Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ)
63 Fourth Avenue · New York, NY 10003 · USA
(tel) 212-254-5130 · (fax) 212-254-5239

Після гасел написаних латинкою, йдуть гасла написаниі кирилицею. Щоби знайти автора, предмет, назву чи слово в назві, треба користуватися ключем FIND (Ctrl-F) у Netscape. Можна друкувати кирилицею, і хоч надруковане слово у віконці FIND буде зашифроване, Netscape знайде потрібні гасла. Можна також завантажити текст каталогу на особистий комп'ютер і послуговуватись будь якою редакційною програмою при шуканні за гаслами.

These pages use CP1251 Cyrillic fonts for Ukrainian. If none of this is legible to you please go to the catalog in English or download Cyrillic fonts and keyboards which are obtainable for free at this website.

НАЗАД до Каталогу: [ АВТОР ] [ НАЗВА ] [ ПРЕДМЕТ ]

Порядок каталогу на сторінці: НАЗВИ.

BRAMA -- Gateway Ukraine

До питання про залежність Галицько-Волинської Руси від Золотої Орди. УІТ. Історичні Студії, ч.8. Ждан, Михайло Б.
Лоґос, Українське Історичне Товариство (Відбитка з журнала "Український Історик", чч.13-20, 1967, 1968).
37с. 24см. Мова--U. Мюнхен-Нью Йорк, 1968.
Предмет(и): History - Kievan Rus', Halychyna.

До питання про розвиток моністичного погляду на історію. Белтов і інші, Н.
Державне видавництво України (Плеханов Г.В).
280с. 24см. Мова--U. Харків, 1927.
Предмет(и): Philosophy.

До питання про теорію та практику художнього перекладу. Іванів, Микола.
Український Науковий Інститут в Берліні.На правах рукопису.
40с. 29см. Мова--U. Берлін, 1944.
Предмет(и): Literature - History and criticism.

До питання про тюркський вплив на українську народню мелодику. Квітка, Климент.
(Shelved under: Українська Академія наук "Ювілейний збірник на пошану М. Грушевського". т.4, 1928. Стор.866-876)
Мова--U. Київ, 1928.
Предмет(и): Music.

До питання про устрій Української Держави.
94с. 33см. + xerox copy. Мова--U.

До питання систематики українсько-канадського фолкльору. Записки НТШ, т.CIXIX. Рудницький, Ярослав.
(Відбитка із Збірника присвяченого пам'яті З.Кузелі)
8с. 25см. Мова--U. Париж-Вінніпеґ, 1960.
Предмет(и): Ukrainians in Canada, Ethnography.

До питання українсько-польських взаємин.
Ім.Хвильового.
37с. 21см. 2 примірники. Мова--U.
Предмет(и): Ukrainian Polish Relations.

До проблем доби обману мудрости. Олексюк, Володимир.
Українське Католицьке академічне об'єднання "Обнова".
184с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Чікаґо, 1975.

До проблематики життя й творчости Юрія Липи. Український Суходоловий Інститут, 19. Биковський, Лев.
Український Суходоловий Інститут. На правах рукопису (Includes Materiialy do bibliohrafii tvoriv Iuriia Lypy p.36-49).
49с. 30см. poor condition. 2 copies. Мова--U. На чужині, 1948.
Предмет(и): Lypa, Iurii, 1900-1944.

До проблеми Кавказу. Іванис, Василь.
Українські вісті.
70с. 21см. Мова--U. Новий Ульм, 1960.
Предмет(и): Kavkaz.

До проблеми Тура-Сварога-Трояна. Кравців, Богдан.
Америка (Відбитка з журналу "Київ", ч.1-2, 1952).
15с. 24см. 3 примірники. Мова--U. Филаделфія, 1952.
Предмет(и): Slovo o polku Ihorevi.

До проблеми большевизму. Маланюк, Євген (1897-1968).
ООЧСУ.
78с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1956.
Предмет(и): Communism.

До проблеми нації у Шевченка. Річицький, Андрій.
Державне видавництво України.
33с. 18см. Мова--U. Харків, 1930.
Предмет(и): Shevchenko, Taras, 1814-1861.

До проблеми політичної консолідації. Сірий, С.А.
Машинопис.
20с. 30см. Мова--U.

До рідних причалів. Боднарчук, Іван.
Комісія Шкільництва при Онтарійській Раді КУК.
256с. 24см. Мова--U. Торонто, 1979.

До революційної більшости української суспільности. Брусак, Осип.
Бібліотека Державних Документів.
39с. 15см. Мова--U. Европа, .

До робітників і селян України. В папці "Ливтівки 1919-1935". Дар Підстригача. Всеукраїнський Ревком, .
(Підписав від им'я Всеукр.Ревкома Голова Всеукраїнського Революційного комитета Драгомирецький. Секретар Дідичь)
1 листок. 35см. Мова--U.
Предмет(и): Revolution - Ukrainian, 1917-1921.

До світла до волі: сцена з дитячих літ Т.Шевченка, в двох відмінах. Черкасенко, С.
35с. 21см. Мова--U.
Предмет(и): Shevchenko, Taras, 1814-1861, Drama.

До світла, до волі: сцени з дитячих літ Т.Шевченка. Черкасенко, Спиридон.
Молода Україна.
48с. 17см. Мова--U. Львів, 1925.
Предмет(и): Shevchenko, Taras, 1814-1861, Drama.

До світла: оповіданнє. Франко, Іван (1856-1916).
Відродженнє.
24с. 23см. poor condition. Мова--U.

До світла: поезії 1985-1987. Ящун, Василь.
Українсько-Американське Видавництво (Вступ Володимира Жили).
136с. 23см. Мова--U. Пітсбурґ, 1988.

До світогляду старого українофільства: Злистування І.Я.Рудченка з М.П.Драгомановим. Лотоцький, О.
(Відбитка з т.XLVIII "Праць Українського Наукового Інституту в Варшаві")
24с. (без закінчення). 26см. Мова--U. Варшава-Львів, 1938.
Предмет(и): Drahomaniv, Mykhailo, 1841-1895, Rudchenko, Ivan, 1845-1905.

До складу і прикладу: перша книжка новихвіршів. Сорокатий, Іван.
Накладом автора.
32с. 17см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Львів, 1936.

До сонця України. Орлигора, Лев.
24с. 20см. Мова--U. Нюрнберґ, 1946.

До сонця-до волі: мандрівка юности. Лагодинська, Галя.
М.Денисюка.
254с. 19см. 3 примірники. Мова--U. Чікаґо, 1960-1961.

