Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ)
63 Fourth Avenue · New York, NY 10003 · USA
(tel) 212-254-5130 · (fax) 212-254-5239

Після гасел написаних латинкою, йдуть гасла написаниі кирилицею. Щоби знайти автора, предмет, назву чи слово в назві, треба користуватися ключем FIND (Ctrl-F) у Netscape. Можна друкувати кирилицею, і хоч надруковане слово у віконці FIND буде зашифроване, Netscape знайде потрібні гасла. Можна також завантажити текст каталогу на особистий комп'ютер і послуговуватись будь якою редакційною програмою при шуканні за гаслами.

These pages use CP1251 Cyrillic fonts for Ukrainian. If none of this is legible to you please go to the catalog in English or download Cyrillic fonts and keyboards which are obtainable for free at this website.

НАЗАД до Каталогу: [ АВТОР ] [ НАЗВА ] [ ПРЕДМЕТ ]

Порядок каталогу на сторінці: НАЗВИ.

BRAMA -- Gateway Ukraine

Карл Маркс, його житє і наука. Гекер, Еміль.
Голос Правди.
37с. 20см. Мова--U. Ню Йорк, 1918.

Карл Маркс: Його життя і діяльність. Стеклов, Ю.
Україно-американське "Космос".
110с. 17см. 2 примірники. Мова--U. Харків-Барлін-Нью Йо, 1922.
Предмет(и): Marks, Karl, 1818-1883.

Карманньій русско-новогреческий словарь. Сальнов, Н.А.
Советская Енциклопедия.
351с. 14cm. Мова--R-Gr. Москва, 1965.

Карманньій словацко-русский словарь. Коллар та інші, Д, составитель.
Советская Енциклопедия (Издание 3 Доротякова, В., Филкусова, М).
416с. 13см. Мова--Sl-R. Москва, 1967.

Карманньій турецко-русский словарь. Аганин, Р.А, составитель.
Советская енциклопедия (Ред. В.Г. Щербинина).
292с. 14см. Мова--T-R. Mосква, 1968.

Кармелюк. Кучер, Василь.
Молодий Більшовик.
151с. 18см. Мова--U. Київ, 1940.
Предмет(и): Peasantry.

Кармелюк. Кучер, Василь.
Накладом Української Книгарні.
158с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1941.
Предмет(и): Peasantry.

Кармелюк. Старицький, Михайло.
(Брак бібліографічних даних)
2 т. 20см. Мова--U.

Кармелюк і невільничка: Два оповідання. Маркович, Марія (1834-1907).
Українська Видавнича Спілка.
60с. 18см. Мова--U. Вінніпеґ, 1917.

Кармелюк: Історичний роман. Старицький, Михайло.
На чужині. Книжкове Товариство "Рух" (Обкладинка П.Капшученка).
2 т. 20см. т 1 - 3 примірники. Мова--U.

Кармелюк: Роман. Старицький, Михайло.
Тризуб.
3 т. 24см. Мова--U. Вінніпеґ, 1960-1962.

Карний кодекс та право на переступи.
Українське видавництво.
99с. 18см. 2 примірники. Мова--U. Краків, 1943.
Предмет(и): Law.

Кароля: Повість. Фоґель, .
Накладом І.М.Ґлови.
160с. 20см. Мова--U. Вінніпеґ, .

Карпати кличуть: фотоальбом. Козловський, М.
Мистецтво.
90с. 24см. Мова--U. Київ, 1966.
Предмет(и): Carpathian Mountains.

Карпати: роман. Скляренко, Семен.
Художньої літератури.
444с. 21см. Мова--U. Київ, 1956.

Карпато-українська держава: До історії визвольної боротьби карпатських українців у 1919-1939 роках. Стерчо, Петро.
НТШ.
288с. 24см. 2 примірники. Мова--U. Торонто, 1965.
Предмет(и): Karpats'ka Ukraina.

Карпаторусинство, його джерела й еволюція у ХХ ст. Мишанич, Олекса.
Відродження.
54с. 16цм. Мова--U. Дрогобич, 1992.
Предмет(и): Karpats'ka Ukraina.

Карпаторусинство: Iсторія і сучасність. Бача і інші, Юрій.
Акціонерне товариство "Обереги" (Іван Ванат, Василь Маркусь, Олекса Мишанич, Павло Чучка).
62с. 20цм. 3 примірники. Мова--U. Київ, 1994.
Предмет(и): Karpats'ka Ukraina.

Карпатская Русь: Географическо-статистическіе и историческо-етнографическіе очерки Галичиньі, Северо-восточной Угріи и Буковиньі. Головацький, Яків.
(Брак бібліографічних даних)
557-747 + 1-388с, 1 карта, 26см. Мова--R. Москва, 187?.
Предмет(и): Halychyna, Ethnography.

Карпатский рейд. Бакрадзе, Давид.
Издательство ДОСААФ.
159с. 20см. Мова--R. Москва, 1968.
Предмет(и): World War II, 1939-45, Carpathian Mountains.

Карпатські кургани першої половини І тисячоліття нашої ери. Смішко, М.Ю.
АН УРСР.
186с. 27см. Мова--U. Київ, 1960.
Предмет(и): Carpathian Mountains, Archaeology.

Карпатська Січ: Бюлетень Брацтва Карпатських Січовиків, ч.3, 1950. Брацтво Карпатських Січовиків, .
30цм. Мова--U. Торонто, 1950.

Карпатська Україна. Бірчак, Володимир.
Нація в поході.
90с. 22см. 2 примірники. xerox copy. Мова--U. Прага, 1939.
Предмет(и): Karpats'ka Ukraina.

Карпатська Україна. Решетило, Степан.
Американських Карпатських Русинів (Українців)-"Наш Ужгород" ("Світло", католицький часопис, Рік ХІІІ, 1 березня 1950, ч.4, Торонто, Канада (скорочене розмноженя)).
5с. 28цм. Мова--U.
Предмет(и): Karpats'ka Ukraina.

Карпатська Україна в боротьбі: Збірник.
Видавництво Української Пресової Служби.
231с. 23см. ілюстрації. 2 примірники. Мова--U. Відень, 1939.
Предмет(и): Karpats'ka Ukraina.

Карпатська Україна сфедерована держава. Шандор, Вікентій.
(Відбитка з "Записок НТШ" т.177)
21с. 24см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1968.
Предмет(и): Karpats'ka Ukraina.

Карпатська Україна: Ґеоґрафія, історія, культура.
Накладом Карпатського союзу в ЗСА (Перевидано без змін).
160с. 23см. ілюстрації. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1972.
Предмет(и): Karpats'ka Ukraina.

