Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ)
63 Fourth Avenue · New York, NY 10003 · USA
(tel) 212-254-5130 · (fax) 212-254-5239

Після гасел написаних латинкою, йдуть гасла написаниі кирилицею. Щоби знайти автора, предмет, назву чи слово в назві, треба користуватися ключем FIND (Ctrl-F) у Netscape. Можна друкувати кирилицею, і хоч надруковане слово у віконці FIND буде зашифроване, Netscape знайде потрібні гасла. Можна також завантажити текст каталогу на особистий комп'ютер і послуговуватись будь якою редакційною програмою при шуканні за гаслами.

These pages use CP1251 Cyrillic fonts for Ukrainian. If none of this is legible to you please go to the catalog in English or download Cyrillic fonts and keyboards which are obtainable for free at this website.

НАЗАД до Каталогу: [ АВТОР ] [ НАЗВА ] [ ПРЕДМЕТ ]

Порядок каталогу на сторінці: НАЗВИ.

BRAMA -- Gateway Ukraine

Його ідея: новелі й оповідання. Корибутяк, Степан.
Наша Книгозбірня.
55с. 21см. Мова--U. Мюнхен, 1953.

Його Дух Житиме Вічно.
(Брак бібліографічних даних)
21см. Мова--U.
Предмет(и): Slipyi, Iosyf, 1892-1984.

Йозеф Геррес-вістун німецької єдности. Книгозбірня Вістника, ч.3. Антонович, Михайло (1910-).
(Передмова Д.Донцова)
64с. 18см. 2 примірники poor condition. Мова--U. Львів, 1934.

Йозеф Геррес-вістун німецької єдности. Книгозбірня Вістника, ч.3. Антонович, Михайло.
(Передмова Д.Донцова)
64с. 18см. Shelved under: Ostroverkha, M.-Mussolini-liudyna i. Мова--U. Львів, 1934.

Йосафат Коциловський: єпископ перемиський (1916-1946). Назарко, Іриней.
ОО.Василіян.
51с. 16см. 2 примірники. Мова--U. Торонто, 1954.
Предмет(и): Church - Mytropolyty, etc.

К берегам Америки. Дивин, В.А.
Географгиз.
47с. 20см. Мова--U. Москва, 1956.

К истории советско-турецких отношений. Моисеев та інші, П.
Госполитиздат (Розалиев, Ю).
83с. 20см. Мова--R. Москва, 1958.
Предмет(и): History.

К новьім успехам литературьі и искусства. Хрущев, Никита (1894-1971).
Госполитиздат.
30с. 21см. Мова--R. Москва, 1961.

К сбалансированной зкономике: диалог с советологами. Методические рекомендации к спецкурсам по политической зкономии.
Минист.вьісшего и среднего спец.образования УССР. КГУ ім.Т.Г.Шевченко (Дар І. Коропецького).
174с. 20см. Мова--R. Киев, 1991.
Предмет(и): Economics.

К собьітиям в Чехословакии: фактьі, документьі, свидетельства прессьі и очевидцев.
Пресс-группа советских журналистов (Вьіпуск первьій).
158с. 22см. Мова--U. Москва, 1968.
Предмет(и): History - Czechoslovakia.

К-7: оповідання. Тис, Юрій, Юрій.
Гомін України.
207с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Торонто, 1964.

К. Хетагуров и Украина. О некоторьіх вопросах украинско-осетинских литературньіх связей. Луценко, Иван.
Госиздат.
102с. 16см. Мова--R. Сталинир, 1959.
Предмет(и): Ukrainian Georgian Relations.

К.О. Трутовський: життя і творчість. Лашкул, З.В.
Наукова думка.
229с. 23см. Мова--U. Київ, 1974.
Предмет(и): Trutovs'kyi, Kostiantyn, 1826-1893.

К.О. Трутовський: нарис про життя та творчість. Міляєва, Людмила.
Мистецтво.
34с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Київ, 1955.
Предмет(и): Trutovs'kyi, Kostiantyn, 1826-1893.

Кoзацька любов: історична драма на три дії на основі повісті П.Куліша "Чорна Рада". Драґанчук та інші, М.
Накладом "Самоосвіти" (Тумрій М. Shelved under: Frantsis, I.M. "Strakh v lisakh Indii", L'viv, Nakladom "Samoosvity").
32с. 18см. Мова--U. Львів, 1933.
Предмет(и): Drama.

Кібернетика її виникнення та значення. Фіґоль, Атанас.
(Відбитка з журнала: "Український Самостійник", чч.: 101,103,104,106,109, 1966 р)
45с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1966.

Кіевь явился градомь великимь: вибрані українознавчі твори. Бібіліотека "Пам'ятки історичної думки України". Максимович, Михайло (1804-1873).
Либідь (Упорядник та автор історико-біографічного нарису В.О. Замлинський).
441с. 22цм.. Мова--U. Київ, 1994.
Предмет(и): History - Kyiv, History - Cossack Hetman State.

Кількісне вимірювання ефективності промислового виробництва. Мар'єнко та інші, А.В.
Наукова думка (Нагірняк, П.А., Савенко, Л.Г. Дар І. Коропецького).
207с. 21см. Мова--U. Київ, 1971.
Предмет(и): Economics.

Кімната з одним дахом: сензаційна повість. Полянич, Б.
Новий час.
212с. 16см. Мова--U. Львів, 1930.

