Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ)
63 Fourth Avenue · New York, NY 10003 · USA
(tel) 212-254-5130 · (fax) 212-254-5239

Після гасел написаних латинкою, йдуть гасла написаниі кирилицею. Щоби знайти автора, предмет, назву чи слово в назві, треба користуватися ключем FIND (Ctrl-F) у Netscape. Можна друкувати кирилицею, і хоч надруковане слово у віконці FIND буде зашифроване, Netscape знайде потрібні гасла. Можна також завантажити текст каталогу на особистий комп'ютер і послуговуватись будь якою редакційною програмою при шуканні за гаслами.

These pages use CP1251 Cyrillic fonts for Ukrainian. If none of this is legible to you please go to the catalog in English or download Cyrillic fonts and keyboards which are obtainable for free at this website.

НАЗАД до Каталогу: [ АВТОР ] [ НАЗВА ] [ ПРЕДМЕТ ]

Порядок каталогу на сторінці: НАЗВИ.

BRAMA -- Gateway Ukraine

Національні і релігійні відносини на Закарпатті. Бібліотека "Українського Громадського Слова", ч.4. Зеркаль, Сава.
Українська Громада ім.М. Шаповала в Новім Йорку.
37с. 28см. карта. 3 примірники. Мова--U. Новий Йорк, 1956.
Предмет(и): Zakarpattia.

Національні відносини Галичини: вказівкиі завваги до збирання матеріялів.
22с. + 19с. 30см. poor condition. Мова--U.
Предмет(и): Halychyna.

Національні відносини в Бельґії. Бібліотека "Канадийського Фармера", ч.2. Русова, Софія.
Канадийського Фармера.
15с. 20см. 2 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1917.

Національні відносини в СРСР і сучасний релігійний модернізм. Шуба, О.В.
Товариство "Знання".
44с. 20см. Мова--U. Київ, 1983.

Національні культури і університетські катедри. Маґочі, Пауль Роберт.
Катедра Українознавчих Студій Торонтського Університету.
23с. 25см. 2 примірники. Мова--U. Торонто, 1980.
Предмет(и): Education.

Національні проблеми останньої імперії. Клейнер, Ізраїль.
Перша Українська Друкарня у Франції.
406с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Париж, 1978.

Національна Бібліотека Української Держави (1918-1921). Биковський, Л.
Українське Книгознавство.
38с. 23см. poor condition. Мова--U. Берлін, 1923.
Предмет(и): Libraries.

Національна Бібліотека Української Держави (1918-1921). Биковський, Лев.
Союзу Українських студентів-еміґрантів уПольщі.
17с. 18см. Xerox copy. Мова--U. Щипіорно, 1922.
Предмет(и): Libraries.

Національна економія. Конрад, І.
Українсько-Руська Видавнича Спілка.
165с. 19см. 2 примірники. Мова--U. Львів, 1904.
Предмет(и): Economics.

Національна політика Леніна. Бакало, Іван.
Сучасність.
210с. 20см. 2 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1974.
Предмет(и): Communism.

Національна політика більшовиків України. Каганович, Лазар.
Видання "Українських Щоденних Вістей".
95с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1928.
Предмет(и): Communism.

Національна політика партії й уряду у світлі деяких найновіших фактів. Соловей, Д.Ф.
Інститут для вивчення СССР (Спеціяльний відбиток з матеріялів Українського збірника, ч.6).
196с. 30с. 2 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1956.

Національна проблема на Україні: доповідь на пленумі ЦК ЛКСМУ, червень 1926). Затонський, Володимир.
ДВУ, юнсектор.
60с. 21см. very poor condition. Мова--U. Харків, 1926.

Національна свідомість. Ломацький, Михайло.
СУМ.
63с. 18см. 2 примірники. Мова--U. Лондон, 1952.

Національна символіка України. Сергійчук, Володимир, В.І.
Веселка.
106с. 21см. Мова--U. Київ, 1992.
Предмет(и): Emblems.

Національна справа: статі про національнe питаннє в звязку з сучасною війною. Бочковський, І.
Видання "Вістника політики, літератури йжиття".
187с. 22см. poor condition. Мова--U. Відень, 1918.
Предмет(и): World War I, 1914-18.

Національне відродженнє австро-угорськихукраїнців (1772-1880). Гнатюк, Володимир.
Накладом Союза Визволення України.
65с. 21см. 3 примірники, poor condition. Мова--U. Відень, 1916.
Предмет(и): Ukrainians in Austria.

Національне виховання. Бібліотека "Українського Слова", ч.35. Клин, Б.
Українське Слово.
36с. 17см. Мова--U. Берлін, 1923.

Національне питання і комунізм.
Накладом КП Східної Галичини.
16с. 20см. Мова--U. Відень-Львів, 1920.
Предмет(и): Communism.

Національне питання на Сході Європи: матеріяли й документи. Григоріїв, Н, Редактор.
Нова Україна.
106с. 23см. Мова--U. Прага, 1925.

Національне питання на сході Європи: матеріяли й документи. Григоріїв, Н, Редактор.
Нова Україна.
106с. 23см. poor condition. Мова--U. Прага, 1925.

Національний і соціяльний момент в українській історії. Старосольський, Володимир.
Союза Визволення України.
15с. 19см. Мова--U. Відень, 1915.
Предмет(и): History, Sociology.

Національний Банк у системі влади. Бесіди про Конституцію. Гетьман та інші, В.П.
(Ю.В. Килимник)
36с. 20см. Мова--U. Київ, 1997.
Предмет(и): Economics.

Національний герой отаман Іван Гонта (Лютий-Лютенко). Коваль, Роман.
(Shelved under: Незборима нація.Рік 6, ч.11/12, 1997)
illust. Мова--U.
Предмет(и): Liutyi-Liutenko, Ivan, 1897-1989, Army.

Національний доход Української РСР в період розгорнутого будівництва комунізму. Нестеренко, О.О, головний редактор.
АН УРСР. Інститут економіки (Дар І. Коропецького).
333с. 23см. Мова--U. Київ, 1963.
Предмет(и): Economics.

Національний склад населення Радянської України в світлі советських переписів з 17.12.1926 і 15.1.1959. Кубійович, Володимир (1900).
(Відбитка із збірника присвяченого пам'яті З.Кузелі, Записки НТШ т. CLXIX)
16с. 23см. карти. Мова--U. Париж, 1962.
Предмет(и): Demography.

Національний солідаризм. Боярський, П.К.
94с. 30см. poor condition. Мова--U.

