Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ)
63 Fourth Avenue · New York, NY 10003 · USA
(tel) 212-254-5130 · (fax) 212-254-5239

Після гасел написаних латинкою, йдуть гасла написаниі кирилицею. Щоби знайти автора, предмет, назву чи слово в назві, треба користуватися ключем FIND (Ctrl-F) у Netscape. Можна друкувати кирилицею, і хоч надруковане слово у віконці FIND буде зашифроване, Netscape знайде потрібні гасла. Можна також завантажити текст каталогу на особистий комп'ютер і послуговуватись будь якою редакційною програмою при шуканні за гаслами.

These pages use CP1251 Cyrillic fonts for Ukrainian. If none of this is legible to you please go to the catalog in English or download Cyrillic fonts and keyboards which are obtainable for free at this website.

НАЗАД до Каталогу: [ АВТОР ] [ НАЗВА ] [ ПРЕДМЕТ ]

Порядок каталогу на сторінці: НАЗВИ.

BRAMA -- Gateway Ukraine

Материали для словаря древнерусского язьіка. T. 1-3. Срезневский, I.I.
(Репродуцировано фотомеханическим способом по изданию 1893-1912)
3 т. 29см. Мова--R. Москва, 1958.
Предмет(и): Church Slavonic language.

Материализм и емпириокритицизм. Ленин (Ульянов), Владимир (1872-1924).
Государственное издательство.
384с. 21см. Мова--R.
Предмет(и): Communism.

Материальі для истории старинной песенной литературьі в Подкарпатской Руси. С приложением зкскурса: "Карпатскорусский художник-писец Иоанн Югасе. Яворский, Ю.А.
Nakladem Sboru pro vyzkum Slovenska a Podkarpadske Rusi.
345с. 24см. Мова--U. Прага, 1934.
Предмет(и): ђusic.

Материальі и исследования по археологии СССР. т.10, 1949; т.16,19,23, 51; т.34,40, 1953; т.69, 1959; т.77, 1958.
АН СССР.
26см, 30см.. Мова--R. Москва-Ленинград, 1949-1958.
Предмет(и): Archaeology.

Материальі и исследования по археологии Северного Кавказа. Крупнов, Е.И, редактор.
АН СССР (Shelved under: Материальі и исследования по археологии СССР, т.23).
306с. 29см. Мова--U. Москва-Ленинград, 1951.
Предмет(и): Archaeology, Kavkaz.

Материальі кь исторіи русскоі контрь-революціи. Т.1: погроми по оффиціальньім документамь.
Общественная Польза.
451с. 22цм. Мова--R. С.-Петербургь, 1908.
Предмет(и): Russian Jewish Relations, History - Russia.

Материальі по археологии Северного Причерноморья в античную епоху, ч.1. Блаватский та інші Граков, Б.Н, В.Д.
АН СССР (Shelved under: Материальі и исследования по археологии СССР, т.19).
291с. 29см. Мова--R. Москва, 1951.
Предмет(и): Archaeology, Black Sea.

Материальі по археологии Юго-Западного Крьіма (Херсонес, Мангуп). Скржинская, Е.Ч, редактор.
АН СССР (Shelved under: Материальі и исследования по археологии СССР, т.34).
434с. 26см. Мова--R. Москва-Ленинград, 1953.
Предмет(и): Archaeology, Krym.

Материальі по геологии и нефтеносности Кузнецкого бассейна. Акад.наук СССР.Инст.геологии, .
АН СССР.
269с. 27см. Мова--R. Москва, 1960.

Материя и сознание. Михайлова, И.Б.
Политической литературьі.
46с. 17см. Мова--R. Москва, 1966.
Предмет(и): Philosophy.

Мати Божа в українській літературі. Мельник, Андрій.
ОО.Василіян.
64с. 19см. Мова--U. Торонто, 1965.

Мати й немовлятко: поради для наймолодших матерів. Ганьківський, В.
Заграва.
84с. 15см. Мова--U. Гайденав, 1947.

Мати короля: драма. Дибко, Ірина.
(Shelved under: Dybko, Iryna: "Na krylakh dum")
155с. 20см. Мова--U. Кліфтон, 1987.
Предмет(и): Drama.

Мати наймичка: драма. Бібліотека "Нового Житя", ч.3. Тогобічний, І.А.
(Перероблено з поеми Т.Г.Шевченка "Наймичка")
48с. 19см. poor condition. Мова--U. Олифант, 1920.
Предмет(и): Drama.

Мати помирила: жарт на одну дію. Запорізький, Олекса.
Д.Сажнина, Івана Манила ("Мати помирила", "Щасливий муж". Художнє оформлення Василя Залуцького).
48с. 14см. Мова--U. авґсбурґ, 1946.
Предмет(и): Drama.

Мати страдниця: образець із побуту нашихвиселенців в таборі в Ґмінді. Підгірянка, Марійка.
Америка.
26с. 16см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Філядельфія, 1922.

Мати-Страдниця. Підгірянка, Марійка.
Накладом М.Матвійчука.
42с. 21см. poor condition. Мова--U. Львів, 1929.

Мати: оповідання. Когуська, Н.Л.
Українська Видавнича Спілка.
29с. 23см. poor condition. Мова--U. Вінніпеґ, 1941.

Матусине благословення. Стороженко, О.
Говерля.
14с. 19см. Мова--U. Нью Йорк, 1959.

Мауглі: з Книги Джунглів. Кіплінґ, Редьярд (1865-1936).
Веселка (Малював Сергій Артюшенко).
202с. 22см. Мова--U. Київ, 1967.

Мафія. Штепа, П.
335с. 28см. Мова--U. Торонто, 1971.

Махабхарата: Книга вторая Сабхапарва илиКнига о собрании. Акад.наук СССР, .
АН СССР (Ответ. ред. Б.А.Ларин).
251с. 22см. Мова--R. Москва, 1962.

Махновщина и ее вчерашние союзники-большевики. Махно, Нестор (1884-1934).
Бібліотека Махновцев.
82с. 22см. Мова--R. Париж, 1928.
Предмет(и): Revolution - Ukrainian, 1917-1921.

Махновщина и ее вчерашние союзники-большевики: ответ на книгу М.Кубанина"Махновщина". Махно, Нестор (1884-1934).
Библиотека Махновцев.
62с. 19см. poor condition. Мова--R. Париж, 1928.
Предмет(и): Revolution - Ukrainian, 1917-1921.

Машина масового вбивства. Дубровський, В.
Український селянин.
38с. 17см. Мова--U. Мюнхен, 1954.
Предмет(и): Prisoners - Political.

Машина смерти: історія чрезвичайки і ҐПУ. Шмиренко, П.К.
Накладом громадського голосу.
75с. 13см. Мова--U. Львів, 1936.
Предмет(и): Secret Service - KGB.

Машинобудування Української РСР в періодсоціалістичної індустріалізації. Мартинюк, Ф.М.
Київського Університету.
100с. 20см. Мова--U. Київ, 1958.
Предмет(и): Industry.

