Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ)
63 Fourth Avenue · New York, NY 10003 · USA
(tel) 212-254-5130 · (fax) 212-254-5239

Після гасел написаних латинкою, йдуть гасла написаниі кирилицею. Щоби знайти автора, предмет, назву чи слово в назві, треба користуватися ключем FIND (Ctrl-F) у Netscape. Можна друкувати кирилицею, і хоч надруковане слово у віконці FIND буде зашифроване, Netscape знайде потрібні гасла. Можна також завантажити текст каталогу на особистий комп'ютер і послуговуватись будь якою редакційною програмою при шуканні за гаслами.

These pages use CP1251 Cyrillic fonts for Ukrainian. If none of this is legible to you please go to the catalog in English or download Cyrillic fonts and keyboards which are obtainable for free at this website.

НАЗАД до Каталогу: [ АВТОР ] [ НАЗВА ] [ ПРЕДМЕТ ]

Порядок каталогу на сторінці: ПРЕДМЕТИ.

BRAMA -- Gateway Ukraine

Предмет: WOMEN - COLLECTED WORKS
Третій Світовий Конґрес Українського Жіноцтва, Філядельфія-Торонто. Бурачинська, Лідія, Голова колегії.
236с. 28цм. Мова--U-E. Філядельфія, 1977.

Ювілейний Альманах Української Жіночої Громади в Нью Йорку 1921-1931.
Комітет Української Жіночої Громади (Редакційний Комітет: Стефа Абрагамовська, Юлія Піщак, Лідія Придаткевич).
191с. 24цм. 2 примірники. Мова--U. Ню Йорк, 1931.
Також: Ukrainians in the United States.

Предмет: WOMEN - PERIODICALS
Нова хата: журнал для плекання домашної культури.ч.10,1928;ч.11/12-13/141934;ч.9,17,18,20-23.1935.
Кооператива Українське Народне Мистецтво (Ред.Марія Громицькa).
34cm. poor condition. Мова--U. Львів, .

Предмет: WOOD CARVING
Гуцульські та покутські різьблені свічники-трійці 19-першої половини 20 століть. Романів, Олег.
НТШ (Shelved under: Наук.Тов.iм.Шевченка. Записки т.230, с.150-163. ПраціСекції етнографії та фольклористики).
Мова--U. Львів, 1995.
Також: Hutsuls.

Різьба по дереву в західних областях України. Будзан, А.Ф.
Акад.наук Укр.РСР.
104с. 23см. ілюстрації. Мова--U. Київ, 1960.

Різьба по дереву в західних областях України. Будзан, А.Ф.
Акад.наук Укр.РСР.
104с. 23см. ілюстрації. Мова--U. Київ, 1960.

Різьба по дереву: Роботи різьбярів Юри, Василя та Миколи Шкрібляків. Будзан, А.Ф, укладач.
Акад.наук Укр.РСР.
24с. 35см. 37 ілюстрацій. Мова--U. Київ, 1960.

Різьба по дереву: Роботи різьбярів Юри, Василя та Миколи Шкрібляків. Будзан, А.Ф, укладач.
Акад.наук Укр.РСР.
24с. 35см. 37 ілюстрацій. Мова--U. Київ, 1960.

Українська декоративна різьба XVI-XVIII ст.. Драган, Михайло.
Наукова думка (Includes bibliography).
186с. 22см. ілюстрації. Мова--U. Київ, 1970.

Предмет: WORLD CONGRESS OF FREE UKRAINIANS
Captive Ukraine: Challenge to the world's conscience.
World Congres of Free Ukrainians.
31p. 28cm. Мова--E. New York, 1967.

Ukrainians in the Free World. Dushnyck, Walter.
Svoboda, Ukrainian National Association (Published on the Occasion of the First World Congress of Free Ukrainians).
23p. 29cm. Мова--E. Jersey City, 1967.

Предмет: WORLD WAR I, 1914-18
Deutsche Volk in Waffen der Weltkrieg 1914-1918.
Heinrich Schroder (Verbande Deutscher Kriegs-Veteranen).
382c. 31cm. poor condition. Мова--G. Berlin, 192?.

Deutsche Volk in Waffen der Weltkrieg 1914-1918.
Heinrich Schroder (Verbande Deutscher Kriegs-Veteranen).
382c. 31cm. poor condition. Мова--G. Berlin, 192?.

European War. V.12 (July-September, 1917).
New York Times Company.
570p. 24cm. Мова--E. New York, 1917.

First World War.
Walker and Company (Edited by Jere Clemens King).
341p. 22cm. Мова--E. New York, 1972.

French Information on the Russian War Plans 1880-1914. Luntinen, Pertti.
SHS.
258p. 21cm. Мова--E. Helsinki, 1984.

Great War: 1914-1918. Terraine, John.
The Macmillan Company.
400p. 29cm. Мова--E. New York, 1965.

History of the War: The Battlefield of Europe.
The Times.
366p. 28cm. Мова--E. New York, .

Human Losses in the Ukraine in World WarI and II. Prociuk, Stephan.
(Shelved under: Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S Annals. v.13, 1973-77 p.23-51)
Мова--E. New York, 1973-77.
Також: World War II, 1939-45.

Illustrierte Kriegs-Chronik 1914-1916. Furlinger, Raimund.
62c. 20cm. Мова--G.

Illustrierte Kriegs-Chronik 1914-1916. Furlinger, Raimund.
62c. 20cm. Мова--G.

Letzte Reiterschlacht der Weltgeschichte(Jaroslawice 1914). Hoen, Max und andere, Herausgegeber.
St.Norbertus-Drucker, Amalthea-Verlag (Egon von Waldstatten).
158s. 23cm. 2 Karten. Мова--G. Zurich-Leipzig-Wien, 1929.

Memoirs. 1914-1918. Ludendorff, .
Hutchinson.
336p. 22cm. Мова--E. London, .

Opening moves august 1914. Keegan, John.
Pan/Ballantine.
160p. 21cm. Мова--E. London, 1973.

Russia leaves the War: The Americans in Petrograd and the Bolshevik Revolution. Kennan, George F.
Prinxeton University Press.
544p. 24 cm. Мова--E. Princeton, 1956.
Також: Revolution - Russian, 1917.

Signing the Versailes Peace Treaty.
(Shelved under Current History, a montly magazine of The New York Times, no. 2, August 1919)
Мова--E.

