Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ)
63 Fourth Avenue · New York, NY 10003 · USA
(tel) 212-254-5130 · (fax) 212-254-5239

Після гасел написаних латинкою, йдуть гасла написаниі кирилицею. Щоби знайти автора, предмет, назву чи слово в назві, треба користуватися ключем FIND (Ctrl-F) у Netscape. Можна друкувати кирилицею, і хоч надруковане слово у віконці FIND буде зашифроване, Netscape знайде потрібні гасла. Можна також завантажити текст каталогу на особистий комп'ютер і послуговуватись будь якою редакційною програмою при шуканні за гаслами.

These pages use CP1251 Cyrillic fonts for Ukrainian. If none of this is legible to you please go to the catalog in English or download Cyrillic fonts and keyboards which are obtainable for free at this website.

НАЗАД до Каталогу: [ АВТОР ] [ НАЗВА ] [ ПРЕДМЕТ ]

Порядок каталогу на сторінці: ПРЕДМЕТИ.

BRAMA -- Gateway Ukraine

Предмет: LANGUAGE
Лексикографічний бюлетень. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
АН УРСР (Відп.ред. В.С.Ільїн).
126с. 22см. Мова--U. Київ, 1963.

Лексикографія й лексикологія: зібрані статті. Горбач, Олекса.
(Shelved under: Горбач, Олекса "Зібрані статті" т.6)
1 т. 21см. Some article in German. Мова--U. Німеччина, 1992.

Лексикон латинсько-слов'янський 1718-1724. Максимович, Іван.
Фотопередрук і вступ О.Горбача (Shelved under: Ukr. Katolyts'kyi Universytet im. sv. Klymenta Papy. Bohoslovs'kyi fakul'tet. Pratsi, T.81).
42с. + 950с. 21см. facsimile. Мова--U. Рим, 1991.

Лексичний фонд літературної мови київського періоду Х-ХIV ст.. Ковалів, Пантелеймон.
НТШ.
2 т. 23см. т.2 - 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1962-1964.
Також: History - Kievan Rus'.

Лубенські говірки і діалектна суміжність: фонетичні риси протягом трьох століть. Варченко, І.О.
АН УРСР.
249с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1963.
Також: Poltava.

Матеріяли до української діялектології та фольклористики. Курило, О.
Історично-філологічний відділ Всеукраїнської Академії Наук.
135с. 28см. Мова--U. Київ, 1928.
Також: Ethnography.

Методика викладання української мови в початковій школі. Чуйко та інші, Г.А.
Радянська школа (Гавеля І.А).
310с. 23см. Мова--U. Київ, 1955.

Методика викладання української мови в початковій школі. Чуйко та інші, Г.А.
Радянська школа (Гавеля І.А).
310с. 23см. Мова--U. Київ, 1955.

Методологічні питання мовознавства. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
Наукова думка (Відп.ред. І.К.Білодід).
211с. 22см. Мова--U. Київ, 1966.

Методологічні питання мовознавства. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
Наукова думка (Відп.ред. І.К.Білодід).
211с. 22см. Мова--U. Київ, 1966.

Мова і процеси суспільного розвитку. Русанівський та інші, В.М, Редактор.
Наукова думка (Брахнов, В.М. Винник, В.О.).
208с. 21см. Мова--U. Київ, 1980.

Мова, національність, денаціоналізація: статті і фраґменти. Потебня, Олександер.
УВАН (Упорядкування і вступна стаття Юрія Шевельова).
155с. 24см. Мова--U. Нью Йорк, 1992.

Мовні контакти: Проблеми інтерлінгвістики. Жлуктенко, Ю.О.
Київського університету.
133с. 20см. 3 примірники. Мова--U. Київ, 1966.

Мовні особливості наддністрянського гнізда. Кисілевський, Кость.
(Відбитка із збірника присвяченого пам'яті З.Кузелі, Записки НТШ, т. CLXIX)
16с. 24см. Мова--U. Париж, 1961.

Мовознавство на Україні за п'ятдесят років. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
Наукова думка (Відп.ред. .А.Багмут).
453с. 22см. Мова--U. Київ, 1967.

Мовознавство на Україні за п'ятдесят років. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
Наукова думка (Відп.ред. .А.Багмут).
453с. 22см. Мова--U. Київ, 1967.

Модерна українська номенклятура неорганічної хемії: проєкт. Вільшенко, Андрій.
НТШ.
21с. 28см. Мова--U. Нью Йорк, 1962.

Морфологічна будова сучасної українськоїмови. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
Наукова думка.
207с. 22см. Мова--U. Київ, 1975.

Морфологічна будова сучасної українськоїмови. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
Наукова думка.
207с. 22см. Мова--U. Київ, 1975.

Навчання мови. Мововивчення та мовосприймання. Чопик, Богдан.
Український Вільний Університет.
97с. 22цм. Мова--U. Мюнхен-Солт Лейк Сит, 1993.

Навчання мови: фонетика. Чопик, Богдан.
45с. 22цм. Мова--U. Монхен-Солт Лейк Сит, 1993.

Наголос в українській літературній мові:посібник для учнів, студентів, педагогів... і всіх, хто вивчає живе слово. Ковалів, Пантелеймон (1898).
31с. 24см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1952.

Наголос у східно-слов'янських мовах початкової доби формування російської, української та білоруської націй. Веселовська, З.М.
Харківського університету.
161с. 21см. Мова--U. Харків, 1970.

Названия рек правобережной Украиньі: словообразование, зтимология. Зтническая интерпретация. Трубачев, О.Н.
Наука.
288с. 22см. Мова--R. Москва, 1968.

Назвознавчі праці: 1 книжкове видання з приводу століття народин, 1856- 1956. Назвознавство, ч.14. Франко, Іван (1856-1916).
Українська Вільна академія наук (Окрема відбитка із збірника "Франко і франкіяна на Заході").
79с. 25см. 2 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1957.

