Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ)
63 Fourth Avenue · New York, NY 10003 · USA
(tel) 212-254-5130 · (fax) 212-254-5239

Після гасел написаних латинкою, йдуть гасла написаниі кирилицею. Щоби знайти автора, предмет, назву чи слово в назві, треба користуватися ключем FIND (Ctrl-F) у Netscape. Можна друкувати кирилицею, і хоч надруковане слово у віконці FIND буде зашифроване, Netscape знайде потрібні гасла. Можна також завантажити текст каталогу на особистий комп'ютер і послуговуватись будь якою редакційною програмою при шуканні за гаслами.

These pages use CP1251 Cyrillic fonts for Ukrainian. If none of this is legible to you please go to the catalog in English or download Cyrillic fonts and keyboards which are obtainable for free at this website.

НАЗАД до Каталогу: [ АВТОР ] [ НАЗВА ] [ ПРЕДМЕТ ]

Порядок каталогу на сторінці: ПРЕДМЕТИ.

BRAMA -- Gateway Ukraine

Предмет: L'VIV
Cmentarz Lyczakowski we Lwowie w Latach 1786-1986. Nicieja, Stanislaw Slawo.
Zaklad Narodowy im. Ossolinskich.
447s.19cm. 293 ilustracji. Мова--P. Wroclaw-Krakow-Gdans, 1988.

Historia miasta Lwowa w zarysie z 30 ilustracjami. Papee, Fryderyk.
Z-dy Graf. we Lwowie, Ksiaznica Polska (Wyd.2).
286s. 20cm. Мова--P. Lwow-Warszawa, 1924.
Також: History.

Kronika Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie za rok akademicki 1921/22Za rektoratu prof. dra Jana Kasprowicza.
Naukowa, Nakladem Uniwersytetu Jana Kazimierza.
59s. 24cm. Мова--P. Lwow, 1932.

Lwow. Wasylewski, Stanislaw.
Ministerstwo Wyznan Religijnych i Oswiecenia Publicznego.
171s. 19cm. Мова--P. Jerozolima, 1944.

Lwow. Wittlin, Jozef.
Biblioteka Polska.
42cm. 21cm. Мова--P. New York, 1946.

Lwow. Karta z dziejow Polski. Rudnicki, Jozef.
Ksiaznica Polska.
88s. 22cm. Мова--P. Glasgow, 1943.

Lwowskie gawedy. Schleyen, Kazimierz.
Gryf.
157s. 22cm. Мова--P. Londyn, 1967.

Rosja jaka widzialem. Wspomnienia z lat 1939-1942. Skrzypek, Stanislaw.
Montgomeryshire Printing Co., LTD (Wyd.1).
214s. 22cm. Мова--P. Newtown, 1949.

Ансамбль вулиці Вірменської. Липка, Р.Т.
Каменяр.
111с. 17см. Мова--U. Львів, 1983.

Изобразительное искусство Львова. Мисько, Е.П.
Советский Художник.
111 ілюстрацій. Мова--R. Москва, 1978.
Також: Art.

История городов и сел УССР. Львовская область.
Главная редакция УСЗнциклопедии.
794с. 27см. Мова--R. Киев, 1978.

Львів. Деркач, І, упорядник.
Каменяр.
28с. 13см. фотографії. Мова--U. Львів, 1968.

Львів.
(Поштівки, Tourist Guide)
6 брошур. 20см. Мова--U.

Львів. Архітектура, пам'ятними: фотоальбом.
Мистецтво.
29см. Мова--U. Київ, 1985.

Львів: економіко-географічний нарис. Куц, А.С.
Радянська школа.
81с. 20см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1956.
Також: Geography.

Львівський Історичний Музей: короткий путівник. Козловська та інші, Є.І.
Каменяр (Свєшнікова, І.О).
68с. 17см. Мова--U. Львів, 1979.
Також: Museums.

Львівський Державний історико-архітектурний заповідник. Вуйцик, В.С.
Каменяр.
54с. 25см. Мова--U. Львів, 1979.
Також: Museums.

Львов. Деркач, Иван.
Каменяр.
28с. 23см. фотографії. Мова--R. Львів, 1969.

Медичний світ Львова. Осінчук, Роман.
Наукове тов.ім.Шевченка (Shevled under:Наукове тов.ім.Т.Шевченка и Львові. Лікарська комісія Лікарський збірник.Нова серія.т.4).
144с. 24цм illus. Мова--U. Львів, 1996.
Також: Physicians.

Площа ринок у Львові. Савка та інші, М.
Каменяр (Горун, П.).
87с. 15см. Мова--U. Львів, 1977.

Стрийський Парк: ілюстрований путівник. Кучерявий, Володимир.
Каменяр.
64с. 20см. кольорові фотографії. Мова--U. Львів, 1976.

Предмет: L'VIV
Львів: економіко-географічний нарис. Куц, А.С.
Радянська школа.
81с. 20см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1956.
Також: Geography.

Предмет: L'VIV - HISTORY
Lviv from its beginning to 1772. Andrusiak, Mykola.
Publ.under the sponsorship of Alumni of Inst.of Higher Education in Lv (Shelved under: Naukove Tovarystvo im. T.Sevchenka. Lviv: a symposiumon its 700th annniversary. p.54-148).
397p. 26cm. Мова--E. New York, 1962.

Lwowski Wydzial Lekarski w czasie okupacji hitlerowskiej 1941-1944. Prace Wroclawskiego Towarzystwa Naukowego, Seria B. Nr 189. Albert, Zygmunt.
Zaklad Narodowy im. Ossolinskich.
119s. 24cm. Мова--P. Wroclaw, 1975.
Також: Ukrainian Polish Relations.

Історія Львова. Акад.наук УРСР.Інст.Суспільних Наук, .
Наукова думка.
411с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1984.

Історія Львова в документах і матеріалахЗбірник документів і матеріалів.
Наукова думка.
417с. 25см. Мова--U. Київ, 1986.

Історія Львова: короткий нарис.
Львівського Університету.
293с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Львів, 1956.

Тридцяті роковини листопадового зриву 1918-1948.
Червона Калина.
15с. 21цм. Мова--U. Реґенсбурґ, 1948.
Також: Revolution - Ukrainian, 1917-1921.

Предмет: L'VIV - HISTORY
Історія Львова. Акад.наук УРСР.Інст.Суспільних Наук, .
Наукова думка.
411с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1984.

Історія Львова: короткий нарис.
Львівського Університету.
293с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Львів, 1956.