Story of the Great War. History of the European War from Official Sources.
P.F.Collier & Son.
508p. 23cm. Мова--E. New York, 1919.

Time for Atonement: Canada's First National Internment Operations and the Ukrainian Canadians 1914-1920. Luciuk, Lubomyr.
The Limestone Press.
31p. 23cm. Мова--E. Toronto, 1988.
Також: Ukrainians in Canada.

Ukraine and Policy of the Entente. Margolin, Arnold.
Ukrainian Academy of Arts and Sciences (Translated from Russian by V.P. Sokoloff 1976. First published in Russian language by S. Efron Izdatel'stvo in Berlin, 1921).
261p. 22cm. Мова--E. USA, 1977.

Ukrainians and the War: A discourse of Wladimir Singalewycz, the delegate of the Ukr.Nation.Counsel with Richard Kimens, the Chief English polit. The Ukrainian Problems, No.1.
9p. 26cm. Мова--E. Vienna, 1919.

War Atlas. A Handbook of Maps and Facts. Fry, Varian.
Foreign Policy Association.
96p. 20cm. Мова--E. New York, 1940.
Також: Maps.

Інтернаціонал і війна. Раковський, Х.
Української федерації американської соціялістичної партії.
41с. 19см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1919.

Історія визвольних змагань галицьких українців з часу світової війни 1914-1918: На підставі споминів і документів. Левицький, Кость.
ОО.Василіян, Жовква, Накладом власним.
285с. 21см. Мова--U. Львів, 1928.
Також: Halychyna.

Історія визвольних змагань галицьких українців з часу світової війни 1914-1918: На підставі споминів і документів. Левицький, Кость.
ОО.Василіян, Жовква, Накладом власним.
285с. 21см. Мова--U. Львів, 1928.
Також: Halychyna.

В Ставке Верховного (1914-1917): воспоминания. Кондзеровский, П.К.
129с. 22см. Мова--R. Париж, 1967.

В Ставке Верховного (1914-1917): воспоминания. Кондзеровский, П.К.
129с. 22см. Мова--R. Париж, 1967.

Винищення українства - основна мета Росії у війні 1914 року: матеріяли до історії України за часів першої Світової війни. Соловей, Дмитро.
(Відбитка з "Нового Літопису", ч.2, 1963)
70с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1963.
Також: Atrocities.

Воспоминания генерала А.С. Лукомскаго: пeріодь Европейской войньі. Началo разрухи вь Россіи. Борьба сь большевиками. Лукомский, А.С.
Отто Кирхнер и Ко..
332с. 23см. Мова--R. Берлин, 1922.

Воспоминания генерала А.С. Лукомскаго: пeріодь Европейской войньі. Началo разрухи вь Россіи. Борьба сь большевиками. Лукомский, А.С.
Отто Кирхнер и Ко..
332с. 23см. Мова--R. Берлин, 1922.

Галицкая Голгофа: военньіе преступления Габсбургской Монархии 1914-1917 гг..
Peter S. Hardy.
23см. Мова--R. Trumbul, 1964.
Також: Atrocities - Halychyna.

Денник Начальної Команди Української Галицької Армії. Українська Галицька Армія. Начальна Команда, .
Червона Калина.
325с. 24см. 3 примірники. Мова--U. Ню Йорк, 1974.

Денник Начальної Команди Української Галицької Армії. Українська Галицька Армія. Начальна Команда, .
Червона Калина.
325с. 24см. 3 примірники. Мова--U. Ню Йорк, 1974.

Жовнірські оповідання. Яцків, Михайло.
Видавництво Просьвітної комісії Руськогонародного союза.
69с. 20см. Мова--U. Скрентон, 1916.

Жовнірські оповідання. Яцків, Михайло.
Видавництво Просьвітної комісії Руськогонародного союза.
69с. 20см. Мова--U. Скрентон, 1916.

З історії української політичної думки за часів світової війни. Дорошенко, Дмитро (1882-1951).
89с. 19см. Мова--U. Прага, 1936.

З історії української політичної думки за часів світової війни. Дорошенко, Дмитро (1882-1951).
89с. 19см. Мова--U. Прага, 1936.

З Великої Европейської війни: з ілюстраціями і урядовим списком убитих іранених жовнірів-Русинів.
Накладом Видавничої Спілки.
107с. 28см. Мова--U. Ню-Іорк, 1915.

З Великої Европейської війни: з ілюстраціями і урядовим списком убитих іранених жовнірів-Русинів.
Накладом Видавничої Спілки.
107с. 28см. Мова--U. Ню-Іорк, 1915.

З Теренів Европейської війни: що діялосьі дїєсь в нашім ріднім краю. Докладний спис убитих і ранених.
З Терену Війни.
160с. 18см. very poor condition (in R) + xerox copy. Мова--U. Нью Йорк, .
Також: Atrocities - Halychyna.

Записки дезертира: Война 1914-1918 г. Днепровский, Александр.
Альбатрос.
102с. 24см. poor condition. Мова--R. Нью Йорк, 1931.

Записки дезертира: Война 1914-1918 г. Днепровский, Александр.
Альбатрос.
102с. 24см. poor condition. Мова--R. Нью Йорк, 1931.

Записки полоненого: Пригоди і вражіння учасника Першої Світової війни. Кобець, Олекса (1889).
Дніпрова хвиля.
414с. 20см. 3 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1959.

Записки полоненого: Пригоди і вражіння учасника Першої Світової війни. Кобець, Олекса (1889).
Дніпрова хвиля.
414с. 20см. 3 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1959.

Кавалерийские обходьі Генерала Каледина 1914-1915 гг.. Валь, Е.Г.Ф.
В.Бейлинсонь, Таллин, Изданіе автора.
64с. 16см. + карта. Мова--U. Таллиннь, 1933.
Також: History - Russia.

Комуністична партія України в період іноземної інтервенції та громадянської війни. Бондар, Т.Д.
Київський Університет.
239с. 22см. Мова--U. Київ, 1968.

Комуністична партія України в період іноземної інтервенції та громадянської війни. Бондар, Т.Д.
Київський Університет.
239с. 22см. Мова--U. Київ, 1968.

Мои воспоминания о войне. T.2. Людендорф, .
Вьісший Военньій Редакционньій Совет.
315с. 27см. poor condition. Мова--R. Москва, 1923?.

Мои воспоминания о войне. T.2. Людендорф, .
Вьісший Военньій Редакционньій Совет.
315с. 27см. poor condition. Мова--R. Москва, 1923?.

