Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ)
63 Fourth Avenue · New York, NY 10003 · USA
(tel) 212-254-5130 · (fax) 212-254-5239

Після гасел написаних латинкою, йдуть гасла написаниі кирилицею. Щоби знайти автора, предмет, назву чи слово в назві, треба користуватися ключем FIND (Ctrl-F) у Netscape. Можна друкувати кирилицею, і хоч надруковане слово у віконці FIND буде зашифроване, Netscape знайде потрібні гасла. Можна також завантажити текст каталогу на особистий комп'ютер і послуговуватись будь якою редакційною програмою при шуканні за гаслами.

These pages use CP1251 Cyrillic fonts for Ukrainian. If none of this is legible to you please go to the catalog in English or download Cyrillic fonts and keyboards which are obtainable for free at this website.

НАЗАД до Каталогу: [ АВТОР ] [ НАЗВА ] [ ПРЕДМЕТ ]

Порядок каталогу на сторінці: НАЗВИ.

BRAMA -- Gateway Ukraine

Религиозньіе верования восточнославянских народов 19 начала 20 века. Токарев, С.А.
АН СССР.
163с. 22см. Мова--R. Москва-Ленинград, 1957.
Предмет(и): Religions.

Реликтьі домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. Снесарев, Г.П.
Наука.
335с. 21см. Мова--R. Москва, 1969.
Предмет(и): Religions, History - Asia.

Рембрандт.
Изобразительного искусства.
41 репродукції. 22см. Мова--R. Москва, 1959.
Предмет(и): Art - Fine.

Ременів, село моєї молодости і праці: спомини. Shelved under: НТШ. Український Архів, т.52. Фур, Іван.
Видано коштом родини Фура.
178с. 23см. ілюстрації. Мова--U. Париж-Сидней-Торонто, 1991.
Предмет(и): Halychyna.

Рентабельність колгоспного виробництва і шляхи її підвищення. Бородатий, В.
Політичної літератури України.
135с. 20см. Мова--U. Київ, 1974.
Предмет(и): Economics.

Рентовність і оплата за капітал в СРСР. Мельник, Зиновій Л.
(Відбитка з Наукових Записок, т.ХІІ (XV), 9167)
106с. 24см. Мова--U. Мюнхен, 1967.
Предмет(и): Economics.

Рентовність і оплата за капітал в СССР. Мельник, Зиновій Л.
University of Cincinnati. College of Business Administration (Profitability of Enterprises and the charge for Capital in the USSR).
22sm. Мова--U. Cincinnati, .
Предмет(и): Economics.

Репатріяція. Ост, В.
111с. 31см. Мова--U. Німеччина, 1945-1946.
Предмет(и): Ukrainians in Germany.

Репертуар української бібліографії (хронологічна студія). Бойко, Максим, укладач.
Накладом Миколи Бручковського.
170с. 28см. Мова--U-E. Блумінґтон, Індіяна, 1982.

Репертуар української книги. Матеріали до бібліографії. т.1,2. Ільницька, Л.І, упорядник.
НАН України. Львівська бібліотека ім.В.Стефаника (Передмова та наук.редакція Я.Р.Дашкевича, відповід.редактор Л.І.Крушельницька. Матеріали робочої картотеки, складеної під керівн.Ю.Меженка).
2 т. 21см. Мова--U. Львів, 1995-97.
Предмет(и): Books, Mezhenko, Iur, 1892-.

Репин. Акад.наук СССР.Инст.истории искусств, .
АН СССР.
2 т. 27см. Мова--R. Москва, 1948-49.
Предмет(и): Riepin, Illia, 1844-1930.

Репин Илья Ефимович (1844-1930): альбом.
Советский художник.
38 репродукций. 21см. Мова--R. Москва, 1964.
Предмет(и): Riepin, Illia, 1844-1930.

Репин и Украина. Акад.наук УРСР.Інст.Мистецтвознавства, Фольклору та Етнографії ім.М.Т.Рильського, .
АН УРСР.
210см. 21см. Мова--R. Київ, 1962.
Предмет(и): Riepin, Illia, 1844-1930.

Репин: воспоминания. Чуковский, Корней.
Искусство.
69с. 21см. Мова--R. Москва, 1945.
Предмет(и): Riepin, Illia, 1844-1930.

Репортаж в газеті. Прокопенко, Іван.
Київський Університет.
157с. 22см. Мова--U. Київ, 1959.
Предмет(и): Journalism.

Репресії в Україні в світлі міжнародної конвенції про злочин ґеноциду. Квітковський-Квітка, Денис.
Накладом Крайової Екзекутиви УНО.
31с. 23см. 3 примірники. Мова--U. Торонто, 1968.
Предмет(и): Atrocities.

Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953. Білас, Іван.
Либідь-Військо України.
2 т. 21цм. Мова--U. Київ, 1994.
Предмет(и): Ukrainian Russian Relations.

Репресоване краєзнавство (20-30-і роки).
Рідний край (Інститут Історії України. Всеукраїнська Спілка Краєзнавців. Міністерство Культури України).
478с. 28см. Мова--U. Київ, 1991.
Предмет(и): Scholars - Biography, Atrocities.

Республіка за дротами: записки скитальця. Софронів-Левицький, Василь.
Новий Шлях.
161с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Торонто, 1983.
Предмет(и): DP Camps, 1940-50.

Республіканські газети і журнали Української УРСР.
Союзпечать, УРСР.
87с. 22см. Мова--U. Київ, 1969.
Предмет(и): Periodicals - Bibliography.

Реферат комісії у справі знесеня заборони українського друкованого слова.
(Вступ М.Грушевського)
48с. 24см. poor condition. Title page missing. Xerox copy 1. Мова--U. Львів, 1906.
Предмет(и): Ems Ukaz, 1876.

Рефлєксії: Поезій книжка п'ята. Семчук, Стефан.
51с. 16см. Мова--U. Вінніпеґ, 1965.

Рецензії на твори Василя Барки (вирізки з газет).
(Shelved under: Барка, Василь)
1 конверт. Мова--U.
Предмет(и): Barka, Vasyl', 1908.

Речі й образи: Вибрані поезії. Рільке, Р.М.
Час (Переклад Богдана Кравцева).
127с. 21см. Мова--U. Нюрнберґ, 1947.

Речь на V всемирном конгрессе профсоюзов. Хрущев, Никита (1894-1971).
Госполитиздат.
23с. 20см. 2 примірники. Мова--R. Москва, 1961.

Речь на VII сьезде Венгерской Социалистической Рабочей Партии. Хрущев, Никита (1894-1971).
Госполитиздат.
30с. 21см. Мова--R. Москва, 1959.