Маяковский - футуризм. Вьіпуск 3. Сперанский, В.Д.
Мир.
93с. 21см. Мова--R. Москва, 1925.
Предмет(и): Literature - 20 century.

Маяковський і Україна: збірка статтей.
Радянський письменник.
217с. 17см. Мова--U. Київ, 1958.
Предмет(и): Maiakovs'kyi, Volodymyr, 1893-1930.

Меандри. Лісовська та інші, Зоя.
(Вовк, Віра)
21см. Мова--U. Ріо де Жанейро, 1979.

Медівний Tелесик: віршована казочка. Бібліотека "Малим Дітям" під редакцією Юрія Сірого. Завадович, Роман.
Свободи, ЮТ (Обкладинка й образки Петра Холодного).
16с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1953.

Медаль Костянтина Костянтиновича Острозького. Лукомський, В.К.
(Окремий відтиск із видання Української Академії Наук "Науковий Збірник", т.ХХ, 1925 рік, стор. 41-50)
10с. 25см. poor condition. Мова--U.
Предмет(и): Emblems, Money.

Медаль за вірність: Розповіді про безмовних друзів. Губко, О.
Веселка.
100с. 22см. Мова--U. Київ, 1964.

Медея: трагедія в одній дії. Ануї, Жан.
Київ (Переклад з французької мови Миколи Понеділка).
22с. 24см. 2 примірники + xerox copy. Мова--U. Філядельфія, 1959.
Предмет(и): Drama.

Меджі двома горами. Русинко, Іван.
ЦК КСУТ.
82с. 17см. Мова--U. Пряшів, 1983.

Медичні статті з газети "Свобода". Осінчук, Роман.
30цм. Xerox copy. Мова--U. Джерзі Ситі, 1985-1986.
Предмет(и): Health.

Медичний латинсько-український словник. Галин, М.
Українське Лікарське Товариство Північної Америки.
304с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Детройт, 1969.

Медичний світ Львова. Осінчук, Роман.
Наукове тов.ім.Шевченка (Shevled under:Наукове тов.ім.Т.Шевченка и Львові. Лікарська комісія Лікарський збірник.Нова серія.т.4).
144с. 24цм illus. Мова--U. Львів, 1996.
Предмет(и): L'viv, Physicians.

Медобір: Поезії. Свідзінський, Володимир.
Сучасність (Упорядкування і примітки Богдана Кравціва).
204с. 20см. 2 примірники. Мова--U.

Между Берлином и Москвой: к истории германо-советских отношений. Норден, А.
Иностранной литературьі.
410с. 21см. Мова--R. Москва, 1956.
Предмет(и): World War II, 1939-45.

Между жизнью и смертью. Даули, Наби.
Советский писатель.
207с. 20см. Мова--R. Москва, 1984.

Международное Еврейство. Фордь, Ґенрі.
238с. 23см. 3 примірники. Мова--R.

Мексіканець. Лондон, Джек.
Дитячої Літератури УРСР.
38с. 20см. Мова--U. Київ, 1957.

Мелетій (Максим) Смотрицький: 350-ліття від його смерти. Чопик, Д.Б.
(Брак бібліографічних даних)
17с. 28см. Мова--U.

Мелетий Смотрицкий. Прокошина, Екатерина.
Наука и техника.
158с. 17см. Мова--R. Минск, 1966.
Предмет(и): Smotryts'kyi, Meletii, 1578-1633.

Мелкое земледелие и его основньія нуждьі. Чупров, А..
Слово.
138с. 22см. Мова--R. Берлин, 1921.

Мелодії життя: поезії. Дрок, Кость.
Дніпро.
133с. 18см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1972.

Мелодії українських народних дум. Колесса, Філарет (1871-1947).
Наукова думка.
586с. 23см. Мова--U. Київ, 1969.
Предмет(и): Dumy.

Мелхиседек Знаяко-Яворський: Додаток до "Маловідомого з історії Української Греко-Католицької Церкви". Кудрик, Василь.
Тризуб.
220с. 19см. 2 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1957.
Предмет(и): Church - Catholic.

Мелянхолійний валець: Новеля. Кобилянська, Ольга (1863-1942).
Галицька Накладня Якова Оренштайна.
71с. 18см. Мова--U. Коломия, .

Меморіял Галицьких Митрополитів: А. Ангеловича й А. Шептицького до Відня. Нагаєвський, Ізидор.
(Shelved under: Наук.Тов.ім.Шевченка, Канада. Записки, т.12, 1972,)
Стор.72-81. Мова--U. Торонто, 1972.
Предмет(и): Sheptyts'kyi, Andrei, 1865-1944, Church - Mytropolyty, etc.

Меморіял Українського Студенства до культурного світу.
Union Nationale des Association des Studiants D'Ukraine.
43с. 27см. Мова--U-F-G. Geneve-Prague, 1929.
Предмет(и): Ukrainian Polish Relations.

Меморандум Його Екселенції Пану МініструЗакордонних Справ і Визнань Республики Аргентини. Комітет Аргентинських Українців, Буенос Айрес.
14с. 23см. 2 примірники. Мова--U.
Предмет(и): Ukrainians in Argentina.

Меморандум Комітету Аргентинських Українців ого Екселенції Пану МініструЗакордонних Справ і Визнань Республики Аргентини.
7с. 23см. 3 примірники. Мова--U.
Предмет(и): Ukrainians in Argentina.

Меморандум Української Комуністичної Партії Конґресові ІІІ Комуністичного Інтернаціоналу. Українська Комуністична Партія, .
(Shelved under: Vynnychenko,V.: "Українська Комуністична Партія (УКП)і Комунністична Партія (Большевиків України (КП(б)У))
36с. 15см. Мова--U. Відень, 1920.
Предмет(и): Communism.

Меморандум внесений на Мирову Конференцію в Парижі 1946 р. Антибольшевицький Блок Народів, .
(Скорочений текст)
15см. Мова--U.

Меморандум митрополита Андрея Шептицького для урядів центральних держав з 15 серпня 1914. Видання Богословії, ч.35, 1968. Ісаїв, Петро.
52с. 24см. Мова--U. Рим, 1968.
Предмет(и): Sheptyts'kyi, Andrei, 1865-1944.

Мемуарна бібліотека НТШ, ч.1,2, 1995. Наук.Тов.ім.ШевченкаЛьвів, .
НТШ.
20см. Мова--U. Львів, 1995.

Мені 70. Бібліографія наукових праць Володимира Кубійовича: р.129-134. Кубійович, Володимир (1900).
НТШ.
134с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Париж, 1970.

Мені 85. Кубійович, Володимир (1900).
Молоде життя.
308с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1985.

Мені тринадцятий минало... Епізод із життя Тараса Шевченка: п'єса на одну дію. Діточа бібліотека, ч.61. Волобуїв, П.
Світ дитини.
16с. 17см. poor condition. Мова--U. Львів, 1926.
Предмет(и): Drama, Shevchenko, Taras, 1814-1861.

