Виходячи з того, що ООН та регіональні організації повинні відігравати провідну роль в попередженні конфліктів, Україна однією з перших висунула мирні ініціативи на початковому етапі кризи навколо Косова. Мирний план Президента України Л.Кучми довів свою реалістичність, оскільки більшість його положень були співзвучні положенням резолюції РБ 00Н № 1244.

Протягом останніх років Україна бере активну участь в миротворчих операціях ООН. В липні Президент та Верховна Рада України прийняли рішення направити український контингент загальною чисельністю 800 осіб для участі в міжнародній миротворчій операції в Косово. Українські військовослужбовці заслужили високу оцінку в ході попередніх миротворчих операцій на Балканах, зокрема в Боснії та Герцеговині. Їх досвід та внесок важать більше за фінансові витрати, пов'язані з забезпеченням такої участі. Ми цілком усвідомлюємо всю повноту відповідальності за спільну справу відновлення і зміцнення миру на Балканах,

Разом з тим, останні події в Косово чи Східному Тиморі свідчать, що потрібно і надалі підвищувати рівень безпеки для миротворців. Україна, як співавтор Конвенції про захист миротворчого та асоційованого з ним персоналу ООН, закликає вжити практичних заходів з метою імплементації її положень.
Урок Косово продемонстрував, що без поваги до прав людини, національних меншин, міжнародного права світові і надалі загрожуватимуть гуманітарні катастрофи. Тому необхідно звертати особливу увагу на ті регіони, де конфлікти "тліють" або перебувають в "замороженому" стані, загрожуючи новими вибухами насильства, потоками біженців та економічним занепадом. Як гарант мирного врегулювання в Придністров'ї (Молдова) та активний прихильник мирного процесу в Абхазії (Грузія) та в Нагірному Карабасі (Азербайджан), Україна робить все можливе в напрямку практичної імплементації відповідних мирних домовленостей.
Особливо необхідні в постконфліктному відновленні спільні зусилля. Тому Україна вітає як саму ідею, так і факт прийняття Пакту стабільності для Південно-Східної Європи і активно пропонує здійснювати конкретні проекти на його виконання з своїми сусідами, всіма зацікавленими країнами. Пакт не лише допоможе відбудувати Балкани, але, що більш важливо, дасть цим країнам чіткі перспективи європейської інтеграції.

Інтеграція в Європу залишається головним зовнішньополітичним пріоритетом України. Членство України в сім"ї європейських народів, життя за спільними цінностями забезпечить економічне зростання, стабільний демократичний розвиток, консолідацію європейської ідентичності українців.

Україна - активний учасник таких регіональних утворень як Організація Чорноморського економічного співробітництва, Рада держав Балтійського моря, Центральноєвропейська ініціатива, об'єднання ГУУАМ, до якого входять також Грузія, Узбекистан, Азербайджан та Молдова.

Я вже згадував Ялтинську конференцію і саміт за участю лідерів Балтійських та Чорноморських держав. В травні Україна приймала саміт лідерів 8 Центральноєвропейських країн. Ми розвиваємо заходи по зміцненню взаємної довіри на двосторонній основі з нашими сусідами, а також в рамках багатостороннього співробітництва з метою зниження військово-морської активності в регіоні Чорного моря. Виходячи з того, що інтенсивна співпраця є найкращими "ліками" проти конфліктів, Україна бере участь також в різноманітних тристоронніх формах співробітництва, підтримуючи вільні економічні зони та транскордонні проекти.  Україна як один з фундаторів Об'єднаних Націй продовжує робити внесок в її діяльність, спрямовану на зміцнення міжнародного миру та безпеки, режиму нерозповсюдження, роззброєння та контролю над озброєннями, врегулювання конфліктів, забезпечення економічного та соціального розвитку, поваги до прав і свобод людини, дотримання основоположних норм і принципів міжнародного права.

Виходячи з того, що внутрішня гармонія в суспільстві має стабілізуючий вплив на його оточення, та розвиваючи широку сітку регіональної співпраці, Україна прагне якнайповніше використати свій багатий досвід та конструктивний потенціал на користь всього міжнародного співтовариства.

Понад три роки тому Україна добровільно відмовилась від третього у світі за потужністю ядерного потенціалу і неухильно дотримується взятих на себе зобов'язань як без”ядерна держава.