Карпатська Україна: Від Передісторичних Часів до Сьогодні.
Українська Академія Наук Америки.
16с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Чикаґо, 1939.
Предмет(и): Karpats'ka Ukraina, History.

Карпатська замана: Збірник творів українських письменників Чехословаччини.
Радянський письменник.
377с. 17см. Мова--U. Київ, 1990.
Предмет(и): Ukrainians in Czechoslovakia.

Карпатська ніч: Oповідання. Ірчан, Мирослав.
Накладом Робітничо-Фармерського Видавничого Товариства.
177с. 20см. 2 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1924.

Карпатське опришківство: Антифеодальна боротьба карпатського опришківства XVI-XIX ст. Грабовецький, В.В.
Видавництво Львівського Університету (Відповідальний редактор Я.Д.Ісаєвич).
250с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Львів, 1966.
Предмет(и): Peasantry, Carpathian Mountains.

Карпатський березень. Штефан, А.
4с. 29см. poor condition. Мова--U. Бріджпорт, 1950.
Предмет(и): Karpats'ka Ukraina.

Карпатьі и славяне: отрьівок. Терох, И И.
Общества Ревнителей Русской Стариньі.
319с. 22см. 2 примірники. Мова--R. Нью Йорк, 1941.
Предмет(и): Carpathian Mountains.

Карпенко-Карий (Ів.К.Тобілевич). Літературні характеристики українських письменників VII. Єфремов, Сергій.
Українська Накладня.
113с. 17см. Мова--U. Київ-Ляйпціґ, .
Предмет(и): Karpenko-Karyi, Ivan, 1845-1907.

Карпенко-Карий і театр: дисертація. Чорній, Степан.
175с. 28см. Мова--U. Мюнхен, 1966.
Предмет(и): Karpenko-Karyi, Ivan, 1845-1907, Drama.

Карпо Трохименко: альбом.
Мистецтво.
21с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1969.
Предмет(и): Trokhymenko, Karpo, 1885-, Art - Fine.

Картина В.И. Сурикова "Утро стрелецкой казни". Капланова, С.
Советский художник.
18с. 24см. ілюстрації. Мова--R. Москва, 1960.
Предмет(и): Art - Fine.

Картки для вправ з орфографії української мови у V-VI класах. Кузьменко та інші, І.П.
Радянська школа (Кузьменко, Д.Ю).
290с. 21см. Мова--U. Київ, 1968.
Предмет(и): Language.

Карузеля віршів: лірика, сатира, ґротескпридибашки, баляндраси, словокрутки, присіканки та чиста правда. Бабай, .
Сучасність (Відп.ред. М.А.Жовтобрюх).
239с. 19см. 2 примірники. Мова--U.

Карусь і ми: автобіографія. Парфанович, Софія.
324с. 19см. 3 примірники. Мова--U. Чікаґо, 1966.

Касандра: Драматична поема. Українка, Леся.
Українська Накладня.
237с. 18см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Ляйпціґ, .
Предмет(и): Drama.

Касиян В.. Портнов, Г.С.
Советский художник.
112с. 21см. Мова--R. Москва, 1957.
Предмет(и): Kasiian, Vasyl', 1896-1976, Art - Fine.

Каспийский свод сведений о восточной Европе. Заходер, Б.Н.
Восточной литературьі (т.1. - Горган і Поволжье в 9-10 вв., т.2 - Булгарьі, мадьярьі, народьі Севера, печенеги, русьі, славяне).
2т. 23см. Мова--R. Москва, 1962.

Каталог інкунабул.
Наукова думка (Уклав Б. Зданевич, упорядник Г.І. Ломонос-Рівна).
248с. 25см. Мова--U. Київ, 1974.
Предмет(и): Incunabula.

Каталог бібліотеки М.О. Гайворонського.
Машинопис (З архіву Василя Лева).
28см. Мова--U. Нью Йорк, 1956-1957.
Предмет(и): Haivorons'kyi, Mykhailo, 1892-1949.

Каталог видавничого т-ва "Вернигора" у Київі. Представництво у Відні.
35с. 16цм. Мова--U-G-C.

Каталог видання творів Т.Г.Шевченка 1961-1966.
Дніпро.
19см. Мова--U. Київ, 1966.
Предмет(и): Shevchenko, Taras, 1814-1861.

Каталог видань Львівської Наукової Бібліотеки ім. В.Стефаника НАН України 1995-1997. Львівська Наукова Бібліотека ім. В.Стефаника, .
Наклад власний.
23с. 20цм. Мова--U. Львів, 1996.

Каталог видань Української Академії Наук1918-193О. Slavic Bio-Bibliographical Materials, v. 1. Штогрин, Дмитро, Редактор.
Т-во українських бібліотекарів Америки (Приготовив і видав Дмитро В. Штогрин).
74с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Чікаґо, 1966.
Предмет(и): Ukrains'ka Akademiia Nauk.

Каталог видань українською мовою: книги з СРСР-нові книги України.
Международная книга.
163с. 22см. Мова--U. Москва, 1984.
Предмет(и): Books.

Каталог виставки. Безпалків, Роман.
Львівська Організація Спілки Художників України.
30с. 24см. З присвятою бібліотеці НТШ від упорядника. Мова--U. Київ, 1990.
Предмет(и): Art - Fine.

Каталог виставки мистців сучасної української книжної графіки.
Літературно-мистецький клюб.
24с. 23цм.. Мова--U. Торонто, 1956.
Предмет(и): Books, Art - Exhibits.

Каталог виставки: художнє дерево, художній метал, килимарство, скульптура, малярство. Волик, Павло.
Астрея.
19с. 24см. Мова--U. Полтава, 1991.
Предмет(и): Art - Fine.

Каталог гравюр XVII-XXст.з фондів Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника АН УРСР: архітектура Львова. Костюк, Степан.
Наукова думка (Академія наук УРСР. Львівська Наукова бібліотека ім. В.Стефаника).
45с. + ілюстрації. 22см. Мова--U. Київ, 1989.
Предмет(и): Lviv.

Каталог державних грошей України. Кікта, Степан.
Український Музей-Архів (Text in English, Deutch, Ukrainian).
20с. 24см. Мова--U. Клівленд, 1974.
Предмет(и): Money.

Каталог изданїй Свято-Троицкаго Монастьіря.
Holy Trinity Monastery Bookstore.
152p. 23cm. Мова--R. Jordanville, NY, 1989.

Каталог книг видавництва Академії наук Української РСР No.4a.
Международная книга.
121с. 17см. Мова--U. Москва, 1964.

Каталог книжок на 1969.
Ukrainian Book Store.
157с. 21см. Мова--U. Едмонтон, 1969.

Каталог пергаментних документів Центрального державного історичного архіву УРСР у Львові 1233-1799. Купчинський та інші, О.А.
Наукова думка (Ружицький, Е.І).
656с. 25см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1972.