Предмет: L'VIV REGION
Львівський економічний адміністративний район. Куц та інші, А.
Книжково-Журнальне видавництво (Шраг, М).
118с. 20см. Мова--U. Львів, 1958.

Предмет: L'VIV REGION
Львівський економічний адміністративний район. Куц та інші, А.
Книжково-Журнальне видавництво (Шраг, М).
118с. 20см. Мова--U. Львів, 1958.

Подорожі по Львівщині: краєзнавчо-туристський нарис. Тимчишин та інші, Я.
Каменяр (Савка, М., Тимошенко, П.).
383с. 17см. Мова--U. Львів, 1967.

Предмет: LABOR
Labor in the Soviet Orbit. Shub, Anatole.
Labor Committee to Release Imprisoned Trade Unionists and Democratic S.
83p. 22cm. Мова--E.

Workers in Soviet Russia. Stewart, John F.
Scottish League for European Freedom Information Leaflets.
21cm. Мова--E.

Ефективність передових методів праці в промисловості Української РСР. Серія 4, No.9. Александрова та інші, В.П.
Т-во для поширення політичних і наукових знань Української РСР (Рижков, І.І.).
39с. 20см. Мова--U. Київ, 1958.

Предмет: LANGUAGE
Abecadlo. Uwagi nad rozprawa: O wprowadzeniu abecadla polskiego do pismiennictwa ruskiego, napisana przez ks. J.Lozinskiego, umieszscona w Rozma.
Biskupia obr.gr.Cath, ?.
30s. 16cm., xerox copy. Мова--P. Przemysl, 1830.

Altkirchenslavische Grammatik. Vondrak, W.
Weidmannsche Buchhandlung.
395s. 23cm. Мова--G. Berlin, 1900.

Atlas gwar bojkowskich. T.5, czesc 2. Prace Slawistyczne 39.
Zaklad Narodowy im. Ossolinskich, Polska Akademia Nauk (Atlas opracowany glownie na podstawie zapisow Stefana Hrabca przez zespol Instytutu Slowianoznawstwa PAN pod kierunkien Janusza Riegera).
68s., 25cm. 27 map. Мова--P. Wroclaw-Warszawa-Kra, 1985.
Також: Boikivshchyna.

Aus der Volksdichtung der donec'ker Griechen von Velyka Novosilka (Velykyj Janysol') in der Ukraine. Folia Neohellenica, Band III. Horbach, Olexa.
Adolf M. Hakkert (Zeitschrift fur neograzistik).
27-40ss. 23cm. Мова--G. Amsterdam, 1981.
Також: Donets'k.

Cловник лінгвістичних термінів. Кротевич, Є.В, укладач і інш.
АН УРСР (Родзевич, Н.С., загальна ред. Кротевич, Є.В).
235с. 21см. Мова--U. Київ, 1957.

Предмет: LANGUAGE
Cловник лінгвістичних термінів. Кротевич, Є.В, укладач і інш.
АН УРСР (Родзевич, Н.С., загальна ред. Кротевич, Є.В).
235с. 21см. Мова--U. Київ, 1957.

Neueren Entwicklungstendenzen in der ukrainischen Schriftsprache. Horbach, Oleksa.
21cm. Мова--G.

Turksprachige Lehnworter im Dialekt der Donecker (Asow-) Griechen in derUkraine. Harvard Ukrainian Studies, Volume III/IV, 1979-1980. Horbatsch, Oleksa.
Harvard (Shelved under: Horbatsch,Oleksa: Aus der Volksdichtung der Donec'ker).
422-444c. 22cm. Мова--G. Cambridge, Ma, 1979-1980.

Ukrainian in pictures. Part 1. Slavutych, Iar.
74p. 21cm. Мова--U-E. Alberta, .

Інтонаційна будова простого розповідногоречення у слов'янських мовах. Багмут, А.І.
Наукова думка (Відп.ред. Л.А.Близниченко).
173с. 21см. Мова--U. Київ, 1970.

Інтонація мовлення. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
Наукова думка (Відп.ред. Л.А.Близниченко).
202с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1968.

Інтонація як мовний засіб вираження думки. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
Наукова думка (Відп.ред. А.Багмут).
173с. 22см. Мова--U. Київ, 1975.

Dzieje jezyka Ukrainskiego w zarysie. Lehr-Splawinski та інші, Tadeusz, redaktor.
Panstwowe Wydawnictwo Naukowe (Zwolinski, P., Hrabec, S.).
69s. 24cm. Мова--P. Warszawa, 1956.

Einfluss des Serbokroatischen auf die Sprache der ukrainischen Ansiedler in Jugoslawien. Horbatsch, Olexa.
Bohlau-Verlag Koln Wien (Sonderdruck aus Slavistische Studien zum VIII. Internationalen Slavistenkongress in Zgreb 1978).
139-154. Мова--G. Wien, 1978.

Einige slavische Pilgerinschriften in der Hagia Sophia-Kathedrale in Konstantinopel. Die Welt der Slaven. Halbjahrenschrift fur Slavistik, Jahrgang XXII,1,N.F.I,1. Horbatsch, Olexa.
Otto Sagner (Sonderdruck).
86-88ss. 24cm. Мова--G. Munchen, 1977.

Einige ukrainische Pflanzennamen in einem handschriftlichen Herbarium aus dem 16.-17. Jahrhundert der Erlanger Universitatsbibliothek. Horbatsch, Olexa.
Ukrainisches Technisch-Wirtschaftliches Institut (Sonderdruck aus "Wissenschaftliche Mitteilungen" Bd. V, 1964, 220-22).
3s. 24cm. 2 copies. Мова--G. Munchen, 1964.

Elementary Ukrainian. Zhluktenko, Yuri O..
Tovarystvo "Ukraina".
108p. 20cm. 3 copies. Мова--E. Kiev, 1989.

Geneza zlozonej odmiany przymiotnikow w swietle faktow jezyka staro-cerkiewno-slowianskiego. Prace Komisji Slowianoznawstwa, No.4. Honowska, Maria.
Polska Akademia Nauk.
75p. 25cm. Мова--P. Wroclaw-Warszawa-Kra, 1963.

Gwary maloruskie na zachod od Zbrucza. Dejna, Karol.
Odbicie ze Sprawozdan Polskiej Akakdemii Umiejetnosci. T.XLVIII, 1947.
nr 6, str. 217-223, 25cm. Мова--P-U. Krakow, 1947.

