Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ)
63 Fourth Avenue · New York, NY 10003 · USA
(tel) 212-254-5130 · (fax) 212-254-5239

Після гасел написаних латинкою, йдуть гасла написаниі кирилицею. Щоби знайти автора, предмет, назву чи слово в назві, треба користуватися ключем FIND (Ctrl-F) у Netscape. Можна друкувати кирилицею, і хоч надруковане слово у віконці FIND буде зашифроване, Netscape знайде потрібні гасла. Можна також завантажити текст каталогу на особистий комп'ютер і послуговуватись будь якою редакційною програмою при шуканні за гаслами.

These pages use CP1251 Cyrillic fonts for Ukrainian. If none of this is legible to you please go to the catalog in English or download Cyrillic fonts and keyboards which are obtainable for free at this website.

НАЗАД до Каталогу: [ АВТОР ] [ НАЗВА ] [ ПРЕДМЕТ ]

Порядок каталогу на сторінці: НАЗВИ.

BRAMA -- Gateway Ukraine

Бібліографічний покажчик української преси поза межами України за 1966 рік. Фединський, Олександер.
Український Музей-Архів, ч. 11.
76с. 23см. 3 примірники. Мова--U. Клівленд, 1967.

Бібліографічний покажчик української преси поза межами України. ч.11-14,1966-74; ч.19, 1979.
Ураїнський Музей-Архів у Клівленді.
23см. Мова--U. Клівленд, 1967-1979.

Бібліографічний покажчик української преси поза межами України. Річник VII-IX за 1972-1974 роки. Український Музей-Архів, інк. у Клівленді, Огайо, ч.18. Фединський, Олександер.
Український Музей-Архів.
84с. 23сm. 2 примірники. Мова--U. Клівленд, 1975.

Бібліографічний покажчик української преси поза межами України. Річник Х-ХІІI за 1975-1978 роки. Фединський, Олександер, укладач.
Український Mузей-Aрхів, ч.19.
88с. 23см. Мова--U. Клівленд, 1979.

Бібліографічний показник української філателії, гербових марок і банкнотів. Максимчук, Юліян.
Logos, Germany, Українська філателістична бібліотека.
98с. 19см. Мова--U. Шикаґо, 1958.
Предмет(и): Philately.

Бібліографічний показник української філятекії, гербових марок і банкнотів: доповнення ч.1. Максимчук, Юліян.
Українська Філятелістична Бібліотека (Shelved under: Periodicals - under: Philately).
54с. 17см. Мова--U. Шикаґо, 1965.
Предмет(и): Philately.

Бібліографія. Луців, Лука.
машинопис. 43с. 28см. Мова--U.

Бібліографія історичної літератури за 1928 р.
Державне Видавництво України (In Materialy do ukrains'koi istorychnoi bibliohrafii vyp.2, 1930).
50с. 26см. Мова--U. Харків, 1930.

Бібліографія Михайла Г. Марунчака. Жила, Володимир, Володимир Т.
Ukrainian Academy of Arts and Sciences in Canada (Shelved under: Ukrainian Academy of Arts and Sciences. Seriia: Bibliographia No.22 Partly in English).
157с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1991.
Предмет(и): Marunchak, Mykhailo, 1914.

Бібліографія видань жіночої творчости поза межами України. Чапленко, Наталія, упорядник.
Союз Українок Америки.
54с. 24см. Мова--U. Філядельфія, 1974.
Предмет(и): Women - Collected Works.

Бібліографія видань української еміґраційної літератури 1945-1970. Романенчук, Богдан.
Київ.
96с. 22см. Мова--U. Філядельфія, 1974.

Бібліографія голоду в Україні 1932-1933. Ukrainica Exiliana, No.16. Сенишин, Галина.
56с. 22см. Мова--U. Оттава-Монтреаль, 1983.
Предмет(и): Famine.

Бібліографія джерел до історії Українських Січових Стрільців. Ріпецький, Степан, Степан.
Видавнича Комісія Братства УСС.
115с. 25см. Мова--U. Ню Йорк, 1965.
Предмет(и): Army - Sitch Riflemen, 1914-1919.

Бібліографія друкованих праць. Бжеський, Роман.
Накладом власним (Уклала Надія Бжеська).
46с. 22см. Мова--U. Торонто, 1988.

Бібліографія друкованих праць (1983-90). Одарченко, Петро.
11с. 22см. Мова--U.

Бібліографія друкованих праць проф. д-раОлександра Тисовського-Дрот-а. Бачинський, Леонід.
1 Курінь УПС ім.Степана Тисовського (На правах рукопису).
18с. 28см. Мова--U. Клівленд, 1967.
Предмет(и): Plast.

Бібліографія на тему української державности (статті). Трембіцький, Володимир.
14с. 21цм., машинопис, xerox copy. Мова--U-E.
Предмет(и): Revolution - Ukrainian, 1917-1921.

Бібліографія писань про Яра Славутича (1978-1982). Славутич, Віра.
Славута.
17с. 28см. Мова--U. Едмонтон, 1982.
Предмет(и): Slavutych, Iar, 1918.

Бібліографія праць (вибрана) 1928-1948. Українська Книгознавча Бібліотека, ч.11. Пеленський, Євген Юрій.
Бистриця.
38с. 24см. Мова--U. Бльомберґ, 1949.

Бібліографія праць Є.Ю. Пеленського. Вибрана бібліографія 1928-1948. Українська Книгознавча Бібліотека, ч.11.
Бистриця.
38с. 23см.. Мова--U. Бльомберґ, 1949.
Предмет(и): Pelens'kyi, Ievhen-Iulii, 1908-1956.

Бібліографія праць В. Сас-Залозецького.
(В німецькій мові)
Машинопис. 5 карток. 28см.. Мова--G.
Предмет(и): Sas-Zalozets'kyi, V.

Бібліографія праць професора Євгена Онацького, 1917-1964. Гаврилюк, М, укладач.
58с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Буенос-Айрес, 1964.
Предмет(и): Onats'kyi, Ievhen, 1894.

Бібліографія творів і писань Василя Пачовського.
Машинопис. 9 карток. 28см. Мова--U.
Предмет(и): Pachovs'kyi, Vasyl', 1878-1942.