Каталог річок України.
АН УРСР.
191с. 18см. maps. Мова--U. Київ, 1957.
Предмет(и): Rivers.

Каталог ретроспективної виставки картин з нагоди 80-літнього ювілею митця. Мегик, Петро.
ОМУА.
45с. 25см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1979.
Предмет(и): Art - Fine.

Каталог творів та малюнків Тараса Шевченка 1861-1961.
Український громадський комітет для вшанування пам'яті Т Шевченка.
22см. Мова--U. Клівленд, 1961.
Предмет(и): Shevchenko, Taras, 1814-1861.

Каталог українських недержавних марок: доповнення ч. 1-2. Максимчук, Юліян.
Українська філятелістична бібліотека.
2 ч. 19см. ч.1 3 примірники, ч.2 2 примірники, see: Periodicals. Мова--U. Шикаґо, 1957.
Предмет(и): Philately.

Каталог українських недержавних марок: доповнення ч.1. Максимчук, Юліян.
Українська філятелістична бібліотека (Shekved under: Periodicals - under: Philately).
2 ч. 19см. Мова--U. Шикаґо, 1957.
Предмет(и): Philately.

Каталог українських поштових марок 1950. Максимович, Юліян.
Накладом вид-ва М.Бігус і С-ка (Shelved under: Periodicals - under: Philately).
160с. 21см. Мова--U. Ульм-Донау, 1950.
Предмет(и): Philately.

Каталог фондів 1: бібліотечні колекції. Грінченко, Б.Д.
АН УРСР, Центральна наукова бібліотека ім. В.І. Вернадського (Випуск 1).
958с. 21см. Мова--U. Київ, 1988.

Каталог шевченківської вистави. Львів. Національний Музей, .
23с. 2Осм. Мова--U. Львів, 192’.
Предмет(и): Shevchenko, Taras, 1814-1861.

Катальоґ музичних творів. Наук.Тов.ім.Шевченка, .
НТШ, Львів.
Ч.1,2,4,7. 25см. Мова--U. Львів, 1929-1931.
Предмет(и): Music.

Катальоґ повістей, романів, оповідань галицьких та з В.України. Наук.Тов.ім.Шевченка, .
15с. 32см. poor condition. Мова--U. Львів, .

Катастральні і технічні тріянґуляції. Грабина, Л.
Видання Спілки Гидротехників та Меліораторів при УГА в ЧСР.
404с. 27см. poor condition. Мова--U. Подєбради, 1931.

Катеxизм до першого причастія. Кузів, М.
З друкарні при Сирітськім Домі.
21с. 14см. Мова--U. Філядельфія, 1928.
Предмет(и): Bible.

Катедра Св. Софії у Києві. Повстенко, Олекса.
УВАН у США.
466с. 31см. 3 примірники. Мова--U-E. Нью Йорк, 1954.
Предмет(и): Architecture - Kievan Rus'.

Катер связи. Евтушенко, Евгений.
Молодая Гвардия.
259с. 18см. Мова--R. Москва, 1966.

Катерина. Ілюстрована Шевченківська Бібліотека, ч.2. Шевченко, Тарас (1814-1861).
Накладом "Канадійського Фармера".
30с. 18см. poor condition. Мова--U. Вінніпеґ, .

Катерина Білокур: альбом. Нагай, Василь, Упорядник.
Мистецтво (Вступне слово Олеся Гончара: "Чарівний світ Катерини Білокур").
24с. 25см. ілюстрації. 3 примірники. Мова--U. Київ, 1972.
Предмет(и): Bilokur, Kateryna, 1900-1961, Art - Folk.

Катерина: драма. Писанецький, Ванченко.
Накладом Української Книгарні.
48с. 21см. poor condition. Мова--U. Нью Йорк, .
Предмет(и): Drama.

Катерина: опера в 3 актах. Аркас, Микола (1852-1909), композитор.
Накладом Мирона Сурмача (Лібретто по Т.Шевченкові).
22с. 23см. Мова--U. Нью Йорк, 1943.
Предмет(и): Shevchenko, Taras, 1814-1861, Music.

Катехизм для парафіяльних шкіл і вірних української католицької екзархіїв Злучених Державах Америки.
Апостольськз Екзархія Візантийського Обряду.
278с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Філядельфія, 1954.
Предмет(и): Bible.

Катехизм до першого св.Причастя. Чаплинський, Йосиф.
З друкарні Сирітського Дому.
75с. 15см. poor condition. Мова--U. Елизабет, Н.Дж, 1934.
Предмет(и): Bible.

Катехизм першого Святого Причастя. Щудло, М.
64с. 15см. Мова--U. Йорктон, 1956.
Предмет(и): Bible.

Катехизм христіянсько-Католицької релігії.
Накладом друкарні при Руськім СирітськімДомі.
88с. 17см. poor condition. Мова--U. Філядельфія, 1917.
Предмет(и): Bible.

Катехизм христіянсько-католицької релігії.
Накладом друкарні при Руськім СирітськімДомі.
88с. 18см. poor condition. Мова--U. Філядельфія, 1920.
Предмет(и): Bible.

Катехизм християнської віри для молоді істарших.
238с. 21см. Мова--U. Рим, 1967.
Предмет(и): Bible.

Кати України: альбум з 30 фотоґрафіями большевицьких комісарів.
45с. 16см. Мова--U. Філядельфія, 1922.
Предмет(и): Revolution - Russian, 1917.

Католицтво і православіє: в 900-ті роковини поділу Христової церкви 1054-1954. Сабол, Севастіян, Севастіян.
Слово Доброго пастиря.
327с. 22см. Мова--U. Нью Йорк, 1955.
Предмет(и): Church - Catholic, Church - Orthodox.

Католицька Церква в минулому і сучасномуУкраїни. Нагаєвський, Ісидор.
Накладом автора.
88с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Філядельфія, 1950.
Предмет(и): Church - Catholic.

Католицька Церква добродійка людства. Марисюк, М.
Слово Доброго Пастиря.
59с. 15см. Мова--U. Нью Йорк, 1954.
Предмет(и): Church - Catholic.

Католицька віра. Трух, А.Г.
ОО Василіян.
352с. 23см. Мова--U. Мондер, 1949.
Предмет(и): Religions, Church - Catholic.

Католицька віра: катехизм у прикладах.
Видавництво ОО.Василіян (Перша книжка).
352с. 23см. Мова--U. Мондер, 1949.
Предмет(и): Bible.

Католицька церква в західній Україні.
ОО.Василіян.
64с. 17см. 2 примірники. Мова--U. Мондер, 1947.
Предмет(и): Church - Catholic, Halychyna.

