Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ)
63 Fourth Avenue · New York, NY 10003 · USA
(tel) 212-254-5130 · (fax) 212-254-5239

Після гасел написаних латинкою, йдуть гасла написаниі кирилицею. Щоби знайти автора, предмет, назву чи слово в назві, треба користуватися ключем FIND (Ctrl-F) у Netscape. Можна друкувати кирилицею, і хоч надруковане слово у віконці FIND буде зашифроване, Netscape знайде потрібні гасла. Можна також завантажити текст каталогу на особистий комп'ютер і послуговуватись будь якою редакційною програмою при шуканні за гаслами.

These pages use CP1251 Cyrillic fonts for Ukrainian. If none of this is legible to you please go to the catalog in English or download Cyrillic fonts and keyboards which are obtainable for free at this website.

НАЗАД до Каталогу: [ АВТОР ] [ НАЗВА ] [ ПРЕДМЕТ ]

Порядок каталогу на сторінці: ПРЕДМЕТИ.

BRAMA -- Gateway Ukraine

Предмет: HISTORY
Нарис історії українського театру в Галичині. Чарнецький, Степан.
Накладом фонду "Учітеся брати мої".
253с. 18см. 2 примірники. Мова--U. Львів, 1934.
Також: Drama.

Нарис українсько-руської історії. Яворський, М.
ім.Петровського, Державне Видавництво України.
132с. 22см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Харків, 1923.

Нариси з нової історії Європи: перехід від середніх віків до нових часів. Релігійна боротьба в XVI-XVII вв. Розвиток європейських держав. Шульгин, Олександер.
Український Громадський Видавничий Фонд.
219с. 26см. Мова--U. Прага, 1925.

Нариси з стародавньої та давньої історіїукраїнського народу. Млиновецький, Роман.
Українське Наукове Видавництво.
222с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1964.

Нариси з церковної історії України Х-ХІІІ століття. Коструба, Теофіль.
Добра книжка (Друге доповнене видання).
136с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Торонто, 1955.

Нариси суспільно-політичного устрою лівобережної України кінця XVII- початку XVIII ст. Дядиченко, Вадим.
АН УРСР.
530с. 21см. Мова--U. Київ, 1959.

Науковий збірник, т.19-20, 1924-5; т.26, 1927; т.32, 1929. АН УРСР.Істор.Секція, .
Т.19 - 2 примірники. Мова--U. Київ, .

Національний і соціяльний момент в українській історії. Старосольський, Володимир.
Союза Визволення України.
15с. 19см. Мова--U. Відень, 1915.
Також: Sociology.

Наша бувальщина: історія України для молоді. Терлецький, Маркіян.
Говерля.
47с. 25см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1956.

Неизвращенная история Украиньі-Руси. Дикий, Андрей.
Правда о России.
419с. 23см. Мова--R. Нью Йорк, 1960.

Нова імперія: Італія і фашизм. Островерха, М.
Дорога.
61с. 17см. Мова--U. Львів, 1938.

Нова історія України. Крип'якевич, Іван (1886-1967).
Батьківщина.
180с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Детройт, 1954.

Огляд історії України: repetitorium для вищих кляс середніх шкіл та вчительських курсів. Крип'якевич, Іван (1886-1967).
Вернигора.
90с. 23см. 3 примірники. + xerox copy. very poor condition. Мова--U. Київ, 1919.

Огляд бувальщини Українського Народа. Андрієнко, В.
Маруся.
88с. 15см. Мова--U. Львів, 1921.

Одинокий вломник на селі. Бернар, Трістан.
Русалка.
16с. 16см. poor condition. Мова--U. Львів, 1923.

Опис Скитії. Геродот з Галікарнасу, .
Життя і Школа (Переклав Теофіль Коструба).
104с. 18см. Мова--U. Стейт Каледж, 1968.

Опис України, кількох провінцій Королівства Польського, що тягнуться відкоренів Московії до границь Трансільванії, разом з їхніми звичаями, спос. Боплан (Beauplan)\, Гійом Левассер.
Наукова думка. Ukrainian Research Institute of Harvard University (Книга 2: факсимільне видання. Мовою оригіналу).
Кн.1. 252с. 20см. + Кн.2. 112с. 20см. + карта. Мова--U-F. Київ, 1990.

Описи Київського намісництва 70-80 роківXVIII ст.: описово-статистичні джерела. Акад.наук УРСР Інст.Істоії. Археографічна Комісія, .
Наукова думка.
389с. 27см. Мова--U. Київ, 1989.
Також: Geography.