Кінець російської влади в Україні: оглядподій та особисті спогади. Зозуля, Яків.
Накладом автора (Друге виправлене видання. Відбитка з Правничого Вісника, Книга друга1963. стор.13-29, 247-248).
19с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1964.
Предмет(и): Revolution - Ukrainian, 1917-1921.

Кінець світу чи коли і як буде?. ОММ, .
Добра книжка.
192с. 19см. Мова--U. Торонто, 1960.

Кіннотчик. Липа, Юрій (1900-1944).
57с. 17см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Авґсбурґ, 1946.

Кінокомедія: Конфлікт, характер, жанри. Зінич, С.
Мистецтво.
163с. 16см. Мова--U. Київ, 1966.
Предмет(и): Film.

Кінофільмова експедиція: репортаж. Стоцький, Іван.
Накладом автора.
143с. 19см. Мова--U. Лондон, 1970.
Предмет(и): Film.

Кінцевий відробіток. Демидчук, Семен.
Накладом книгарні Сурма.
10с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1958.

Кіровоград.
Мистецтво.
94с. 16см. 2 примірники. Мова--R. Київ, 1967.
Предмет(и): Kirovohrad.

Кіровоград. Гвоздецький, В.П, Автор тексту.
Мистецтво (Фото І.Г. Єрудіна).
16цм. Мова--U. Київ, 1964.
Предмет(и): Kirovohrad.

Кіровоградська область. Міщенко, Г.П.
Радянська школа.
135с. 20см. Мова--U. Київ, 1961.
Предмет(и): Kirovohrad.

Кіровоградщина. Крамаренко та інші, В.
Промінь (Оліфіренко, І).
125с. 17см. Мова--U. Дніпропетровськ, 1967.
Предмет(и): Kirovohrad.

Кіт чудило. Йогансен, Майк.
Веселка (Малювала А. Гілевич).
22с. 22см. Мова--U. Київ, 1966.

Кіт-Музика. Діма, (1925).
Союзу Українок Америки. 83-ій Відділ в Нью Йорку (Ілюстрації Едварда Козака).
28см. Мова--U. Нью Йорк, 1971.

КПРС і радянська держава про релігію та атеїстичну пропаганду: збірник документів і матеріалів.
Держполітвидав.
183с. 21см. Мова--U. Київ, 1962.
Предмет(и): Ateism.

Каїн і Авель: Казка старого хутора. Орлов, І.М.
Українського Слова.
102с. 16см. Мова--U. Берлін, 1923.
Предмет(и): Tales.

Каїнова релігія. Барчук, Іван.
Вид-я Об"єднання гуртків укр.баптистськ.молоді в Спол.Штатах Півн.Амер.
8с. 14см. 3 примірники. Мова--U.

Кавалерідзе скульптор. Німенко, Андрій.
Жовтень.
49с. 22см. Мова--U. Київ, 1967.
Предмет(и): Art - Fine.

Кавалерийские обходьі Генерала Каледина 1914-1915 гг.. Валь, Е.Г.Ф.
В.Бейлинсонь, Таллин, Изданіе автора.
64с. 16см. + карта. Мова--U. Таллиннь, 1933.
Предмет(и): World War I, 1914-18, History - Russia.

Каварня: поезії. Андієвська, Емма.
Сучасність.
126с. 19см. 2 примірники. Мова--U.

Кавказский етнографический сборник. Т.1. Акад.наук СССР.Инст.Етнографии, .
АН СССР (Ответ. ред. М.О.Косвен).
374с. 27см. Мова--R. Москва, 1955.
Предмет(и): Ethnography.

Кавказькі оповіданя. Толстой, Лев.
Канадийського Фармер, Накладом Української Книгарні.
109с. 20см. Мова--R. Вінніпеґ, 1921.

Кажу вам (Священні знаки). Бердник, Олесь.
В-во М. Коць.
223с. 23цм. Мова--U. Київ-Нью Йорк, 1989.

Казакам в родньіе края.
(Из журнала "Вольное Казачество")
15с. 15см. Мова--R. Париж, 1939.
Предмет(и): History - Cossack Hetman State.

Казаки: антропологические очерки.
АН СССР (Под редакцией С.Руденко).
257с. 24см. Мова--R. Ленинград, 1927.
Предмет(и): Ћozaky, Ђnthropology.

Казакия: журнал казачьей национально-освободительной мьіслі. ч.1, 1946; 2,4-7,1947; 8-10,1948; 2,1961; 3,1962; 3,6,7,1963; 9,1964; 12-13,1965.
Herausgeber Oberste Kosakische Representation im Exil.
24см. poor condition. Мова--R. Мюнхен, 1946-1965.
Предмет(и): Kuban.

Казахстанцьі в боях за свободу Украиньі и Молдавии. Белан, П.С.
Наука.
173с. 23см. Мова--R. Алма-Ата, 1984.

Казачество в крестьянской войне 1773-1775 гг.. Рознер, І.Г.
Львівського Університету.
197с. 22см. Мова--R. Львів, 1966.
Предмет(и): History - Cossack Hetman State.

Казачество: мьісли современниковь о прошлом, настоящем и будущем казачества.
Издание "Казачьяго Союза".
379с. 26см. Мова--R. Париж, 1928.
Предмет(и): History - Cossack Hetman State.

