Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ)
63 Fourth Avenue · New York, NY 10003 · USA
(tel) 212-254-5130 · (fax) 212-254-5239

Після гасел написаних латинкою, йдуть гасла написаниі кирилицею. Щоби знайти автора, предмет, назву чи слово в назві, треба користуватися ключем FIND (Ctrl-F) у Netscape. Можна друкувати кирилицею, і хоч надруковане слово у віконці FIND буде зашифроване, Netscape знайде потрібні гасла. Можна також завантажити текст каталогу на особистий комп'ютер і послуговуватись будь якою редакційною програмою при шуканні за гаслами.

These pages use CP1251 Cyrillic fonts for Ukrainian. If none of this is legible to you please go to the catalog in English or download Cyrillic fonts and keyboards which are obtainable for free at this website.

НАЗАД до Каталогу: [ АВТОР ] [ НАЗВА ] [ ПРЕДМЕТ ]

Порядок каталогу на сторінці: ПРЕДМЕТИ.

BRAMA -- Gateway Ukraine

Предмет: LITERATURE - HISTORY AND CRITICISM
Словник літературознавчих термінів. Лесин і інші, В.М.
Радянська школа (Вид.3 Пулинець, О.С).
485с. 21cm. Мова--U. Київ, 1971.

Співдружність літератур: бібліографічнийпокажчик (1917-1966). Скачков, В.М, відп. редактор.
Редакційно-Видавничий Відділ Книжкової Палати УРСР.
589с. 22см. Мова--U. Харків, 1969.

Співдружність літератур: бібліографічнийпокажчик (1917-1966). Скачков, В.М, відп. редактор.
Редакційно-Видавничий Відділ Книжкової Палати УРСР.
589с. 22см. Мова--U. Харків, 1969.

Спогади про неоклясиків. Золота Брама. Бурґгардт, Освальд (1891-1947).
Накладом Української Видавничої Спілки вМюнхені.
48с. 20см. 3 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1947.

Теорія літератури: Посібник для вчителів. Бандура, О.М.
Радянська школа.
285с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1969.

Теорія літератури: Посібник для вчителів. Бандура, О.М.
Радянська школа.
285с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1969.

Українська література: Теорія, історія та методика викладання: бібліографічний покажчик. Рева та інші, Н.М.
Вища школа (Рева, Г.С).
253с. 23см. Мова--U. Київ, 1987.

Українська література: Теорія, історія та методика викладання: бібліографічний покажчик. Рева та інші, Н.М.
Вища школа (Рева, Г.С).
253с. 23см. Мова--U. Київ, 1987.

Українська літературна критика 50-70 років ХІХ ст. Бернштейн, М.Д.
Акад.наук УРСР.
491с. 23см. Мова--U. Київ, 1959.

Українська літературна критика 50-70 років ХІХ ст. Бернштейн, М.Д.
Акад.наук УРСР.
491с. 23см. Мова--U. Київ, 1959.

Українська радянська література між ІІІ і ІV З`їздами письменників 1954-1959: бібліографічний покажчик.
Радянський письменник.
244с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1959.

Українська радянська література між ІІІ і ІV З`їздами письменників 1954-1959: бібліографічний покажчик.
Радянський письменник.
244с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1959.

Хмельниччина в повісті Г. Сєнкевича. Антонович, Володимир.
Накладом Союза Визволення України.
30с. 21см. 2 примірники poor condition. Мова--U. Відень, 1917.
Також: Ukrainian Polish Relations.

Хмельниччина в повісті Г. Сєнкевича. Антонович, Володимир.
Накладом Союза Визволення України.
30с. 21см. 2 примірники poor condition. Мова--U. Відень, 1917.
Також: Ukrainian Polish Relations.

Хрестоматія давньої української літератури (до кінця XVIIIст.). Білецький, Олександр (1884-1961), укладач.
Радянська школа (Видання 3, доповнене).
782с. 25см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1967.

Хрестоматія давньої української літератури (до кінця XVIIIст.). Білецький, Олександр (1884-1961), укладач.
Радянська школа (Видання 3, доповнене).
782с. 25см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1967.

Хрестоматія давньої української літератури: доба феодалізму. Посібник для філологічних факультетів університетів і факультетів мови. Білецький, Олександр.
Радянська школа (Видання 2, виправлене та доповнене).
552с. 27см. ілюстрації. Мова--U. Київ, 1949.

Хрестоматія давньої української літератури: доба феодалізму. Посібник для філологічних факультетів університетів і факультетів мови. Білецький, Олександр.
Радянська школа (Видання 2, виправлене та доповнене).
552с. 27см. ілюстрації. Мова--U. Київ, 1949.

Хрестоматія з української літератури ХХ сторіччя. Федоренко та інші, Євген.
Вид-во Шкільної Ради УККА (Маляр, Павло).
432с. 24см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1978.

Хрестоматія з української літератури дляшкіл і курсів українознавства. Копач, Олександра.
Об'єднання Українських Педагогів Канади.
227с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Торонто, 1970.

Художественная проза Киевской Руси ХІ-ХІІІ веков.
Изд-во Художественной Литературьі.
370с. 23см. 3 примірники. Мова--R. Москва, 1957.

Художні відкриття: статті з теорії та історії літератури. Крижанівський, Степан.
Радянський письменник.
320с. 21см. Мова--U. Київ, 1965.

Художня література, критика, літературознавство 1978-1979. Бабич та інші, Є.К.
Дніпро (Рогова П.І).
140с. 17см. Мова--U. Київ, 1980.

Художня література, критика, літературознавство 1978-1979. Бабич та інші, Є.К.
Дніпро (Рогова П.І).
140с. 17см. Мова--U. Київ, 1980.

Цікаве літературознавство. Фролова, К.П.
Освіта (Присвята автора бібліотеці НТШ).
190с. 22см. Мова--U. Київ, 1991.

Предмет: LITERATURE - SERBIA
Епос сербского народа. Акад.наук СССР, .
АН СССР (Ред. .Н.Голенищев-Кутузов, ответ. ред. В.В.Виноградников).
354с. 23см. Мова--R. Москва, 1963.

Предмет: LITHUANIA
Литва. Советский Союз, географическое описание в 22 томах. Тарвідас и другие, С.С.
Мьісль (Басалікас, К.К., ответ. ред. тома Белюкас К.К., Ростовцев, М).
285с. 23cm. Мова--R. Москва, 1967.