До сонця: збірник казок, оповідань і віршів. Бібліотека вчителя, ч.2. Самоверський, Петро.
Поліграф-трест, Стан, До світла.
60с. 21см. poor condition. Мова--U. Станиславів, 1941.

До старшин, підстаршин і козаків 4-го кінного київського полку. В папці "Листівки 1919-1931". Дар Підстригача. Сидоренко та інші, С.
(Михайло Косаревський - член-Секретар Полкової Історичної Косімії)
1 листок. 22см. Мова--U.
Предмет(и): Revolution - Ukrainian, 1917-1921.

До суті української національно-державної ідеї. Маркусь, Василь.
(Матеріяли Ідеологічної Конференції Тов-ва Укр.Студіюючої Молоді ім. Міхновського)
28с. 28см. Мова--U. Фрібург-Цюріх, 1950.

До українських громадян в еміграції. Український Суходоловий Інститут. Ч.9. Інформаційна Служба організованого українського громадянства в Европі, .
10с. 28ц., xerox copy. Мова--U.

До українців - радянських громадян, які тимчасово перебувають у Західнихзонах окупації Німеччини та Австрії.
15с. 20см. + xerox copy. Мова--U. Київ, 1948.
Предмет(и): DP Camps, 1940-50.

До характеристики українських правих партій. Андрієвський (Ліберець), В.
Гофмана у Зальцведел, Українське слово (З докладу, читаного 16-17.ХІІ.1920р., в українським військовим табо-рі в Райхенбeрґу).
24с. 18см. 3 примірники poor condition. Мова--U. Берлін, 1921.

До хвилі: що діється на Україні і з Україною. Мазлах та інші, Сергій.
Пролог (Мах-Рай, Василь).
303с. 17см. Мова--U. Нью Йорк, 1967.

До чого йде в Европі?. Григориїв, Никифор.
Накладом Української Громадської Ради.
1 листок. 18см. Мова--U. Дітройт, 1938.

До ясного завтра. Курдидик, Анатоль.
Просвіта.
80с. 20см. poor condition. Мова--U. Львів, 1935.

Доісторична доба української літератури. Чижевський, Дмитро.
КНВ (See: Літературно-науковий збірник, ч.2, 1947).
С.7-23. 29см. Мова--U. Ганновер, 1947.
Предмет(и): Literature - History and criticism.

Добірні думки: з нагоди 75 літ життя 1850-1925. Масарик, Тома Ґарріґ (1850-1937).
Легіографія, Прага, Український Громадський Комітет в ЧСР.
468с. 25см. 2 примірники. Мова--U. Прага, 1925.

Доба націоналізму. Оршан, Ярослав.
31с. 19см. 2 примірники. very poor condition. Мова--U.

Доба страхіть. Любомирський, Степан.
Накладом Української Національної Видавничої Спілки.
366с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1953.

Добрі діла. Ґавліч, Володимир.
Видавництво ОО Василіян.
64с. 16см. Мова--U. Нью Йорк, 1957.

Добрі діти: Сценічний образок у 3 діях. Діточа бібліотека, книжечка 43. Бідний, Іван.
ОО.Василіян, Жовква, Накладом видавництва "Світ Дитини" (Видання друге).
32с. 17см. Мова--U. Львів, 1930.
Предмет(и): Drama.

Добра вість: біографічний роман. Дрозд, Володимир.
Дніпро.
199с. 21см. Мова--U. Київ, 1976.

Добра новина. Бойд, Роберт.
Видавництво "Божого Слова".
148с. 18см. Мова--U. Саскатун, .

Добра новина. Карчаґін, Клим.
ОО.Василіян.
308с. 21см. Мова--U. Мюнхен, 1982.
Предмет(и): Church.

Добра новина: сценічні образки. Шкрумеляк, Юра (1895).
Українське видавництво.
31с. 15см. Мова--U. Ройтербах, 1947.
Предмет(и): Drama.

Добра сповідь. Трух, А.Г.
ОО Василіян.
47с. 22см. Мова--U. Торонто, 1955.
Предмет(и): Church - Catholic.

Добре поведення. Бачинський, Леонід.
Самоцвіт.
127с. 22см. Мова--U. Перемишль, 1934.

Добре серце. Діточа бібліотека, книжечка 22. Ґуґу, .
Ставропигійський.інс, Накладом видавництва "Світ дитини" (Образки А.Манастирського).
40с. 17см. Мова--U. Львів, 1922.

Добре торгувалось: вибрані твори. Шкільна бібліотека. Руданський, Степан (1834-1873).
Веселка.
133с. 21см. Мова--U. Київ, 1967.

Добри душі і інші оповідання. Гофмань, Франць.
Накладом М.Білоуса.
112с. 17см. Мова--U. Коломия, 1914.

Добрий інтерес: комедія на 4 дії. Куменко, Панас.
Leopolis, Видавець: Петро Пігічин.
39с. 22см. Мова--U. Львів, 1939.
Предмет(и): Drama.

Добрий заробок і иньші оповіданя. Франко, Іван (1856-1916).
НТШ, Накладом Антона Хойнацького.
188с. 18см. poor condition. Мова--U. Львів, 1902.

Добрий пастир і великий громадянин.
Українська Греко-Католицька Місія у Західній Европі.
32с. 16см. 3 примірники. Мова--U. Париж, 1946.
Предмет(и): Sheptyts'kyi, Andrei, 1865-1944.

Добрий ранок: збірка духовно-повчальних оповідань для дітей. Ігнатів, Л.
Божого Слова.
164с. 18см. Мова--U. Саскатун, 1957.

Добрий слід на землі. Канаш, В.П.
Вид-во політичної літератури України.
141с. 17см. Мова--U. Київ, 1984.

Добро вь ученіи гр. Толстого и Ф. Нитше:философія и проповьдь. Шестовь, Лев.
М.В.Пирожкова.
133с. 23см. poor condition. Мова--R. С.Петербургь, 1907.
Предмет(и): Philosophy, Nietzsche, Friedrich, 1844-1900.

Добровільно: спогади. Венгринович, Степан.
Миколи Цюрака, Книга (Обкладинка роботи Тирса Венгриновича).
205с. 20см. Мова--U. Мельборн-Аделаїда, 1989.

Добродій людства: комедія. Павлусевич, В.
Дажбог.
67с. 18см. poor condition. Мова--U. Львів, 1934.
Предмет(и): Drama.