Gwary ukrainskie tarnopolszczyzny. Prace jezykoznawcze 13. Dejna, Karol.
Zaklad Narodowy im. Ossolinskich, PAN.
161s. + 9 map, 26cm. 2 copies. Мова--P-U. Wroclaw, 1957.

Handschriftliche karlowitzer Rhetorik aus den Jahren 1736-1737. Horbatsch, Olexa.
(Festschrift fur W. Lettenbauer)
39-47ss. 21cm. Мова--G. Freiburg, 1982.

Index a tergo do materialow do slownika jezyka staroruskiego I.I.Srezniewskiego. Dulewicz i inni, Irena.
Panstwowe Wydawnictwo Naukowe (Grek-Pabisowa, Iryda, Maryniak, Irena).
385s. 22cm. Мова--P-U. Warszawa, 1968.

Introduction to the study of the Ukrainian Language and Culture. Novovirs'kyi, Nestor.
Part 1,2. 28cm. Part 2 - 2 copies. Мова--E. New York, 1949.

Introduction to the study of the Ukrainian language and culture. Novovirs'kyi, Nestor P.
88 + 7p. 28cm. poor condition. Мова--E. New York, 1949.

Kirchenslavischen Elemente in der modernen russischen Literatursprache. Slavistische Studienbucher, I. Sachmatov und andere, A.
Otto Harrassowitz (Shevelov, G).
106s. 24cm. Мова--G. Wiesbaden, 1960.

Latent Phoneme in making: The affricate 3 in Slavic. Biblioteca Filologica. Shevel'ov, George Y. (1908).
Universidad de La Laguna.
26p. 21cm. Мова--E. Madrid, .

Lexikale und Wortbildungselemente des ukrainischen Argots. Horbatsch, Olexa.
Vandenhoeck & Ruprecht (Beitrage zum V. Internationalen Slavistenkongress in Sofia 1963).
20s. 23cm. Мова--G. Gottingen, 1963.

Linguicide. Rudnyts'kyi, J.B.
Ukrainian Technological University (Third Revised Edition).
31p. 24cm. 2 copies. Мова--E. Winnipeg-Munich, 1976.

Nahoatliche botanische und zoologische Terminologie in den neueren ukrainischen Bibelubersetzungen. Horbatsch, Olexa.
Harvard Ukrainian Studies (Contributions to the Congress commemorating the baptism of Rus, Ravenna, 1988).
18s. 21cm. Мова--G. Ravenna, 1988.

Namen der siebenten Dneprstromschnelle. Ekblom, R.
Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB.
151-174ss. 24cm. Мова--D. Upsala, 1951.

Neueren Entwicklungstendenzen in der ukrainischen Schriftsprache. Horbach, Oleksa.
21cm. Мова--G.

Neueren Entwicklungstendenzen in der ukrainischen Schriftsprache. Jahrbuch der Ukrainekunde, 1987. Arbeits-und Forderungsgemeinschaft der ukrainischen Wissenschaften e.V. Horbatsch, Olexa.
211-223ss. 21cm. Мова--G. Munchen, 1987.

Note on the compound titles in the Proto-Bulgarian Inscriptions. Menges, K.H.
(Extrait de Byzantion t.28 (1958))
25cm. Мова--E. Bruxelles, 1959.

Phonema Errans. A contribution to the Soluition of the Problem based on the Material of the Eastern-Slavonic Languages. Shevel'ov Праця підписана: Jury Serech, Iurii.
J.H. Gottmer (See: Shevel'ov, Iurii: "Lingua". International Review of GeneralLinguistics, V.2, No.4 Dec.,1950. Автограф автора).
23cm. Мова--E. Haarlem, Holland, 1950.

Phonetic Description of the Ukrainian Language. Zilyns'kyi, Ivan.
Harvard Ukrainian Research Institute (Translated and revised according to the author's emendations by Wolodymyr T. Zyla and Wendell M. Aycock).
212p. 24cm. 2 copies. Мова--E. Cambridge, 1979.

Polnische Lehnworter in den ukrainischenMundarten. Horbatsch, Olekxa.
Dr. Rudolf Trofenik (Sonderdruck aus Slavistische Studien zum VI. Internationalen Slavistenkongress in Prag 1968).
3-34ss. 23cm. Мова--G. Munchen, 1968.

Polnische Sprache im polyglotten Worterbuch von A.Calepino. Die Welt der Slaven. Vierteljahrsschrift fur Slavistik. Jahrgang VII, Heft 2. Horbatsch, Olexa.
Otto Harrassowitz (Sonderdruck).
146-167ss. 24cm. Мова--G. Wiesbaden, 1962.

Polnischen und deutschen Bezeichnungen fur Krankheiten und Krauter in einer Handschrift der Erlanger Bibliothek aus dem 16. Jahrhundert. Horbatsch, Olexa.
Otto Harrassowitz (Sonderdruck aus Osteuropastudien der Hochschulen des Landes Hessen Reihe III, Frankfurten Abhandlungen zur Slavistik, Band 8).
11-41ss. 23cm. Мова--G. Wiesbaden, 1966.

Praesens und Futurum Scenicum in den altern polnischen und ukrainischen Buhnenstucken. Horbatsch, Olexa.
Otto Sagner (Sonderdruck Aus der Geisteswelt der Slaven. Festschrift Erwin Koschmieder).
3-13ss. 24cm. Мова--G. Munchen, 1967.
Також: Drama.

Problems in the Formation of Belorussian. Shevel'ov, Iurii.
The Linguistic Circle of New York (Supplement to Word: Journal of the Linguistic Circle of New York).
109p. 25cm. Мова--E. New York, 1953.
Також: Belarus.

Prof. Dr. Erwin Koschmieder. Varia, Nr.10, Ukr. Freie Universitat, 1979. Horbatsch, Olexa.
Ukrainische Freie Universitat (Sonderdruck aus Mitteilungen, Arbeits und Forderungsgemeinschaft derUkrainischen Wissenschaft, e.V., Bd. 13, s.97-107, 1976).
7-17ss. 21cm. Мова--G. Munchen, 1979.

Prostyj/ruskij jazyk in P. Mohylas Rituale (Trebnyk, Kiew 1646). Funktion und Norm. Horbatsch, Olexa.
Bohlau (Festschrift fur Reinhold Olesch).
356-365ss. 21cm. Мова--G. Koln-Wien, 1990.

Prothetic Consonants in Common Slavic. An historical approach. Shevel'ov, George Y.
Mouton & Co. (Preprint. American Contributions to the Fifth International Congressof Slavic. Sofia, 1963).
41-60p. 23cm. Мова--E. Hague, 1963?.