Менандер. Франко, Іван (1856-1916).
(Shelved under: Franko, Ivan: "Try sviati hrishnytsi")
32с. 15см. Мова--U. Львів, 1911.

Мене вчили зради. Гладун, Іван.
Українська видавнича спілка.
46с. 22см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Вінніпеґ, 1948.

Ментальність та історія ідей. Mediaevalia Ucrainica, .
АН України. Археографічна комісія. Інститут Української археографії.
Т.1, 121с. 27цм. Мова--U. Київ, 1992.
Предмет(и): Philosophy.

Мера за меру. Шекспир, Вильям.
Искусство.
191с. 15см. Мова--R. Москва-Ленинград, 1939.
Предмет(и): Drama.

Меридіани крізь серце: вибране. Третьяков, Роберт.
Дніпро.
173с. 17см. Мова--U. Київ, 1975.

Мерило Праведное: по рукописи XIV века.
АН СССР (Редактор М.Н.Тихоміров).
698с. 27см. fotocopies. Мова--R. Москва, 1961.
Предмет(и): Litopysy, Law.

Мертвецький Великдень. Квітка-Основяненко, Грицько.
Накладом Просвіти.
24с. 21цм. Мова--U. Львів, 1932.

Мертви душь або вандровки Чичикова. Гоголь, Микола.
Накладом редакціи "Дьла".
278с. 23см. Мова--U. Львовь, 1882.

Мертвий байрак. Біловус, Йосиф.
Нова Ера.
31с. 18см. Мова--U. Канора, 1932.

Мертвим не болить. Бикав, Василь.
Пролог (Переклад з білоруської Івана Кошелівця. Обкладинка Якова Гніздовськго).
196с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1966.

Мертвьіе души Н.В. Гоголя. Машинский, С.
Художественная литература.
140с. 17см. Мова--R. Москва, 1966.
Предмет(и): Hohol', Mykola, 1809-1852.

Мертвьіе души: поема. Гоголь, Николай.
Госуд. изд-во художественной литературьі.
540с. 18см. Мова--R. Москва, 1961.

Месія Христос Спаситель Світу: світова епопея. Михаіл, Архиєпископ, .
Гомін України.
3.ч. 80с. 24см. Мова--U. Торонто, 1953-1956.

Местники. Волинянка, Ольга.
Пропаґандивний Відділ Української Військової Орґанізації.
86с. 15см. 2 примірники. poor condition. Мова--U.

Месть Верховинця: оповідання. Видання Товариства "Просвіта", ч.726. Устіянович, Микола.
Просвіта.
28с. 20см. very poor condition. Мова--U. Львів, 1927.

Метал в архітектурі Києва. Маринченко, О.І.
Державне вид-во технічної літератури України.
82с. 33см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1948.
Предмет(и): Architecture - Kyiv, Art - Metal work.

Металлогения фанерозоя платформенной части Украиньі. Акад.наук УРСР.Інст.неохімії і фізики мінералів.Відділ металогенії, .
Наукова думка (Відп.ред. Ф.Жуков).
202с. 20см. Мова--R. Київ, 1984.
Предмет(и): Geology.

Метаморфози. Овідій, Публій Назон.
Дніпро (Переклад Андрія Содомори).
299с. 22см. Мова--U. Київ, 1985.

Метательная артиллерия и оборонительньіесооружения древней Руси. Кирпичников та інші Воронин, Н.Н.; Косточкин, В.В.; Хлопин, И.Н. Под редакцией Н.Н.Воронина, А.Н.
АН СССР (Shelved under: материальі и исследования по археологии СССР, т.77).
251с. 27см. Мова--R. Москва, 1958.
Предмет(и): Archaeology, History - Kievan Rus'.

Метелик у портфелі. Сингаївський, Микола.
Веселка.
58с. 17см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1967.

Метелиця. Паламарчук, Ів.
74с. 16см. Мова--U. Одеса, 1941.

Метод і творчість: удосконалення методіввивчення художньої літератури в процесі їх розвитку і творчого застосування. Мазуркевич, О.Р.
Радянська школа.
253с. 21см. Мова--U. Київ, 1973.
Предмет(и): Education.

Методи технічного нормування в колгоспах. Сітало, А.П.
Т-во для поширення політичних і науковихзнань Української РСР.
39с. 20см. Мова--U. Київ, 1960.
Предмет(и): Agriculture.

Методика викладання зоології. Бєляєв та інші, М.М.
Радянська Школа (Кременецький Н.Г).
565с. 22см. Мова--U. Київ, 1939.

Методика викладання математики в середній школі. Брадіс, В.М.
Радянська Школа.
483с. 23см. Мова--U. Київ, 1954.

Методика викладання народознавства у школі: посібник для вчителів шкіл Донбасу. Оліфіренко, В.В.
Український культурологічний центр.
87с. 19см. Мова--U. Донецьк, 1994.
Предмет(и): Education.

Методика викладання української мови в початковій школі. Чуйко та інші, Г.А.
Радянська школа (Гавеля І.А).
310с. 23см. Мова--U. Київ, 1955.
Предмет(и): Language.

Методика пластового виховання. Кульчицький, Е.
КУПО-ГПБулава.
30с. 28см. Мова--U. Торонто, 1959.
Предмет(и): Plast.

Методика роботи з географічними картинами у восьмирічній школі. Лебедєв, П.М.
Радянська школа.
91с. 20см. poor condition. Мова--U. Київ, 1964.
Предмет(и): Geography.

Методика розвитку мови в 5,6 і 7 класах. Феоктістов, О.П.
Радянська школа.
157с. 23см. poor condition. Мова--U. Київ, 1939.

Методика устного і письменного стилю длявсіх шкіл. Додаток: збірка практичних задач. Заклинський, Богдан.
ОО.Василіян, Жовква, Накладом М.Матвійчука (Присвята Северинові Левинському від Автора).
191с. 20см. 2 примірники. Мова--U. Львів, 1929.

Методичні вказівки з розвитку мовлення: на матеріалах текстів з української архітектури. Чепелик, В.В.
Міністерство Вищої Освіти (Випуск 2).
107с. 20см. Тираж 500 примірників. Мова--U. Київ, 1991.
Предмет(и): Architecture, Language.

Методична граматика української мови. Коцовский і інші, В.
Накладом Канад. Фармера (І. Огоновский, вид.3).
98с. 22цм. Poor condition. Мова--U. Вінніпеґ, .
Предмет(и): Language - Grammar.

Методологічні питання мовознавства. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
Наукова думка (Відп.ред. І.К.Білодід).
211с. 22см. Мова--U. Київ, 1966.
Предмет(и): Language.

Методологические концепции и школьі в СССР (1951-1991) История, истоки иперспективьі: матер.междунар.науковедч.конфер. 22-24 сент.1992, вип.1-3. Ладенко, И, редактор.
Институт Философии и права СО РАН.
3 кн. 20см. Мова--R. Новосибирск, 1992.
Предмет(и): Education.