Оповідання з історії української землі. Залізняк, Микола, перекладач.
Серп і Молот (Вид.2).
143с. 21см. ілюстрації. Мова--U. Київ-Відень-Львів, 1919.

Оповідання з всесвітньої історії. Барвінський, Олександер.
Накладом в-ва "Українське Слово".
2 ч. 24см. ілюстрації. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Берлін, 1923.

Основні проблеми історії України. Крупницький, Б.
УВУ.
217с. 29см. Мова--U. Мюнхен, 1955.

Отрешись от страха: Воспоминания историка. Некрич, Александр.
Overseas Publication Intercharge LTD.
414с. 18см. Мова--R. Лондон, 1979.
Також: Prisoners - Political.

Очерки истории древнего Востока. Воробьев-Десятовский, В.С.
Министерство просвещения РСФСР.
273с. 23см. Мова--R. Ленинград, 1956.

Очерки по истории анархических идей и статьи по разньім социальньім вопросам. Неттлау, Макс.
Профсоюз.
397с. 22см. Мова--U. Детройт, 1951.
Також: Sociology.

Північні межі Української матірної держави. Олесіюк, Тиміш.
Український Суходоловий Інститут, 17.
34с. 30см. Мова--U. Женева, 1947.

Під австрійсько-польським панованєм: промова радикального посла виголошена в Віденській Палаті Послів дня 14 червня 1910р в спеціяльній буджетов. Бібліотека "Громадського Голосу",ч.22. Під редакцією Осипа Назарука. Лагодинський, Микола.
Накладом "Громадського Голосу".
31с. 20см. Мова--U. Львів, 1910.

Паралелі в історії України. Кедрин, Іван.
Червона Калина (Відбитка із Календаря-альманаха Свободи за 1971 рік із невеликим доповненням).
139с. 23см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1971.

Періоди української історії. Домашовець, Гр.
Вид-во "Кирило-Методіївського Братства".
32с. 22см. Мова--U. Ірвінґтон, 1975.

Передісторія та рання історія України напідставі археологічних джерел. Курінний, Петро.
УВУ.
92с. 29см. Мова--U. Мюнхен, 1970.
Також: Antiquities.

Польское восстание 1863 г. на Правобережной Украине. Марахов, Г.И.
Киевского Университета.
256с. 22см. Мова--U. Киев, 1967.
Також: Ukrainian Polish Relations.

Похід Карла ХІІ на Україну. Донцов, Дмитро.
Вид-во Союзу Українців у В.Брітанії (4 видання).
40с. 20см. ілюстрації. 3 примірники. Мова--U. Лондон, 1955.

Походження Українського Народу: Курс ч.6. Петров, Віктор.
Українська Студентська Громада при УТГІ в Регенсбурзі (Входить друга стаття: "Антропологічні (расові) особливості українського народу", 19 стор.).
56с. 29см. 2 примірники. Мова--U. Регенсбург, 1947.

Походження державности у південно-східних слов'ян. Бужанський, Антін.
Накладом Інституту Дослідів Волині (Відбитка з "Літопису Волині", ч.7).
24с. 23см. Мова--U. Вінніпеґ, 1964.

Праісторія України. Кузич-Березовський, Іван.
Книга 2. 235с. 24см. Мова--U.

Праці т.5. Українське ІсторичноФілологічне Товариство в Празі, .
Українське Історично-Філологічне Товариство в Празі.
175с. 25цм. Мова--U. Прага, 1944.

Предмет і методологія історичної науки. Мельник, Л.Г.
Вища школа.
132с. 20см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1977.

Призначення України. Липа, Юрій.
Говерля.
305с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1953.

Про Велику Французьку Революцію. Трильовський, Кирило.
Накладом Івана Тиктора.
32с. 18см. Мова--U. Коломия, 1913.

Про старі часи на Україні: коротка історія України (для першого початку). Грушевський, Михайло (1866-1934).
Дніпросоюз (Виданнє шосте).
119с. 23см. 3 примірники. Мова--U. Київ-Відень, 1919.

Проблеми історії України післявоєнного періоду в радянській історіографії. Санцевич, А.В.
Наукова думка.
249с. 21см. Мова--U. Київ, 1967.

Прьгледь на украинската история. Грушевський, Михайло (1866-1934).
Балкань.
12с. 23см. Мова--Bo. София, 1914.

Псевдо-Кониський і псевдо-полетика: "Исторія Русовь" у літературі й науці. Праці Відділу Українознавства ІІІ. Возняк, М.
НТШ, Львів, Укр.Могилянсько-Мазепинська Академія Наук (Обкладинка роботи СГ).
159с. 25см. Мова--U. Львів-Київ, 1939.