Речь на XVIII сьезде ВКП(б). Ворошилов, К.Е.
Политической литературьі.
31с. 21см. Мова--R. Москва, 1939.
Предмет(и): Communism.

Речь на ІІІ сьезде Румьінской Рабочей Партии: речь на митинге трудящихсяв Бухаресте. Хрущев, Никита (1894-1971).
Госполитиздат.
46с. 21см. Мова--R. Москва, 1960.

Речь на ХХ сьезде КПСС. Микоян, Атанас.
Госполитиздат.
37с. 20см. Мова--R. Москва, 1956.
Предмет(и): Communism - Politics and Government.

Ржищів над Дніпром. Поржи-Олексієнко, П.І.
Накладом автора.
96с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Денвер, 1970.
Предмет(и): History, Ethnography.

Рибалка Панас Круть. Левицький, Іван.
Відродженнє.
31с. 23см. poor condition. Мова--U.

Рибальство трипільської культури. Кордиш, Н.
Накладом Товариства Прихильників УВАН.
16с. 25см. poor condition. Мова--U. Авґсбурґ, 1949.
Предмет(и): Antiquities.

Рибництво. Жарський, Е.
Українська Студентська Громада при УТГІ.
22с. 30см. poor condition. Мова--U. Регенсбург, 1947.

Рибництво. ч.1. Жарський, Е.
Українська Студентська Громада пру УТГІ.
22с. 30цм. Poor condition. Мова--U. Реґенсбурґ, 1947.
Предмет(и): Fishing.

Рибництво: посібник для шкіл. Короткий, І.І.
Радянська Школа.
184с. 23см. Мова--U. Київ, 1959.

Рибо-затримні споруди в ставовому господарстві. Гурін, О.А.
Укрдержвидавмісцевпром.
49с. 23см. poor condition. Мова--U. Київ, 1935.
Предмет(и): Ecology.

Рибоїдні птахи України: Поширення, живлення та господарське значення. Смогоржевський, Л.О.
Київського університету.
120с. 22см. Мова--U. Київ, 1959.
Предмет(и): Ecology.

Рижский мир: Из истории борьбьі Советского правительства за установлениемирньіх отношений с Польшей (конец 1918-март 1921 г.). Ольшанский, П.Н.
Наука.
259с. 21см. Мова--R. Москва, 1969.
Предмет(и): World War I, 1914-18.

Рижське Андрусово: спомини про російсько-польські мирові переговори в 1920 р. Кедровський, Володимир.
Накладом і друком Української видавничоїспілки в Канаді.
64с. 23см. poor condition. Мова--U. Вінніпеґ, 1936.
Предмет(и): World War I, 1914-18.

Рим і Візантія: Вселенська церква і патріярх Фотій: у 900-річчя роз'єднання церкви. Нагаєвський, Ісидор.
Добра Книжка.
241с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Торонто, 1956.
Предмет(и): Church - Catholic.

Рима: ритмічні засоби українського вірша. Ковалевський, Володимир.
Радянський письменник.
285с. 21см. Мова--U. Київ, 1965.
Предмет(и): Language.

Римская литература. Дератани и другие, Н.Ф.
Просвещение (Тимофеева Н.А).
651с. 22см. Мова--R. Москва, 1965.
Предмет(и): Antiquities.

Римська монета на території України. Брайчевський, М.Ю.
Видавництво Академії наук Укр.РСР.
243с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1959.
Предмет(и): History.

Римське право. Скрипти, ч.12. Баранів, О.
УВУ.
65с. 29см.. Мова--U. Мюнхен, 1948.
Предмет(и): Law.

Римське право. Баранів, О.
УВУ.
116с. 29см. 2 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1947.
Предмет(и): Law.

Рини і не-рими: поезії. Калитовська, Марта.
На Горі.
74с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1959.

Ринкова економіка: Проблеми викладання івивчення в Україні. Матеріали міжнародного літнього економічного семестру "Інтереко". Трускавець 1993 р..
ЛДУ ім. І. Франка (Дар І. Коропецького).
150с. 20см. Мова--U. Львів, 1993.
Предмет(и): Economics.

Рисунки. Мегик, Петро.
ОМУ.
64с. 29см. Мова--U. Філядельфія, 1962.
Предмет(и): Art - Fine.

Рисунки. Мегик, Петро.
Об'єднання Мистців Українців в Америці. Відділ у Філядельфії (Передмова Святослава Гординського).
64с. 29см. наклад 500 примірників. Мова--U-E. Філядельфія, 1962.
Предмет(и): Art - Fine.

Рисунки И.И. Шишкина.
Академии Художеств СССР.
16с. 30см. Мова--R. Москва, 1960.
Предмет(и): Art - Fine.

Рисунки Петра Мегика. Гординський, Святослав.
ОМУА в Америці (Shelved under: Мегик, Петро "Рисунки").
64с. 29см. Мова--U-E. Філядельфія, 1962.
Предмет(и): Mehyk, Petro, 1899.

Ритміка Т.Г. Шевченка: 14-складовий вірш, чотиристопний ямб. Чамата, Ніна.
Наукова думка.
174с. 18см. Мова--U. Київ, 1974.
Предмет(и): Shevchenko, Taras, 1814-1861.

Ритміка Шевченка. Сидоренко, Г.К.
Київського університету.
181с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1967.
Предмет(и): Shevchenko, Taras, 1814-1861.

Ритмічні засоби українського вірша. Ковалевський, Володимир.
Радянський письменник.
285с. 21см. Мова--U. Київ, 1965.
Предмет(и): Literature - History and criticism.

Ритмічні фізичні вправи для робітничо-фармерської молоді. Бібліотека секції молоді ТУРФДім. Незаможник, Івась.
Укр.Робітнич.Вістей, Накладом Виконавчого Комітету ТУРФДім.
31с. 20см. Мова--U. Вінніпеґ, 1926.
Предмет(и): Sport.

Ритми полонини: Поезії. Ґердан-Заклинська, Оленка.
127с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1964.

Ритми: поезії. Мордань, Володимир.
Молодь.
133с. 14см. Мова--U. Київ, 1965.

Робінзон Крузо. Дефо, Даніель.
Говерля.
126с. 19см. Мова--U. Нью Йорк, 1956.

Робітна книжка з правопису та граматики української мови. Гарбуз, .
Радянська школа.
80с. 21см. Мова--U. Харків, 1931.

Робітник іде вгору через расу й майбутність. Мюллер, Карл Валентин.
Юрія Тищенка.
134с. 21см. Мова--U. Прага, 1944.

Робітництво і большевизм. Дедалевський, Іа.
Накладом ОУН.
39с. 19см. 3 примірники. Мова--U. Ротердам, 1948.