Ми повинні активізувати наші зусилля з метою підвищення ефективності та універсальності Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). В цьому контексті надзвичайно важливо знайти вихід з глухого кута, що виник в ході підготовки до Конференції 2000 року з розгляду дії ДНЯЗ.

Україна підписала Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ) і сьогодні успішно працює в напрямку його ратифікації.

У лютому поточного року наша держава приєдналася до Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін (ППМ), а у березні Уряд України прийняв важливе рішення про продовження терміну дії мораторію на експорт усіх типів протипіхотних мін.

Україна готова до участі у виробленні колективних заходів для боротьби з розповсюдженням та незаконним обігом стрілецької зброї і легкого озброєння. Ми підтримуємо ініціативу Канади та Нідерландів щодо необхідності встановлення режиму міжнародного контролю за легким озброєнням  і започаткування переговорного процесу з розробки Конвенції із запобігання і боротьби з незаконним транспортуванням вогнепальної зброї та легкого озброєння.

Усвідомлюючи небезпеку неконтрольованого обігу і накопичення звичайних озброєнь, Україна неухильно дотримується резолюцій Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї ООН щодо запровадження обмежень на міжнародний обіг озброєнь.  Всі ці чинники обумовлюють намір України бути обраною до складу непостійних членів Ради Безпеки ООН. При цьому Україна вперше висуває свою кандидатуру як незалежна держава.

Позиція України в Раді Безпеки базуватиметься на таких основоположних принципах:
- рівноцінна увага до конфліктів та загрозливих ситуацій в різних регіонах світу з урахуванням особливостей кожного конкретного випадку;
- використання Радою Безпеки усіх наявних в її розпорядженні політичних та економічних засобів з метою попередження і врегулювання конфліктів,
- зростання ваги гуманітарного виміру серед пріоритетів РБ;
- збільшення можливостей впливу на прийняття рішень в РБ держав-нечленів цього органу.

Слід також здійснити аналіз існуючого механізму санкцій з точки зору його виваженого та всебічно обгрунтованого застосування, в т.ч. з урахуванням можливих негативних наслідків запровадження санкцій для "третіх країн".

Україну продовжують турбувати проблеми Африки. Ці турботи обумовлені традиційно міцними дружніми зв'язками, що поєднують Україну з африканськими державами. Не потребує доказів той факт, що Африка є континентом з необмеженим потенціалом для економічного і соціального розвитку. Водночас, міжнародне співтовариство має вжити конкретних і дієвих кроків з метою допомоги африканським державам у розвитку цього потенціалу та відповіді на виклики, які стоять сьогодні перед цим континентом. Сьогодні важко звинувачувати ООН у відсутності уваги до Африки. Відомо, наприклад, що через кілька днів відбудеться офіційне засідання РБ ООН в контексті підтвердження зобов'язань Організації сприяти досягненню миру та процвітання в Африці. В ході цього засідання буде детально висвітлено позицію України з даного питання.

Пильнішої уваги з боку Ради Безпеки ООН потребує розвиток ситуації на Близькому Сході. РБ ООН повинна активніше заохочувати всіх учасників Близькосхідного мирного процесу. Час повернутися за стіл переговорів та шукати остаточне компромісне рішення даної проблеми на основі відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН. В цьому контексті Україна вітає підписання 4 вересня Шарм-ель-Шейхського Меморандуму, яке відбулося завдяки конструктивному підходу нового уряду Ізраїлю та керівництва Палестинської автономії.
Залишається гарячою точкою планети і Східний Тимор, Україна вітає успішне проведення 30 серпня ц.р. всенародного опитування населення Східного Тимору, що стало можливим завдяки конструктивній позиції уряду Індонезії та активним посередницьким зусиллям Генерального секретаря ООН. Україна підтримує прийняття РБ 00Н резолюції №1264, якою було санкціоноване створення на прохання Уряду Індонезії багатонаціональних сил.

Останні роки відзначалися безпрецедентними терористичними актами в різних частинах світу. Ми переконані, що інтенсифікуючи міжнародні зусилля в боротьбі з тероризмом, потрібно приділяти більше уваги причинам цієї надзвичайно гострої міжнародної проблеми, його глибокому соціальному корінню та історичним передумовам, а також ситуаціям, що можуть призвести до росту міжнародного тероризму та загрози міжнародному миру та безпеці.