Назвознавчі праці: 1 книжкове видання з приводу століття народин, 1856- 1956. Назвознавство, ч.14. Франко, Іван (1856-1916).
Українська Вільна академія наук (Окрема відбитка із збірника "Франко і франкіяна на Заході").
79с. 25см. 2 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1957.

Найголовніші правила українського правопису.
Говерля (Передрук видання Української АН, 1925, Прага (ЧСР)).
16с. 19см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1965.

Найдавніший друкований чесько-український глосар з 1587 року. Горбач, Олекса.
(Відбитка з тижневика "Шлях Перемоги", ч.52 (567) від 27.12.1964)
14с. 17см. 2 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1965.

Нарис історії української мови. Акад.наук УРСР.Інст.Мови і літератури, .
АН УРСР (Ред. С.І.Маслов, Є.П.Кирилюк).
279с. 22см. Мова--U. Київ, 1945.

Нарис історії української мови. Акад.наук УРСР.Інст.Мови і літератури, .
АН УРСР (Ред. С.І.Маслов, Є.П.Кирилюк).
279с. 22см. Мова--U. Київ, 1945.

Нарис граматики старо-церковно-слов'янської мови. Рудницький, Ярослав.
УВУ.
142с. 30см. Мова--U. Мюнхен, 1947.

Нарис граматики староцерковно-словянської мови. Лев, Василь.
Каледж ім.св.Василія.
108с. 28см. 2 примірники. Мова--U. Стемфорд, 1956.

Нарис літературної історії української мови в XVII віці: з додатком словника книжної української мови за рукописом XVII віку. Житецький, П.
Укр.АН у Львові, Українське видавництво (Вступна стаття Л.А.Булаховського).
202с. 23см. 3 примірники. Мова--U. Львів, 1941.

Нарис словотворчої системи української актової мови XIV-XV ст. Гумецька, Л.Л.
АН УРСР.
297с. 23см. Мова--U. Київ, 1958.

Нарис сучасної української літературної мови. Shelved under: НТШ. Бібліотека українознавства, ч.3. Шевельов, Юрій.
Молоде Життя.
402с. 21см. Мова--U. Мюнхен, 1951.

Нарис сучасної української мови. НТШ. Бібліотека Українознавства, ч.3. Шевельов, Юрій.
Молоде Життя.
402с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1951.

Нарис української діялектології. Рудницький, Ярослав.
Українська Студентська Громада.
48с. 21см. Мова--U. Авґсбурґ, 1946.

Нариси з історії Української мови. Свєнціцький, Іларіон.
99с. 28см. Xerox copy. Includes bibliography. Мова--U. Львів, 1920.

Нариси з історії Української мови. Свєнціцький, Іларіон.
99с. 28см. Xerox copy. Includes bibliography. Мова--U. Львів, 1920.

Нариси з історії української мови. Грунський, Микола (1872-1951).
Українське видавництво.
354с. 2 примірники. Мова--U. Львів, 1941.

Нариси з історичної морфології української мови. Самійленко, С.П.
Радянська школа.
233с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1964.

Нариси з діалектного словотвору в ареальному аспекті. Закревська, Я.В.
Наукова думка.
161с. 22см. Мова--U. Київ, 1976.

Нариси з діалектології української мови. Жилко, Ф.Т.
Радянська школа (Видання друге).
306с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Київ, 1966.

Нариси з діалектології української мови:посібник для факультетів мови й літератури педагогічних інститутів. Жилко, Ф.Т.
Радянська школа.
314с. 23см. Мова--U. Київ, 1955.

Нариси з загальної стилістики сучасної української мови. Чередниченко, Іван.
Радянська школа.
494с. 22см. ілюстрації. Мова--U. Київ, 1962.

Нариси з загальної стилістики сучасної української мови. Чередниченко, Іван.
Радянська школа.
494с. 22см. ілюстрації. Мова--U. Київ, 1962.

Нариси з загального мовознавства. Булаховський, Л.А.
Радянська Школа.
248с. 23см. Мова--U. Київ, 1955.

Нариси з загального мовознавства. Булаховський, Л.А.
Радянська Школа.
248с. 23см. Мова--U. Київ, 1955.

Нариси з української історичної граматики. Медведєв, Ф.П.
Вид-во Харківського Університету.
246с. 22см. Мова--U. Харків, 1964.

Нариси з української історичної граматики. Медведєв, Ф.П.
Вид-во Харківського Університету.
246с. 22см. Мова--U. Харків, 1964.

Настільні мовні ігри. Гамалій, А.Т.
Радянська школа.
150с. 17см. Мова--U. Київ, 1969.

Настільні мовні ігри. Гамалій, А.Т.
Радянська школа.
150с. 17см. Мова--U. Київ, 1969.

Наукові записки. Т.3. Акад.наук УРСР.Інст.Мови і літератури, .
АН УРСР (Відп.ред. Ю.Яновський, І.Кочерга).
144с. 22см. Мова--U.

Наукові записки. Т.3. Акад.наук УРСР.Інст.Мови і літератури, .
АН УРСР (Відп.ред. Ю.Яновський, І.Кочерга).
144с. 22см. Мова--U.

Науковий стиль сучасної української літературної мови. Коваль, А.П.
Київського Університету.
304с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1970.

Начерк граматики української мови. Лазарук, Ярослав.
Накладом автора.
63с. 16см. poor condition. Мова--U. Броди, 1936.

Наші назви для днів тижня та для місяців. Горбач, Олекса.
(Відбитка з "Християнського Голосу", р.ХІІ, ч.20-23, 1960)
14с. 18см. Мова--U. Мюнхен, 1960.