Робітництво і реліґія-ідея-преса-вкладка: найкоротша історія України, наука для діячів. Назарук, Осип.
Накладом Головної Централі "Січей" в Америці й Канаді.
29с. 17см. Мова--U. Шікаґо, 1926.

Робітничі страйки в Польщі 1980. Бібліотека Прологу і Сучасности, ч.148. Прокоп, Мирослав, Укладач.
Сучасність (Обкладинка Ореста Слупчинського).
193с. 19см. 3 примірники. Мова--U.

Робітниче питання і католицька церква. Тимків, Михайло.
Слово Доброго пастиря.
63с. 15см. Мова--U. Нью Йорк, 1951.
Предмет(и): Church - Catholic.

Робітничий клас України у Жовтневій революції (березень 1917-січень 1918рр.). Гриценко, А.П.
Наукова думка.
237с. 21см. Мова--U. Київ, 1975.
Предмет(и): Revolution - Russian, 1917.

Робітничий рух і його проблеми. Кобзей, Тома.
Український Робітничий Рух.
184с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Скрентон, 1960.
Предмет(и): Communism.

Робітничий рух на Україні в роки реакції(червень 1907-р. - жовтень 1910 р.): збірник документів.
Жовтень.
333с. 22см. Мова--U. Київ, 1965.
Предмет(и): Communism.

Робинзонь Крузо. Дефо, Даниель.
Изданія Общества имени Мих.Качковского (Shelved under: "Pan'ko iz Halychanova, Halytski rozskazy...").
143с. 17см. poor condition. Мова--U. Львовь, 1877.

Рогатинська земля: збірник історично-мемуарних, етнографічних і побутових матеріялів. Shelved under: НТШ. Український Архів, т.50. Любович, Уляна, Редактор.
Центральний Комітет "Рогатинщина".
998с. 26см. ілюстрації. Мова--U. Париж-Сидней-Торонто, 1989.
Предмет(и): Halychyna, Podillia.

Рогатинське слово: орган повітової управи. Рік 1, ч.4, 1941.
(Редактор Микола Угрин-Безгрішний)
Мова--U.
Предмет(и): Newspapers.

Родина - Перша Школа. Музичка, І.
Видавництво Центральної Управи СУМ.
40с. 21см. Мова--U. Брюссель-Лондон-Ню В, 1974.

Родина Ґольдів: повість. Острук, Ярослава.
Накладом автора.
117с. 20см. 2 примірники. Мова--U. Буенос Айрес, 1964.

Родина Качуровських: Оповідання з природи ч.2. Ліда, .
Об'єднання Працівників Літератури для Дітей і Молоді (Вільний переклад з французької: Леся Бризгун-Шанта. Малюнки Віталія Литвина).
19с. 28см. Мова--U. Торонто, 1987.

Родина Коцюбинських: Кіноповість. Левада, О.
Мистецтво.
152с. 17см. Мова--U. Київ, 1970.
Предмет(и): Kotsiubyns'kyi, Mykhailo, 1864-1913, Film.

Родина бобрів: оповідання з природи. Ґру Ґелл, Еллис.
ОПЛДМ. Нашим дітям (Вільний переклад Лесі Бризгун-Шанти).
43с. 22см. Мова--U. Торонто, 1984.

Родинні спогади. Цегельський, Юрій.
Машинопис.
6 папок. 28см. Мова--U.
Предмет(и): Tsehel's'kyi, L'onhyn, 1875-1950.

Родинний альбом. Гуменна, Докія (1904).
Слово.
348с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1971.

Рождественська ніч: сценічна картина. Гунькевич, Дмитро.
Марс.
60с. 15см. poor condition. Мова--U. Вінніпеґ, 1924.
Предмет(и): Drama.

Розбійник Іван Пушкар і інші оповідання. Тягнигоре, Дмитро.
Українська Видавнича Спілка.
158с. 23см. Мова--U. Вінніпеґ, 1936.

Розбійник Кармелюк: історичний роман. Старицький, Михайло П.
Накладом Руської Книгарні.
ч.1,2,6. 20см. poor condition. Мова--U. Вінніпеґ, .

Розбійник Кармелюк: історичний роман. Старицький, М.
Накладня Української книгарні й антикварні.
176с. 23см. Мова--U. Львів, .

Розбійник Микола Шугай. Ольбрахт, Іван.
Накладом Івана Тиктора.
256с. 18см. Мова--U. Львів, .

Розбиваю громи: повісті. Бердник, Олесь.
Веселка.
158с. 21см. Мова--U. Київ, 1967.

Розбийте кайдани!. Піддубний, Г.
Накладом Комуністичної Партії Східної Галичини.
30с. 19см. poor condition. Мова--U. Відень, 1921.

Розбишаки в паломничій одїжи: оповідає для народу. Шмід, Христоф.
36с. 16см. 3 примірники. Мова--U. Філаделфія, 1918.

Розбишацька ватага: комедійка на 3 дії. Діточа бібліотека, ч.6, червень 1939. Павлусевич, Володимир.
Діло, Світ дитини.
40с. 17см. Мова--U. Львів, 1939.

Розбрат: Спогади й матеріяли до розколу ОУН у 1940-1941 роках. Книш, Зиновій.
Срібна Сурма.
431с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Торонто, 1960.
Предмет(и): Orh. Ukrains'kykh Natsionalistiv.

Розбудова держави: журнал державницької думки. Рік 3,ч.1,1951; 4,ч.1-4,11952; 5,ч.2,3,5,1953; 6,ч.1,3-4,1954; 7,1-4,1955; 9.ч.1-4,1957;10.ч.1,58.
(Бюлетень ЗАРЕВА. Виходить 4 рази на рік. Гол.ред. Марко Антонович)
23-28ц. Мова--U. Монтреал, .

Розбудуймо пластову оселю в Іст Четем. Одноднівка з нагоди першої пічниці набуття оселі.
Видання Управи Пластової Оселі.
16с. 24цм. Мова--U. Нью Йорк, 1954.
Предмет(и): Plast.

Розвідки про церковні відносини на Україні 16-18 вв. Наук.Тов.ім.ШевченкаРуська Історична Бібліотека, .
НТШ.
162с. 26см. Мова--U. Львів, 1900.
Предмет(и): Church.

Розвідки, статті та замітки. Кримський, А.
(Shelved under: Ukr. Akad. Nauk URSR, Kiev, Istorychno-filolohichnyi viddil. Zbirnyk No. 57)
408с. 29см. Мова--U. Київ, 1928.

Розвідники часу: Літературно-критичні нариси. Кисельов, Йосип.
Радянський письменник.
277с. 18см. Мова--U. Київ, 1973.
Предмет(и): Writers, Drama.