Бібліографія творів Тараса Шевченка виданих в Канаді. Shelved under: Наукове товариство ім.Шевченка.Бібліологічна Комісія. Матеріяли до української бібліографії. т.8,1978. Бачинський, Леонід.
(Preface also in English)
32стор. 24см 2 copies. Мова--U. Нью Йорк, 1978.
Предмет(и): Shevchenko, Taras, 1814-1861.

Бібліографія україніки англійською мовою(Ukrainica in English). Соколишин, О.
Київ.
32с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Філядельфія, 1973.

Бібліографія української книги в Великонімеччині за час війни (вересень 1939-грудень 1941). Довідників, Довідник ч.57-1994. Касинець, Едвард, Редактор бібліографі.
чної серії, Канадський інститут українських студій, Альбертський університет (Перевидання Бібліографії української книги...Богдана Романенчука з 1942 року).
31с. 28цм. Мова--U. Едмонтон, 1994.
Предмет(и): Ukrainians in Germany.

Бібліографія української книги в Великонімеччині за час війни (вересень 1939-грудень 1941). Романенчук, Богдан.
Українське Видавництво.
31с. 24см. Мова--U. Львів- Краків, 1942.

Бібліографія української преси 1816-1916. Ігнатієнко, В.
Українська Нова Книга.
285с. 22см. Мова--U. Стейт Каледж, Па, 1968.
Предмет(и): Periodicals - Bibliography.

Бібліографія шкільних підручників і допоміжних матеріялів. Педенко, Віктор.
Видання Світової Координаційної Виховно-Освітної Ради при СКВУ.
28с. Мова--U. Торонто, 1990.

Бібліографія. T.1, 1991; T.4,5, 1995. Наук.Тов.ім.ШевченкаЛьвів. Комісія бібліографії і книгознавства. Науково-довідкові видання: серія 1, .
НТШ.
Мова--U. Львів, .

Бібліологічні вісті 1923-1930. Систематичний анотований покажчик. Ковальчук, Г.І, укладач.
Національна Парламентська Бібліотека України. Абрис.
158с. 21см. Мова--U. Київ, 1996.
Предмет(и): Libraries.

Бібліотека Волинського ліцею. Оглоблин, Олександр.
(Shelved under: Бібліотечний вісник. ч.6, 1995)
Стор.11. 29см. Мова--U. Київ, 1995.
Предмет(и): Libraries, Volyn'.

Бібліотека Кам'янець-Подільського Державного Українського Університету: спомини. Биковський, Лев.
Fundacja Popierania Bibliotekoznawstwa im.Mauryciji Goszalkowskiej.
8с. 15см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк-Вінніпеґ, 1949.
Предмет(и): Libraries.

Бібліотека Наукового Т-ва ім. Шевченка у Львові. Кревецький, І.
Накладом НТШ.
16с. 2Осм. Мова--U. Львів, 1923.
Предмет(и): Naukove Tovarystvo im. T.Shevchenka.

Бібліотека Наукового Товариства ім. Шевченка: книги і люди. Матеріали круглого столу. Наук.Тов.ім.Шевченка, .
НАНУ, Льв.Наук.Бібліот. ім. В.Стефаника,НТШ у Львові (Упорядкування та ред.текстів Л.І.Ільницької).
138с. 21цм 2 примірники. Мова--U. Львів, 1996.
Предмет(и): Libraries - L'viv, Naukove Tovarystvo im. T.Shevchenka.

Бібліотека Осередку Культури й Освіти в Канаді 1944-1954. Рудницький, Ярослав.
Накладом Осередку Української Культури йОсвіти.
32с. 21ц. Мова--U. Вінніпеґ, 1955.
Предмет(и): Education - Canada.

Бібліотека Товариства Взаїмної Помочі й Українська книжка в Ванкувері. Богдан, Ф.
Накладом Товариства Взаїмної Помочі.
32с. 22см. Мова--U. Вінніпеґ, 1959.
Предмет(и): Libraries, Ukrainians in Canada.

Бібліотека Української Господарської Академії (1922-1947). Биковський, Лев.
Fundacja Popierania Bibliotekoznawstwa im. Maurycji Goszalkowskiej.
9с. 28см. xerox copies. Мова--U. Женева, 1947.
Предмет(и): Libraries.

Бібліотека Читальні Просвіти у Вінніпеґуі 50-літній ювілей 1905-1955. Рудницький, Ярослав.
Накладом Читальні "Просвіти".
30с. 22цм. 2 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1955.

Бібліотека українознавства. T.1-60, 1949-1989. Наук.Тов.ім.Шевченка, .
НТШ.
Мова--U. Ню Йорк, .

Бібліотека українського державника: збірник 1-4, 1946-1948.
На правах рукопису.
30см. poor condition. Мова--U. На чужині, .

Бібліотечно-бібліографічні класифікації та інформаційно-пошукові системиМіжнародна наукова конференція. Київ, 10-12 жовтня 1995. Онишченко, О.С, Відп. редактор.
ЦНБ ім.В.І.Вернадськ, Національна Академія Наук України, ЦентрНаук.Бібл. ім.В.І.Вернадського.
107с. 20цм. Мова--U. Київ, 1995.

Біблія або книги Святого Письма Старого і Нового Заповіту.
Брітанське й Закордонне Біблійне Товариство.
1523с. 21см. Мова--U.
Предмет(и): Bible.

Біблія або книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту. Із мови давньоєврейської та грецької на українську наново перекладена.
Українське Біблійне Товариство.
296с. 23цм. Мова--U.

Біблія для вірних і невірних. Ярославський, Ем.
Державне видавництво України.
3 ч. 24см. Мова--U. Харків, 1924-1926.

Біблія для віруючих і невіруючих. Ярославський, Ом.
Вид-во політичної літератури України (Видання друге).
335с. 21см. Мова--U. Київ, 1976.

Біблія капіталіста. Лафарґ, П.
Новий світ, Накладом Ів.Гниди.
36с. 17см. Мова--U. Монтреал, 1915.

Біблія капіталіста. Ляфарґ, П.
Накладом Ів.Гниди.
36с. 17см. Мова--U. Монтреал, 1915.
Предмет(и): Communism.

Біда бабі Парасці Грищисі: оповідання. Нечуй-Левицький, Іван (1838-1918).
24с. 18см. poor condition. Мова--U. Кіевь, 1909.