Предмет: LITOPYSY
Kириличні стародруки українських друкарень, що зберігаються у львівськихзбірках 1574-18ОО. Максименко, Ф.П, Укладач.
Вища школа.
126с. 2Осм. Мова--U. Львів, 1975.
Також: Books.

Предмет: LITERATURE - HISTORY AND CRITICISM
Як писати мемуари: пояснення і практичнівказівки. Кревецький та інші, Ів.
Видання Уряду Преси й Пропаґанди Західної УНР (Назарук, Ос.).
34с. 15см. Мова--U. Відень, 1921.

Предмет: LITERATURE - SERBIA
Епос сербского народа. Акад.наук СССР, .
АН СССР (Ред. .Н.Голенищев-Кутузов, ответ. ред. В.В.Виноградников).
354с. 23см. Мова--R. Москва, 1963.

Предмет: LITHUANIA
Литва. Советский Союз, географическое описание в 22 томах. Тарвідас и другие, С.С.
Мьісль (Басалікас, К.К., ответ. ред. тома Белюкас К.К., Ростовцев, М).
285с. 23cm. Мова--R. Москва, 1967.

Литовская народная скульптура. Канцедикас, А.
Советский художник.
186с. 35см. Мова--R. Москва, 1974.
Також: Art - Folk.

Предмет: LITOPYSY
Kириличні стародруки українських друкарень, що зберігаються у львівськихзбірках 1574-18ОО. Максименко, Ф.П, Укладач.
Вища школа.
126с. 2Осм. Мова--U. Львів, 1975.
Також: Books.

Арабские источники X-XII веков. Акад.наук СССР.Инст.Етнографии, .
Наука (Ответ. ред. В..Беляев, Д.А.Ольдерогге).
455с. 27см. Мова--R. Москва, 1965.

Предмет: LITERATURE - HISTORY AND CRITICISM
Kilka zagadnien z literatury ukrainskiej: artykul informacyjny. Lepkyi, Bohdan.
322-332c. 24см. Мова--P.
Також: Lepkyi, Bohdan, 1872-1941.

Scholae Latinae: латинська читанка. Панчук, Микола.
Українська Книга.
46с. 21см. Мова--U-Lat. Авґсбурґ, 1946.

Із досвіду взаємодії радянських літератур. Пригодій, М.І.
Наукова думка.
308с. 21см. Мова--U. Київ, 1970.

Історія преси, літератури і друку піонерської доби. Марунчак, Михайло (1814).
УВАН (Видання 2).
284с. 24см. Мова--U. Вінніпеґ, 1969.
Також: Emigration.

Взаємодія радянських літератур (1917-1925). Пригодій, М.І.
Дніпро.
376с. 21см. Мова--U. Київ, 1966.

Вивчення української радянської літератури у восьмирічній школі. Моренець, П.Н.
Радянська школа.
163с. 23см. Мова--U. Київ, 1962.
Також: Education.

Всупереч правді: критика буржуазно-націоналістичних фальсифікацій української дожовтневої і радянської літератури. Микитась, В.Л.
Дніпро.
317с. 21см. Мова--U. Київ, 1976.

Галицька літературна школа. Коваль і інші, І.
30с. 20цм. Мова--U.
Також: Halychyna.

Горький і українська література. Стебун, Ілля.
Художньої літератури.
46с. 20см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1946.
Також: Ukrainian Russian Relations.

Діалектика зближення літератур: Взаємозв'язки російської та української радянських літератур в процесі їх становлення 1925-1934. Пригодій, М.І.
Наукова думка (АН УРСР, Інститут Літератури ім.Т.Г.Шевченка).
293с. 21см. Мова--U. Київ, 1970.
Також: Ukrainian Russian Relations.

Давні українські поетики. Сивокінь, Г.М.
Харківського університету.
105с. 21см. Мова--U. Харків, 1960.

До джерел: історично-літературні та критичні статті. Зеров, Микола.
Життя і Школа. Видавець Василь Луців.
271с. 23см. 2 примірники. тираж 500 примірників. Мова--U. Стейт Каледж, 1967.

До джерел: історично-літературні та критичні статті. Зеров, Микола.
8-ма друкарня, Львів, Українське видавництво (Вибір і загальна редакція Святослава Гординського. Обкладинка МиронаЛевицького).
271с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Краків-Львів, 1943.

До питання про теорію та практику художнього перекладу. Іванів, Микола.
Український Науковий Інститут в Берліні.На правах рукопису.
40с. 29см. Мова--U. Берлін, 1944.

Доісторична доба української літератури. Чижевський, Дмитро.
КНВ (See: Літературно-науковий збірник, ч.2, 1947).
С.7-23. 29см. Мова--U. Ганновер, 1947.

Друга черга: література, театр, ідеології. Шевельов, Юрій.
Сучасність.
389с. 19см. Мова--U.
Також: Theater.

Друге прочитання: літературно-критичні нариси. Сивокінь, Григорій.
Радянський письменник.
201с. 21см. Мова--U. Київ, 1972.

Елементи теорії літератури і стилістики. Нитченко, Д.
Ластівка.
136с. 20см. 2 примірники. Мова--U. Мельборн, 1979.

Елементи теорії літератури в школі. Лесик, В.В.
Радянська школа.
216с. 21см. Мова--U. Київ, 1959.

Есеї і рецензії. Власенко-Бойцун, Анна Марія.
(Вибрані есеї і рецензії, які появилися в українських щоденниках і журналах)
105с. 21см. Мова--U.

Естетика і література. Плеханов, Г.В.
Художньої літератури.
800с. 23см. Мова--U. Київ, 1960.

З творчого доробку: вибрані статті. Волинський, Петро.
Дніпро.
327с. 21см. Мова--U. Київ, 1973.

Засади поетики. Куцюк-Ласло, Магдалина.
Критеріон.
395с. 19см. 2 примірники. Мова--U. Бухарест, 1983.

Земля і люди: літературно-критичні статті. Брюгген, Володимир.
Радянський письменник.
185с. 17см. Мова--U. Київ, 1973.

Из истории западно-европейской литературьі. Смирнов, А.
Художественной литературьі.
362с. 21см. Мова--R. Москва-Ленинград, 1965.

Исследования и материальі по истории Старинной Украинской литературьі ХVI-XVIII веков. Перетц, В.Н.
Издательство Академии Наук СССР (Відповідальний редактор Ліхачов, Д.С).
252с. 21см. Мова--R 1. Москва-Ленинград, 1962.