Розвій Поглядів на Вселенну. Бібліотека "Канадийського Фармера". Рік 1918, ч.19. Вайт, Андрю Діксон.
Канадийського Фармера (З англійської переклав Іван Петрушевич).
79с. 21см. poor condition. Мова--U. Вінніпеґ, 1918.

Розвіяні сторінки. Дажбожич, .
Книжка.
42с. 22см. poor condition. Мова--U.

Розваж то добре. Мельничук, Петро.
76с. 15см. Мова--U. Йорктон, 1953.

Розважаня о муках і смерти Господа нашого Ісуса Христа. Кінаш, Максим.
32с. 21см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Філядельфія, 1919.
Предмет(и): Church.

Розвал Європи й Україна. Босий, Володимир.
Накладом видавництва "Католицька Україна".
179с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Монтреаль, 1933.

Розвиток і взаємовідношення жанрів слов'янського фольклору. Юзвенко та інші, В.А, Редактор.
Наукова думка (Гайдай, М.М. Шумада, Н.С).
150с. 21см. Мова--U. Київ, 1973.

Розвиток газифікації України. Гнип, П.І.
АН УРСР.
179с. 23см. Мова--U. Київ, 1963.
Предмет(и): Gas.

Розвиток досліджень фавни хребетних Західньої України. Жарський, Едвард.
Український Технічний Інститут у Нью Йорку.
16с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1958.
Предмет(и): Halychyna.

Розвиток економіки і культури РадянськоїУкраїни: довідкові матеріали.
Україна.
31с. 20см. Мова--U. Київ, 1971.
Предмет(и): Economics.

Розвиток економічної думки у Київській Русі. Винар, Богдан, Богдан.
Українське історичне товариство (Summary in English).
128ст 25ц 2 copies. Мова--U. Нью Йорк, Мюнхен, 1974.
Предмет(и): Economics - Kievan Rus'.

Розвиток економічного потенціалу Українита його використання. Іванис, В.
25с. 21см. Мова--U.
Предмет(и): Economics.

Розвиток електрифікації Української РСР в 1959-1965 рр.. Якуша, Г.Б.
Т-во для поширення політичних і науковихзнань Української РСР.
47с. 20см. Мова--U. Київ, 1959.
Предмет(и): Electricity.

Розвиток життя на землі. Самоосвіта, ч.12. Соколовський, О.
Самоосвіти.
34с. 18см. Мова--U. Львів, 1934.

Розвиток зернового господарства в СРСР. Куц, М.Т.
Товариство для поширення політичних і наукових знань про УРСР.
76с. 21см. Мова--U. Львів, 1957.
Предмет(и): Economics.

Розвиток людства. Балл, Семюел В.
Накладом Ів. Гниди.
60с. 18см. Мова--U. Монтреаль, 1924.

Розвиток міст і міське розселення в Українській РСР. Особливості розвитку і розміщення, типологія, територіальні системи і перспективи. Пітюренко, Ю.І.
Наукова думка.
186с. 20цм. Мова--U. Київ, 1972.
Предмет(и): Economics.

Розвиток народного господарства Української РСР. 1917-1967.
Наукова думка (Академія наук УРСР. Інститут Економіки).
т.1-2. 22см. Мова--U. Київ, 1967.
Предмет(и): Economics, 1917-1990.

Розвиток науки в Українській РСР за 40 років.
АН УРСР.
259с. 27см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1957.
Предмет(и): Science.

Розвиток національної свідомости лемків Пряшівщини у світлі української художньої літератури Чехословаччини. Сірка, Йосиф.
УВУ.
191с. 24см. 2 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1980.
Предмет(и): Lemky, Ukrainians in Czechoslovakia.

Розвиток поліграфії на Україні. Машталір та інші, Р.М.
Вища Школа (Ковба, Ж.М. Феллер, М.Д).
186с. 25см. 2 примірники. Мова--U. Львів, 1974.
Предмет(и): Books.

Розвиток прогресивних ідей в Галичині у першій половині ХІХ ст. до 1848 р. Гербільський, Григорій.
Вид-во Львівського університету.
249с. 2см. 3 примірники. Мова--U. Львів, 1964.

Розвиток промисловості в західних областях України за 20 рокі радянськоївлади (1939-1958): історико-економічний нарис. Ковальчак, Г.І.
Наукова думка.
184с. 21см. Мова--U. Київ, 1965.
Предмет(и): Economics, Halychyna.

Розвиток промисловості на Україні. Нестеренко, О.О.
АН УРСР.
495с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1959.
Предмет(и): Industry.

Розвиток радянської археології на Україні (1917-1966): бібліографія. Шовкопляс, І.Г.
Наукова думка.
340с. 22см. Мова--U. Київ, 1969.
Предмет(и): Archaeology.

Розвиток реалізму в творчості М. Коцюбинського. Міщенко, Дмитро.
Державне вид-во художньої літератури.
175с. 21см. Мова--U. Київ, 1957.
Предмет(и): Kotsiubyns'kyi, Mykhailo, 1864-1913.

Розвиток революційної літератури в Західній Україні 1921-1939. Трофимук, С.М.
Художньої літератури.
240с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1957.
Предмет(и): Literature - History and criticism, Halychyna.

Розвиток та становище національних меншостей в ЧССР. Байцура, Іван.
Вид. Центрального комітету культурного союзу укр. трудящих ЧССР.
110с. 20см. Мова--U. Пряшів, 1976.
Предмет(и): Ukrainians in Czechoslovakia.

Розвиток української культури за роки радянської влади. Акад.наук УРСР.Інст.Історії, .
Наукова думка (Відп.ред. П.П.Гудзенко).
367с. 22см. Мова--U. Київ, 1967.
Предмет(и): History.

Розвиток української літературної критики у 80-90-х роках ХІХ ст.: до проблеми критеріїв і методу. Поважна, В.М.
Вища школа.
267с. 21см. Мова--U. Київ, 1973.
Предмет(и): Literature - History and criticism.

Розвиток української легкої промисловости. "Зарево". Економічна комісія, випуск 1. Винар, Богдан, Богдан.
Зарево.
30с. 23см. 3 примірники. Мова--U. Денвер, 1955.
Предмет(и): Economics.

Розвиток української науки під прапором Шевченка. Дорошенко, Дмитро (1882-1951).
Накладом Української Вільної Академії Наук.
11с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1949.
Предмет(и): Shevchenko, Taras, 1814-1861.

Розвиток української національно-політичної думки. Охримович, Юліян.
Новітня бібліотека.
120с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Львів-Київ, 1922.

Розвиток української національно-політичної думки (Від початку 19 століття до Михайла Драгоманова). Охримович, Юліян.
Чарторийських.
120с. 18см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1965.