Національно-державницьке значення маршу Буковинського Куреня до Києва 1941 р. Історично-політичний огляд. Городиський, Зенон.
(Shelved under: Календар-альманах "Нового Шляху" 1996, стор.49-58)
Мова--U. Торонто, 1996.
Предмет(и): Orh. Ukrains'kykh Natsionalistiv, Bukovyna.

Національно-культурне будівництво і боротьба проти націоналізму. Затонський, В.П.
Всеукраїнської Академії наук (Доповідь та заключне слово на січневій сесії ВУАН).
61с. 23см. Мова--U. Київ, 1934.

Національно-патріотичні та загальнолюдські начала в поезії Б. Лепкого. Дипломна робота. Цимбал, Л.Е.
Одеський державний університет ім. І. Мечникова (Студентки-заочниці філологічного факультету Одеського державного університету ім. І. Мечникова).
42с. 28цм. xerox copy. Мова--U. Одеса, 1993.
Предмет(и): Lepkyi, Bohdan, 1872-1941.

Національно-патріотичне і загальнолюдське в історичному романі Богдана Лепкого "Мазепа". Соколова, Віолетта.
Одеський Державний Університет імені Г.ІМечникова (Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук).
На правах рукопису. 193с. 28см. машинопис. Мова--U. Одеса, 1997.
Предмет(и): Lepkyi, Bohdan, 1872-1941.

Національно-політичні погляди Михайла Драгоманова, їх вплив та значіння. Десняченко, Роман.
Український політик.
Видання 2. 99с. 28см. 2 примірники. Мова--U.
Предмет(и): Drahomaniv, Mykhailo, 1841-1895.

Націотворча роля гетьмана Мазепи: промова на ювілейних урочистостях з приводу 250 ліття смерти гетьмана І.Мазепи в Детройті, Міннеаполісі та Він. Доманицький, Віктор.
(Передмова Я.Рудницького, портрет гетьмана роботи Олекси БулавицькогоIncludes bibliographical references)
50с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Чікаґо, 1960.
Предмет(и): History - Cossack Hetman State.

Нація в боротьбі за своє існування 1932-1933 в Україні і діяспорі. Марунчак, Михайло.
УВАН.
140с. 23см. Мова--U. Вінніпеґ, 1985.
Предмет(и): Famine, Emigration.

Нація в боротьбі. За Україну. Задоянний, Василь.
т.1. 289с. 28см. Відбитки статтей з різних газет і журналів. Мова--U.
Предмет(и): Army - Sitch Riflemen, 1914-1919.

Нація в війні: сучасні погляди на війну. Гончаренко, Іван.
Молода Україна.
60с. 25см. Мова--U. Париж, .

Нація в поході: програмові питання в гетьманській літературі. Шемет, Сергій.
Булава.
46с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1960.

Нація на світанку: роман у двох томах. Кухар, Роман Володимир.
Українське видавництво (т.1 "Мир", т.2 "Війна").
2 т. 21см. 2 примірники. автографи. Мова--U. Мюнхен, 1973.

Нація поневолена але державна. Галайчук, Богдан.
Сучасна Україна.
97с. 17см. 3 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1953.

Нація як правна ідея й інтернаціонал. Реннер, К.
Голос Правди.
29с. 23см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1918.
Предмет(и): Law.

Нація: ежемьсячньій общественно политическій журнал издаваемьій Верховньім Совьтом Всероссійской Фашистской Партіи. No. 2, 7(incomplete), 1936.
(Редактор Олег Викт. Константинов)
72с. 26см. Мова--R. Шанхай, .
Предмет(и): Russian Jewish Relations.

Национальная Организация Русских Демократов (НОРД): основньіе положения нашей платформьі.
15с. 13см. Мова--R.

Национальная политика КПСС в ее историческом развитии. Майстренко, Иван.
Сучасність.
223с. 19см. 2 примірники. Мова--R. Мюнхен, 1978.
Предмет(и): Communism.

Национальная проблема СССР. Петров-Скиталец, Е.
Кронштадской Группьі.
51с. 21см. 3 примірники. Мова--R. Монхен, 1965.

Национальность и родопроисхождение ИванаФедорова, первопечатника в Москве. Лукомский, В.К.
Издание емигрантов из Вязьмьі (Передрук статті з книги: "Академия Наук СССР. Институт книги, документьі и письма. Иван Федоров первопечатник", Москва, 1935).
167-174с. 22см. Мова--R. Вязьма-Нью Йорк, 1966.
Предмет(и): Fedorov, Ivan, 1525-1583.

Национальность и родопроисхождение ИванаФедорова, первопечатника в Москве. Лукомский, В.К.
Издание змигрантов из Вязьмьі.
167-174с. 22см. Мова--R. Нью Йорк, 1966.
Предмет(и): Fedorov, Ivan, 1525-1583.

Национальньіе проблемьі и перестройка. Чалидзе, Валерий.
Публікація Халілзе.
215с. 18см. Мова--R. Бенсон, 1988.

Национальньій вопрос в СССР. Документьі.
426с. 14цм. Мова--R.
Предмет(и): Demography.

Национальньій вопрос в СССР: сборник документов. Купчинский, Роман, Укладач.
Сучасність.
440с. 20см. 2 примірники. Мова--R.
Предмет(и): Demography.

Национальньій вопрос в Советском Союзе.
Союза Украинской Социал-Демократической Молодежи.
22с. 18см. 2 примірники. Мова--R. Париж, 1959.
Предмет(и): Demography.

Национальньій состав населения СССР (по итогам переписи 1959 г.). Исупов, А.А.
Статистика.
58с. 21см. poor condition. Мова--R. Москва, 1961.
Предмет(и): Demography.

Нацистские военньіе преступники и их покровители. Иванов, В.Г.
Знание.
61с. 20см. Мова--R. Москва, 1985.
Предмет(и): World War II, 1939-45, Criminals.

Начерк історії української літератури. Загальна бібліотека, ч.1-6, 94-98. Лепкий, Богдан (1872-1941).
Галицька накладня.
2 т. 18см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Коломия, .

Начерк історії української літератури: Фотопередрук з післясловом ОлексиГорбача (т.1 Ляйпціґ 1923, т.2 Коломия 1912,Zarys liter.Ukr.Krakow 1930). Лепкий, Богдан.
УВУ (See: Ukrains'kyi Vil'nyi Universytet, Filosofichnyi Fakul'tet, Ukrains'ke literaturoznavstvo, vypusk 5).
21см. Мова--U. Мюнхен, 1991.

Начерк історії українського мистецтва. Голубець, Микола.
Видавництво Чарторийських.
262с. 18см. 3 примірники. Мова--U. Ню Йорк, 1973.
Предмет(и): Art - History.