Исследования и материальі по истории старинной Украинской литературьі ХVI-XVIII веков. Перетц, В.Н.
University Microfilms (Репринтне перевидання з "Сборникa по русскому язьіку и словесности",Ленинград, АН СССР, 1929).
122с. 22см. Мова--R. Анн Арбор, 1964.

Исторія литературьі русской. Огоновский, Омельян.
Накладом НТШ.
2 ч. 20см. Мова--U. Львовь, 1889.

Историко-литературньія изследования и матеріали. Перетц, Володимир (1870-1935).
Санкть-Петербургского Университета.
3 т. 27см. Мова--R. Санкть-Петербургь, 1900-1902.

История древней русской литературьі. Гудзий, Н.К.
Госуд.Учебно-педагогическое изд-во министерства просвещения РСФСР.
Издание 5. 487с. 23см. Мова--R. Москва, 1953.

История древней русской литературьі. Гудзий, Н.К.
Учпедгиз.
447с. 23см. Мова--R. Москва, 1938.

История древней русской литературьі. Гудзий, Н.К..
Учпедгиз (Видання 6).
510с. 23цм.. Мова--R. Москва, 1956.

История древней русской литературьі. Водовозов, Н.В.
Просвещение (3 видання).
383с. 22см. Мова--R. Москва, 1972.
Також: History - Kievan Rus'.

История древнерусской литературьі: курс лекций. Кусков, Владимир.
Вьісшая школа (Видання 2).
230с. 21см. Мова--R. Москва, 1966.
Також: History - Kievan Rus'.

История украинской литературьі. Охрименко та інші, П.П.
Просвещение (Пільгук, І.І; Шлапак, Д.І).
517с. 22см. Мова--R. Москва, 1970.

Київські глаголичні листки Х століття ізЦентральної Наукової Бібліотеки АН УРСР.
Наукова думка (Shelved under: Німчук, Василь: Київські глаголичні листки ...").
Facsimile. unpaged. Мова--U. Київ, 1983.

Книга пам'яті: Оповіді та розвідки літературного слідопита. Зленко, Григорій.
Маяк.
250с. 21см. Мова--U. Одеса, 1971.

Книга спостережень: проза. Маланюк, Євген (1897-1968).
Гомін України.
2 т. 22см. Мова--U. Торонто, 1962-1966.

Композиция драмьі. Холодов, Е.
Искусство.
223с. 18см. Мова--R. Москва, 1957.
Також: Drama.

Конґрес І. Матеріали: українська література. 27 серпня-3 вересня 1990. Міжнародна АсоціаціяУкраїністів, .
Обереги.
318с. 20см. Мова--U. Київ, 1995.

Короткий огляд українського письменства від ХІ до XVIII століття: для ужитку молодіжи. Макарушка, Остап.
Українська Видавнича Спілка в Канаді.
93с. 19см. 3 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1917.

Короткий огляд українського письменства від ХІ до XVIII ст. Макарушка, Остап.
Українська Видавнича Спілка (Shelved under: Колцуняк, Марія: "На стрічу сонцю золотому").
84с. 19см. Мова--U. Вінніпеґ, 1917.

Крізь роки: літературно-критичні нариси. Килимник, Олег (1913).
Радянський письменник.
228с. 28см. Мова--U. Київ, 1968.

Критика і літературний процес: нарис. Шаховський, Семен.
Дніпро.
133с. 14см. Мова--U. Київ, 1976.

Критичні нариси. Задеснянський, Р.
Українська Критична Думка.
т.1-7. 26см. 2 примірники. (т.2,3,5,7 - 3 примірники). Мова--U.

Курс історії української літератури: університетські виклади. Білецький, Леонід.
Накладом Студентської Громади.
40с. 30см. xerox copy. Мова--U. Авґсбурґ, 1946.

Література і народна творчість. Рильський, Максим (1895).
Радянський письменник.
215с. 21см. Мова--U. Київ, 1956.
Також: Ethnography.

Література гарту й боротьби: дослідження. Кисельов, О.І.
Дніпро.
415с. 21см. Мова--U. Київ, 1972.

Література героїки й краси: статті, нариси, портрети. Шлапак, Дмитро.
Радянський письменник.
238с. 17см. Мова--U. Київ, 1972.

Література сталінської епохи: статті пролауреатів сталінської премії 1948 року.
Державне вид-во художньої літератури.
74с. 21см. Мова--U. Київ, 1949.

Література: статті, розвідки, огляди. Филипович, Павло.
Видано коштом Товариства приятелів творчости М.Зерова в Австралії.
581с. 21см. Мова--U. Нью Йорк-Мельборн, 1971.

Літературні жанри малої форми. Юриняк, Анатоль.
Смолоскип.
129с. 20см. Мова--U. Київ, 1996.

Літературні монологи до тих, хто хоче міркувати: есей третій. Шанковський, Ігор.
(Відбитка із журналу "Визвольний Шлях", кн.4 (337) за 1976 р.)
437-449с. 23см. Мова--U.

Літературні пародії та жарти.
Державне вид-во художньої літератури.
142с. 14см. Мова--U. Київ, 1961.

Літературний твір і його автор: монографія літературного факту і критичні нариси. Юриняк, Анатоль.
Перемога.
289с. 18см. 3 примірники. Мова--U. Буенос-Айрес, 1955.

Літературно-критичні статті. Пісарєв, Д.І.
Художньої літератури.
447с. 21см. Мова--U. Київ, 1953.

Літературно-критичні статті. Воровський, В.В.
Художньої літератури.
406с. 21см. Мова--U. Київ, 1957.

Лекции по древней русской литературе. Еремин, Игорь.
Издательство Ленинградского университета.
208с. 22см. Мова--R. Ленинград, 1968.

Литература древней Руси. Переверзев, Валериан (1882).
Наука.
302с. 20см. Мова--R. Москва, 1971.
Також: History - Kievan Rus'.

Литература и жизнь: статьи критические ипублицистические. Рюриков, Б.
Советский писатель.
379с. 20см. Мова--R. Москва, 1953.

Литературное наследство монголов. Михайлов, Г.И.
Наука.
173с. 20см. Мова--R. Москва, 1969.
Також: History - Asia.

Литературньіе направления александровской епохи. Котляревский, Н.А.
Світочь.
275с. 23см. poor condition. Мова--R. Санкть-Петербургь, 1907.

Литературньіе связи русского и украинского народов: материальі в помощь учителю. Крутикова, Ніна.
Гос.учебно-педагог.изд-во.
51с. 20см. Мова--R. Москва, 1954.
Також: Ukrainian Russian Relations.