Казачий словарь-справочник. Скрьілов и другие, А.И.
(Губарев, Г.В)
112с. 22см. Мова--R. Клівленд, 1966.
Предмет(и): History - Cossack Hetman State.

Казачья хрестоматия. Посохов, Н.
ч.1. 248с. 24см. 2 примірники. Мова--R. Флоренция, 1957.
Предмет(и): History - Cossack Hetman State.

Казематні поезії Тараса Шевченка квітень-травень 1847. Петров, Віктор (1894-1969).
Науково-дослідний Інститут української мартирології.
32с. 21см. на правах рукопису. poor condition. Мова--U. Мюнхен, .
Предмет(и): Shevchenko, Taras, 1814-1861.

Казематні поезії: квітень-травень 1847. Шевченко, Тарас (1814-1861).
Науково-дослідний Інститут Української Мартирології.
32с. 21см. 4 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1947.

Казенні діти: Із спогадів лікаря. Левицький, Модест.
Наша Воля.
36с. 15см. 2 примірники. Мова--U. Відень, 1920.

Казка Богдана Хмельницького: етноґрафічна студія. Shelved under: Вибрані твори українських письменників, Львів, 1912. Драгоманів, Михайло.
Виданє Антона Крушельницького (Переднє слово Івана Франка, "Про житє Михайла Драгоманова" Антін Крушельницький).
стор.3. Мова--U. Львів, 1912.
Предмет(и): Khmel'nyts'kyi, Bohdan, 1595-1657.

Казка дітям невелика про курчатко й про шуліку. Яворівський, Євген.
Нашим дітям ОПДЛ (Рисунки Е.Козака. Кольорова обгортка О.Судомори).
16с. 18см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Мюнхен, 1946.

Казка дітям: дітям у Році Дитини (1979).
Нашим Дітям ОПЛДМ.
33с. 28см. кольорові ілюстрації. Мова--U. Торонто, 1981.

Казка мого життя. Shelved under: НТШ. Українська Літературна Бібліотека, т.9. Лепкий, Богдан (1872-1941).
НТШ.
244с. 23см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1967.

Казка мойого життя. Лепкий, Богдан (1872-1941).
Накладом Видавництва "Дружина".
80с. 18см. 2 примірники. Мова--U. Львів, 1936.

Казка мойого життя: Бережани. Минуле й сучасне, ч.18. Лепкий, Богдан (1872-1941).
Нова Друкарня Денник, Українське видавництво (Спомини Б.Лепкого "Казка мойого життя" - ч.1 - "Крегулець", ч.2 - "До Зарваниці", ч.3 - "Бережани").
181с. 21см. ілюстрації. Мова--U. Краків, 1941.

Казка про Івана Голика. Первомайський, Леонід.
Державне вид-во дитячої літератури УРСР.
79с. 22см. Мова--U. Київ, 1958.

Казка про Івана царевича та сірого вовка. Жуковський, В.А.
Молодь (Переклад з російської Максима Рильського).
37с. 23см. Мова--U. Київ, 1955.

Казка про Івася. Федчук, Богдан.
Mannheimer Grossdruckerei (Вийшла друком 18.2.1947. Обгортка і рисунки роботи Богдана Божемського).
18с. 21см. тираж 1000 прим. poor condition. Мова--U. Мангайм, 1946.

Казка про Ксеню і дванадцять місяців: повістка для дітей. Лепкий, Богдан.
Накладом Видавничої Спілки "Тризуб".
30с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1955.

Казка про Ксеню і дванайцять місяців. Діточа бібліотека, книжечка 147. Лепкий, Богдан (1872-1941).
Світ Дитини (Ілюстрації й обкладинка Михайла Фартуха. Екслібріс Романа і Ліди Смиків).
56с. 17см. Мова--U. Львів, 1934.

Казка про Ксеню і дванацять місяців. Лепкий, Богдан.
Говерля.
56с. 19см. Мова--U. Нью Йорк, 1956.

Казка про Чугайстра: драматична поема. Воронько, Платон.
Дитячої літератури.
80с. 22см. Мова--U. Київ, 1957.

Казка про Шевчика Копитка та про Качурика Квака. Діточа бібліотека, ч.1. Вільшенко, Я.
Говерля (Образки А.Манастирського).
32с. 18см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1952.

Казка про вершника. Алегорія для лялькового театру. Селянська, Віра.
Накладом жласним.
22цм. Мова--U-G-. Ріо-Де-Жанейро, 1992.
Предмет(и): Drama.

Казка про гордого боярина. Погідний, Микола.
Світ дитини. Накладня Михайла Таранька (Відсутня перша картка з бібліографічними даними. Обкладинка ПетраАндрусіва).
36с. 17см. Мова--U.

Казка про золоту рибку. Вагилевич, Кость.
Вовченята (Ілюстрації М.М.).
21см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Мюнхен, 1946.

Казка про лелек та Павлика-мандрівника: подарунок маленьким. Багряний, Іван.
Прометей (Обкладинка і малюнки автора. Написано 1943 року).
46с. 30см. Мова--U.

Казка про липку і зажерливу бабу: українська народна казка.
Дитвидав (Малюнки Г. Якутовича).
26см. кольорові ілюстрації. Мова--U. Київ, 1962.