Начерк граматики української мови. Лазарук, Ярослав.
Накладом автора.
63с. 16см. poor condition. Мова--U. Броди, 1936.
Предмет(и): Language.

Начерк підручника для українських молодших старшин й підстаршин.
Видання "Української Стрілецької Громадив Канаді".
413с. 15см. Мова--U. Саскатун, 1938.
Предмет(и): Army.

Начерк соціології. Ахеліс, Тома.
Українська накладня.
160с. 17см. Мова--. Київ-Ляйпціґ, . Предмет(и): Sociology.

Начерк стилістики, поетики і реторики з додатком про красу мови і будовувірша. Лучаковський, Константин.
Українська Видавнича Спілка.
64с. 18см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Вінніпеґ, 1917.
Предмет(и): Literature - History and criticism, Language.

Начерк українського письменства. Семчук, Стефан.
Накладом БУК-а.
94с. 20см. 2 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1948.

Наш Владика: у річницю Екзархату східноїКанади.
Наша Мета.
78с. 25см. 3 примірники. Мова--U. Торонто, 1949.
Предмет(и): Ukrainians in Canada.

Наш Київ святий пограбований, зруйнований, поганьблений. Пачовський, Жасиль.
Брама Софії.
24 рисунки церков Києва, 5с. пояснень до рисунків, poor cond. Мова--U-E.
Предмет(и): Church - Orthodox.

Наш Київ: рисунки.
24 рисунки. 31см. poor condition. Мова--U.
Предмет(и): Kyiv.

Наш Львів: ювілейний збірник 1252-1952.
Червона Калина.
212с. 26см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1953.
Предмет(и): Lviv.

Наш Прапор. Одноднівка з нагоди посвячення прапора 1-г0 Куреня УПЮ ім. Митрополита А.Шептицького в Монтреалі 31 жовтня 1965.
Plast Ukrainian Youth Association of Canada.
20p. 25cm. Мова--U. Монтреаль, 1965.
Предмет(и): Plast.

Наш Президент. Фотохроніка.
Свенас.
20цм. Мова--U. Київ, 1994.
Предмет(и): Politics and Government.

Наш Стефаник. Погребенник, Федір.
Україна.
44с. 20см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1974.
Предмет(и): Stefanyk, Vasyl', 1871-1936.

Наш Шевченко. Збірник-Альманах у сторіччя смерти Поета 1861-1961. Давиденко і інші, В, Редактор.
Свобода, Свобода (А.Драган, І.Кедрин, Б.Кравців, Л.Луців, В.Стецюк).
256с. 24цм. Мова--U-E. Джерзі Ситі, 1961.
Предмет(и): Shevchenko, Taras, 1814-1861.

Наш бій за державність: історична епопея. Огієнко, Іван (1882).
Наша культура.
Частини 1,2. 23см. Мова--U. Вінніпеґ, 1966.

Наш національний герб. Онацький, Є.
Українське видавництво "Перемога" (Shelved under: Онацький, Є.: "Наше національне ім'я").
40с. 19см. Мова--U.
Предмет(и): Emblems.

Наш прапор: ілюстрований дводенник. рік 6, ч.88, 1938.
Українська Преса (Іван Тиктор) (Відповідальний редактор М.Струтинський).
Shelved in Press file 1. Мова--U. Львів, 1938.

Наш рідний край: вип.12.
87с. 20см. Мова--U. Полтава, 1991.
Предмет(и): Poltava, Education.

Наш світ: ілюстрований, літературний і популярно-науковий тижневик. Рік ІІ, 1925, ч.1.
Редактор-видавець В. Островський.
20с. 32цм. Мова--U. Варшава, 1925.

Наш славний обряд. Соловій, М.М.
Слово Доброго Пастиря.
64с. 15см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1961.
Предмет(и): Church - Catholic, Religious Orders.

Наш стяг: орґан Галицької Комуністичної Молоді за кордоном. Рік 2, ч.4, 1922.
Мова--U. Відень, .

Наш театр: книга діячів українського театрального мистецтва 1915-1975. Shelved under: Наук.Тов.ім.Шевченка. Секція історії України. Комісія Театрознавства. Збірники. т.1, 1975. Лужницький, Григор.
ОМУС.
847с. 27см. фотографії. Мова--U. Нью Йорк, 1975.
Предмет(и): Theater.

Наш шлях. Ювілейна одноднівка з нагоди 20-ліття СУМА ім. Лесі Українки вБофало 1950-1970.
Осередок СУМА.
43с. 22цм. 2 примірники. Мова--U. Бофало, Н.Й, 1970.
Предмет(и): Spilka Ukrains'koi Molodi (SUM).

Наші 70-літні сіячі на освітній ниві.
Коміт.по вшанув.70-ліття діячів на ниві укр.шкільництва у В.Британії.
31с. 22см. Мова--U. Рочдейл, 1962.
Предмет(и): Education.

Наші історичні джерела в московській інтерпретації. Корчмарик, Богдан.
20с. 23см. Мова--U.
Предмет(и): History - Sources.

Наші будні. рік 1, ч.1-3, 1947; рік 2, ч.4-6, 1948.
Табор Українських Полонених ч.80. ВеликаБританія (Редагує колегія З архіву Ореста Городиського).
35см. xerox copy. тираж 50 примірників. Мова--U. Горблінг, Сліфорд, 1947-48.
Предмет(и): Army - Periodicals, Ukrainians in Great Britain.

Наші визначні жінки: літературні характеристики-силуети. Русова, Софія.
СУА.
105с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1945.
Предмет(и): Women.

Наші втрати 1958 р.. Величківський, Микола.
Український Господарник.
32с. 20см. Мова--U. Нью Йорк, 1958.

Наші втрати в лісивництві 1959 р.. Величківський, Микола.
Український Господарник.
28с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1959.

Наші діти і їх виховання. Мацьків, Володимир.
Накладом учительської громади в Філядельфії.
57с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Філядельфія, 1966.
Предмет(и): Education.

Наші діти в небезпеці. Білинський, Р., Р.
Самопоміч.
32с. 18см. 3 примірники. Мова--U. Ню Йорк, 1959.

Наші дні. Наша Книгозбірня, ч.7, 1947. Данський, О.
Наша Книгозбірня.
96с. 21см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Мюнхен, 1947.

Наші дні. Рік 2, Ч.1-12, 1943.
Українське Видавництво.
41см. Мова--U. Львів, 1943.