Добросвіт. Сингаївський, Микола.
Радянський письменник.
130с. 15см. Мова--U. Київ, 1974.

Добрьіня и змей: десять бьілин.
Детская Литература.
110с. 22см. 2 примірники. Мова--R. Москва, 1972.
Предмет(и): Byliny.

Довідник для вступників до середніх спеціaльних закладів УкраїнськоїРСР на 1984 рік.
Вища Школа.
263с. 22см. Мова--U. Київ, 1984.

Довідник з математики. Клименко, Петро.
Українська книга.
90с. 21см. Мова--U. Авґсбурґ, 1946.
Предмет(и): Mathematics.

Довідник з української орфографії та пунктуації. Бурячок, і т.д, А.А.
Радянська школа (Паламарчук, Л.С., Русанівський, В.М).
192с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1964.

Довідник львівської телефонної мережі: квартирні телефони.
Каменяр.
444с. 21см. Мова--U. Львів, 1968.
Предмет(и): Lviv.

Довідник по садівництву.
Державне вид-во Сільськогосподарської Літератури УРСР.
447с. 18см. Мова--U. Київ, 1958.

Довідник українських прізвищ. Редько, Ю.К.
Радянська школа.
253с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1969.

Довічна оселя Кобзаря. Дорошенко, К.
Україна.
26с. 20см. Мова--U. Київ, 1975.
Предмет(и): Shevchenko, Taras, 1814-1861.

Довбуш: роман. Волков, Віталій.
Тризуб.
304с. 23см. Мова--U. Вінніпеґ, 1963.

Довга дорога до Галича. Коваль і інші, І.
Книга видрукована коштом меценета національної культури Віктора Матейк (Мельничук, Я., Духович, С).
а 46с. 20цм. 2 примірники. Мова--U. Галич, 1993.
Предмет(и): Archaeology - Halych.

Довга, довга весна (в гостях у Максима Рильського): біографічна повість. Мартич, Юхим.
Радянський письменник.
243с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1969.
Предмет(и): Ryl's'kyi, Maksym, 1895-1964.

Довженко - художник. Золотоверхова та інші, І.
Мистецтво (Коновалов, Г.).
183с. 22см. Мова--U. Київ, 1968.
Предмет(и): Dovzhenko, Oleksandr, 1894-1956.

Довкола світу: репортаж-спомин. Колісник, Роман.
Накладом Братства кол.вояків 1-ї Української Дивізії УНА.
95с. 17см. Мова--U. Торонто, 1982.

Догматизм. Брусак, Осип.
16с. 14см. Мова--U. Нью Йорк, 1923.

Договір Богдана Хмельницького з Москвою 1654. Яковлів, Андрій.
Видавнича Спілка Ю.Тищенко і А.Білоус.
126с. 23см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1954.
Предмет(и): History - Pereiaslav Treaty, 1654.

Договір з Денікіном (від 1 до 17 листопада 1919 року). Кох, Ганс.
Червона Калина.
55с. 17см. 2 примірники. Мова--U. Львів, 1930.
Предмет(и): Revolution - Ukrainian, 1917-1921, Ukrainian Russian Relations.

Договір з Москвою проти Гетьмана Павла Скоропадського: Володимир Винницгенко та Микита Шаповал по допомогу до Москви - до Леніна. Солуха, Петро.
Накладом автора.
377с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Хутір діда Петра, 1973.
Предмет(и): Revolution - Ukrainian, 1917-1921, Vynnychenko, Volodymyr, 1880-1951.

Додаток до "Нарисів про природу і сільське господарство Українського Полісся".
36 карт. 22см. Мова--U. Київ, 1955.
Предмет(и): Economics, Polissia.

Дожовтнева марксистська критика про українську літературу. Семеновський, О.
Дніпро.
85с. 17см. Мова--U. Київ, 1964.
Предмет(и): Literature - History and criticism.

Доки в серці живуть матері: поезії. Зацеркляний, Микола.
Прапор.
30с. 16см. Мова--U. Харків, 1966.

Доки можна терпіти?. Бут, Орест.
4с. 23см. Мова--U.

Доки сонце зійде, роса очі виїсть: драмав 4 діях і 5 одмінах. Кропивницький, Марко.
Державне вид-во художньої літератури.
91с. 17см. Мова--U. Київ, 1959.
Предмет(и): Drama.

Доки сонце зійде, роса очи виїсть. Драмав 4 -ох діях. Дієть ця межи 18621863 роками. Кропивницький, М.Л.
Коштом і накладом друкарні Павла Петрова.
102с. 17цм. Мова--U. Ню Йорк, 1921.
Предмет(и): Drama.

Доклад о проекте Конституции Союза ССР. 8 Всесоюзньій Сьезд Советов 25 ноября 1936. Сталин, Иосиф.
Партиздат.
87с. 23см. Мова--R. Москва, 1936.
Предмет(и): Constitution - Soviet Union.

Доктор Серафікус. Петров, Віктор (1894-1969).
Українська Трибуна. МУР (Видано у співпраці з Видавничою Комісією МУРу. Редактор видання і автор коментаря Юрій Корибут. Обкладинка Якова Гніздовського).
174с. 19см. 3 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1947.

Доктрина фашизму. Муссоліні, Беніто.
31с. 25сн. Мова--U. Львів, 1937.
Предмет(и): History.

Документ судової помилки: процес Шварцбарда.
Націоналістичне видавництво в Европі.
152с. 18см. 3 примірники. Мова--U. Париж, 1958.
Предмет(и): Petliura, Symon, 1879-1926.

Документи. Українська Головна Визвольна Рада, .
Видання Середовища УГВР.
63с. 22цм. Мова--U. Нью Йорк-Київ-Львів, 1994.

Документи і матеріали 1856-1965. Франко, Іван (1856-1916).
Наукова думка.
541с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Київ, 1966.

Документи і матеріали 1978-1982. Українська Гельсінська Група, .
Смолоскип.
998с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Торонто-Балтимор, 1983.
Предмет(и): Prisoners - Political, Political parties.

Документи і матеріяли до сучасної ситуації в Українській національній Раді: збірник 1969. Добрянський, Михайло, редактор.
111с. 23см. 3 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1969.

Документи з історії національно-визвольного руху в Україні 20 століття. Інформаційний бюлетень, випуск 1.
Літопис УПА. Видавництво "Українознавство" (Видання 2-е, виправлене).
32с. 20см. Мова--U. Київ, 1995.
Предмет(и): Army - Insurgent, 1942-53.