Наша газетна мова. Гладкий, Микола.
державне Видавництво України (Shelved under: Український Вільний Університет. Філософічний Факультет. Українські граматики, випуск 9).
174с. 22см. Мова--U. Київ, 1928.
Також: Journalism.

Наша літературна мова: як писати й говорити по-літературному: мовні нариси. Огієнко, Іван (1882).
Наша культура.
424с. 20см. 3 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1958.

Недостачі української письменницької мови з граматичним додатком. Николишин, Дмитро.
Накладом "Учительської Громади".
146с. 16цм. Мова--U. Коломия, 1923.

Нормативна українська граматика. Славутич, Яр.
Славута.
296с. 28см.. Мова--U-E. Едмонтон, 1987.

Норми української літературної мови. Синявський, Олекса.
Укр.Акад.наук, Львів, Українське Видавництво (Передмова Василя Сімовича).
363с. 23см. Мова--U. Львів, 1941.

Норми української літературної мови. Синявський, Олекса.
Життя і слово.
363с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Стейт Каледж, 1967.

Образование язьіка восточньіх славян. Филин, Федот.
Издательство Академии наук СССР.
293с. 22см. Мова--U. Ленинград, 1962.

Образование язьіка восточньіх славян. Филин, Федот.
Издательство Академии наук СССР.
293с. 22см. Мова--U. Ленинград, 1962.

Общеславянский лингвистический атлас. Акад.Наук СССР.Инст.Русского Язьіка, .
Наука (Ред. Р..Аванесов).
171с. 22см. Мова--R. Москва, 1965.

Общеславянский лингвистический атлас. Акад.Наук СССР.Инст.Русского Язьіка, .
Наука (Ред. Р..Аванесов).
171с. 22см. Мова--R. Москва, 1965.

Основи формування української мови в порівнянні з іншими східньослов'янськими мовами. НТШ, Записки, збірник Філологічної секції, т.29. Ковалів, Пантелеймон (1898).
НТШ.
240с. 25см. Мова--U. Нью Йорк, 1958.

Основні етапи розвитку української мови. Москаленко, А.А.
Київського Університету.
104с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1964.

Основні лінії розвитку складнопідрядних речень у слов'янських мовах. Мельничук, О.С.
АН УРСР.
64с. 20см. Мова--U. Київ, 1963.

Очерки по морфологии русского глагола. Обнорский, С.П.
АН СССР.
250с. 26см. Мова--U. Москва, 1953.

Очерки русской стилистики. Хавин, П.Я.
Ленинградского Университета.
157с. 22см. Мова--R. Ленинград, 1964.

Паки й паки: Про нашу літературну мову. Левицький, Модест.
Наша Воля.
67с. 17см. 2 примірники. Мова--U. Відень-Київ, 1920.

Палеографія українського скоропису другої половини XVII ст.: на матеріалах Лівобережної України. Панашенко, В.В.
Наукова думка.
111с. 27см. Мова--U. Київ, 1974.

Пам'ятки українського письменства, т.1, 1926. АН УРСР.Археогр.Комісія, .
Very poor condition. Мова--U. Київ, .

Памво Беринда як етимолог. Горбач, Олекса.
21с. 24см. 2 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1956.

Перегляд головних зразків відмін і речень української мови. Грицак, Євген (1890-1944).
Українське видавництво.
32с. 24см. poor condition. Мова--U. Краків, 1944.

Перший етимологічний словник українськоїмови. Другий зошит етимологічного словника укр.мови. Третій зошит етимологічного словника укр.мови. Горбач, Олекса.
(Відбитка з журналу "Сучасність", ч.11, 1962, ч.4(40), 1964, ч.9, 1964)
3 зошити. 23см. 2 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1962.

Питання історії української мови. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
Наукова думка.
194с. 22см. Мова--U. Київ, 1970.

Питання історії української мови. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
Наукова думка.
194с. 22см. Мова--U. Київ, 1970.

Питання історії української мови. Гринчишин та інші, Д.Г, Редактор.
Наукова думка (Гумецька, Л.Л. Карпова, В.Л. Полюга, Л.М).
194с. 22см. Мова--U. Київ, 1970.

Питання граматики і лексикології української мови. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
АН УРСР (Відповідальний редактор В.Т.Коломієць).
108с. 22см. Мова--U. Київ, 1963.

Питання граматики і лексикології української мови. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
АН УРСР (Відповідальний редактор В.Т.Коломієць).
108с. 22см. Мова--U. Київ, 1963.

Питання експериментальної фонетики. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
АН УРСР (Відп.ред. Л.А.Близниченко).
109с. 20см. Мова--U. Київ, 1963.

Питання мовної культури. Ч.1,2; 1967-68. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
Наукова думка (Відп.ред. А.Багмут, М.А.Жовтобрюх).
2 т. 20см. Мова--U. Київ, .

Питання ономастики. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
Наукова думка (Відп.ред. К.К.Цілуйко).
308с. 23см. Мова--U. Київ, 1965.

Питання походження української мови. Булаховський, Л.А.
Акад.наук Укр.РСР.
219с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1956.

Питання структурної лексикології. Перебийніс та інші, В.С.
Наукова думка (Муравицька, М.П).
241с. 20см. Мова--U. Київ, 1970.

Питання українського мовознавства.
Львівського Університету.
99с. 26см. Мова--U. Львів, 1956.

Питання фоностилістики. Шиприкевич, В.В.
Київського Університету.
87с. 20см. Мова--U. Київ, 1972.

Плян навчання української мови. Грималяк, О.В.
9с. 28см. Мова--U. Філядельфія, 1956.

Полтавські говори. Ващенко, В.С.
Харківського університету.
537с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Харків, 1957.
Також: Poltava region.

Полтавсько Київський діалект-основа української національної мови. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
АН УРСР.
223с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1954.

