Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ)
63 Fourth Avenue · New York, NY 10003 · USA
(tel) 212-254-5130 · (fax) 212-254-5239

Після гасел написаних латинкою, йдуть гасла написаниі кирилицею. Щоби знайти автора, предмет, назву чи слово в назві, треба користуватися ключем FIND (Ctrl-F) у Netscape. Можна друкувати кирилицею, і хоч надруковане слово у віконці FIND буде зашифроване, Netscape знайде потрібні гасла. Можна також завантажити текст каталогу на особистий комп'ютер і послуговуватись будь якою редакційною програмою при шуканні за гаслами.

These pages use CP1251 Cyrillic fonts for Ukrainian. If none of this is legible to you please go to the catalog in English or download Cyrillic fonts and keyboards which are obtainable for free at this website.

НАЗАД до Каталогу: [ АВТОР ] [ НАЗВА ] [ ПРЕДМЕТ ]

Порядок каталогу на сторінці: НАЗВИ.

BRAMA -- Gateway Ukraine

Пам'ятки 11-18 вв. про князів Бориса та Гліба: розвідки та тексти. Бугославський, Сергій.
Всеукраїнська Академіа Наук (Історично-філологічний відділ Всеукраїнської Академія Наук. Збірн.77Коміс.Давнього письменства. Пам'ятки мови та письменства давньої Укр.т.1).
201с. 28см. xerox copy. Мова--U. Київ, 1928.
Предмет(и): Literature - History and criticism.

Пам'ятки Підгір'я Українських Карпат першої половини І тисячоліття н.е.. Вакуленко, Л.В.
Наукова думка.
139с. 22см. Мова--U. Київ, 1977.
Предмет(и): Carpathian Mountains, Antiquities.

Пам'ятки Української архітектури: рисунки. Січинський, Володимир.
(У бібліотеці НТШ є таблиці 1,4,6,11,12)
12 таблиць. 30см. Мова--U.
Предмет(и): Architecture.

Пам'ятки книжкового мистецтва: каталог стародруків, виданих на Україні. Запаско та інші, Яким.
Вища школа (Ісаєвич, Ярослав).
Книга друга, частина друга. 125с. 30см. Мова--U. Львів, 1984.
Предмет(и): Books - Printing.

Пам'ятки українського письменства, т.1, 1926. АН УРСР.Археогр.Комісія, .
Very poor condition. Мова--U. Київ, .
Предмет(и): Language.

Пам'яткова книжка з нагоди відкриття пам'ятника Лесі Українки на Союзівці, Оселі УНС в Кергонксон, Н.Й. в 1976р.
Свобода, УНС.
28цм. Мова--U-E. Нью Джерзі, 1976.
Предмет(и): Ukrainka, Lesia, 1871-1913.

Пам'яткова книжка з нагоди здвигнення і відкриття пам'ятника Тараса Шевченка на Союзівці, Оселі Українського Народного Союзу, Кергонксон, Н.Й.
УНС.
93с. 29цм. Мова--U-E. Джерзі Ситі, 1957.
Предмет(и): Shevchenko, Taras, 1814-1861.

Пам'яткова книжка тридцятої Конвенції Українського Народного Союзу, Рочестер, 1982.
Свобода, УНС.
104с. 28цм. Мова--U-E. Рочестер, Н.Й, 1982.
Предмет(и): Ukrainian National Association.

Пам'ятні місця Вінниччини: путівник. Кветний та інші, Н.С.
Маяк (Пшук, І.П. Лютворт, Г.А).
110с. 15см. Мова--U. Одеса, 1968.
Предмет(и): Vinnytsia.

Пам'ятник "Героєві": п'єса-гротеск на 4 події, з інтермедіями. Полтава, Леонід.
Визвольний Шлях.
Стор.1345-1368. 23см.. Мова--U.
Предмет(и): Drama.

Пам'ятник праці д-ра Романа Вереса. Бойко, Масим.
Старанням дружини покійного.
205с. 28см. Мова--U. Чикаґо, 1981.

Пам'ятники і архітектура Полтави.
Мистецтво.
142с. 23см. ілюстрації. Мова--U. Київ, 1974.
Предмет(и): Architecture, Poltava.

Пам'ятники і меморіальні дошки Полтави: нариси. Жук та інші, В.Н.
Прапор (Кундіренко, Н.Є.).
101с. 21см. Мова--U. Харків, 1978.
Предмет(и): Poltava.

Пам'ятники Тарасові Шевченку. Німенко, А.
Мистецтво.
51с. 22см. ілюстрації. Мова--U. Київ, 1964.
Предмет(и): Shevchenko, Taras, 1814-1861, Art.

Пам'ять. Стецюк, Яків.
Каменяр.
253с. 17см. Мова--U. Львів, 1967.

Памво Беринда як етимолог. Горбач, Олекса.
21с. 24см. 2 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1956.
Предмет(и): Language.

Паморозь: поезії. Коссовська, Алла.
Карби (Обкладинка роботи Мирослави Ласовської. Автограф автора. З бібліотеки Івана Кедрина-Рудницького).
78с. 14см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1971.

Памяті Перемиського Владики кир ЙосафатаКоциловського: спомин.
Християнський Голос.
47с. 17см. 2 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1956.
Предмет(и): Church - Mytropolyty, etc.

Памяти Українського героя Остапа Нижанковського. Дмитрів, Нестор.
Накладом Українського Народнього Комітету в Злучених Державах.
7с. 24см. Мова--U. Нью Йорк, 1920.
Предмет(и): Nyzhankivs'kyi, Ostap, 1862-1919, Music.

Памяти Хведора Вовка. Кузеля, Зенон (1882).
Власним накладом.
19с. 16см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Зальцведель, 1918.
Предмет(и): Vovk, Fedir, 1847-1918.

Памятка із свята відкриття Української Католицької Вищої Школи в Стемфорді.
106с. 23см. Мова--U. Філядельфія, 1933.
Предмет(и): Education.

Памятки української архітектури. Січинський, Володимир.
63с. 23см. 3 примірники. Мова--U. Филаделфія, 1952.
Предмет(и): Architecture.

Памяткова книга автографів хору Олександра Кошиця (1919--1923): концертове турне по Европі й Америці. Кошиць, Олександр (1875-1944).
(Подарував бібліотеці НТШ Кіндрат Плохий через чемність Івана Пуйо, 1985)
25см. Мова--U.
Предмет(и): Music.

Памяткова книжка і календар на 1917 рік. Союз Визволення України, .
Адольфа Гольцгавзена, Накладом союза визволення України.
384с. 21см. ілюстрації. very poor condition. Мова--U. Відень, .
Предмет(и): Almanacs - Austria, Ukrainian.