Методология изучения иностранного язьікав школах и вьісших учебньіх заведениях Америки. Чопик, Дан Б..
АгроНИИТЕИПП.
36с. 20см. тираж 200 примірників. Мова--R. Москва, 1994.
Предмет(и): Education.

Методьі демографических исследований. Дарский, Л.Е.
Статистика.
142с. 20см. Мова--R. Москва, 1969.
Предмет(и): Demography.

Метрополія Нью Йорку Слузі Божому Андреєві у п'ятидесятиріччя його смерти. Галів, Микола, редактор.
Громадський Діловий Комітет.
80с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1996.
Предмет(и): Sheptyts'kyi, Andrei, 1865-1944.

Механіка течей і ґазів. Наука про тепло (з образками). "Самоосвіта" ч. 52. Лисянський і інші, Б.
"Самоосвіта" основане при співучасти Українського Робітничого Союзу (Накладом "Самоосвіти", Лучишин, І).
44с. 17цм. Мова--U. Львів, 1934.

Механизация учета в учреждениях госбанкана Украине. Денисов та інші, И.
Госфиниздат (Мирошниченко, Я.).
38с. 20см. Мова--R. Москва, 1959.
Предмет(и): Banking.

Меч і книга: Історичні оповідання для дітей і молоді. Бібліотека юного читача, ч.12. Барагура, Володимир.
На варті. Євшан-Зілля (Обкладинка роботи Мирона Левицького, ілюстрації Петра Андрусева).
70с. 25см. 2 примірники. Мова--U. Торонто, 1954.

Меч і книга: Історичні та біографічні оповідання для старших дітей і молоді. Барагура, Володимир.
Добра книжка, ч.215 (Ілюстрації Петра Андрусева і Михайла Михалевича).
111с. 23см. Мова--U. Торонто, 1980.

Меч і серце: Поезії. Кайрез, Микола.
128с. 17см. Мова--U. Торонто, 1949.

Меч Арея. Білик, Іван.
Видавнича Спілка.
437с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Лондон, .

Меч Арея або Казання про Князя Богдана Гатила званого Аттілою: роман. Білик, Іван.
Ukrainian Canadian Historical Publications (Передмова Юрка Фотія).
436с. 23см. Мова--U. Саскатун, 1970.

Меч Святослава: Поезії, байки, гуморески. Манило, Іван.
Волосожар.
82с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк-Міллвілл, 1973.

Ми і вони: драма. Карпінський, В.А.
Українські Робітничі Вісті.
47с. 17см. poor condition. Мова--U. Вінніпеґ, 1921.
Предмет(и): Drama.

Ми і наші діти: дитяча література, мистецтво, виховання.
Об'єднання працівників дитячої літератури.
25см. Мова--U. Торонто, 1965.
Предмет(и): Education.

Ми Українці!. Коваль, В.
127с. 21см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Німеччина, 1948.

Ми йдемо в бій: драма на 4 дії з режісерськими заввагами. Аматорський театр "Нашого Прапору", вип.3. Мєрчук, Петро.
Іван Тиктор.
23с. 23см. Мова--U. Львів, 1935.
Предмет(и): Drama.

Ми йдемо в бій: повний збірник пісень. Купчинський, Роман.
Червона Калина.
144с. 27см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1977.
Предмет(и): Music.

Ми каменярі: порадник для Союзів Української поступової молоді ім.М.Драгоманова "Каменярі". Василевич, І.
Петра Белея, Нестора Білого (Друге видання. Перше видання - Львів, 1932).
47с. 17см. 3 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1974.
Предмет(и): Education.

Ми любимо рідного Сталіна: вірші.
Молодь.
31с. 27см. Мова--U. Київ, 1951.

Ми побідили: жарт на 3 дії. Бачинський, Леонід.
Ватра.
26с. 16см. poor condition. Мова--U. Бльомберг, 1948.
Предмет(и): Drama.

Ми свідомість людства: поезії. Тичина, Павло.
Радянський письменник.
101с. 17см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1957.

Ми у світлі чисел: перегляд вплат національного датку за 1950-1959 рр.. Шипилявий, Степан.
130с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Бофало, 1961.
Предмет(и): Ukrainians in the United States.

Ми, християни (Wir Christen). Грицай, Остап (1881-1954).
Накладом Укр. друкарні Га-Іґ в Некарсульмі (З рамени української християнської організації "Рух" в Мінхені. Доповідь виголошена у таборі "Орлик" в 1947 році).
16с. 21см. Мова--U. Мюнхен, 1948.

Ми: літературно-науковиі журнал. 1933-1934, 1936, 1939. Львів.
21цм. Мова--U. Львів, .

Микеланджело. Ротенберг, Е.
Искусство.
102с. 27см. ілюстрації. Мова--R. Москва, 1964.
Предмет(и): Art - Fine.

Микита Гайдай: уривок із драми. Шевченко, Тарас (1814-1861).
Тризуб (Переклав з російської мови на українську М.І.Мандрика).
16с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1965.
Предмет(и): Drama.

Микита Кожум'яка. Олесь, Олександр.
A.Fiser, Praha, Союза Українських Журналістів і Письменників.
18с. 16см. Тираж 1000 примірників. poor condition. Мова--U. Прага, 1929.
Предмет(и): Drama.

Микола. Вірук see: Мушинка,, .
Мова--U.

Микола Іванович Костомарів: житєписний очерк. Літературно-наукова бібліотека, ч.8. Драгоманiв, Михайло (1841-1895).
(Відповідальний за редакцію Володимир Гнатюк)
41с. 15см. Мова--U. Львів, 1901.
Предмет(и): Kostomarov, Mykola, 1817-1885.

Микола Іванович Костомаров. Загальна бібліотека, ч.204-205. Літературні характеристики українських письменників, VI. Дорошенко, Дмитро (1882-1951).
Українська Накладня.
94с. 17см. 2 примірники. Мова--U. Ляйпціґ, .
Предмет(и): Kostomarov, Mykola, 1817-1885.

Микола Бажан. Адельгейм, Євген.
Дніпро.
181с. 21см. Мова--U. Київ, 1965.

Микола Бурачек. Дюженко, Ю.
Мистецтво.
87с. 18см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1967.
Предмет(и): Art - Fine.

Микола Бутович: монографія.
Слово (Автобіоґрафія М. Бутовича і стаття В. Січинського).
23см. Ілюстрації. Мова--U. Нью Йорк, 1956.
Предмет(и): Butovych, Mykola, 1895-1961.

Микола Вороний-творець українського модернізму. Лужницький, Григор.
(Брак бібліографічних даних)
Стор. 151-165. 22см. Мова--U.
Предмет(и): Voronyi, Mykola, 1871.

Микола Ганкевич. Темницький, Володимир.
Накладом Української професійної комісії.
31с. 23см. Мова--U. Львів, 1932.
Предмет(и): Hankevych, Mykola, 1867-1931.

Микола Глущенко: альбом. Бугаєнко, Ігор.
Мистецтво.
18с. 25см. ілюстрації. Мова--U. Київ, 1973.
Предмет(и): Art.

