Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ)
63 Fourth Avenue · New York, NY 10003 · USA
(tel) 212-254-5130 · (fax) 212-254-5239

Після гасел написаних латинкою, йдуть гасла написаниі кирилицею. Щоби знайти автора, предмет, назву чи слово в назві, треба користуватися ключем FIND (Ctrl-F) у Netscape. Можна друкувати кирилицею, і хоч надруковане слово у віконці FIND буде зашифроване, Netscape знайде потрібні гасла. Можна також завантажити текст каталогу на особистий комп'ютер і послуговуватись будь якою редакційною програмою при шуканні за гаслами.

These pages use CP1251 Cyrillic fonts for Ukrainian. If none of this is legible to you please go to the catalog in English or download Cyrillic fonts and keyboards which are obtainable for free at this website.

НАЗАД до Каталогу: [ АВТОР ] [ НАЗВА ] [ ПРЕДМЕТ ]

Порядок каталогу на сторінці: НАЗВИ.

BRAMA -- Gateway Ukraine

Заразливі хвороби домашніх тварин-переносні на людей. Матренчук, Спиридон.
Пробоєм.
54с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Прага, 1942.
Предмет(и): Health.

Зарваниця: Спомини. Кузьмович-Головінська, Марія.
Добра книжка.
Т.3. 270с. 18см. Мова--U. Торонто, 1972.

Зародженя робітничого класу України. Гуржій, І.О.
Державне вид-во Політичної літератури.
179с. 21см. Мова--U. Київ, 1958.

Зарубіжні делегації про Радянську Україну. Хершуні, М.
Державне В-во Політичної Літератури УРСР.
84с. 20см. Мова--U. Київ, 1955.

Засів: повість. Мосендз, Леонід (1897-1948).
Cernauti.
63с. 24см. 3 примірники. Мова--U. Romania, 1936.

Засів: повість. Мосендз, Леонід (1897-1948).
Накладом Українського Видавництва в Бельгії.
101с. 20см. 3 примірники. Мова--U. Малін, 1946.

Засади модерного поступу. Горбачевський, Валеріян.
48с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Ню Йорк, 1959.

Засади орґанізації українського визволення. Шаповал, М.
Вільна Спілка.
24с. 23см. Мова--U. Прага, 1929.

Засади поетики. Куцюк-Ласло, Магдалина.
Критеріон.
395с. 19см. 2 примірники. Мова--U. Бухарест, 1983.
Предмет(и): Literature - History and criticism.

Засади поетики. Ласло-Куцюк, Магдалина.
Критеріон.
395с. 19см. Мова--U. Бухарест, 1983.

Засади творчости О. Кошиця. Маценко, Павло.
Культура й Освіта.
14с. 22см. poor condition. Мова--U. Віннипеґ, 1950.

Засвистали козаченьки: оперета на 3 дії. Українська Бібліотека в Бразилії. Випуск 7. Калинець, Сильвестер, Сильвестер.
ОО.Василіян у Пруден, Українське Видавництво "Парана".
40с. 16см. Мова--U. Курітиба, 1935.
Предмет(и): Drama, Music.

Засвьістальі Козаченькьі: сборникь Малороссійскихь военньіхь пьсень. Пивень, Александр.
105с. 17см. poor condition. Мова--U. Москва, 1914.
Предмет(и): Music.

Заселення Південної України. Полонська, Наталя.
Український Морський Інстиут (На правах рукопису).
35-46сс. 30цм. Мова--U. Женева, 1947.

Заселення південної України в половині XVIII ст. (1734-1775): заселенняНоворосійської губернії. Полонська-Василенко, Наталія.
УВУ.
186с. 29см. Мова--U. Мюнхен, 1960.
Предмет(и): History, Demography.

Заселювання міст України колонізаторами. Соловей, Дмитро.
(Відбитка з квартальника "Вільна Україна", ч.41)
21с. 22см. Мова--U.

Заснування Московії та шляхи утворення деспотичної імперії. Левчук, Дмитро.
Накладом Ірини Левчук.
407с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Філядельфія, 1979.
Предмет(и): History - Russia.

Засоби і способи поетичного вислову: скорочений курс поетики для шкіл і самонавчання. Юриняк, Анатоль.
69с. 17см. Мова--U. Новий Ульм, 1966.
Предмет(и): Literature - History and criticism.

Засоби масової інформації й утвердження державного суверенітету України.Збірник матеріалів науково-практичної конференції. Здоровега, В.Й, Гол. ред. колегії.
"Світ".
153с. 20цм. Мова--U. Львів, 1993.
Предмет(и): Press, Journalism.

Заспів: твори. Чумак, Василь.
Дніпро.
207с. 15см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1968.

Застійні часи. Лагода, Валентин.
(Стаття-вирізка з радянського журналу)
5с. 28см. Мова--U.

Засуджене і заборонене: вибране з творів. Сосюра, Володимир.
Відбитковою технікою в друкарні Американсько-української преси.
101с. 19см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1952.

Засуджений до розстрілу. Історична бібліотека. Штендера, Ярослав.
Червона Калина.
255с. 21см. Мова--U. Львів, 1995.
Предмет(и): Revolution - Ukrainian, 1917-1921.

Західні області України в новій сталінській п'ятирічці. Валуєв, В.
Українське вид-во Політичної літератури.
29с. 20см. Мова--U. Київ, 1947.
Предмет(и): Halychyna, Economics - Soviet Union.

Західні українські землі в межах Польщі,1920-1939; етнографічні відношення. Кубійович, Володимир (1900).
Укр.публіцистично-науковий інститут.
31с. 23х10см. карти. 3 примірники. Мова--U. Чікаґо, 1963.
Предмет(и): Ethnography, Ukrainian Polish Relations.

Західна Україна та політика Польщі, Росії і Заходу (1772-1918). Стахів, Матвій, Матвій.
Український Робітничий Союз.
Т.1,3-6. 22см. Мова--U. Скрентон, 1958.
Предмет(и): Ukrainian Polish Relations, Halychyna.

Західна Україна: Історичний нарис. Оглоблин, Олександр (1899).
Видання української книгарні.
30с. 21см. Мова--U. Нью Йорк, 1941.
Предмет(и): Halychyna.

Західна Україна: Нарис історії державного будівництва та збройної і дипломатичної оборони в 1918-1923. Стахів, Матвій, Матвій.
Український Робітничий Союз.
т. 3-6. 20см. Мова--U. Скрентон, 1960.
Предмет(и): Revolution - Ukrainian, 1917-1921, Halychyna.

Західно-европейська література доби Відродження. Барка, Василь.
(Вступ: Данте Аліґіері-громадянин, поет, пророк)
12с. 30см. poor condition. Мова--U. Авґсбурґ-Мюнхен, 1946.
Предмет(и): Literature - History and criticism.