Памятная Книжка Соединенньіх Штатов для сведения иммигрантов и иностранцев. Бюел, Елизавета С.
Национальньім Обществом Дочерей Американской Революции.
121с. 18см. Мова--R. Вашингтон, 1927.
Предмет(и): Emigration.

Памятники архитектурьі Украиньі: чертежии фотографии.
АН УРСР.
41с. + 143 таблиці. 36см. Мова--R. Киев, 1954.
Предмет(и): Architecture.

Памятники византийской литературьі IV-IXвеков.
Наука.
350с. 22см. Мова--R. Москва, 1968.
Предмет(и): Literature - History and criticism, Antiquities.

Памятники византийской литературьі IX-XIвеков. Акад.наук СССР.Инст.мировой литературьі им.А.М.Горького, .
Наука (Ответ.ред. Л.А.Фрейберг).
463с. 23см. Мова--R. Москва, 1969.

Памятники литературьі Древней Руси.
Художественная Литература.
463с. 23см. ілюстрації. Мова--R. Москва, 1978.
Предмет(и): Literature - History and criticism, History - Kievan Rus'.

Памятники первобьітного искусства. Формозов, А.А.
Наука.
126с. 20см. Мова--R. Москва, 1966.
Предмет(и): Antiquities.

Памятники письма и язьіка народов Кавказа и Восточной Европьі. Турчанинов, Г.Ф.
Наука.
149с. 27см. Мова--R. Ленинград, 1971.
Предмет(и): Kavkaz.

Памятники русской архитектурьі: фотоальбом.
Советский художник.
17с. + 75 ілюстрацій. 22см. Мова--R. Москва, 1968.
Предмет(и): Architecture.

Памятники, изданньіе временною коміссієюдля разбора древнихь актовь вьісочаише учрежденною при Кіевском военномь, Подольском и Вольінскомь...
Т.2,3,4. 29см. Мова--R. Кіевь, 1846-1859.
Предмет(и): History - Cossack Hetman State, Antiquities.

Пан Потоцький: оповідання про Каньовського і иньшу польську шляхту. Дешева бібліотека, ч.3.
НТШ, Львів, Накладом Стефана Барана.
28с. 19см. 2 примірники. Мова--U. Львів, 1908.

Пан Тадеуш. Міцкевич, Адам (1798-1855).
Дніпро (Переклад Максима Рильського).
424с. 17см. Мова--U. Київ, 1964.

Пан Халявский. Квитка-Основ'яненко, Григорий (1778-1843).
Государственное Изд-во Украиньі.
331с. 19см. Мова--R.

Пан Штукаревич або оказія, якої не бувало: сільські сцени на 2 дії і 4 відслони зі співами. Зіневич, С.Е.
59с. 17см. 2 примірники. Мова--U. Jersey City, 1920.
Предмет(и): Drama.

Пан писар: штука в 3 актах. Г.Г, Г.
Видавництво Української книгарні.
32с. 20см. Мова--U. Скрентон, 1919.
Предмет(и): Drama.

Пан: збірка. Балей, Петро.
Накладом Видавничої Спілки "Українське Слово" (Обкладинка художника Я.Гніздовського. Замовлення виконано технічнимизасобами Книжкового Товариства "РУХ").
123с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Регензбург, 1948.

Пан: повісті та оповідання. Балей, Петро.
Свобода (Друге видання, доповнене).
279с. 21см. Мова--U. Джерзі Ситі-Нью Йорк, 1984.

Панас. Тирса see: Феденко,, .
Мова--U.

Панас Кочура: Біографічний нарис. Гринько та інші, Д.Г.
Молодь (Корнющенко, І).
69с. 17см. Мова--U. Київ, 1975.
Предмет(и): Kochura, Panas, 1905.

Панас Мирний: біографія. Черкаський, В.М.
Наукова думка.
389с. 21см. Мова--U. Київ, 1973.

Панас Мирний: життєвий і творчий шлях. Пивоваров, М.П.
Дніпро.
327с. 21см. Мова--U. Київ, 1965.
Предмет(и): Myrnyi, Panas, 1849-1920.

Панас Мирний: життя і творчість у фотографіях, ілюстраціях, документах. Радченко та інші, Є.Є, Упорядник.
Радянська школа (Володарець, А.І).
159с. 27см. Мова--U. Київ, 1984.
Предмет(и): Myrnyi, Panas, 1849-1920.

Панас Мирний: критично-біографічний нарис. Єфремов, С.
Слово.
351с. 18см. Мова--U. Київ, 192?.
Предмет(и): Myrnyi, Panas, 1849-1920.

Пани і паничі над "Кобзарем". Гаврилюк, Олександр.
Книжково-журнальне видавництво.
86с. 21см. Мова--U. Львів, 1961.
Предмет(и): Shevchenko, Taras, 1814-1861.

Панич: повість з галицького життя. Чайковський, Андрій.
Накладом Видавництва "Поділля".
259с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Львів, 1926.

Панна Штукарка: жарт на три дії. Володський, А.Ф.
Накладом ідруком Павла Петрова.
94с. 16см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1918.
Предмет(и): Drama.

Панна де Мопен: роман. Ґотьє, Теофіль.
Христофа Райсера, Чайка (З французької мови переклав Микола Шраг. З передмовою Остапа Грицая).
2 т. 19см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Київ-Відень-Львів, .

Панорама України 1984 або подорожування з внуками. Власенко-Бойцун, А.
Sir Speedy.
133с. 22см. Мова--U. Coral Spring-Miami, 1984.

Панорама найновішої літератури в УРСР: поезія, проза, критика. Кошелівець, Іван, Упорядник.
Сучасність (Видання друге перероблене і доповнене).
701с. 19см. Мова--U. Мюнхен, 1974.

Панорама найновішої літератури в УРСР: поезія, проза, критика. Кошелівець, Іван, упорядник.
Пролог.
367с. 19см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1963.
Предмет(и): Literature - History and criticism.

Панорама: Орган незалежної думки. ч.11, 12, 1988.
Видавець Андрій Білинський.
Мова--U. Мюнхен, 1988.

Панправославні конференції на Родосі. Коржан, М.
(Відбитка з журн."Український самостійник", чч.88(1964), 89, 90(1965))
22с. 23см. Мова--U. Мюнхен, 1965.

Панславізм в совєтській історіографії й політиці. Гришко, Василь (1897).
ООЧСУ і СУМА.
37с. 20см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1954.

Панславізм у совєтській історіографії і політиці. Гришко, Василь (1897).
Інститут для вивчення СССР.
125с. 30см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Мюнхен, 1956.

Панські жарти. Франко, Іван (1856-1916).
Івана Тиктора.
132с. 18см. 2 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1956.