Микола Гоголь. Безушко, Володимир.
Культура й освіта.
104с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1956.
Предмет(и): Hohol', Mykola, 1809-1852.

Микола Джеря. Нечуй-Левицький, Іван (1838-1918).
Накладом Української Книгарні.
133с. 20см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Вінніпеґ, .

Микола Джеря. Нечуй-Левицький, Іван (1838-1918).
НТШ, Львів, Для школи і дому (У редакції й з передмовою та поясненнями Антона Крушельницького).
130с. 20см. poor condition. Мова--U. Львів, 1927.

Микола Джеря (скорочено). Нечуй-Левицький, Іван.
Шкільна Рада УККА.
32с. 23см. Мова--U. Нью Йорк, 1971.

Микола Джеря. Вибрані твори. Нечуй-Левицький, Іван.
Веселка.
188с. 21см. Мова--U. Київ, 1966.

Микола Джеря: повість. Нечуй-Левицький, Іван (1838-1918).
Державне вид-во художньої літератури.
109с. 21см. Мова--U. Київ, 1963.

Микола Джеря: повість. Нечуй-Левицький, Іван (1838-1918).
Державне вид-во художньої літератури.
142с. 21см. Мова--U. Київ, 1955.

Микола Джеря: повість. Універсальна бібліотека. Нечуй-Левицький, Іван (1838-1918).
170с. 15см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. На чужині, 1948.

Микола Ковальський (1885-1944). Садовський, Михайло.
Накладом Марії з Кікеців Ковальської-Биковської.
16с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1954.
Предмет(и): Koval's'kyi, Mykhailo, 1885-1944.

Микола Леонтович. Гордійчук, Микола.
Музична Україна.
54с. 20см. Мова--U. Київ, 1972.
Предмет(и): Leontovych, Mykola, 1877-1921.

Микола Лисенко-батько української музики. Андрієвський, Віктор.
Вільне Слово.
23с. 24см. Мова--U. Торонто, 1962.
Предмет(и): Lysenko, Mykola, 1842-1912.

Микола Лисенко. Ювілейне сьвято в честь Миколи Лисенка: подав Лев Лопатинський. "Просьвіта", ч.283. Книжoчка 12, 1903. Колесса, Філярет (1871-1947).
НТШ, Львів, Просьвіта.
50с. 19см. Мова--U. Львів, 1903.
Предмет(и): Lysenko, Mykola, 1842-1912.

Микола Міхновський апостол української державности. Мірчук, Петро.
Товариство української Студіюючої Молодіім.М.Міхновського.
136с. 22см. Мова--U. Філядельфія, 1960.
Предмет(и): Mikhnovs'kyi, Mykola, 1873-1924.

Микола Міхновський: нарис суспільно-політичної біографії. Андрієвський, Віктор.
Видано коштом і заходом Товариства Укр. Студіюючої Молоді ім.Міхновськ (На правах рукопису).
49с. 28см. Мова--U. Мюнхен, 1950.
Предмет(и): Mikhnovs'kyi, Mykola, 1873-1924.

Микола Міхновський: нарис суспільно-політичної біографії. Андрієвський, Віктор.
Видано коштом і заходом Товариства Укр. Студіюючої Молоді ім.Міхновськ (На правах рукопису).
49с. 28см. Мова--U. Мюнхен, 1950.
Предмет(и): Mikhnovs'kyi, Mykola, 1873-1924.

Микола Олексійович Скрипник. Бабко і інші, Ю.
В-во політичної літератури України (Білокобильський І).
200с. 18см. Мова--U. Київ, 1967.
Предмет(и): Skrypnyk, Mykola, 1872-1933.

Микола Самокиш: альбом. Яценко, В.Ф, упорядник.
Мистецтво.
31с. 29см. ілюстрації. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1979.
Предмет(и): Samokysh, Mykola, 1860-1944, Art - Fine.

Микола Скрипник. Кошелівець, Іван.
Сучасність.
94с. 20см. Мова--U. Мюнхен, 1972.
Предмет(и): Skrypnyk, Mykola, 1872-1933.

Микола Хведорович Сумцов (1854-1922). Айзеншток, І.
(Shelved under: "Червоний Шлях", ч.1, 1923)
Стор.201-211с. 26см. Мова--U.
Предмет(и): Sumtsov, Mykola, 1854-1922.

Микола Хвильовий. Лясковець, М.
Звено.
23см. 21см. Мова--U. Зальцбурґ-Інсбрук, 1948.
Предмет(и): Khvyl'ovyi, Mykola, 1893-1933.

Микола Чубатий 1889-1975. Падох, Ярослав.
Українське Історичне Видавництво.
15с. 24см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1976.
Предмет(и): Chubatyi, Mykola, 1889-1975.

Микола Чубатий. З нагоди 80-ліття. УІТ. Українські вчені, ч.2. Ждан, Михайло.
Українське Історичне Товариство.
23с. 24см. 2 примірники. Мова--U. Мюнхен-Нью Йорк, 1970.
Предмет(и): Chubatyi, Mykola, 1889-1975.

Миколаїв: фотоальбом.
Мистецтво.
16см. Мова--U. Київ, 1966.
Предмет(и): Mykolaiv.

Миколаївський промисловий: З досвіду роботи Миколаївського промислово-виробничого парткому КП України Львівської області. Сидоров, Г.
Каменяр.
63с. 17см. Мова--U. Львів, 1964.
Предмет(и): Political parties.

Милосердний Самарянин: оповідання. Українська Бібліотека, ч.83. Королів-Старий, В.
Івана Тиктора (Передмова П.Ісаєва. Обкладинка Е.Козака).
126с. 18см. 5000 примірників. Мова--U. Львів, 1938.

Милосердний зайчик та інші дитячі казки. Евентуальний, Іван.
Відбито на правах рукопису.
16с. 16см. poor condition. Мова--U.

Милость Божія: українська драма з 1728 р. Гординський, Ярослав.
НТШ (Відбитка з "Записки НТШ", т.136-137. Праці філологічної секції під редакцією К.Студинського).
32с. 25см. Мова--U. Львів, 1925.
Предмет(и): Drama.

Мина Мазайло: комедія. Куліш, Микола (1892-1937).
Українське Видавництво.
91с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Львів, 1941.
Предмет(и): Drama.

Минають дні.... Вишиваний, Василь.
32с. 15см. Мова--U. Відень, 1921.

Минерально-сьірьевой комплекс УкраинскойССР. Міщенко, В.С.
Наукова думка.
229с. 20см. Мова--R. Киев, 1987.
Предмет(и): Industry.

Минуле і сучасне північної Буковини. ч.1, 1972; 2, 1973.
Наукова думка (Відп.ред. І.І.Компанієць).
26см. Мова--U. Київ, 1972-1973.
Предмет(и): History, Bukovyna.

Минуле Канева та його околиць. Бондар, М.М.
Київський Університет.
100с. 20см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1971.
Предмет(и): History, Archaeology.