Розвиток філософії в Українській РСР.
Наукова думка.
525с. 23см. Мова--U. Київ, 1968.
Предмет(и): Philosophy.

Розвиток югославського федералізму. Павлокомовіч, Петар.
Український Технічно-Господарський Інститут.
60с. 24см. Мова--U. Мюнхен, 1974.

Розгілля: поезії. Москальчук, Петро.
Радянський письменник.
53с. 13см. Мова--U. Київ, 1966.

Розгадана тайна: оповідання про фокуси та ілюзіони. Вайнштайн, Є.
Штукар.
57с. 19см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1966.

Розгром Полтави: спогади з часів визвольних змагань українського народу 1914-1921. Соловей, Дмитро.
Тризуб.
207с. 23см. Мова--U. Вінніпеґ, 1974.
Предмет(и): Revolution - Ukrainian, 1917-1921, Poltava.

Розгром буржуазно-націоналістичної Директорії на Україні. Рибалка, І.К.
Харківського Університету.
185с. 21см. Мова--U. Харків, 1962.
Предмет(и): Revolution - Ukrainian, 1917-1921.

Розгром українського відродження Кубані. Панченко, Олесь.
Накладом автора.
93с. 21см. Мова--U. Лос Анжелес, 1973.
Предмет(и): Kuban.

Розгром: повість-вертеп. Бібліотека новітньої літератури, Золота Брама. Багряний, Іван.
Прометей. МУР.
125с. 21см. 2 примірники. poor condition. Мова--U.

Розгублені сили: роман. Гірний, Василь.
Українське видавництво.
191с. 21см. Мова--U. Краків-Львів, 1943.

Розділ з хроніки одного галицького села. Романівський, О.
Накладом гурта колишніх мешканців села Романова.
32с. 23см. 3 примірники. Мова--U. Торонто, 1960.
Предмет(и): Halychyna.

Роздуми над однією книжкою. Дивовижний "Ребус" польських фальсифікаторів. Терещук, Петро.
Накладом Товариств кол. вояків УПА в Канаді і в ЗСА.
134с. 23цм. Мова--U. Торонто-Нью Йорк, 1979.
Предмет(и): Ukrainian Polish Relations.

Роздуми про перспективу або п'ять умов для президента. Інтерв'ю доктора Олега Соскіна кореспондентові Мирославу Левицькому. Соскін, Олег.
Українська Республіканська Партія (Інтерв'ю Олега Соскіна кореспондентові Мирославу Левицькому).
16с. 20цм. Мова--U. Київ, 1994.
Предмет(и): Kuchma, Leonid.

Роздуми: збірник статтей, документів, спогадів. Тихий, Олексій.
Смолоскип.
78с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Балтимор-Торонто, 1982.
Предмет(и): Prisoners - Political.

Роздумування. Аврелій, Марк.
Науково-Дослідне Т-во Української Термінології (Переклад і вступна стаття Омеляна Омецінського).
149с. 20см. 2 примірники. Мова--U. Буенос-Айрес, 1986.
Предмет(и): Philosophy.

Розкажу вам про Казахстан. Любович, Уляна.
Новий Шлях.
189с. 23см. 3 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1969.

Розквіт і зближення братніх культур. Тетерук, І.М.
Політичної літератури.
143с. 20см. Мова--U. Київ, 1981.

Розквіт і зближення націй в СРСР на сучасному етапі. Горовський та інші, Ф.
Політичної літератури (Інститут Історії партії. Королько, В.; Нагорна, Л.).
142с. 22см. Мова--U. Київ, 1975.
Предмет(и): Communism.

Розквіт в буревіях: лірика. Куцюк-Кочинський, Кирило.
Літера.
62с. 20см. Мова--U. Бухарест, 1983.

Розквіт народної освіти в західних областях України. Яремчук та інші, Д.А.
Радянська школа (Баік, Л.Г. Санивець, В.К).
189с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1979.
Предмет(и): Education.

Розквіт українського балету. Станішевський, Юрій.
Т-во для поширення політичних і науковихзнань Української РСР.
48с. 20см. Мова--U. Київ, 1961.
Предмет(и): Dancing.

Розкопана земля. Косс, Д.
А. Гайне, Р. Геррозе.
46с. 18цм. Мова--U. Ґрефенгайніхен, 1944.

Розкритий вахляр: сатири. Жак, Ї.
Лис Микита (Обгортка Едварда Козака).
60с. 19см. 2 примірники. Мова--U. Філядельфія-Дітройт, 1981.
Предмет(и): Humor.

Розлад і погодження: відповідь моїм прихильникам і неприхильникам. Винниченко, Володимир (1880-1951).
Наша Боротьба.
32с. 21с. 2 примірники. poor condition. Мова--U.

Розладдє: драма. Николишин, Д.
Галицька Накладня.
142с. 18см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Коломия, .
Предмет(и): Drama.

Розлам в ОУН (критичні нариси з нагоди двадцятиліття заснування ОУН). Лісовий, Р.
222с. 15цм. Мова--U.
Предмет(и): Orh. Ukrains'kykh Natsionalistiv.

Розлилися круті бережечки: українські народні пісні та думи.
Веселка.
227с. 21см. Мова--U. Київ, 1972.
Предмет(и): Dumy, Music.

Розлуки і зустрічі: збірка віршів. Дробняк, Михайло.
Словацьке педагогічне видавництво.
89с. 17см. Мова--U. Братіслава, 1967.

Розміщення продуктивних сил Української РСР. Міжвідомчий науковий збірник, випуск 3.
Київського університету (Дар І. Коропецького).
163с. 22см. Мова--U. Київ, 1966.
Предмет(и): Demography.

Розмноження птахів. Самарський, С.Л.
Радянська школа.
78с. 22см. Мова--U. Київ, 1963.

Розмова без масок: Вибрані поезії 1975- 1994. Трач, Ігор.
Логос.
171с. 21см. Мова--U. Львів, 1994.

Розмова з Леонідом Плющем: Екслюзивне інтерв'я редакції Діалогу.
Діалог.
24с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Торонто, 1976.
Предмет(и): Prisoners - Political.

Розмова з Любомиром Калиничем. Василів, Василь.
(Shelved under: Наш голос. Рік 29, ч.7/8,1997, ст.123-29)
Мова--U. Union, N.J, 1997.
Предмет(и): Goidych, Pavlo, 1888-1960, bishop, Priashiv.

Розмова з батьком. Лесич, Вадим (1909).
Слово.
79с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1957.

Розмова з минулим: Оповідання. Галан, Анатоль.
Видавництво Юліяна Середяка.
196с. 18см. 2 примірники. Мова--U. Буенос-Айрес, 1971.