Німецька політика супроти України в 1918році та її історична ґенеза. Каменецький, Ігор.
(Відбитка з журналу "Український Історик", чч. 17-20 (1968) і чч.21-23 (1969))
27с. 24см. Мова--U.
Також: Ukrainian German Relations.

Німецька політика супроти України в 1918році та її історична ґенеза. Каменецький, Ігор.
(Відбитка з журналу "Український Історик", чч. 17-20 (1968) і чч.21-23 (1969))
27с. 24см. Мова--U.
Також: Ukrainian German Relations.

На Кавказько-Турецькому фронті: спомини з 1916-1918 рр. Праці інституту дослідів Волині. Биковський, Лев.
152с. 23см. ілюстрації. 2 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, Денвер, 1968.

На Кавказько-Турецькому фронті: спомини з 1916-1918 рр. Праці інституту дослідів Волині. Биковський, Лев.
152с. 23см. ілюстрації. 2 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, Денвер, 1968.

Національна справа: статі про національнe питаннє в звязку з сучасною війною. Бочковський, І.
Видання "Вістника політики, літератури йжиття".
187с. 22см. poor condition. Мова--U. Відень, 1918.

Національна справа: статі про національнe питаннє в звязку з сучасною війною. Бочковський, І.
Видання "Вістника політики, літератури йжиття".
187с. 22см. poor condition. Мова--U. Відень, 1918.

Остання цісарева: історичний монтаж з часів упадку Габсбурської Імперії у півсторіччя 1-ї Світової війни. Рибак, Володимир.
Пробоєм.
192с. 24см. 2 примірники. Мова--U. Торонто, 1971.

Отечественная война украинского народа против немецких оккупантов в 1918году. Белан, Ю.Я.
Издательство Киевского Университета.
330с. 23см. Мова--R. Киев, 1960.

Отечественная война украинского народа против немецких оккупантов в 1918году. Белан, Ю.Я.
Издательство Киевского Университета.
330с. 23см. Мова--R. Киев, 1960.

Перший напад Росії на Львів (1914): в 40-ліття контр-нападу українців наПетербург (25.ІІ.1917-25.ІІ.1957). У, К.
East Side Press.
104с. 21см. Мова--U. Нью Йорк, 1957.
Також: Lviv.

Перший напад Росії на Львів (1914): в 40-ліття контр-нападу українців наПетербург (25.ІІ.1917-25.ІІ.1957). У, К.
East Side Press.
104с. 21см. Мова--U. Нью Йорк, 1957.
Також: Lviv.

Причина світової війни. Левинський, В.
24с. 24см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Скрентон, 1916.

Причина світової війни. Левинський, В.
24с. 24см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Скрентон, 1916.

Рижский мир: Из истории борьбьі Советского правительства за установлениемирньіх отношений с Польшей (конец 1918-март 1921 г.). Ольшанский, П.Н.
Наука.
259с. 21см. Мова--R. Москва, 1969.

Рижське Андрусово: спомини про російсько-польські мирові переговори в 1920 р. Кедровський, Володимир.
Накладом і друком Української видавничоїспілки в Канаді.
64с. 23см. poor condition. Мова--U. Вінніпеґ, 1936.

Рижське Андрусово: спомини про російсько-польські мирові переговори в 1920 р. Кедровський, Володимир.
Накладом і друком Української видавничоїспілки в Канаді.
64с. 23см. poor condition. Мова--U. Вінніпеґ, 1936.

Світова війна. Василенко, Л.
Політична Бібліотека.
21с. 21см. poor condition. Мова--U.

Світова революція: за війни й у війні 1914-1918, спомини. Масарик, Т.Ґ.
ОО. Василіян в Жовкв, Червона Калина (Переклад з 2-го зміненого видання Миколи Саєвича).
550с. 23цм. Мова--U. Львів, 1930.
Також: Karpats'ka Ukraina.

Соціялістичний Інтернаціонал і війна. Українська соціялдемократія, ч.3. Ганкевич, Микола.
32с. 19см. poor condition. Мова--U. Софія, 1915.

Соціялістичний Інтернаціонал і війна. Українська соціялдемократія, ч.3. Ганкевич, Микола.
32с. 19см. poor condition. Мова--U. Софія, 1915.

Спомин з сербського фронту: дивні пригоди австрійського жовніра. Д, Ґеорґ.
Луна (Переклад з німецького).
79с. 18см. Мова--U. Львів, 1929.

Спомин з сербського фронту: дивні пригоди австрійського жовніра. Д, Ґеорґ.
Луна (Переклад з німецького).
79с. 18см. Мова--U. Львів, 1929.

Талєргов або русько-українська Голгофта.... Федорів Федоричка, Іван.
71с. 24см. poor condition. Мова--U. Коломия, 1923.
Також: Prisoners - Political.

Талєргов або русько-українська Голгофта.... Федорів Федоричка, Іван.
71с. 24см. poor condition. Мова--U. Коломия, 1923.
Також: Prisoners - Political.

Талергофь или Русская Голгофа.... Федоровь Федорьічка, Ивань.
68с. 23см. poor condition. Мова--R. Коломьія, 1923.
Також: Prisoners - Political.

Талергофь или Русская Голгофа.... Федоровь Федорьічка, Ивань.
68с. 23см. poor condition. Мова--R. Коломьія, 1923.
Також: Prisoners - Political.

Українська еміграція українським інвалідам.
Час, Українське Товариство допомоги інвалідаму Львові.
15с. 25см. 3 примірники. poor condition. 1 прим. - R. Мова--U. Львів, 1931.
Також: Ukrainians in foreign countries.

Украина и политика Антантьі: записки еврея и гражданина. Марголин, Арнольд.
С.Ефрон.
397с. 21см. poor condition. Мова--R. Берлин, .
Також: Revolution - Ukrainian, 1917-1921.

Украина и политика Антантьі: записки еврея и гражданина. Марголин, Арнольд.
С.Ефрон.
397с. 21см. poor condition. Мова--R. Берлин, .
Також: Revolution - Ukrainian, 1917-1921.

Украинскій вопрось. Россія и Антанта. Вьішевичь, К.
Центральная типография.
43с. 23см. poor condition. Мова--R. Гельсингфорсь, 1918.