Католицький священик. Трух, Андрій.
Слово Доброго Пастиря.
64с. 16см. Мова--U. Нью Йорк, 1959.
Предмет(и): Church - Catholic.

Катруся. Біловус, Анастазія.
Свобода.
62с. 22см. 3 примірники. Мова--U]. Джерзі Ситі, 1944.

Катруся. Стефаник, Василь.
Веселка.
109с. 21см. Мова--U. Київ, 1965.

Катруся: оповідання. Одлига, Юрій.
(Брак бібліографічних даних)
113с. 15см. Мова--U.

Катря Гриневичева: біографічний нарис. Гриневич, Ярослав.
Гомін України.
95с. 22см. Мова--. Торонто, 1968. Предмет(и): Hrynevycheva, Katria, 1875-1947.

Каяла: історичне оповідання з нагоди 750ліття походу князя Ігоря Святославича на половців 1185 р. Лепкий, Богдан (1872-1941).
Говерля (Друге незмінне видання).
68с. 19см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1956.

Квіт папороті: п'єса про дитячі роки Івана Франка в чотирьох картинах. Керницький, Іван.
Українське Видавництво (Обкладинка Івана Доманика).
38с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Краків-Львів, 1943.
Предмет(и): Franko, Ivan, 1856-1916, Drama.

Квіти. Онуфрійчук, Федір (1908).
Тризуб.
103с. 23см. 3 примірники. Мова--U.

Квіти Святого Франциска з Ассисі.
Накладом Отців Францисканів византійськославянського обряду.
252с. 22см. Мова--U. Ню Йорк, 1952.
Предмет(и): Church.

Квіти гніву: вірші з України 1939-1942. Томанек, Йосеф.
Голос.
19с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1968.

Квіти друзям: поезії. Рильський, Максим.
Молодь.
116с. 23см. Мова--U. Київ, 1954.

Квіти з перелогу. Гостиняк, Степан.
Педагогічне вид-во в Братіславі.
210с. 25см. Мова--U. Пряшів, 1988.

Квіти й бодяче: нариси й замітки з дороги життя. Літературна бібліотека "Русалки", випуск 12. Чарнецький, Стефан.
Русалка, випуск 12, 1922 (Прізвище на обкладинці: Тиберій Горобець).
94с. 18см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Львів-Київ, 1922.

Квіти прикраса наших вікон і бальконів. Бібліотека "Нової Хати" ч.1. Бережницька-Будзова, Олена.
НТШ, Накладом в-ва "Нова Хата".
75с. 19см. Мова--U. Львів, 1937.

Квітка і Куліш основоположники української новелі. Сулима-Блохін, О.
Український Технічно-Господарський Інститут.
102с. 24см. 2 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1969.
Предмет(и): Writers.

Квітка на багні: повість. Бібліотека "Діла", ч.15. Зубенко, Іван.
Вид.Спілки "Діло", Діло (Обгортка П.Ковжуна).
130с. (без останніх сторінок). 21см. poor condition. Мова--U. Львів, 1937.

Квітка справедливості: легенди, казки, нариси, вірші, статті. Єрошенко, Василь (1899-1952).
Молодь.
260с. 18см. Мова--U. Київ, 1969.

Квітка-Основ'яненко: життя і творчість. Возняк, Михайло.
Держлітвидав України.
93с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1946.

Квітнева дань: збірка поезій. Шанковський, Ігор.
Дніпрова хвиля.
114с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1958.

Квітнева заметіль: вибрані поезії. Гетьман, Володимир.
Дніпро.
367с. 18см. Мова--U. Київ, 1972.

Квітуче народне мистецтво: вишивка, тканини, кераміка та писанки на Сокальщині. Маланчук, В.А, Упорядник.
Каменяр.
11с. + таблиці. 29см. Мова--U. Львів, 1964.
Предмет(и): Art - Folk, Lviv region.

Квалітативні відмінки в Тацита. Стецюк, Василь.
189-201с. 25см. Мова--U.
Предмет(и): Language - History.

Квартальник Вістника.
Книгозбірня "Вістника" (Ч.1-4, 1934; Ч.1-4, 1935; Ч.1-4, 1936; Ч.1-4, 1937; Ч.1-3, 1939).
5 т. 18см. Мова--U. Львів, 1934-37,9.

Кельти й Україна. Стрижак, Олексій.
267-277сс., xerox copy. Мова--U.

Керівник-організатор і вихователь. Суйменко та інші, Є.І.
Політвидав України (Сакада, М.О., Піддубний, В.А.).
189с. 20см. Мова--U. Київ, 1985.
Предмет(и): Education.

Керамика в архитектуре Украиньі. Килессо, С.К.
Будівельник.
101с. 23см. 2 примірники. Мова--R. Киев, 1968.
Предмет(и): Ceramics, Architecture.

Керамика и стекло древней Тмутаракани. Рьібаков, Б.А, редактор.
АН СССР.
184с. 21см. Мова--R. Москва, 1963.
Предмет(и): History - Kievan Rus'.

Кершенштайнер і українська педагогіка: Тематична частина габілітаційної праці. Васькович, Григорій.
На правах рукопису.
172с. 29см. Мова--U. Мюнхен, 1970.
Предмет(и): Education.

Києве мій: ілюстрації знищених церков.
(Shelved under Український Православний Церковний Календар.1987 стор.87-101)
Мова--U. Баунд Брук, Н.Дж., 1987.
Предмет(и): Kyiv, Architecture - Kyiv.

Києве мій: фотоальбом. Козловський, Микола.
Мистецтво.
Фотоілюстрації. 34см. Мова--U-E-F. Київ, 1985.
Предмет(и): Kyiv.

Києво-Могилянська Академія. Хижняк, З.І.
Київського Університету.
171с. 17см. 2 copies. Мова--U. Київ, 1970.
Предмет(и): Kyievo - Mohylians'ka Akademiia.

Києво-Могилянська Академія. Хижняк, З.І.
Вища школа (Видання друге, перероблене і доповнене).
234с. 21см. Мова--U. Київ, 1981.
Предмет(и): Kyievo - Mohylians'ka Akademiia.

Києво-Печерський Державний історико-культурний заповідник: фотоальбом.
Мистецтво.
245с. 22см. Мова--U. Київ, 1990.
Предмет(и): Kyiv - Pechers'ka Lavra, Museums.

Києво-Печерський Державний історико-культурний заповідник: фотоальбом.
Мистецтво (Summary in German).
106с. 26см. кольорові ілюстрації. Мова--U. Київ, 1974.
Предмет(и): Kyiv - Pechers'ka Lavra, Museums.