Розмова зі смертю: Новели й оповідання. Курдидик, Ярослав.
Наша слава (Обгортка: Богдан Божемський).
158с. 22см. Мова--U. Торонто, 1993.

Розмова поляка з русином.
12с. 19см. Мова--U. Джерзі Ситі, 1914.

Розмови в дорозі до себе: Фраґменти спогадів та інше. Бібліотека Прологу і Сучасности, ч.167. Кошелівець, Іван.
Сучасність.
497с. 20см. Мова--U.

Розмови з Іваном Загірним. Ґнесько, Модест М.
Видавництво й друкарня ОО.Василіян.
16с. 16см. Мова--U. Мондер, Альберта, 1947.

Розмовний метод навчання української мови. Славутич, Яр.
Об'єднання українських педагогів Канади.
10с. 24см. Мова--U. Торонто, 1961.
Предмет(и): Education.

Розплата: Документи і матеріали судовогопроцесу над групою бандитів ОУН.
Каменяр.
166с. 17см. Мова--U. Львів, 1970.
Предмет(и): Army - Insurgent, 1942-53.

Розповіді про архітектурні скарби. Асєєв, Ю.С.
Радянська школа.
183с. 18см. Мова--U. Київ, 1976.
Предмет(и): Architecture, Kyiv.

Розповіді про неспокій немає кінця. Ще дещо з двадцятих і тридцятих років в українському літературному побуті. Смолич, Юрій.
Радянський письменник.
202с. 21см. Мова--U. Київ, 1972.
Предмет(и): Literature - History and criticism.

Розповідь про неспокій. Смолич, Юрій.
Радянський письменник.
284с. 21см. Мова--U. Київ, 1968.
Предмет(и): Literature - History and criticism.

Розповідь про неспокій триває. Дещо з двадцятих, тридцятих років і дотепер в українському літературному побуті. Смолич, Юрій.
Радянський письменник.
281с. 21см. Мова--U. Київ, 1969.
Предмет(и): Literature - History and criticism.

Розподіл Росії. Липа, Юрій (1900-1944).
Говерля.
116с. 23см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1954.
Предмет(и): History - Russia.

Розподіл Росії. З 28 схемами і 1 мапою втексті. Липа, Юрій.
Державне видавництво України.
116с. 26ц. Poor condition. Мова--U. Київ-Одеса-Севастопі, 1941.

Розподіл засобів на охорону здоров'я та соціяльне забезпечення між республіками СРСР: аналіза офіційних статистичних даних за 1951-1959 рр.. Соловей, Дмитро.
(Відбитка з жирналу "Нові Дні", зчч.146, 152, 153)
54с. 25см. 2 примірники. Мова--U. Торонто, 1963.
Предмет(и): Health, Statistics.

Розробка наукових основ і способів селективної масляної агрегації вугілля та вуглевміщаючих продуктів: автореферат дисертації. Білецький, Володимир.
На правах рукопису (Перша докторська дисертація в гірничих науках українською мовою).
36с. 20см. Мова--U. Дніпропетровськ, 1994.

Розсипані перли. Пісні тай вірші. Пачовський, Василь.
В.А.Шийковского, Накладом автора.
143с. 17цм. Xerox copy. Мова--U. Львів, 1901.

Розсипані перли: Пісні тай вірші. Пачовський, Василь.
В.А.Шийковського, Накладом автора (First edition).
143с. 17см. Мова--U. Львів, 1901.

Розстріляна муза: Сильвети. Славутич, Яр.
Прометей.
93с. 23см. 3 примірники. Мова--U. Детройт, 1955.
Предмет(и): Atrocities, Literature - History and criticism.

Розстріляне відродження: антологія 1917-1933.: поезія, проза, драма, есей. Бібліотека "Культури", т.37. Лавріненко, Юрій, Редактор.
Instytut Literacki.
979с. 22см.. Мова--U. Париж, 1959.
Предмет(и): Literature - History and criticism.

Розстріляне слово: Матеріали до енциклопедичного словника "Українська журналістика в іменах". Мукомела та інші, О.
НАН України.Львівська бібліотека Стефаника, Наук.-досл.центр періодики (Романюк, М.).
78с. 20см. Мова--U. Львів, 1995.
Предмет(и): Writers.

Розумний і дурень: Комедія на 5 дій. Український театр, ч.12. Карпенко-Карий, Іван (1845-1907).
НТШ, Львів, Книгарні НТШ.
38с. 23см. Мова--U. Львів, 1923.
Предмет(и): Drama.

Роки і долі. Дуб, Валентина.
Україна.
40с. 20см. Мова--U. Київ, 1977.

Роки бурі і натиску: Спогади мистця 1908-1918. Грищенко, Олекса.
Слово.
104с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1967.
Предмет(и): Art - Fine.

Роки німецької окупації. Паньківський, Кость.
Життя і Мислі.
479с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1965.
Предмет(и): Occupation, World War II, 1939-45.

Роки німецької окупації 1941-1944. Shelved under: НТШ. Бібліотека українознавства, ч.42. Паньківський, Кость.
НТШ (Друге видання).
479с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Ню Йорк-Париж-Сидней, 1983.
Предмет(и): World War II, 1939-45.

Роки: вибрані поезії. Бажан, Микола.
Держ. видавництво художньої літератури.
377с. 21см. Мова--U. Київ, 1957.

Роковини: драматичний етюд. Мамонтів, Я.
Рух.
23с. 18см. poor condition. Мова--U. Харків, 1925.
Предмет(и): Drama.

Роксоляна. Назарук, Осип.
Говерля.
301с. 18см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1955.
Предмет(и): Roksoliana, 1505-1561.

Роксоляна: монографія. Січинський, Володимир.
Накладом української видавничої спілки.
66с. 23см. Мова--U. Лондон, 1957.

Роль Kиєва в міжслов'янських зв'язках у XVII-XVIII ст.: доповіді радянської делегації. V міжнародний з'їзд славістів (Софія, вересень 1963 р.). Шевченко, Федір, Ф.П.
АН УРСР.
43с. 20см. Тираж 1200 примірників. Мова--U. Київ, 1963.
Предмет(и): History - Kyiv.

Роль Києво-Могилянської Академії в культурному єднанні слов'янських народів: збірник наукових праць. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
Наукова думка.
184с. 23см. Мова--U. Київ, 1988.
Предмет(и): Kyievo - Mohylians'ka Akademiia.

Роль и значение растительноядньіх насекомьіх в лесу. Рафес, П.М.
Наука.
232с. 22см. Мова--R. Москва, 1968.

Роль трудового колективу у вихованні соціалістичної дисципліни праці. Даниленко, І.М.
Товариство "Знання".
32с. 20см. Мова--U. Київ, 1985.