Утеча: Із сербського щоденника 1915 і 1916 р. Бібліотека "Діла", ч.23. Ґеземан, Ґергард.
"Діло", Видавнича Спілка "Діло" (Переклав Петро Карманський. З передмовою М.Рудницького).
221с. 22см. Мова--U. Львів, 1938.

Утеча: Із сербського щоденника 1915 і 1916 р. Бібліотека "Діла", ч.23. Ґеземан, Ґергард.
"Діло", Видавнича Спілка "Діло" (Переклав Петро Карманський. З передмовою М.Рудницького).
221с. 22см. Мова--U. Львів, 1938.

Хроніка Сьвітової війни 1914-1915. Вип.3.
Накладом друкарні Руського Сирітського Дому (Видає Гриць Заячківський).
poor condition. Мова--U. Філядельфія, .

Хроніка Сьвітової війни 1914-1915. Вип.3.
Накладом друкарні Руського Сирітського Дому (Видає Гриць Заячківський).
poor condition. Мова--U. Філядельфія, .

Черниговщина в годьі гражданской войньі 1919-1920: сборник документов и материалов. Кудряшова, В.И, составитель.
Наукова думка (Предисловие А.А.Вовк и В.У.Черноуса).
454с. 2см. ілюстрації. Мова--U. Киев, 1975.

Черниговщина в годьі гражданской войньі 1919-1920: сборник документов и материалов. Кудряшова, В.И, составитель.
Наукова думка (Предисловие А.А.Вовк и В.У.Черноуса).
454с. 2см. ілюстрації. Мова--U. Киев, 1975.

Чого прийшли німці на Україну.
Вид.Інформаційного Бюро М.В.С(офіціяльніповідомлення, думки) третє вид.
16с. 17см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1918.

Чого прийшли німці на Україну.
Вид.Інформаційного Бюро М.В.С(офіціяльніповідомлення, думки) третє вид.
16с. 17см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1918.

Що буде в краю по скінченю війни: важні поученя для тих, що мають в краюродину і маєток. Кисіль, Гнат.
Українське видавництво.
64с. 20см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Нью Йорк, .
Також: Ukrainians in the United States.

Що буде в краю по скінченю війни: важні поученя для тих, що мають в краюродину і маєток. Кисіль, Гнат.
Українське видавництво.
64с. 20см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Нью Йорк, .
Також: Ukrainians in the United States.

Як провадилася світова війна?: історія світової війни в рр.1914-18. Відділ суспільно-історичних наук, ч.19. Стахів, Матвій, Матвій.
Едварда Шпильки, Накладом укр.вид.спілки "Громада". Вид-во "Самоосвіта".
40с. 18см. very poor condition. Мова--U. Яворів, 1931.

Предмет: WORLD WAR I, 1914-18.PERSONAL NARRA
Four Weeks in the Trenches. The War story of a Violinist. Kreisler, Fritz.
Houghton Mifflin.
85p. 19cm. Мова--E. Boston-New York, 1917.

Lost Shadows. Turians'kyi, Osyp.
Empire Books Publishers (Translated from the Ukrainian).
246p. 20cm. 2 copies. Мова--E. New York, 1935.

Предмет: WORLD WAR II - CONCENTRATION CAMPS
Other Holocaust: Many Circles of Hell. Wytwycky, Bohdan.
The Novak Report on the New Ethnicity.
95p. 23cm. Мова--E. Washington, 1980.

West of Moscow: Memories of World War IIand German Prisoner of War Camps. Chub, Dmytro.
Lastivka.
110p. 21cm. Мова--E. Newport, Australia, 1983.

У вавилонському полоні: спомини. Онацький, Євген.
131с. 19см. 3 примірники. Мова--U. Буенос Айрес, 1949.

Предмет: WORLD WAR II, 1939-45
25 років Корсунь-Шевченківської битви. Краснокутськиї, Д.М.
Мистецтво.
22см. Мова--U-E. Київ, 1968.

30 червня 1941. Проголошення відновленнядержавности України. Стецько, Ярослав.
ООЧСУ (Передмова Д.Донцова).
463с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Торонто, 1967.

An Attempt on Culture. Arseyenko, Oleg.
Ukraina Society.
85p. 17cm. Мова--E. Kiev, 1987.

Anthology on armed Jewish Resistance 1939-1945. vol.2. Kowalski, Isaac.
Jewish Combatants Publishers House.
648p. 26cm. Мова--E. New York, 1985.
Також: Ukrainian Jewish Relations.

Archiwum Ringelbluma. Getto warszawskie lipiec 1942-styczen 1943. Sakowska, Ruta, Compiler.
Panstwowe Wydawnictwo Naukowe.
411s. 25cm. Мова--P. Warszawa, 1980.
Також: Archives.

Armia Ludowa 1944-1945. Wieczorek, Mieczyslaw.
Ministerstwo Obrony Narodowej.
374s. 24cm. Мова--P. Warszawa, 1984.
Також: History - Poland.

Atlas of World War II. Natkiel, Richard.
Bison Books.
192p. 29cm. Мова--E. Belgium, 1985.
Також: Maps.

Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK1939-1945. Mazur, Grzegorz.
Instytut Wydawniczy PAX.
478s. 25cm. Мова--P. Warszawa, 1987.

Blitzkrieg. Wernick, Robert.
Tmi-Life Books.
208p. 29cm. Мова--E. Chicago, 1977.

Churchill Roosevelt Stalin. The War TheyWaged and the Peace They Sought. Feis, Herbert.
Princeton University Press.
692p. 24cm. Мова--E. Princeton, 1957.

Crusade in Europe. Eisenhower, Dwight.
Dolphin Books.
550p. 18cm. Мова--E. New York, 1961.

Encyklopedia II wojny swiatowej. Sobczak, Kazimierz, Przewod. kol. red.
Ministerstwo Obrony Narodowej.
793s. 25cm. Мова--P. Warszawa, 1975.

Erinnerungen eines Soldaten. Guderian, Heinz.
Kurt Vowinckel.
464s. 24cm. 37 Kartenskizzen und 23 Abbildungen. Мова--G. Heidelberg, 1951.

Erlebnisse in Russischer Kriegsgefangenschaft. Nach Berichten und Aufzeichnungen des Sudtirolers Herman Tschagger. Melchior, Ludwig, Zusammengestellter.
Antifaschistischer Volksverlag , Graz.
22s. 21cm. Мова--G. Graz, 1945.

