View of Ploshcha Rynok showing the Chorna Kamyanytsya
and Kornyakt's Palace