Людина і майбутнє: ленінська концепція людини і герой сучасної літератури. Волинський, Кость.
Радянський письменник.
185с. 17см. Мова--U. Київ, 1969.

Людина в суспільстві і літературі: лірично-критичні нариси. Логвиненко, М.
Радянський письменник.
236с. 17см. Мова--U. Київ, 1969.

МУР. Альманах: література, мистецтво, критика, ч.1. Золота Брама.
Stuttgart, Прометей. МУР (Ред.колеґія: У.Самчук, М.Шлемкевич, Ю.Шерех, М.Орест, В.Домонтович, Б.Подоляк (гол.редактор), М.Степаненко (секр). Обкл.і тит.стор.Є.Блакитни).
137с. 21см. 2 примірники. Мова--U.

Матеріяли до історії літератури і громадської думки: листування з американських архівів 1857-1933. Editors: B.Strumins'kyi, M.Skorups'ka, V.Omel'chenko, O.Fedyshyn.
(Shelved under: Ukrainian academy of Arts and Sciences in the U.S: Dzherela do novitn'oi istorii Ukrainy. T.3.)
813с. 23см. Мова--U. Нью Йорк, 1992.

Мистецтво бачити світ: літературно-критичні нариси. Романенко, Віктор.
Радянський письменник.
252с. 17см. Мова--U. Київ, 1969.

Модерна українська поезія. Славутич, Яр.
Америка.
71с. 23см. 3 примірники. Мова--U. Філядельфія, 1950.

Модернизм: анализ и критика основньіх направлений.
Искусство.
278с. 27см. Мова--R. Москва, 1973.
Також: Art.

Моему критикови: Водповьдь А.Пьішинови на єго статью "Особая исторія русской литературьі". Огоновський, Омелян.
НТШ, Накладом автора (Передрук з "Дьла").
47с. 17см. Мова--U. Львовь, 1890.

Мотиви "Національної Туги" в творчості ІГалки та А. Могили. Шамрай, А.
Державне Видавництво України (Ред., вступна стаття і примітки А. Шамрая).
5-46сс. 22цм., xerox copy from Харківська школа помантиків, т.2. Мова--U. Харків, 1930.

Муза любові й боротьби: українська поезія празької школи. Неврлий, Микола, упорядник.
Український письменник.
158с. 21см. Мова--U. Київ, 1995.
Також: Ukrainians in Czechoslovakia.

Нeдруковане й забуте: громадські рухи дев'ятнадцятого сторіччя, новітня українська література. Міяковський, Володимир.
УВАН (Cources of modern history of the Ukraine).
Т.1. 509с. 24см. Summary in English. Мова--U. Нью Йорк, 1984.

На допомогу молодим письменникам: збіркастатей.
Радянський письменник.
21см. Мова--U. Київ, 1956.

На крилах поезії: вірші українських поетів кінця XVIII-початку ХХ ст.. Гончар та інші, О.І.
Дніпро (Білецький, П.О).
293с. 23см. Мова--U. Київ, 1980.

На фронті літератури 1927-1937: статті, оповідання, промови. Микитенко, Іван.
Радянський письменник.
337с. 22см. Мова--U. Київ, 1962.

Назовництво в поетичному творі. Ґерус-Тарнавецька, Іраіда.
УВУ-Філософічний Факультет.
144с. 24см. 3 примірники. Мова--U. Мюнхен-Вінніпеґ, 1966.

Нарис історії західно-української літератури до кінця 18 віку. Стороженко, Микола.
Накладом Українсько-Руської Видавничої Спілки (З російського переклали С.Петлюра і Наталя Романович за редакцією Івана Франка).
381с. 20см. poor condition. Мова--U. Львів, 1905.

Нарис історії римської літератури. Княжинський, Юрій.
271с.21цм. Мова--U. Мюнхен, 1961.

Нарис історії української літератури: література передбуржуазна. Коряк, В.
Державне видавництво України.
426с. 24см. poor condition. Мова--U. Харків, 1927.

Нариси з історії нашої культури. Маланюк, Євген (1897-1968).
ООЧСУ.
80с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1954.

Нариси з теорії літератури. Кошелівець, Іван.
19см. Мова--U. Мюнхен, 1954.

Націоналізм у літературі на Східних Українських Землях. Николишин, С.
34с. 21см. poor condition. Мова--U. На чужині, 1947.
Також: Nationalism.

Начерк стилістики, поетики і реторики з додатком про красу мови і будовувірша. Лучаковський, Константин.
Українська Видавнича Спілка.
64с. 18см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Вінніпеґ, 1917.
Також: Language.

Наше письменство: короткий огляд Української літератури від найдавніших до теперішніх часів. Літературна бібліотека, ч.4. Лепкий, Богдан (1872-1941).
Поспішна, Українське видавництво.
135с. 20см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Краків, 1941.

Не ілюстрація-відкриття!: літературно-критичні нариси і портрети. Новиченко, Леонід.
Радянський письменник.
325с. 21см. Мова--U. Київ, 1967.
Також: Writers.

Не для дітей: літературно-критичні статті і есеї. Шевельов Шерех, Юрій.
Пролог (Стаття: "Українська еміґраційна література в Европі 1945-1949").
414с. 19см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1964.

Неспокій шукань: літературно-критичні статті. Прісовський, Євген.
Радянський письменник.
181с. 18см. Мова--U. Київ, 1972.

Нові виданя і розвідки по історії української літератури (1906-1910): критично-бібліографічний огляд. Яцимирський та інші, І.А.
(Дорошенко, В)
173с. 25см. very poor condition. Мова--U. Львів-Київ, 1911.

Нова українська лірика в Галичині на тлізахідньо-европейської модерної поезії. Бібліотека, "Дзвонів", ч.8. Гнатишак, М.
Дзвони.
31с. 12см. Мова--U. Львів, 1934.
Також: Halychyna.

Нове українське письменство: історичний нарис. Випуск перший. Зеров, М.
Ціцеро, Мюнхен, Інститут літератури (Обкладинка Я.Гніздовського).
306с. 19см. 2 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1960.

Новела як жанр. Качуровський, Ігор.
Перемога.
30с. 18см. Мова--U. Буенос-Айрес, 1958.

О литературе. Короленко, Владимир (1853-1921).
Госуд. изд-во Художественной Литературьі.
715с. 21см. Мова--R. Москва, 1957.