Erlebnisse in Russischer Kriegsgefangenschaft. Nach Berichten und Aufzeichnungen des Sudtirolers Herman Tschagger. Melchior, Ludwig, Zusammengestellter.
Antifaschistischer Volksverlag , Graz.
22s. 21cm. Мова--G. Graz, 1945.

Fatal Decisions.
William Sloane Associates.
302p. 22cm. Мова--E. New York, 1956.

General von Pannwitz und seine Kosaken. Kern, Erich.
Plesse-Verlag.
205s. 21cm. Мова--G. Gottingen, 1964.

Genesis of the Oder-Neisse Line: A Studyin the Diplomatic Negotiations during World War II. Wagner, Wolfgang.
Bretano.
168p. 24cm. Мова--E. Stutgart, 1957.

German campaign in Russia - planning andoperations (1940-1942).
Department of the Army Pamphlet (Shelved under: Historical study).
187p. 23cm. Мова--E. Washington, 1955.

Historical study.
Department of the Army ("Small unit actions during the German Campaign in Russia", "The German campaign in Russia - planning and operations (1940-1942)).
Два томи разом в одній обкладинці. 23см. Мова--E. Washington, 1953,1955.

History Teaches a Lesson.
Politvydav (Compiled by V.N. Nemyaty and others).
254p. 20cm. Мова--U. Kiev, 1986.

History of World War II. Miller, Trevelyan.
Universal Book and Bible House.
999p. 24cm. Photographs. Official Records. Maps. Мова--E. Philadelphia, 1945.

Hitler's Occupation of Ukraine (1941-44)Study in Totalitarian Imperialism. Kamenetsky, Ihor.
Marquette University Press.
101p. 23cm. 2 copies. Мова--E. Milwauke, 1956.

Hitler's defeat in Russia. Anders, Wladyslaw.
Henry Regnery Company.
267p. 22cm. Includes 1 map. Мова--E. Chicago, 1953.
Також: Ukrainian German Relations.

Inside the Third Reich: Memoirs. Speer, Albert.
The Macmillan Company.
596p. 24cm. Мова--E. New York, 1970.

Kainowe dni. Romanovski, Wincenty.
Instytut Wydawniczy Zwiazkow Zawodowych.
263c. 21cm. Мова--P. Warshawa, 1990.
Також: Ukrainian Polish Relations.

Krieg 1939/41 in Karten. Hopker und andere, Wolfgang.
Verlag Knorr & Hirth (Fritz Meurer, Horst Michael, Herausgegeben von Giselher Wirsing).
95s. 30cm. Мова--G. Munchen, .

Lest we Forget. Hanusiak, Michael.
Commercial Printers.
188p. 22cm. Мова--E. New York, 1975.

Making the Peace Treaties 1941-1947.
Department of State.
150p. 23cm. Мова--E. Washington, DC, 1947.
Також: Politics and Government.

Nazi War Aims. The Plans for the Thousant Years Reich. Bengtson, John Robert.
Augustana College Library.
155p. 24cm. Мова--E. Rock Island, IL, 1962.
Також: Ukrainian German Relations.

Nazi occupation of Ukraine. Shankowsky, Lev.
(Shelved under The Ukrainian Review. v.2,no.2, 1955,p.8-18)
Мова--E. London, .
Також: Occupation.

Nie trzeba glosno mowic. Mackiewicz, Jozef.
Kontra, copyright Nina Karsov (Dziela tom 8).
638s. 20cm. Мова--P. Londyn, 1993.

Ostarbeiter Mail in World War II: Documents and correspondence. Werbizky, G.G.
Published by Hermitage Publishers.
231p. 28cm. Мова--E-R. Tenafly, N.J, 1996.
Також: Concentration Camps.

Pictorial History of the Second World War. A photographic record of all theaters of action chronologically arranged.
WM.H.Wise.
vls. 1-4. 25cm. Мова--E. New York, 1946.

Polish-German Frontier. Law, life and logic of history. Lachs, Manfred.
Polish Scientific Publishers.
80p. 20cm. Мова--E. Warszawa, 1965.

Polska w Drugiej Wojnie Swiatowej. Garlinski, Jozef.
Odnowa.
508p. 22cm. Мова--P. Londyn, 1982.
Також: Ukrainian Polish Relations.

Polski czyn zbrojny w II wojnie swiatowej. Bibliografia wojny wyzwolenczej narodu polskiego 1939-1945. Problematyka wojskowa, materialy 1939-67. Szczepanska i inni, Krystyna.
Ministerstwo Obrony Narodowej (Bozena Zielinska).
830s. 24cm. Мова--P. Warszawa, 1973.

Prelude to War. Elson, Robert T..
Time-Life.
216p. 29cm. Illustrations. Мова--E. Chicago, 1979.

Problem of grain production and grain crops in the Ukraine after World War I. Arkhimovych, Oleksandr.
Shevchenko Scientific Society (Reprinted from Procedings of Shevchenko Scientific Society).
22-28p. 25cm. Мова--E. New York, 1959-1961.
Також: Agriculture.

Reminiscences and Reflections. Zhukov, G.
Progress Publishers.
472p. 21cm. Мова--E. Moscow, 1985.

Rise and Fall of the Third Reich. A History of Nazi Germany. Shirer, William L..
A Fawcett Crest Book.
1599p. 18cm. Мова--E. New York, 1966.

Russian Version of the Second World War. Lyons, Graham.
Facts On File Publications (Translated by Marjorie Vanston).
142p. 24cm. Мова--E. New York, 1976.

Russian at War 1941-1945. Werth, Alexander.
E.P. Dutton.
1100p. 22cm. Мова--E. New York, 1964.

Scorched Earth. The Russian-German War, 1943-1944. Carell, Paul.
Little, Brown and Company (Translated from the German by Ewald Osers).
556p. 24cm. Мова--E. Boston-Toronto, 1970.

Sesja naukowa poswiecona wojnie wyzwolenczej narodu polskiego 1939-1945.Materialy.
Ministerstwa Obrony Narodowej (Red. kolegia prof. dr Stanislaw Arnold i inni).
651s. 25cm. Мова--P. Warszawa, 1961.

Small unit actions during the German campaign in Russia.
Department of the Army Pamphlet. No.20-269 (Shelved under: Historical study).
289p. 23cm. Мова--E. Washington, 1953.

Soviet Army Uniforms in World War Two. Uniforms Illustrated, No.9. Zaloga, Steven J..
Arms and Armour Press.
64p. 25cm. Мова--E. New York, 1985.