Польоністика. Русистика. Новогрецистика.Гунґаристика. Ономастика. Горбач, Олекса.
(Shelved under: Горбач, Олекса "Зібрані статті" т.7)
1 т. 21см. Some articles in German. Мова--U. Німеччина, 1992.

Порадник української мови. Синявський, О.
Говерля.
150с. 18см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, .

Посібник для занять з української мови у9-11 класах. Левченко та інші, С.П.
Радянська школа (Павлович, М.В. Удод, Т.Є).
291с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1961.

Правопорушницькі східньо-українські арґотизми в дотичних словниках і в літературі перед 1-ою Світовою війною. Горбач, Олекса.
(Відбитка з "Наукового Збірника", т.8, УВУ, 1973)
14-20с. 23см. Мова--U. Париж, 1973.

Практикум з української мови. Цупрун, Л.Д.
Радянська школа.
104с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1968.

Практикум з української мови: фонетика, орфоепія, графіка, орфографія. Блик, О.П.
Вища школа.
127с. 23см. Мова--U. Київ, 1970.

Практична стилістика сучасної української мови. Коваль, А.П.
Київського Університету.
120с. 23см. 3 примірники. Мова--U. Київ, 1960.

Практична стилістика сучасної української мови. Коваль, А.П.
Київського Університету.
397с. 22см. Мова--U. Київ, 1967.

Прийменник. Колодяжний, А.С.
Харківського університету.
164с. 22цм. Мова--U. Харків, 1960.

Примітивний словотвір. Студії до української граматики, книга 6. Смаль-Стоцький, Роман.
Видають: Іван Огієнко та Роман Смаль-Стоцький (Видано за допомогою Міністерства В.Р. і П.О).
200с. 26цм. Мова--U. Варшава, 1929.

Про культуру мови. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
Наукова думка (Відп.ред. І.К.Білодід).
279с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1964.

Про культуру української мови. Коваль, А.П.
Київського Університету.
40с. 22см. Мова--U. Київ, 1961.

Про походження та розвиток мов або як і коли народи навчились розмовлятикожний своєю мовою. Рубакін, Н.
Голос правди.
48с. 20см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, .

Про український правопис і проблеми мови: Збірник доповідей мовної секції 16-ої Річної Конференції Української Проблематики. Онишкевич та інші, Лариса М.Л.З..
НТШ і Конференція Укр. Проблематики в Іллінойському Ун-ті (Урбана-Шамп (Ася Гумецька, Андрій Даниленко, Марія Зубрицька, Дмитро Штогрин).
223с. 22см. Мова--U. Нью Йорк-Львів, 1997.

Про українську мову і українську школу. Грушевський, Михайло (1866-1934).
Відродження.
35с. 22см. xerox copy. Мова--U. Київ, 1913.
Також: Education.

Проблема словосполучень. Ковалів, Пантелеймон (1898).
НТШ.
29с. 23см. Мова--U. Нью Йорк, .

Происхождение русского, украинского и белорусского язьіков: историческо-диалектологический очерк. Филин, Федот.
Наука (Includes bibliographical references).
655с. 22см. Мова--R. Ленинград, 1972.

Происхождение русского, украинского и белорусского язьіков: историческо-диалектологический очерк. Филин, Федот.
Наука (Includes bibliographical references).
655с. 22см. Мова--R. Ленинград, 1972.

Проти націоналістичних фальсифікацій розвитку української мови. Тарасюк, М.М.
Наукова думка.
58с. 17см. Мова--U. Київ, 1973.

Психо-лингвистика. Леонтьев, А.А.
Наука.
115с. 20см. Мова--R. Ленинград, 1967.

Рідне писання: Український правопис і основи літературної мови. Огієнко, Іван.
145с. 15см. 2 примірники. Мова--U. Жовква, 1933.

Различия между закономерностями развитияславянских литературньіх язьіковв донациональную и национальную зпохи. V Международньій Сьезд Славистов. Виноградов, В.В.
АН СССР.
33с. 20см. Мова--R. Москва, 1963.

Рима: ритмічні засоби українського вірша. Ковалевський, Володимир.
Радянський письменник.
285с. 21см. Мова--U. Київ, 1965.

Руска правопись зі словарцем. Смаль-Стоцький та інші, Степан.
Канадийського Фармер, Накладом Руської Книгарні (Федір Гартнер, 3 видання).
152с. 22цм. 2 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1918.

Русские народньіе говорьі. Иванов, В.В.
Госуд.учебно-педагогическое издательство.
78с. 20см. Мова--R. Москва, 1956.

Секрети української мови: Науково-популярна розвідка з додатком словничків репресованої та занедбаної української лексики. Караванський, Святослав.
Кобза.
151с. 28см. Мова--U. Київ, 1994.

Семінар для "Избранньіх" з приводу "Першого Русинського язьікового конґреса" у Бардіївських купелях. Мушинка, Микола.
Союз Русинів-Українців ЧСФР (Додаток до газети "Нове життя", ч.49, 1992 р.).
24с. 20см. Мова--U. Пряшів, 1992.

Семантична інтерференція мов. Семчинський, С.В.
Вища школа.
255с. 21см. Мова--U. Київ, 1974.

Синтаксис віршової мови: на матеріалі української радянської поезії. Єрмоленко, С.Я.
Наукова Думка.
92с. 20см. Мова--U. Київ, 1969.

Синтаксис знахідного відмінка в сучаснійукраїнській літературній мові. Вихованець, І.Р.
Наукова думка.
117с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1971.

Система афіксального словотворення сучасної української мови. Клименко, Н.Ф.
Наукова Думка.
186с. 20см. Мова--U. Київ, 1973.

Система словозміни в українській мові: на матеріалах пам'яток XVI ст. Керницький, І.
Наукова думка.
288с. 22см, 2 примірники. Мова--U. Київ, 1967.