Обзорь словянских литератур. Пьіпин, Александр.
125-265с. 22см. фотокопія. Мова--R.

Образне слово в літературному творі: питання теорії художніх тропів. Коцюбинська, Михайлина.
АН УРСР.
187с. 17см. Мова--U. Київ, 1960.

Огляд українсько-рускої народної поезії. Колесса, Філарет (1871-1947).
Просьвіта (Shelved under: Кроваві галицькі вибори з 1897 р.).
185с. 19см. poor condition. Мова--U. Львів, 1905.

Організація жовтневої літератури. Критична бібліотека. Коряк, В.
Державне видавництво України.
273с. 22см. xerox copy. Мова--U. Харків, 1925.

Основи літературознавства. Сидоренко, Г.К.
Київського університету.
147с. 20см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1962.

Основи методики літератури. Сторчак, К.М.
Радянська школа.
415с. 21см. Мова--U. Київ, 1965.

Остап Луцький - молодомузець. Луцький, Юрій.
Слово.
69с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1968.
Також: Moloda Muza.

Пам'ятки 11-18 вв. про князів Бориса та Гліба: розвідки та тексти. Бугославський, Сергій.
Всеукраїнська Академіа Наук (Історично-філологічний відділ Всеукраїнської Академія Наук. Збірн.77Коміс.Давнього письменства. Пам'ятки мови та письменства давньої Укр.т.1).
201с. 28см. xerox copy. Мова--U. Київ, 1928.

Памятники византийской литературьі IV-IXвеков.
Наука.
350с. 22см. Мова--R. Москва, 1968.
Також: Antiquities.

Памятники литературьі Древней Руси.
Художественная Литература.
463с. 23см. ілюстрації. Мова--R. Москва, 1978.
Також: History - Kievan Rus'.

Панорама найновішої літератури в УРСР: поезія, проза, критика. Кошелівець, Іван, упорядник.
Пролог.
367с. 19см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1963.

Першоелемент літератури: про мову прозового і віршованого твору. Пятаков, І.С.
Дніпро.
98с. 14см. Мова--U. Київ, 1967.

Першотвір і переклад. Коптілов, Віктор.
Дніпро.
213с. 18см. Мова--U. Київ, 1972.

Питання соціалістичного реалізму. Збірник статей про сучасну українську літературу.
Художньої літератури.
305с. 21см. Мова--U. Київ, 1961.

Питання української поетики. Куцюк-Ласло, Магдалена.
Мультиплікаційний Центр Бухарестського Університету.
208с. 24см. Мова--U. Бухарест, 1974.

Поезія нового світу: ідеї та образи української радянської лірики 20-30 років. Корсунська, Берта.
Наукова думка.
330с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Київ, 1967.

Поезія, людина, сучасність: особливості реалістичної типізації в ліриці. Іванисенко, В.П.
АН УРСР.
174с. 20см. Мова--U. Київ, 1960.

Поети Заходу. Гординський, Святослав.
Літературно-Мистецький Клюб.
135с. 19см. Мова--U. Ню Йорк, 1961.

Поетичні знаки життя: статті, огляди, полемічні нотатки. Зуб, Іван.
Радянський письменник.
242с. 17см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1972.

Поза межами краси: до естетики баррокової літератури. Серія наукова, ч.2. Чижевський, Дмитро.
Українсько-американське видавниче товариство.
22с. 25см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1952.

Позтика. Мюллер-Фрейенфельс, Р.
Культ.-Просвет. изд. "Труд" (Перевод с немецкого издания 1921 г.).
213с. 20см. poor condition. Мова--R. Харьков, 1923.

Поневолений розум. Мілош, Чеслав.
Сучасність (Переклад Богдана Струмінського).
264с. 19см. Мова--U.

Практика перекладу. Ковганюк, С.
Дніпро.
273с. 18см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1968.

Про літературу: Поезії, статті, критичніогляди, листи. Українка, Леся.
Художньої літератури.
332с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1955.

Про мистецтво і літературу: збірник статей. Труш, Іван.
Образотворчого мистецтва.
129с. 21см. Мова--U. Київ, 1958.

Про модернізм і модерністів. Затонський, Д.
Дніпро.
270с. 17см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1972.

Райнер Марія Рільке й Україна. Пеленський, Євген Юлій (1908-1956).
Бистриця.
62с. 16см. Мова--U. Мінден, 1948.

Революційна поезія Західної України 1917-1939. Трофимук, С.
Львівського Університету.
244с. 20см. Мова--U. Львів, 1970.
Також: Halychyna.

Розвиток революційної літератури в Західній Україні 1921-1939. Трофимук, С.М.
Художньої літератури.
240с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1957.
Також: Halychyna.

Розповіді про неспокій немає кінця. Ще дещо з двадцятих і тридцятих років в українському літературному побуті. Смолич, Юрій.
Радянський письменник.
202с. 21см. Мова--U. Київ, 1972.

Розповідь про неспокій. Смолич, Юрій.
Радянський письменник.
284с. 21см. Мова--U. Київ, 1968.

Розповідь про неспокій триває. Дещо з двадцятих, тридцятих років і дотепер в українському літературному побуті. Смолич, Юрій.
Радянський письменник.
281с. 21см. Мова--U. Київ, 1969.

Романтика в літературі соціалістичного реалізму. Острик, М.М.
Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка.
158с. 21см. Мова--U. Київ, 1964.

Про літературу: збірка статтей. Луначарський, А.В.
Вид-во художньої літератури.
581с. 21см. Мова--U. Київ, 1975.

Про народність у літературі: літературно-критичні нотатки. Мороз, Анатолій.
Державне вид-во художньої літератури.
234с. 17см. Мова--U. Київ, 1958.

Проблема национального характера в русской и болгарской литературах 60-хгг. ХІХ в.. Краснов, Г.В.
Горьковский Университет.
44с. 20см. Мова--R. Горький, 1963.

Публіцистика в літературі. Лазебник, Юхим.
Радянський письменник.
319с. 21см. Мова--U. Київ, 1971.

Радянську літературу-на рівень завдань побудови безкласового соціалістичного суспільства. Косіор, С.В.
Радянська Література.
25с. 15см. Мова--U. Харків, 1934.
Також: Communism.

Ритмічні засоби українського вірша. Ковалевський, Володимир.
Радянський письменник.
285с. 21см. Мова--U. Київ, 1965.