Біда навчить. Українка, Леся.
Говерля.
13с. 19см. Мова--U. Нью Йорк, 1957.

Біда навчить. Українка, Леся.
Книгоспілка.
28с. 18см. Мова--U. Нью Йорк, 1959.

Бідолаха. Пристінок, Юрій.
28с. 20см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Авґсбурґ, 1946.

Бій за Україну (рік 1917-1922). Савчук, Павло.
6с. 22см. poor condition. Мова--U. Нью Йорк, 1937.
Предмет(и): Revolution - Ukrainian, 1917-1921.

Бій під Бродами: збірник статтей у тридцятьліття.
Видання Братства кол. вояків 1-ої Укр. Дивізії Укр.Національної Армії.
350с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Ню Йорк, 1974.
Предмет(и): World War II, 1939-45, Brody, Army - SS Div.14, Halychyna,1943-45.

Білі ночі: драматична поема. Карпенко, Єлисей.
(Передмова Сави Крилача)
48с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Відень, ‚Ёлзў1920.

Білій Пані ...: Лиш Ти одна потрапиш насспасти: збірка віршованих творів. Мельник-Лімниченко, Василь.
ОО. Василіян.
214с. 21см. Мова--U. Прудентопіль, 1977.

Біла Церква: історико-архітектурний нарис. Срібняк, М.Л.
Будівельник.
50с. 17см. Мова--U. Київ, 1966.
Предмет(и): Bila Tserkva.

Біла Церква: історико-архітектурний нарис. Срібняк, М.Л.
Будівельник (Друге видання).
63с. 17см. Мова--U. Київ, 1970.
Предмет(и): Bila Tserkva.

Біла ворона та інші новели. Зарубіжна новела: випуск 6. Бель, Генріх.
Дніпро (Переклала з німецької Євгенія Горева).
300с. 17см. Мова--U. Київ, 1969.

Біла книга: національна і соціяльна політика совєтів на службі московського імперіялізму на основі автентичних урядових совєтських даних. Паклен, Роберт.
Український Політик.
220с. 29см. 4 примірники. Мова--U.
Предмет(и): Atrocities, Ukrainian Russian Relations.

Біла трава: п'ята збірка. Полтава, Леонід (1921).
Америка.
24с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Філядельфія, 1963.

Білас і Данилишин. Чайковський, Данило, Упорядник.
Організації Оборони Чотипьох Свобід України.
277с. 23цм. Мова--U. Ню Йорк, 1969.
Предмет(и): Bilas - Danylyshyn.

Білас і Данилишин: матеріяли до свята 1932-1949.
Молоді Українські націоналісти.
5с. 28см. Мова--U.
Предмет(и): Bilas - Danylyshyn.

Білий морок: роман. Головченко та інші, Іван.
Радянський письменник (Мусієнко, Олекса).
484с. 21см. Мова--U. Київ, 1970.

Білий орел: оповідання. Дибко, Ірина.
Київ.
159с. 22см. Мова--U. Філядельфія, 1980.

Білий ряст. Коваль, Зореслава.
Зоря.
64с. 22см. Мова--U. Брюссель-Лювен, 1966.

Білий світ: поезії. Барка, Василь.
Українська трибуна (Обкладинка і мистецьке оформлення: Михайло Дмитренко Післяслово Гр.Шевчук).
179с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1947.

Білий цвіт на калині: пісенник. Ніколаєва, Галина.
упорядник, Спалах.
540с. 15см. Мова--U. Київ, 1995.

Білоруси та їх національне відродження. Дорошенко, Дмитро (1882-1951).
Корена і Дунаєвецько, Українське Видавництво у Катеринославі, Правобережна філія (Видання 2).
42с. 17см. Мова--U. Кам'янець на Поділлю, 1919.

Білоруси-литовці-українці: наші вороги- чи брати. Подляський, Казімєж.
Віднова.
157с. 21см. Мова--U. Мюнхен, 1986.
Предмет(и): Ukrainian Belorusian Relations, Ukrainian Lithuanian Relations.

Білорусь в світовому господарстві. Трембіцький, В.
машинопис.
152+7с. 29цм.. Мова--U. Нью Йорк, 1951.
Предмет(и): Belarus, Economics.

Білорусь в цифрах. Кречевський, П.
(Shelved under: Нова Україна: безпартійний двохтижневик громадського,культурного та економичного життя. ч.8/9, серпень 1922)
Стор.23. 24см. Мова--U. Прага, 1922.
Предмет(и): Economics - Bilorus'.

Біль: альманах. Вип.1-4; 1990,1991,1993.
Меморіал.
20см. Мова--U. Львів, .
Предмет(и): Prisoners - Political.

Більмо: Автобіографічний нарис. Осадчий, Михайло.
"Смолоскип".
204с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Париж, 1971.
Предмет(и): Prisoners - Political.

Більша книжка: автографи поезій 1847-1860 рр.. Шевченко, Тарас (1814-1861).
АН УРСР.
328с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Київ, 1963.

Більша книжка: автографи поезій Шевченка1847-1860. Шевченко, Тарас (1814-1861).
Наукова думка (Факсимільне видання рукописної збірки поезій 1858-1860).
Комплект з двох книжок. 328с. + 21с. 20см. Мова--U. Київ, 1989.

Більшовик України: Політико-економічний журнал ЦК КПБ(б)У, рік 3, ч.8, 1928. Комуністична Партія (Більшовиків) України, .
Державне вид-во України (Редакційна колегія: Гірчак, Е. Губерман, С. Затонський, В. Попов, М.Річицький, А. Скрипник, М. Трикоза, С. Хвиля, А. Юринець, В.).
26см. Мова--U. Харків, 1928.
Предмет(и): Kolektyvizatsiia, Khvyl'ovyi, Mykola, 1893-1933.

Більшовицькі організації України в жовтневій революції. Рядніна, У.І.
Державне вид-во політичної літератури.
382с. 21см. Мова--U. Київ, 1958.
Предмет(и): Communism.

Більшовицька мовна політика. Чапленко, Василь.
Інститут для вивчення СРСР.
74с. 29см. Мова--U. Мюнхен, 1956.

Біля вечірнього вогню. Бичко, Валентин.
Дніпро.
194с. 15см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1966.