Західньо-поліська говірка села Остромичі, колишнього повіту Кобринь. Горбач, Олекса.
(Відбитка з "Наукових Записок" УТГІ, т.XXV, 1973, 1973)
64с. 24см. Мова--U. Мюнхен, 1973.
Предмет(и): Language.

Західня Україна і політика українських націоналістів: з нагоди цьогорічних виборів до сойму й сенату. Бібліотека Українських Робітничих Організацій. П, Н.
Українских Щоденних Вістей.
48с. 21см. poor condition. Мова--U. Нью Йорк, 1928.
Предмет(и): Halychyna, Orh. Ukrains'kykh Natsionalistiv.

Західня Україна в листуванні Головацького з Бодянським. Савченко, Федір.
1 reel. Мова--U. Київ, 1930.
Предмет(и): Holovats'kyi, Iakiv, 1814-1888, Bodians'kyi, Iakiv, 1808-1879.

Західня Україна під большевиками ІХ 1939-VI 1941: збірник. Рудницька, Мілена.
НТША.
494с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1958.
Предмет(и): Halychyna, Occupation.

Західня Україна: ілюстрований літературно-мистецький та громадсько-політичний зшиток. ч.2/3, 1928; ч.1,5-8, 1930; ч.1, 11/12, 1931.
Зшиток літературно-громадської організації "Західня Україна" (Спілка революційних письменників "Західня Україна". Редагують Атаманюк, В.; Загул, Д.; Козоріс, М.; Рудик, Д.).
26см. Мова--U. Харків, 1928-1930.

Західня Україна: Альманах. Літературно-громадський збірник.
Спілка Революц. Письменників Західної України. Державне вид-во України (За редакцією Д. Загула, В. Атаманюка та С. Семка).
324с. 22см. Мова--U. Київ, 1927.
Предмет(и): Almanacs - Ukraine.

Захар Беркут. Франко, Іван (1856-1916).
Накладом Українсько-Руської Видавничої Спілки.
224с. 19см. poor condition. Мова--U. Львів, 1902.

Захар Беркут. Франко, Іван (1856-1916).
Канадсько-Українська Видавнича Спілка.
272с. 17см. poor condition. Мова--U. Вінніпеґ, 1918.

Захар Беркут. Франко, Іван (1856-1916).
Українське Слово.
158с. 21см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Реґенсбурґ, 1946.

Захар Беркут. Франко, Іван (1856-1916).
Ново Поколенье.
185с. 21см. Мова--U. Београд, 1949.

Захар Беркут. Франко, Іван (1856-1916).
Українська Накладня.
254с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Київ-Ляйпціґ, .

Захар Беркут. Франко, Іван (1856-1916).
Видання Шкільної Ради УККА.
48с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1968.

Захар Беркут. Франко, Іван (1856-1916).
Говерля.
158с. 19см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1955.

Захар Беркут. Франко, Іван (1856-1916).
Руська Книгарня.
137с. 21см. poor condition. Мова--U. Вінніпеґ, .

Захар Беркут. Франко, Іван (1856-1916).
Державне вид-во художньої літератури.
157с. 21см. ілюстрації. Мова--U. Київ, 1954.

Захар Беркут: Історична драма на 4 дії. Франко, Іван (1856-1916).
А.Салєвич і С-ка, Накладом Видавництва Подільська Театральна Бібліотека в Тернополі.
48с. 24см. poor condition. Мова--U. Львів-Тернопіль-Ню Н, .
Предмет(и): Drama.

Захисне забарвлення тварин. Смогоржевський, Л.О.
Радянська школа.
48с. 20см. Мова--U. Київ, 1963.
Предмет(и): Ecology.

Захист Українських Січових Стрільців у Львові. Домбчевська, Ірена.
"Франкова Криниця".
15с. 23цм. Мова--U. Трускавець, 1993.
Предмет(и): Army - Sitch Riflemen, 1914-1919.

Заходи щодо поєднання українських православних юрисдикцій і наслідки їх. Губаржевський, Ігор.
Наша Батьківщина.
61с. 20см. Мова--U. Нью Йорк, 1968.
Предмет(и): Law.

Зацвіла в долині червона калина: вірші. Шевченко, Тарас.
Дитвидав (Малюнки О. Губарєва).
11с. 29см. Мова--U. Київ, 1958.

Зачарована Десна. Шкільна бібліотека. Довженко, Олександр (1894-1956).
Веселка.
150с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1973.

Зачарована Десна: кіноповість. Довженко, Олександр.
Молодь.
61с. 27цм.. Мова--U. Київ, 1976.
Предмет(и): Film.

Зачарований годинник. Матісен, В.
Добра книжка.
29с. 17см. Мова--U. Львів, 1929.

Зачарований каліф: казка в 5 діях. Діточа бібліотека: книжечка 35. Бендорф, Павло.
Накладом видавництва "Світ Дитини" (На українську мову переклав Мирослав Григоріїв. Обкладинка роботи Манастирського).
16с. 17см. poor condition. Мова--U. Львів, 1923.
Предмет(и): Drama.

Заява Депутатів. Верховна Рада УРСР, .
4с. 30см. машинопис. Мова--U.
Предмет(и): Church.

Заявление о недопустимости предоставления займа демократическими странами правительству СССР (15.1.1947). Прометеевская Лига Атлантической Хартии, .
Прометеевская Лига Атлантической Хартии (На правах рукопису).
8с. 30см. poor condition. Мова--R. Женева, 1947.

Заячий пастух: Повість. Гайдарівський, Василь.
Слово.
164с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Ню Йорк, 1962.

Заячий секрет. Стельмах, Михайло.
Веселка.
38с. 26см. Мова--U. Київ, 1966.

Збіжжева проблема в СРСР та роля Українив продукції збіжжя. Архімович, Олександер.
Накладом Українського Технічного Інституту в Ню орку.
14с. 24см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1958.
Предмет(и): Economics.

Збір творів в 4 томах. Євтушенко, Павло.
Праця.
Т. 1,2,3. 16см. Мова--U. Прудентопіль, 1989.

Збіркa "Вільного Слова" за перший рік видання в полоні 1916 року. Бібліотека полонених табору Зальцведель, ч.3.
Друкарня Союза Визволення України (Includes bibliography).
28с. 22см. very poor condition. Мова--U. Зальцведель, 1917.
Предмет(и): Concentration Camps - Austria, Army - Veterans.

Збірка євангельських свідчень. Боднар, Параскевія.
32с. 21см. Мова--U. Клівленд, 1954.

Збірка без назви: Поезії, переклади. Фішбейн, Мойсей.
Сучасність.
109с. 19см. Мова--U.

Збірка віршиків й казочок для маленьких діточок.
15с. 15см. poor condition + xerox cory. Мова--U.
Предмет(и): Tales.