Путями истории: общерусское национальноедуховное и культурное единство на основании данньіх науки и жизни. Грабарь, Олег, Редактор.
Карпаторусское литературное общество.
Т.2, 290с. 24см. Мова--U. Нью Йорк, 1979.

Радянська енциклопедія історії України вчотирьох томах. Т. 1-4. Скаба, А.Д, відп. редактор.
АН УРСР, Головна редакція української радянської енциклопедії.
4 т. 25см. Мова--U. Київ, 1969-.

Ранні слов'яни між Дністром і Прип'яттю. Баран, В.Д.
Наукова думка.
241с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1972.

Ранні слов'яни між Дністром і Прип'яттю. Баран, В.Д.
Наукова думка.
241с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1972.

Ранние славяне Подесенья 3-5 вв.. Терпиловский, Р.В.
Наукова думка.
120с. 21см. Мова--R. Киев, 1984.

Ржищів над Дніпром. Поржи-Олексієнко, П.І.
Накладом автора.
96с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Денвер, 1970.
Також: Ethnography.

Римська монета на території України. Брайчевський, М.Ю.
Видавництво Академії наук Укр.РСР.
243с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1959.

Римська монета на території України. Брайчевський, М.Ю.
Видавництво Академії наук Укр.РСР.
243с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1959.

Розвиток української культури за роки радянської влади. Акад.наук УРСР.Інст.Історії, .
Наукова думка (Відп.ред. П.П.Гудзенко).
367с. 22см. Мова--U. Київ, 1967.

Розвиток української культури за роки радянської влади. Акад.наук УРСР.Інст.Історії, .
Наукова думка (Відп.ред. П.П.Гудзенко).
367с. 22см. Мова--U. Київ, 1967.

Російські історичні традиції в большевицьких розв"язках національного питання. Бойко, Юрій.
Національне Видавництво в Европі.
175с. 19см. 2 примірники. Мова--U. Париж, 1964.

Російські історичні традиції в большевицьких розв"язках національного питання. Бойко, Юрій.
Національне Видавництво в Европі.
175с. 19см. 2 примірники. Мова--U. Париж, 1964.

Російське історичне коріння большевізму. Бойко, Юрій.
Українське Видавництво.
24с. 18см. Мова--U. Мюнхен, 1955.

Російське історичне коріння большевізму. Бойко, Юрій.
Українське Видавництво.
24с. 18см. Мова--U. Мюнхен, 1955.

Руіна. Гетьманованнє Многогрішного: історичні монографії. Костомаров, Микола (1817-1885).
Руска Історична Бібліотека.
Т.8. 127с. 24см. poor condition. Мова--U. Львів, 1893.

Руина. Гетьманованє Бруховецкого: Історични монографіи. Костомаров, Микола (1817-1885).
Руска Історична Бібліотека под ред.Олександра Барвьнского.
Т.VII. 151с. 24см. Мова--U. Тернопіль, 1892.

Русская исторія. Костомаров, Николай (1817-1885).
Издательство П.П.Сойкина.
3 т. 23см. Мова--R. Петроградь, 1915.

Руська история в житєписях найголовнійших діятелів. Костомаров, Микола (1817-1885).
(Передрук з "Правди")
Т.2. 24см. poor condition. Мова--U. Львів, 1876.

Своє життя: розмови на біжучі теми. Лепкий, Богдан.
Шарфого у Венцлярі, Українська Накладня. Галицька Накладня. Ukrainian Publisher, Winnipeg (На титульній сторінці автор: Петро Тихий).
61с. 17см. Мова--U. Київ-Ляйпціґ, 1918.
Також: Art - Fine.

Северное Причерноморье в 1775-1800 г. Дружинина, Е..
Акад. наук СССР.
278с. 23см. Мова--R. Москва, 1959.

Северное Причерноморье в 1775-1800 г. Дружинина, Е..
Акад. наук СССР.
278с. 23см. Мова--R. Москва, 1959.

Слідами української історії. Забіренко, Л.
Кирило-Методіївського Братства.
32с. 22см. Мова--U. Ірвінґтон, 1973.

Славянський світ в його минулому й сучасному. Дорошенко, Дмитро (1882-1951).
Українське Слово.
3 т. 16см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Берлін, 1922.

Славянський світ в його минулому й сучасному. Дорошенко, Дмитро (1882-1951).
Українське Слово.
3 т. 16см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Берлін, 1922.

Соціяльні й політичні рухи в Україні відХмельницького до кінця 18 віку. Народній Університет. Відділ соціяльно-політичних наук, ч. 81. Феденко, Панас.
Самоосвіта.
Ч. 2. 38с. 18см. poor condition. Мова--U. Львів, 1936.

