Виступ

Державного секретаря МЗС України Ю.А.Сергеєва

на урочистiй церемонiї з нагоди Дня ООН

24 жовтня 2001 року

 

 

Шановнi панi та панове!

Менi дуже приємно зустрiтися з Вами з нагоди Дня Органiзацiї Об'єднаних Нацiй - органiзацiї, яка була i залишається дiйсно унiверсальним механiзмом пiдтримання i змiцнення мiжнародного миру та безпеки, розвитку дружнiх вiдносин мiж державами.

Нещодавно Нобелiвський комiтет прийняв рiшення про нагородження ООН та її Генерального секретаря Кофi Аннана Нобелiвською премiєю миру. На нашу думку, це рiшення є не лише справедливим, але й знаковим, оскiльки ще раз пiдтверджує значимiсть Органiзацiї в сучасних мiжнародних вiдносинах.

ООН посiдає особливе мiсце в сучаснiй iсторiї України. Ми добре пам'ятаємо про ту роль, яку вiдiграла ця всесвiтня органiзацiя у пiдтримцi незалежностi нашої держави, збереженнi її територiальної цiлiсностi, повноцiннiй iнтеграцiї в свiтовий простiр.

Як одна з держав-засновниць ООН Україна завжди неухильно дотримувалася цiлей та принципiв Статуту Органiзацiї, робила значний внесок в її дiяльнiсть у сферах пiдтримання мiжнародного миру та безпеки, роззброєння та нерозповсюдження ядерної зброї, економiчного та соцiального розвитку, захисту прав людини, деколонiзацiї, змiцнення мiжнародного права. Як вам вiдомо, зараз наша держава входить до десятки країн свiту, якi є найбiльшими контрибуторами до складу миротворчих операцiй ООН.

Будучи активним прихильником та безпосереднiм учасником сучасного процесу реформування ООН, Україна докладає значних зусиль з метою оновлення та демократизацiї цього всесвiтнього форуму.

В контекстi трагiчних вересневих подiй у США Україна переконана, що саме ООН має об'єднати та активiзувати зусилля свiтової спiльноти для ефективної боротьби з мiжнародним тероризмом.

Так сталося, що саме на останнi роки припав найбiльш вiдповiдальний перiод дiяльностi України в ООН - головування колишнього Мiнiстра закордонних справ Г.Удовенка на Генеральнiй Асамблеї у 1997-98 рр., кампанiя по обранню України до Ради Безпеки ООН, в якiй взяли безпосередню участь багато з присутнiх тут дипломатiв, i, нарештi, наше членство в Радi Безпеки, яке завершується наприкiнцi цього року.

З 1 сiчня 2002 р. почнеться iнша важлива мiсiя - членство України в Економiчнiй та Соцiальнiй Радi ООН.

Шановнi панi та панове!

Слiд вiдзначити, що i активнiсть ООН в Українi зростає з кожним роком. Хочу висловити вдячнiсть Представництву ООН в Українi, особисто керiвнику офiсу - пану Дагласу Гарднеру за конкретну допомогу в реалiзацiї важливих проектiв, зокрема, в галузi екологiї, пiдтримки економiчних реформ, боротьби з бiднiстю, впровадження iнформацiйних технологiй тощо.

Ми вдячнi Представництву ООН також за допомогу, надану в технiчному оснащеннi нашого Мiнiстерства.

Зростають обсяги фiнансування з боку ООН та мiжнародних органiзацiй її системи проектiв, якi здiйснюються в Українi, стосовно подолання наслiдкiв Чорнобильської катастрофи, попередження поширення ВIЛ/СНIДу.

Хотiв би також подякувати представникам iнших мiжнародних органiзацiй, що працюють в нашiй країнi пiд дахом ООН, за сприяння у вирiшеннi проблем повернення i облаштування на iсторичнiй батькiвщинi колишнiх депортованих народiв - кримських татар та представникiв iнших нацiональностей. Це стосується також програм, спрямованих на належне облаштування кордонiв, повернення нелегальних мiгрантiв до країн походження, повернення на батькiвщину українських громадян - жертв торгiвлi людьми.

Україна високо цiнує це спiвробiтництво.

На завершення хочу привiтати всiх присутнiх з Днем ООН та побажати Органiзацiї та всiм нам наснаги у вирiшеннi глобальних проблем сьогодення, позбавленнi прийдешнiх поколiнь вiд бiд вiйни та побудовi бiльш безпечного та гармонiйного свiту.

Дякую за увагу.