Казка про лицаря Добриню та його сестричку Забаву. Про юнака Семенка, щоволю добував: дві казки. Тис, Юрій, Юрій.
harmony Printing Ltd, Нашим Дітям ОПЛДМ (Ілюстрації Петра Андрусева. Віньєта композиції Михайла Михалевича).
30с. 25см. Мова--U. Торонто-Нью Йорк, 1970.
Предмет(и): Tales.

Казка про неправедного царя: як він до розуму прийшов і яку людям пораду дав. Волховський, Ф.
Наклад і друк партійної друкарні. ПартіяУкр.Соціялїстів-Революціонерів (Друге українське видання).
38с. 22см. Мова--U.

Казка про трьох ведмедиків. Бібліотека "Веселки", випуск 5. Наріжна, Ірина.
Видання Українського Народного Союзу.
15с. 21см. Мова--U. Джерзі Ситі, 1963.

Казка старого млина: комедія. Тихий, Данило.
15с. 15см. poor condition. Мова--U. На чужині, 1946.
Предмет(и): Drama.

Казка-вигадка смішна про ведмедя ласуна. Завадович, Р.
Ноймайстер в Байройт, Нашим Дітям ОПДЛ. Накладом Кооп. "Пласт" (Малюнки В. Вербицького).
31с. 20см. Мова--U. Байройт, 1947.

Казки. "Нашим Дітям" ОПДЛ, ч.6.
"Нашим Дітям" ОПДЛ (Малюнки М. Левицького).
31с. 20см. Мова--U. Авґсбурґ, 1946.

Казки. Ґрімм брати, .
Молодь (Упорядник Євген Кротевич).
318с. 21см. Мова--U. Київ, 1954.

Казки. Ґрімм брати, .
16с. 14см. 3 примірники. Мова--U. Мінден, 1948.

Казки. Ґрімм брати, .
(З німецького переклав С. Гайський. За ред. П. Колісного. Кольороваобкладинка роботи М.М.)
58с. 21см. poor condition. Мова--U. Мюнхен, 1946.

Казки. Гауфф, Вільгельм.
Тризуб (Переклад з німецької мови).
ч.1. 127с. 24см. Мова--U. Вінніпеґ, 1956.

Казки. Дитяча бібліотека, ч.21. Гауфф, Вільгельм.
Стежка до дому (Переказ з німецької М.Харченка, Ф.Супруна, Д.Корзуна під І.Труби).
160с. 23см. 3 прим. poor condition. Мова--U. Катеринослав-Відень, 1919.

Казки. Зливко та інші, І.
Дитячої літератури (Головіна, Н.).
56с. 22см. Мова--U. Київ, 1957.

Казки. Нехода, Іван.
Молодь.
98с. 23см. Мова--U. Київ, 1954.

Казки. Бібліотека юних читачів. Селянська, Віра.
Biblos, Дніпрова Хвиля (Обгортка роботи Анни Марії Мурісі).
32с. 16см. 3 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1956.
Предмет(и): Tales.

Казки. Франко, Іван (1856-1916).
Книжково-Журнальне Видавництво.
278с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Львів, 1954.

Казки. Чуковський, К.
Молодь.
53с. 27см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1954.

Казки Івана Франка: мовно-художній аналіз. Закревська, Я.В.
Наукова думка.
105с. 20см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1966.
Предмет(и): Franko, Ivan, 1856-1916.

Казки Бехштейна з малюнками ч.1. Бехштейн, .
Видання Катеринославського Видавничого Товариства "Стежка до дому".
160с. 20см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Київ, 1919.

Казки Буковини.
Карпати.
219с. 21см. Мова--U. Ужгород, 1968.
Предмет(и): Bukovyna.

Казки Буковини.
Карпати.
239с. 21см. Мова--U. Ужгород, 1973.
Предмет(и): Bukovyna.

Казки народів СРСР. Сусловський, О, упорядник.
Книжково-журнальне видавництво.
100с. 23см. Мова--U. Львів, 1956.

Казки про циганів.
Української Книгарні в Скрентон (Третє видання).
32с. 15см. Мова--U. Скрентон, 1915.

Казки про циганів.
30с. 15см. 3 примірники. Мова--U. Jersey City, 1919.

Казки та оповідання. Гаєвська-Денес, Л.
Б.Ігнатова, Мельборн, Видавництво Б.Ігнатова (Ілюстрації Зіни Чуйко).
43с. 22см. Мова--U. Мельборн, 1958.

Кайдашева сім'я: повість. Нечуй-Левицький, Іван (1838-1918).
Українська видавнича спілка.
212с. 18см. Мова--U. Вінніпеґ, 1917.

Кайдашева сім'я: повість. Нечуй-Левицький, Іван (1838-1928).
Українська Накладня.
234с. 21см. Мова--U. Коломия, .

Кайдашева сім'я: повість. Нечуй-Левицький, Іван (1838-1918).
Тризуб.
148с. 22см. poor condition. Мова--U. Вінніпеґ, 1951.

Как большевики захватили власть: октябрьский переворот 1917 года. Мелгунов, Сергей.
(Editions "La Renaissance")
390с. 24см. Мова--R. Париж, 1984.
Предмет(и): Revolution - Russian, 1917.

Как производились переписи населения в СССР. Галин, П.
Институт по изучению истории и КультурьіСССР.
50с. 21см. Мова--R. Мюнхен, 1951.
Предмет(и): Demography.