Збірка віршиків про природу для наймолодших дітей. Бачинський, Леонід, Укладач.
Ч.1. unpaged. + xerox copy. poor conditon. Мова--U. Бльомберґ, 1948.

Збірка документів 1941-1956 рр. Бібліотека Українського Підпільника, ч.4. Антибольшевицький Бльок Народів, .
Видання ЗЧОУН.
357с. 18см. Мова--U.

Збірка документів за 1942-1950 рр.. Бібліотека Українського Підпільника, ч.6. Українська Повстанська Армія (УПА), .
ЗЧ ОУН (Заголовок: "УПА в світлі документів з боротьби за Українську Самостійну Соборну Державу 1942-1950 рр." (збірка документів), ч.1).
ч.1. 446с. 18см. Мова--U.
Предмет(и): Army - Insurgent, 1942-53.

Збірка оповідань. Просьвіта, ч.5-6, рік 2.
Свободи, Виданє "Просьвіти" УН Союза (С.Ковалів, М.Вороний, Е.Золя, І.Вазов, В.Макогоненко, С.ОсташевськийЛ.Лучицький, П.Розеґер).
62с. 18см. poor condition. Мова--U. Jersey City, 1915.

Збірка оповідань для української молодіжи. Чайченко, Василь.
Українська видавнича спілка.
157с. 19см. Мова--U. Вінніпеґ, .

Збірка п'єс. Лопатинський та інші, Ф.
Державне вид-во України (Недоля, Ю. Ясний, О. Кошевський, К).
220с. 18см. Мова--U. Харків, 1927.
Предмет(и): Drama.

Збірка п'єс. Робітничо-селянський театр. Смолич та інші, Юрій, упорядники.
Державне Видавництво України (Болобан, Л).
Випуск І. 220с. 18см. Мова--U. Харків, 1927.
Предмет(и): Drama.

Збірка повісток.
64с. 16см. Мова--U. Jersey City, 1913.

Збірка праць молодіжної секції Спілки Українських Журналістів Канади.
Спілка Українських Журналістів Канади.
73с. 21см. Мова--U. Торонто, 1973.
Предмет(и): Ukrainians in Canada.

Збірка проповідей. Володимир, Архиєпископ, .
УПЦ в США. Науково-Богословський Інститут.
206с. 20см. Мова--U. Нью Йорк-Бавнд Брук, 1963.
Предмет(и): Church - Sermons.

Збірка розвідок о природних науках.
Гайдамаки, Накладом "Гайдамаки".
16с. 16см. very poor condition. Мова--U. Нью Йорк, 1912.

Збірка спогадів і статтей. Дідковський, Андрій.
Накладом автора.
66с. 21см. Мова--U.

Збірка українських новель.
"Свободи", НТШ і УВАН за матеріальною допомогою Східньо-Европейського Фонду (Обкладинка Якова Гніздовського).
351с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1955.

Збірка українських приказок та прислів'їв. Багмет і інші, А.
Державне Видавництво України (Дащенко М, Андрущенко К).
218с. 18см. Мова--U. Полтава ?, 1929.
Предмет(и): Proverbs.

Збірник. Дніпрянський, С.
127с. 29см. Мова--U. Лондон, 1968.

Збірник 1. Ідейні основи, історія та матеріяли до пізнання її діяльностина рідних землях. Спілка Визволення України, .
Видання Спілки Визволення України (Ред.колегія: гол. ред.Василь Плющ, члени ред.: Петро Курінний, Степан Ленкавський).
63с. 24цм. Poor condition. Мова--U. Мюнхен, 1953.

Збірник Заходознавства, т.2, 1930. АН УРСР.Commission Pour les Etudes de l'Ossident Aet de L'Amerique, .
Мова--U. Київ, .

Збірник Української гімназії в Ашаффенбурзі. Бойчук, Богдан, Упорядник.
Фірма "АС", Київ, Організаційний комітет колишніх учнів Ашаффенбурзької гімназії.
207с. 25цм. Мова--U. Київ, 1993.

Збірник Хліборобської України: Неперіодичний орґан, т.ІІ.
Брацтво Українських Клясократів-Монархістів, Гетьманців (Редактори: Залозецький, Володимир; Кочубей, Микола; ...).
24см. Мова--U. Прага, 1933.
Предмет(и): Lypyns'kyi, Viacheslav, 1882-1931.

Збірник алгебраїчних задач. Шапошніков та інші, Н.А.
Рідна школа.
127с. 17см. 2 примірники. Мова--U. Ганновер, 1946.
Предмет(и): Mathematics.

Збірник алгебричних задач. Ч.1. Шапошніков та інші, Н.А.
Рідна Школа (Вальцов Н.К).
127с. 17см. Мова--U. Ганновер, 1947.

Збірник вправ і задач з арифметики для гімназії та інших середніх шкіл. Прокопів, Богдан.
Рідна школа (Видання перше).
Ч.2. 197с. 20см. poor condition. Мова--U. Ганновер, 1946.
Предмет(и): Mathematics.

Збірник вправ для практичних і лабораторних занять з сучасної української літературної мови для факультетів мови та літератури педагогічних інст. Чередниченко, Іван.
Радянська школа.
214с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1958.
Предмет(и): Language.

Збірник вправ для практичних і лабораторних занять з сучасної української літературної мови для факультетів мови та літератури педагогічних інст. Чередниченко, Іван.
Радянська школа.
214с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1963.
Предмет(и): Language.

Збірник вправ з української мови. Бережний, Іван.
УНО.
31с. 30см. Мова--U. Ганновер, .
Предмет(и): Language.

Збірник вправ з української мови для педагогічних училищ. Кузьменко та інші, І.П.
Радянська школа (Яремко, І.І).
227с. 21см. Мова--U. Київ, 1967.
Предмет(и): Language.

Збірник диктантів з української мови дляшкіл і самонавчання. Боднарчук, Іван.
Накладом автора.
40с. 21см. Мова--U. Торонто, 1974.

Збірник для дітей. Улюбленим малятам. Гаєвська, Лідія, укладач.
15с. 15см. poor condition. Мова--U. Ельванґен, 1947.

Збірник документів. Асоціяція Українців в Америці, .
Головна Управа АУА.
47с. 26см. 3 примірники. Мова--U. Вашінґтон, 1969.
Предмет(и): Ukrainian Association in America.

Збірник доповідей студійної конференції УНО-ОДВУ-Зарево. Червень 1963.
Краєва Екзекутива УНО Канади. "Новий Шлях".
91с. 23см. Мова--U.
Предмет(и): Ukrainians in Canada, Political parties.

Збірник дрібних віршів про Україну та Козацтво. Ілюстрована Шевченківська Бібліотека, ч.24.
Накладом "Канадийського Фармера".
61с. 19см. poor condition. Мова--U. Вінніпеґ, .