Роля "Просвіти" в економічному розвитку Західної України. Качор, Андрій.
Просвіта.
31с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1960.
Предмет(и): Prosvita.

Роля "Просвіти" в українському житті: з приводу шістьдесятиліття "Просвіти". Мудрий, Василь.
Накладом "Просвіти".
19с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Львів, 1928.
Предмет(и): Prosvita.

Роля Візантії в упадку української державности. Ісаїв, Петро.
(Відбитка з журналу "Проблеми")
20с. 15см. Мова--U. Мюнхен, 1947.

Роля України в болгарськім відродженню: вплив Шевченка на болгарських поетів передвизвольної доби. Шишманов, Іван.
Союз Визволення України.
14с. 21см. Мова--U. Відень, 1916.
Предмет(и): Ukrainian Bulgarian Relations, Literature - History and criticism.

Роля виховника в Пласті: програма пластового виховання. Записки українського пластуна. Фіґоль та інші, Атанас.
(Ґут-Антонович, Е)
Ч.1. 32с. 14см. Xerox copy: 1. Мова--U. Мюнхен, 1946.
Предмет(и): Plast.

Роля духовенства і церкви в економічномувідродженні Західної України. УВАН, Серія: Літопис УВАН, ч.30. Качор, Андрій.
Накладом УВАН.
40с. 23см. Мова--U. Вінніпеґ, 1992.
Предмет(и): Halychyna, Economics.

Роля козаків у проти турецькій кампанії під Віднем 1683 р. в насвітленніватиканських документів. Назарко, Іриней.
Український Технічно-Госп.Інститут (Відбитка з "Наукових Записок", т.ХІХ, 1969).
129с. 24см. Мова--U. Мюнхен, 1969.
Предмет(и): History - Cossack Hetman State.

Роля української жінки в праці УВУ. Антонович, Катерина.
Накладом Української Вільної Академії Наук.
16с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1953.

Роман і проблеми його композиції. Денисова, Т.Н.
Наукова думка.
219с. 17см. Мова--U. Київ, 1968.

Роман Великий. Трагедія в пяти діях. Пачовський, Василь.
Шарфого у Вецлярі, Накладом автора.
287с. 21цм. poor condition. Мова--U. Коломия, 1918.
Предмет(и): Drama.

Роман Великий: трагедія в п'яти діях. Пачовський, Василь (1878-1942).
Накладом автора.
288с. ілюстрації. 3 примірники. Мова--U. Ветцляр, 1918.
Предмет(и): Drama.

Роман Пушкина "Евгений Онегин". Макогоненко, Г.
Госуд .Изд-во Художественной Литературьі.
142с. 16см. Мова--R. Москва, 1963.
Предмет(и): Pushkin, Aleksandr, 1799-1837, Literature - History and criticism.

Роман Сімович. Терещенко, Алла.
Музична Україна.
33с. 20см. Мова--U. Київ, 1973.
Предмет(и): Music.

Роман Шухевич (Ґен.Тарас Чупринка) командир армії безсмертних. Мірчук, Петро.
Товариство кол.Вояків УПА.
269с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Лондон, 1970.
Предмет(и): Shukhevych, Roman, 1907-1950, Army - Insurgent, 1942-53.

Роман міжгір'я. Ле, Іван (1895).
Дніпро.
657с. 21см. Мова--U. Київ, 1967.

Роман міжгір'я: роман. Ле, Іван (1895).
Державне вид-во художньої літератури.
652с. 20см. Мова--U. Київ, 1958.

Роман о Тристане и Изольде. Бедье, Ж.
Госуд. издат. Художественной Литературьі.
141с. 17см. Мова--R. Москва, 1955.

Роман про Трістана та Ізольду. Бедьє, Жозеф.
Молодь (Переклад з французької Максима Рильського).
185с. 17см. Мова--U. Київ, 1972.

Роман про людське призначення. Андієвська, Емма.
Сучасність.
454с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1982.

Роман: оповідання. Диканько, М.
Нова Україна.
47с. 19см. poor condition. Мова--U. Прага, 1923.

Романи Павла Загребельного: літературно-критичний нарис. Шаховський, Семен.
Радянський письменник.
174с. 17см. Мова--U. Київ, 1974.
Предмет(и): Zahrebel'nyi, Pavlo, 1924.

Романи в двох томах. Загребельний, Павло.
Дніпро.
2 т. 21см. Мова--U. Київ, 1974.

Романтика в літературі соціалістичного реалізму. Острик, М.М.
Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка.
158с. 21см. Мова--U. Київ, 1964.
Предмет(и): Literature - History and criticism.

Романтика правди. Килимник, Олег.
Радянський письменник.
421с. 21см. Мова--U. Київ, 1964.

Романтичні. Ростанд, Е.
Накладом Йосипа Стадника (Переклав Франц Коковський).
82с. 20см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Чернівці, 1908.

Романтична Україна: шкіци, гумор і сатира. Палій, Микола.
Юліяна Середяка.
161с. 20см. 2 примірники. Мова--U. Буенос Айрес, 1980.
Предмет(и): Humor.

Ромашкове сонце. Сингаївський, М.
Веселка.
22см. Мова--U. Київ, 1969.

Російські історичні традиції в большевицьких розв"язках національного питання. Бойко, Юрій.
Національне Видавництво в Европі.
175с. 19см. 2 примірники. Мова--U. Париж, 1964.
Предмет(и): History.

Російські соціял-демократи і національнепитання. Рибалка, Л.
Сучасність.
65с. 16см. 2 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1969.
Предмет(и): History - Russia.

Російська літератира в українських перекладах і критиці:бібліографічний покажчик Галичина і Буковина 19ст.- 1939р. Кущ, О.П, укладач.
Вид-во Акад. Наук УРСР (Львівська Бібліотека Академіії Наук Укр.РСР).
202стор. 20ц. Мова--U. Київ, 1963.
Предмет(и): Literature - Russian.

Російське історичне коріння большевізму. Бойко, Юрій.
Українське Видавництво.
24с. 18см. Мова--U. Мюнхен, 1955.
Предмет(и): History.

Російське народництво як джерело ленінізму-сталінізму. Бойко, Юрій.
Незалежня Асоц.Дослідників Совєт. Теоріїі Практики в Націон. Проблемах.
86с. 24см. 3 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1959.

Російський імперіялізм у творчості Шевченка. Смотрич, О.
12с. 28см. Тираж 1000 примірників. poor condition. Мова--U. Баварія, 1946.
Предмет(и): Shevchenko, Taras, 1814-1861.

Російський більшовицький колоніялізм у неросійських республіках СССР. Соловей, Дмитро.
30с. 25см. 2 примірники. Мова--U. Торонто, 1961.
Предмет(и): Communism.