Report on the Status of Russians and Other Slavic and East European Lanquages in the Educational Institutions of the United States... Coleman, Arthur.
The American Association of Teachers of Slavic and East European Lanqu.
ages, Columbia University, 109p. 23cm. 2 copies. Мова--E. New York, 1948.

Rumanische Lehnworter in den ukrainischen Mundarten vo Drei Sudbukovinischen Dorfern in Rumanien. Horbatsch, Olexa.
Wilhelm Fink (Festschrift fur Alfred Rammelmeyer).
351-385ss. 24cm. Мова--G. Munchen, 1975.

Rumanische Lehnworter in der ukrainischen Mundart Norddobrogeas. Horbatsch, Olexa.
Rudolf Trofenik (Sonderdruck: Beitrage zur Sudodteuropa-Forschung. Analasslich des IIInternationalen Balkanologenkongress in Athen 7.V.-13.V.1970).
69-62ss. 24cm. Мова--G. Munchen, 1970.

Rumanische Lehnworter in der ukrainischen Mundart von Let'a (Letea) im Donaudelta. Zeitschrift fur Balkanologie. Jahrgang VIII, Heft 1 und 2. Horbatsch, Olexa.
Dr. Rudolf Trofenik (Sonderdruck).
45-56ss. 24cm. Мова--G. Munchen, 1971/1972.

Russianization of Ukrainian Place-Names. pared for press by J. McM. Dodgson and A.D. Mills. Edited by H. Draye. Slavutych, Iar.
International Centre of Onomastics (Offprint. Proceedings of the Ninth International Congress of Onomastic Sciences. University College London, July 3-8, 1966. Compiled and pre).
24cm. Мова--E. Louvain, .

Studia z filologii polskiej i slowianskiej. Dejna, Karol, Redaktor.
Panstwowe Wydawnictwo Naukowe.
464s. 25cm. Мова--P. Warszawa, 1965.

Syntax of modern literary Ukrainian. Shevel'ov, George.
Mouton & Co.
319p. 25cm. Мова--E. Hague, 1963.

System fonetyczny gwary hutnianskiej. Lodzkie Towarzystwo Naukowe, wydzial I. Rozprawy Komisji Jezykowej, T.5. Lesiow, Michal.
Zaklad Narodowy im.Ossolinskich we Wroclawiu.
Str. 132-153. 25cm. Мова--P. Lodz, 1957.

Systems of phonemes in Slavic languages. Kovaliv, Panteleimon.
24cm. 2 copies. Мова--E.

Truncated Compounds in Slavic: Type Pol.Ptakoryb, Rus. Kosogor. Shevel'ov, George Y (1908).
(Reprint from For Roman Jakobson)
29cm. Мова--E.

Trьt'-type Groups and the Problem of Moravian Components in Old Church Slavonic. Shevel'ov, George (1908).
Western Printing Services (Reprinted from The Slavonic and East European Review. V.35, No.85, June 1957).
379-398p. 25cm. Мова--E. Bristol, 1957.

Turksprachige Lehnworter im Dialekt der Donecker (Asow-) Griechen in derUkraine. Harvard Ukrainian Studies, Volume III/IV, 1979-1980. Horbatsch, Oleksa.
Harvard (Shelved under: Horbatsch,Oleksa: Aus der Volksdichtung der Donec'ker).
422-444c. 22cm. Мова--G. Cambridge, Ma, 1979-1980.

Typ eines Rumanen und seine Sprache in einem ukrainischen Intermedium des 18. Jahrhunderts. Horbatsch, Olexa.
Dr. Rudolf Trofenik (Sonderdruck aus Beitrage zur Sudosteuropa-Forschung. Anlasslich des Balkanologenkongresses in Sofia 26.VIII.-1.IX.1966).
162-167ss. 24cm. Мова--G. Munchen, 1966.

Ueber die Besonderheiten der Sprache derFrauen. Shevel'ov Працю підписано: J Serech, Iurii.
Centre International de Dialectologie Generale (Abdruck aus "Orbis" Bulletin International de Documentation Linguistique, Tome I, No 1, 1952).
74-81ss. 25cm. Poor condition. Мова--G. Louvain, 1952.

Ukrainian Contribution to onomastic Sciences 1954-1965. Slavutych, Iar.
(Reprinted from "Names". V.14, No.3, September 1966)
24c.. Мова--E.

Ukrainian Grammar. Stechishin, J.W.
Ukrainian Canadian Committee.
502p. 21cm. 2 copies. Мова--E. Winnipeg, 1951.

Ukrainian Grammar for Beginners. Wichorek, Martha.
338p. 28cm. Мова--E.

Ukrainian Literary Language in the USSR. Ohiienko Mytropolyt, Ilarion.
Ukrainian Quarterly (Reprint from "Ukrainian Quarterly" v.6-3, 1950).
12p. 24cm. 2 copies. Мова--E. New York, 1950.

Ukrainian Self-Educator with Vocabulary. Ewach, Honore.
Kalyna Ukrainian Co-operative Ltd..
96p. 18cm. Мова--E. Winnipeg, 1953.

Ukrainian Surnames in -enko. Slavutych, Iar.
(Reprinted from "Names". V.10, No.3, September 1962)
23cm. Мова--E.

Ukrainian grammar. Medushevsky and others, A.
Radians'ka Shkola (Zyatkovska, R).
211p. 23cm. Мова--E-U. Kiev, 1961.

Ukrainian in pictures. Part 1. Slavutych, Iar.
74p. 21cm. Мова--U-E. Alberta, .

Ukrainisch-russische Sprachgemisch (surzyk) und seine stilistische Funktion im Werk von Volodymyr Vynnycenko und Oleksander Kornijcuk. Slavistische Studien zum X Internationalen Slavistenkongress in Sofia 1988. Horbatsch, Olexa.
Bohlau Verlag.
25-41ss. 21cm. Мова--G. Koln-Wien, 1988.

Ukrainische Weinbauterminlogie. Horbatsch, Olexa.
Rudolf Trofenik (Sonderdruck aus Slavistische Studien zum VII. Internationalen Slavistenkongress in Warschau 1973).
155-175ss. 22cm. 2 copies. Мова--G. Munchen, 1973.