Системи фонем СУЛМ та деякі проблеми з фонології. Чопик, Д.Б.
УВУ.
148с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1976.

Складні випадки українського слововживання. Чак, Є.Д.
Радянська школа (Відповідальний редактор М.А.Жовтобрюх).
218с. 21см. Мова--U. Київ, 1969.

Славянская филология: сборник статей 1. International Congress of Slavists, .
АН СССР.
374с. 23см. Мова--R. Москва, 1958.

Славянские заимствования в албанском язьіке. Деснитская, А.В.
30с. 20см.
АН СССР. Мова--R. Москва, 1963.

Славянское язьікознание: указатель литературьі, изданной в СССР с 1966 по 197Ог., с дополнениями за предьідущие годьі.
Наука.
466с. 27см.. Мова--R. Москва, 1973.

Славянское язьікознание: указатель литературьі, изданной в СССР с 1966 по 197Ог., с дополнениями за предьідущие годьі.
Наука.
466с. 27см.. Мова--R. Москва, 1973.

Слов'янські фонеми: походження і історичний розвиток. Ковалів, Пантелеймон.
НТШ.
256с. 23см. Мова--U. Нью Йорк, 1965.

Слов'янські фонеми: походження і історичний розвиток. Ковалів, Пантелеймон.
НТШ.
256с. 23см. Мова--U. Нью Йорк, 1965.

Слов'янська частина оксфордського гептаглота: українсько-латинський словник першої половини 17-го сторіччя. Праці Інституту Сло'янознавства УВАН, ч.25. Свобода, В.
Накладом Українського Народного дому, Торонто.
63с. 21см. Мова--U. Вінніпеґ, 1956.

Словник місцевих слів у літературній мові не вживаних. Огієнко, Іван.
ОО Василіян.
154с. 17см. Мова--U. Жовква, 1934.

Словник поліських говорів. Лисенко, П.С.
Наукова думка.
260с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1974.
Також: Polissia.

Словник поліських говорів. Лисенко, П.С.
Наукова думка.
260с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1974.
Також: Polissia.

Словник синонімів української мови. Багмет, Андрій.
(Редактор Лужницький Григор і Рудницький Леонід)
т.1. 165с. 24cм. 2 примірники. Мова--U. Ню Йорк, 1982.

Словник синонімів української мови. Багмет, Андрій.
(Редактор Лужницький Григор і Рудницький Леонід)
т.1. 165с. 24cм. 2 примірники. Мова--U. Ню Йорк, 1982.

Словник слів, у літературній мові не вживаних. Огієнко, Іван.
Науково-дослідче товариство української термінології.
154с. 17см. Мова--U. Нью Йорк, 1973.

Словосполучення в сучасній українській літературній мові. Удовиченко, Г.М.
Наукова думка.
226с. 20см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1968.

Словотворення та вивчення його в школі. Плющ, Марія.
Радянська школа.
130с. 21см. Мова--U. Київ, 1969.

Словотворення та вивчення його в школі. Плющ, Марія.
Радянська школа.
130с. 21см. Мова--U. Київ, 1969.

Словотворчі типи гідронімів басейну нижньої Десни. Корепанова, Алла.
Наукова думка.
97с. 20см. Мова--U. Київ, 1969.

Словотворчі типи гідронімів басейну нижньої Десни. Корепанова, Алла.
Наукова думка.
97с. 20см. Мова--U. Київ, 1969.

Співвідношення стилів української літературної мови в порівнянні зіншими східнослов"янськими.... Білодід та інші, І.К.
Акад.наук УРСР (Їжакевич Г.П, Франко З.Т).
40с. 20см. Мова--U. Київ, 1963.

Співвідношення стилів української літературної мови в порівнянні зіншими східнослов"янськими.... Білодід та інші, І.К.
Акад.наук УРСР (Їжакевич Г.П, Франко З.Т).
40с. 20см. Мова--U. Київ, 1963.

Старо-церковно-слов'янська мова. Рудницький, Я.Б.
(Відбитка з "Логосу", т.ІІІ, ч.2 і 3)
15с. 25см. Мова--U. Йорктон, 1952.

Старославянский язьік. Горшков, Александр.
Вьісшая школа.
293с. 23см. Мова--R. Москва, 1963.

Старославянский язьік. Горшков, Александр.
Вьісшая школа.
293с. 23см. Мова--R. Москва, 1963.

Старославянский язьік. Хабургаев, Г.А.
Просвещение.
431с. 22см. Мова--R. Москва, 1974.

Старославянский язьік. Хабургаев, Г.А.
Просвещение.
431с. 22см. Мова--R. Москва, 1974.

Старославянский язьік. Кривчик та інші, В.Ф.
Вьішзйшая школа (Можейко, Н.С. Издание второе, дополненное).
302с. 22см. 2 примірники. Мова--R. Минск, 1974.

Старославянский язьік. Кривчик та інші, В.Ф.
Вьішзйшая школа (Можейко, Н.С. Издание второе, дополненное).
302с. 22см. 2 примірники. Мова--R. Минск, 1974.

Старославянский язьік. Никифоров, Степан (1891).
Учебно-педагогическое.
110с. 23см. Мова--R. Москва, 1952.

Старослов'янська мова. Майборода, А.В.
Вища школа.
293с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1975.

Старослов'янська мова. Майборода, А.В.
Вища школа.
293с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1975.

Староукраїнська лексикографія в її зв'язках з російською та білоруською. Німчук, В.В.
АН УРСР.
303с. 23см. Мова--U. Київ, 1980.

Староцерковнослов'янська мова і церковнослов'янський переклад св.Письма. Горбач, Олекса.
(21см)
Мова--U. 1972, .

Староцерковнослов'янська мова і церковнослов'янський переклад св.Письма. Горбач, Олекса.
(21см)
Мова--U. 1972, .