Російський колоніялізм і совєтська імперія. Андрієвський, Дмитро.
Націоналістичне в-во в Европі.
108с. 18см. Мова--U. Париж, 1958.

Російсько-Український Медичний Словник: Матеріяли до Української Медичної Термінології. Галин, М.
Київський Губерніяль.Виділ Охорони Здор.Підвідділ Мед.та Саніт.Просвіт.
144с. 20см. Мова--U-R. Київ, 1920.
Предмет(и): Physicians.

Російсько-українські літературно-мовні зв'язки в другій половині 18- першій половині 19 століття. Гнатюк, Г.М.
АН УРСР.
41с. 21см. Мова--U. Київ, 1957.
Предмет(и): Ukrainian Russian Relations.

Російсько-український гірничий словник. Ковшуля і інш, О.А.
АН УРСР (Гармаш, М.З, Цільбан, М.С).
271с. 21см. Мова--R-U. Київ, 1959.

Російсько-український геологічний словник. Головащук та інші, С.І.
АН УРСР (Соколовський, І.Л., відп. редактор Бондарчук, В.Г).
280с. 21см. Мова--R-U. Київ, 1959.

Російсько-український медичний словник. 7000 слів. Мусій і інші, Олег.
Уманська міська, Світова Федерація Українських ЛікарськихТоварисрв (Вид. 3, Станіслав Нечай (Нечаїв), Олекса Соколюк, Сергій Гаврилюк).
113с. 21цм. Мова--R-U. Умань, 1992.

Російсько-український металургічний словник. Чехранов, В.Д, укладач і інші.
(Мелешко, В.І)
118с. 21см. Мова--R-U. Київ, 1970.
Предмет(и): Metals.

Російсько-український словник.
АН УРСР.
89Ос. 23cm. Мова--R-U. Київ, 1937.

Російсько-український словник. Багмут, І.А.
Наукова думка.
3 т. 25см. Мова--R-U. Київ, 1968.

Російсько-український словник. Ганич і інш, Д.І.
АН УРСР (Вид. 2 Олійник, І.С).
880с. 23см. Мова--R-U. Київ, 1974.

Російсько-український словник. Калинович, М.Я.
АН УРСР.
804с. 27см. Мова--R-U. Київ, 1955.

Російсько-український словник військовоїтермінології. Післяслово Олекси Горбача. Якубські, С та О.
Державне Видавництво України (Shelved under: Ukrains'kyi Vil'nyi Universytet. Filosofichnyi Fakul'tet. Українські граматики. Випуск 10, 1993 рік.).
215с. 22см. фотопередрук. Мова--U. Київ, 1928.
Предмет(и): Army - Dictionaries.

Російсько-український словник соціально-економічної лексики. Воробйова та інші, С.А.
Наукова думка (Молодід, Т.К., ред. Білодід, І.К).
341с. 21см. Мова--R-U. Київ, 1966.

Російсько-український словник фізіологічної термінології. Єсиненко і інші, Б.Є.
(Кондратович, М.А., ред. Погребняк, Л.П)
201с. 21см. Мова--R-U. Київ, 1963.

Російсько-український словник. Т. 2,3. Головащук, С.І, редактор і інші.
Наукова думка (Коробчинська, Л.А., Пилинський, М.М).
25цм. Мова--R-U. Київ, 1968.

Російсько-український фізичний словник. Гейченко, В.В, укладач і інші.
АН УРСР (Жмудський, О.З., Кузьменко, П.П., Майборода, Є.Д).
212с. 21см. Мова--R-U. Київ, 1959.

Російщення України: науково-популярний збірник. Полтава, Леонід.
редактор, УККА.
416с. 24см. Мова--U. Нью Йорк, 1984.
Предмет(и): Ukrainian Russian Relations, Occupation.

Росія й Україна. Міхайленко, М.
Накладом Української Народної Ради в Америці.
63с. 19см. Мова--U. Джерзи Сіти, 1915.
Предмет(и): Ukrainian Russian Relations.

Росія й Україна. Михайленко, М.
Накладом Української Народної Ради в Америці.
63с. 18см. 3 примірники. Мова--U. Джерзей Сіти, 1915.
Предмет(и): Ukrainian Russian Relations.

Росія й Україна. Михайленко, М.
Накладом Української Народної Ради в Америці (Shelved under: Tryl'ovs'kyi, Kyrylo: "Про велику Французьку Революцію").
63с. 18см. Мова--U. Джерзі Ситі, 1915.
Предмет(и): Ukrainian Russian Relations.

Росія чи Европа та інші есеї. Донцов, Дмитро.
В-во Союзу Українців у Великій Брітанії.
59с. 22см. Мова--U.

Роси: проза. Ярина, Віктор.
Кооперативне видавництво "РУХ".
103с. 18см. Мова--U. Харків, 1928.

Рослини переселені з України до Канади. Боровський, М.Л.
В-но заходами Провінц.Екзекутиви Союзу Українок Канади на Манітобу.
48с. 17см. Мова--U. Вінніпеґ ?, 1967.

Рослинні багатства українських Карпат, їх використання та охорона. Харкевич та інші, С.С.
АН УРСР.
65с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1960.
Предмет(и): Carpathian Mountains, Ecology.

Рослинність нижнього придніпров'я. Білик, Г.І.
Акад.наук УРСР.
177с. 22см. Мова--U. Київ, 1956.

Top of page

BRAMA -- Gateway Ukraine
Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ)
63 Fourth Avenue · New York, NY 10003 · USA
(tel) 212-254-5130 · (fax) 212-254-5239

Після гасел написаних латинкою, йдуть гасла написаниі кирилицею. Щоби знайти автора, предмет, назву чи слово в назві, треба користуватися ключем FIND (Ctrl-F) у Netscape. Можна друкувати кирилицею, і хоч надруковане слово у віконці FIND буде зашифроване, Netscape знайде потрібні гасла. Можна також завантажити текст каталогу на особистий комп'ютер і послуговуватись будь якою редакційною програмою при шуканні за гаслами.

These pages use CP1251 Cyrillic fonts for Ukrainian. If none of this is legible to you please go to the catalog in English or download Cyrillic fonts and keyboards which are obtainable for free at this website.

НАЗАД до Каталогу: [ АВТОР ] [ НАЗВА ] [ ПРЕДМЕТ ]

Порядок каталогу на сторінці: НАЗВИ.Ці сторінки влаштовує БРАМА
Авторське право (c) 1997-99 Наукове Товариство ім. Шевченка, всі права застережені

БРАМА -- УкраїНовини -- Громадська преса -- Календар --
Реклама на Брамі -- БРАМА пошук
Copyright © 1997-2011 BRAMA, Inc.tm, Inc. Всі права застережені.