Ukrainisches vantaz "Ladung, Frachtgut, Last" und das Problem der "ArgotSuffixe". Shevel'ov Працю підписано: Jury Serech, Iurii.
(Sonderabdruck aus Zeitschrift fur slavische Philologie, Band XXIII, Heft 1, 1954)
146-167ss 23cm. Мова--G. Cambridge, MA, 1954.

Ungarische Pflanzennamem in einem handschriftlichen Herbarium der Erlanger Universitatsbibliothek. Horbatsch, Olexa.
Magyar nyelvjarasok.
71-84ss. 24cm. Мова--G. Debrecen, 1967.

Vier Ausgaben der kirchenslavischen Grammatik von M. Smotryckyj. Osteuropastudien der Hochschulen des Landes Hessen Reihe III, Frankfurter Abhandlungen zur Slavistik Band 7. Horbatsch, Olexa.
Otto Harrassowitz.
65s. 23cm. Мова--G. Wiesbaden, 1964.
Також: Smotryts'kyi, Meletii, 1578-1633.

Wiener Slavistisches Jahrbuch: Funfter Band. Jagoditsch, Rudolf.
Hermann Bohlaus Nachf./Graz-Koln (Herausgegeben vom Institut fur slavische Philologie an der Universitat Wien).
240s. 25cm. Мова--G. Graz, 1956.

Wortschatz der ukrainischen Sprachinsel Osturna in der Zips. Horbatsch, Olexa.
Rudolf Trofenik (Sonderdruck Serta Slavica in Memoriam Aloisii Schmaus. Gedenkschriftfur Alois Schmaus).
277-292ss. 24cm. Мова--G. Munchen, 1971.
Також: Lemky.

Wybor tekstow staroslowianskich (starobulgarskich). Slonski, Stanislaw.
Panstwowe Zaklady Wydawnictw Szkolnych (Wydanie 2 poprawione i uzupelnione).
138s. + 6s. 26cm. Мова--P. Warszawa, 1952.

Zur Geschichte der ukrainischen Lexikographie im 16.-17. Jh. Die Welt der Slaven. Vierteljahrsschrift fur Slavistik, Jahrgang IV, Heft 4. Horbatsch, Olexa.
Otto Harrassowitz (Sonderdruck).
414-434ss. 24cm. Мова--G. Wiesbaden, 1959.

Zwiazki czasownika z dopelniaczem w najstarszych zabytkach jezyka staro-cerkiewno-slowianskiego. PAN, Komisja Slowianoznawstwa. Prace Nr.3, 1964. Bartula, Czeslaw.
Zaklad Narodowy im. Ossolinskich, PAN.
135s. 26cm. Мова--P. Wroclaw-Warszawa-Kra, 1964.

Іменник в українській мові. Матвіяс, І.Г.
Радянська школа.
180с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1974.

Інтонаційна будова простого розповідногоречення у слов'янських мовах. Багмут, А.І.
Наукова думка (Відп.ред. Л.А.Близниченко).
173с. 21см. Мова--U. Київ, 1970.

Інтонація мовлення. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
Наукова думка (Відп.ред. Л.А.Близниченко).
202с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1968.

Інтонація як мовний засіб вираження думки. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
Наукова думка (Відп.ред. А.Багмут).
173с. 22см. Мова--U. Київ, 1975.

Історія акцентуації іменників а-основ української мови. Скляренко, Семен.
Наукова думка.
146с. 20см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1969.

Історія англійської мови: елементарний курс. Костюченко, Ю.П.
Радянська школа (Видання друге, поправлене і доповнене).
425с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1963.

Історія мови. Діялектологія. Лексикологія. Горбач, Олекса.
УВУ. Філософічний Факультет (Shelved under: Горбач, Олекса "Зібрані статті" т.8).
381с. 21см. фотопередрук. Мова--U. Мюнхен, 1997.

Історія української літературної мови. Огієнко, Іван (1882).
Наша Культура.
381с. 19см. 2 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1950.

Історична граматика латинської мови. Стецюк, Василь.
УВУ.
ч.1,2. 29см. ч. 2 - 2 примірники.. Мова--U. Мюнхен, 1951.

Історична граматика української мови. Безпалько і інші, О.П.
Радянська школа (Бойчук М.К, Жовтобрюх М.А, Самійленко С.П, Тараненко І.І).
474с. 23см. Мова--U. Київ, 1957.

Історична граматика української мови. Безпалько і інші, О.П.
Радянська школа (Бойчук М.К, Жовтобрюх М.А, Самійленко С.П, Тараненко І.І).
474с. 23см. Мова--U. Київ, 1957.

Історична граматика української мови: Підручник для студентів. Безпалько і інші, О.П.
Радянська школа (Бойчук О.П, Жовтобрюх М.А. Вид. 2.).
509с. 23см. Мова--U. Київ, 1962.

Історична граматика української мови: Підручник для студентів. Безпалько і інші, О.П.
Радянська школа (Бойчук О.П, Жовтобрюх М.А. Вид. 2.).
509с. 23см. Мова--U. Київ, 1962.

Історична граматика української мови: короткий нарис. Медведєв, Ф.П.
Харківського Університету.
214с. 23см. Мова--U. Харків, 1955.

Історичний синтаксис української мови. Слинько, І.І.
Вища школа.
213с. 21см. Мова--U. Київ, 1973.

Адигейські мови-ключ до таємниць нашого субстракту: етимологічні досліди. Чапленко, Василь.
56с. 22см. 2 примірники. Мова--. Нью Йорк, 1966. Адигейські мови-ключ до таємниць нашого субстракту: етимологічні досліди. Чапленко, Василь.
56с. 22см. 2 примірники. Мова--. Нью Йорк, 1966. Алфавитьі язьіков народов СССР. Мусаев, К.М.
Наука.
83с. 20см. Мова--R. Москва, 1965.

Барви української мови. Були, є і будемо вовіки!. Горбачук, Василь.
КМ Academia.
270с. 20см. Мова--U. Київ, 1997.

Безособові речення на но-, то, їх значення та норми вживання. Ковалів, Пантелеймон (1898).
16с. 15с. 3 примірники. Мова--U. Авґсбурґ, 1947.

Белорусский язьік для небелорусов. Кривицкий та інші, А.А.
Вьішейшая школа (Михневич, А.Е. Подлужньій, А.).
271с. 21см. Мова--Bil. Минск, 1973.

Бо то не просто мова, звуки. Дзюба, Іван.
Радянський письменник.
132с. 17цм. Мова--U. Київ, 1990.

Вісник. Серія філологічна. Вип.21, 1990. Львів.Університет, .
Світ.
20см. Мова--U. Львів, 1990.