Панські жарти: Поема з останніх днів панщини. Франко, Іван (1856-1916).
Накладом Українського Педаґоґічного Товариства у Львові.
140с. 20см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Львів-Київ, 1922.

Панські жарти: Поема з останніх часів пaнщини. Франко, Іван (1856-1916).
Накладом Української Книгарні ім.Т.Шевченка.
156с. 15см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1919.

Панська ялинка. Вишня, Остап.
Дитячої літератури.
12с. 14см. Мова--U. Київ, 1963.

Пантелеймон Куліш. Дорошенко, Дмитро (1882-1951).
Українська Накладня.
207с. 17см. poor condition. Мова--U. Ляйпціґ, .

Пантелеймон Куліш. Шевельов, Юрій.
УВАН у США (Shelved under: Куліш, Пантелеймон. "Вибрані листи Пантелеймона Куліша українською мовою писані". Передмова).
326с. 24см. Мова--U. Нью Йорк-Торонто, 1984.
Предмет(и): Kulish, Panteleimon, 1819-1897.

Пантикапей. Зеест, И.Б, редактор.
АН СССР (Shelved under: Материальі и исследования по археологии СССР, т.56).
253с. 17см. Мова--R. Москва, 1957.
Предмет(и): Archaeology, Black Sea.

Пантикапей. Зеест та інші Марченко, И.Д., И.Б, редактори.
АН СССР (Shelved under: Материальі и исследования по археологии СССР, т.103).
258с. 26см. Мова--R. Москва, 1962.
Предмет(и): Archaeology, Black Sea.

Пануюча сила в світі й пророцтво: Хто буде рядити цілим світом?. Мексвел, Артур С.
96с. 20см. Мова--U. Brookfield, Illinois, .
Предмет(и): Bible.

Панцерний поїзд "Стрілець". Біпланап (Бібліотека пластового наплечника). Таборенко, П.
Антон Білоус ("Plast-Scout" Supplemenet).
68с. 15см. Мова--U. Авґсбурґ, 1948.

Панцирний поїзд "Стрілець": оповідання. Таборенко, П.
Говерля.
40с. 19см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1960.

Панцирний поїзд "Стрілець": оповідання-спомин з українсько-московської війни. Таборенко, П.
Самоосвіти (Shelved under: Франціс, І.М. "Страх в лісах Індії", Львів, 1933).
32с. 18см. Мова--U. Львів, 1933.

Панщина.
(Брак бібліографічних даних)
Very poor condition. Мова--U.

Панщина та її скасованє 1848р в Галичині. Літературно-наукова бібліотека, ч.155. Франко, Іван (1856-1916).
НТШ, Накладом Українсько-Руської видавничої спілки (Друге, поправлене виданє).
248с. 15см. Мова--U. Львів, 1913.

Пань писарь: штука. Г.Г, Г.
Черенками і накладом Михаила Бьлоуса.
50с. 16см. poor condition. Мова--U. Коломьія, .
Предмет(и): Drama.

Папа Пій ХІІ: нариси з життя з життя і творчости.
УВУ.
182с. 24см. 3 прмірники. Мова--U. Мюнхен, 1956.
Предмет(и): Church - Mytropolyty, etc.

Папа, чи Христос. Ґлова, Ілько.
Зладив і власним коштом видав автор.
224с. 19см. Мова--U. Вінніпеґ, 1917.

Папороть не цвіте: повість. Ярославська, Дарія.
Накладом автора.
243с. 23см. Мова--U. Кліфтон, 1976.

Папська Енцикліка про Українську Католицьку Церкву (23.ХІІ.1945). Пій ХІІ, Папа, .
Візитатура і Адміністратура Греко-Католицької Церкви в Німеччині.
31с. 22см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Мюнхен, 1946.
Предмет(и): Church - Catholic.

Парагвай: природа, населення та господарство. Гаран, Т.
КНВ.
21с. 28см. xerox copies. Мова--U. Ганновер, 1946.

Паралелі в історії України. Кедрин, Іван.
Червона Калина (Відбитка із Календаря-альманаха Свободи за 1971 рік із невеликим доповненням).
139с. 23см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1971.
Предмет(и): History.

Параця. Лопатинський, Лев.
Накладом Г.С.Ґорука.
156с. 18см. 2 примірники. Мова--U. Львів, 1902.

Паризька Комуна. Комуністична Бібліотека. Піддубний, Г.
39с. 15см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Відень, 1921.
Предмет(и): History - France.

Паризька трагедія 25 травня 1926 р. (до процесу Шварцбарт). Яковлів, Андрій.
В-ння Коміт.оборони пам'яти С.Петлюри такомітету будови УАПЦ в Парижі.
38с. 24см. 2 примірники. Мова--U. Париж, 1958.
Предмет(и): Petliura, Symon, 1879-1926.

Паризька трагедія 25 травня 1926 року: до процесу Шварцбарда. Яковлів, Андрій.
(Передрук із "Збірника пам'яти Симона Петлюри, 1879-1926")
39с. 24см. ілюстрації. Мова--U. Прага, 1930.
Предмет(и): Petliura, Symon, 1879-1926.

Парк "Олександрія". Грисюк, Микола.
Наукова думка.
72с. 15см. Мова--U. Київ, 1969.

Парк-пам'ятник Бабиного яру в Денвері. Стебельський, Іван.
Ради прихильників української народної республіки.
22с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Дітройт, 1983.
Предмет(и): Ukrainian Jewish Relations, Ukrainians in the United States.

Парка в парку: сценічні жарти. Бібліотека таборової сценки, ч.2. Софронів, Василь.
На правах рукопису.
37с. 15см. ноти. poor condition. Мова--U.
Предмет(и): Drama.

Парки Львова. Альбом. Сусловський, О, Упорядник і ред..
Книжково-журнальне видавництво (Підготовка тексту А.Щербина).
32с. 13цм. Мова--U. Львів, 1959.
Предмет(и): Lviv.

Паровий верблюд. Яцкевич, Лев.
Leo Jackewycz, "Orlyk" (Ілюстрації Е. Козака).
11с. 15см. 2 примірники. Мова--U. Berchtesgaden-Munche, 1947.

Пародези, зозендропія, автоекзекуція. Буревій, Кость.
Слово (Редакція Юрія Шереха. Обкладинка й оформлення Якова Гніздовського).
264с. 20см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1955.
Предмет(и): Humor.

Пароль "Прага". Гончаренко та інші, П.
Молодь (Шнайдер, Я).
183с. 17см. Мова--U. Київ, 1962.

Партія НКВД. Бінкевич, Ванда.
Стріла.
14с. 21см. 2 примірники. poor condition. Мова--U.

Партія всіх працюючих. Наш, Г.
Вільна Спілка.
20с. 19см. Мова--U. Прага, 1923.