Soviet Nationalities in German Wartime Strategy, 1941-1945. Alexiev, Alex.
Rand Corporation (Prepared fo the Director of Net Assessment, Office of the Secretary of Defense).
39p. 29cm. Мова--E.
Також: Ukrainian German Relations.

Soviet Opposition to Stalin: A Case Study in World War II. Fischer, George.
Harvard University Press.
230p. 22cm. Мова--E. Cambridge, 1952.

Soviet Perceptions of War and Peace. Vernon, Graham D, Editor.
National Defense University Press.
185c. 23cm. Мова--E. Washington, DC, 1981.

Soviet Perceptions of War and Peace. Vernon, Graham D, Editor.
National Defense University Press.
185c. 23cm. Мова--E. Washington, DC, 1981.

Soviet War Documents: June 1941-November1943. Addresses, notes, orders of the Day, statesments.
Embassy of the Union of Soviet SocialistRepublics.
75p. 22cm. Мова--E. Washington, 1943.

Soviet expansion since 1939: Facts about.
22p. 17cm. Мова--E.

They Fought back: The Story of the Jewish Resistance in Nazi Europe. Suhl, Yuri.
Crown Publishers.
327p. 24cm. Мова--E. New York, 1967.

Third Reich and Ukraine. Studies in Modern European History, Vol.8. Kosyk, Wolodymyr.
Peter Lang (Translated by Irene Ievins Rudnytzky).
669p. 24cm. Мова--E. Franfurt-Berlin-Wien, 1993.
Також: Ukrainian German Relations.

Third Reich and the Ukrainian Question: Documents 1934-1944. Kosyk, Wolodymyr.
Ukrainian Publishers, Published by Ukrainian Central Information Service (Printed by Ukrainian Publishers Limited, London).
175p. 21cm. Мова--E. London, 1991.
Також: Ukrainian German Relations.

Ukraine Scrap Book: Newspaper clippings from the 1930's.
1 vol. 32cm. poor condition.. Мова--U.

Victory Album in Honor of the Servicemenof the St. George's Ukrainian Catholic Parish, New York.
Ukrainian Catholic Parish.
168p. 27cm. Мова--E-U. New York, 1943.
Також: Ukrainians in the United States.

Vulnerable Russians. Dobrians'ky, Lev E..
Pageant Press.
454p. 22cm. Мова--E. New York, 1967.

War and the Soviet Union. Nuclear Weapons and the Revolution in Soviet Military and Political thinging. Dinerstein, H.S.
Frederick A. Praeger.
267p. 21cm. Мова--E. New York-London, 1962.
Також: Armed forces - Soviet Union.

War. A Concise History 1939-1945. Snyder, Louis L..
Julian Messner (Foreword by Eric Sevareid).
579p. 24cm. Мова--E. New York, 1960.

Wartime. Djilas, Milovan.
Harcourt Brace Jovanovich.
470p. 24cm. Мова--E. New York-London, 1977.

World War II in Ukraine. Gregorovich, Andrew.
24p. 28cm. машинопис. Мова--E.

World at War 1939-1944: A Brief History of World War II.
The Infantry Journal.
416p. 16cm. Мова--E. Washington, 1945.

World at War: Invasion of Poland. Skipper, G.C.
Children Press.
45p. 24cm. Мова--E. Chicago, 1983.
Також: History - Poland.

Wspomnienia dziennikarzy o wrzesniu 1939roku. Rudzinski, Eugeniusz, Compiler.
Panstwowe Wydawnictwo Naukowe.
263s. 20cm. Мова--P. Warszawa, 1965.

Year of Victory. Konev, I.
Progress Publishers.
247p. 21cm. Мова--E. Moscow, 1984.

Zaglada Zydow Polskich: w okresie okupacji niemieckiej 1939-1945. Friedman, Filip.
40p. 23cm. Мова--P. Monachium, 1947.
Також: Holocaust.

А було це так.... Бурбела, В А, упорядник.
В-во політичної літератури України.
125с. 21см. Мова--U. Київ, 1986.

А було це так.... Бурбела, В А, упорядник.
В-во політичної літератури України.
125с. 21см. Мова--U. Київ, 1986.

Акт відновлення української державности 30 червня 1941 року. Мірчук, Петро.
64с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1953.

Акт відновлення української державности 30 червня 1941 року. Мірчук, Петро.
Головної Управи ООЧСУ.
64с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1952.

Бoротьба в США з питань політики щодо ССР в роки Великої Вітчизняної війни. Коваль, В.С.
АН УРСР.
138с. 21см. Мова--U. Київ, 1958.

Бoротьба в США з питань політики щодо ССР в роки Великої Вітчизняної війни. Коваль, В.С.
АН УРСР.
138с. 21см. Мова--U. Київ, 1958.

Бабий Яр: Роман-документ. Кузнецов, Анатолий.
Молодая Гвардия.
287с. 21см. Мова--R. Москва, 1967.
Також: Holocaust.

Бабий Яр: Роман-документ. Кузнецов, Анатолий.
Молодая Гвардия.
287с. 21см. Мова--R. Москва, 1967.
Також: Holocaust.

Берлин, май 1945. Ржевская, Елена.
Советский писатель.
366с. 17см. Мова--R. Тула, 1967.

Блокада. Даров, Анатолий.
336с. 22см. Мова--R. Нью Йорк, 1964.

Блокада. Даров, Анатолий.
336с. 22см. Мова--R. Нью Йорк, 1964.

В боротьбі за українську державу: есеї, спогади, свідчення, літописання,документи Другої світової війни. Марунчак, Михайло, Редактор.
Світова Ліґа Укр. Політв'язнів (Summaries i English).
1294с. 25цм. Мова--U. Вінніпеґ, 1990.
Також: Prisoners - Political.

В лісах під Вязьмою: Репортаж-спогади про Другу Світову війну. Чуб, Дмитро.
Дніпрова хвиля.
108с. 19см. 3 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1958.

В лісах під Вязьмою: Репортаж-спогади про Другу Світову війну. Чуб, Дмитро.
Дніпрова хвиля.
108с. 19см. 3 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1958.

В лісах під Вязьмою: Спогади про Другу Світову війну. Чуб, Дмитро.
Ластівка.
130с. 19см. 4 примірники. Мова--U. Мельборн, 1983.