Василь Сімович 1880-1944: життєписно-бібліографічний нарис. Shelved under: НТШ, Львів. Визначні діячі НТШ, ч.3. Білоус та інші, Марія.
НТШ (Терлак, Зеновій).
178с. 20см. Мова--U. Львів, 1995.

Введение в современную лексикографию. Касарес, Х.
Изздательство иностранной литературьі.
354с. 21см. Мова--R. Москва, 1958.

Введение в язьікознание. Ч.2. Булаховский, Л.А.
Госуд.Учебно-Педагогическое изд-во Министерства Просвещения РСФСР.
174с. 23см. Мова--R. Москва, 1954.

Введение в язьікознание. Ч.2. Булаховский, Л.А.
Госуд.Учебно-Педагогическое изд-во Министерства Просвещения РСФСР.
174с. 23см. Мова--R. Москва, 1954.

Вибрані праці в п'яти томах: том перший:загальне мовознавство. Булаховський, Л.А.
Наукова думка (Ред.колегія: І.К.Білодід, Ю.Л.Булаховська, В.А.Дибо,Т.Б.Лукінова та інші).
495с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1975.

Вибрані праці в п'яти томах: том перший:загальне мовознавство. Булаховський, Л.А.
Наукова думка (Ред.колегія: І.К.Білодід, Ю.Л.Булаховська, В.А.Дибо,Т.Б.Лукінова та інші).
495с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1975.

Викладання фонетики і морфології української мови у восьмирічній школі. Медушевський, Андрій.
Радянська школа.
318с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1962.

Вопросьі диалектологии восточнославянских язьіков. Акад.наук СССР.Инст.Русского Язьіка, .
Наука.
105с. 22см. Мова--R. Москва, 1964.

Вопросьі диалектологии восточнославянских язьіков. Акад.наук СССР.Инст.Русского Язьіка, .
Наука.
105с. 22см. Мова--R. Москва, 1964.

Восточно-славянская ономастика. Акад.наук СССР.Инст.язьікознания, .
Наука (Ответ.ред. А.В.Суперанская).
365с. 21см. Мова--R. Москва, 1972.

Восточно-славянская ономастика. Акад.наук СССР.Инст.язьікознания, .
Наука (Ответ.ред. А.В.Суперанская).
365с. 21см. Мова--R. Москва, 1972.

Вступ до історії східнослов'янських мов. Ковалів, Пантелеймон (1898).
НТШ.
159с. 23см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1970.

Вступ до курсу історії української мови. Медведєв, Ф.П.
Харківського Університету.
150с. 22см. Мова--U. Харків, 1967.

Вступ до слов'янознавства. Рудницький, Ярослав.
УВУ.
78с. 29см. Мова--U. Мюнхен, 1948.

Вчімося рідної мови. Бібліотека "Рідної Мови", ч.1. Огієнко та інші, Іван.
(Чайковський, А. Островський, В. Мандюкова, Яр)
24с. 16см. poor condition. Мова--U. Жовква, 1933.

Генеза української мови та її становище серед інших слов'янських. Горбач, Олекса.
5-14с. 21см. Мова--U.

Говір Брідщини. Ящун, Василь.
НТШ.
51с. 23см. Мова--U. Нью Йорк, 1972.
Також: Lviv region.

Говірки Брюховицького району Львівської області. Приступа, П.І.
Академія наук Української РСР.
132с. 22см. Мова--U. Київ, 1957.

Говірки Брюховицького району Львівської області. Приступа, П.І.
Академія наук Української РСР.
132с. 22см. Мова--U. Київ, 1957.

Говори української мови. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
Наукова думка (Відп.ред. Т.В.Назарова).
589с. 22см. Мова--U. Київ, 1977.

Говори української мови. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
Наукова думка (Відп.ред. Т.В.Назарова).
589с. 22см. Мова--U. Київ, 1977.

Говори української мови. Жилко, Ф.Т.
Радянська школа.
170с. 21см. + карти. Мова--U. Київ, 1958.

Головні правила українського правопису. Шевельов, Юрій.
Прометей.
59с. 16см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Новий Ульм, 1946.

Голосні фонеми української літературної мови. Тоцька, Н.І.
Київського університету.
192с. 20см. Мова--U. Київ, 1973.

Граматика Руского Язьіка составленна Яковом Головацким... Во Львові, напечатано черенками нститута Ставропигїянського. Головацький, Яків.
219с. 20см. Мова--R. Львів, 1849.

Граматика англійської мови. Корбутяк, Дмитро.
184с. 22см. poor condition. Мова--U. Баварія, 1946.

Граматика англійської мови: Лекції з спеціального курсу. Роговська та інші, Б.Ю.
Радянська школа (Хайлмович, Б.С).
150с. 23см. 3 примірники. Мова--U. Київ, 1960.

Граматика й правопис української мови. Ізюмов, О.
Державне Видавництво України (Видання шосте).
43с. 23см. Мова--U. Харків, 1927.

Граматика руської мови. Смаль-Стоцький та інші, Степан.
Накладом власним (Федір Ґартнер Третє видання).
199с. 22цм. Xerox copy and original (2 примірники). Мова--U. Відень, 1914.

Граматика української мови. Ковалів, Пантелеймон (1898).
148с. 22см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Мюнхен, 1946.

Граматика української мови. Кислиця, Дмитро.
Нові Дні.
Ч.2. 86с. 21см. Мова--U. Торонто, 1963.

Граматика української мови. Кислиця, Дмитро.
Нові Дні.
2 т. 26см. Мова--U. Торонто, 1971-1972.

Граматика української мови. Сімович, Василь.
Українська накладня (Вид.2).
584с. 23цм. Poor condition. Мова--U. Київ-Ляйпціґ, .

Граматика української мови для школи і самонавчання. Кисілевський, Кость.
Видання Шкільної Ради УККА (Четверте перероблене видання).
52с. 22см. Мова--U. Нью Йорк, 1955.

Граматика української мови: Курс лекцій,ч.90. Неврлі, Я.
УТГІ.
104с. 29см. 3 примірники. Мова--U. Реґенсбурґ-Берхтенсґ, 1947.

Граматика української мови: Підручник. Панейко, Олександер.
Накладом Романа Смука.
236с. 23см. 3 примірники. Мова--U]. Авґсбурґ, 1950.

Граматика української мови: Посібник длягімназій. Шевельов та інші, Юрій.
Українська Трибуна (Кислиця, Дмитро).
Частина 2, Синтакса. 86с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1947.