Водночас, будь-які дії, що вживаються на міжнародному, регіональному чи національному рівнях, мають здійснюватися в повній відповідності з основоположними принципами міжнародного права і не суперечити фундаментальним положенням Статуту ООН.

Недорозвинутість та зубожіння, загроза маргіналізації, тягар зовнішньої заборгованості, відсутність належних ресурсів для розвитку, екологічні катастрофи становлять реальну небезпеку для міжнародного миру. Такі випадки, як глобальна фінансова криза чи війна в Косово суттєво утруднюють економічний прогрес в багатьох частинах світу.

Україні вдалося мінімізувати втрати і досягти економічної стабілізації після серпня 1998 року. Водночас, припинення судноплавства по Дунаю паралізувало економічну діяльність українських судноплавних компаній, портів та підприємств. Загальна сума збитків України становить сьогодні понад 300 млн. дол. США. Разом з Болгарією, Румунією та іншими зацікавленими сторонами ми готові очистити водний шлях для якнайшвидшого відновлення навігації, що є найкращим шляхом вирішення гуманітарних труднощів народів Балкан.

У контексті глобальних питань, вирішення яких потребує спільних зусиль міжнародного співтовариства, хотів би ще раз порушити таку болісну для України та сусідніх з нею Білорусі і Росії проблему, як Чорнобильська. Наша країна послідовно виконує взяті на себе зобов'язання щодо виведення ЧАЕС з експлуатації, передбачені Меморандумом про взаєморозуміння між Урядом України та урядами "Великої сімки" і ЄС, і тому має всі підстави сподіватись на виконання партнерами своєї частини зобов'язань. Ми з задоволенням сприйняли Заяву "Великої сімки", прийняту в Кельні у червні ц.р., щодо скликання другої Конференції країн-донорів з метою мобілізації фінансових ресурсів для реалізації Плану робіт з перетворення об'єкту "Укриття" на екологічно безпечну систему. Цей факт ми розглядаємо як підтвердження партнерами їх прихильності Меморандуму.

Хотів би з цієї трибуни закликати всіх потенційних донорів взяти участь у згаданій конференції і зробити внесок у наповнення Чорнобильського фонду "Укриття" до необхідної суми 770 млн. дол. Беручи до уваги, що, за даними Доповіді ООН про людський розвиток, витрати лише на цигарки о 1998 р. в Європі становили 50 млрд. дол. ( ! ), сума Для ЧАЕС є зовсім невеликою для врятування навколишнього середовища цілого регіону.

Нинішнє століття, яке подарувало світові такий визначний документ, як Загальна Декларація прав людини, на жаль, стало свідком найбрутальніших і наймасовіших порушень таких прав. Голодомори, геноцид, етнічні чистки, тортури, різні форми дискримінації продовжують переслідувати людство.

Ось чому особливо актуальним сьогодні є зміцнення міжнародного механізму моніторингу порушень прав людини, провідну роль в якому має відігравати Управління Верховного комісари ООН з прав людини. Випадки найбільш масових порушень прав людини повинні розглядатися Радою Безпеки ООН з метою вжиття превентивних або примусових заходів.

Таким чином, постала нагальна необхідність зміцнення ролі сучасного міжнародного права в міжнародних відносинах, неухильного дотримання державами його основних норм та принципів, насамперед, поваги суверенітету та територіальної цілісності, мирного вирішення спорів. Україна продовжує виступати за зміцнення Міжнародного Суду як провідної правової установи ООН.
Створення такого світового устрою, який би гарантував мир і безпеку, добробут і сталий економічний розвиток, збереження сприятливого екологічного середовища для майбутніх поколінь людства потребує рішучих спільних дій міжнародного співтовариства.

Очолити цей процес повинна реформована і модернізована Організація Об'єднаних Націй, яка має величезний досвід і можливості для вирішення проблем глобального виміру. З цією метою схвалена всеосяжна програма реформування ООН, здійснення якої розпочалося під час головування на сесії Генасамблеї українського представника Геннадія Удовенка. Але за обговореннями та дискусіями не помітили, як минуло вже два роки, і ми впритул підійшли до межі тисячоліть. Видатний український філософ XVIII сторіччя Григорій Сковорода казав: "З усіх утрат  втрата часу найтяжча". Тож реалізуймо задумане нами на благо Об'єднаних Націй всієї планети.Top of page | Questions for the Consulate | Consulate Homepage