Документи українського комунізму.
Пролог (Вступна стаття Івана Майстренка).
232с. 15см. Мова--U. Нью Йорк, 1962.
Предмет(и): Communism.

Документи українського мучеництва під Польщею: Бесіда українського священника перед судом. Кучкуда, Осип.
Український Прапор.
24с. 15см. 3 примірники. Мова--U. Відень, 1921.
Предмет(и): Ukrainian Polish Relations, Atrocities - Halychyna.

Документьі об освободительной войне украинского народа. Акад.наук УРСР.Інст.Історії, .
Наукова думка.
824с. 25см. Мова--R-P. Київ, 1965.
Предмет(и): History - Cossack Hetman State, Ukrainian Polish Relations.

Документьі об освободительной войне украинского народа 1648-1654. Барабой та інші, А.З, упорядники.
Наукова думка (Бутич, И.Л.; Катренко, А.Н.; Компан, Е.С.).
824с. 25см. Мова--R. Киев, 1965.
Предмет(и): History - Cossack Hetman State.

Долею даровані зустрічі: дорожні нотатки. Дутчак, Володимир.
Юліяна Середяка.
79с. 20см. Мова--U. Буенос-Айрес, 1990.

Долина Опору і Стрия: туристичний провідник для літників і прогульківців. Бібліотека "Плаю", ч.1. Пеленський, Євген Юлій (1908-1956).
Плай (Обкладинка роботи Петра Обаля).
15см. Мова--U. Львів, 1933.
Предмет(и): Halychyna.

Доля України. Штоґрин, Дмитро.
З друкарні Руського Сирітського Дому.
158с. 16цм. Мова--U. Філядельфія, 1917.

Доля України. Штогрин, Дмитро.
158с. 16см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Филаделфія, 1917.

Доля України на митарствах. Гриневич, Ярослав.
Шлях.
199с. 18см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1969.

Доля поляків: раса, народня вдача, племінна порода. Баєр, Г.І.
Видавництво Юрія Тищенка.
211с. 24см. Мова--U. Прага, 1944.
Предмет(и): History - Poland.

Доля українських культурних цінностей під час Другої Світової війни: винищення архівів, бібліотек, музеїв. Ґрімстед та інші, Патриція.
Червона Калина (АН УРСР. Археографічна Комісія. Український Науковий Інститут Гарвардського Університету).
119с. 22см. Мова--U. Львів, 1991.
Предмет(и): Libraries, Museums.

Доля українських культурних цінностей підчас другої Світової війни: винищення архівів, бібліотек, музеїв. Grimsted, Patricia etc..
Видавничий Центр Фенікс (Ґеннадій Буряк, співавтор. АН УРСР. Археографічна Комісія. Укр. НаукІнститут Гарвардського Університету).
119с. 22цм.. Мова--U. Львів, 1992.
Предмет(и): Libraries, World War II, 1939-45.

Доля української національної символіки. Серія 1: "Час і суспільство". Сергійчук, Володимир, В.І.
Товариство "Знання" (Но.2).
46с. 21см. Мова--U. Київ, 1990.
Предмет(и): Emblems.

Дома отдьіха Украиньі. Безобчук, К.М.
Госуд. медицинское издательство УССР.
73с. 20см. Мова--R. Киев, 1958.

Домашній ворог: як боротися проти ворожої підривної акції. Політично-наукова бібліотека, ч.3. Наливайко, Никон.
Українська вільна громада в Америці.
72с. 18см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1952.

Домашний лікар. Белеґай, М.М.
Говерля.
96с. 18см. 2 примірники. Мова--U. Ню Йорк, 1962.
Предмет(и): Health.

Дон Боско: людина-педагог-святий. Рудницька, Мілена.
Салезіянське вид-во.
331с. 20см. Мова--U. Рим, 1963.
Предмет(и): Education, Church.

Дон Сеґундо Сомбра. Ґуйральдес, Рікардо.
Видавництво Миколи Денисюка (Переклад з еспанської мови Олексія Сацюка).
303с. 18см. 2 примірники. друкавано 2000 примірники. Мова--U. Буенос-Айрес, 1955.

Дон и Приазовье в древности. Миллер, М.А.
Институт по изучению СССР.
2 ч. 29см. 2 примірники. Мова--R. Мюнхен, 1958.
Предмет(и): Don, History.

Донбасс: економико-географический очерк. Замковой, В.П.
Учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР.
125с. 20см. Мова--R. Москва, 1962.
Предмет(и): Donbas.

Донецк. Гринько, Д, автор тексту.
Государственное и-во изобразительного искусства и музьікальной литерат.
21цм. Мова--R. Киев, .
Предмет(и): Donets'k.

Донецк: историко-економический очерк.
Донбас.
287с. 21см. Мова--R. Донецк, 1969.

Донецьк. Обласні міста Радянської України.
Мистецтво.
105с. 16см. Мова--U. Київ, 1966.

Донеччина: обласна газета. ч.7,22,26,32,34,42,48,50,52,72,73,78,80,81,84,88,90,94,96,98,100,102 рік 1995.
(Засновник: трудовий колектив редакції, акціонерне товариство "Норд".Редактор Ігор Зоц)
Мова--U. Донецьк, 1995.
Предмет(и): Newspapers.

Донеччино моя: поезії. Сосюра, Володимир.
Дніпро.
725с. 17см. Мова--U. Київ, 1966.

Донцов Дмитро: політичний портрет. З історії розвитку ідеології українського націоналізму. Сосновський, М.
НТШ (Shelved under: НТШ. Бібліотека Українознавства, т.33).
418с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1974.
Предмет(и): Dontsov, Dmytro, 1883-1973.

Донцов у світлі сьогоднішнього дня. Українець, Петро.
15с. 30см. poor condition. Мова--U.
Предмет(и): Dontsov, Dmytro, 1883-1973.

Донцовщина. Доленґа, Святослав.
Варяг.
77с. 22см. poor condition. Мова--U. Варшава, 1938.
Предмет(и): Dontsov, Dmytro, 1883-1973.

Донька і мати, або не против ся науці. На милуванє нема силуваня. "Просьвіта", ч.290, книжочка 7, 1904. Б.Л, .
НТШ, Львів, Просьвіта.
27с. 18см. Мова--U. Львів, 1904.

Донька без імени: поема. Славутич, Яр.
Перемога.
22с. 16см. 3 примірники. Мова--U. Буенос-Айрес, 1952.