Києво-Печерський Патерик по древнимь рукописямь.
Києво-Печрської Лавр, Видано рішенням Святішого Синоду (Переклад на тогочасну російську мову Марії Вікторової, xerox copy).
165с. 28цм. Мова--R. Київ, 1870.
Предмет(и): Litopysy, Saints.

Києво-печерський патерик. Пам'ятки мови та письменства давньої України, т.4.
Час (Передрук з Київського видання 1931 року. Вступ, текст, примітки Дмитра Абрамовича).
278с. 20см. Мова--U. Київ, 1991.
Предмет(и): Saints.

Київ.
Мистецтво (Редактори Шустер, А. Нарінська, А).
20см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1966.
Предмет(и): Kyiv.

Київ - вічне місто. Український Суходоловий Інститут, ч.13. Липа, Юрій (1900-1944).
Український Суходоловий Інститут.
15с. 30см. poor condition. + xerox copy. Мова--U. Женева, 1946.
Предмет(и): Kyiv.

Київ і значіннє традиції. Назарук, Осип.
Накладом Головної Централі "Січей".
28с. 17см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Чікаґо, 1926.
Предмет(и): Kyiv.

Київ Шевченкових часів: Альбом. Крашенінніков, Сергій.
Koштом фонду Івана Маркова.
128с. 29см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1984.
Предмет(и): History - Kyiv, Shevchenko, Taras, 1814-1861.

Київ ліричний. Донець, Григорій.
Радянський письменник.
138с. 21цм. Мова--U. Київ, 1976.

Київ наш: історична драма на 5 дій. Радовиченко, Володимир.
Накладом вид-ва Лемківська театральна бібліотека.
31с. 23см. poor condition. Мова--U.
Предмет(и): Drama.

Київ під ворожими окупаціями. Форостівський, Леонтій.
Видавництво Миколи Денисюка.
79с. 16см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Буенос Айрес, 1952.
Предмет(и): Kyiv.

Київ тепер і прежде. 31 світлини з 1880-1900 рр.?.
(До бібліотеки передав Каленик-Лисюк)
28см. poor condition. Мова--U.
Предмет(и): Kyiv.

Київ у фотоілюстраціях.
Мистецтво.
131с. 30см. Мова--U. Київ, 1954.
Предмет(и): Kyiv.

Київ у цифрах. Статистичний збірник.
Статистика (Дар І. Коропецького).
116с. 15см. Мова--U. Київ, 1972.
Предмет(и): Kyiv, Statistics.

Київ часів Володимира та Ярослава. Полонська-Василенко, Наталія.
Юрія Тищенка.
63с. 17см. 3 примірники. Мова--U. Прага, 1944.
Предмет(и): History - Kyiv, History - Kievan Rus'.

Київ. Антологія, статті і поезії про українську столицю. Полтава, Леонід, Упорядник-автор.
Асоціяція Діячів Української Культури.
128с. 22цм. Мова--U. Ню Йорк, .
Предмет(и): Poltava, Leonid, 1921.

Київ. Енциклопедичний довідник. Кудрицький, А.В, Редактор.
Головна редакція Української Радянської Енциклопедії.
735с. 19цм. Мова--U. Київ, 1981.
Предмет(и): Kyiv.

Київ. Комплект листівок.
Прогрес.
28 листівок. 12цм. Мова--U-R-E. Москва, .

Київ. Комплект листівок. Миндел, Борис, Автор знимок.
Мистецтво.
22 листівки. 10цм. Мова--U-R-E. Київ, 1978.

Київ: альбом архітектурних пам'яток нашої столиці. Повстенко, Олекса.
Самопоміч.
14с. 18см. ілюстрації. 3 примірники. Мова--U. Авґсбурґ, 1946.
Предмет(и): Architecture - Kyiv.

Київ: архітектурно-історичний нарис. Шулькевич, М.М.
Літератури з будівництва та архітектури УРСР.
315с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1958.
Предмет(и): Architecture - Kyiv, History - Kyiv.

Київ: вулиці Києва (за станом на 1 травня: довідник).
Державне видавництво технічної літератури УРСР.
398с. 18см. Мова--U. Київ, 1958.
Предмет(и): Kyiv.

Київ: короткий путівник. Даєн та інші, Леонід.
Політвидав (Позняк Павел).
141с. 16см. Мова--U. Київ, 1976.
Предмет(и): Kyiv.

Київ: літературно-художній альманах.
Спілки Радянських письменників України (Відповідальний редактор Іван Цюпа).
375с. 27см. Мова--U. Київ, 1957.

Київ: фотоальбом.
Мистецтво.
23см. Мова--U. Київ, 1974.
Предмет(и): Kyiv.

Київ: фотоальбом.
Державне вид-во Образотворчого Мистецтваі Музичної Літератури УРСР.
21см. Мова--U. Київ, 1960.
Предмет(и): Kyiv.

Київ: фотоальбом.
Мистецтво.
16см. Мова--U. Київ, 1965.
Предмет(и): Kyiv.

Київ: фотоальбом.
24 чорно-білі картки. 17см. Мова--U. Торонто, .

Київ: фотоальбом.
Державне вид-во образотворчого мистецтвата музичної літератури.
88с. 18см. Мова--U. Київ, 1961.
Предмет(и): Kyiv.

Київ: фотоальбом.
Мистецтво.
243с. 16см. Мова--U. Київ, 1981.
Предмет(и): Kyiv.

Київ: фотоальбом.
Прогрес (Text in Ukrainian, Russian, English, French, Deutsch, Spanish).
41с. 17см. Мова--U. Москва, .
Предмет(и): Kyiv.

Київ: фотоальбом.
Державне вид-во Образотворчого Мистецтваі Музичної Літератури УРСР.
17см. Мова--U. Київ, 1961.
Предмет(и): Kyiv.

Київ: фотоальбом. Дерлеменко, Євген.
Мистецтво.
189с. 13см. Мова--U. Київ, 1979.
Предмет(и): Kyiv.

Київські і Галицькі митрополити. Біографічні нариси (1590-1960). Назарко, Іриней.
Отців Василіян.
271с. 24цм. Мова--U. Торонто, 1962.
Предмет(и): Church - Mytropolyty, etc.

Київські глаголичні листки Х століття ізЦентральної Наукової Бібліотеки АН УРСР.
Наукова думка (Shelved under: Німчук, Василь: Київські глаголичні листки ...").
Facsimile. unpaged. Мова--U. Київ, 1983.
Предмет(и): Literature - History and criticism.

Київські глаголичні листки: найдавніша пам'ятка слов'янської писемності. Німчук, Василь.
Наукова думка (Редактор Русанівський, В.М).
139с. 17см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1983.
Предмет(и): Language - Manuscripts.

Київські зустрічі. Кротевич, Євген.
Молодь.
188с. 18см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1963.