Граматика української мови: Посібник длягімназій. Шевельов та інші, Юрій.
Українська Трибуна (Кислиця, Дмитро).
Частина 2, Синтакса. 86с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1947.

Граматика української мови: Синтакса. Чорній, Степан.
ч.2. 119с. 21см. Мова--U. Брокпорт, 1969.

Граматика української мови: Синтакса. Чорній, Степан.
ч.2. 119с. 21см. Мова--U. Брокпорт, 1969.

Граматика української мови: Фонетика і морфологія. Чорній, Степан.
ч.1. 117с. 21см. Мова--U. Брокпорт, 1970.

Граматика української мови: Фонетика і морфологія. Чорній, Степан.
ч.1. 117с. 21см. Мова--U. Брокпорт, 1970.

Граматика української мови: Фонетика і морфологія. Катран, В.
167с. 21см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Мангайм, 1946.

Граматика української мови: Фонетика. Вишневий, Гр.
Українське Національне Об'єднання.
23с. 30см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Ганновер, 1946.

Граматичні і правописні вправи: Підручник для шкіл. Ковалів, Пантелеймон (1898).
Рідне Слово.
64с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1946.

Граматичні таблиці для шкіл і самонавчання. Рудницький, Ярослав.
Українська Книга.
8с. 30см. Мова--U. Авґсбурґ, 1946.

Грецький лексичний фонд в українській мові. Стецюк, Василь.
Український Технічний Інститут (Наукові праці, т.ІІ, ч.3).
12с. 24цм. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1958.

Грецький лексичний фонд в українській мові. Стецюк, Василь.
Український технічний інститут.
12с. 24см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, .

Дієприслівник у сучасній українській літературній мові. Коць, Л.М.
АН УРСР.
158с. 20см. Мова--U. Київ, 1964.

Ділова і народно-розмовна мова XVIII ст. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
Наукова думка (Відп.ред. В.В.Німчук).
414с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1976.

Ділова і народно-розмовна мова XVIII ст. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
Наукова думка (Відп.ред. В.В.Німчук).
414с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1976.

Діялектологія: Зібрані статті. Горбач, Олекса.
(Shelved under: Горбач, Олекса "Зібрані статті" т.5)
1 т. 21см. Some articles in German. Мова--U. Німеччина, 1992.

Два видання Бериндиного "лексикону". Горбач, Олекса.
(Відбитка з "Наукових Записок" УТГІ, т.VII (Х), 1965)
16с. 24см. Мова--U. Мюнхен, 1965.

Дещо про мову: збірка статтей. Чапленко, Василь.
63с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1959.

Дещо про мову: збірка статтей. Чапленко, Василь.
63с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1959.

Дещо про російщення правопису. Наум'як, Пилип.
(Shelved under: "Зерна", ч.1, 1994, стор.25-31)
Мова--U. Львів-Цвікау-Париж, 1994.

До генези називного речення. Шевельов, Юрій.
(Короткий виклад в німецькій мові. Дата: березень-травень 1941-вересень 1942. На обкладинці Ю.Шерех)
50с. + 15с. 30см. poor condition. Мова--U. Мюнхен, 1947.

Дослідження і матеріали з української мови. Т.6. Акад.наук УРСР.Інст.суспільних наук, .
Наукова думка.
162с. 22см. Мова--U. Київ, 1964.

Дослідження з лексикології та лексикографії: міжвідомчий збірник. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
Наукова думка.
270с. 21см. Мова--U. Київ, 1965.

Дослідження з лексикології та лексикографії: міжвідомчий збірник. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
Наукова думка.
270с. 21см. Мова--U. Київ, 1965.

Дослідження з мови та літератури. Крип'якевич, І.П.
АН УРСР.
155с. 22см. Мова--U. Київ, 1954.

Дослідження з мови та літератури. Крип'якевич, І.П.
АН УРСР.
155с. 22см. Мова--U. Київ, 1954.

Дослідження з мовознавства: Збірник статей аспірантів і дисертантів. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
АН УРСР (Відп.ред. Л.С.Паламарчук).
2 т. 22см. Мова--U. Київ, 1962,1963.

Дослідження з мовознавства: Збірник статей аспірантів і дисертантів. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
АН УРСР (Відп.ред. Л.С.Паламарчук).
2 т. 22см. Мова--U. Київ, 1962,1963.

Дослідження з синтаксису української мови. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
АН УРСР.
294с. 23см. Мова--U. Київ, 1958.

Дослідження з синтаксису української мови. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
АН УРСР.
294с. 23см. Мова--U. Київ, 1958.

Дослідження з української мови: збірник статей аспірантів та дисертантів. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
АН УРСР (Відп.ред. О.С.Мельничук).
107с. 22см. Мова--U. Київ, 1958.

Дослідження з української мови: збірник статей аспірантів та дисертантів. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
АН УРСР (Відп.ред. О.С.Мельничук).
107с. 22см. Мова--U. Київ, 1958.

Дослідження з української та російської мов. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
Наукова думка (Відп.ред. І.К.Білодід).
258с. 22см. Мова--U. Київ, 1964.

Дослідження з української та російської мов. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
Наукова думка (Відп.ред. І.К.Білодід).
258с. 22см. Мова--U. Київ, 1964.

З історії назв кольорів в українській мові: червоний (червінець, червонезолото). Ткаченко, О.Б.
Наукова думка (Shelved under: "Struktura i rozvytok slovians'kykh mov").
183с. 22см. Мова--U. Київ, 1967.

Зібрані статті. Горбач, Олекса.
УВУ. Otto Harrassowitz.
Т. 1-8. 22см. Мова--U-G. Мюнхен, 1991-1997.

Західньо-поліська говірка села Остромичі, колишнього повіту Кобринь. Горбач, Олекса.
(Відбитка з "Наукових Записок" УТГІ, т.XXV, 1973, 1973)
64с. 24см. Мова--U. Мюнхен, 1973.

Збірник вправ для практичних і лабораторних занять з сучасної української літературної мови для факультетів мови та літератури педагогічних інст. Чередниченко, Іван.
Радянська школа.
214с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1958.

Збірник вправ для практичних і лабораторних занять з сучасної української літературної мови для факультетів мови та літератури педагогічних інст. Чередниченко, Іван.
Радянська школа.
214с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1958.

Збірник вправ для практичних і лабораторних занять з сучасної української літературної мови для факультетів мови та літератури педагогічних інст. Чередниченко, Іван.
Радянська школа.
214с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1963.