Партизани: спомини. Думін (Крезуб), Осип (Антін).
А.Ґольдмана, Львів, Червона Калина.
2 ч. 172с. 17см. Мова--U. Львів, 1930.

Партизанський генерал Руднєв. Воронько, Платон.
Українське видавництво Політичної літератури.
74с. 20см. Мова--U. Київ, 1946.
Предмет(и): World War II, 1939-45.

Партизанський край. Шиян, Анатолій.
Українське Державне Вид-во.
253с. 20см. Мова--U. Київ, 1946.
Предмет(и): World War II, 1939-45.

Партийное подполье на Украине 1941-1944. Горобец, Г.Т.
Мьісль.
91с. 20см. Мова--R. Москва, 1969.
Предмет(и): World War II, 1939-45.

Пархимові ласощі. Лавренко, Михайло.
Рідний край.
9с. 23см. 3 примірники. Мова--U. Новий Йорк, 1970.

Пасічництво: бджоли і як коло них ходити. Ґудергем, С.Б.
Канадійський Фармер.
47с. 25см. 2 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, .

Пастир миру й любови: з життя і діяльности Святішого Отця Пія ХІІ Папи Римського. Островерха, М.
Слово Доброго Пастиря.
32с. 16см. Мова--U. Нью Йорк, 1950.
Предмет(и): Church - Mytropolyty, etc.

Пастирські листи Апостольського Візитатора й Адміністратора Українсько- Католицької Церкви до Духовенства і Вірних в Німеччині. Вояковський, Николай.
Духовна семінарія апостольської Візитатури й Адміністратури.
т.2,3. 21см. т.2 - 2 примірники. Мова--U. Гіршберг, 1946.
Предмет(и): Ukrainians in Germany, Church - Catholic.

Пастирські листи Апостольського Візитатора українців-католиків візантийського обряду до духовеньства і Вірних в Німеччині.
Апостольської Візитатури.
Т 2,3. 21см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Мюнхен, 1946,1948.
Предмет(и): Ukrainians in Germany.

Пастирське Послання. Мирослав, Єпископ, .
16с. 17см. Мова--U. Рим, 1974.
Предмет(и): Church.

Пастирське послання Апостольського візитатора українців у Західній Европі з нагоди 80-річчя уродин Святішого Вітця Папи Пія ХІІ.
Логос.
18с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Рим, 1956.

Пастирський лист апостольського візитатора і адміністратора грекокатолицької церкви в Німеччині своїм вірним Мир о Господі і благословенство.
10с. 17см. 2 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1944.
Предмет(и): Church - Catholic.

Пастирський лист з нагоди проголошення доґми віри про Взяття на небо Пресвятої Богородиці. Бучко, Іван.
12с. 22см. Мова--U. Мюнхен, 1950.

Пастушок з Назарету. З дитячих літ ІсусаХрсита: оповідання. Лотоцький, Антін.
Говерля (Передрук з львівського видання 1934 року, "Світ Дитини").
60с. 18см. Мова--U. Нью Йорк, 1960.

Патетична соната: драма. Куліш, Микола (1892-1942).
Укр. Академії Наук, Українське Видавництво (Редакція і вступна стаття С.Гординського).
62с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Краків-Львів, 1943.
Предмет(и): Drama.

Патологічна фізіологія. Гордієнко, А.Н.
Державне медичне видавництво.
374с. 27см. Мова--U. Київ, 1958.
Предмет(и): Physicians.

Патологія: курс лекцій для студентів УТГІ. Розгін-Коханий, І.
УСТ при УТГІ.
126с. 30см (xerox copy). Мова--U. Мюнхен, 1948.

Патологія: курс лекцій для студентів. Розгін-Коханий, І.
Накладом УСТ при УТГІ.
127с. 30см. poor condition. Мова--U. Мюнхен, 1948.

Патріот.
(Брак бібліографічних даних)
40с. 28см. Мова--U.

Патріот і державний муж України: у 100- річчя з дня народження Гетьмана усієї України і Військ Козацьких Павла Скоропадського .... Кущинський, Антін.
Накладом Куреня УВК.
37с. 18см. 2 примірники. Мова--U. Чікаґо, 1974.
Предмет(и): Skoropads'kyi, Pavlo, 1873-1945.

Патріот. Григор Орлик (1702-1759): історичне оповідання. Лазорський, Микола (1890-1970).
Дніпрова хвиля.
309с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1969.
Предмет(и): History - Cossack Hetman State, Orlyk, Hryhorii, 1702-1759.

Патріоти. Тарновський, Микола.
Української Федерації Американської Соціялістичної Партії.
31с. 20см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Нью Йорк, 1918.

Патріоти партії.
До зброї.
16с. 24см. 2 примірники. Мова--U.

Патріотизм. Донцов, Дмитро.
(See: Periodicals, Квартальник Вістника, ч.1)
63с. 18см. Мова--U. Львів, 1936.

Патріотизм Анни Йонкер. Книш, Ірена.
192с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1964.

Патріотизм а соціялізм. Рис, .
Наукових книжок.
28с. 19см. Мова--U. Нью Йорк, 1918.
Предмет(и): Communism.

Патріярх Йосиф обновник Української Католицької Церкви. Качмар, Василь.
Видавництво Братства Святого Андрея Первозванного.
32с. 24см. 2 примірники. Мова--U. Чікаґо, 1976.
Предмет(и): Slipyi, Iosyf, 1892-1984.

Патріярх Української Католицької Помісної Церкви І Кардинал Йосиф у Клівленді. Ліквідаційне звідомлення церковно-громадського Комітету для приві. Кікта, Степан, Укладач.
Комітет.
92с. 24цм. Мова--U-E. Клівленд, 1973.
Предмет(и): Slipyi, Iosyf, 1892-1984, Church - Catholic, US.

Патріярхальний устав Помісної української (руської) католицької церкви.
Благовісника Помісної української католицької Церкви (Also in English and Latin).
58с. 27см. 3 примірники. Мова--U. Кастель Ґандольфо, 1974.
Предмет(и): Church - Catholic, Constitution.

Патріярхат і помісність Української Католицької Церкви: пекучі питання нашої церковної дійсности. Пелех та інші, Юліян.
Заходами Координаційного Комітету укр. організацій США і Канади (Маркусь, Василь).
19с. 26см. 2 примірники. Мова--U. Торонто-Чікаґо, 1970.

Патріярхові України: поезії. Стефанишин, Богдан.
ОО Василіян.
76с. 22см. Мова--U. Торонто, .
Предмет(и): Slipyi, Iosyf, 1892-1984.

Патріярхові України: поезії. Стефанишин, Богдан.
ОО Василіян.
76с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Торонто, 1984.
Предмет(и): Slipyi, Iosyf, 1892-1984.