Київські листки та фрейзінгенські уривки. Грунський, Микола (1872-1951).
Всеукраїнська Академія Наук (Shelved under: Akademiia Nauk URSR, Kiev. Istorychno-filolohichnyi viddil. Збірник ч. 54, 1928).
21с. 27см. Мова--U. Київ, 1928.

Київські оповідання. Яновський, Юрій (1902-1954).
Радянський письменник.
280с. 17см. Мова--U. Київ, 1949.

Київські фрески: повісті, оповідання. Плачинда, Сергій.
Молодь.
308с. 21см. Мова--U. Київ, 1982.

Київська Русь ХІст. у міжнародних відносин. Шекера, І.М.
АН УРСР.
196с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1967.
Предмет(и): History - Kievan Rus', Diplomacy.

Київська Русь: культура, традиції. Збірник наукових праць. Ісаєвич та інші, Я.Д, редактор.
Наукова думка (Ауліх, В.В.; Купчинський, О.А. Стеблій, Ф.І.).
152с. 23см. Мова--U. Київ, 1982.
Предмет(и): History - Kievan Rus'.

Київська область. Старовойтенко, І.П.
Радянська школа.
118с. 20см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1957.
Предмет(и): Kyiv region.

Київська область: географічний нарис. Області Української РСР. Старовойтенко, І.П..
Радянська школа.
117с. 20см.. Мова--U. Київ, 1957.
Предмет(и): Kyiv region.

Київська область: географічний нарис. Старовойтенко, І.П.
Радянська школа (Друге видання).
138с. 20см. Мова--U. Київ, 1967.
Предмет(и): Kyiv region.

Київська повість. Мартич, Юхим.
Радянський письменник.
297с. 18см. Мова--U. Київ, 1956.

Київська старовина. ч.1-6, 1992; ч.1-2, 1993.
Центру пам'яткознавства АН України і Укр.Т-ва охорони пам'яток історії (Видавався у 1882-1906 рр. Відновлений у 1992 р. Гол.ред. П.Толочко).
26см. Мова--U. Київ, .

Київський Державний Заповідник-Музей "Києво-Печерська Лавра": короткий путівник.
Державне вид-во Образотворчого Мистецтваі Музичної Літератури.
74с. 22см. Мова--U. Київ, 1957.
Предмет(и): Kyiv - Pechers'ka Lavra.

Київський Державний Музей Російського Мистецтва: живопис.
Державне вид-во Образотворчого Мистецтваі Музичної Літератури (Text in Ukrainian, English, French, German,).
29с. 36см. Мова--U. Київ, 1962.
Предмет(и): Kyiv, Museums.

Київський Державний Музей Т.Г. Шевченка:путівник.
140с. 17см. Мова--U. Київ, 1961.
Предмет(и): Shevchenko, Taras, 1814-1861, Museums.

Київський Музей Історичних Коштовностей.
Мистецтво.
21с. 28см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1974.
Предмет(и): Kyiv, Museums.

Київський Музей Російського Мистецтва: альбом.
Мистецтво.
16с. 17см. ілюстрації. Мова--U. Київ, 1976.
Предмет(и): Kyiv, Museums.

Київський державний музей західного і східного мистецтва. Рославець та інші, О.М.
Мистецтво (Крижицький, О.В.).
230с. 35см. Мова--U. Київ, 1964.
Предмет(и): Museums, Art - Fine.

Київський державний музей українського мистецтва: каталог художніх творів-експозиція. Говдя, П.І.
Вид-во Образотворчого мистецтва і музичної літератури.
97с. 23см. Мова--U. Київ, 1958.
Предмет(и): Art - Folk.

Київський державний музей українського образотворчого мистецтва. Графіка.
Мистецтво.
29 репродукцій, 11цм. Мова--U-R. Київ, 1970.
Предмет(и): Art - Fine.

Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького 1920-1990:історичний нарис.
"Радянська школа" (Авторський колектив: П.П. Хропко, О.Г. Лозовицький).
200с. 20цм. Мова--U. Київ, 1990.
Предмет(и): Kyiv, Education.

Київський зодчий П.Ф. Альошин. Ясієвич, В.Є.
Будівельник.
65с. 17см. Мова--U. Київ, 1966.
Предмет(и): Architecture, Kyiv.

Київський літопис ХІІ ст.: картини з історії княжої України ХІІ ст. "Слово о полку Ігоревім": лицарська поема ХІІ ст.. Сторінки з історії української церкви і культури, вип.7, ч.2. Ріпецький, Мирослав, Мирослав.
(Includes bibliography)
105с. 17см. Мова--U. Мюнхен, 1959.
Предмет(и): Litopysy, Slovo o polku Ihorevi.

Київський філіал Центрального Музею В.І.Леніна.
Мистецтво.
25см. Мова--U. Київ, 1984.
Предмет(и): Kyiv, Museums.

Київсько-харківська бандура. Скляр, І..
Музична Україна.
112с. 22см. Мова--U. Київ, 1971.
Предмет(и): Bandura.

Кидаю слова...(нариси й оповідання). Народна Бібліотека ч. 1-2. Лепкий, Богдан.
Видавничий Відділ Союза руских хліборобских спілок на Буковині "Селянс (Одвічальний редактор Андрій Веретельник).
ька Каса", 78с. 18цм. Xerox copy. Мова--U. Чернівці, 1911.

Киев глазами детей: альбом.
Реклама.
27см. Мова--R. Киев, 1974.
Предмет(и): Kyiv.

Киев и киевская земля в зпоху феодальнойраздробленности 12-13 веков. Толочко, П.П.
Наукова думка.
221с. 35см. Мова--R. Киев, 1980.
Предмет(и): History - Kyiv region.

Киев. Столица советской Украиньі. Русаков та інші, М.Г.
Учебно-педагогическое изд-во (Заездньій, Р.А.).
102с. 20см. Мова--R. Москва, 1960.
Предмет(и): Kyiv.

Киев: Историко-архитектурньій очерк. Шулькевич, М.М.
Будівельник.
393с. 18см. Мова--R. Киев, 1968.
Предмет(и): History - Kyiv, Architecture - Kyiv.

Киев: Книга-спутник по городу. Логвин, Г.
Искусство.
259с. 15см. 2 примірники. Includes bibliography. Мова--R. Москва, 1967.
Предмет(и): Kyiv.

Киев: Путеводитель-справочник. Даен и другие, Леонид.
Издательство политической литературьі Украиньі (Возняк Павел, Черп Марк).
187с. 15см. Мова--R. Киев, 1965.
Предмет(и): Kyiv.

Киев: Путеводитель-справочник. Игнаткин та інші, Иван.
Изд-во полит.литературьі Украиньі (Мьішко, Дмитрий).
349с. 17см. 2 примірники. Мова--R. Киев, 1964.
Предмет(и): Kyiv.