Біля витоків світла. Коротич, Віталій.
Молодь.
197с. 18см. Мова--U. Київ, 1976.

Біля джерел слов"янської державності: соціально-економічний розвиток черняхівських племен. Брайчевський, Михайло.
Наукова думка.
354с. 23см. ілюстрації.. Мова--U. Київ, 1964.
Предмет(и): History.

Біля джерел сучасності: розвідки, статті, нариси. Рудловчак, Олена.
Словацьке педагогічне вид-во.
415с. 21см. Мова--U. Братислава, 1981.

Біля криниці: поезії. Мисик, Василь.
Дніпро.
366с. 18см. Мова--U. Київ, 1967.

Біля машини. Винниченко, Володимир.
Дзвін.
32с.21см. very poor condition. Мова--U. Київ, 1919.

Біля машини: оповіданє. Винниченко, Володимир.
Просьвітної Комісії Руського Народного Союза.
29с. 19см. Мова--U. Скрентон, 1916.

Біля машини: оповіданє. Винниченко, Володимир.
Народної Волі, Просьвітної Комісії Руського Народного Союза.
29с. 19см. 2 примірники. Мова--U. Скрентон, 1916.

Біля шахти старої. Сосюра, Володимир.
Молодь.
199с. 17см. Мова--U. Київ, 1958.

Бім-бом дзелень-бом!.
ОПДЛ Нашим Дітям (Малюнки О.Судомори).
14см. кольорові ілюстрації. 2 примірники. Мова--U. Нюрнберґ-Мюнхен, 1949.

Біобібліографія. Одарченко, Петро.
Слово.
8Ос. 22см. Мова--U. Торонто, 1983.

Біографія Т.Г. Шевченка за спогадами сучасників. Акад.наук УРСР.Держ.Музей Т.Г.Шевченка, .
АН УРСР (Відп. ред. К.П.Дорошенко).
437с. 23см. 3 примірники. Мова--U. Київ, 1958.
Предмет(и): Shevchenko, Taras, 1814-1861.

Біологічний словник. Ситник та інші, К.М, редактор.
Головна Редакція Української Радянської Енциклопедії (Топачевський В.О.).
Видання 2. 678с. 22см. Мова--U. Київ, 1986.

Біологія. Власенко, П.В.
Здоров'я.
585с. 22см. Мова--U. Київ, 1964.

Біологія молоді промислових видів риб нижнього Дніпра.... Ляшенко, О.Ф.
АН УРСР.
115с. 23см. poor condition. Мова--U. Київ, 1958.
Предмет(и): Ecology.

Біостратиграфія крейдових відкладів волино-подільської плити. Пастернак, С.І.
АН УРСР.
98с. 23см. Мова--U. Київ, 1959.
Предмет(и): Geography.

Біржові операції з вартісними паперами: теорія і практика. Зозуля, Яків.
Український Технічний Інститут в Нью Йорку.
230с. 25см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1963.
Предмет(и): Business.

Біржові операції з вартісними паперами: теорія і практика. Лекція 1. Зозуля, Яків.
УТГІ в Нью Йорку.
24с. 26см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1963.
Предмет(и): Business.

Бірчанщина: страдальна земля. Лебедович, Іван.
(Відбитка з щоденника "Америка")
37с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Филаделфія, Па, 1964.
Предмет(и): Lemky.

Біснуваті: траґедія з сучасного українського життя на 3 дії. Бібліотека Аматорського Театру, ч.12. Костів, Михайло.
М.Бойчука, Коломия, Рекорд.
35с. 18см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Коломия, 1933.
Предмет(и): Drama.

Бє восьма: повість (з циклю "Метелики нашпильках). Бібліотека "Діла", ч.9. Вільде, Ірина (1907).
Діла, Діло (Обгортка П.Ковжуна).
302с. 22см. Мова--U. Львів, 1936.

Баба Параска та баба Палажка: Oповідання. Нечуй-Левицький, Іван (1838-1918).
Е.Череповського.
72с. 18см. Мова--U. Київ, 1906.

Баба-Яга та інші казки. Нашим дітям, ч.2.
(Переклала О.Н)
18с. 14см. xerox copy. Мова--U.
Предмет(и): Tales.

Бабий Яр: Роман-документ. Кузнецов, Анатолий.
Молодая Гвардия.
287с. 21см. Мова--R. Москва, 1967.
Предмет(и): World War II, 1939-45, Holocaust.

Бабине літо: лірика. Коссовська, Алла.
Карби.
69с. 14см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1966.

Бабине літо: оповідання. Рильський, Максим.
Каменяр.
131с. 15см. Мова--U. Львів, 1967.

Бабський бунт: Народня оперета на 3 дії. Театральна Бібліотека, рік вид.ІХ, вип.VI (102), 1930. Сурмач, Роман.
Ставропигійськ.Інст., Русалка (Третє видання).
30с. 23см. Мова--U. Львів, 1930.
Предмет(и): Drama.

Бабський бунт: Народня оперета на 3 дії. Сурмач, Роман.
Русалка.
30с. 22см. Мова--U. Львів-Детройт, 1926.
Предмет(и): Drama.

Бабунині казки. Білецька, Т.
Об'єднання Працівників Дит. Літератури.
62с. 22см. Мова--U. Торонто-Нью Йорк, 1959.

Бабунині казки для дітей кожного віку. Білецька, Т.
Об'єднання Працівників Літератури для дітей і молоді (Мистецьке оформлення М.Левицького).
62с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Торонто, 1973.

Бабусин кожушок: дитяча сценка у трьох відслонах під св.Миколая. Бібліотека таборової сценки, ч.1. С, В.
24с. 15см. poor condition. Мова--U.
Предмет(и): Drama.

Бабусин подарунок. Хведько Халамидник. Винниченко, Володимир.
Ластівка.
73с. 21см. Мова--U. Мельборн, 1969.

Бабусина пригода: П'єска для дітей. Діточий світ, ч.1. Олесь, О.
Укр.відд.Ян Андреска, Пробоєм (Малюнки Галини Мазепи).
15с. 23см. тираж 3000 примірників. Мова--U. Прага, 1941.

Бабуся в гостях у ведмедя: П'єска для дітей. Олесь, О.
(Ілюстрації та кольорова обкладинка Галини Мазепи)
16с. 23см. тираж 3000 примірники. Мова--U. Прага, 1941.