Наші завдання. Теличко, К.
Централя Союзу Українців Самостійників.
28с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Едмонтон, 1961.

Наші завдання: збірка статтей. Германюк, Максим.
Поступ.
176с. 23см. Мова--U. Вінніпеґ, 1960.
Предмет(и): Church.

Наші ймення, їх походження та значення. Ірклієвський, Василь.
Накладом автора.
243с. 24см. Мова--U. Мюнхен, 1968.

Наші лічничі ростини: Практичний підручник для пізнавання, збирання і сушення лічничих ростин для продажі і домашнього лічення. Велигорський, Михайло.
Говерля.
80с. 17см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1962.
Предмет(и): Health.

Наші назви для днів тижня та для місяців. Горбач, Олекса.
(Відбитка з "Християнського Голосу", р.ХІІ, ч.20-23, 1960)
14с. 18см. Мова--U. Мюнхен, 1960.
Предмет(и): Language.

Наші позиції. Українська Демократична Республіканська Партія, .
29с. 30цм., xerox copy. Мова--U.

Наші страви. Савич, Олена.
(На доручення Булави Кр. Командантки Пластунок)
74с. 15см. Мова--U. Баварія, Німеччина, 1947.
Предмет(и): Cooking.

Наші сучасні проблеми: причинок до звеличення св. Йосафата, ЧСВВ у 100- річчя його канонізації. Ковалик, Володимир.
ОО Василіян у ЗДА.
100с. 23см. Мова--U. Нью Йорк, 1969.
Предмет(и): Saints.

Наші часи. Вірлий, Ігор.
Слово, Накладом Володимира Кунанця.
32с. 18см. very poor condition. Мова--U. Львів, 1935.
Предмет(и): Fascism.

Наша Армія Радянська.
Радянська школа.
237с. 21см. Мова--U. Київ, 1985.
Предмет(и): Army.

Наша Батьківщина. Забіла, Наталя.
Молодь.
43с. 27см. Мова--U. Київ, 1950.

Наша Богослужбова мова: Нарис історії. Лев, Василь.
УКУ.
8с. 28см. Мова--U. Рим, 1974.
Предмет(и): Language - History.

Наша Валка: Голод в Україні 1932-1933. Комар, Антон.
В.Дідюка, Накладом Автора.
32с. 21см. Мова--U. Торонто, 1966.
Предмет(и): Famine.

Наша Канада.
Prepared by Community Branch Department of Education.
94с. 17см. Мова--U. Торонто, .
Предмет(и): Ukrainians in Canada.

Наша Січ-мати: хроніка-повість зі шкільного життя. Дитячий книгозбір, випуск 159. Денисенко, М.
Говерля.
32с. 18см. Мова--U. Нью Йорк, 1959.

Наша Свята Церква. Трух, Андрій.
Слово Доброго Пастиря.
36с. 16см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1953.
Предмет(и): Church - Catholic.

Наша батьківщина. Тесля, Іван.
Українське Видавництво.
178с. 20см. 2 примірники. Мова--U. Краків, 1942.

Наша боротьба. Доленко, В.А.
8с. 23см. Мова--U. Нью Йорк, 1953.

Наша боротьба: орган Оргбюро УРДП. Ч.4. Українська Революційно-Демократична Партія, .
53с. 30цм. Poor condition. Мова--U.

Наша бувальщина: історія України для молоді. Терлецький, Маркіян.
Говерля.
47с. 25см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1956.
Предмет(и): History.

Наша газетна мова. Гладкий, Микола.
державне Видавництво України (Shelved under: Український Вільний Університет. Філософічний Факультет. Українські граматики, випуск 9).
174с. 22см. Мова--U. Київ, 1928.
Предмет(и): Language, Journalism.

Наша громада: минуле сел Ясюнка, Крива іБаниця на Лемковині. Докля, Теодор.
Накладом автора.
128с. 23см. Мова--U. Йонкерс, 1969.
Предмет(и): Lemky.

Наша дійсність. Збірник.
Православний українець.
31с. 22цм. Мова--U. Рочестер, Н.Й, 1978.
Предмет(и): Church - Orthodox.

Наша допомога хворому. Парфанович-Волчук, Софія.
118с. 21см. ілюстрації. Мова--U. Авґсбурґ, 1946.
Предмет(и): Health.

Наша дума, наша пісня: огляд культурно- освітньої діяльності Ліги Американських Українців. Тарновський, М.
Видання Ліги Американських Українців.
20см. Мова--U. Нью Йорк, 1975.
Предмет(и): Ukrainians in the United States.

Наша земля, її утворення й минувшина: основи ґеольоґії. Раковський, Іван.
Накладом фонду "Учітеся брати мої".
149с. 17см. poor condition. Мова--U. Львів, 1925.

Наша кров на своїй землі. Сергійчук, Володимир, Володимир.
Українська Видавнича Спілка.
67с. 20см. Мова--U. Київ, 1997.
Предмет(и): Army - Insurgent, 1942-53, Orh. Ukrains'kykh Natsionalistiv.

Наша літературна мова: як писати й говорити по-літературному: мовні нариси. Огієнко, Іван (1882).
Наша культура.
424с. 20см. 3 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1958.
Предмет(и): Language.

Наша національна назва. Женецький, Степан.
Накладом 2-го Відділу Оборони Лемківщинив Йонкерс, Н.Й..
77с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1962.

Наша орієнтація. Липинський, Вячеслав (1882-1931).
63с. 23см. 3 примірники. Мова--U. Торонто, 1953.

Наша пані цісарева: пісня з часів австро-угорської монархії.
14с. 15см. poor condition. Мова--U.

Наша поезія в 1901 році. Франко, Іван (1856-1916).
16с. 22см. Мова--U.

Наша політика. Грушевський, Михайло (1866-1934).
119с. 22см. Мова--U. Львів, 1911.

Наша політична термінологія. Косик, Володимир.
42с. 23см. Мова--U. Тайпей, 1960.

Наша правда. Рік 4, ч.1(2), січень 1924.
Видає Комуністична Партія Західної України.
23см. Мова--U. Львів, .
Предмет(и): Communism - Periodicals.

Наша правда: видає Комуністична Партія Західної України. Рік 3, ч.1, 1923.
(Редаґує колєґія)
2 примірники. Мова--U. Львів, .

Наша рідна мова: ґеоґрафія України і характер українця, поляка і маскаля.
Українська Видавнича Спілка.
30с. 18см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Вінніпеґ, 1917.
Предмет(и): Geography.

Наша релігія: катехизм для української католицької молоді. Луговий, А.
142с. 16см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Йорктон, 1953.
Предмет(и): Church.