В лісах під Вязьмою: Спогади про Другу Світову війну. Чуб, Дмитро.
Ластівка.
130с. 19см. 4 примірники. Мова--U. Мельборн, 1983.

В начале войньі. Еременко, А.И.
Наука.
509с. 22см. Мова--R. Москва, 1965.

В начале войньі. Еременко, А.И.
Наука.
509с. 22см. Мова--R. Москва, 1965.

В побежденной Германии. Сабик-Вогулов, .
78с. 21см. 2 примірники. poor condition. Мова--R.

Від Москви до Дніпра: Щоденник вояка московського "Народного ополчення". Український Воєнно-Історичний Інститут, ч.12. Соккур, Євген.
Накладом Ірини Паращенкової.
194с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Торонто, 1958.

Від Путивля до Карпат. Ковпак, Сидір.
Державне вид-во художньої літератури.
201с. 21см., original + xerox copy. Мова--U. Київ, 1961.

Від Путивля до Карпат. Ковпак, Сидір.
Державне вид-во художньої літератури.
201с. 21см., original + xerox copy. Мова--U. Київ, 1961.

Від Путивля до Карпат. Ковпак, Сидір.
Політичної літератури.
285с. 20см. Мова--U. Київ, 1984.

Від Путивля до Карпат. Ковпак, Сидір.
Політичної літератури.
285с. 20см. Мова--U. Київ, 1984.

Від Путивля до Карпат. Ковпак, Сидір.
Політичної літератури.
184с. 21см. Мова--U. Київ, 1973.

Від Путивля до Карпат. Ковпак, Сидір.
Політичної літератури.
184с. 21см. Мова--U. Київ, 1973.

Ваше завдання-встановити зв'язок із росіянами. Ноултон, Вільям А.
Науково-дослідча Катедра Мовознавства (Уривок з статті надрукованої в журналі "Рідерз Дайджест" за серпень 1945 року).
5с. 30см. poor condition. На правах рукопису. Мова--U. Женева, 1946.

Велика вітчизняна війна. Пігідо-Правобережний, Федір.
Новий Шлях.
229с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1954.

Военньіе грозьі над Полесьем: Житомирщина в годьі Великой Отечественной войньі.
Политической литературьі.
228с. 21см. Мова--R. Киев, 1985.
Також: Zhytomyr region.

Военньій дневник. Гальдер, Ф.
Военное издательство Министерства Обороні СССР.
2 т. 23см. Мова--R. Москва, 1968-1969.

Военньій дневник. Гальдер, Ф.
Военное издательство Министерства Обороні СССР.
2 т. 23см. Мова--R. Москва, 1968-1969.

Война и продовольствие: снабжение городского населения в Великую Отечественную войну 1941-1945. Чернявский, У.Н.
Наука.
207с. 21см. Мова--R. Москва, 1964.

Война и продовольствие: снабжение городского населения в Великую Отечественную войну 1941-1945. Чернявский, У.Н.
Наука.
207с. 21см. Мова--R. Москва, 1964.

Воспоминания Советского Посла: война 1939-1943. Майский, І.М.
Наука.
405с. 22см. Мова--R. Москва, 1965.
Також: Politics.

Воспоминания Советского Посла: война 1939-1943. Майский, І.М.
Наука.
405с. 22см. Мова--R. Москва, 1965.
Також: Politics.

Воспоминания и размьішления. Жуков, Г.К.
Агентство печати "Новости".
733с. 22см. Мова--R. Москва, 1969.

Вторая мировая война 1939-1945: сборник переводньіх материалов. Петровский, Н, Редактор.
142с. 20см. poor condition. Мова--R.

Генеральний штаб у роки війни. Штеменко, С.М.
Політичної літератури.
439с. 21см. Мова--U. Київ, 1983.

Діти-герої. Гончаренко та інші, Г.К, упорядник.
Радянська Школа (Махлін Н.Б).
639с. 21см. Мова--U. Київ, 1972.

Діти-герої. Гончаренко та інші, Г.К, упорядник.
Радянська Школа (Махлін Н.Б).
639с. 21см. Мова--U. Київ, 1972.

Де ходили ковпаківці.
Карпати.
86с. 14см. Мова--U. Ужгород, 1968.

Де ходили ковпаківці.
Карпати.
86с. 14см. Мова--U. Ужгород, 1968.

До генези українсько-німецької війни 1941-1944. Бродович, О.
(Передрук з Вісника УГВР ч.2, жовтень 1945)
36с. 22см. poor condition. Мова--U.

До генези українсько-німецької війни 1941-1944. Бродович, О.
(Передрук з Вісника УГВР ч.2, жовтень 1945)
36с. 22см. poor condition. Мова--U.

До генези українсько-німецької війни 1941-1944. Бродович, О.
(Передрук з Вісника УГВР ч.2, жовтень 1945)
36с. 22см. poor condition. Мова--U.

До генези українсько-німецької війни 1941-1944. Бродович, О.
(Передрук з Вісника УГВР ч.2, жовтень 1945)
36с. 22см. poor condition. Мова--U.

До генези українсько-німецької війни 1941-1944 років. Родовий?, О.
(Передрук із вісника УГВР ч.2, жовтень 1945)
36с. 21см. poor condition. Мова--U.
Також: Ukrainian German Relations.

З воєнного нотатника. Народня Бібліотека, ч.25. Винницька, Ірина.
Нова Друкарня Денник, Українське Видавництво (Відбитка з "Краківських вістей" ч.130-136, 1940).
38с. 17цм. З архіву Григора Лужницького. Мова--U. Краків, 1940.

За стрілецький звичай. Лисяк, Олег.
Братства кол.вояків 1-ої Української Дивізії УНА.
341с. 21см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Мюнхен, 1953.

За стрілецький звичай. Лисяк, Олег.
Братства кол.вояків 1-ої Української Дивізії УНА.
341с. 21см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Мюнхен, 1953.

Заграва на Сході: Спогади й документи з праці у військовій управі "Галичина" в 1943-1945 роках. Крохмалюк, Роман.
Накладом Братства кол.Вояків 1-ої Української Дивізії УНА.
Т.1. 351с. 24см. 2 примірники. Мова--U. Торонто, 1978.

Заграва на Сході: Спогади й документи з праці у військовій управі "Галичина" в 1943-1945 роках. Крохмалюк, Роман.
Накладом Братства кол.Вояків 1-ої Української Дивізії УНА.
Т.1. 351с. 24см. 2 примірники. Мова--U. Торонто, 1978.