Минуле України в піснях. Олесь, Олександр.
Неділя.
165с. 17см. Мова--U. Львів, .

Минуле пливе в прийдешнє. Гуменна, Докія (1904).
УВАН.
384с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1978.

Минуло півстоліття: зимовий похід армії УНР 1919-1920 рр. Феденко, Панас.
Свобода (Відбитка із щоденника "Свободи" ч.218-241, від 24 листопада до 30 грудня 1971).
79с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Джерзі Ситі, 1972.
Предмет(и): Revolution - Ukrainian, 1917-1921.

Мир (жива вода): роман. Яновський, Юрій (1902-1954).
Радянський письменник.
298с. 17см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1956.

Мир із Богом. Ґрагам, Били.
Місійне товариство для поширення Євангелії.
234с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1958.

Мир истории: начальньіе века русской истории. Рьібаков, Б.А.
Молодая гвардия.
350с. 23см. 2 примірники. Мова--R. Москва, 1984.
Предмет(и): History - Russia.

Мир: роман. Яновський, Юрій (1902-1954).
Дніпро (Shelved under: Яновський,Юрій: "Вершники.Мир").
286с. 21см. Мова--U. Київ, 1967.

Миргородська криниця: повість. Цюра, Іван.
Дніпро.
262с. 17см. Мова--U. Київ, 1977.

Миргородський ярмарок. Звичайна, Олена.
Cicero, Накладом Ліги Українських Політичних В'язнів (На внутрішній стороні обкладинки наклеєна марка Ліги Українських Політичних в'язнів. Цей примірник в R).
46с. 21см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Мюнхен, 1953.
Предмет(и): Famine.

Миргородський ярмарок. Звичайна, Олена.
Накладом видавничої Спілки "Тризуб" (На обкладинці рисунок Мирона Левицького).
46с. 23см. 3 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1953.
Предмет(и): Famine.

Мировая война 1939-1945 годьі: сборник статей.
Иностранной литературьі (Перевод с немецкого).
538с. 27см. ілюстрації. Мова--R. Москва, 1957.
Предмет(и): World War II, 1939-45.

Мирославна: поезії. Чернявський, Микита.
Радянський письменник.
100с. 17см. Мова--U. Київ, 1965.

Миска груш: оповідання про дитинство космонавта Павла Поповича. Пархоменко, О.
Веселка (Малюнки В. Савадова).
43с. 20см. Мова--U. Київ, 1964.

Мисливець Хрін та його пси. Олесь, Олександр.
А. Гайне, Р. Геррозе (Обгортка й ілюстрації Марини Масютин).
51с. 18см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Ґрефенгайніхен, 1944.

Мисливські билиці. Сацюк, Борис.
Дніпро.
108с. 15см. Мова--U. Київ, 1971.

Мисливські оповідання. Купчинський, Роман.
Новий Шлях.
207с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Торонто, 1964.

Мисливські спогади. Зубаль, Ярослав.
Накладом автора.
147с. 21см. тираж 500 примірників. Мова--U. Валлінґфорд-Філядель, 1971.

Мисливські усмішки. Вишня, Остап.
Художньої літератури.
233с. 27см. Мова--U. Київ, 1958.
Предмет(и): Humor.

Мистецтво і політика. Андрусів, Петро.
Америка.
24с. 24см. 3 примірники. Мова--U. Філядельфія, 1970.
Предмет(и): Art.

Мистецтво України: Біографічний довідник. Кудрицький, А.В.
Українська енциклопедія імені М.П.Бажана.
697с. 21см. Мова--U. Київ, 1997.
Предмет(и): Artists - Dictionaries.

Мистецтво України: енциклопедія.
Українська Енциклопедія.
т.1. А-Б. 30см. Мова--U. Київ, 1995.
Предмет(и): Art.

Мистецтво бачити світ: літературно-критичні нариси. Романенко, Віктор.
Радянський письменник.
252с. 17см. Мова--U. Київ, 1969.
Предмет(и): Literature - History and criticism.

Мистецтво без ідеалів. Гончаренко, М.
Вид-во політичної літератури України.
64с. 20см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1964.
Предмет(и): Art.

Мистецтво в житті народів. Андрусів, Петро.
накладом Відділу ОМУА.
17с. 24см. Мова--U. Філядельфія, 1967.

Мистецтво вмірає. (L'art est mort, vive l'art). Курбас, Лесь, Перекладач.
(Автор Аубуртін, Віктор ?)
54с. 22см. Мова--U.

Мистецтво книги на Україні в 16-18 ст.. Запаско, Я.П.
Львівського університету.
307с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Львів, 1971.
Предмет(и): Books.

Мистецтво лемківської церкви. Кармазин-Каковський, В.
Український Католицький Університет ім. св.Климента Папи.
308с. 24см. 2 примірники. Мова--U. Рим, 1975.
Предмет(и): Architecture - Church, Lemky.

Мистецтво народжене соціалізмом. Федорук, О.К.
Наукова Думка.
113с. 22см. Мова--U. Київ, 1976.

Мистецтво оновленого краю. Запаско та інші, Я.П.
Мистецтво.
171с. 21см. Мова--U. Київ, 1979.
Предмет(и): Art - Fine.

Мистецтво оформлення "Кобзаря". Овдієнко, О.
Мистецтво.
86с. 22см. Мова--U. Київ, 1968.
Предмет(и): Shevchenko, Taras, 1814-1861, Art - Fine.

Мистецтво поетичне. Буало, Нікола.
Мистецтво.
134с. 17см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1967.

Мистецтво слова: посібник для акторів. Ковалів та інші, П.
Г.Прокопчук, Мюнхен, Громада (Борис Ковалів).
111с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Париж-Мюнхен, 1948.
Предмет(и): Theater.

Мистецтво стародавнього Києва. Асєєв, Ю.С.
Мистецтво.
237с. 17см. 2 примірники poor condition. Мова--U. Київ, 1969.
Предмет(и): Kievan Rus' - Art.

Мистецтво управління і колектив. Богачов та інші, В.І.
Наукова думка (Бєлашов Л.А, Сологубов М.П).
154с. 20см. Мова--U. Київ, 1983.

Мистецтво художнього читання. Карасьов, М.
Мистецтво.
145с. 22см. Мова--U. Київ, 1965.

Мистецтво, дійсність і свобода художньоїтворчості. Гордієнко, Анатолій.
Наукова думка.
182с. 21см. Мова--U. Київ, 1966.
Предмет(и): Art.

Мистецтво-найміцніша зброя: статті, промови й огляди. Shelved under: НТШ. Бібліотека українознавства, ч.57. Андрусів, Петро.
НТШ.
455с. 24см. 2 примірники. Summary in English. Мова--U. Нью Йорк-Париж-Сидне, 1987.
Предмет(и): Art.

Мистецтву і громаді: 40 літ праці Юлії М.Шустакевич. Дольницький, Мирон.
85с. 20см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1953.