Розстріляне відродження: антологія 1917-1933.: поезія, проза, драма, есей. Бібліотека "Культури", т.37. Лавріненко, Юрій, Редактор.
Instytut Literacki.
979с. 22см.. Мова--U. Париж, 1959.

Русская литература ХІХ в.: хрестоматия критических материалов, вьіпуск ІІ, литературное движение 1826-1848 гг. Харків. Університет.Кафедра истории русской литературьі, .
Вид-во Харьковского Госуд. Университета.
355с. 23см. Мова--R. Харьков, 1961.

Русский реализм и становление украинскойреалистической прозьі: V международньій сьезд славистов. Крутикова, Н.Е.
АН УССР.
62с. 20см. Мова--R. Киев, 1963.
Також: Ukrainian Russian Relations.

Салтиков-Щедрін і українська література другої половини ХІХ ст.. Осмоловський, Віктор.
Державне вид-во художньої літератури.
127с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1959.
Також: Ukrainian Russian Relations.

Світлий дороговказ: Ленінська газета "Правда" про українську літературу. Дузь, Іван.
Дніпро.
228с. 17см. Мова--U. Київ, 1969.
Також: Press.

Слово і образ: літературно-критичні статті. Кундзіч, Олексій.
Радянський письменник.
329с. 21см. Мова--U. Київ, 1966.

Соціалістичний реалізм і сучасний літературний процес. Овчаренко, О.І.
Дніпро.
265с. 21см. Мова--U. Київ, 1971.

Сучасна література в УРСР. Кошелівець, Іван.
Пролог.
378с. 19см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1964.

Сучасне західньо-українське письменство:огляд за 1930-1935 рр.. Пеленський, Євген Юлій (1908-1956).
Літературна бібліотека.
64с. 23см. Мова--U. Львів, 1935.

Творчі компоненти літературного твору. Юриняк, Анатоль.
67с. 18см. 2 примірники. Мова--U. Чікаґо, 1964.

Типізація в літературі соціалістичного реалізму. Костенко, Андрій.
Радянський письменник.
372с. 17см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1962.

У світі ідей і образів: вибране, критичні та історико-літературні роздуми 1930-1980. Костюк, Григорій.
Сучасність.
537с. 21см. Мова--U. Нью Йорк, 1983.

Українська література. Кондель, П.Г.
Вища Школа.
131с. 20см. Мова--U. Київ, 1971.

Українська література другої половини XVIII ст. і усна народна творчість. Мишанич, О.В.
Наукова думка.
341с. 21см. Мова--U. Київ, 1980.

Українська муза: Поетична антологія, історична хрестоматія од початку донаших днів. Коваленко, Олекса, редактор.
1279с. 27см. Мова--U. Київ, 1909.

Українська радянська байка: літературно-критичний нарис. Косяченко, Віктор.
Радянський письменник.
237с. 17см. Мова--U. Київ, 1972.

Український радянський роман: стислий нарис історії жанру. Новиченко, Л.М.
Наукова думка.
130с. 18см. Мова--U. Київ, 1976.

Хрестоматія з української літератури дляшкіл і курсів українознавства. Копач, Олександра.
Об'єднання Українських Педагогів Канади.
227с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Торонто, 1970.

Художественная проза Киевской Руси ХІ-ХІІІ веков.
Изд-во Художественной Литературьі.
370с. 23см. 3 примірники. Мова--R. Москва, 1957.

Художні відкриття: статті з теорії та історії літератури. Крижанівський, Степан.
Радянський письменник.
320с. 21см. Мова--U. Київ, 1965.

Цікаве літературознавство. Фролова, К.П.
Освіта (Присвята автора бібліотеці НТШ).
190с. 22см. Мова--U. Київ, 1991.

Червоний Парнас: сповідь колишнього плужанина. Минко, Василь.
Радянський письменник.
228с. 18см. Мова--U. Київ, 1972.
Також: VAPLITE, 1925-1928.

Як писати мемуари: пояснення і практичнівказівки. Кревецький та інші, Ів.
Видання Уряду Преси й Пропаґанди Західної УНР (Назарук, Ос.).
34с. 15см. Мова--U. Відень, 1921.

Предмет: LITHUANIA
Литовская народная скульптура. Канцедикас, А.
Советский художник.
186с. 35см. Мова--R. Москва, 1974.
Також: Art - Folk.

Предмет: LITOPYSY
Библиография русских надписей ХІ-ХV веков. Орлов, А.С.
АН СССР.
236с. 23см. Мова--R. Москва-Ленинград, 1952.

Галицько-Волинський Літопис. Коструба, Теофіль, Перекладач.
Життя і школа.
128с. 18см. 3 примірники. Мова--U. Стейт Каледж, 1967.

Гуситская хроника. Лаврентий из Бржезовой, .
АН СССР.
330с. 23см. Мова--R. Москва, 1962.

Предмет: LITERATURE - HISTORY AND CRITICISM
Спогади про неоклясиків. Золота Брама. Бурґгардт, Освальд (1891-1947).
Накладом Української Видавничої Спілки вМюнхені.
48с. 20см. 3 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1947.

Струни: Антольоґія української поезії від найдавніших до нинішних часів.Для вжитку школи й хати. Лепкий, Богдан (1872-1941).
Спільне видання Укр. народньої бібліотеки і Укр.слова.
2 т. 22см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Берлін, 1922.

Сучасність і майстерність: літературно-критичні статті. Тростянецький, А, Упорядник.
Радянський письменник.
636с. 21см. Мова--U. Київ, 1963.

Українська дитяча література: спроба огляду і проблематика. Гошовський, Богдан.
Об'єднання Працівників Дитячої Літератури ім. Л.Глібова.
116с. 25см. Мова--U. Торонто-Нью Йорк, 1966.

Хрестоматія з української літератури ХХ сторіччя. Федоренко та інші, Євген.
Вид-во Шкільної Ради УККА (Маляр, Павло).
432с. 24см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1978.

Предмет: LITOPYSY
Арабские источники X-XII веков. Акад.наук СССР.Инст.Етнографии, .
Наука (Ответ. ред. В..Беляев, Д.А.Ольдерогге).
455с. 27см. Мова--R. Москва, 1965.

Галицько-Волинський Літопис. Коструба, Теофіль, Перекладач.
Життя і школа.
128с. 18см. 3 примірники. Мова--U. Стейт Каледж, 1967.

Галицько-Волинський Літопис: процес складання; редакція і редактори. Генсьорський, А.І.
АН УРСР.
282с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Київ, 1961.