Наша родина: иллюстрованньій сборникь для простонародного читанья. Купчанко, Григорій, составитель.
Изданіе Минкусь.
236с. 24см. 2 примірники. Мова--U. Нью-Іоркь-Берлинь, 1924.

Наша слава: етнографічний збірник, опис сіл й містечок полудневої Рогатинщини, з додатком переказів-легенд про старовинні могили, руїни замків... Пасічник, Митро (1902).
70с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1954.
Предмет(и): Ethnography.

Наша слава: щоквартальний літературно-мистецький та інформаційно-публіцистичний часопис середньої школи #1 ім.В.Стефаника в Коломиї. ч.2, 1991.
Видруковано 999 примірників. Мова--U. Коломия, 1991.
Предмет(и): Education.

Наша тактика: відповідь на найважніші питання. Стахів, Матвій, Матвій.
(Відбитка з "Громадського Голосу")
76с. 14см. Мова--U. Львів, 1936.

Наша українська школа при Осередку СУМА ім. УПА у Філядельфії 1964-1974.Ювілейна книга НУШ.
99с. 29цм. Мова--U. Філядельфія, 1974.
Предмет(и): Education - US, Ukrainian.

Наша харитативна акція. Злучений УкраїнськийАмериканський Допомоговий Комітет (ЗУАДК), .
ЗУАДК.
38с. 21см. Мова--U. Філядельфія, 1954.

Наша хатка: оповідання для дітей. Савицька, Іванна.
Учительська Видавнича Спілка (Передмова Володимира Радзикевича).
21см. Мова--U. Філядельфія, 1957.

Наша християнська традиція. Українська Духовна Бібліотека. Катрій, Юліян.
ОО. Василіян.
313с. 21цм. Мова--U. Нью Йорк-Рим, 1988.
Предмет(и): Church - Catholic - Directories.

Наша школа наша перемога. Олексів, Петро.
75с. 23см. Мова--U.
Предмет(и): Education.

Наша школа-наша перемога. Олексів, Петро, Укладач.
Видав о. Петро Олексів.
75с. 23цм. Мова--U-E. Стемфорд, 1940.
Предмет(и): Education - US, Ukrainian.

Наша школа: науково-педагогічний журнал.Рік 1, кн. 1/2-3/4, 1909; Рік 2,кн. 1-2, 1910.
Орган Товариства "Учительська Громада" у Львові (Редактор Іл. Карбулицький. Виходить 4 рази на рік).
25cm. Мова--U. Львів, .
Предмет(и): Education.

Наше Полісся. Бібліотека Літопису Волині, ч.2. Одрач, Федір.
68с. 19см. 2 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1955.
Предмет(и): Polissia.

Наше військо.
ОО Василіян, Торонто, Наша Слава. Нашим Дітям ОПДЛ (Ілюстрації і обкладинка Михайла Дмитренка).
24см. тираж 6000 примірників. Мова--U. Торонто, 1952.
Предмет(и): Army.

Наше довкілля під час мандрівки. Кульчицький-Ґут, Євген.
Молоде життя.
16с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Авґсбурґ, 1948.

Наше житє і єго конець (незвичайно цікава і поучаюча збірка). Белеґай, М.М.
60с. 22см. Мова--G. Едмонтон, 1917.

Наше минуле й майбутнє в Америці. Стахів, Матвій, Матвій.
Український робітничий Союз.
84с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Скрентон, 1950.
Предмет(и): Ukrainians in the United States.

Наше національне ім'я. Наш національний герб. Онацький, Є.
Українське видавництво "Перемога".
40с. 19см. Мова--U.
Предмет(и): Emblems.

Наше письменство: короткий огляд Української літератури від найдавніших до теперішніх часів. Літературна бібліотека, ч.4. Лепкий, Богдан (1872-1941).
Поспішна, Українське видавництво.
135с. 20см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Краків, 1941.
Предмет(и): Literature - History and criticism.

Наше слово: демократичний часопис на Сході України, ч.3/4, 1995.
(Засновник: Товариство "Просвіта". Редактор І. Бірчак)
Мова--U. Артемівськ, 1995.
Предмет(и): Newspapers.

Наши сказки. Боголюбская и другие, М, составитель.
Детская Литература (Табенкина А).
192с. 22см. Мова--R. Москва, 1965.

Наши сказки: Сказки и песенки народов СССР.
Детская литература.
191с. 22см. Мова--U. Москва, 1966.
Предмет(и): Tales.

Наши степи прежде и теперь. Докучаев, В.В.
Госуд. изд-во Сельскохозяйственной Литературьі.
151с. 20см. Мова--R. Москва, 1953.

Нашим дітям: неперіодичний збірник-альманах, ч.1.
С. Слюсарчук, Мюнхен, Накладом Кооперативи "Лябор", видавничийвідділ у Мюнхені.
31с. 22см. poor condition. Мова--U. Мюнхен, 1947.

Нашим найменшим: вибрані вірші і казки. Популярна бібліотека, книжка ч.4.
Заграва (Обгортка роботи Юрія Кульчицького).
64с. 15см. Мова--U. Фельдкірх-Форарльбер, 1946.

Нащадки Мономаха. Толочко, П.П.
Наукова думка.
118с. 17цм. Мова--U. Київ, 1972.

Нащадки Мономаха. Толочко, П.П.
Наукова думка.
118с. 17см. Мова--U. Київ, 1972.
Предмет(и): History - Kievan Rus'.

Нащадки скіфів: роман. Владко, Володимир.
Дитячої літератури.
391с. 21см. Мова--U. Київ, 1958.

Нащадки сонця: поезії. Корсюк, Микола.
Критеріон.
85с. 17см. Мова--U. Бухарест, 1972.

Не ілюстрація-відкриття!: літературно-критичні нариси і портрети. Новиченко, Леонід.
Радянський письменник.
325с. 21см. Мова--U. Київ, 1967.
Предмет(и): Literature - History and criticism, Writers.

Не було виходу...: історія одної парцеляції: оповідання з галицького життя. Видання товариства "Просвіта", ч. 716. Чайковський, Андрій.
Просвіта.
62с. 20см. 2 примірники. Мова--U. Львів, 1927.

Не вбивай. Лепкий, Богдан (1872-1941).
Зінабург, Берлин, Українська Накладня (Трильоґія "Мазепа", ІІ).
395с. 21см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Київ-Ляйпціґ, .

Не вбю його. Будзиновський, Вячеслав.
Накладом Дешевої Української Бібліотеки.
40с. 17см. Мова--U. Львів, 1937.