Пахощі. Літературна бібліотека, ч.3. Галан, Анатоль.
Видавництво М.Денисюка.
128с. 16см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Буенос-Айрес, 1951.

Пахощі суцвіття (1960-1970). Щербак, Микола.
Об'єднання Укр. Письменників "Слово".
104с. 22см. Мова--U. Нью Йорк, 1982.

Пацани: повість про безпритульних. Куліш, Володимир.
Шлях Перемоги.
319с. 19см. Мова--U. Мюнхен, 1967.

Пачкар. Народня бібліотека, рік 1, ч.1. Лепкий, Богдан (1872-1941).
32с. 16см. 2 примірники. Мова--U. Філядельфія, 1918.

Пачкарі. Оповідання. Альмуза, О.
16с. 21см. poor condition. Мова--U.

Пашпорт на Україну. Буряківець, Юрій.
Накладом Василя Пустовіта.
287с. 24см. Мова--U. Нью Йорк, 1970.

Пашпорт на Україну: Роман. Буряківець, Юрій.
Накладом Василя Пустовіта.
287с. 24см. Мова--U. Нью Йорк, 1970.

Пе-Коптьор, Посол від Чорного царя, Відьма: оповідання. Коцюбинський, Михайло (1864-1913).
Українська Накладня.
82с. 17см. Мова--U. Ляйпціґ, .

Пеан дружби: поезії.
Молодь.
221с. 18см. Мова--U. Київ, 1972.

Пеани і кпини: гуморески, байки, епіграми. Манило, Іван.
Волосожар.
32с. 21см. Мова--U. Нью Йорк, 1960.
Предмет(и): Humor.

Певец во стране русских воинов: стихи о ратном подвиге.
Молодая гвардия.
223с. 27см. Мова--R. Москва, 1981.

Педагогіка. Блонський, П.
Державне видавництво України.
173с. 24см. poor condition. Мова--U. Полтава ?, 1924.
Предмет(и): Education.

Педагогічні проблеми та дидактичні поради: Матеріяли Вишкільного Курсу для учителів Суботніх шкіл.
УВУ.
92с. 30см. Мова--U. Мюнхен, 1969.
Предмет(и): Education.

Педагогічна праця Тараса Шевченка. Луців, Василь.
Об'єднання Українських Педагогів у Канаді.
47с. 19см. 3 примірники. Мова--U. Торонто, 1959.
Предмет(и): Shevchenko, Taras, 1814-1861, Education.

Педагогічна праця д-ра Івана Франка. Луців, Василь.
Об'єднання Українських Педагогів у Канаді.
37с. 17см. 3 примірники. Мова--U. Торонто, 1956.
Предмет(и): Franko, Ivan, 1856-1916, Education.

Педагогическая система А.С. Макаренко. Павлова, М.П.
Вьісшая Школа.
350с. 21см. Мова--R. Москва, 1972.
Предмет(и): Education.

Пекельна машина в Роттердамі: історія убивства полк.Євгена Коновальця наоснові тогочасних матеріялів та сучасних свідчень. Політично-наукова бібліотека, ч.4,5,6. Кутько, Ярослав.
Українська Вільна Громада в Америці.
3 ч. 18см. 3 примірники. Мова--U. Детройт-Скрентон, 1952-1953.
Предмет(и): Konovalets', Ievhen, 1891-1938.

Пекельна пляшка. Стівенсон, Р.Л.
Кооперативне видавництво "Заграва" (Переклад з англійської. Редактор В.Славко. Обкладинка й малюнки худ.В.Доброліжа).
82с. 15см. 2 примірники. Мова--U. Гайденав, 1947.

Пекло в хаті: образ з життя народу в однім акті. Сурмач, Роман.
16с. 25см. poor condition. Мова--U. Джерзі Ситі, 1932.
Предмет(и): Drama.

Пекло на землі: в Усевлоні ОГПУ та втечазвідтіль. Юрченко, Віталій.
Червона Калина.
211с. 18см. Мова--U. Львів, 1931.
Предмет(и): Prisoners - Political.

Пекло на землі: в Усевлоні ОГПУ-на Соловках. Юрченко, Віталій.
Червона Калина.
205с. 18см. Мова--U. Львів, 1932.
Предмет(и): Prisoners - Political.

Пекло, пояснене фактами, зь житій святихь и зь исторіи свьтскои. Шуппе, Фр.
З печатні ОО. Васуліянь.
104с. 16цм. Мова--U. Жовква, 1899.

Пенсійне забезпечення колгоспників. Опенко, М.П.
Політичної літератури.
62с. 20см. Мова--U. Київ, 1984.
Предмет(и): Economics.

Пер Ґінт: драматична поема. Новітня Бібліотека, ч.39. Ібсен, Генрік (1828-1906).
Ставропигійськ. Інс., Накладом Вид. Спілки "Нові Шляхи" (Переклав Микола Голубець).
143с. 20см. Мова--U. Львів-Київ, 1921.
Предмет(и): Drama.

Періоди української історії. Домашовець, Гр.
Вид-во "Кирило-Методіївського Братства".
32с. 22см. Мова--U. Ірвінґтон, 1975.
Предмет(и): History.

Періодичні та серійні видання Наукового Товариства імені Шевченка 1885- 1939: анотований покажчик. Nauk.Tov.ім.Шевченкаu L'vovi,Komisiia Bibliohrafii i KnyhoznavstvaNaukovo-Dovidkovi Vydannia, Seriia I, Bibliohr.t.1, .
НТШ.
101с. 20см. Мова--U. Львів, 1991.

Періодичні та серійні видання Наукового Товариства ім.Шевченка у Львові (1885-1939): анотований покажчик. Кульчицька, Т.Ю, укладач.
НТШ (Shelved under: Наук.Тов.ім.Шевченка. Комісія Бібліографії і Книгознавства. Науково-довідкові видання. Серія 1. Бібліографія, т.1).
101с. 18см. Мова--U. Львів, 1991.
Предмет(и): Naukove Tovarystvo im. T.Shevchenka.

Первісні люде: Світ відомий давнім людям. Українка, Леся.
Української молоді (Ред. Д. Антоновича).
19с. 22цм. Xerox copy. Мова--U. Ляйпціґ, 1923.

Первісне Громадянство та його пережитки на Україні: науковий щорічник. Вип.1-3, 1927. Вип.1, 1928. Вип.3, 1929. Акад.наук УРСР.Науково-дослідча Катедра Історії України, .
(Редактор Катерина Грушевська. Summary also in Franch)
28см. Мова--U. Київ, .
Предмет(и): Anthropology.

Первое Мая. Богдановь, Ал.
"Новаго Міра", Издание Русской Федераціи Американской Соціалистической Партіи.
8с. 18см. Мова--R.
Предмет(и): Communism.