Багато галасу з нічого. Д, Д.
Накладом Укр. Кооперативи "Калина" (Переклад з росийського).
18с. 17см. Мова--U. Winnipeg, .
Предмет(и): Drama.

Багато неба: збірка нарисів. Гуменна, Докія (1904).
Слово.
236с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1954.

Багаття: лірика. Щербак, Микола.
ООЧСУ.
63с. 23см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1959.

Багдад, Вавилон, Ниневія. Гедін, Свен.
127с. 20см. poor condition. Мова--U. Нюрнберґ, .

Багрець. Бажан, Микола.
Дніпро.
137с. 15см. Мова--U. Київ, 1966.

Багряні тіні: повість. Рубашов, Михайло.
Художньої літератури.
194с. 17см. 3 примірники. Мова--U. Київ, 1962.

Багряні тіні: повість. Рубашов, Михайло.
Дніпро.
297с. 17см. Мова--U. Київ, 1965.

Багряний хрест: Історична повість із 1657 року. Ордівський, Семен.
135с. 18см. 3 примірники. Мова--U.

Багряний хрест: Історична повість із 1657 року. Ордівський, Семен.
Іван Тиктор.
126с. 18см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Львів, 1937.

Багряний цвіт: Повість з французької революції. Бібліотека історичних повістей, рік 2, ч.4. Оркзай, .
Ставропигійськ.Інст., Добра Книжка.
2 т. 319с. 17см. Тираж 1000 примірників. Мова--U. Львів, 1929.

Базар. Бібліотека "Самостійної Димки" ч. 9. Рогозний, Гриць.
Накладом автора.
81с. 24см. poor condition. Мова--U. Чернівці, 1934.
Предмет(и): Army - Sitch Riflemen, 1914-1919, Bazar.

Базар 1921-1941.
(Брак бібліографічних даних)
14с. 21см. 3 примірники. Мова--U.
Предмет(и): Army - Sitch Riflemen, 1914-1919, Bazar.

Базар: П'єса на чотири розділи. Винниченко, В.
Накладом "Укр.Робітничих Вістий".
92с. 16см. 2 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1921.
Предмет(и): Drama.

Базар: спомини учасника. Б, І.
УВАН (Shelved under: Regensburg, DP Camps. No.16).
11с. 30см. poor condition. Мова--U. Регенсбург, 1945.
Предмет(и): Army - Sitch Riflemen, 1914-1919, Bazar.

Байда й инші оповідання. Видавництво "Відродження", ч.21. Грінченко, Борис (1863-1910).
5-ї Артільної Спілки, Накладом видавництва "Відродженнє".
32с. 22см. poor condition. Мова--U.

Байка.
64с. 22см. very poor condition. Мова--U.

Байка про вужа в домі: польські, чеські та церковно-славянський варіянти.
(Shelved under: Вибрані твори українських письменників, Львів, 1912)
22см. very poor condition. Мова--U. Львів, 1912.
Предмет(и): Litopysy.

Байкар. Манило, Іван.
104с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1953.

Байки.
64с. 23см. very poor condition. Мова--U.

Байки. Байда, Павло.
20с. 15см. poor condition. Мова--U. Авґсбурґ, 1948.

Байки. Глібов, Леонід.
Накладом Української книгарні "Говерля".
54с. 18см. Мова--U. Нью Йорк, 1955.

Байки. Годованець, Микита.
Художньої літератури.
289с. 27см. Мова--U. Київ, 1963.

Байки. Езоп, .
Державне в-во художньої літератури (Переклад з старогрецької).
327с. 17см. 2 примірники. Мова--. Київ, 1961. Байки. Лагоза, Віктор.
Обласне видавництво.
33с. 21см. Мова--U. Харків, 1955.

Байки і вірші. Глібов, Леонід.
Радянський письменник.
501с. 17см. Мова--U. Київ, 1959.

Байки і сатири. Евентуальний, Іван.
(Відбито 100 прим. на правах рукопису)
39с. 15см. Мова--U.
Предмет(и): Humor.

Байки в Українській літературі 17-18 ст.Пам'ятки давньої української літератури. Акад.наук УРСР.Інст.Літератури, .
АН УРСР (Розвідка, підготовка текстів та примітки В.І. Крекотня. Відп.ред. Л.C. Махновець).
198с. 23см. Facsimile. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1963.
Предмет(и): Tales.

Байки за Леонардо да Вінчі, Федром, Бабрієм. Годованець, Микита.
Дніпро.
188с. 15см. Мова--U. Київ, 1967.

Байки у 2-х томах. Годованець, Микита (1893-).
Дніпро (Вступна стаття І.Дузя).
2т. 18см. Мова--U. Київ, 1968.

Байки харківські. Афоризми. Сковорода, Григорій.
Прапор.
128с. 15см. 2 примірники. Мова--U. Харків, 1972.

Байки, балади, лірика. Бібліотека поета. Гулак-Артемовський, Петро (1790-1865).
Радянський письменник (Упорядкування, вступна стаття та примітки І.І.Пільгука).
210с. 17см. ілюстрації. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1958.

Байки: вибір. Глібов, Леонід.
Нашим Дітям.
63с. 23см. 3 примірники. Мова--U. Торонто, 1951.

Байки: вибрані твори. Українська клясика. Глібов, Леонід (1827-1893).
Українське мистецтво.
77с. 25см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Реґенсбурґ, 1946.

Байройтські спомини з "юних днів, днів весни" 1945-1950 з нагоди 50-літнього ювілею.
183с. 26см. Мова--U. ЗСА-Канада, 1995.
Предмет(и): DP Camps, 1940-50.

Балада панонского ладяра: лирични шпив. Тамаш, Юлиян.
Руске Слово.
94с. 20см. Мова--Se. Нови Сад, 1974.

Балади. Крижанівський, С.А, Упорядника.
Дніпро.
206с. 27см. Мова--U. Київ, 1981.

Балади буднів. Драч, Іван.
Радянський письменник.
149с. 15см. Мова--U. Київ, 1967.

Балади мужності й відваги. Акад.наук УРСР.Інст.Суспільних наук, .
Наукова думка (Відп.ред. С.А.Крижанівський).
295с. 21см. Мова--U. Київ, 1975.