Стилістичні явища в українській мові. Ващенко, В.С.
Харківського університету.
226с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Харків, 1958.

Сто тридцать равноправньіх: о язьіках народов СССР. Исаев, М.И.
Наука.
187с. 20см. Мова--R. Москва, 1970.

Сто тридцать равноправньіх: о язьіках народов СССР. Исаев, М.И.
Наука.
187с. 20см. Мова--R. Москва, 1970.

Структура і розвиток слов'янських мов. Питання мовознавства.
Наукова думка.
183с. 22см. Мова--U. Київ, 1967.

Структура мифологических текстов "Ригведьі" (ведийская космогония). Огибенин, Б.Л.
Наука (Summary in english).
113с. 22см. Мова--R. Москва, 1968.

Структура українського дієслова. Русанівський, В.М.
Наукова думка.
313с. 21см. Мова--U. Київ, 1971.

Сучасна українська літературна мова. Івченко, Макар, Макар.
Київського Університету.
503с. 23см. 3 примірники. Мова--U. Київ, 1965.

Сучасна українська літературна мова. Івченко, Макар, Макар.
Київського Університету.
591с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1962.

Сучасна українська літературна мова. Огієнко, Іван.
67с. 17см. Мова--U. Жовква, 1935.

Сучасна українська літературна мова: курс української мови. Шевельов, Юрій.
УВУ. Інститут заочного навчання (Машинопис).
2-10 зшитків. 29см. 3 примірники. poor condition. Мова--U.

Термін і художнє слово: Термінологічна лексика в мові сучасної української поезії. Карпова, В.Л.
Наукова думка.
127с. 20см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1967.

Типология структур слога в славянских язьіках. Лекомцева, Маргарита.
Наука.
224с. 20см. Мова--R. Москва, 1968.

Тишівська Александрія з початку XVIII в. Панькевич, Іван.
(Відбитка із "Наукового Зборника" товариства "Просвіта" в Ужгороді за1922 рік)
108с. 24см. Мова--U. Ужгород, 1922.

Уваги до вияснення процесу ікавізму в українських південно-карпатських говорах. Панькевич, Іван.
УВУ в Празі (Відбитка з "Наукового Збірника" т.ІІІ УВУ в Празі).
293-308с. 24см. Мова--U. Прага, 1942.
Також: Carpathian Mountains.

Уваги до сучасної української літературної мови. Курило, Олена (1890).
Українське видавництво.
199с. 22см. Мова--U. Краків, 1942.

Українські глоси в поліглотних словникахА.Калепіна і Г.Меґісера (1603). Горбач, Олекса.
(Відбитка з "Наукових Записок" УВУ, ч.4-5, 1962)
152-157с. 24см. Мова--U. Мюнхен, 1962.

Українські говори Підкарпатської Руси і сумежних областей. Панькевич, Іван.
Nakladem Sboru pro vyzkum Slovenska a Podkarpatske Rusi v komisi nakla.
545с. 24см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Прага, 1938.

Українські граматики. Вип. 4-10, 1985 - 1993. Український Вільний Університет, .
(Редагує Олекса Горбач)
Фотопередрук. Мова--U. Мюнхен, .

Українські письменники про літературну мову.
Радянська школа.
462с. 22см. Мова--U. Київ, 1961.

Українські фраземи й особливості їх творення. Демський, Мар'ян.
Просвіта.
60с. 20см. Мова--q. Львів, 1994.

Українська граматика. Стоцкий та інші, .
Канадийського Фармера (Ґартнер).
238с. 23см. Мова--U. Вінніпеґ, 1919.

Українська граматика: Основи вкраїнського правопису. Огієнко, Іван.
(Друге незмінене видання)
47с. 19см., 2 примірники. Мова--U. Київ-Львів-Відень, 1921.

Українська лінгвістична географія.
Наукова думка.
151с. 22см. Мова--U. Київ, 1966.

Українська літературна вимова і правопис. Ковалів, П.
37с. 30см. very poor condition. Мова--U. Мюнхен, 1946.

Українська літературна мова. Огієнко, Іван (1882).
The Gospel Press (Том 1: Граматичні основи літературної мови).
Т.1. 347с. 22см. Мова--U. Саскатун, 1951.

Українська літературна мова XVI-го ст. іУкраїнський Крехівський Апостол:літературно-лінгвістична монографія. Студії до української граматики, книги VII-VIII. Огієнко, Іван (1882).
Синодальна, Видано за допомогою Міністерства ВР і ПО.
2 т. в 1 кн. 26см. Мова--U. Варшава, 1930.

Українська літературна мова й правопис: Найголовніщі правила Українського Правопису, ухвалені Спільним Зібранням Академії 1919-1920 р.. Бібліотека "Українського Слова", ч.7.
Накладом "Українського Слова".
52с. 16см. poor condition. Мова--U. Берлін, 1922.

Українська мова. Ковалів, Пантелеймон.
НТШ.
218с. 23см. Мова--U. Нью Йорк, 1966.

Українська мова. Ващенко, В.С.
Харківського університету.
348с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Харків, 1961.

Українська мова в Совєтській Україні. Смаль-Стоцький, Роман.
(Shelved under: Український Науковий Інститут, Варшава. Праці, т.34, 1936)
270с. poor condition. Мова--U. Варшава, 1936.
Також: Ukrainian Russian Relations.

Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941): стан і статус. Бібліотека прологу і сучасности, ч.173. Шевельов, Юрій.
Сучасність.
294с. 19см. 2 примірники. Мова--U.

Українська мова в совєтській Україні. Shelved under: НТШ. Бібліотека українознавства, ч.28. Смаль-Стоцький, Роман.
НТШ (Друге поширене видання).
318с. 23см. Мова--U. Нью Йорк-Торонто-Сид, 1969.