Как фашистская Германия готовила нападение на Советский Союз: расчетьі ипросчетьі. Жилин, П.А.
Мьісль.
294с. 21см. Мова--R. Москва, 1966.
Предмет(и): World War II, 1939-45.

Каким бьіть плану: дискуссии 20-х годов.Г.М. Кржижановский, С.Г. Струмилин, Н.Д. Кондратьев, В.А. Базаров. Зкономика социализма. Антология идей. Корицкий, З.Б, составитель.
Лениздат (Дар І. Коропецького).
223с. 20см. Мова--R. Ленинград, 1989.
Предмет(и): Economics - History, Economics - Soviet Union.

Какь Ленинь, Свердловь, Голощекинь и Юровскій "спасали" царскую семью?: офиціальньіе документьі судебньіхь органовь правительства Колчака .... Григорьевь, .
8с. 23см. Мова--R.
Предмет(и): Revolution - Russian, 1917.

Калєндар "Батьківщина", Рік.1, 1936; Рік4, 1939.
(Редактор: Крохмалюк)
Мова--U. Львів, .
Предмет(и): Almanacs - Ukraine.

Калєндар "Просвіти" 1893-1894; 1907; 1921; 1909; 1910; 1916; 1921; 1922;1924; 1926; 1928-1932; 1938; 1943.
Ставропигійського ін, Коштом товариства "Просвіта".
Poor condition. Мова--U. Львів, .
Предмет(и): Almanacs - Ukraine.

Калєндар Дніпро: 1929; 1932; 1933.
Укр. Т-во допомоги еміґрантам з України у Львові.
23см. Мова--U. Львів, .
Предмет(и): Almanacs - Ukraine.

Калєндар Криниця. Річник 3, 1937; Річник4, 1938.
Накладом Видавничої Спілки "Діло" у Львові.
29см. Мова--U. Львів, .
Предмет(и): Almanacs - Ukraine.

Калєндар Український інвалід на рік 1937.
Накладом Укр. товариства допомоги інвалідам у Львові.
poor condition. Мова--U. Львів, .
Предмет(и): Almanacs - Ukraine, Army - Sitch Riflemen, 1914-1919.

Калєндар Червоної Калини. Рік 1924-1939;.
Накладом Кооперативи "Червона Калина".
23см. Мова--U. Львів, .
Предмет(и): Almanacs - Ukraine, Army - Sitch Riflemen, 1914-1919.

Калєндар для всіх на 1937 рік. Річник 6.
Івана Тиктора.
161с. 28цм. poor condition. Мова--U. Львів, 1936.

Калач. Стоян, Михаїл.
Дитячої літератури (Малюнки А. Базилевича. Переклад з румунської Й. Фельдштейна та Т. Мудрик).
15с. 26см. Мова--U. Київ, 1960.

Калевала: фінська народня епопея.
Накладом Українсько-Руської Видавничої Спілки.
361с. 20см. poor condition. Мова--U. Львів, 1901.

Калейдоскоп: оповідання. Бібліотека Видавництва "Гомін України", ч.14. Кравців, Меланія.
Гомін України.
133с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Торонто, 1960.

Калейдоскоп: проза. Ткачук, Степан.
Критеріон.
233с. 19см. Мова--U. Бухарест, 1985.

Календар "Згоди братств" на рік: 1918,1919.
"Америки" (1918), Уряд "Згоди братств" в Олифант, ПА (Річник четвертий (1919), упорядник о. Володимир Держирука).
185с. 23цм. Мова--U. Олифант, ПА, 1918.

Календар "Згоди брацтв" на рік 1918,1919.
Мова--U. Philadelphia, 1918,1919.

Календар "Нового Шляху" на рік 1945.
Української Національної Видавничої Спілки.
159с. 26см. Мова--U. Винипеґ, 1945.

Календар історичних подій за лютий 1917 року - березень 1918 року. Зозуля, Яків.
УВАН у США. Комісія для усталення фактіві дат Укр.Визв.б-би 1917-1920.
112с. 24см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1967.
Предмет(и): Revolution - Ukrainian, 1917-1921.

Календар Український інвалід на рік 1937.
Діло, Накладом Українського Товариства Допомоги Інвалідам у Львові.
149с. 29см. 2 примірники. 1 примірник - R. Мова--U. Львів, 1937.
Предмет(и): Army - Veterans, Army - Sitch Riflemen, 1914-1919.

Календар альманах Українського видавництва: 1943, 1944.
Українське видавництво.
2 issues.. Мова--U. Краків, 1943,1944.
Предмет(и): Almanacs - Poland, Ukrainian.

Календар мисливця. Кістяківський, О.Б.
Державне вид-во сільськогосподарської літератури УРСР.
77с. 21см. Мова--U. Київ, 1956.

Календарь колхозника на 1940 год.
374с. 25см. poor condition. Мова--R. Москва, .
Предмет(и): Almanacs - Russia, Agriculture.

Калина над водою: лірика та поеми. Сосюра, Володимир.
Дніпро.
526с. 18см. Мова--U. Київ, 1968.

Калина: поезії. Гнатюк, Іван.
Молодь.
109с. 13см. 3 примірники. Мова--U. Київ, 1966.

Калинові ягідки: батьки дітям. Рік 1-2; ч.1-4; 1952-1953.
Видання загону Червона Калина.
18см. Мова--U. Омага-Клівленд, .
Предмет(и): Plast - Periodicals.