Первое публичное засьданіе русскихь фашистовь. Всероссійская фашистская организація. Бразильскій секторь, .
Издание "Русской Газетьі".
30с. 23см. Мова--R. Сань Пауло, 1934.
Предмет(и): Fascism.

Первопечатник Иван Федоров. Кацпржак, Е.И.
Книга.
94с. 22см. Мова--R. Москва, 1964.
Предмет(и): Fedorov, Ivan, 1525-1583.

Первьіе века русской истории. Рьібаков, Б.А.
Наука.
239с. 20см. Мова--R. Москва, 1964.
Предмет(и): History - Russia.

Первьій президент Грузии. Книга первая. Гамсахурдиа, Ипполит.
144с. 20см. Мова--R.
Предмет(и): Gamsakhurdia, Zviad, 1934.

Первьій спутник Одессьі. Гусак, Николай и други.
Маяк (Роберт Короткий).
39с. 21цм. Мова--R-E. Одесса, 1973.
Предмет(и): Odesa.

Перебудова вавилонської вежі (чорнобильська причта). Бібліотека Прологу і Сучасности ч. 190.6. Сверстюк, Євген.
Сучасність (Вид. друге).
50с. 21цм. Мова--U.
Предмет(и): Philosophy.

Перевірка наших позицій. Ляхович, Євген.
ООЧСУ.
15см. 21см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Нью Йорк, 1954.

Перевесло: Лірика. Карпенко, Микола.
Карпати.
266с. 15см. Мова--U. Ужгород, 1975.

Перегляд головних зразків відмін і речень української мови. Грицак, Євген (1890-1944).
Українське видавництво.
32с. 24см. poor condition. Мова--U. Краків, 1944.
Предмет(и): Language.

Перегородчатьіе змали Древней Руси. Макарова, Т.И.
Наука.
133с. 29см. Мова--R. Москва, 1975.
Предмет(и): History - Kievan Rus', Art.

Перегук двох над безвістю: Листування українського політв'язня Зіновія Красівського з членом Міжнародної Амністії американкою Айріс Акагоші. Маринович та інші, Мирослав.
СП "Інарт" (Маринович, Люба).
157с. 21см. Мова--U. Харків, 1995.
Предмет(и): Krasivs'kyi, Zenovii,, Prisoners - Political.

Перед брамою: Новелі. Орлівна, Галина.
Ставропигійського Ін, Русалка (Обкладинка роботи Павла Ковжуна).
46с. 18см. 2 примірники. poor condition. 1 примірник в R. Мова--U. Львів-Київ, 1922.

Перед брамою: поезії. Курах, Михайло.
Biblos.
120с. 22см. 3 примірники. Мова--U. На чужині, 1963.

Перед бурею: історичний роман з часів хмельниччини. Старицький, М.
Для школи і дому.
400с. 21см. poor condition. Мова--U. Львів, 1930.

Перед бурею: оповідання. Будзиновський, Вячеслав.
Накладом "Народнього Слова".
121с. 19см. 3 примірники. Мова--U. Пітсбурґ, 1930.

Перед бурею: п'єса. Гандурін, К.
Накладом "Українських Робітничих Вістей".
111с. 17см. Мова--U. Вінніпеґ, 1922.
Предмет(и): Drama.

Перед грозою. Коцюба, Гордій.
Радянський письменник.
236с. 17см. Мова--U. Київ, 1958.

Перед зривом: історична повість. Чайковський, Андрій.
Видавець Іван Тиктор.
128с. 17см. 2 примірники. Мова--U. Львів, 1937.

Перед зривом: історична повість. Чайковський, Андрій.
Говерля.
128с. 18см. Мова--U. Нью Йорк, 1962.

Перед навалою: повість зі стрілецького життя. Купчинський, Роман (1894).
Червона Калина.
192с. 17см. Мова--U. Львів, 1928.

Перед новим етапом: наші позиції. Винниченко, Володимир (1880-1951).
Накладом Видавничого Товариства "Вперед".
62с. 20см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Торонто, 1938.

Перед осуд народа. "Нечесть" між "чеснотою". Демидчук, Семен.
69с. 17см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1917.
Предмет(и): Ukrainians in the United States.

Перед походом на Схід: Спогади й матеріяли до діяння Організації українських націоналістів у 1939-1941 роках. Книш, Зиновій.
Срібна Сурма.
2 ч. 21см. 2 примірники. Мова--U. Торонто, 1959.
Предмет(и): Orh. Ukrains'kykh Natsionalistiv.

Передісторія та рання історія України напідставі археологічних джерел. Курінний, Петро.
УВУ.
92с. 29см. Мова--U. Мюнхен, 1970.
Предмет(и): History, Antiquities.

Передатомний період. Домашовець, Г.
Вид-во "Кирило-Методіївськoго Братства".
28с. 22см. Мова--U. Ірвінґтон, 1975.

Передача текстів документів і пам'яток.Методичні рекомендації за метеріалами науково-методичної наради квітень 1990. АН України.Археографічна комісія, .
(Від. ред. В.В.Німчук)
107ст 20ц. Мова--U. Київ, 1990.
Предмет(и): Documents.

Передвісники і творці листопадового зриву західньо-українські громадськіі політичні діячі. Волинець, Степан.
Тризуб.
324с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1965.
Предмет(и): Halychyna - Biography, Revolution - Ukrainian, 1917-1921.

Передвижники і Україна. Говдя та інші, П.І.
Мистецтво (Коваленко, О.М).
117с. 21см. Мова--U. Київ, 1978.
Предмет(и): Art - Fine, Ukrainian Russian Relations.

Передвижники и Украина: страницьі русско-украинских культурньіх связей. Коваленко, А.Н.
Наукова думка.
168с. 21см. 2 примірники. Мова--R. Киев, 1979.
Предмет(и): Art - Fine, Ukrainian Russian Relations.

Передгрім'я: поезії. Ромен, Левко.
Накладом прихильників автора.
63с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Філядельфія, 1953.

Передодень: роман. Ірод, Корнелій.
Критеріон (Перший том трилогії "Свято").
204с. 20см. Мова--U. Бухарест, 1975.

Передчуття радості. Гуцало, Євген.
Радянський письменник.
422с. 21см. Мова--U. Київ, 1972.

Переживання швайцарця у Совєтському Союзі. Бруґґер, Еміль.
Юліяна Середяка (Авторизовануй переклад з німецької мови).
48с. 19см. наклад 1 000 примірників. Мова--U. Буенос-Айрес, 1969.
Предмет(и): Concentration Camps - Soviet Union.