Збірник законів і постанов Українського Правительства відносно закордонних інституцій. Храпко, Іван.
Мехітаристів, Відень, Видання неофіціальне.
151с. 15см. Мова--U. Відень, 1919.
Предмет(и): Constitution, Law.

Збірник матеріялів і проєктів. Світовий Конґрес Вільних Українців. Програмова комісія, .
СКВУ.
212с. 28см. Мова--U. Вінніпеґ, 1965.

Збірник матеріялів для переказів. Свій, Дмитро.
Книгоспілка.
59с. 23см. Мова--U. Нью Йорк, 1965.

Збірник на золотий ювілей Української Стрілецької Громади в Канаді 1928-1978. Книш, Зиновій, Редактор.
Головна Управа Стрілецької Громади в Канаді.
639с. 25цм. Мова--U. Торонто, 1978.
Предмет(и): Ukrainians in Canada.

Збірник народних пісень і дум.
К.Г.Редера, Українська Накладня.
48с. 18см. poor condition. Мова--U. Київ-Ляйпціґ, .

Збірник нотаток до питань театрології. Климовський, Ярослав.
84с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Філядельфія, 1979.
Предмет(и): Drama.

Збірник підпільних писань. Полтава, П.
Biblos, Український самостійник.
296с. 16см. 2 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1959.
Предмет(и): Army - Insurgent, 1942-53, Nationalism.

Збірник пам'яті Івана Зілинського (1879-1952): Спроба реконструкції втраченого ювілейного збірника з 1939р. Наук.Тов.ім.ШевченкаФілологічна секція, .
НТШ (Ред. Ю. Шевельов, О. Горбач, М. Мушинка. Деякі статті в польській, німецькій і інших мовах).
583с. 24цм. Мова--U. Нью Йорк і т.д, 1994.
Предмет(и): Zilyns'kyi, Ivan, 1879-1952, Language.

Збірник пам'яті академіка Костя Костьовича Симинського. Статті з будівельної механіки та дослідження матеріялів. Академія Наук України. Інститут будівельної механіки, .
(At head of title: Вцеукраїнська Академія Наук УСРР. Природничо-технічний відділ. Інститут будівельної механіки)
278с. 28цм. Мова--U. Київ, 1933.
Предмет(и): Symyns'kyi, Kost', 1879-1932, Engineering.

Збірник памяти Симона Петлюри 1876-1926.
Міжорганізаційний Комітет для вшануванняпамяти Симона Петлюри.
258с. 25см. ілюст. Мова--U. Прага, 1930.
Предмет(и): Petliura, Symon, 1879-1926.

Збірник праць. Пулюй, Іван.
Рада (За загальною редакцією Василя Шендеровського).
710с. 22см. Мова--U. Київ, 1996.

Збірник праць Ювілейного Конґресу. Янів, Володимир, редактор.
Науковий Конґрес у 1000-ліття Хрищення Руси-України у співпраці з УВУ (Some summaries in German or English).
1002с. 25см. Мова--U. Мюнхен, 1988-1989.
Предмет(и): Church - Millennium, Christian movement.

Збірник праць зоологічного музею: Ч.27. Акад.наук УРСР.Інст.Зоології, .
АН УРСР (Відп.ред. В.Г.Касьяненко).
182с. 26см. Мова--U. Київ, 1956.
Предмет(и): Zoology.

Збірник праць науково-дослідного центру періодики: випуск 2.
НАН України. Львівська наук.бібл.ім.Стефаника, наук.-досл.центр період.
422с. 21см. Мова--U. Львів, 1995.
Предмет(и): Press.

Збірник праць. вип.3/4, 1996/97. Львівська Наукова Бібліотека. Науково-дослідчий центр періодики, .
(За ред.М.М.Романюка)
21ц. Мова--U. Львів, .
Предмет(и): Press - Bibliography.

Збірник проповідей.
Жіноче Місійне Товариство ПресвітерськоїЦеркви в Канаді.
139с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Торонто, .
Предмет(и): Church.

Збірник статтей у 25-ліття ОУН.
445с. 25см. відсутня обкладинка. poor condition. Мова--U.
Предмет(и): Orh. Ukrains'kykh Natsionalistiv.

Збірник текстів для переказів у I-IV класах: посібник для вчителів. Дорошенко, М.І.
Радянська школа (Видання друге, перероблене і доповнене).
173с. 21см. Мова--U. Київ, 1960.

Збірник українських народних танців. Григор'єв, П, Упорядник.
Говерля (Includes melodies and directions for the dances).
93с. 18см. ілюстрації. Мова--U. Нью Йорк, 1962.
Предмет(и): Dancing - Folk.

Збірник. ч.2, 1921, ч.4-6, 1924-5; (1,3-6), 1921; ч.12-13, 1924; ч.16-171924; ч.23, 1925; ч.38, 1926; ч.44, 1927; ч.46 B, 1928; ч.54-55 (1-2,6),. АН УРСР.Історично-філологічний, .
(1928-27; ч.57 (1-27), 1928; ч.60, 1928; ч.62, 1927; ч.63,68, 1928; ч.80,82-83,85, 1928; ч.86-87. 1929; ч.97-99 (т.2, вип.1), 1929)
Мова--U.
Предмет(и): History.

Збанкрутілі пророки. Засанський, В.В.
Каменяр (Дар І. Коропецького).
125с. 21см. Мова--U. Львів, 1978.

Збаражчина: Збірник статтей, матеріялів і споминів. Shelved under: НТШ. Український Архів, т.30. Жила, Володимир, Володимир, Редактор.
НТШ.
Т.1. 740с. 24см. ілюстрації. 2 примірники. Мова--U. Париж-Сідней-Торонто, 1980.
Предмет(и): Podillia.

Збаражчина: збірник споминів, статтей і матеріялів. Shelved under: НТШ. Український Архів, т.17. Батюк, Антін, Редактор.
Накладом Об'єднання Збаражан Америки і Канади.
680с. 24см. ілюстрації. Мова--U. Торонто, .
Предмет(и): Podillia.

Зберігання овочів і плодів баштанних культур.
Урожай.
101с. 20см. Мова--U. Київ, 1983.

Збережені Господом. Семенина, Іван.
Дорога Правди.
56с. 19см. 2 примірники. Мова--U. Торонто-Чікаґо, 1958.

Зборівщина: над берегами Серету, Стрипи і Золотої Липи: історично-мемуарний і літературний збірник. Shelved under: НТШ. Український Архів, т.38. Гошовський, Богдан, Редактор.
Видання Комітетів Зборівщини.
1056с. 24см. ілюстрації. Мова--U. Торонто-Париж-Сидней, 1985.
Предмет(и): Podillia.