Доповідь. Горинь, Михайло.
(Виступ в НТШ)
1 касета. 90хв. Мова--U. Нью Йорк, 1990.
Предмет(и): Politics and Government.

Доповідь. Осінчук, Р.
(Виступ в НТШ)
60хв. Мова--U. Нью Йорк, .

Доповідь. Чорновіл, Тарас.
(Виступ в НТШ)
2 касети. 180хв. Мова--U. Нью Йорк, 1990.

Доповідь про Львівську Богословську Академію. Тафт, Роберт.
Львівська Богословська Академія.
18с. 24цм. Мова--U. Львів, 1995.
Предмет(и): Church - Catholic.

Доробок поколінь: З фольклорної спадщинисела Негостина сучавського повіту. Ребошапка, Іван, Упорядник.
Критеріон.
206с. 21см. Мова--U. Бухарест, 1982.
Предмет(и): Bukovyna.

Дорога в життя: вибрані поезії. Шеремет, Микола.
Молодь.
158с. 17см. Мова--U. Київ, 1957.

Дорога до Бога. Мудій, Д.Л.
Божого Слова.
151с. 18см. Мова--U. Саскатун, 1955.

Дорога до Христа вказана для сучасних людей. Бранденбурґ, Ганс.
Видано заходами автора.
168с. 19см. Мова--U. Мюнхен ?, 1955.

Дорога до людей: Нарис. Кучер, Василь.
Радянський письменник.
226с. 17см. Мова--U. Київ, 1958.

Дорога до неба. Сурмач, Роман.
Накладом Издательской Компаніи.
32с. 15см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Олифант, 1908.

Дорога до неба. Сурмач, Роман.
Накладом Издательской Компаніи.
32с. 15см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Олифант, 1908.

Дорога до свідомости. Л, А.
20с. 18см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Клівленд, 1917.

Дорога до щастя у подружжі. Катрій, Юліян.
Слово Доброго Пастиря.
64с. 16см. 2 примірники. книжечки 102, 103. Мова--U. Нью Йорк, 1958.

Дорога до щастя: Лірика. Журба, Кузьма.
Радянський письменник.
85с. 17см. Мова--U. Київ, 1961.

Дорога за хмари: оповідання. Гончар, Олесь (1918).
Веселка.
23с. 25см. Мова--U. Київ, 1970.

Дорога к себе. Лоз, Юр.
Кн. 1,2. 21см. includes index. Мова--R. Нью Йорк, 1989.

Дорога на високий Замок: Новелі, оповідання, нариси. Тарнавський, Зенон, Зенон.
Гомін України, Інститут Української Культури в Америці.
254с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Торонто, 1964.

Дорога під яворами: лірика. Малишко, Андрій (1912-1970).
Дніпро.
80с. 17см. Мова--U. Київ, 1970.

Дорога: новелі. Стефаник, Василь.
Накладом Української Видавничої спілки.
100с. 20см. 2 примірники. poor condition. 1 примірник - R. Мова--U. Львів, 1917.

Дорога: роман. Бібліотека Видавництва "Гомін України", ч.2. Кравців, Меланія.
Гомін України.
244с. 22см. Мова--U. Торонто, 1955.

Дорогами і стежками Брідщини: спомини. Клепарчук, Степан.
Родина.
250с. 22см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Торонто, 1971.
Предмет(и): Lviv region, World War II, 1939-45.

Дорогами Другої Світової війни: леґенди про участь українців у здушуванні варшавського повстання в 1944 р. та про Українську Дивізію "Галичина". Канадське НТШ, видання ч.21, 1979. Верига, Василь.
Канадське Наукове Товариство імені Шевченка (З архіву Івана Кедрина-Рудницького. Автограф автора).
259с. 21цм. 2 примірники. Мова--U. Торонто, 1981.
Предмет(и): Army - SS Div.14, Halychyna,1943-45, Ukrainian Polish Relations.

Дорогами легенд. Халаминский, Юрий.
Советский Художник.
183с. 21см. Мова--R. Москва, 1967.
Предмет(и): History - Asia.

Дорогами сорокріччя 1926-1966. Левенець-Когуська, Наталія.
Тризуб-Вінніпеґ, Союз Українок Канади.
62с. 23цм. Мова--U-E. Гамільтон-Торонто-Ві, 1967.
Предмет(и): Women - Collected Works.

Дорогами юності: поезії. Усенко, Павло.
Художньої літератури.
312с. 17см. Мова--U. Київ, 1951.

Дороги і зустрічі. Кононенко, Валентина.
Товариство "Україна".
45с. 20см. Мова--U. Київ, 1974.

Дороги і зустрічі. Кононенко, Валентина.
Товариство "Україна".
45с. 20см. Мова--U. Київ, 1974.

Дороговказ життя. Мацелюх, Євген.
Шлях.
171с. 23см. Мова--U. Нью Йорк, 1968.

Дорогою ганьби і зради: історична хроніка. Даниленко, С.Т.
Наукова Думка.
356с. 21см. Мова--U. Київ, 1970.

Дорогою ціною: вибрані твори. Коцюбинський, Михайло (1864-1913).
Веселка.
238с. 21см. Мова--U. Київ, 1966.

Дорожній роман. Віта, Вікторія.
75с. 29см. Мова--U.

Дорожній роман (ліроепічний віршовий роман з фарсом). Віта, Вікторія.
Український письменник, Вир.
85с. 18цм.. Мова--U. Київ, 1994.

Досвітні заграви: Мемуари; Випробування зрілості: Mемуари. Ходченко, Павло.
Дніпро.
462с. 21см. Мова--U. Київ, 1967.

Досвітні огні. Українка, Леся.
Веселка.
214с. 17см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1965.

Досвітні огні. Українка, Леся.
Веселка.
201с. 17см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1971.

Досвітні огні. Українка, Леся.
Веселка.
158с. 21см. Мова--U. Київ, 1975.

Досвітні огні: збірник української худож ої прози від Гр.Квітки до великої революції. Лебединський, Ан.
Сяйво.
23с. 19см. poor condition. Мова--U. Київ, 1927.

Досвітня гостя: вертеп в чотирьох діях. Касона, Алєхандро.
Юліяна Середяка (З еспанської мови переклав Микола М.Палій).
98с. 19см. 2 примірники. тираж 300 примірників. Мова--U. Буенос-Айрес, 1984.
Предмет(и): Drama.

Досвіток: Поезії. Фольварочний, Василь.
Молодь.
78с. 14см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1968.

Досиджувала посагу (весілля з поправками): жарт на 3 дії за співами і танцями. Мартиневич, Володимир.
31с. 23см. Мова--U. Тернопіль, 1927.