Калинова любов: поезії. Остапенко, Борис.
Молодь.
46с. 14см. Мова--U. Київ, 1972.

Калинове намисто. Куліш, Леонід.
Таврія.
190с. 15см. Мова--U. Сімферополь, 1975.

Калиновий міст: збірка споминів-розвідокз дитячих років у Немирові і з життя учнів яворівської гімназії в 1914-1928рр. Барагура, Володимир.
Свобода.
218с. 24см. Мова--U. Нью Йорк-Джерзі Ситі, 1982.
Предмет(и): Lviv region.

Калинонька. Познанська, Марія.
Дитвидав.
14с. 14см. Мова--U. Київ, 1964.

Кам'яні луни. Лесич, Вадим (1909).
ООЧСУ.
88с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1964.

Кам'яна доба в Україні: Лекції читані в УВУ в 1946 р.. Щербаківський, Вадим.
УВУ.
87с. 30см. 2. примірники. poor condition. Мова--U. Мюнхен, 1947.
Предмет(и): Antiquities.

Кам'яна могила. Михайлов, Б.Д.
Промінь.
21с. 17см. Мова--U. Дніпропетровськ, 1976.
Предмет(и): Archaeology.

Кам'яна могила. Пєшанов, В.
Промінь.
23с. 12см. Мова--U. Дніпропетровськ, 1967.
Предмет(и): Archaeology.

Кам'яна могила: Корпус наскельних рисунків. Рудинський, М.Я.
АН УРСР. Інститут археології.
139с. + 30 таблиць. 23см. тираж 500 примірників. Мова--U. Київ, 1961.
Предмет(и): Archaeology, Antiquities.

Кам'яна могила: Путівник. Рудинська, Є.Я.
Мистецтво.
47с. 16см. Мова--U. Київ, 1967.
Предмет(и): Archaeology, Antiquities.

Кам'яна роса. Довгий, Олексій.
Молодь.
141с. 15см. Мова--U. Київ, 1969.

Кам'яна сокира. Бібліотека "Самопомочі" для молоді, ч.1. Винницька, Ірена.
Самопомочі. Нашим дітям. ОПДЛ (Друге виправлене і доповнене виданніа).
71с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1967.

Кам'яна сокира: Оповідання з доісторичних часів. Юнацький книгозбір, ч.1. Винницька, Ірина.
Бистриця.
59с. 16см. 3 примірники. Мова--U.

Кам'яне небо: Оповідання та повість. Чабанівський, Михайло.
Радянський письменник.
318с. 17см. Мова--U. Київ, 1958.

Кам'янець-Подільський історичний музей- заповідник.
Каменяр.
88с. 17см. ілюстрації. Мова--U. Львів, 1982.
Предмет(и): Podillia.

Кам'янець-Подільський державний історико-архітектурний заповідник: путівник. Винокур та інші, І.С.
Каменяр (Хотюн, Г.М).
157с. 17см. Мова--U. Львів, 1986.
Предмет(и): Podillia, Museums.

Кам'янець-Подільський державний історико-архітектурний заповідник. Винокур та інші, І.С.
Каменяр (Хотюн, Г.М).
95с. 25см. Мова--U. Львів, 1981.
Предмет(и): Podillia, Museums.

Кам'янець-Подільський: Історично-архітектурний нарис.
Будівельник.
120с. 17см. ілюстрації. Мова--U. Київ, 1968.
Предмет(и): Podillia.

Кам'янець-Подільський: Пам'ятки старовини в малюнках художників.
Мистецтво.
Комплект карток. 13шт. Мова--U. Київ, 1968.
Предмет(и): Podillia, Art - Fine.

Кам'яний свідок. Царьова, М.В.
Будівельник (Друге видання).
69с. 17см. Мова--U. Київ, 1973.
Предмет(и): Architecture - Church.

Кам'яний свідок. Царьова, М.В.
Будівельник.
109с. 13см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1968.
Предмет(и): Architecture - Church.

Камікази: Поема. Панас, С.
Накладом автора.
109с. 18см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1955.

Камінні ступені: Новели і нариси. Тарнавський, Остап, Остап.
Юліяна Середяка.
158с. 20цм. Мова--U. Буенос-Айрес, 1979.

Камінна душа. Хоткевич, Гнат (1877-1938).
Дніпро.
371с. 18см. Мова--U. Київ, 1970.

Камінна душа: Повість. Хоткевич, Гнат (1877-1938).
Українська Видавнича Спілка.
303с. 22см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Вінніпеґ, .

Камінна душа: Повість. Хоткевич, Гнат (1877-1938).
376с. 23см. Мова--U. Чернівці, 1911.

Камінний господар: Драма. Українка, Леся.
Українська Накладня.
222с. 18см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Київ-Ляйпціґ, .
Предмет(и): Drama.

Камінний сад: Поезії. Рубчак, Богдан.
Слово.
64с. 22см. Мова--U. Нью Йорк, 1956.

Каміння під косою: Повість. Мак, Ольга (1913).
Гомін України.
158с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Торонто, 1973.

Камена. Зеров, М.
Слово.
76с. 17см. тираж 1000 примірників. Мова--U. Київ, 1924.

Каменярі мовами народів світу. Франко, Іван (1856-1916).
Наукова думка (Упорядкування, вступна стаття і примітки Ф.П. Погребенника, ілюстрації А.В. Чебикіна).
190с. 25см. Мова--U. Київ, 1983.