Українська мова та її становище серед інших слов'янських мов. Ковалів, Пантелеймон (1898).
Рідна школа.
46с. 21см.. Мова--U. Вінніпеґ, 1954.

Українська мова. Фонеміка. Морфонеміка. Чопик, Богдан.
Видання автора.
185с. 28см. 2 примірники. Мова--U-E. Солт Лейк Ситі, 1994.

Українська мова: Граматика української літературної мови. Трух, О.А.
ОО Василіян.
127с. 24см. 2 примірники. Мова--U. Мондер, 1947.

Українська мова: Граматичні й правописнівправи для третього року навчання української мови. Романенчук, Богдан.
Шкільна рада.
93с. 24см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1953.

Українська мова: На основі викладу "Описова граматика української мови". Кисілевський, Кость.
112с. 30см. 2 примірники + 1 xerox copy. Мова--U. Мюнхен, 1948.

Українська мова: Синтаксис. Медушевський та інші, А.П.
Радянська школа (Тищенко, М.К).
Ч.2. 188с. 21см. Мова--U. Київ, 1960.

Українська пунктуація. Розділові знаки. Булаховський, Л.А.
АН УРСР.
63с. 23цм. Poor condition. Мова--U. Уфа, 1943.

Українське і слов'янське мовознавство: Збірник праць. Дзендзелівський, Йосип.
НТШ (Shelved under: Наук.Тов.ім.Шевченка. Українознавча Бібліотека НТШ. Т.6).
519с. 25см. Мова--U. Львів, 1996.

Українське мовознавство в останній добі. Кисілевський, Кость.
Український Католицький Університет ім. св.Климента Папи.
193с. 24см. Мова--U. Рим, 1973.

Український архів. т.1, 1929. АН УРСР.Археогр.Комісія, .
Мова--U. Київ, .

Український археографічний збірник, т.1, 1926. АН УРСР.Археогр.Комісія, .
Very poor condition. Мова--U. Київ, .

Український діалектний простір при єдиному горизонті дослідження. Григорчук, Лідія.
На правах рукопису (Передано Мирославі Знаєнко за наказом Голови Видавничої Комісії п. Лариси Онишкевич 11.21.1997).
366 машинописних сторінок + карти. Мова--U. Львів, 1996.

Український літературний наголос: мовознавча монографія. Огієнко, Іван (1882).
Наша Культура.
304с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1952.

Український наголос як функційна проблема. Рудницький, Ярослав.
(Відбитка з Наукового Збірника УВУ в Празі. Другий наклад)
16с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Прага, 1942.

Український шкільний правопис.
УККА.
60с. 23см. Мова--U. Нью Йорк-Торонто, 1964.
Також: Education.

Українсько-англійські міжмовні відносини: українська мова у США і Канаді. Жлуктенко, Ю.О.
Київського університету.
166с. 22см. Мова--U. Київ, 1964.

Українсько-західнослов'янські лексичні паралелі. Дзендзелівський, І.О.
Наукова Думка.
210с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Київ, 1969.

Українсько-румунський список рослин з початку 18 в. Горбач, Олекса.
(Відбитка з "Наукових Записок" УВУ, ч.4-5, 1962)
16с. 24см. Мова--U. Мюнхен, 1962.

Філологічний збірник. Акад.наук УРСР.Комітет Славістів, .
АН УРСР (Відп.ред. І.К.Білодід).
344с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1958.

Сучасна українська літературна мова. Івченко, Макар, Макар.
Київського Університету.
503с. 23см. 3 примірники. Мова--U. Київ, 1965.

Сучасна українська літературна мова. Івченко, Макар, Макар.
Київського Університету.
591с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1962.

Термін і художнє слово: Термінологічна лексика в мові сучасної української поезії. Карпова, В.Л.
Наукова думка.
127с. 20см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1967.

Типология структур слога в славянских язьіках. Лекомцева, Маргарита.
Наука.
224с. 20см. Мова--R. Москва, 1968.

Тюркизмьі в восточно-славянских язьіках. Акад.наук СССР.Инст.язьікознания, .
Наука (Ответ. ред. Н.А.Баскаков).
300с. 20см. Мова--R. Москва, 1974.

Тюркизмьі в восточно-славянских язьіках. Акад.наук СССР.Инст.язьікознания, .
Наука (Ответ. ред. Н.А.Баскаков).
300с. 20см. Мова--R. Москва, 1974.

Уваги до сучасної української літературної мови. Курило, Олена (1890).
Українське видавництво.
199с. 22см. Мова--U. Краків, 1942.

Уводини до мовознавства: конспект. Чапленко, Василь.
Накладом Об'єднання укр.педагогів Канади.
56с. 23см. ілюстрації. Мова--U. Торонто, 1963.

Уводини до мовознавства: конспект. Чапленко, Василь.
Накладом Об'єднання укр.педагогів Канади.
56с. 23см. ілюстрації. Мова--U. Торонто, 1963.

Українські глоси в поліглотних словникахА.Калепіна і Г.Меґісера (1603). Горбач, Олекса.
(Відбитка з "Наукових Записок" УВУ, ч.4-5, 1962)
152-157с. 24см. Мова--U. Мюнхен, 1962.

Українська діалектна морфологія. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
Наукова думка (Відп.ред. Ф.Т.Жилко).
199с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1969.

Українська діалектна морфологія. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
Наукова думка (Відп.ред. Ф.Т.Жилко).
199с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1969.

Українська діалектологія і ономастика: збірник статей, т.1. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
Наукова думка (Голова ред.кол. К.К.Цілуйко).
226с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Київ, 1964.

Українська діалектологія і ономастика: збірник статей, т.1. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
Наукова думка (Голова ред.кол. К.К.Цілуйко).
226с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Київ, 1964.

Українська літературна мова. Огієнко, Іван (1882).
The Gospel Press (Том 1: Граматичні основи літературної мови).
Т.1. 347с. 22см. Мова--U. Саскатун, 1951.