Балади: поема "Толді". Арань, Янош.
Дніпро.
142с. 17см. Мова--U. Київ, 1969.

Балканська весна: роман. Чабанівський, Михайло.
Видавництво Художньої літератури.
512с. 21см. Мова--U. Київ, 1960.

Баллади. Шіллер, Фрідріх (1759-1805).
Державне вид-во України (Переклад Д.Загула).
129с. 19см. Мова--U. Київ, 1927.

Баляда лісового шуму. Шаян Володимир, Володимир.
Орден.
32с. 19см. 2 примірники. Мова--U. Лондон, 1965.

Баляда про Святослава. Шаян Володимир, Володимир.
Орден.
32с. 19см. 2 примірники. Мова--U. Лондон, 1965.

Баляди. Шевченко, Тарас (1814-1861).
24с. 16см. 2 примірники. Мова--U.

Бандерівець: Донецький часопис. ч.1,4, 1995.
(Засновник: Донецька Обласна Організація Конгресу Українських Націоналістів)
Мова--U. Донецьк, 1995.
Предмет(и): Newspapers.

Банкитир умер: комедія з сільського життя на 3 дії. Р, А.
63с. 18см. Мова--U. Джерзі Ситі, .
Предмет(и): Drama.

Банкроти без маски. Чумак, Василь.
Україна.
59с. 20см. Мова--U. Київ, 1973.

Баптизм. Митрохин, Л.Н.
Политической литературьі.
263с. 17см. Мова--R. Москва, 1966.
Предмет(и): Religions.

Барви народних творінь: Нариси про сучасність у народному мистецтві Закарпаття. Керечанин, В.М.
Карпати.
125с. 17см. Мова--U. Ужгород, 1977.
Предмет(и): Art - Folk, Zakarpattia.

Барви сонця: Поезії. Вихрущ, Володимир.
Радянський письменник.
62с. 17см. Мова--U. Київ, 1972.

Барви української мови. Були, є і будемо вовіки!. Горбачук, Василь.
КМ Academia.
270с. 20см. Мова--U. Київ, 1997.
Предмет(и): Language.

Барви щедрої землі. Макаров та інші, А.
Товариство культурних зв'язків з українцями за кордоном (Найден, О).
62с. 20см. Мова--U. Київ, 1970.

Барвисте коло. Кульська, Інна.
Веселка (Малюнки М. Нечипоренко).
111с. 22см. Мова--U. Київ, 1964.

Барельєфи. Нечерда, Борис.
Маяк.
119с. 15см. Мова--U. Одеса, 1967.

Барикади в Австрії: Оповідання робітників-шуцбундівців. Міров, Я, Compiler.
Український робітник.
246с. 18см. Мова--U. Харків, 1935.

Басни. Бабрій та інші, .
АН СРСР (Федр See: Fedr).
262с. 22см. 2 примірники. Мова--R. Москва, 1962.

Басни. Крьілов, И.А.
Госуд.изд-во детской литературьі.
149с. 21см. Мова--R. Москва, 1951.
Предмет(и): Tales.

Басни. Крьілов, И.А.
Детская литература.
142с. 21см. Мова--R. Москва, 1965.
Предмет(и): Tales.

Басни. Крьілов, И.А.
Детская литература.
111с. 21см. Мова--R. Москва, 1969.

Басни. Крьілов, И.А.
Детгиз.
46с. 20см. Мова--R. Москва, 1955.

Басни. Крьілов, И.А.
Госуд изд-во худ.литературьі.
239с. 21см. Мова--R. Москва, 1958.

Басни. Федр, Бабрий.
Издательство Академии Наук СССР.
262с. 22см. 2 примірники. Мова--R. Москва, 1962.

Басни Езопа. Езоп, .
Наука.
320с. 22см. Мова--. Москва, 1968. Басни и литературньіе пародии. Флит, Александр.
Советский писатель.
114с. 17см. Мова--R. Ленинград, 1958.

Батава: журнал національного традиціоналізму. ч.2/3, березень/квітень 1941.
(Головний редактор Д.Донцов)
xerox copy. Мова--U. Bucuresti, .

Батерія смерти. Ґалан, Володимир.
Червона Калина.
240с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Джерзі Ситі, 1968.

Батраки. Український театр ч.21-21.
НТШ, Видання Книгарні НТШ (З російського переробив Ф.А.Костенко).
54с. 23см. poor condition. Мова--U. Львів, 1925.
Предмет(и): Drama.

Батракові байки. Пилипенко, С.
Державне Видавництво України.
96с. 15см. Мова--U. Харків, 1930.

Батурин. Лепкий, Богдан (1872-1941).
К.Ґ.Реддра, Українська Накладня (Трильоґія "Мазепа").
415с. 20см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Київ-Ляйпціґ, .

Батьківщина і инші оповіданя. Франко, Іван (1856-1916).
Накладом і друком "Новин".
59с. 22см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Едмонтон, 1919.

Батьки і Діти: драма з народнього життя на 5 дій. Бібліотека аматорського театру, ч.1. Котанський, О.
Світанок.
29с. 21см. Мова--U. New Britain, Conn, 1946.
Предмет(и): Drama.

Батьки і діти. Горохович, А.
Накладом Союзу Українок Канади.
136с. 22см. Мова--U. Вінніпеґ-Торонто, 1965.

Батьки і діти. Нагаєвський, Ісидор.
Америка.
116с. 24см. 2 примірники. Мова--U. Філядельфія, 1952.

Батьки та діти. Луців, Василь.
Життя і Школа.
33с. 23см. Мова--U. Нью Гейвен, 1962.

Батько зачумлених. Бібліотека "Нового Житя", ч.12. Словацький, Юліюш.
Нове Життя (Переклав Володимир Держирука).
24с. 24см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Олифант, 1916.

Батько: Сумна істория про нужду зарібника. Марцінів, Т.Ю.
Хата (Shelved under: Chulyi, F.: "Про вибори послів ...").
28с. 15см. Мова--U. Вінніпеґ, 1911.

Батько: повість. Вражливий, В.
Книгоспілка (Обкладинка роботи О.Соболь).
103с. 20см. Мова--U. Харків, 1929.