Пережите і передумане: Спогади і роздумиукраїнського дисидента-політв'язня з років блукань і боротьби під трьома окупаціями України 1921-1981. Шумук, Данило.
Українські вісті.
536с. 23см. Мова--U. Детройт, 1983.
Предмет(и): Prisoners - Political.

Перекази старинного сьвіта. Демянчук, Іван.
Робітнича Книгарська і Видавнича Спілка.
90с. 17см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Торонто, 1918.

Перекладна українська повість XVII-XVIIIстоліть. Деркач, Борис.
Акад. наук Укр.РСР.
146с. 20см. 3 примірники. Мова--U. Київ, 1960.

Перекоп: Историко-краеведческий очерк. Сохань, М.
Кримиздат.
92с. 21см. Мова--R. Симферополь, 1962.

Перекотиполе. Квітка-Основ'яненко, Григорій (1778-1843).
Просвіти, Просьвіта.
71с. 15см. Мова--U. Нью Йорк, 1915.

Перекотиполе. Квітка-Основ'яненко, Григорій (1778-1843).
Говерля.
67с. 18см. Мова--U. Нью Йорк, 1971.

Перекотиполе: Оповіданнє. Видавництво "Відродженнє", ч.2. Квітка-Основ'яненко, Григорій (1778-1843).
Відродженнє.
32с. 23см. Мова--U. Київ, 1913.

Перекотиполе: Оповіданнє з рисунками Микити Вихора. Квітка-Основ'яненко, Григорій (1778-1843).
НТШ, Львів, Українська Книжка.
42с. 19см. poor condition. Мова--U. Львів, 1918.

Перекривини. Савчук, Микола.
Михайла Андрусяка, Саменький.
27с. 22см. Мова--U. Парма, 1995.
Предмет(и): Humor.

Перекусничок. Волков, Віталій.
Накладом автора (Оповідання; Статті та фейлетони; Естрада).
216с. 23см. Мова--U. Філадельфія, 1970.

Перелетні птахи. Керницький, І.
Видавництво Юрія Тищенка.
141с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1952.

Перелоги: Поезії. Буряківець, Юрій.
Видавець Василь Пустовіт.
Видавець Василь Пустовіт. Мова--U. Ню Йорк, 1974.

Перемишль. Бібліотека "Нового Часу", ч.23. Голубець, Микола.
31с. 17см. poor condition. Мова--U. Львів, 1928.
Предмет(и): Peremyshl'.

Перемишль західний бастіон України: Збірник матеріялів до історії Перемишля і Перемиської землі. Загайкевич, Б, редактор.
Перемиський видавничий комітет (Обкладинка Якова Гніздовського).
414с. 25см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1961.
Предмет(и): Peremyshl'.

Перемога. Лопушанський, Володимир.
Іван Тиктор.
2 ч. 18см. 3 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1954.

Перемога Великої Жовтневої Соціалістичної революції на Україні.
Наукова думка.
2 т. 27см. Мова--U. Київ, 1967.
Предмет(и): Revolution - Russian, 1917.

Перемога духа. Сапіга, І.
Европейське видання.
57с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1951.

Перемога: Ідеольоґічний журнал Фронту Національної Єдності. ч.1-3, 1936.
Батьківщина, НТШ (Редактор М.Іванейко).
3 issues. 24см. poor condition. Мова--U. Львів, 1936.

Перемога: Повість. Лопушанський, Володимир.
Червона Калина.
2 ч. 17см. 2 примірники. Мова--U. Львів, 1929.

Перенесеніе праха генерала Врангеля вь Бьлград 1929 г..
Комитет по увековьчению памяти Главнокоманд.Русской Арміей генер.Вранг.
82с. 21. Мова--R.
Предмет(и): History - Russia.

Перенесення тлінних останків Патріярха Йосифа з Риму до Львова.
Українська Греко-Католицька Церква, Львівська Архиєпархія.
29цм. Мова--U. Львів, 1992.
Предмет(и): Slipyi, Iosyf, 1892-1984.

Переносне значення слова в мові художньої літератури. Шамота, А.М.
Наукова думка.
123с. 20см. Мова--U. Київ, 1967.
Предмет(и): Literature - History and criticism.

Пересаджені квіти: П'єса на три дії. Діма, (1925).
Перемога.
85с. 16см. 2 примірники. Мова--U. Буенос-Айрес, 1957.
Предмет(и): Drama.

Переселенець. Ч.1-7, 1946-1947.
Вид-во Головної переселенчої Ради.
7 issues poor condition. Мова--U. Мюнхен, .
Предмет(и): Refugees, Ukrainians in Germany.

Переселення зірниць: Поезії. М'ястківський, Андрій.
Радянський письменник.
99с. 17см. Мова--U. Київ, 1972.

Переслідування української і білоруськоїкатолицької церкви російськими царями. Стеблецький, Стахій.
Українське Католицьке Видавництво.
97с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1953?.
Предмет(и): Church - Catholic, Belarus.

Пересторога-український антиукраїнський памфлет початку XVII ст. Яременко, П.
Академії наук УРСР.
162с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1963.

Перетворення України з аграрної в могутню індустріально-колгоспну республіку. Кухаренко, Л.І.
Київського Університету ім.Т.Г.Шевченка.
229с. 22см. Мова--U. Київ, 1959.
Предмет(и): Economics.

Перехитрили або пошились в дурнї: Шутка оперетка в 3-ох дїях. Біблїотека аматорських театрів, ч.3. Кропивницький, Марко.
Руска Рада, Накладом Йосипа Стадника.
19с. 21см. poor condition. Мова--U. Чернівці, 1908.
Предмет(и): Drama.

Переходимо до любові: Роман. Загребельний, Павло.
Радянський письменник.
258с. 21см. Мова--U. Київ, 1973.

Перехресні стежки. Франко, Іван (1856-1916).
Українська Накладня.
477с. 22см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Київ-Ляйпціґ, .

Перешкода: Мельодрама на 3 дії. Театральна Бібліотека, рік VI, випуск VIII, 1927. Сурмач, Роман.
Русалка.
32с. 22см. Мова--U. Львів, 1927.
Предмет(и): Drama.

Переяслав-Хмельницький і його історичні пам'ятки. Акад.наук УРСР.Інст.Історії, .
АН УРСР (Відп.ред. О.М.Апанович).
119с. 17см. ілюстрації. Мова--U. Київ, 1954.
Предмет(и): Pereiaslav.

Переяславль-Залесский.
Советская Россия.
179с. 22см. 2 примірники. Мова--R. Москва, 1975.

Переяславская рада и ее историческое значение. Бойко, Іван.
Гос. издат. полит. литературьі УССР (Доповнене видання. Переклад з української мови).
134с. 18см. Мова--R. Киев, 1954.
Предмет(и): History - Pereiaslav Treaty, 1654.