Западно-германские источники и мемуаристьі о Второй Мировой войне. Мерцалов, А.Н.
Наука.
201с. 20см. Мова--R. Москва, 1967.

Записки о войне: дневник начальника итальянского Генерального Штаба. Кавальеро, У.
Изд-во Министерства Обороньі СССР (Сокращенньій перевод с итальянского).
284с. 21см. Мова--R. Москва, 1968.

Записки о войне: дневник начальника итальянского Генерального Штаба. Кавальеро, У.
Изд-во Министерства Обороньі СССР (Сокращенньій перевод с итальянского).
284с. 21см. Мова--R. Москва, 1968.

Збройна боротьба України 1917-1950. Боровець-Бульба, Тарас.
Накладом Пропаґандивного Відділу УНҐ.
16с. 22см. Мова--U.

Збройна боротьба України 1917-1950. Боровець-Бульба, Тарас.
Накладом Пропаґандивного Відділу УНҐ.
16с. 22см. Мова--U.

Звитяга і жертовність. Українці на фронтах Другої Світової війни. Муковський та інші, І.Т.
Пошуково-видавниче агенство "Книга пам'яті України" (Лисенко, О.Є).
567с. 21см. Мова--U. Київ, 1997.

Зелена Україна в час Другої Світової війни: допис з Шангаю. Корда, Роман.
Український Океанічний Інститут.
32с. 28см. + xerox copy. poor condition. Мова--U. Женева, 1946.
Також: Zelenyi Klyn.

Знамя над Рейхстаґом. Шатилов, Б.М.
Военное изд-во.
325с. 21см. Мова--R. Москва, 1966.

Золотий потічок з голодного Харкова. Повість з часів німецької окупації України. Звичайна, Олена.
Накладом Організації Українок Канади.
93с. 19см. Мова--U. Вінніпег, 1947.
Також: Kharkiv.

Итоги Второй Мировой войньі: сборник статей.
Издательство иностранной литературьі (Перевод с немецкого).
640с. 21см. Мова--R. Москва, 1957.

Итоги Второй Мировой войньі: сборник статей.
Издательство иностранной литературьі (Перевод с немецкого).
640с. 21см. Мова--R. Москва, 1957.

Как фашистская Германия готовила нападение на Советский Союз: расчетьі ипросчетьі. Жилин, П.А.
Мьісль.
294с. 21см. Мова--R. Москва, 1966.

Карпатский рейд. Бакрадзе, Давид.
Издательство ДОСААФ.
159с. 20см. Мова--R. Москва, 1968.
Також: Carpathian Mountains.

Карпатский рейд. Бакрадзе, Давид.
Издательство ДОСААФ.
159с. 20см. Мова--R. Москва, 1968.
Також: Carpathian Mountains.

Крах: документальний роман з часів Другої Світової війни. Карий, Лук'ян.
Смолоскип.
564с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Торонто-Балтимор, 1985.

Крах: документальний роман з часів Другої Світової війни. Карий, Лук'ян.
Смолоскип.
564с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Торонто-Балтимор, 1985.

Кровавьіе злодеяния Оберлендера: прессконференция 5.04.1960.
Изд-во литературьі на иностранньіх язьіках.
52с. 20см. Мова--R. Москва, 1960.

Кровавьіе злодеяния Оберлендера: прессконференция 5.04.1960.
Изд-во литературьі на иностранньіх язьіках.
52с. 20см. Мова--R. Москва, 1960.

Листівки партійного підпілля і партизанських загонів України у роки Великої Вітчизняної війни.
Політичної літератури України.
339с. 21см. Мова--U. Київ, 1969.

Листівки партійного підпілля і партизанських загонів України у роки Великої Вітчизняної війни.
Політичної літератури України.
339с. 21см. Мова--U. Київ, 1969.

Маршал Рьібалко. Мельников, С.И.
Политиздат Украиньі (Второе издание).
251с. 21см. Мова--R. Киев, 1984.
Також: Army - Soviet Union.

Между Берлином и Москвой: к истории германо-советских отношений. Норден, А.
Иностранной литературьі.
410с. 21см. Мова--R. Москва, 1956.

Мировая война 1939-1945 годьі: сборник статей.
Иностранной литературьі (Перевод с немецкого).
538с. 27см. ілюстрації. Мова--R. Москва, 1957.

Мої переживання в полоні від 13 лютого 1945 р. до 7 липня 1946 р.. Новосад, Євген.
Машинопис.
61с. 30см. xerox copy. Мова--U.
Також: Concentration Camps - Soviet Union.

Музей історії Корсунь-Шевченківської битви. Бахмут і інші, А.І.
Промінь (Гупало М.Д, Ніколенко А.Г).
99с. 17см. Мова--U. Дніпропетровськ, 1969.
Також: Museums.

Музей історії Корсунь-Шевченківської битви. Бахмут і інші, А.І.
Промінь (Гупало М.Д, Ніколенко А.Г).
99с. 17см. Мова--U. Дніпропетровськ, 1969.
Також: Museums.

Top of page

BRAMA -- Gateway Ukraine
Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ)
63 Fourth Avenue · New York, NY 10003 · USA
(tel) 212-254-5130 · (fax) 212-254-5239

Після гасел написаних латинкою, йдуть гасла написаниі кирилицею. Щоби знайти автора, предмет, назву чи слово в назві, треба користуватися ключем FIND (Ctrl-F) у Netscape. Можна друкувати кирилицею, і хоч надруковане слово у віконці FIND буде зашифроване, Netscape знайде потрібні гасла. Можна також завантажити текст каталогу на особистий комп'ютер і послуговуватись будь якою редакційною програмою при шуканні за гаслами.

These pages use CP1251 Cyrillic fonts for Ukrainian. If none of this is legible to you please go to the catalog in English or download Cyrillic fonts and keyboards which are obtainable for free at this website.

НАЗАД до Каталогу: [ АВТОР ] [ НАЗВА ] [ ПРЕДМЕТ ]

Порядок каталогу на сторінці: ПРЕДМЕТИ.Ці сторінки влаштовує БРАМА
Авторське право (c) 1997-99 Наукове Товариство ім. Шевченка, всі права застережені

БРАМА -- УкраїНовини -- Громадська преса -- Календар --
Реклама на Брамі -- БРАМА пошук
Copyright © 1997-2011 BRAMA, Inc.tm, Inc. Всі права застережені.