Соціяльні й політичні рухи в Україні відХмельницького до кінця 18 віку. Народній Університет. Відділ соціяльно-політичних наук, ч. 81. Феденко, Панас.
Самоосвіта.
Ч. 2. 38с. 18см. poor condition. Мова--U. Львів, 1936.

Спогади юнацьких днів, 1897-1906: Українська Студентська громада в Харкові і Революційна українська партія (РУП). Коллард, Юрій (1875-1951).
Срібна Сурма (Вступне слово і редакція Марка Антоновича. Обкладинка роботи М.Бутовича).
223с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Торонто, 1972.

Спомини з житя. Вахнянин, Анатоль.
(Передрук з видання 1908 року. Львів, накладом Видавця, з печатні В.АШийковського. Зладив Кирило Студинський)
137с. 21см. Мова--U.

Срібна земля в огні і в бурі революції. Степовий, Юрко.
Накладом ОУН.
21с. 28см. Мова--U.

Сторінки з історії української фольклористики. Дей, О.І.
Наукова думка (Відповідальний редактор І.П.Березовський).
270с. 21см. Мова--U. Київ, 1975.

Сторінки з історії української фольклористики. Дей, О.І.
Наукова думка (Відповідальний редактор І.П.Березовський).
270с. 21см. Мова--U. Київ, 1975.

Сторінки минулого. ч.1-4. Лотоцький, Олександер.
Українська Православна Церква в США.
4 ч. 25цм. Мова--U.

Судьбьі народов Россіи: Белоруссія. Украина. Литва. Латвія. Зстонія. Арменія. Грузія. Азербейджань. Финляндія. Польша. Станкевичь, В.
И.П.Ладьіжникова.
373с. 21см. very poor condition. Мова--R. Берлинь, 1921.

Суспільні і політичні рухи в Україні. Феденко, Панас.
Вільний Український Робітник.
26с. 27см. poor condition. Мова--U. Париж, 1953.

Суспільні верстви Галицької Руси XIV-XV в.: розвідка. Руська історична бібліотека, т.VII. Линниченко, Іван.
Накладом НТШ.
162с. 22см. Мова--U. Львів, 1899.

Суспільні верстви Галицької Руси XIV-XV в.: розвідка. Руська історична бібліотека, т.VII. Линниченко, Іван.
Накладом НТШ.
162с. 22см. Мова--U. Львів, 1899.

Суспільно-політичний рух на Україні після повстання декабристів 1826-1850. Сергієнко, Г.Я.
Наукова думка.
298с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1971.

Сьвернорусскія народоправства во временаудьльно-вьчеваго уклада. Костомаров, Николай (1817-1885).
Издание Д.Е.Кожанчикова.
448с. 23см. Мова--R. Санкть-Петербургь, 1863.

Твори, архів, студії. Липинський, Вячеслав (1882-1931).
Східньо-Европейський Дослісний Інститут і.В.К.Липинського.
Т. 2,3,6,7. 25см. 2 примірники. Мова--U. Філядельфія, 1972-1980.

Теорія ІІІ Риму в історії відновленого Московського Патріярхату. Кох, Ганс.
40с. 25см. Мова--U. Мюнхен, 1953.

Тернистий шлях українського уряду. Брик, Олександер.
Видано старанням автора.
150с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1969.

Тернистий шлях українського уряду. Брик, Олександер.
Видано старанням автора.
150с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1969.

Трудьі зтнографическо-статистической експедиции вь Западно-Русскій Край,снаряженной императорскимь Русскимь Географическимь Обществом. Чубинский, П.П, compiler.
6 т. 27см. poor condition. Мова--R. С.-Петербургь, 1872-1878.

Трудьі зтнографическо-статистической експедиции вь Западно-Русскій Край,снаряженной императорскимь Русскимь Географическимь Обществом. Чубинский, П.П, compiler.
6 т. 27см. poor condition. Мова--R. С.-Петербургь, 1872-1878.

Україна. Шелухин, Сергій.
248с. 24см. 3 примірники. Мова--U. Прага, 1936.

Україна в добі Директорії УНР. Shelved under: НТШ. Бібліотека українознавства, ч.10 (томи 1-6). Стахів, Матвій, Матвій.
Українська Науково-Історична Бібліотека в Скрентоні, Па., ЗДА.
6т. 22см. Мова--U. Скрентон, 1962-1965.
Також: Revolution - Ukrainian, 1917-1921.