За землю русскую: древнерусские повести. Дмитриев, Л.А.
Детская Литература.
124с. 28см. Мова--R. Москва, 1980.

За землю русскую: древнерусские повести. Дмитриев, Л.А.
Детская Литература.
124с. 28см. Мова--R. Москва, 1980.

Кто с мечом: три произведения древнерусской литературьі ХІІІ-XV веков.
Молодая гвардия.
125с. 27см. Мова--U. Москва, 1973.

Літопис Самовидця.
Наукова думка.
205с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1971.

Літопис руський: за іпатським списком.
Дніпро (Літопис складається з "Повісті минулих літ", Київського літопису та Галицько-Волинського літопису, а додатком творів Володимира Мономаха).
590с. 30см. Мова--U. Київ, 1989.
Також: History - Kievan Rus'.

Летописание Владимиро-Суздальской Руси. Лимонов, Ю.А.
Наука.
198с. 22см. 2 примірники. poor condition. Мова--R. Ленинград, 1967.
Також: History - Kievan Rus'.

Львівський літопис і Острозький літописець. Бевзо, О.А.
Наукова думка.
198с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Київ, 1970.

Львівський літопис і Острозький літописець. Бевзо, О.А.
Наукова думка.
198с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Київ, 1970.

Львівський літопис і Острозький літописець. Бевзо, О.А.
Наукова думка.
Вид. 2. 197с. 22см.. Мова--U. Київ, 1971.

Львівський літопис і Острозький літописець. Бевзо, О.А.
Наукова думка.
Вид. 2. 197с. 22см.. Мова--U. Київ, 1971.

Льтопись Григорія Грабянки: дьйствія презьльной и оть начала поляковь крвавшой небьівалой брани Богдана Хмелницкого, гетмана запорожского....
Временна Коммиссія для Разбора Древнихь.
373с. 26см. Мова--U. Кіевь, 1854.
Також: History - Cossack Hetman State.

Льтопись Самовидца по новооткрьітьім спискам сь приложеніемь трехь малороссійскихь хроникь: Хмельницкой, "Краткаго Описания Малороссіи" и ....
Кіевская Враменная Коммиссія для РазбораДревнихь Актовь.
468с. 26см. Мова--U. Кіевь, 1878.

Мерило Праведное: по рукописи XIV века.
АН СССР (Редактор М.Н.Тихоміров).
698с. 27см. fotocopies. Мова--R. Москва, 1961.
Також: Law.

Надпись на камне. Монгайт, А.
Знание.
109с. 17см. Мова--R. Москва, 1969.

Оборона Льтописи Русской, Нестеровой отьнавьта скептиковь. Бутков, Петр (1775-1857).
(Includes bibliographical references)
Т.1, 462с. IXVp, 24см. Мова--R. Санкт-Петербургь, 1840.
Також: Povest' vremennykh let.

Острозький літописний пам'ятник 1500-1636. Бойко, Максим.
Видання Осередка Бібліографії Волині.
59с. 29см. Мова--U. Блюмінґтон, 1972.

Полное собрание русских летописей. Т.32.Кроники: Литовская и Жмойтская, и Бьіховца; летописи: Баркулабовская, Аверки и Панцьірного. Акад.наук СССР.Инст.истории, .
Наука.
233с. 35см. 2 примірники. Мова--R. Москва, 1975.

Полное собрание русских летописей. Т.31.Летописцьі последней четверти ХVIIв. Акад.наук СССР.Инст.истории, .
Наука.
262с. 35см. 2 примірники. 1 примірник в R. Мова--R. Москва, 1968.

Полное собрание русских летописей. Т.3, Владимирский летописец, Новгородкая вторая (архивская) летопись. Акад.наук СССР.Инст.истории, .
Наука.
239с. 35см. Мова--R. Москва, 1965.

Полное собрание русских летописей. Т.27.Никаноровская летопись, сокращеньіе летописньіе сводьі конца XV века. Акад.наук СССР.Инст.истории, .
АН СССР.
417с. 35см. Мова--R. Москва, 1962.

Полное собрание русских летописей. Т.15.Рогожский летописец, Тверской сборник. Акад.наук СССР.Инст.истории, .
Наука.
186+503с. 30см. Мова--R. Москва, 1965.

Полное собрание русских летописей. Т.14.Повесть о честном житти царя и Великого князя Федора Ивановича всея Руси. Акад.наук СССР.Инст.истории, .
Наука.
154 + 285с. 30см. Мова--R. Москва, 1965.

Полное собрание русских летописей. Т.11-12. (11 Патриаршая или никоновская летопись; 12 Литописньій сборник именуемьій патриаршею или никоновско. Акад.наук СССР.Инст.истории, .
Наука.
Т.1 254с., т.2 266с. 30см.. Мова--. Москва, 1965. Полное собрание русских летописей. Т.2. Ипатьевская летопись. Акад.наук СССР.Инст.истории, .
Издательство Восточной Литературьі.
938 + 87. 30см. Мова--R. Москва, 1962.

Псковские летописи. Вьіпуск 2. Акад.наук СССР.Инст.истории, .
АН СССР (Ред. А.Н.Насонов).
363с. 27см. Мова--R. Москва, 1955.

Путешествие в страну летописей. Натанов, Н.
Детская литература.
158с. 21см. Мова--R. Москва, 1965.

Сиасет-Наме: Книга о правлении Вазира XIстолетия Низам Ал-Мулька. Акад.наук СССР, .
АН СССР (Ответ. ред. Е.Е.Бертельс).
379с. 23см. Мова--R. Москва, 1949.
Також: Asia.

Синтаксис древнерусских грамот. Борковский, В.І.
АН СССР Институт язьікознания (Ответ.ред. А.Б.Шапиро).
185с. 27см. Мова--R. Москва, 1958.
Також: Language.

Синтаксис древнерусских грамот. Борковский, В.І.
АН СССР Институт язьікознания (Ответ.ред. А.Б.Шапиро).
185с. 27см. Мова--R. Москва, 1958.
Також: Language.

Сказание о Борисе и Глебе: Литературньійпамятник Древней Руси. О некоторьіх закономерностях книжной конструкции житийного цикла о Борисе и Глебе.
Книга (Наборно-транскрибированньій текст и перевод на современньій русский язьік. Опьіт системного рассмотрения части Сильвестровского сборника).
2 vols. 35cm. fascimile. Мова--R. Москва, 1985.