Каменярі. 30-ий ювілейний рік 1947-1948.
Студенти Інституту ім. П.Могили.
95с. 24цм. Мова--U-E. Саскатун, Саск, 1948.
Предмет(и): Education - Canada.

Каменярі: 30-ий ювілейний рік 1947-1948.
Студенти Інституту ім. П.Могили.
95с. 25см. Мова--U. Саскатун, 1948.

Каменярі: Вибрані твори. Франко, Іван (1856-1916).
Веселка.
333с. 21см. Мова--U. Київ, 1965.

Каменярі: Голос молоді.Рік 2,1933,ч.1-12;1934,ч.1-12;1935,ч.1-12;1936.ч.1-11;1937,ч.1-23;1938,ч. 1-15;1939,ч.2.
(Ред.Петро Костюк)
30ц. ілюстр. very poor condition. Мова--U. Львів, .
Предмет(и): Youth - Periodicals.

Каменярі: Журнал студентського кружка при інституті ім.Петра Могили. 1919, 1946.
23см. Мова--U. Саскатун, .
Предмет(и): Students - Canada, Ukrainian.

Каменярі: Поезії, оповідання. Франко, Іван (1856-1916).
Веселка.
92с. 25см. Мова--U. Київ, 1975.

Камняна, Камняна: Збірник пісень із Лабірщини. Мигалич, Іван.
ЦК КСУТ.
57с. 17см. Тираж 700 примірників. Мова--U. Пряшів, 1980.
Предмет(и): Ukrainians in Czechoslovakia.

Камо грядеш багряна шкірянко?. Крель, С.Г.
Накладом автора (Відповідь на статтю І.Багряного "Наша ідеологія").
79с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Лондон, 1955.

Камо грядеш?: Розважання на світоглядовітеми. Бібліотека "Християнського Шляху", ч.6. Лончина, Богдан.
Християнського Шляху.
72с. 21см. 3 примірники. poor condition. ч.165/IX/47. Мова--U. Мюнхен-Міттенвальд, 1947.

Камо грядеши: Памфлети. Хвильовий, Микола (1893-1933).
Книгоспілка.
62с. 24см. poor condition. Мова--U. Харків, 1925.

Камо грядеши?: Журналістичні нотатки. Мартинюк, Максим.
Наша Книгозбірня.
20с. 21см. Мова--U.

Канів: Фотонарис. Паволоцький і інші, Я, Автор знімок.
(П. Чемериса, автор тексту Є. Архипець)
17цм. Мова--U. Київ, 1960.
Предмет(и): Kaniv region.

Канівські вечори: Розповідь читача. Мартич, Юхим.
Радянський письменник.
204с. 21см. Мова--U. Київ, 1973.

Канівський Державний музей-заповідник "Могила Т.Г.Шевченка": путівник. Біленко і інші, В.
Державне вид-во Художньої Літератури (Данилов Я).
119с. 17см. Мова--U. Київ, 1960.
Предмет(и): Shevchenko, Taras, 1814-1861, Museums.

Канівський державний музей-заповідник "Могила Т.Г.Шевченка". Кутовий, І.
Мистецтво.
Фотоальбом. 14см. Мова--U. Київ, 1966.
Предмет(и): Shevchenko, Taras, 1814-1861, Museums.

Канівський державний музей-заповідник "Могила Т.Г.Шевченка". Кутовий, І.Г, Автор-упорядник.
Мистецтво.
22цм. Мова--U-E. Київ, 1963.
Предмет(и): Kaniv region.

Канівський музей народного декоративногомистецтва: путівник.
Промінь.
29с. 17см. Мова--U. Дніпропетровськ, 1979.
Предмет(и): Kaniv region.

Канівщина. Іщенко та інші, М.Є.
Промінь (Мотов, Л.Г. Сорокопуд, І.І).
125с. 16см. Мова--U. Дніпропетровськ, 1969.
Предмет(и): Kaniv region.

Канітферштан: На українську мову перелицьований. Мосендз, Леонід (1897-1948).
108с. 22см. Manuscript-hand writter by author. Мова--U. Інсбрук, 1945.

Канітферштан: Поема. Мосендз, Леонід (1897-1948).
І.Тиктор.
31с. 17см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Інсбрук, 1945.

Канадійська Муза. Божик, Пантелеймон (1879-1924).
189с. 18см. Мова--U. Йорктон, Саскатун, 1936.

Канадійська Теребовля: Місце першої української Служби Божої в Канаді. Марунчак, М.Г.
УКТ.
40с. 23см. Мова--U. Вінніпеґ, 1964.
Предмет(и): Ukrainians in Canada.

Канадійська рапсодія: Поезія і проза. Семчук, Степан.
132с. 17см. 3 примірники. Мова--U. Вінніпеґ-Йорктон, 1959.

Канада - мій рідний край. Мамчур, Теодор Ф.
Накладом Братства Українців Католиків Канади.
27с. 24см. Мова--U. Йорктон, 1934.
Предмет(и): Ukrainians in Canada.

Канадська книга. Братунь, Ростислав.
Художня Література.
133с. 17см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1963.

Канонізація святих в Українській церкві. Богословська монографія: Українська патрологія, ч.IV. Огієнко, Іван (1882).
Наша Культура.
224с. 23см. Мова--U. Вінніпеґ, 1965.
Предмет(и): Church - Orthodox, Saints.

