Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ)
63 Fourth Avenue · New York, NY 10003 · USA
(tel) 212-254-5130 · (fax) 212-254-5239

Після гасел написаних латинкою, йдуть гасла написаниі кирилицею. Щоби знайти автора, предмет, назву чи слово в назві, треба користуватися ключем FIND (Ctrl-F) у Netscape. Можна друкувати кирилицею, і хоч надруковане слово у віконці FIND буде зашифроване, Netscape знайде потрібні гасла. Можна також завантажити текст каталогу на особистий комп'ютер і послуговуватись будь якою редакційною програмою при шуканні за гаслами.

These pages use CP1251 Cyrillic fonts for Ukrainian. If none of this is legible to you please go to the catalog in English or download Cyrillic fonts and keyboards which are obtainable for free at this website.

НАЗАД до Каталогу: [ АВТОР ] [ НАЗВА ] [ ПРЕДМЕТ ]

Порядок каталогу на сторінці: ПРЕДМЕТИ.

BRAMA -- Gateway Ukraine

Предмет: ZAPORIZHZHIA
Запорізька область: географічний нарис. Хижняк, А.А.
Радянська школа.
124с. 21см. Мова--U. Київ, 1959.

Запорожье мое цветущее.
Реклама.
101с. 20см. Мова--. Киев, 1978. Запорожье: Фотоальбом. Герман и другие, Д.Н, Автор-составитель.
Експериментальная, Контракт (А.Л. Семенов).
283с. 30цм. Мова--R-E. Москва, 1990.

Предмет: ZBANATS'KYI, IURII, 1914
Юрій Збанацький: Літературний портрет. Стогнут, О.С.
Дніпро.
117с. 17см. Мова--U. Київ, 1968.

Предмет: ZELENYI KLYN
Пустинник на Зеленім Клині: Повістка длямолоді. Буженко, Володар.
Оо Василіян, Оо Василіян.
126с. 23цм. Мова--U. Прудентопіль, 1962.

Україна біля Тихого Океану. Багряний, Іван.
Український Океанічний Інститут, ч.14 (Друге видання. Передрук статті Ів.Багряного п.з. "Українці біля Тихого Океану" з "Краківських Вістей", див.чч.40-49, 1944).
18с. 30см. xerox copy. Мова--U. Женева, 1947.

Предмет: ZEROV, MYKOLA, 1890-1941
Безсмертні: Збірник спогадів про М.Зерова, П.Филиповича і М.Драй-Хмару. Орест, Михайло, Редактор.
Інститут Літератури ім. Михайла Ореста (Оформлення Я.Гніздовського).
331с. 21см. Мова--U. Мюнхен, 1963.
Також: Fylypovych, Pavlo, 1891-1937.

Безсмертні: Збірник спогадів про М.Зерова, П.Филиповича і М.Драй-Хмару. Орест, Михайло, Редактор.
Інститут Літератури ім. Михайла Ореста (Оформлення Я.Гніздовського).
331с. 21см. Мова--U. Мюнхен, 1963.
Також: Fylypovych, Pavlo, 1891-1937.

Незабутнє, намеркнуче...: повість-спогади про Миколу Зерова. Цівчинська, Алла.
Накладом автора.
63с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1962.

Поезії Зерова.
Рукопис (Переписані невідомим поезії Зерова).
3 зошити. 21см. Мова--U.

Поезія Миколи Зерова. Шевельов, Юрій (1908).
Українське Слово (Shelved under: Хорс. Красне письменство та мистецтва. Ч.1, жовтень, 1946).
С.112-126. 21см. Мова--U. Реґенсбурґ, 1946.

Предмет: ZHUKOVS'KYI, ANTIN, 1904-
Корисна праця д-ра А. Жуковського для української справи. Український музей-архів, ч.9. Бачинський, Леонід.
Український Музей-Архів.
24с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Клівленд, 1965.

Корисна праця д-ра А. Жуковського для української справи. Український музей-архів, ч.9. Бачинський, Леонід.
Український Музей-Архів.
24с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Клівленд, 1965.

Предмет: ZHYRMUNSKII, V.M.
Теориjа историjско-типолошких аналогиjа В.М.Жирмунског, покушаj апликациjе. Тамаш, Jулиjан.
Матица Српска (Прештампано из Зборника за славистику броj 12/1977).
59с. 24см. Мова--Se. Югославія, .

Предмет: ZHYTOMYR
Житомир: історико-архітектурний нарис. Синяков, Г.Г.
Будівельник.
61с. 17см. Мова--U. Київ, 1968.