Українська літературна мова XVI-го ст. іУкраїнський Крехівський Апостол:літературно-лінгвістична монографія. Студії до української граматики, книги VII-VIII. Огієнко, Іван (1882).
Синодальна, Видано за допомогою Міністерства ВР і ПО.
2 т. в 1 кн. 26см. Мова--U. Варшава, 1930.

Українська літературна мова, її виникнення й розвиток. Чапленко, Василь.
Український технічний інститут.
228с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1955.

Українська літературна мова, її виникнення й розвиток. Чапленко, Василь.
Український технічний інститут.
228с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1955.

Українська літературна мова, її виникнення й розвиток. Чапленко, Василь.
153с. 22см. Мова--U. Нью Йорк, 1962.

Українська літературна мова, її виникнення й розвиток. Чапленко, Василь.
153с. 22см. Мова--U. Нью Йорк, 1962.

Українська мова. Ковалів, Пантелеймон.
НТШ.
218с. 23см. Мова--U. Нью Йорк, 1966.

Українська мова в совєтській Україні. Shelved under: НТШ. Бібліотека українознавства, ч.28. Смаль-Стоцький, Роман.
НТШ (Друге поширене видання).
318с. 23см. Мова--U. Нью Йорк-Торонто-Сид, 1969.

Українська мова та її становище серед інших слов'янських мов. Ковалів, Пантелеймон (1898).
Рідна школа.
46с. 21см.. Мова--U. Вінніпеґ, 1954.

Українська мова: Початковий курс для англомовних кляс. Чорній, Степан.
Шкільна Рада, УККА.
63с. 25см. Мова--U. Нью Йорк, 1971.

Українська мова: Початковий курс для англомовних кляс. Чорній, Степан.
Шкільна Рада, УККА.
63с. 25см. Мова--U. Нью Йорк, 1971.

Українське мовознавство в останній добі. Кисілевський, Кость.
Український Католицький Університет ім. св.Климента Папи.
193с. 24см. Мова--U. Рим, 1973.

Український архів. т.1, 1929. АН УРСР.Археогр.Комісія, .
Мова--U. Київ, .

Український археографічний збірник, т.1, 1926. АН УРСР.Археогр.Комісія, .
Very poor condition. Мова--U. Київ, .

Український літературний наголос: мовознавча монографія. Огієнко, Іван (1882).
Наша Культура.
304с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1952.

Українсько-західнослов'янські лексичні паралелі. Дзендзелівський, І.О.
Наукова Думка.
210с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Київ, 1969.

Українсько-румунський список рослин з початку 18 в. Горбач, Олекса.
(Відбитка з "Наукових Записок" УВУ, ч.4-5, 1962)
16с. 24см. Мова--U. Мюнхен, 1962.

Філологічний збірник. Акад.наук УРСР.Комітет Славістів, .
АН УРСР (Відп.ред. І.К.Білодід).
344с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1958.

Хрестоматія церковно-словєнская и древно-руская вь пользу учениковь вьішшои гумназіи вь цьс.кор. австрійской дєржавь. Головацький, Яків.
358с. 25см. poor condition. Мова--U. Відень, 1854.

Чистота і правильність української літературної мови. Ковалів, Пантелеймон (1898).
Рідне слово.
34с. 21см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Мюнхен, 1946.

Явище субстантивації в українській мові:субстантивація прикметників. Гринчишин, Дмитро.
Наукова думка (Академія наук УРСР. Інститут суспільних наук).
109с. 20см. Мова--U. Київ, 1965.

Язьік и стиль. Дегтерева, Т.А, Редактор.
Мьісль.
237с. 21см. Мова--R. Москва, 1965.

Язьік как общественное явление. Галкина-Федорук, Е.М.
Госуд. Учебно-Педагогическое издат-во Министерства Просвещения РСФСР.
44с. 20см. Мова--R. Москва, 1954.

Язьіки народов СССР: иберийско-кавказских язьіки. Акад.наук СССР.Инст.язьікознания, .
Наука (Глав. ред. В.В.Виноградов).
Т.4 711с. 27см. Мова--R. Москва, 1967.

Фонологічні особливості української мовив порівнянні з іншими слов'янськими: 5 міжнародний з'їзд славістів (Софія, вересень 1963 р.). Жилко, Ф.Т.
АН УРСР.
35с. 20см. Мова--U. Київ, 1963.

Top of page

BRAMA -- Gateway Ukraine
Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ)
63 Fourth Avenue · New York, NY 10003 · USA
(tel) 212-254-5130 · (fax) 212-254-5239

Після гасел написаних латинкою, йдуть гасла написаниі кирилицею. Щоби знайти автора, предмет, назву чи слово в назві, треба користуватися ключем FIND (Ctrl-F) у Netscape. Можна друкувати кирилицею, і хоч надруковане слово у віконці FIND буде зашифроване, Netscape знайде потрібні гасла. Можна також завантажити текст каталогу на особистий комп'ютер і послуговуватись будь якою редакційною програмою при шуканні за гаслами.

These pages use CP1251 Cyrillic fonts for Ukrainian. If none of this is legible to you please go to the catalog in English or download Cyrillic fonts and keyboards which are obtainable for free at this website.

НАЗАД до Каталогу: [ АВТОР ] [ НАЗВА ] [ ПРЕДМЕТ ]

Порядок каталогу на сторінці: ПРЕДМЕТИ.Ці сторінки влаштовує БРАМА
Авторське право (c) 1997-99 Наукове Товариство ім. Шевченка, всі права застережені

БРАМА -- УкраїНовини -- Громадська преса -- Календар --
Реклама на Брамі -- БРАМА пошук
Copyright © 1997-2011 BRAMA, Inc.tm, Inc. Всі права застережені.