Досконалі запитання. Досконалі відповіді. Бгактіведанта Свамі Прабгупада, .
Bhaktivedanta Book Trust.
94с. 20см. Мова--U.
Предмет(и): Krishna.

Дослідження і матеріали з української мови. Т.6. Акад.наук УРСР.Інст.суспільних наук, .
Наукова думка.
162с. 22см. Мова--U. Київ, 1964.
Предмет(и): Language.

Дослідження і статті. Людкевич, С (1879).
Музична Україна.
211с. 23см. Мова--R. Київ, 1976.

Дослідження з історії України. Крамар, Євген.
Смолоскип.
187с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Торонто, 1984.
Предмет(и): History.

Дослідження з історії економічної думки в Україні (кінець 19-20 ст.).
Наукова думка.
138с. 20см. Мова--U. Київ, 1996.
Предмет(и): Economics - History.

Дослідження з літературознавства та мовознавства.
Видавництво Київського Університету.
142с. 26см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Київ, 1961.

Дослідження з лексикології та лексикографії: міжвідомчий збірник. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
Наукова думка.
270с. 21см. Мова--U. Київ, 1965.
Предмет(и): Language.

Дослідження з мови та літератури. Крип'якевич, І.П.
АН УРСР.
155с. 22см. Мова--U. Київ, 1954.
Предмет(и): Language.

Дослідження з мови та літератури: наукові записки, т. 4. Акад.наук УРСР.Інст.Суспільних наук, .
АН УРСР (Відп.ред. І.П.Крип'якевич).
119с. 22см. Мова--U. Київ, 1957.
Предмет(и): Krypiakevych, Ivan, 1886-1967, Language.

Дослідження з мовознавства: Збірник статей аспірантів і дисертантів. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
АН УРСР (Відп.ред. Л.С.Паламарчук).
2 т. 22см. Мова--U. Київ, 1962,1963.
Предмет(и): Language.

Дослідження з синтаксису української мови. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
АН УРСР.
294с. 23см. Мова--U. Київ, 1958.
Предмет(и): Language.

Дослідження з української мови: збірник статей аспірантів та дисертантів. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
АН УРСР (Відп.ред. О.С.Мельничук).
107с. 22см. Мова--U. Київ, 1958.
Предмет(и): Language.

Дослідження з української та російської мов. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
Наукова думка (Відп.ред. І.К.Білодід).
258с. 22см. Мова--U. Київ, 1964.
Предмет(и): Language.

Дослідження творчості Івана Франка. Акад.наук УРСР.Інст.Суспільних наук, .
АН УРСР (Відп.ред. І.П.Крип'якевич).
303с. 23см. Мова--U. Київ, 1956.
Предмет(и): Franko, Ivan, 1856-1916, Krypiakevych, Ivan, 1886-1967.

Дослідженя творчості Івана Франка: Випуск 2. Акад.наук УРСР.Інст.Суспільних наук, .
АН УРСР (Відп.ред. І.П.Крип'якевич).
217с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1959.
Предмет(и): Franko, Ivan, 1856-1916, Krypiakevych, Ivan, 1886-1967.

Досліди і критика: На тлі старинности української культури. Лісовий, Юрій.
На правах рукопису.
33с. 34см. 2 примірники. Мова--U. Англія, 1958.
Предмет(и): Antiquities.

Дослідні праці Д.Ф. Солов'я, а також деякі журнальні замітки, рецензії та спогади, в яких висвітлюється колоніяльне становище України за період. Соловій, Д.Ф.
5с. 28цм. Мова--U.

Дослідник: матеріяли до новацької вмілости. Старух, Аруня.
Конференція Українських Пластових Організацій - Головна Управа.
100с. 28см. Мова--U. Нью Йорк, 1970.
Предмет(и): Plast.

Достойно єсть: збірка в Шевченкові роков ни. Лепкий, Богдан (1872-1941), Шарфого у Вецлярі.
Струя, ч.2.
32с. 14см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Вецляр, 1920.
Предмет(и): Shevchenko, Taras, 1814-1861.

Достопримечательности Украиньі. Гнатюк та інші, Д.И, составители.
Государственное изд-во политической литературьі (Милин. Б. зд. 2).
797с. 23см. 2 примірники. Мова--R. Киев, 1960.

Досягнення Радянської України за 40 років: статистичний збірник.
Державне Статистичне Видавництво.
152с. 23см. Мова--U. Київ, 1957.

Досягнення охорони здоров'я в Українській РСР. Шупик, П.Л, Редактор.
Медичне видавництво УРСР.
723с. 27см. Мова--U. Київ, 1958.

Дохристиянські вірування українського народу: історично-релігійна монографія. Волиніяна, 14. Огієнко, Іларіон.
Накладом Видавничої Комісії при Товаристві "Волинь".
424с. 22см. Мова--U. Вінніпег, 1965.
Предмет(и): Religions.

Доцільність у природі. Мельник, Андрій.
Америка.
42с. 21см. Мова--U. Філядельфія, 1957.

Дочка Монтезуми: роман. Гаґґард, Г.Райдер.
Київ.
2 ч. 23см. 2 примірники. Мова--U. Філядельфія, 1953.

Дочка Прометея: роман. Олійник, Микола.
Радянська школа.
343с. 21см. Мова--U. Київ, 1985.
Предмет(и): Ukrainka, Lesia, 1871-1913.

Дочь Пилата.
Накладом М.Білоуса (Shelved under: Franko Ivan, "Try sviati hrishnytsi").
14с. 15см. Мова--R. Коломия, 1905.

Драгоманів і наші клєрикали: Вияснення клєрикальних напастей проти Драгoманова. Новодворський, Іван.
Громадського Голосу.
23с. 15см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Львів, 1936.
Предмет(и): Drahomaniv, Mykhailo, 1841-1895.

Драгоманов і Галичане. Свєнціцький, Іларіон.
13с. 23см. poor condition. Мова--U. Львів, 1922.
Предмет(и): Drahomaniv, Mykhailo, 1841-1895, Halychyna.

Драгоманов і галичани. Свєнціцький, І.
(Передрук)
22с. 22см. Мова--U. Саскатун, 1975.
Предмет(и): Drahomaniv, Mykhailo, 1841-1895, Halychyna.