Переяславська леґенда.
Комітет для відзначення 300-ліття боротьби України проти Московщини.
32с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Лондон, 1954.
Предмет(и): History - Pereiaslav Treaty, 1654.

Переяславська осторога. Брадович, М.
Накладом автора.
37с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Мюнхен - Нью Йорк, 1954.
Предмет(и): History - Pereiaslav Treaty, 1654.

Переяславська рада. Рибак, Натан.
Художньої літератури.
481с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1953.

Переяславська рада: Роман. Рибак, Натан.
Дніпро.
Т.2. 686с. 21см. Мова--U. Київ, 1973.

Переяславська рада: Роман. Рибак, Натан.
Дніпро.
Т. 1,2. 21см. Мова--U. Київ, 1979.

Переяславська умова в плянах Б. Хмельницького та "Переяславська легенда". Бжеський, Роман.
Гомін України.
32с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Детройт, 1954.
Предмет(и): History - Pereiaslav Treaty, 1654.

Переяславський договір з 1654 року: Правна якість заложеного цим договором відношення договірних сторін. Політично-наукова бібліотека, ч.11-13. Іваницький, Сократ.
133с. 18см. 3 примірники. Мова--U. Ню Йорк-Детройт-Скре, 1954.
Предмет(и): History - Pereiaslav Treaty, 1654, Law.

Переяславський скарб: Документальна повість. Махінчук, Микола.
Молодь.
198с. 20см. Мова--U. Київ, 1989.

Периодизация трипольских поселений (3-2 тьісячелетие до н.е.). Пассек, Т.С.
АН СССР (Shelved under: Материальі и исследования по археологии СССР, т.10).
245с. 30см. Мова--R. Москва-Ленинград, 1949.
Предмет(и): Archaeology, Antiquities.

Перлина Гуцульщини: Путівник. Троян та інші, С.
Карпати (Ясінський, А).
103с. 16см. 2 примірники. Мова--U. Ужгород, 1967.
Предмет(и): Hutsuls.

Перлина півдня: Путівник по Херсонщині.
Маяк.
94с. 15см. Мова--U. Одеса, 1967.
Предмет(и): Kherson.

Перлини англійських леґенд.
Практична Книжка.
67с. 15см. Мова--U.

Перлини східніх отців. Катрій, Юліян.
ОО.Василіян.
315с. 22см. Мова--U. Нью Йорк, 1987.
Предмет(и): Church.

Перо під ребро: Фейлетони. Незабудько, Панько.
Юліяна Середяка.
220с. 20см. друковано 750 примірників. Мова--U. Буенос-Айрес, 1981.
Предмет(и): Humor.

Пером і словом: Іван Овечко у дзеркалі 25-річної діяльности за океаном 1950-1975. Овечко, Іван.
Комітет Срібного Ювілею (Збірник відгуків).
291с. 23см. 3 примірники. Мова--U. Лос Анжелес, 1975.

Персидско-русский словарь. Миллер, Б.В.
Государственное и-во иностранньіх и национальньіх словарей.
668с. 26см. Мова--Ir-R. Москва, 1960.

Перспективи нашої боротьби: передрук підпільних матеріялів. Мох, Р.
30с. 15см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Чужина, 1949.

Перспективи українського християнського націоналізму. Кушнір, Михайло.
Америка.
51с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Філядельфія, 1973.

Перстені молодості: до тридцятиліття відцмерті поета, 1909-1937. Антонич, Богдан Ігор (1909-1937).
Словацьке педагог. в-во; Відділ укр.літ-ри в Пряшеві (2 articles in Slovak).
371с. 21см. ілюстрації 2 примірники. Мова--U. Братіслава, 1966.

Перстень і посох: епілоги. Маланюк, Євген (1897-1968).
Сучасність.
75с. 20см. Мова--U. Мюнхен, 1972.

Перстень Полікрата: ліроепіка. Маланюк, Євген (1897-1968).
Українська Книгоспілка (В каталозі вписано 2 примірники).
100с. 17см. Мова--U. Львів, 1939.

Перстень: новелі. Брик, Михайло.
57с. 17см. poor condition. Мова--U. Авґсбурґ, 1946.

Перстень: поезії. Малишко, Андрій (1912-1970).
Дніпро.
218с. 15см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1966.

Пертурбації: суспільно-політичний квартальник. ч.1, 1989; ч.2, 1990.
(Роман Крик, ред.)
20см.. Мова--U. Варшава, .
Предмет(и): Ukrainians in Poland.

Перші кроки. Бачинський, Леонід.
Молоде Життя.
84с. 21см. Мова--U. Бльомберґ, 1949.

Перші кроки на еміґрації. Книш, Ірена.
Культура й Освіта.
39с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1955.
Предмет(и): Emigration.

Перші кроки: З історії радянської літератури та преси на Україні (1917- 1920). Щербак, Микола.
Дніпро (Друге видання).
229с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Київ, .
Предмет(и): Literature - History and criticism, Press.

Перші спроби романтичноі драми. Шамрай, А.
Державне Видавництво України (Статті, редакція і примітки А. Шамрая).
5-28сс. 22цм., xerox copy from Харківська школа романтиків, т.3. Мова--. Харків, 1930. Предмет(и): Drama.

Перші стадії морфогенезу в тварин. Балінський, Б.І.
Державне Медичне Видавництво.
188с. 18см. poor condition. Мова--U. Київ, 1936.

Top of page

BRAMA -- Gateway Ukraine
Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ)
63 Fourth Avenue · New York, NY 10003 · USA
(tel) 212-254-5130 · (fax) 212-254-5239

Після гасел написаних латинкою, йдуть гасла написаниі кирилицею. Щоби знайти автора, предмет, назву чи слово в назві, треба користуватися ключем FIND (Ctrl-F) у Netscape. Можна друкувати кирилицею, і хоч надруковане слово у віконці FIND буде зашифроване, Netscape знайде потрібні гасла. Можна також завантажити текст каталогу на особистий комп'ютер і послуговуватись будь якою редакційною програмою при шуканні за гаслами.

These pages use CP1251 Cyrillic fonts for Ukrainian. If none of this is legible to you please go to the catalog in English or download Cyrillic fonts and keyboards which are obtainable for free at this website.

НАЗАД до Каталогу: [ АВТОР ] [ НАЗВА ] [ ПРЕДМЕТ ]

Порядок каталогу на сторінці: НАЗВИ.



Ці сторінки влаштовує БРАМА
Авторське право (c) 1997-99 Наукове Товариство ім. Шевченка, всі права застережені

БРАМА -- УкраїНовини -- Громадська преса -- Календар --
Реклама на Брамі -- БРАМА пошук
Copyright © 1997-2011 BRAMA, Inc.tm, Inc. Всі права застережені.