Не дам загинуть Україні!. Лук'яненко, Левко.
Софія (Автограф автора).
510с. 22см. Мова--U. Київ, 1994.
Предмет(и): Prisoners - Political.

Не дискутувати, а викривати!. Коваль, В.
Видання Головної Управи СУМА.
59с. 18см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Нью Йорк, 1952.

Не для дітей: літературно-критичні статті і есеї. Шевельов Шерех, Юрій.
Пролог (Стаття: "Українська еміґраційна література в Европі 1945-1949").
414с. 19см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1964.
Предмет(и): Literature - History and criticism.

Не допари. Панська воля. Максим Грімач. Отець Андрій. Два сини. Данило Гурч: народні оповідання. Загальна бібліотека. Маркович, Марія (1834-1907).
Оренштайна Кисілевсь, Галицька Накладня. Ruthenian Book-Store.
62с. 17см. poor condition. Мова--U. Вінніпеґ-Коломия, .

Не кількістю - вмінням. Старіков, І.М.
Політичної літератури.
54с. 20см. Мова--U. Київ, 1983.

Не клени! Образ з життя народа в однім акті. Сурмач, Роман.
16с. 17см. 2 примірники. Мова--U. Джерзи Ситі, 1917.
Предмет(и): Drama.

Не любо-не слухай, брехать не мішай. Безшлях, Т.
З інтернаціональної друкарні.
54с. 17см. 2 примірники. Мова--U. Торонто, .

Не минає молодість: поезії. Ткаченко, Валентина.
Художньої літератури.
202с. 15см. Мова--U. Київ, 1966.

Не піддавайся біді: оповіданє зі селянського житя. Чайковський, Андрій.
Українська Книгарня.
64с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Едмонтон, .

Не плач Рахіле...: різдвяна містерія-драма. Тис, Юрій, Юрій.
Миколи Денисюка.
32с. 16см. 2 примірники. Мова--U. Буенос-Айрес, 1952.
Предмет(и): Drama.

Не плач Україно: Вибрані поезії. Овечко, Іван.
(Автограф автора. З бібліотеки Івана Рудницького)
43с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Лос Анжелес, 1965.

Не родися красний, але щасний: брат із місяцем, сестра зі звіздами і прекрасна Олена. Гнатюк, Володимир.
Накладом Української книгарні.
48с. 18см. Мова--U. Скрентон, 1916.

Не руйнуй!.
Інформаційний випуск ГЕ ФКУ.
17с. 21см. Мова--U. Нью Йорк, 1974.

Не сдано в архив... Алисов, Денис.
Московский рабочий.
77с. 17см. Мова--R. Москва, 1984.

Не скує душі живої!.... Демидчук, Семен.
Накладом Бюра Делеґації "Головної Української Ради" з Відня.
30с. 21см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Нью Йорк, 1915.

Не словом єдиним: діялог. Рахманний, Роман.
Тризуб.
84с. 23см. Мова--U. Вінніпеґ, 1971.

Не сміши мене: роман. Райнов, Богомил.
Молодь (З болгарської переклали Софія Скирта та Іван Сварник).
243с. 20см. Мова--U. Київ, 1988.

Не спитавши броду: повість. Франко, Іван (1856-1916).
Наукова думка.
241с. 18см. Мова--U. Київ, 1966.

Не той козак, хто поборов, а той козак, хто "вивернеться". Мазуренко, Галя.
Накладом автора.
76с. 19см. Мова--U. Лондон, 1974.

Не хлебом единьім: роман в четьірех частях. Дудинцев, В.
Издание Центрального Обьединения Политических Змигрантов из СССР.
296с. 24см. Мова--R. Мюнхен, 1957.

Не читальник. Мартович, Лесь (1871-1916).
Українська Книгарня.
69с. 22см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Едмонтон, .

Неаполь скифский: путеводитель. Махнева, О.А.
Крьім.
29с. 17см. Мова--R. Симферополь, 1968.
Предмет(и): Antiquities.

Небіж Рамо. Дідро, Дені.
Державне вид-во художньої літератури (Shelved under: Diderot, Denis: "Chernytsia").
258с. 21см. Мова--U. Київ, 1963.

Небіжчик-ходить: оповідання. Будзиновський, В.
Накладом автора.
78с. 24см. Мова--U. Львів, 1924.

Небесні вірші: поезії й поема "Добро і зло". Черінь, Ганна.
Видавництво Юліяна Середняка.
107с. 20см. друковано 1000 примірників. Мова--U. Буенос Айрес, 1973.

Небесна манна: збірник стихів Св.Письма на кожний день в році.
Товариство Дослідників Святого Письма (Перше видання в українській мові).
365 молитов без паґінації. Мова--U. Вінніпеґ, 1959.
Предмет(и): Bible - Prayer books.

Небесний змій. Гуменна, Докія (1904).
Науково-Дослідне Товариство Української Термінології.
262с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1982.

Невідомі автографи Івана Франка. Мельниченко, О.Г.
Наукова думка.
79с. 20см. Мова--U. Київ, 1966.
Предмет(и): Franko, Ivan, 1856-1916.

Невідомі листи Г.Ф. Квітки-Основ'яненка. Попов, П.М.
Наукова думка.
50с. 17см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1966.
Предмет(и): Kvitka-Osnovianenko, Hryhorii, 1778.

Невідступне минуле. Кардиналовська, Тетяна.
П.Коць.
73с. 20цм. Мова--U. Київ-Нью Йорк, 1992.

Невільники: хінська повість. Стругатський, Ілля.
Державне вид-во України.
133с. 19см. Мова--U. Київ, 1929.

Невдала регабілітація Сушка-убійника: з приводу книжки Романа Сушка: "Хто вбив полковника Отмарштейна". Чеботарів, Микола.
Правда.
87с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Варшава, 1933.

Невдалий Линч: оповіданє. Чернецький, Сава.
Видавництво Руської Книгарні (Shelved under: Chernets'kyi Sava "Zhinochyi Iazyk").
55с. 16см. Мова--U. Скрентон, 1913.

Невигадане життя. Ґольдін, А.
Молодь.
189с. 20см. Мова--U. Київ, 1983.

Невигадане життя: Оповідання. Первомайський, Леонід (1908).
Радянський письменник.
324с. 21см. Мова--U. Київ, 1958.

Невигадане: оповідання. Галан, Анатоль.
Видавництво Юліяна Середяка.
319с. 18см. 2 примірники. Мова--U. Буенос Айрес, 1967.