Зброєю слова: Літературно-критичні статті. Бурляй, Юрій.
Радянський письменник.
219с. 21см. Мова--U. Київ, 1955.

Збройні сили України першої половини XVIII ст. Апанович, О.М.
Наукова Думка.
223с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1969.
Предмет(и): History - Cossack Hetman State.

Збройна і культурна війна. Герасимович, Іван.
Накладом автора.
24с. 23см. poor condition. Мова--U. Львів, 1925.

Збройна боротьба України 1917-1950. Боровець-Бульба, Тарас.
Накладом Пропаґандивного Відділу УНҐ.
16с. 22см. Мова--U.
Предмет(и): World War II, 1939-45.

Зброя християнина. Вайс, Ґ.К.
Божого Слова. The Gospel Press (Переклав із англійської мови й доповнив Я.Гомінюк).
133с. 17см. Мова--U. Саскатун, 1957.
Предмет(и): Religions.

Зв'язки Івана Франка з чехами та словаками. Мольнар та інші, Михайло.
Словацьке вид-во Художньої Літератури.
687с. 21см. Мова--U. Братіслава, 1957.
Предмет(и): Franko, Ivan, 1856-1916, Ukrainian Czechoslovakian Relations.

Зв'язки України з Росією напередодні і під час визвольної війни 1648- 1654 рр. Лола, О.П.
АН УРСР.
25с. 20см. Мова--U. Київ, 1954.
Предмет(и): Ukrainian Russian Relations, History - Cossack Hetman State.

Зв'язкова Віра. Степовий, Юрко.
Видавництво ім. Миколи Хвильового.
68с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1948.

Звідкіля походить Русь: теорія кельтського походження Київської Руси з Франції. Шелухин, Сергій.
128с. 24см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Прага, 1929.
Предмет(и): Antiquities, History - Kievan Rus'.

Звідки Русь-Україна прийняла християнство?. Ісаїв, Петро.
Америка.
70с. 24см. 2 примірники. Мова--U. Філядельфія, 1952.

Звідки взяв ся чоловік?. Гуцайло, Евген.
Накладом П.Буняка.
73с. 14см. poor condition. Мова--U. Львів, 1914.

Звідки взялась і що то є євангельська віра?. Цегельський, Лонгин.
Українського Євангельського Об'єднання в Північній Америці.
31с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Ньюарк, 1950.
Предмет(и): Religions.

Звідки взялась і що то є євангельська віра?. Цегельський, Лонгин.
Українське Євангельське Об'єднання в Північній Америці.
32с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1958.
Предмет(и): Religions.

Звідки взялась і що то є євангельська віра?. Цегельський, Лонгин.
Перевиданп Церквою Християн Віри Євангельської.
32с. 18см. Мова--U. Нью Йорк, .
Предмет(и): Religions.

Звідки взялася совєтська влада в Україніта хто її будував. Стахів, Матвій, Матвій.
Українська вільна громада.
104с. 19см. 2 примірники. Мова--U. Детройт-Скрентон, 1955.
Предмет(и): Communism.

Звідки взяли ся і що значать назви "Русь" і "Україна". Цегельський, Лонгин.
Українська Видавнича Спілка.
19с. 91см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Вінніпеґ, 1917.

Звідки всяв ся чоловік?. Гуцайло, Евген.
Голос Правди.
46с. 20см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Нью Йорк, 1918.

Звідки пішло імя "Україна". Барвінський, Богдан.
Союз Визволення України.
16с. 21см. Мова--U. Відень, 1916.
Предмет(и): History.

Звідомлення Всеукраїнської Академії Науку Києві за 1923, 1924, 192,1926. Академііа Наук України, .
З друкарні Всеукраїнської Академії Наук (т.1 за 1923р. з нагоди п'ятьрічного існування Академії 1918-1924 Секретар А.Кримський).
4т. 25ц. Мова--U. Київ, 1924-27.
Предмет(и): Akademiia Nauk Ukrainy.

Звідомлення виділу "Кружка родичів" при державній ґімназії з українськоюмовою навчання в Перемишлі за шкільний рік 1935-1936 з альманахом.
Склад до другого видання - Петро Ямняка (Shelved under НТШ. Український архів, Т. 18а).
24ос. 24цм. 2 примірники. Мова--U. Кліфтон, Н.Дж, 1976.
Предмет(и): Education, Ukrainians in Poland.

Звідомлення з діяльности в Західній Европі за 1948 рік. Злучений УкраїнськийАмериканський Допомоговий Комітет (ЗУАДК), .
Накладом Представництва ЗУАДК (Обкладинка Якова Гніздовського).
30с. 30см. Illustrations. Мова--U. Мюнхен, 1949.
Предмет(и): DP Camps, 1940-50, Ukrainians in Germany.

Звідомлення за 1923,24,25,26. Всеукраїнська Акад.наук у Київі, .
Українська академія наук.
Мова--U. Київ, 1923-27.

Звідомлення про працю Української Національної кольонії в Маньчжу-Ді-Го.
(Редактор І.В. Шлекдик)
82с. 26см. poor condition. Мова--U. Харбін, 1937.
Предмет(и): Ukrainians in China.

Звідомлення: Поезії. Горбач, Катерина.
Сучасність.
32с. 19см. Мова--U.

Звідун з Чигирина. Тис, Юрій, Юрій.
Юліяна Середяка.
232с. 18см. Мова--U. Буенос-Айрес, 1961.

Звідун: Історичні гри новітньої доби. Гаврилюк, Орест.
Бібліотека В.О.Р.
57с. 28см. Мова--U. Нью Йорк, 1967.
Предмет(и): Plast, Education.

Звідуни степових когорт: Історична повість. Фостун, Святомир.
Юліяна Середяка.
184с. 20см. 2 copies. Мова--U. Буенос Айрес, 1972.
Предмет(и): Khmel'nyts'kyi, Bohdan, 1595-1657.

Звірячий зимовник: Казка для дітей. Дитяча бібліотека, ч.2. Митрусь, С.
Кооперативне Видавництво "Заграва" (Обкладинка Маринича, ілюстрації О. Березовського, заставки-ініціяли В. Добролежа).
32с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Гайденав, 1946.

Звірячий зимовник: Казка для дітей. Соловій, Дмитро.
Прометей (Кольорові ілюстрації М. Михалевича).
24с. 30см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Мюнхен, .

Звіт. Українська Жіноча Національна Рада, .
7с. 30см. Мова--U.
Предмет(и): Women.

Звіт Генерального Секретаря секретаріяту СКВУ Миколи Плав'юка за 1968 і 1969 роки. Світовий Конґрес Вільних Українців, .
Секретаріяту СКВУ.
100с. 28см. Мова--U. Торонто, 1973.