Мистецькі проблеми в німецькому романі ХХ ст.. Скуратовський, В.Л..
Київський університет.
194с. 17см. Мова--U. Київ, 1972.

Мистецькі скарби українських вишивок. Стечишин, Савела.
СУ Канади.
136с. 23см. 3 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1950.
Предмет(и): Embroidery.

Мистецькі студії. ч.1- 1991-.
(Журнал Клубу Українських Митців)
Мова--U. Львів, .
Предмет(и): Art - Periodicals.

Мистецька Буковина: нариси з минулого. Демочко, Кузьма.
Мистецтво (Вступна стаття Р.Пилипчука).
175с. 17см. ілюстрації. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1968.
Предмет(и): Art.

Мистецька збірка Стецькових: альбом. Степовик, Дмитро.
Wing King Co. Ltd, Publisher Dr. & Mrs. Eugene Steckiw. Printed & Bound in Hong Kong.
146с. 15цм. Мова--U-E. Сарасота, ФЛ, 1992.
Предмет(и): Art - Fine.

Мистецька освіта на Україні. Сокальський, О.
Музична Україна.
84с. 17см. Мова--U. Київ, 1967.
Предмет(и): Education.

Мистецька спадщина. Шевченко, Тарас (1814-1861).
АН УРСР.
4 т. 5 книг. 29см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1961.

Мистецька спадщина Івана Федорова. Запаско, Яким.
Львівського Університету.
219с. 35см. Мова--U. Львів, 1974.
Предмет(и): Fedorov, Ivan, 1525-1583, Books - Printing.

Мистецька спадщина Т.Г. Шевченка: матеріали присвячені дослідженню творчості Шевченка-художника. Випуск 1. Акад.наук УРСР.Інст.Мистецтвознавства, фольклору та етнографії. Державний музей Т.Г.Шевченка, .
АН УРСР.
172с. 22см. Мова--U. Київ, 1959.
Предмет(и): Shevchenko, Taras, 1814-1861.

Митрополит - ісповідник Йосиф Сліпий. Соловій, М.М.
ОО Василіян "Слово Доброго Пастиря".
64с. 16см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1962.
Предмет(и): Slipyi, Iosyf, 1892-1984.

Митрополит Іларіон і його писання. Лабунька, Мирослав.
Видання Укр. Католицького Університету (Shelved under: Ukrains'kyi Katolyts'kyi Universytet. Видання, т.80, 1990).
124с. 24см. Мова--U. Рим, 1990.
Предмет(и): Ilarion, Mytropolyt, 1051.

Митрополит Іларіон і його писання. Лабунька, Мирослав.
Укр.Католицький Університет (Shelved under: Український Католицький Університет ім.св.Климента Паи. Видання. т.80, 1990. Summary in English and German).
124с. 24см. Мова--U. Рим, 1990.
Предмет(и): Ilarion, Mytropolyt, 1051.

Митрополит Андрій Шептицький. Цегельський, Лонгин.
Америка.
62с. 24см. 2 примірники. Мова--U. Філядельфія, 1937.
Предмет(и): Sheptyts'kyi, Andrei, 1865-1944.

Митрополит Андрій Шептицький та канадійські українці. Казимира, Богдан.
ОО.Василіян (Відбитка з "Пропам'ятної Книги ОО.Василіян у Канаді", стор.97-149).
52с. 24см. Мова--U. Торонто, 1954.
Предмет(и): Sheptyts'kyi, Andrei, 1865-1944.

Митрополит Андрей Шептицький. Бібліотека "Християнського Шляху", ч.1. Ісаїв, Петро.
14с. 21см. Мова--U. Мюнхен-Міттенвальд, 1946.
Предмет(и): Sheptyts'kyi, Andrei, 1865-1944.

Митрополит Андрей Шептицький. Баран, Степан.
Вернигора.
151с. 21см. 4 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1947.
Предмет(и): Sheptyts'kyi, Andrei, 1865-1944.

Митрополит Андрей Шептицький Апостол Св.З'єдинення: у десяті роковини його смерти. Назарко, Іриней.
Слово Доброго Пастиря (Обкладинка роботи Миколи Бутовича).
48с. 16см. Мова--U. Нью Йорк, 1955.
Предмет(и): Sheptyts'kyi, Andrei, 1865-1944.

Митрополит Андрей Шептицький, його життяі заслуги: з нагоди 100-річчя уродин. Лаба, Василь.
Католицький Університет ім.Св.Клименія Папи.
71с. 17см. 2 примірники. Мова--U. Рим, 1965.
Предмет(и): Sheptyts'kyi, Andrei, 1865-1944.

Митрополит Андрей та його ідея католицької України. Чубатий, Микола.
Українське католицьке академічне об'єднання "Обнова" в ЗДА.
16с. 24см. 3 примірники. Мова--U. Філядельфія, 1953.
Предмет(и): Sheptyts'kyi, Andrei, 1865-1944.

Митрополит Василь Липківський: матеріалидо біографії. Пилявець, Леонід, Упорядник.
Інститут української археографії АН України.
44с. 20цм. Мова--U. Київ, 1993.
Предмет(и): Lypkivs'kyi, Vasyl', 1864-1938?, Church - Orthodox.

Митрополит Йосиф Сліпий перед "судом" КГБ (за архівними джерелами). Мишанич, Олекса.
79с. 20цм. Мова--U. Київ, 1993.
Предмет(и): Slipyi, Iosyf, 1892-1984.

Митрополит Йосиф Сліпий: нарис життя, подвигів і страдань. Марусин, Мирослав.
55с. 22см. Мова--U. Брюссель-Рим, 1972.
Предмет(и): Slipyi, Iosyf, 1892-1984.

Митрополит Клим Смолятич і його послання. Праці Літературознавчої Комісії НТШ, ч.2. Назарко, Іриней.
Америка (Відбитка з "Америки").
16с. 24см. 3 примірники. Мова--U. Филаделфія, 1952.
Предмет(и): Church - Mytropolyty, etc.

Митрополит Миxайло Рагоза. Семчук, Ст.
ОО.Василіян.
19с. 16см. Мова--U. Мондер, 1947.
Предмет(и): Church - Mytropolyty, etc.

Митрополит задивлений у століття минулого та майбутнього України: з приводу ювилейних торжеств 75 ліття життя Митрополита А.Шептицького. Чубатий, Микола.
8с. 22см. Мова--U.
Предмет(и): Sheptyts'kyi, Andrei, 1865-1944.

Митрополитові Кир Андреєві Шептицькому вперші роковини смерти (29.VII.1865-1.XI.1944.
Візитатура й Адміністратура греко-католицької Церкви в Німеччині й Ав.
19с. 30цм. Мова--U. Карльсфельд, 1945.
Предмет(и): Sheptyts'kyi, Andrei, 1865-1944.

Митці України. Енциклопедичний довідник. Кудрицький, А.В, Редактор.
"Українська Енциклопедія" ім. М.П.Бажанa (Упорядник М.Г. Лабінський і В.С. Мурза).
848с. 17цм.. Мова--U. Київ, 1992.