Киев: Справочник-путеводитель.
Гос.изд-во политической литературьі УССР (Ответственньій редактор Д.Мьішко).
284с. 17см. Мова--R. Киев, 1954.
Предмет(и): Kyiv.

Киев: альбом.
Изогиз.
29см. чорно-білі ілюстрації. Мова--R. Москва, 1954.
Предмет(и): Kyiv.

Киев: архитектурно-исторический очерк. Шулькевич та інші, М.М.
Будівельник (Дмитренко, Т.Д.).
461с. 17см. Мова--R. Київ, 1978.
Предмет(и): History - Kyiv, Architecture - Kyiv.

Киевская Псалтирь 1397 года из Государственной Публичной бібліотеки ymenи М.Е.Салтьікова-Щедрина в Ленинграде.
229с. 31см. Fascimile. illustration. color. Мова--R.
Предмет(и): Bible - New Testament.

Киевская Русь. Греков, Б.Д.
Государственное учебно-педагогическое и-во Министерства просвещения РС.
509с. 23см. Мова--R. Москва, 1949.
Предмет(и): History - Kievan Rus'.

Киевские глаголические листки Х в. з Центральної наукової бібліотеки АН УРСР в Києві. Німчук, В.В, упорядник.
Наукова думка.
16см. тираж 3000 примірників. Мова--U. Киев, 1983.
Предмет(и): Litopysy, Church Slavonic language.

Киевский Государственньій Музей Западного и Восточного искусства: путеводитель.
Державне вид-во Образотворчого Мистецтваі Музичної Літератури.
102с. 23см. ілюстрації. Мова--R. Київ, 1957.
Предмет(и): Kyiv, Museums.

Киевский Государственньій Музей Западного и Восточного Искусства.
Советский Художник.
18с. 30см. ілюстрації. Мова--R. Москва, 1964.
Предмет(и): Kyiv, Museums.

Киевский Университет: документьі и материальі 1834-1984.
Вища школа.
189с. 22см. Мова--R. Киев, 1984.
Предмет(и): History - Kyiv, Education.

Киевский метрополитен. Заремба та інші, Ф.М.
Будівельник (Целиковская, Т.А.).
93с. 12см. Мова--R. Киев, 1976.
Предмет(и): Transport.

Киевский музей русского искусства: фотопутеводитель. Бабаева, Емма.
Мистецтво.
159с. 17см. Мова--R. Київ, 1986.
Предмет(и): Kyiv, Museums.

Килими України з 20 рисунками і 9 знимками. Пещанський, В.
Діло.
13. 21см. ілюстрації. Мова--U. Львів, 1925.
Предмет(и): Art - Folk.

Киммерийцьі и скифьі. Артамонов, М.І.
В-во Ленинградского университета.
156с. 21с. Мова--R. Ленинград, 1974.

Кирилівська церква в Києві: архітектурно-художня пам'ятка ХІІ-ХІХ ст.. Мовчан та інші, І.І.
Будівельник (Тоцька, І.Ф).
50с. 13см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1968.
Предмет(и): Architecture - Kyiv, Architecture - Church.

Кирило Кожумяка. Лотоцький, Антін.
Говерля.
64с. 18с. Мова--U. Нью Йорк, 1962.
Предмет(и): Tales.

Кирило й Методій, Апостоли всесловянські. Огієнко, Іван (1882).
Віра й культура.
14с. 19см. Мова--U. Вінніпеґ, 1963.

Кирило-Мефодіївське товариство. У трьох томах. Акад.наук УРСР.Інст.Історії. Археографічна Комісія. Центр.Держ.Історичний Архів у м.Києві, І.І, Упорядник.
Наукова думка (Упорядники: Бутич, М.І; Глизь: І.І.).
т.1,2. 25см.. Мова--U. Київ, 1990.
Предмет(и): Kyrylo-Metodiivs'ke Bratstvo.

Кисловодский дом-музей Н.А. Ярошенко.
Советский художник.
8 поштівок. 11см. Мова--R. Ленинград, 1964.
Предмет(и): Museums.

Кисловодский художественньій музей Н.А. Ярошенко.
Советская Россия.
24с. 19см. Мова--R. Москва, 1973.
Предмет(и): Museums.

Китай, Япония: история и филология. Акад.наук СССР.Инст.народов Азии, .
Издательство Восточной Литературьі (Ред. Ф.С.Бьіков, В..Глунин, А.Е.Глускина).
330с. 27см. Мова--R. Москва, 1961.

Китиці часу 1943-1948. Осьмачка, Тодось (1895-1962).
Українські вісті.
131с. 15см. 3 примірники. Мова--U.

Кишеньковий словник українсько-німецько-англійсько-французький. Лусівецький, З.
Nакладом Гуртівні Паперу.
351с. 11см. 2 примірники. Мова--U-D-E. Авґсбурґ, 1948.

Клімат Української РСР: короткий нарис. Гук та інші, М.
Радянська школа (Половко, I.K. Прихотько, Г.Ф).
69с. 22см. ілюстрації. Мова--U. Київ, 1958.
Предмет(и): Geography.

Клєрикалізм і соціялізм. Масарик, Тома Ґарріґ (1850-1937).
Накладом Громадського Голосу.
32с. 14см. 3 примірники. Мова--U. Львів, 1935.
Предмет(и): Communism.

Кладка. Боднарчук, І.
Нашим Дітям.
41с. 23см. Мова--U. Торонто, 1957.

Кладка видінь: поезії. Діброва, Гнат О.
Накладом автора.
64с. 18см. Мова--U. Нью Йорк, 1953.

Кладка над потоком: оповідання. Довгалюк, Харитон.
Видавництво Юліяна Середяка.
211с. 18см. 2 примірники. Мова--U. Буенос Айрес, 1969.

Кланялися вам три України: репортаж про туристичний маратон. Софронів-Левицький, В.
Новий Шлях.
175с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Вінніпеґ-Торонто, 1970.

Класова боротьба в українському селі в епоху домонополістичного капіталізму. Лещенко, М.Н.
Наукова думка.
303с. 22см. Мова--U. Київ, 1970.
Предмет(и): Peasantry.

Классическая поезия востока. Ахматова, Анна.
Художественная литература.
206с. 17см. Мова--R. Москва, 1969.

Клейноди України: з історії державної і національної символіки. Гломозда, К.Ю.
Філософська і соціологочна думка.
33 кольорових листівок. 28см. Мова--U. Київ, 1991.
Предмет(и): Emblems.

Клени золоті: вибрані поезії. Колесникова, Лідія (1916).
Дніпро.
167с. 17см. Мова--U. Київ, 1972.