Звіт Головної Пластової Булави на Другі Збори Конференції Українських Пластових Організацій в днях 30,31 травня і 1 червня 1958 р. Гладкий, Яро.
Молоде Життя.
37с. 23см. Мова--U. Ню Йорк-Торонто, 1958.
Предмет(и): Plast.

Звіт з діяльности Президії Секретаріяту за час від 5-го листопада 1973 рдо 30-го червня 1978 р.. Світовий Конґрес Вільних Українців, .
СКВУ.
88с. 28см. Мова--U.

Звіт з діяльности Президії Секретаріяту за час від 30-го червня 1978 до 30-го листопада 1983 рр.. Світовий Конґрес Вільних Українців, .
80с. 28см. Мова--U.

Звіт за рік 1963. Українська КредитоваКооператива "Відродження" в Арґентіні, .
32с. 17см. Мова--U. Буенос Айрес, 1963.
Предмет(и): Ukrainians in Argentina, Economics.

Звіти. Конференція Українських Пластових Організацій. Головна Пластова Рада: 12 Збори 1994, .
30с. 28цм. Мова--U.
Предмет(и): Plast.

Звіти Головного Уряду Українського Гародного Союзу на ХХ звичайну Конвенцію УНС що відбудеться в Harrisburg, PA від 12 травня 1941 року.
64с. 31цм. Мова--U-E. Джерзі Ситі, 1941.
Предмет(и): Ukrainians in the United States.

Звіти Союзу Українок Америки Головної Управи Окружних Рад Відділів 1946-1947-1948. Союз Українок Америки, .
СУА.
65с. 24см. Мова--U. Філядельфія, 1948.
Предмет(и): Women.

Звіти. 6 Конґрес С.К.В.У. 2-7 листопада 1993. Світовий Конґрес Вільних Українців, .
28цм. Мова--U. Торонто, 1993.

Звенигород. Ліричні поезії, віршовані гуморески, казки, притчі і байки, прозові твори. Савчинський, Григорій.
Білецький Мемопіальний Музей Соломії Крушельницької (Упорядник Петро Медведик).
87с. 21цм. 2 ппимірники. Мова--U. Тернопіль, 1993.

Звено: література, мистецтво, критика. Ч1-2,3-4,5- 1946.
Український Мистецький Фронт Молодих.
88с. 30цм. Мова--U. Інсбрук, 1946.

Звери юго-восточной части черноземного центра. Барабаш-Никифоров, І.І.
Воронежское Книжное издательство.
368с. 23см. Мова--R. Воронеж, 1957.

Звернення Закордонного Представництва УГВР до українських політичних середовищ і до всього українського громадянства закордоном. Організація Українських Націоналістів (ОУН), .
(Shelved under: Orhanizatsiia Ukrains'kykh Natsionalistiv "Materialy")
3с. 28см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. На чужині, 1950.

Звернення Проводу ЗЧ ОУН в річницю смерти Д.Грицая і інших. Організація Українських Націоналістів. Закордонні частини, .
30цм. Poor condition. Мова--U.
Предмет(и): Nationalism, Hrytsai, Dmytro, 1907-1945.

Звернення воюючої України до всієї Української еміґрації.
Basilian Press, На Варті.
15с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Торонто, 1953.

Звернення до українського народу в справі роздору. Нич, Василь.
А.Білий.
48с. 22см. Мова--U. Нью Йорк-Лондон, 1981.

Звернення до українського народу в справі роздору. Нич, Василь.
48с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1954.

Зверхність Християнства над Матеріялістичним Комунізмом. Крат, Павло.
(Shelved under: Millier, Park Heiz: "Христіянство і Церква")
30с. 18см. Мова--U.
Предмет(и): Church, Philosophy.

Звитяга і жертовність. Українці на фронтах Другої Світової війни. Муковський та інші, І.Т.
Пошуково-видавниче агенство "Книга пам'яті України" (Лисенко, О.Є).
567с. 21см. Мова--U. Київ, 1997.
Предмет(и): World War II, 1939-45.

Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис. Воропай, Олекса.
Ціцеро, Мюнхен, Українське видавництво.
т.1,2. 18см. 2 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1958.
Предмет(и): Ethnography.

Звичаї нашого народу: етнографічний нарис. Степовий, Олекса.
(Художнє оформлення Василя Залуцького)
ч.1,3. 32с. 20см. poor condition. Мова--U. Авґсбурґ, 1946.
Предмет(и): Ethnography.

Звичайна людина чи міщанин ?. Дзюба, Іван.
Радянський письменник.
275с. 17см. Мова--U. Київ, 1959.

Звичайна схема "русскої" історії й справа раціонального укладу історії Східнього Словянства. Грушевський, Михайло (1866-1934).
Издание Второго Отдьленія Императорской Академіи Наукь (See: Статьи по славяновьдінію, Вьіпуск 1. Редакция В.Ламанскаго).
298-304с. 24см. Мова--U. С.-Петербург, 1904.
Предмет(и): History.

Звичайни дзень: Поеми. Тамаш, Юлиян.
Народна Библиотека Вербас.
50с. 21см. Мова--Se. Нови Сад, 1980.

Звичайний хліб мистецтва: літературно- критичні статті. Брюгген, Володимир.
Радянський письменник.
249с. 18см. Мова--U. Київ, 1969.

Звичайний хлопець: повість. Ільченко, Олександр (1909).
Молодь.
95с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1951.

Звичайний шкільний тиждень: повість та оповідання. Бічуя, Ніна.
Веселка.
156с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1973.

Згідливе подружжа: комедія. Куртлін, Ж.
Театральна бібліотека.
13с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Львів, 1931.
Предмет(и): Drama.

Згін населення з Правобережної України вЛівобережну 1711-1712 років (До питання про політику Петра І стосовно України). Крикун, Микола.
(Shelved under: Модерна Україна ч.1,1996, стор.42-88)
Мова--U. Львів, 1996.
Предмет(и): Demography - 18th Century, Orlyk, Pylyp, 1672-1742.

Згадки про мою смерть. Книгозбірня Пробоєм, ч.23. Королів-Старий, В.
Пробоєм.
123с. 25см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Прага, 1942.

Здійснення ленінської національної політики на Україні 1917-1920. Лихолат, А.В.
Наукова думка.
302с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1967.
Предмет(и): Communism.

Здалека й зблизька: літературні силуети й критичні нариси. Антоненко-Давидович, Борис.
Радянський письменник.
301с. 17см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1969.

Здивований гість: вибрані поезії. Іґнатов, Дейвід.
Сучасність.
93с. 19см. Мова--U. Нью Йорк, 1982.

Здобутки воління. Ладенко, Йоасаф.
Институт интеллектуальньіх инноваций и проблем консультирования.
93с. 20см. 2 примірники. Мова--U. Новосибірськ, 1995.