Невидимі стигмати. Рудницька, Мілена.
Товариство за патріярхальний устрій Української католицької церкви.
514с. 25см. Мова--U. Рим-Мюнхен-Філядельф, 1971.
Предмет(и): Slipyi, Iosyf, 1892-1984.

Невидимий чоловік: Фантастична повість. Wells, Herbert.
Накладом Народного Видавництва.
180с. 20см. poor condition. Мова--U. Вінніпеґ, .

Невинна: Оповіданє. Просьвіта, ч.325, за май 1907. Левицький, Іван.
НТШ, Львів, Коштом і заходом Товариства "Просьвіта".
32с. 19см. Мова--U. Львів, 1907.

Невиспівані пісні: вибрана лірика і проза. Купчинський, Роман.
Бурлаки.
124с. 24см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1983.

Невицьке - "Верховина". Сова, П.П.
Карпати.
17см. Мова--U. Ужгород, 1975.
Предмет(и): Carpathian Mountains.

Невмеруща пісня. Ювілейний альманах хору"Думка" в Нью Йорку 1949-1959.
Думка.
111с. 28цм. Мова--U. Нью Йорк, 1960.

Невольник: драма. Карпенко-Карий, Іван (1845-1907).
Свобода.
43с. 18см. poor condition. Мова--U. Джерзі Ситі, 1919.
Предмет(и): Drama.

Невольник: драма в 5-ох діях зі співами і танцями після поеми Т.Шевченка. Карпенко-Карий, Іван (1845-1907).
44с. 19см. Мова--U. Джерзі Ситі, 1915.
Предмет(и): Drama.

Невольник: драматичні малюнки у 5-ти одмінах, з поеми Т.Г.Шевченка "Невольник". Кропивницький, Марко.
36с. 23см. Мова--U. Львів, 1927.
Предмет(и): Drama.

Невольнича муза: вірші 1973-1981 років. Бібліотека "Смолоскипа", ч.63. Калинець, Ігор, Ігор.
Смолоскип (Вступна стаття - Данило Гусар Струк).
452с. 24см. Мова--U. Балтимор-Торонто, 1991.
Предмет(и): Prisoners - Political.

Негербовії ґенеалогії: збірка віршів. Гаврилюк, Юрій.
Думка.
24с. 15см. Мова--U. Більськ, 1988.

Недільні Вісті. Суспільно-релігійний тижневик: ч.1-7, 1945; 1-2, 3, 194625, 33, 35, 1947.
Греко-католицький Деканальний Уряд для українців в Тиролю.
Poor condition. Мова--U. Інсбрук, 1945-1947.

Недільні проповіді з додатком Різдва і Богоявлення. Форостій, Теодор О..
Воскресіння.
182с. 20см. Мова--U. С.Бавнд Брук-Київ, 1992.
Предмет(и): Church - Orthodox.

Недільний ранок: оповідання. Шуварська-Шумилович, Ірина.
64с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1962.

Недїля, Рік 2, ч.21,22, 1912.
Видавнича спілка "Діла" (Редаґує: Ярослав Весоловський).
32см. Мова--U. Львів, .

Недавня гетьманщина: у 15-ті роковини гетьманщини. Самовидець, .
(Передрук з "Січи")
64с. 22см. 2 примірники. poor condition. Мова--U.

Недолюдки: бувальщина в 3-ох діях. Ванченко-Писанецький, .
Накладом Української Книгарні.
46с. 21см. poor condition. Мова--U. Нью Йорк, 1919.
Предмет(и): Drama.

Недоля побіджених і клопоти побідників. Самоосвіта, ч.75. Левицький, В.
Накладом "Самоосвіти" (Shelved under: Левицький, В. "Повоєнні журби світа").
54с. 17см. 2 примірники. Мова--U. Львів, 1936.

Недорічники. Якимчук, Т.
Березіль.
51с. 23см. Мова--U. Париж, 1932.

Недоспівана пісня: збірка лірично-епичних поезій. Даниленко-Слобідський, Кость.
Українські вісті.
76с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Новий Ульм, 1966.

Недостачі української письменницької мови з граматичним додатком. Николишин, Дмитро.
Накладом "Учительської Громади".
146с. 16цм. Мова--U. Коломия, 1923.
Предмет(и): Language.

Недостріляні. Підгайний, Семен.
Україна.
2 ч. 128с. 21см. 3 примірники. Мова--U.
Предмет(и): Prisoners - Political, Concentration Camps - Soviet Union.

Недуга рака. Кіцменталь, .
Накладом Української Друкарні (В цілях конспірації під цією обкладинкою була видана інша книжка: see: війна і революція).
192с. 16см. poor condition. Мова--U. Перемишль, 1932.

Незібрані твори. Васильченко, Степан (1878-1932).
Державне Літературне Видавництво.
236с. 20см. Мова--U. Київ, 1941.

Незабудки: Поезії. Забашта, Любов.
Дніпро.
182с. 15см. 3 примірники. Мова--U. Київ, 1966.

Незабудька з Франції або Свята Жермена пастушка з Пібраку. Д'Есколя, Маргарита.
Накладом квартальника "Слідами малої Святої".
39с. 16см. Мова--U. Париж, 1949.

Незабудьки: вірші для дітей. Савицька, Іванна.
(Мистецьке оформлення Олени В.-Войтович)
29см. Мова--U. Филаделфія-Нью Йорк, 1959.

Незабутий злочин: свідчення про винищування Москвою Українського народу. Білий, Дмитро.
Демократ.об'єдн.бувших політ.репрес.українців з-під совєтів у Німеччин (Видання ІІ).
211с. 24см. Мова--U. Мюнхен, 1988.
Предмет(и): Famine, Prisoners - Political.

Незабутні Роки 1945-1950. Пам'яткове видання. Семчишин і інші, Мирослав, Гол.редактор.
Комітет колішніх учнів Української Реальної Гімназії в Зальзбурзі (Іван Головінський, Зеновія Кучма-Кулинич, Володимир Стойко).
227с. 28цм. Мова--U. Нью Йорк-Чікаґо, 1987.
Предмет(и): Education.

Незабутні дні горінь. Самійленко, Поліна.
Мистецтво.
82с. 21см. Мова--U. Київ, 1970.

Незабутні сторінки дружби: Т.Г. Шевченкоі Білорусія. Чайковський, Богдан.
Дніпро.
185с. 21см. Мова--U. Київ, 1964.
Предмет(и): Shevchenko, Taras, 1814-1861, Ukrainian Belorusian Relations.

Незабутні українські дні в Римі: спостереження і враження очевидця. Тарнавський, Володим, Володимир.
Українські Вісті, Накладом видавництва "Кобзар".
80с. 23см. Мова--U. Едмонтон, 1970.