Батькові Тарасові-Батько Союз. Український НароднийСоюз, .
Український Народний Союз.
190с. 23см. Мова--U. Нью Джерзі-Нью Йорк, 1989.
Предмет(и): Shevchenko, Taras, 1814-1861.

Бгаґавад-Ґіта як вона є з ориґінальними санскритськими текстами, транслітерацією кирилицею, послівним перекладом, літературним перекладом та поя. Бгактіведанта Свамі Прабгупада, .
Bhaktivedanta Book Trust.
913с. 21см. Мова--U. Ленінград, 1990.
Предмет(и): Krishna.

Бджільництво. Бабич і інші, І.А.
Урожай (Мегедь О.Г).
272с. 21см. Мова--U. Київ, 1969.

Бджолині (Apoidea) правобережного степу України. Осичнюк, Г.З.
АН УРСР.
90с. 22см. Мова--U. Київ, 1959.

Бегемот. Гоббс, Томас.
Абрис.
237с. 17см. Мова--U. Київ, 1996.
Предмет(и): Philosophy.

Без ідеологічного самодурства. Вибране. Балей, Петро.
"Смолоскип".
765с. 23цм. Мова--U. Лос-Анджелес, Балтим, 1992.

Без ілюзій: коментарі. Малецький, Мирослав.
Накладом Братства кол.вояків 1-ої Української Дивізії УНА.
238с. 23см. Мова--U. Торонто-Мюнхен, 1981.

Без ґрунту: повість. Петров, Віктор (1894-1969).
Видання Михайла Борецького (Видано в співпраці з Видавничою Комісією МУР. Мистецьке оформлення Я. Гніздовського).
217с. 19см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Реґенсбурґ, 1948.

Без Коріння: життєпис сучасниці. Бібліотека "Дзвонів", ч.17. Королева, Наталена.
Бібльос, Дзвони.
121с. 25см. Мова--U. Львів, 1936.

Без вікон хатка, без дверей: загадки. Глібов, Леонід.
Веселка.
28с. 26см. Мова--U. Київ, 1966.

Без докору: міркування на мистецькі теми. Островерха, М.
154с. 15см. 3 примірники.
154с. 15см. 3 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1948.
Предмет(и): Art.

Без керми: строфи. Кічура, Мелетій.
Олекси Ріппера,Кракі, Накладом Володимира Кушніра. ЗаходомБогдана Лепкого.
181с. 16см. Мова--U. Краків, 1910.

Без компасу: оповідання. Слісаренко, О.
Українське видавництво.
94с. 21см. Мова--U. Краків, 1943.

Без коріння: життєпис сучасниці. Королева, Наталена.
Українське Лікарське Товариство.
217с. 19см. 2 примірники. Мова--U. Клівленд, 1968.

Без пісні я жити не можу.
Івана і Розіти Попович.
62с. 28см. Мова--U. Торонто, 1985.

Без проблем. Десноес, Едмундо.
Молодь.
146с. 21см. Мова--U. Київ, 1964.

Без родини. Мальо, Г.
Українська Видавнича Спілка "Тризуб".
89с. 22см. Мова--U. Вінніпеґ, 1955.

Без території: ідеологія та чин Уряду УНР. Шульгин, Олександер.
Меч (Передмова Вячеслава Прокоповича).
251с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Париж, 1934.

Без хліба. Грінченко, Борис (1863-1910).
Просвіта (Shelved under: Richka Kuban').
73-104с. 17см. Мова--U.

Без хліба: оповідання. Грінченко, Борис (1863-1910).
ОКО.
24с. 19см. 3 примірники. Мова--U. Ню Йорк, 1965.

Без шаблі і вітчизни: вірші. Бібліотека сучасної поезії, ч.1. Сапеляк, Степан.
Видання Дослідного Інституту "Україніка" (Ілюстрації Івана Остафійчука).
128с. 20см. Мова--U. Торонто, 1989.

Без язика: оповіданннє. Всесвітня Бібліотека, ч.14. Короленко, Володимир.
Ставропигійськ.інст., Видання "Всесвітньої бібліотеки" (Авторизований переклад з російської мови Петра Дятлева під редакцієюВолодимира Дорошенка).
173с. 20см. Мова--U. Львів, 1918.

Без язика: оповідання. Короленко, Володимир (1853-1921).
Робітник.
174с. 20см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Нью Йорк, 1920.

Безіменні плугаторі: Повість. Садовий, Іван.
Івана Тиктора.
127с. 18см. Мова--U. Львів, 1935.

Безіменні: спогад учасника новітніх визвольних змагань. Зовенко, Орест.
80с. 20см. 2 примірники. very poor condition. Мова--U.
Предмет(и): Army - Insurgent, 1942-53 - Fiction.

Безбатченко: драма. Ківшенко, П.
Український Базар.
87с. 19см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Вінніпеґ, 1927.
Предмет(и): Drama.

Бездрик-кумедрик та комашка-горопашка. Поліщук, В.
Дитвидав.
15с. 22см. Мова--U. Київ, 1958.

Бездротові Телеграфи: з життя українців в Бразилії. Куц, Валентин.
Перемога.
23с. 18см. 2 примірники. Мова--U. Буенос Айрес, 1947.
Предмет(и): Ukrainians in Brazil.

Безимлаг: нарис із життя в совєтському концтаборі. Савченко, Василь.
Філії Ліґи українських політв'язнів.
57с. 15см. 3 примірники. Мова--U. Авґсбурґ, 1948.
Предмет(и): Concentration Camps - Soviet Union.

Безодня: легенда. Нивинський, А.
Нова Україна.
28с. 24см. poor condition. Мова--U. Прага, 1926.

Безособові речення на но-, то, їх значення та норми вживання. Ковалів, Пантелеймон (1898).
16с. 15с. 3 примірники. Мова--U. Авґсбурґ, 1947.
Предмет(и): Language.

Безсмертні: Збірник спогадів про М.Зерова, П.Филиповича і М.Драй-Хмару. Орест, Михайло, Редактор.
Інститут Літератури ім. Михайла Ореста (Оформлення Я.Гніздовського).
331с. 21см. Мова--U. Мюнхен, 1963.
Предмет(и): Zerov, Mykola, 1890-1941, Fylypovych, Pavlo, 1891-1937.

Безсмертний Кобзар. Колесник, Петро (1905).
Дитяча Література.
73с. 23см. Мова--U. Київ, 1961.
Предмет(и): Shevchenko, Taras, 1814-1861.