Здобутя Бастилії: історія з французької революції.
Дрібної бібліотеки, ч.1.
16с. 22см. very poor condition. Мова--U. Нью Йорк, 1918.
Предмет(и): History - France.

Здоровлє: орґан посьвячений санітарно-гіґієнічним справам українського народа. Рік 1, ч.1-6,8-10,12. Рік 2, ч.1-4,6-12. Рік 3, ч.2-6.
Видає Руське Товариство Лікарське (Редаґує: Д-р. Евген Озаркевич).
Xerox sopy. Мова--U. Львів, .

Здоровлє:oрґан посьвячений санітарно-гі ґієнїчнум справам українського народа.Рік 1,ч.2-6,8-10,12,1912,Рік 2,ч.1-12,1913,Рік 3,ч.2-6,1914.
Видає Руське Товариство Лікарське (Редаґує Д-р Евген Озаркевич Місячник).
Хеrox copy. Мова--U. Львів, .
Предмет(и): Health - Periodicals.

Здрастуй, Україно!. Силін, Б.І.
Образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР.
16см. кольорові ілюстрації. Мова--U. Київ, 1963.

Зеко: повісті та оповідання. Андрич, Іво.
Державне в-во художньої літератури.
370с. 21см. Мова--U. Київ, 1958.

Зелені дні (Ірка): Повість. Оленко, Л.
Київ.
128с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Філядельфія, 1952.

Зелені ромби: поезії. Коваль, Федір.
Сучасна Україна.
82с. 20см. Мова--U. Мюнхен, 1953.

Зелені трудівниці водойм: цікаве про водорості. Величко, І.М.
Наукова думка.
116с. 17см. Мова--U. Київ, 1984.

Зелена Україна в час Другої Світової війни: допис з Шангаю. Корда, Роман.
Український Океанічний Інститут.
32с. 28см. + xerox copy. poor condition. Мова--U. Женева, 1946.
Предмет(и): World War II, 1939-45, Zelenyi Klyn.

Зелена Україна: короткий історичний нарис українського політичного і громадського життя. Науково-дослідчий Інститут Зеленої України під керівництвом Івана Світа,ч.1. Світ, Іван.
Т.Омельченко,Ю.Тищен, Коштом громадянина Володимира Возьного.
32с. 20см. 2 примірники. Тираж 1000 примірників. Мова--U. Нью Йорк-Шангай, 1949.
Предмет(и): Ukrainians in China.

Зелена книга у десятиліття "Діброви" 1954-1964.
Українська Оселя "Діброва".
47с. 23цм. Мова--U-E. Детройт, 1965.
Предмет(и): Ukrainians in the United States.

Зелений вітер: Поезії. Житник, Володимир.
Радянський письменник.
55с. 14см. Мова--U. Київ, 1967.

Зелений гай: оповідання. Подворняк, М.
Дорога Правди.
198с. 20см. Мова--U. Торонто, 1959.

Зелений меридіан. Маняк, Володимир.
Молодь.
257с. 17см. Мова--U. Київ, 1967.

Зелень моря: поезії 1975-1980. Черінь, Ганна.
Власним накладом.
96с. 22см. Мова--U. Чікаґо-Торонто, 1981.

Земельні справи в Галичині. Баран, Степан.
Видання "Об'єднання Українських Кооператорів на еміграції".
20с. 15см. 2 примірники. Мова--U. Авґсбурґ, 1948.

Земельне питання. Сціборський, Микола.
Українська книгарня-накладня.
109с. 19см. 2 примірники. Мова--U. Париж, 1939.

Земельньіе гербьі России 12-19 вв.. Сперансов, Н.Н.
Советская Россия.
197с. 28см. Мова--R. Москва, 1974.
Предмет(и): Emblems, History - Russia.

Земельньіе ресурсьі Украинской ССР и их хозяйственное использование. Веденичев, П.Ф.
Наукова думка (Дар І. Коропецького).
173с. 21см. Мова--R. Киев, 1972.
Предмет(и): Economics.

Землі квітучої краса: фоторозповідь про Радянську Україну.
Мистецтво.
27см. кольорові ілюстрації. Мова--U. Київ, 1976.

Земле моя. Франко, Іван (1856-1916).
Накладом Українського Учительства у Ґмінді.
15с. 17см. poor condition. Мова--U. Відень, 1917.

Землетрус: поезії 1971-1980 років і переклади. Тарнавська, Марта.
ОУП "Слово.
96с. 22см. Мова--U. Нью Йорк, 1981.

Землетруси. Горшков, Г.П.
Вільна Україна.
31с. 21см. Мова--U. Львів, 1947.

Землею українською. Антоненко-Давидович, Борис.
Київ.
163с. 18см. 3 примірники. Мова--U. Філядельфія, 1955.

Землею українською. Антоненко-Давидович, Борис.
Українське Видавництво.
164с. 18см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Краків-Львів, 1942.

Земля. Карпенко, Єлисей.
Театр.
61с. 23см. + xerox copy. Мова--U. Відень-Київ, 1921.
Предмет(и): Drama.

Земля. Кобилянська, Ольга.
Державне вид-во художньої літератури.
224с. 22см. Мова--U. Київ, 1949.

Земля. Кобилянська, Ольга (1863-1942).
Державне вид-во художньої літератури.
320с. 21см. Мова--U. Київ, 1954.

Земля. Потушняк, Федір.
Викторія, Ужгород, Колос.
31см. 16см. Мова--U. Ужгород, 1938.

Земля Oбітована. Бібліотека "Молота" ч.2. Бєдний, Демян.
40с. 20см. Мова--U. Нью Йорк, 1921.

Земля і люди: літературно-критичні статті. Брюгген, Володимир.
Радянський письменник.
185с. 17см. Мова--U. Київ, 1973.
Предмет(и): Literature - History and criticism.

Земля і люди: оповідання. Стоян, Микола.
Молодь.
102с. 18см. Мова--U. Київ, 1958.

Земля Антеїв: Поезії. Забашта, Любов.
Радянський письменник.
111с. 17см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1971.

Земля Кубанская.
Краснодарское книжное издательство.
33см. ілюстрації. Мова--U. Краснодар, 1966.
Предмет(и): Kuban.

Земля була пустошня: поема. Бойчук, Богдан.
Українська студентська Громада.
88с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Ню Йорк, 1959.

Земля й залізо: третя книга віршів. Маланюк, Євген (1897-1968).
Тризуб (Обгортка роботи В.Дядинюка).
61с. 22см. Друковано 1.000 примірників. Мова--U. Париж, 1930.

Земля кличе: оповідання. Волиняк, Петро.
Нові Дні, Нові дні (Обкладинка роботи М.Бутовича).
61с. 14см. 2 примірники. Тираж 2500 примірників. Мова--U. Зальцбурґ, 1947.