Драгоманов в політичнім і національнім розвитку українства. Грушевський, Михайло (1866-1934).
(Shelved under: "Борітеся-поборете": закордонний орґан української партії соціялістів-революціонерів, ч.5, грудень 1920)
Стор. 1-15. Мова--U. Відень, 1920.
Предмет(и): Drahomaniv, Mykhailo, 1841-1895.

Драгоманов на паризькому літературному конґресі 1878. Солчаник, Роман.
Ukrainian Research Institute.
74-102с. 23см. Мова--U. Cambridge, 1976.
Предмет(и): Drahomaniv, Mykhailo, 1841-1895, Literature - History and criticism.

Драгоманов у Франції. Борщак, Ілько.
(Відбитка з "Української літературної газети")
46с. 14см. Мова--U. Мюнхен, 1957.
Предмет(и): Drahomaniv, Mykhailo, 1841-1895.

Драма в родині Букиних. Аверченко, А.
(Переклав Ф.Гай-Гаєвський)
12с. 22см. Мова--U.
Предмет(и): Drama.

Драма життя Олександра Духновича: історична драма. Пап, Степан.
20с. 30см. Мова--U. Пряшів, 1984.
Предмет(и): Drama.

Драма українська. Рєзанов, Вол, Europe-Printing.
Brucken-Verlag (Vaduz-Lichtenstein (Printing), передрук з видання: Українська АН, збірник історично-філологічного відділу, Київ, 1926, xerox copy).
294с. 22цм. Мова--U. Dusseldorf-Germany, 1970.
Предмет(и): Drama.

Драматичні твори. Дмитерко, Любомир.
Державне вид-во художньої літератури.
559с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1958.
Предмет(и): Drama.

Драматичні твори. Корнійчук, Олександр (1905).
Державне Літературне Видавництво.
251с. 21см. Мова--U. Київ, 1940.
Предмет(и): Drama.

Драматичні твори. Корнійчук, Олександр.
Мистецтво.
2 т. 21см. Мова--U. Київ, 1955.
Предмет(и): Drama.

Драматичні твори. Пушкін, Олександр.
Накладом "Всесвітньої Бібліотеки" (Переклад і передмова Івана Франка).
246с. 18см. poor condition. Мова--U. Львів, 1914.

Драматичні твори. Українка, Леся.
(У пущі, Одержима, Вавілонський полон, Касандра, Три хвилини, Епілог до Касандри)
287с. 17см. Мова--U.
Предмет(и): Drama.

Драматичні твори. Франко, Іван (1856-1916).
Державне вид-во художньої літератури.
449с. 21см. Мова--U. Київ, 1956.
Предмет(и): Drama.

Драматичні твори. Чапленко, Василь.
(Обкладинка Володимира Баляса)
307с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1964.
Предмет(и): Drama.

Драматичні твори. Якимов-Метан, Йосиф.
(1 примірник - R)
45+41+47с. 19см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Шанхай, 1953.

Драматичні твори. Яновський, Юрій (1902-1954).
Українське Державне Видавництво.
229с. 17см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Київ-Харків, 1946.
Предмет(и): Drama.

Драматичні твори: вибране в двох томах. Дмитерко, Любомир.
Державне вид-во художньої літератури.
2 т. 21см. Мова--U. Київ, 1963.
Предмет(и): Drama.

Драматичне мистецтво в школі. Копець, З.А.
Радянська Школа.
149с. 21см. Мова--U. Київ, 1965.
Предмет(и): Drama, Education.

Драматичний діалог. Баранник і інші, Д.Х.
В-во Київського Університету (Гай Г.М).
160с. 20см. Мова--U. Київ, 1961.
Предмет(и): Drama.

Драматург Іван Кочерга: життя, п'єси, вистави. Кузякіна, Наталія.
Радянський письменник.
257с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1968.
Предмет(и): Drama.

Драматург Іван Кочерга: життя, п'єси, вистави. Кузякіна, Наталя.
Радянський письменник.
257с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1968.
Предмет(и): Kocherha, Ivan, 1881-1952, Drama.

Драматургія Івана Франка. Білоштан, Яків.
Художня Література.
251с. 21см. Мова--U. Київ, 1956.
Предмет(и): Franko, Ivan, 1856-1916, Drama.

Драматургія Івана Франка. Пархоменко, М.
Львівського Університету.
127с. 23см. Мова--U. Львів, 1956.
Предмет(и): Franko, Ivan, 1856-1916, Drama.

Драматургія Мирослава Ірчана. Мельничук-Лучко, Л.
Радянський письменник.
260с. 21см. Мова--U. Київ, 1963.
Предмет(и): Drama.

Драматургія Т.Г. Шевченка. Шубравський, В.Є.
Художньої літератури.
116с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1961.
Предмет(и): Shevchenko, Taras, 1814-1861, Drama.

Драматургія Шевченка. Шубравський, В.
Образотворчого мистецтва і музичної літератури.
110с. 21см. Мова--U. Київ, 1957.
Предмет(и): Shevchenko, Taras, 1814-1861, Drama.

Драматургія балету. Загайкевич, М.П.
Наукова думка.
255с. 21см. Мова--U. Київ, 1978.
Предмет(и): Dancing.

Драматурги України: літературні портрети. Кисельов, Йосип.
Дніпро.
377с. 21см. Мова--U. Київ, 1967.
Предмет(и): Writers, Drama.

Драматургия А.Корнейчука. Горбунова, Е.
Искусство.
368с. 21см. Мова--R. Москва, 1952.
Предмет(и): Drama, Korniichuk, Oleksandr, 1905-1972.

Драматургия Ивана Франко. Пархоменко, М.
Искусство.
104с. 21см. Мова--R. Москва, 1957.
Предмет(и): Franko, Ivan, 1856-1916, Drama.

Драми. Голованівський, Сава.
Державне вид-во художньої літератури.
457с. 21см. Мова--U. Київ, 1958.
Предмет(и): Drama.

Драми: "Ідеофікс" і "Дипломатія". Юречко, Михайло.
Машинопис.
Unpaged. 28см. Мова--U. Варшава, 1981.
Предмет(и): Drama.

Драмьі. Франко, Иван (1856-1916).
Икусство.
188с. 23см. Мова--U. Москва, 1953.
Предмет(и): Drama.

Дранг нах Остен і коли він почався. Король, Нестор (1899).
Батьківщина.
43с. 20см. 3 примірники. Мова--U. Нью йорк, 1969.
Предмет(и): Ukrainian German Relations.

Древні Видубичі: пам'ятка архітектури ХІ-XVII ст.. Мироненко, О.К.
Будівельник.
58с. 17см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1971.
Предмет(и): Architecture - Church.