Славяно-русские рукописи ХІІ-XVII вв. Конюхова, Зльвира.
Московского Университета.
99с. 22см. Мова--R. Москва, 1964.

Славянская Хроника. Гельмольд, .
Изд-во АН СССР.
299с. 22см. Мова--U. Москва, 1963.

Славянская Хроника. Гельмольд, .
Изд-во АН СССР.
299с. 22см. Мова--U. Москва, 1963.

Українські грамоти XV ст. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
Наукова думка (Підготовка тексту, вступ. стаття і коментарі В.М.Русанівського).
162с. 22см. 2 примірники. ілюстрації. facsims. Мова--U. Київ, 1965.

Українські грамоти XV ст. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
Наукова думка (Підготовка тексту, вступ. стаття і коментарі В.М.Русанівського).
162с. 22см. 2 примірники. ілюстрації. facsims. Мова--U. Київ, 1965.

Устюжский летописньій свод: (Архангелогородский летописец). Акад.наук СССР.Инст.истории, .
АН СССР.
127с. 27см. Мова--R. Москва, 1950.

Устюжский летописньій свод: (Архангелогородский летописец). Акад.наук СССР.Инст.истории, .
АН СССР.
127с. 27см. Мова--R. Москва, 1950.

Хроніка землі Руської (Української): де описано всі міста, замки в провінціях, до них приналежних .... Мазурок, Осип, Перекладач.
(Краків, Друкарня Нуколая Лоба, Року Божого 1611. Переклад з польської мови)
43с. 28см. Мова--U. Едмонтон, 1969.

Предмет: LIUDKEVYCH, STANISLAV, 1879-1979
Творчість Станіслава Людкевича: Збірка статей.
Вищий державний музичний інститут ім. М.В. Лисенка.
107с. 21см. Мова--U. Львів, 1995.

Предмет: LOKHVYTSIA, NADDNIPRIANSHCHYNA
Лохвицька ратушна книга другої половини XVII ст.: збірник актових документів. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
Наукова думка (Ред. І.П.Ченіга Includes index).
218с. 23см. Мова--U. Київ, 1986.

Лохвицька ратушна книга другої половини XVII ст.: збірник актових документів. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
Наукова думка (Ред. І.П.Ченіга Includes index).
218с. 23см. Мова--U. Київ, 1986.

Предмет: LUHANS'K
Луганськ: фотоальбом.
Мистецтво.
95с. 16см. Мова--U. Київ, 1967.

Предмет: LVIV
300 років Львівського Університету. Лазаренко, Є.К.
Львівського Університету.
22см. Мова--U. Львів, 1961.
Також: Education.

L`viv: довідник.
Книжково-журнальне видавництво.
295с. 21см. Мова--U. Львів, 1955.

Історичні проходи по Львові. Видання Товариства Просвіта, ч.771. Крип'якевич, Іван (1886-1967).
Накладом Товариства Просвіта.
165с. 22см. Мова--U. Львів, 1932.
Також: History.

Гостинно просимо до Львова: путівник.
Каменяр.
148с. 15см. Мова--U. Львів, 1964.

До блакитних вершин. Кухар, Роман В.
Об'єднання Абсольвентів Української Академічної Гімназії у Львові.
146с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Лондон, 1981.
Також: Education.

Довідник львівської телефонної мережі: квартирні телефони.
Каменяр.
444с. 21см. Мова--U. Львів, 1968.

Предмет: MIIAKOVS'KYI, VOLODYMYR, 1888-1972
Володимир Міяковський. Онишкевич, Лариса.
УВАН (Shelved under: Антонович, Марко. "125 років Київської Української Акaдемічної традиції").
Стор.517-538. 23см. Мова--U. Нью Йорк, 1993.

Предмет: MUSIC
Краткий музьікальний словарь. Должанский, А.
Государственное музьікальное и-во.
511с. 15см. Мова--R. Ленинград, 1955.

Краткий музьікальний словарь. Должанский, А.
Государственное музьікальное и-во.
511с. 15см. Мова--R. Ленинград, 1955.

Материальі для истории старинной песенной литературьі в Подкарпатской Руси. С приложением зкскурса: "Карпатскорусский художник-писец Иоанн Югасе. Яворский, Ю.А.
Nakladem Sboru pro vyzkum Slovenska a Podkarpadske Rusi.
345с. 24см. Мова--U. Прага, 1934.

Материальі для истории старинной песенной литературьі в Подкарпатской Руси. С приложением зкскурса: "Карпатскорусский художник-писец Иоанн Югасе. Яворский, Ю.А.
Nakladem Sboru pro vyzkum Slovenska a Podkarpadske Rusi.
345с. 24см. Мова--U. Прага, 1934.

Проблеми музичної історіографії: З приводу появи книжки А.Рудницького "Українська музика". Гординська-Карановичта інші, Д.
(Ковалева, І. Лиська, З. Соневицький, І)
55с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Ню Йорк, 1965.

Проблеми музичної історіографії: З приводу появи книжки А.Рудницького "Українська музика". Гординська-Карановичта інші, Д.
(Ковалева, І. Лиська, З. Соневицький, І)
55с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Ню Йорк, 1965.

Top of page

BRAMA -- Gateway Ukraine
Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ)
63 Fourth Avenue · New York, NY 10003 · USA
(tel) 212-254-5130 · (fax) 212-254-5239

Після гасел написаних латинкою, йдуть гасла написаниі кирилицею. Щоби знайти автора, предмет, назву чи слово в назві, треба користуватися ключем FIND (Ctrl-F) у Netscape. Можна друкувати кирилицею, і хоч надруковане слово у віконці FIND буде зашифроване, Netscape знайде потрібні гасла. Можна також завантажити текст каталогу на особистий комп'ютер і послуговуватись будь якою редакційною програмою при шуканні за гаслами.

These pages use CP1251 Cyrillic fonts for Ukrainian. If none of this is legible to you please go to the catalog in English or download Cyrillic fonts and keyboards which are obtainable for free at this website.

НАЗАД до Каталогу: [ АВТОР ] [ НАЗВА ] [ ПРЕДМЕТ ]

Порядок каталогу на сторінці: ПРЕДМЕТИ.Ці сторінки влаштовує БРАМА
Авторське право (c) 1997-99 Наукове Товариство ім. Шевченка, всі права застережені

БРАМА -- УкраїНовини -- Громадська преса -- Календар --
Реклама на Брамі -- БРАМА пошук
Copyright © 1997-2011 BRAMA, Inc.tm, Inc. Всі права застережені.