Земля козаків: старовинні карти України.Виставка із збірок Албертського університету, Осередку укр.культури й освіти та приватних колекціонерів. Кордан, Богдан.
Осередок української культури й освіти.
56с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1987.

Земля незабутня: поезії. Онуфрієнко, Василь.
Просвіта.
95с. 20см. Мова--U. Сідней-Мельбурн, 1976.

Земля під копитами: повісті. Дрозд, Володимир.
Молодь.
253с. 21см. Мова--U. Київ, 1981.

Земля садівничих: есеї. Барка, Василь.
Сучасність.
189с. 20см. Мова--U.

Земля судьбьі моей: стихи и позмьі. Сидоренко, Николай.
Министерства обороньі.
140с. 18см. Мова--R. Москва, 1963.

Земля, яку сходив Тарас. Дарда, Володимир.
73с. 17см. 3 примірники.
73с. 17см. 3 примірники. Мова--U. Київ, 1961.
Предмет(и): Shevchenko, Taras, 1814-1861.

Земля: повість. Кобилянська, Ольга.
Книгоспілка (Вступна стаття П.Филиповича).
409с. 19см. Мова--U. Київ, 1926.

Земля: повість. Кобилянська, Ольга (1863-1942).
Видавнича Спілка Тризуб.
324с. 22см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Вінніпеґ, 1954.

Земля: повість. Кобилянська, Ольга (1863-1942).
Українська Накладня.
445с. 21см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Київ, .

Земні джерела "Святого Письма". Дарманський, П.Ф.
Молодь.
180с. 21см. Мова--U. Київ, 1985.
Предмет(и): Ateism.

Земна куля. Народна бібліотека ч.4.
Накладом і з друкарні Робітничої Книгарської і Видавничої Спілки (З польської переклав Ю.К).
15с. 17см. 2 примірники. Мова--U. Торонто, 1920.
Предмет(и): Geography.

Земна могуть: поезії. Чернявський, Микита.
Дніпро.
154с. 15см. Мова--U. Київ, 1969.

Земскій Ангель: повість изь жизни лемковь, Приблуда: оповьданье изь нар одной жизни вь старомь краю. Аскольдовичь, .
64с. 23см. poor condition. Мова--U. Philadelphia, 1930.
Предмет(и): Lemky.

Зенон Кузеля як лексикограф. Записки НТШ, т.CIXIX. Рудницький, Ярослав.
(Відбитка із Збірника присвяченого пам'яті З.Кузелі)
7с. 25см. Мова--U. Париж-Вінніпеґ, 1960.
Предмет(и): Language, Kuzelia, Zenon, 1882-1952.

Зерна: літературно-мистецький альманах українців Європи. Ч.1,1994.
26цм. Мова--U. Львів-Цвікау-Париж, .

Зерно гірчиці, ч.1.
О.Мирон.
16см. Мова--U. Краків, 1991.
Предмет(и): Christmas.

Зерня. Конопелець, Віталій.
Відділ Української літератури (Видання перше).
83с. 18см. Мова--U. Пряшів, 1987.

Зерцало богословія. Транквіліон-Ставровецький, Кирило.
Наша Батьківщина (First published in 1618 in Pochaiv).
198с. 19см. poor condition. Мова--TS. Нью Йорк, 1970.
Предмет(и): Church.

Зима у Львові. Рябчук, Микола.
Молодь.
112с. 17см. Мова--U. Київ, 1989.

Зима: збірник. Юркевич, Марія, упорядник.
Нашим Дітям ОПДЛ (Обкладинка і заставки П. Холодного).
39с. 21см. Мова--U. Нью Йорк, 1952.

Зимнівське городище-слов'янська пам'яткаVI-VII ст.н.е. в західній Волині. Ауліх, В.В.
Наукова думка.
123с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Київ, 1972.

Зимові дерева: перша збірка поезій. Стус, Василь (1938-1985).
Література і мистецтво.
206с. 22см. Мова--U. Bruxelles, Belgique, 1970.

Зимові записи: поезії 1960-1963. Рильський, Максим.
радянський письменник.
122с. 15см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1964.

Зимова балада: повісті. Москалець, Вілій.
Радянський письменник.
254с. 21см. Мова--U. Київ, 1970.

Зимове дійство. Селянська, Віра.
Накладом власним (Ілюстрації і обкладинка Лади Нижанківської).
45с. 21цм.. Мова--U. Ріо-Де-Жанейро, 1994.
Предмет(и): Drama.

Зимовий похід. Доценко, Олександер.
Праці Українського Наукового Інституту.
Т.13. 240с. 24см. 3 примірники. Мова--U. Варшава, 1932.
Предмет(и): Revolution - Ukrainian, 1917-1921.

Зимовий похід 1919-1939: Слово групи лицарів Українського Залізного Хреста. - Ретроспективний огляд походу. Бібліоґрафія. Омелянович-Павленко, М.
Накладом групи учасників Зимового Походув Празі й Нью Йорку.
31с. 26см. Мова--U. Praha-Zizkov, 1940.
Предмет(и): Revolution - Ukrainian, 1917-1921, Army - UNR.

Зимовий похід 1919-20 рр.. Тютюнник, Юрко.
Чарторийських.
99с. 18см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1966.
Предмет(и): Revolution - Ukrainian, 1917-1921.

Зимовий похід. Тридцяті роковини 1919-1949: політичний огляд. Самовидець, .
28с. 15см. 3 примірники. Мова--U.
Предмет(и): Revolution - Ukrainian, 1917-1921.

Top of page

BRAMA -- Gateway Ukraine
Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ)
63 Fourth Avenue · New York, NY 10003 · USA
(tel) 212-254-5130 · (fax) 212-254-5239

Після гасел написаних латинкою, йдуть гасла написаниі кирилицею. Щоби знайти автора, предмет, назву чи слово в назві, треба користуватися ключем FIND (Ctrl-F) у Netscape. Можна друкувати кирилицею, і хоч надруковане слово у віконці FIND буде зашифроване, Netscape знайде потрібні гасла. Можна також завантажити текст каталогу на особистий комп'ютер і послуговуватись будь якою редакційною програмою при шуканні за гаслами.

These pages use CP1251 Cyrillic fonts for Ukrainian. If none of this is legible to you please go to the catalog in English or download Cyrillic fonts and keyboards which are obtainable for free at this website.

НАЗАД до Каталогу: [ АВТОР ] [ НАЗВА ] [ ПРЕДМЕТ ]

Порядок каталогу на сторінці: НАЗВИ.Ці сторінки влаштовує БРАМА
Авторське право (c) 1997-99 Наукове Товариство ім. Шевченка, всі права застережені

БРАМА -- УкраїНовини -- Громадська преса -- Календар --
Реклама на Брамі -- БРАМА пошук
Copyright © 1997-2011 BRAMA, Inc.tm, Inc. Всі права застережені.