Незабутні: літературні нариси. Бібліотека "Українського слова", ч.4. Лепкий, Богдан (1872-1941).
Українське слово.
82с. 16см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Берлін, 1922.

Незабутні: літературні нариси. Бібліотека "Українського Слова", ч.4. Лепкий, Богдан (1872-1941).
Говерля.
82с. 18см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1978.
Предмет(и): Writers.

Незабутнє, намеркнуче...: повість-спогади про Миколу Зерова. Цівчинська, Алла.
Накладом автора.
63с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1962.
Предмет(и): Zerov, Mykola, 1890-1941.

Незабутнє: оповідання, кіноповість. Довженко, Олександр (1894-1956).
Дніпро.
221с. 21см. Мова--U. Київ, 1974.
Предмет(и): Film.

Незабутня Ольга Басараб. Книш, Ірена, Редактор.
Накладом Організації Українок Канади ім.Ольги Басараб.
240с. 24см. Мова--U. Вінніпеґ, 1976.
Предмет(и): Women.

Незаймані сніги. Оповіді пошуків та знахідок. Гусейнов, Григорій.
Бібліотечка "Саксагані".
127с. 20см. Мова--U. Кривий Ріг, 1993.

Незакінчений зошит. Шпорта, Ярослав.
Радянський письменник.
254с. 17см. Мова--U. Київ, 1972.

Незборима нація. Рік 6, ч.11/12, 1997.
(Часопис висвітлює погляд національого обєднання "Державна Самостійнiсть України". Ред. Роман М.Коваль)
40ц Shelved in Press file 1. Мова--U. Київ, .

Незвичайні дива природи. Нєчаєв, А.П.
Робітнича книгарська і видавнича спілка (Переклад з російського М.Атаманюка).
39с. 21см. poor condition. Мова--U. Торонто, 1919.

Незвичайні пригоди Матія Сандорфа: Повість. Верн (Verne), Ю.
Українська Видавнича Спілка "Українського Голосу".
2 т. 18см. 2 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, .

Нездійснені пляни видання українських часописів. УВАН. Книгознавство. Бібліологічні Вісті 1, ч.2. Животко, Аркадій.
Наклдом Т-ва Прихильників УВАН.
23с. 25см. poor condition. Мова--U. Авґсбурґ, 1949.
Предмет(и): Press.

Нездоланні: Роман. Буряківець, Юрій.
Printed by A. Orel, Perth Amboy (Книга 2).
328с. 23см. Мова--U. Торонто, 1960.

Нездоланні: Роман. Буряківець, Юрій.
2 книги, 22см. Мова--U. Трентон, 1958.

Нездоланні: Роман. Буряківець, Юрій.
Вільна думка.
661с. 24см. Мова--U. Нью Йорк, 1991.

Нездоланний дух: мистецтво і поезія українських жінок, політв'язнів в СРСР.
Смолоскип.
136с. 31см. Мова--U. Балтімор-Чікаґо-Торо, 1977.
Предмет(и): Prisoners - Political - Women, Art.

Незмінні Карпати. Живучі традиції гуцулів. Виставка. Волинець, Любов, куратор.
Український Музей (Дар Миколи Галіва).
37с. 22см. 2 примірники. Мова--U-E. Нью Йорк, 1995.
Предмет(и): Hutsuls, Art - Exhibits.

Незнайома. Павлюк, Антін.
Русалка.
39с. 19см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Львів, 1922.

Незнищиме Товариство: до 110 річчя НТШ. Падох, Ярослав.
НТШ.
20с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1983.
Предмет(и): Naukove Tovarystvo im. T.Shevchenka.

Незримі скрижалі Кобзаря. Донцов, Дмитро.
Гомін України.
230с. 23см. Мова--U. Торонто, 1961.
Предмет(и): Shevchenko, Taras, 1814-1861.

Неизвращенная история Украиньі-Руси. Дикий, Андрей.
Правда о России.
419с. 23см. Мова--R. Нью Йорк, 1960.
Предмет(и): History.

Некрополи Боспорских городов. Гайдукевич, В.Ф, редактор.
АН СССР (Shelved under: Материальі и исследования по археологии СССР, т.69).
321с. 26см. Мова--R. Москва-Ленинград, 1959.
Предмет(и): Archaeology, Black Sea.

Некрополь Ольвії V-VI ст. до н.е.. Козуб, Ю.І.
Наукова думка.
180с. 23см. Мова--U. Київ, 1974.
Предмет(и): Antiquities.

Некультурна: новеля. Кобилянська, Ольга (1863-1942).
Галицька Накладня Якова Оренштайна.
61с. 17см. Мова--U. Коломия, .

Нема в світі правди: комедія на 2 дії. Чиборак, Гриць.
Театральна бібліотека.
27с. 15см. 2 примірники. Мова--U. Львів, 1936.
Предмет(и): Drama.

Нема правди без приповідки: українські прислів'я та приказки з Марамурешу. Бевка, Олекса, Упорядник.
Критеріон.
209с. 22см. Мова--U. Бухарест, 1984.
Предмет(и): Proverbs, Ukrainians in Romania.

Top of page

BRAMA -- Gateway Ukraine
Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ)
63 Fourth Avenue · New York, NY 10003 · USA
(tel) 212-254-5130 · (fax) 212-254-5239

Після гасел написаних латинкою, йдуть гасла написаниі кирилицею. Щоби знайти автора, предмет, назву чи слово в назві, треба користуватися ключем FIND (Ctrl-F) у Netscape. Можна друкувати кирилицею, і хоч надруковане слово у віконці FIND буде зашифроване, Netscape знайде потрібні гасла. Можна також завантажити текст каталогу на особистий комп'ютер і послуговуватись будь якою редакційною програмою при шуканні за гаслами.

These pages use CP1251 Cyrillic fonts for Ukrainian. If none of this is legible to you please go to the catalog in English or download Cyrillic fonts and keyboards which are obtainable for free at this website.

НАЗАД до Каталогу: [ АВТОР ] [ НАЗВА ] [ ПРЕДМЕТ ]

Порядок каталогу на сторінці: НАЗВИ.Ці сторінки влаштовує БРАМА
Авторське право (c) 1997-99 Наукове Товариство ім. Шевченка, всі права застережені

БРАМА -- УкраїНовини -- Громадська преса -- Календар --
Реклама на Брамі -- БРАМА пошук
Copyright © 1997-2011 BRAMA, Inc.tm, Inc. Всі права застережені.