Житомир: фото-нарис. Синяков, Г.Г.
Мистецтво.
16см. Мова--U. Київ, 1964.

Предмет: ZHYTOMYR REGION
Житомирська область. Рибачок, І.М.
Радянська школа.
118с. 20см. 3 примірники. Мова--U. Київ, 1959.

Предмет: ZILYNS'KYI, IVAN, 1879-1952
Іван Зілинський. Українські вчені, ч.11. Кисілевський, Кость.
УВАН.
48с. 22см.. Мова--U. Вінніпеґ, 1962.

Іван Зілинський. Українські вчені, ч.11. Кисілевський, Кость.
УВАН.
48с. 22см.. Мова--U. Вінніпеґ, 1962.

Збірник пам'яті Івана Зілинського (1879-1952): Спроба реконструкції втраченого ювілейного збірника з 1939р. Наук.Тов.ім.ШевченкаФілологічна секція, .
НТШ (Ред. Ю. Шевельов, О. Горбач, М. Мушинка. Деякі статті в польській, німецькій і інших мовах).
583с. 24цм. Мова--U. Нью Йорк і т.д, 1994.
Також: Language.

Предмет: ZIONISM
Caution: Zionism! Essays on the ideologyOrganisation and Practice of Zionism. Ivanov, Yuri.
Progress Publishing.
173p. 20cm. Мова--E. Moscow, 1970.

Предмет: ZLUPKO, STEPAN, 1931
Степан Злупко: бібліографічний покажчик. Бродик, З.В, укладач.
АНУ. Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника (Дар І. Коропецького).
129с. 20см. наклад 100 примірників. Мова--U. Львів, 1992.
Також: Economics - Bibliography.

Предмет: ZOOLOGY
Serhij Kuschakewytsch 1878-1920. Zum Gedacht eines grossen ukrainischen Zoologen. Ukraine in Vergangenheit und Gegenwart. Krashennikow, S.
Verlag Ukraine (Sonderdruck aus Heft 3/4-5. Jahrgang 1956).
82-94ss. 22cm. Мова--G. Munchen, 1956.

Збірник праць зоологічного музею: Ч.27. Акад.наук УРСР.Інст.Зоології, .
АН УРСР (Відп.ред. В.Г.Касьяненко).
182с. 26см. Мова--U. Київ, 1956.

Збірник праць зоологічного музею: Ч.27. Акад.наук УРСР.Інст.Зоології, .
АН УРСР (Відп.ред. В.Г.Касьяненко).
182с. 26см. Мова--U. Київ, 1956.

Предмет: ZVYCHAINA, OLENA
Літературна творчість письменниці Олени Звичайної. Ващенко, Г.
машинопис.
14с. 28см. Мова--U.

Предмет: ZYZANII, LAVRENTII
Лексис Лаврентія Зизанія: синоніма славеноросская. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
Наукова думка (Підготовка текстів В.В.Німчука).
202с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1964.

Лексис Лаврентія Зизанія: синоніма славеноросская. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
Наукова думка (Підготовка текстів В.В.Німчука).
202с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1964.

Top of page

BRAMA -- Gateway Ukraine
Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ)
63 Fourth Avenue · New York, NY 10003 · USA
(tel) 212-254-5130 · (fax) 212-254-5239

Після гасел написаних латинкою, йдуть гасла написаниі кирилицею. Щоби знайти автора, предмет, назву чи слово в назві, треба користуватися ключем FIND (Ctrl-F) у Netscape. Можна друкувати кирилицею, і хоч надруковане слово у віконці FIND буде зашифроване, Netscape знайде потрібні гасла. Можна також завантажити текст каталогу на особистий комп'ютер і послуговуватись будь якою редакційною програмою при шуканні за гаслами.

These pages use CP1251 Cyrillic fonts for Ukrainian. If none of this is legible to you please go to the catalog in English or download Cyrillic fonts and keyboards which are obtainable for free at this website.

НАЗАД до Каталогу: [ АВТОР ] [ НАЗВА ] [ ПРЕДМЕТ ]

Порядок каталогу на сторінці: ПРЕДМЕТИ.Ці сторінки влаштовує БРАМА
Авторське право (c) 1997-99 Наукове Товариство ім. Шевченка, всі права застережені

БРАМА -- УкраїНовини -- Громадська преса -- Календар --
Реклама на Брамі -- БРАМА пошук
Copyright © 1997-2011 BRAMA, Inc.tm, Inc. Всі права застережені.