Канонічні й історичні підстави для автокефалії Української Православної Церкви. Власовський, І.
УАПЦ (Відбитка з місячника "Богословський Вісник").
23с. 21см. Мова--U. Авґсбурґ, 1948.
Предмет(и): Church - Orthodox.

Капітал. Маркс, Карл.
Пролетар.
Книга 1. 832с. 23см. Мова--U. Харків, 1933.

Капіталістичний лад. Наш, Г.
Вільна Спілка.
39с. 19см. Мова--U. Прага, 1923.

Капіталістичний світ і комінтернаціоналізм: Маніфест ІІ конґресу Комінтернаціоналу.
Накладом Комуністичної Партії Східної Галичини.
31с. 20см. Мова--U. Відень-Львів, 1921.
Предмет(и): Constitution.

Капелюх і репатріяція. Коваль, В.
ПУ-ГУ.
51с. 20см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Авґсбурґ, 1947.

Капиталь: критика политической економіи. Маркс, Карл.
Издание Н.П.Полякова (Книга 1, "Процессь производства капитала").
Т.1. 678с. 26см. Мова--R. С.-Петербургь, 1872.

Каппа Хреста. Селянська, Віра.
Logos, Сучасність.
61с. 20см. Мова--U.

Капрал Тимко або що нас губить?: народнамельодрама в 5-ох актах. Мидловський, І.
40с. 18см. 2 примірники. Мова--U. Джерзей Сіти, 1918.
Предмет(и): Drama.

Каприччо: Повісті, акварелі. Ільченко, Олександр (1909).
Дніпро.
661с. 21см. Мова--U. Київ, 1969.

Капсулювання дисперсних матеріалів. Навчальний посібник. Устянич, Є.П.
Міністерство Освіти України.
109с. 20цм. Мова--U. Київ, 1994.

Кара за гріх: Сумний образ з життя американського народа в 3-ох актах. Свій, .
Свобода.
40с. 17см. Мова--U. Джерзі Ситі, 1920.
Предмет(и): Drama.

Кара совісти: Драма. Цеглинський, Григорій.
Українська Книгарня.
82с. 15см. 2 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1925.
Предмет(и): Drama.

Каравели: Поезії. Бурґгардт, Освальд (1891-1947).
Юрія Тищенка.
140с. 17см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Прага, 1943.

Карась середняк. Олійник, Степан.
Молодь.
117с. 18см. Мова--U. Київ, 1961.

Карби: Новели. Черемшина, Марко.
Дніпро.
211с. 27см. ілюстрації. Мова--U. Київ, 1974.

Карвендель: повість. Кейван, Марія.
232с. 22см. Мова--U. Едмонтон, 1971.

Кардинал Йосиф Сліпий. Янів, Володимир.
(Відбитка зі збірника "Релігія в житті українського народу")
ХV-XXXIIс. + 9 табл. 24см. Мова--U. Мюнхен, 1966.
Предмет(и): Slipyi, Iosyf, 1892-1984.

Кардинал Мерсіє оборонець народу. Книгозбірня "Вістника", ч.1(5). Варнак, Д.
Медицький-Тиктор, Вістник (Обкладинка М.Б.).
67с. 17см. poor condition. Мова--U. Львів, 1935.
Предмет(и): Mercier (Cardinal), 1851-1926.

Кардинал Мерсіє: Слуга Бога й нації. Варнак, Д.
OO Василіян, Мета (Обгортка роботи Н.Ґеркен-Русової. Передмова Д.Донцова).
80с. 21см. Мова--U. Торонто, 1956.
Предмет(и): Mercier (Cardinal), 1851-1926.

Карикатури з літератури. Теок, .
Скоморох.
61с. 20см. 2 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1947.
Предмет(и): Writers, Humor.

Карл Маркс і Фрідріх Енґельс про диктатуру пролєтаріяту. Дран, Ернст.
Науково-Соціялістична Бібліотека.
32с. 23см. Мова--U. Берлін, 1921.

Top of page

BRAMA -- Gateway Ukraine
Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ)
63 Fourth Avenue · New York, NY 10003 · USA
(tel) 212-254-5130 · (fax) 212-254-5239

Після гасел написаних латинкою, йдуть гасла написаниі кирилицею. Щоби знайти автора, предмет, назву чи слово в назві, треба користуватися ключем FIND (Ctrl-F) у Netscape. Можна друкувати кирилицею, і хоч надруковане слово у віконці FIND буде зашифроване, Netscape знайде потрібні гасла. Можна також завантажити текст каталогу на особистий комп'ютер і послуговуватись будь якою редакційною програмою при шуканні за гаслами.

These pages use CP1251 Cyrillic fonts for Ukrainian. If none of this is legible to you please go to the catalog in English or download Cyrillic fonts and keyboards which are obtainable for free at this website.

НАЗАД до Каталогу: [ АВТОР ] [ НАЗВА ] [ ПРЕДМЕТ ]

Порядок каталогу на сторінці: НАЗВИ.Ці сторінки влаштовує БРАМА
Авторське право (c) 1997-99 Наукове Товариство ім. Шевченка, всі права застережені

БРАМА -- УкраїНовини -- Громадська преса -- Календар --
Реклама на Брамі -- БРАМА пошук
Copyright © 1997-2011 BRAMA, Inc.tm, Inc. Всі права застережені.