Безсоння. Галайда, Ілля.
Словацьке педагогічне видавництво.
133с. 17см. Мова--U. Братислава, 1986.

Безхатний (Діти Степу): повість з життя українців в Канаді. Луговий, Олександер.
Альберта Принт.
297с. 23см. 3 примірники. Мова--U. Едмонтон, 1946.
Предмет(и): Ukrainians in Canada.

Беларускія прьіказкі, прьімаукі і загадкі. Рапановіч, Яуген, Укладач.
Дзяржаунае вьідавецтва БССР.
375с. 18см. Мова--Be. Мінск, 1958.
Предмет(и): Proverbs.

Беларуская дзіцячая літаратура. Яфімава, М.Б, Редактор.
Вьішейшая Школа.
267с. 21см. Мова--Be. Мінск, 1966.

Беларуская літаратура. Акад.навук БССР.Інститут літаратурьі ім. Янкі Купальі, .
Ан БССР (Ред. т.1 Івашьін, В.У., Адамовіч, А.М.; т.2 Льінькоу, М.Ц., Семяновіч, А.А).
2 т. 23см. Мова--Be. Мінск, 1958-1959.
Предмет(и): Literature - Belarusia.

Беларуская народная вусна-паетьічная творчасць.
Навука і Техніка.
390с. 22см. Мова--Be. Мінск, 1967.

Беларусскае народнае адзенне. Бандарчик, В.К.
Навука і Техніка.
95с. 27см. 39 ілюстрацій. Мова--Be. Мінск, 1975.

Белгород-Днестровский. Ключник, А.
Маяк.
136с. 15см. Мова--R. Одесса, 1970.

Белоруссия и Чернобьіль: К итогам деятельности делегации БССР на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Беларусь.
77с. 20см.. Мова--R. Минск, 1991.
Предмет(и): Nuclear accident - Chornobyl'.

Белорусская ССР. Ковалевский, Г.Т, ответ. ред. и д.р.
Государственное и-во географической литературьі (Мартинкевич Ф.С).
486с. 21cm. Мова--R. Москва, 1957.

Белорусский язьік для небелорусов. Кривицкий та інші, А.А.
Вьішейшая школа (Михневич, А.Е. Подлужньій, А.).
271с. 21см. Мова--Bil. Минск, 1973.
Предмет(и): Language.

Белярія, Ріміні, Англія: Репортаж-спогад. Загачевський, Евстахій.
Братства колишніх Вояків 1 УД УНА.
319с. 21см. Мова--U. Мюнхен, 1968.
Предмет(и): Army - SS Div.14, Halychyna,1943-45, DP Camps, 1940-50.

Бен-Гур: історична повість з часів Христа. Бібліотека історичних повістий. Випуск 151. Валес (Wallace), Люїс (Lew).
Говерля.
190с. 18см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1959.

Бен-Гур: повість з часів Христа. Валес (Wallace), Лю (Lew).
Українська Книгарня (З анґлійської переклав З.Б.).
534с. 22см. Мова--U. Вінніпеґ, .

Беніта: роман. Гаґґард, Г.Райдер.
Українська Видавнича Спілка.
191с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1930.

Бенкет: мислі-враження-рефлексії. Єндик, Ростислав (1906).
Винне Гроно.
95с. 15см. 3 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1951.

Берізка: вибрані поезії. Крижанівський, Степан.
Дніпро (Автор вступної статті Д.Білоус).
347с. 17см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1971.

Берізка: одноактні п'єси. Щоголів, Василь.
Художньої літератури.
122с. 17см. Мова--U. Київ, 1959.
Предмет(и): Drama.

Берізонька. Приходько, Н.
Дитячої літератури (Малюнки Л. Сергєєвої).
26с. 22см. Мова--U. Київ, 1962.

Берег чекань. Симоненко, Василь.
Пролог.
223с. 19см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1965.

Берег: поезії. Мисик, Василь.
Молодь.
90с. 14см. Мова--U. Київ, 1972.

Берега Черного и Азовского морей. Зенкович, В.П.
Географической литературьі.
373с. 23см. 2 примірники. Мова--R. Москва, 1958.
Предмет(и): Black Sea, Azov Sea.

Берегами мандрівки: репортажі. Островерха, М.
Накладом автора.
346с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1974.

Береги ждуть закоханих. Сорока, Борис.
Молодь.
245с. 17см. Мова--U. Київ, 1959.

Берегиня. Художні оповіді, новели. Скуратівський, Василь.
Радянський письменник.
276с. 25цм. Мова--U. Київ, 1987.

Берегиня: історичний роман. Рубан, Василь.
Український письменник.
190с. 21см. Мова--U. Київ, 1992.

Берегите глаза. Белостоцкая, Е.М.
Госуд. изд-во медицинской литературьі.
43с. 22см. Мова--R. Москва, 1956.

Top of page

BRAMA -- Gateway Ukraine
Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ)
63 Fourth Avenue · New York, NY 10003 · USA
(tel) 212-254-5130 · (fax) 212-254-5239

Після гасел написаних латинкою, йдуть гасла написаниі кирилицею. Щоби знайти автора, предмет, назву чи слово в назві, треба користуватися ключем FIND (Ctrl-F) у Netscape. Можна друкувати кирилицею, і хоч надруковане слово у віконці FIND буде зашифроване, Netscape знайде потрібні гасла. Можна також завантажити текст каталогу на особистий комп'ютер і послуговуватись будь якою редакційною програмою при шуканні за гаслами.

These pages use CP1251 Cyrillic fonts for Ukrainian. If none of this is legible to you please go to the catalog in English or download Cyrillic fonts and keyboards which are obtainable for free at this website.

НАЗАД до Каталогу: [ АВТОР ] [ НАЗВА ] [ ПРЕДМЕТ ]

Порядок каталогу на сторінці: НАЗВИ.Ці сторінки влаштовує БРАМА
Авторське право (c) 1997-99 Наукове Товариство ім. Шевченка, всі права застережені

БРАМА -- УкраїНовини -- Громадська преса -- Календар --
Реклама на Брамі -- БРАМА пошук
Copyright © 1997-2011 BRAMA, Inc.tm, Inc. Всі права застережені.