Збірник вправ для практичних і лабораторних занять з сучасної української літературної мови для факультетів мови та літератури педагогічних інст. Чередниченко, Іван.
Радянська школа.
214с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1963.

Збірник вправ з української мови для педагогічних училищ. Кузьменко та інші, І.П.
Радянська школа (Яремко, І.І).
227с. 21см. Мова--U. Київ, 1967.

Збірник вправ з української мови. Бережний, Іван.
УНО.
31с. 30см. Мова--U. Ганновер, .

Зенон Кузеля як лексикограф. Записки НТШ, т.CIXIX. Рудницький, Ярослав.
(Відбитка із Збірника присвяченого пам'яті З.Кузелі)
7с. 25см. Мова--U. Париж-Вінніпеґ, 1960.
Також: Kuzelia, Zenon, 1882-1952.

Зразки простого слова. Синявський, Олександр.
Державне вид-во України.
91с. 18см. Мова--U. Київ, 1929.

Из записок по русской грамматике. Потебня, А.А.
Просвещение.
3 т. 22см. Мова--R. Москва, 1958,1968.

Из истории восточно-славянской лексики. Брицьін, М.А.
Наукова думка.
158с. 20см. Мова--R. Киев, 1965.

Из истории восточно-славянской лексики. Брицьін, М.А.
Наукова думка.
158с. 20см. Мова--R. Киев, 1965.

Исследования в области славянских древностей: лексические и фразеологические вопросьі реконструкции текстов. Иванов та інші, В.В.
Наука (Топоров, В.Н).
340с. 22см. Мова--R. Москва, 1974.

История русского литературного язьіка. Горшков, А.И.
Вьісшая школа.
194с. 20см. Мова--R. Москва, 1965.

История русского литературного язьіка. Горшков, А.И.
Вьісшая школа.
194с. 20см. Мова--R. Москва, 1965.

История язьікознания 19-20 веков в очерках и извлечениях. ч.2. Звегинцев, В.А.
Просвещение.
494с. 22см. Мова--R. Москва, 1965.

Картки для вправ з орфографії української мови у V-VI класах. Кузьменко та інші, І.П.
Радянська школа (Кузьменко, Д.Ю).
290с. 21см. Мова--U. Київ, 1968.

Ключ до мови: коротка граматика української мови. Івах, В.А.
Культура й освіта.
43с. 16см. 2 примірники. Мова--U. Виннипеґ, 1943.

Ключ розуміння. Пам'ятки української мови 17 ст.. Галятовський, Іоаникій.
Наукова думка.
442с. 22см. Мова--U. Київ, 1985.

Консонантизм. Горбач, Олекса.
УВУ.
105с. 30см. Мова--U.

Культура ділового мовлення. Коваль, А.П.
Вища Школа.
294с. 21см. Мова--U. Київ, 1977.

Культура ділового мовлення. Коваль, А.П.
Вища школа.
222с. 20см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1974.

Культура української мови. Коваль, А.П.
Наукова думка.
190с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Київ, 1966.

Культура української мови. Коваль, А.П.
Наукова думка.
193с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Київ, 1964.

Курс загального мовознавства (видання авторизоване). Державин, Володимир.
Накладом Української Студентської Громади.
93с. 29см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Авґсбурґ, 1947.

Курс сучасної української літературної мови. Кулик, Борис.
Радянська школа.
Ч.2. 287с. 22см. Мова--U. Київ, 1961.

Курс сучасної української літературної мови: підручник для факультетів мови і літератури. Кулик, Борис.
Радянська школа.
22см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1965.

Лінгвістичні основи автоматизації інформаційного пошуку. Скороходько, Е.Ф..
Вища школа (Редактор А.Білецький).
241с. 23см. Мова--U. Київ, 1970.

Лінгвістичний атлас Нижньої Прип'яті. Назарова, Т.В.
Наука думка.
135с. 26см. Мова--U. Київ, 1985.

Лінгвістичний атлас українських народнихговорів Закарпатської області УРСР: лексика. Ужгород. Університет. Наукові записки, том 34, 42. Дзендзелівський, І.О.
Ужгородський Державний Університет.
2 частини. 23см. Мова--U. Ужгород, 1958,1960.

Лінгвістичний атлас українських народнихговорів Закарпатської області УРСР: лексика. Ужгород. Університет. Наукові записки, том 34, 42. Дзендзелівський, І.О.
Ужгородський Державний Університет.
2 частини. 23см. Мова--U. Ужгород, 1958,1960.

Латинско-русскій лексиконь. Кронеберг, І.
596с., 96с. 25см брак бібліографічних даних. Мова--R-L.

Латинско-русскій лексиконь. Кронеберг, І.
596с., 96с. 25см брак бібліографічних даних. Мова--R-L.

Латинська граматика. Копач, Іван.
ОО.Василіян.
82с. 24см. Мова--U. Мондер, 1944.

Лексикографічний бюлетень. Акад.наук УРСР.Інст.Мовознавства ім. О.О.Потебні, .
АН УРСР (Відп.ред. В.С.Ільїн).
126с. 22см. Мова--U. Київ, 1963.

Top of page

BRAMA -- Gateway Ukraine
Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ)
63 Fourth Avenue · New York, NY 10003 · USA
(tel) 212-254-5130 · (fax) 212-254-5239

Після гасел написаних латинкою, йдуть гасла написаниі кирилицею. Щоби знайти автора, предмет, назву чи слово в назві, треба користуватися ключем FIND (Ctrl-F) у Netscape. Можна друкувати кирилицею, і хоч надруковане слово у віконці FIND буде зашифроване, Netscape знайде потрібні гасла. Можна також завантажити текст каталогу на особистий комп'ютер і послуговуватись будь якою редакційною програмою при шуканні за гаслами.

These pages use CP1251 Cyrillic fonts for Ukrainian. If none of this is legible to you please go to the catalog in English or download Cyrillic fonts and keyboards which are obtainable for free at this website.

НАЗАД до Каталогу: [ АВТОР ] [ НАЗВА ] [ ПРЕДМЕТ ]

Порядок каталогу на сторінці: ПРЕДМЕТИ.Ці сторінки влаштовує БРАМА
Авторське право (c) 1997-99 Наукове Товариство ім. Шевченка, всі права застережені

БРАМА -- УкраїНовини -- Громадська преса -- Календар --
Реклама на Брамі -- БРАМА пошук
Copyright © 1997-2011 BRAMA, Inc.tm, Inc. Всі права застережені.