ПОЗИТИВНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ -

КЛЮЧ ДО ДОБРОБУТУ ЛЮДЕЙ

В економіці України третій рік відбуваються позитивні зрушення. За січень-вересень поточного року приріст реального ВВП (9,3 %) та промислового виробництва (16,6 %) є найвищими серед країн СНД. Випереджаючими темпами нарощується виробництво у галузях, які орієнтовані на споживчий ринок, - харчовій, легкій, деревообробній і целюлозно-паперовій промисловості. Продуктивність праці зросла на 22 %, інвестиції в основний капітал - на 25,2 %. Національна валюта зміцніла на 5 %. Інфляція утримується на низькому рівні (3,7%). Експорт товарів і послуг за січень-серпень зріс на 17 %.

Активізація економічної діяльності та якісні структурні зрушення позитивно вплинули на соціальне становище громадян, захист конституційних прав і свобод яких є одним з найважливіших напрямів діяльності Президента України.

Реальні грошові доходи населення за січень-серпень 2001 р. порівняно з відповідним періодом минулого року зросли майже на 9 %. Трудові пенсії з початку року підвищено в середньому у 1,5 рази; заробітну плату працівників бюджетних установ - на 25%; державну допомогу сім'ям з дітьми - на 50%. Реальна заробітна плата у більшості галузей економіки в се-зросла на 18 %.

 

У 2 рази порівняно з початком 2000 р. зменшилася заборгованість із виплати заробітної плати, залишки якої на 10 вересня становили 3,4 млрд. грн., у бюджетній сфері заборгованість майже повністю ліквідовано.

Підвищується споживчий попит населення. Оборот роздрібної торгівлі збільшився на 8,9%. На продукцію вітчизняних товаровиробників припадає 77% загального обсягу продажу товарів народного споживання, а безпосередньо продовольчих товарів - 93 %. Зросла частка витрат на придбання непродовольчих товарів і товарів тривалого користування.

Рівень зареєстрованого безробіття скоротився з 4,2% до 3,6 %.

У 1,7 рази зріс попит на робочу силу. З початку року введено 73 тис. нових робочих місць. Коефіцієнт навантаження зайнятого населення на одне вільне робоче знизився з 17 до 9 осіб. Значно зменшилася чисельність працівників, які перебувають у вимушених адміністративних відпустках та працюють в умовах неповного робочого часу. Професійною підготовкою та перепідготовкою охоплено 48 тис. зареєстрованих безробітних.

Зростає довіра населення до національної валюти та кредитної системи. Значно зменшилися грошові витрати на придбання іноземної валюти. Вклади громадян у банки збільшилися приблизно на 40 %. Частка вкладів у національній валюті зростає швидшими темпами, ніж в іноземній. Це свідчить про активізацію процесів трансформації заощаджень населення в інвестиції.

Збільшуються обсяги будівництва та реконструкції житла. За перше півріччя 2001 р. за рахунок усіх джерел

фінансування введено понад 2 млн. кв. м загальної площі житла, що на 10 % більше ніж за відповідний період минулого року.

Підвищується питома вага видатків зведеного бюджету на соціальні програми. Інвестиції у людський капітал - освіту, охорону здоров'я, соціальні гарантії - до 2005 р. зростуть з 51 % до 61%. Зокрема, на соціальний захист і соціальне забезпечення у 2001 р. буде спрямовано 12 млрд. грн., а в 2005 р. - вже 20 млрд. грн. Видатки на освіту збільшаться з 8,4 до 15,5 млрд. грн., а на духовний і фізичний розвиток - з 0,9 до 1,8 млрд. грн.

Найбільш відчутні зміни спостерігаються в аграрній сфері. Майже всі селяни одержали земельні сертифікати, а чверть з них - державні акти на право приватної власності на землю. В результаті широкомасштабної і соціально орієнтованої акції 6,5 млн. українських селян стали власниками 26,5 млн. га кращих у світі чорноземів, власниками майнових паїв, середній розмір яких дорівнює 3,6 тис. грн., є близько 6,3 млн. селян. У 2000 р. вперше за останні роки в сільському господарстві одержано прибуток в сумі 1,4 млрд. грн. В минулому році селяни одержали 1,6 млрд. грн. орендної плати за землю, а в поточному році — вже 2,5 млрд. грн.

Утвердження селян реальними господарями землі та засобів виробництва значно підвищило ефективність роботи агропромислового комплексу. Урожай зерна в поточному році майже у 2 рази перевищує минулорічний.

Позитивні результати в економіці та соціальній сфері досягнуто завдяки цілеспрямованій роботі Президента України, Уряду та органів виконавчої влади всіх рівнів і місцевого самоврядування, підприємств та громадських організацій з реалізації визначеної Президентом України Стратегії економічного та соціального розвитку на 2000 — 2004 рр.

Поліпшення соціально-економічної ситуації в державі відчутно позначилося на рівні життя населення України, підвищення його добробуту. Про це переконливо свідчить зменшення майже на 25% кількості звернень громадян до Президента України.

 

Главою держави перед органами влади поставлено завдання щодо ґрунтовного аналізу позитивних тенденцій соціально-економічного розвитку та їх врахування під час розроблення відповідних регіональних програм, систематичного висвітлення усіх аспектів соціально-економічного життя у ЗМІ, активізації роботи з розв'язання проблем громадян на місцевому рівні.

Уряду та місцевим органам влади також доручено глибоко вивчати причини звернень громадян та оперативно розв'язувати на місцях їхні наболілі проблеми.

 

 

 

Питання, з яких

були звернення

Кількість звернень

за січень-вересень,

тис. 2000р.

2001р.

Соціального захисту

21,9

16,9

Оплати і організації праці

7,5

5,8

Охорони здоров’я

4,7

3,6

Житлових питань

11,1

8,9

Науки, освіти, виховання та навчання

3,4

2,6

Комунального та дорожнього господарства

3,5

3,0

Повернення грошових заощаджень та вкладів

7,8

8,1

Економічної реформи, підприємництва, цін, податків

1,3

0,9

Сільського господарства

6,6

4,7

Діяльності центральних органів влади

1,3

1,2

Роботи місцевих органів влади і управління

1,2

1,0

Забезпечення законності та охорони правопорядку

19,1

17,8

Зв’язку

1,6

1,1

 

Головне управління з питань

економічної політики Адміністрації Президента України