Древнее золото: из собрания Музея исторических драгоценностей УССР. Бондарь, Иван, укладач.
Искусство.
Ілюстрації. 34см. Мова--R. Москва, 1975.
Предмет(и): Goldsmithing.

Древнерусская книжная гравюра. Сидоров, А.А.
АН СССР.
392с. 26см. Мова--R. Москва, 1951.
Предмет(и): Books.

Древнерусская монументальная живопись ХІ-XIV вв.. Каргер, М.К.
Советский художник.
124 ілюстрації. 30см. Мова--R. Москва-Ленинград, 1963.
Предмет(и): Art - History.

Древнерусские города. Тихомиров, М.Н.
Политической литературьі.
476с. 21см. 2 примірники. Мова--R. Москва, 1956.
Предмет(и): History - Kievan Rus'.

Древнерусские княжества X-XIII вв.. Акад.наук СССР.Инст.истории, .
Наука.
301с. 22см. Мова--R. Москва, 1975.
Предмет(и): History - Kievan Rus'.

Древнерусские мозаики и фрески ХІ-XV вв.. Лазарев, В.Н.
Искусство.
112с. 28см. ілюстрації. Мова--R. Москва, 1973.
Предмет(и): History - Kievan Rus', Icons, Ukrainian.

Древнерусские надписи Софии Киевской ХІ-XIV вв. Вьіпуск I. Вьісоцкий, С.А.
Наукова думка.
237с. 22см. Мова--R. Киев, 1966.
Предмет(и): Sofiia Kyivs'ka.

Древнерусский язьік. Арват і інші, Н.Н.
Вища школа.
214с. 20см. Мова--R. Киев, 1977.

Древнерусский язьік. Винокур, Т.Г.
Вьісшая школа.
112с. 20см. Мова--R. Москва, 1961.
Предмет(и): Language - History.

Древнерусский язьік. Самсонов, Н.Г.
Вьісшая Школа.
295с. 22см. Мова--R. Москва, 1973.
Предмет(и): Language - History.

Древнерусское изобразительное искусство. Некрасов, Ф.И.
Могиз.
395с. 25см. Мова--R. Москва, 1936.
Предмет(и): History - Kievan Rus', Art.

Древнерусское шитье. Маясова, Н.А.
Искусство.
56с. 35см. Мова--R. Москва, 1971.
Предмет(и): History - Kievan Rus', Art.

Древние идольі Енисея. Вадецкая, З.Б.
Наука.
77с. 20см. 2 примірники. Мова--R. Ленинград, 1967.
Предмет(и): History - Russia.

Древние русские крепости. Раппорт, П.А.
Наука.
84с. 20см. Мова--R. Москва, 1965.
Предмет(и): Architecture, History - Russia.

Древние тюрки. Гумилев, Л.Н.
Наука.
501с. 23см. Мова--R. Москва, 1967.

Древний Киев. Толочко, П.П.
Наукова думка.
203с. 20см. Мова--R. Київ, 1976.
Предмет(и): History - Kyiv.

Древний Киев (Х-ХVІІвв.). Асєєв, Ю.
Государственное и-во литературьі по строительству и архитектуре.
109с. 17см. Мова--R. Москва, 1956.
Предмет(и): Kievan Rus' - Architecture.

Древний Киев: очерки по истории материальной культурьі древнерусского города. Каргер, Михаил (1903).
АН СССР.
2 т. 27см. ілюстрації. карти. 2 примірники. Мова--R. Ленинград, 1958-1961.
Предмет(и): History - Kyiv.

Древности восточного Крьіма. Акад.наук УССР.Инст.археологии, .
Наукова думка (Ответ.ред. А.М.Лесков).
198с. 27см. Мова--R. Киев, 1970.
Предмет(и): Antiquities, Krym.

Древности нашей земли. Мерперт та інші, Н.Я.
АН СССР (Шелов, Д.Б).
239с. 23см. Мова--R. Москва, 1961.
Предмет(и): Antiquities.

Древности северного Донца. Шрамко, В.А.
Харківського університету.
401с. 22см. Мова--U. Харьков, 1962.
Предмет(и): Antiquities.

Древньоруські археологічні пам'ятки на території західних областей УРСР. Ратич, О.
АН УРСР.
95с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1957.
Предмет(и): Archaeology, Halychyna.

Древньоруське місто Воїнь. Довженок та інші, Василь.
Наукова думка (Гончаров В.К. Юра Р.О.).
145с. 25см. ілюстрації. 3 примірники. Мова--U. Київ, 1966.
Предмет(и): History.

Древньоруське місто Родень: Княжа Гора. Мезенцева, Г.Г.
Київського Університету.
182с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1968.
Предмет(и): History - Kievan Rus'.

Древняя Русь Х-ХІІІ вв. Даркевич, В.П.
Искусство (Shelved under: "Произведения искусства в новьіх находках советских aрхеологов").
215с. 30см. Мова--R. Москва, 1977.
Предмет(и): Ђntiquities.

Древняя Русь в советской литературе. Каргалов, В.В.
Вьісшая Школа.
181с. 21см. Мова--R. Москва, 1966.

Top of page

BRAMA -- Gateway Ukraine
Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ)
63 Fourth Avenue · New York, NY 10003 · USA
(tel) 212-254-5130 · (fax) 212-254-5239

Після гасел написаних латинкою, йдуть гасла написаниі кирилицею. Щоби знайти автора, предмет, назву чи слово в назві, треба користуватися ключем FIND (Ctrl-F) у Netscape. Можна друкувати кирилицею, і хоч надруковане слово у віконці FIND буде зашифроване, Netscape знайде потрібні гасла. Можна також завантажити текст каталогу на особистий комп'ютер і послуговуватись будь якою редакційною програмою при шуканні за гаслами.

These pages use CP1251 Cyrillic fonts for Ukrainian. If none of this is legible to you please go to the catalog in English or download Cyrillic fonts and keyboards which are obtainable for free at this website.

НАЗАД до Каталогу: [ АВТОР ] [ НАЗВА ] [ ПРЕДМЕТ ]

Порядок каталогу на сторінці: НАЗВИ.Ці сторінки влаштовує БРАМА
Авторське право (c) 1997-99 Наукове Товариство ім. Шевченка, всі права застережені

БРАМА -- УкраїНовини -- Громадська преса -- Календар --
Реклама на Брамі -- БРАМА пошук
Copyright © 1997-2011 BRAMA, Inc.tm, Inc. Всі права застережені.