Клени: поезії. Голованівський, Сава.
Видавництво художньої літератури.
191с. 15см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1967.

Кленові листки. Стефаник, Василь (1871-1936).
Дніпро (Ілюстрації Георгія Якутовича Дар Богдана Коваля).
212с. 22см. Мова--U. Київ, 1978.

Кленові листки: оповідання. Стефаник, Василь.
Веселка (Малюнки Василя Касіяна).
31с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1966.

Кленове листя. Яремкевич, Юрій.
Накладом автора (Підписано Яким Вечер).
41с. 15см. very poor condition. Мова--U. Травнштайн, 1946.

Кленьі Украиньі. Кохно, Н.А.
Наукова Думка.
181с. 20см. Мова--U. Киев, 1982.

Климат СССР. Алисов, В.П.
V-во Московского университета.
27с. 27см. Мова--R. Москва, 1956.

Климат Украиньі. Бучинский, И.Е.
Гидрометеорологическое издательство.
129с. 23см. 2 примірники. poor condition. Мова--R. Ленинград, 1960.

Климат Украиньі в прошлом, настоящем и будущем. Бучинский, Іван.
Гос.издательство сельхозлитературьі Укр.ССР.
307с. 22см. Мова--U. Киев, 1963.

Кличу молодь усього світу...: у 50-літтяолімпійської ідеї. М, В.
Satz und Druck bei Carl Winter.
67с. 22см. Мова--U. Дармштадт, 1948.
Предмет(и): Sport.

Клуб приятелів української літератури "Дружба".
Словацьке пед.Вид-во. Відділ Укр.Літератури.
17см. Мова--U. Пряшів, 1968.
Предмет(и): Ukrainians in Czechoslovakia.

Клубок Аріядни: новелі. Бібліотека "Діла", ч.14. Косач, Юрій.
Діла, Діло (Обгортка П.Ковжуна).
239с. 22см. Мова--U. Львів, 1937.

Кльод Ґе і інші оповіданя. Гіґо, Віктор.
Українська Видавнича спілка.
64с. 17см. Мова--U. Вінніпеґ, 1916.

Клюб суфражисток: комедія в 5-ти діях з американського життя. Театральна Бібліотека. Гунькевич, Дмитро.
Театральна Бібліотека.
46с. 23см. Мова--U. Львів, 1931.
Предмет(и): Drama.

Ключ до мови: коротка граматика української мови. Івах, В.А.
Культура й освіта.
43с. 16см. 2 примірники. Мова--U. Виннипеґ, 1943.
Предмет(и): Language.

Ключ к Гоголю. Носов, В.Д.
Самиздат.
137с. 18см. Мова--U. Лондон, 1985.
Предмет(и): Hohol', Mykola, 1809-1852.

Ключ к Гоголю. Носов, В.Д.
Самиздат.
137с. 18см. Мова--R. Лондон, 1985.
Предмет(и): Hohol', Mykola, 1809-1852.

Ключ розуміння. Пам'ятки української мови 17 ст.. Галятовський, Іоаникій.
Наукова думка.
442с. 22см. Мова--U. Київ, 1985.
Предмет(и): Language.

Ключі до тиші: поезії. Моруга, Василь.
Молодь.
55с. 14см. Мова--U. Київ, 1972.

Кляса проти кляси. Мартов, Л.
Наклад "Робітничого Слова" (Shelved under: Levyns'kyi, Volodymyr: "Селянство і соціялдемократія").
15с. 20см. Мова--U. Торонто, 1917.

Клятва: роман-хроніка. Іванченко, Раїса.
Радянський письменник.
390с. 21см. Мова--U. Київ, 1971.

Книга і друкарство на Україні. Акад.наук УРСР.Інст.Мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім.М.Т.Рильського. Державна публічна бібліотека, .
Наукова думка (Ред. П.М.Попов).
314с. 27см. Мова--. Київ, 1964?. Предмет(и): Books - Printing.

Книга Об'явлень св. Апостола Івана: текст і пояснення. Бібліотека Католицької Акції, ч.10.
Бібліотека Католицької Акції.
70с. 22см. poor condition. Мова--U. Едмонтон, 1952.
Предмет(и): Bible - New Testament.

Книга Премудрости. Святе Письмо: поетичні книги. Дзьоба, В.І, перекладач.
63с. 17см. Мова--U. Рим, 1945.
Предмет(и): Bible.

Книга Псалмів: з давньоєврейської мови на українську наново перекладена.
(Shelved under: "Novyi Zapovit Hospoda i Spasytelia nashoho Isusa Khrysta")
97с. 20см. Мова--U.
Предмет(и): Bible - Old Testament.

Книга в Україні. Друга половина 19-початок 20 ст. (1861-1917): бібліографічний покажчик. Ч.1 (А). Петров та інші, С.Й.
Відродження (С.С. Петров).
222с. 20см. Мова--U. Київ, 1996.
Предмет(и): Books - Printing.

Книга в вашем доме. Осипов, В.
Книга.
142с. 22см. Мова--R. Москва, 1967.
Предмет(и): Books.

Книга веселих порад: гумор і сатира. Чорногуз, Олег.
Радянський письменник.
181с. 17см. Мова--U. Київ, 1971.

Книга для батьків: лекції про виховання дітей. Макаренко, А.С.
Радянська школа.
334с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1972.
Предмет(и): Education.

Top of page

BRAMA -- Gateway Ukraine
Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ)
63 Fourth Avenue · New York, NY 10003 · USA
(tel) 212-254-5130 · (fax) 212-254-5239

Після гасел написаних латинкою, йдуть гасла написаниі кирилицею. Щоби знайти автора, предмет, назву чи слово в назві, треба користуватися ключем FIND (Ctrl-F) у Netscape. Можна друкувати кирилицею, і хоч надруковане слово у віконці FIND буде зашифроване, Netscape знайде потрібні гасла. Можна також завантажити текст каталогу на особистий комп'ютер і послуговуватись будь якою редакційною програмою при шуканні за гаслами.

These pages use CP1251 Cyrillic fonts for Ukrainian. If none of this is legible to you please go to the catalog in English or download Cyrillic fonts and keyboards which are obtainable for free at this website.

НАЗАД до Каталогу: [ АВТОР ] [ НАЗВА ] [ ПРЕДМЕТ ]

Порядок каталогу на сторінці: НАЗВИ.Ці сторінки влаштовує БРАМА
Авторське право (c) 1997-99 Наукове Товариство ім. Шевченка, всі права застережені

БРАМА -- УкраїНовини -- Громадська преса -- Календар --
Реклама на Брамі -- БРАМА пошук
Copyright © 1997-2011 BRAMA, Inc.tm, Inc. Всі права застережені.