Мить. Лесів, Ярослав.
Закордонне Представництво УГГ.
39с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1982.

Мить із майстром. Косач, Юрій.
31с. 19см. poor condition. Мова--U. Париж, 1936.

Мить: третя збірка поезій. Діма, (1925).
Видавництво Першої української друкарні у Франції.
30с. 19см. Мова--U. Париж, 1955.

Миф о душе. Бирюков, Д.А.
Государственное издательство культурно- просветительной литературьі.
119с. 22см. Мова--R. Москва, 1956.

Михаил Коцюбинский: критико-биографический очерк. Иванов, Л.И.
Госуд.изд-во художественной литературьі.
181с. 21см. Мова--R. Москва, 1956.
Предмет(и): Kotsiubyns'kyi, Mykhailo, 1864-1913.

Михайлик. Дмитренко, М.
Євшан Зілля.
50с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Торонто, 1960.
Предмет(и): Army - Insurgent, 1942-53 - Fiction.

Михайлик-джура козацький. Пригара, Марія.
Веселка.
181с. 21см. Мова--U. Київ, 1982.

Михайлик: оповідання про юного розвідника УПА. Дмитренко, Марія.
Т-ва к.Вояків УПА в Канаді й ЗСА (Передрук з підпільного видання 1949 р. в Україні. Ілюстрації МиронаЛевицького і Василя Залуцького. Шосте видання).
47с. 23см. Мова--U. Торонто-Нью Йорк, 1981.
Предмет(и): Army - Insurgent, 1942-53 - Fiction.

Михайло І. Туган-Барановський на службі науки й свого народу: в 50-річчясмерти світової слави економіста і кооперативного діяча. УВАН. Українські вчені, ч.16. Качор, Андрій.
УВАН.
26с. 22см.. Мова--U. Вінніпеґ, 1969.
Предмет(и): Economics, Cooperatives.

Михайло Андрієнко. Попович, Володимир.
Сучасність.
33с. 28см. ілюстрації. Мова--U. Мюнхен, 1969.
Предмет(и): Art - Fine.

Михайло Білас: Альбом. Бутник-Сіверський, Б.С, упорядник.
Мистецтво.
15с. + 63 ілюстрації. 21см. Мова--U. Київ, 1972.
Предмет(и): Art - Fine.

Михайло Гайворонський: життя і творчість. Витвицький, Василь.
Свободи, Неонілі Гайворонської.
205с. 22см. 3 примірники. Summary in English. Мова--U. Нью Йорк, 1954.
Предмет(и): Music.

Михайло Гордійович Дерегус: нарис про життя і творчість. Врона, Іван.
Образотворчого мистецтва.
40с. 23см. ілюстрації. Мова--U. Київ, 1958.
Предмет(и): Derehus, Mykhailo, 1904-.

Михайло Григорович Лисенко: Нарис про життя і творчість. Німенко, А.
Образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР.
24с. 23см. ілюстрації. 3 примірники. Мова--U. Київ, 1958.
Предмет(и): Art - Fine.

Михайло Грушевський і Наукове Товариствоім. Тараса Шевченка 1892-1930. Винар, Любомир, Любомир.
Українське Історичне Вид-во. Дніпрова Хвиля.
110с. 24см. 3 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1970.
Предмет(и): Hrushevs'kyi, Mykhailo, 1866-1934.

Михайло Грушевський в Українській і світовій історії. У 125-ліття з дня народження. Винар, Любомир, Любомир.
Українське Історичне Товариство.
49с. 23см. Мова--U. Нью Йорк-Торонто-Киї, 1993.
Предмет(и): Hrushevs'kyi, Mykhailo, 1866-1934.

Михайло Грушевський в науці й політиці. Феденко, Панас.
Накладом Української Вільної Громади в Америці.
16с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1967.
Предмет(и): Hrushevs'kyi, Mykhailo, 1866-1934.

Михайло Грушевський в оцінці західньоевропейської і американської історіографії. "Визвольний шлях", ч.2 (227), 1967, відбитка. Будурович, Богдан.
(З матеріялів Канадського НТШ)
171-181сс. 23см. Мова--U.
Предмет(и): Hrushevs'kyi, Mykhailo, 1866-1934.

Михайло Грушевський. Збірник наукових праць і матеріалів Міжнародної ювілейної конференції присвяченої 125-й річниці від дня народження Михайла. Праці сесій, конференцій симпозіумів, круглих столів НТШ у Львові. Т.3. Купчинський, Олег, Відп. редактор.
НТШ у Львові, Українське Історичне Товариство (Shelved under Naukove Tovarystvo im. T.Shevchenka, Lviv. Praci sesiikruhlykh stoliv. T.3, 1994).
487с. 25цм. Мова--U. Львів, 1994.
Предмет(и): Hrushevs'kyi, Mykhailo, 1866-1934.

Михайло Грушевський: Історик і будівничий нації. Винар, Любомир, Любомир.
Фундація ім. О. Ольжича.
302с. 24см. Мова--U. Нью Йорк-Київ-Торонт, 1995.
Предмет(и): Hrushevs'kyi, Mykhailo, 1866-1934.

Михайло Драгоманів і єґо роля в розвою України. Павлик, М.
Уділова, Видал М. Павлик.
91с. 18ц. Мова--U. Львів, 1907.
Предмет(и): Drahomaniv, Mykhailo, 1841-1895.

Михайло Драгоманів в опінії визначних українських громадян. Ріпецький, Степан, Степан.
Української вільної громади в Америці.
42с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1967.
Предмет(и): Drahomaniv, Mykhailo, 1841-1895.

Top of page

BRAMA -- Gateway Ukraine
Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ)
63 Fourth Avenue · New York, NY 10003 · USA
(tel) 212-254-5130 · (fax) 212-254-5239

Після гасел написаних латинкою, йдуть гасла написаниі кирилицею. Щоби знайти автора, предмет, назву чи слово в назві, треба користуватися ключем FIND (Ctrl-F) у Netscape. Можна друкувати кирилицею, і хоч надруковане слово у віконці FIND буде зашифроване, Netscape знайде потрібні гасла. Можна також завантажити текст каталогу на особистий комп'ютер і послуговуватись будь якою редакційною програмою при шуканні за гаслами.

These pages use CP1251 Cyrillic fonts for Ukrainian. If none of this is legible to you please go to the catalog in English or download Cyrillic fonts and keyboards which are obtainable for free at this website.

НАЗАД до Каталогу: [ АВТОР ] [ НАЗВА ] [ ПРЕДМЕТ ]

Порядок каталогу на сторінці: НАЗВИ.Ці сторінки влаштовує БРАМА
Авторське право (c) 1997-99 Наукове Товариство ім. Шевченка, всі права застережені

БРАМА -- УкраїНовини -- Громадська преса -- Календар --
Реклама на Брамі -- БРАМА пошук
Copyright © 1997-2011 BRAMA, Inc.tm, Inc. Всі права застережені.