Україна давня і нова. Народ, реліґія, культура. Ісаєвич, Ярослав.
НАН (Подарунок автора).
334с. 21см. Мова--U. Львів, 1996.

Україна за останніх тридцять років. Т, М.
Вид-во Учительської Гомади "Наша Батьківщина", ч.1. Наклад С.Слюсарчук.
72с. 15см. 2 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1949.

Україна заборолом культури й цівілізаціїперед степовиками. Терлецький, Омелян.
Просвіта.
91с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Львів, 1930.

Україна та її проблеми. Василевський, Леон.
М.Цюрака, Книга (Переклав з польської Богдан Подолянко).
160с.+ 17с. 19см.. Мова--U. Аделаїда, 1988.
Також: Church - History.

Україна, кн.7/8-21, 1924-7; кн.24, (5-6)1927; кн.28 (2-3), 1928; кн. 33 (1/2), 1932. АН УРСР.Істор.Секція, .
(Під редакцією М.Грушевського)
Мова--U. Київ, .

Україна: Історичний та географічний атлас. Серія мап і пояснень, що з'ясовують історичне значення й сучасне географічне становище укр. народу. Сімпсон, Дж.В.
Prabst,=Aigner,Augsb, Українська книга (Переклав А.Штефан Copyring 1941 by Oxford University Press. Reprinted, June 1942).
20 карт з поясненнями. 21см. Мова--U. Авґсбурґ, 1946.
Також: Geography.

Українські націонал-комуністи, їх роля увизвольній боротьбі України 1917-1956 рр.. Наддніпрянець, Володимир.
Політичний відділ Української національної ґвардії.
104с. 21см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Мюнхен, 1956.

Українські націонал-комуністи, їх роля увизвольній боротьбі України 1917-1956. Наддніпрянець, Володимир.
Президія Світової Ради Спілки ВизволенняУкраїни (Видання 2).
151с. 22см. Мова--U. Нью Йорк, 1983.

Українські націонал-комуністи, їх роля увизвольній боротьбі України 1917-1956 рр. Наддніпрянець, Володимир.
104с. 21см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Мюнхен, 1956.

Українські націонал-комуністи, їх роля увизвольній боротьбі України 1917-1956. Наддніпрянець, Володимир.
Президія Світової Ради Спілки ВизволенняУкраїни.
151с. 22см. Мова--U. Нью Йорк, 1983.

Українська історична наука: Її розвиток та досягнення. Чубатий, Микола.
Накладом СУК "Провидіння".
52с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Філядельфія, 1971.

Українська історична наука: Її розвиток та досягнення. Чубатий, Микола.
Накладом СУК "Провидіння".
52с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Філядельфія, 1971.

Українська держава: у річницю 22 січня 1918 і 1919 р. Дедалевський, Я.
8с. 20см. Мова--U.

Українська держава: у річницю 22 січня 1918 і 1919 р. Дедалевський, Я.
8с. 20см. Мова--U.

Український історико-географічний збірник. Вип. 2. Акад.наук УРСР.Інст.Історії, .
Наукова думка.
278с. 21см. Мова--U. Київ, 1972.

Український історико-географічний збірник. Вип. 2. Акад.наук УРСР.Інст.Історії, .
Наукова думка.
278с. 21см. Мова--U. Київ, 1972.

Українсько-Руський Архів. Т.7, вип.3, 1911 (Рукописи львівських збірок). Наук.Тов.ім.ШевченкаІсторично-філософічна секція, .
Poor condition. Мова--U. Львів, .

Украинско-армянские связи в XVII веке: сборник документов. Дашкевич, Я.Р.
Наукова думка.
163с. 23см. Мова--R. Киев, 1969.
Також: Ukrainian Armenian Relations.

Украинско-армянские связи в XVII веке: сборник документов. Дашкевич, Я.Р.
Наукова думка.
163с. 23см. Мова--R. Киев, 1969.
Також: Ukrainian Armenian Relations.

Формація української нації: Нарис праісторії України. Щербаківський, В.
Говерля (Друге видання).
144с. 18см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1958.

Цікаві оповідання з Давньої Історії Канади. Івах, В.А.
Культура й освіта.
38с. 15см. 2 примірники. Мова--U. Виннипеґ, 1944.

Шлях до городельської унії. Сидор, Микола.
Накладом автора.
156с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1951.

Предмет: HISTORY - 17TH CENTURY
History, Culture, and Nation An Examination of Seventeenth-Century Ukrainian History Writing. The Millenium of Christianity in Rus'-Ukraine. Sysyn, Frank E.
Harvard University. Ukrainian Studies Fund.
423p. 23cm. Мова--E. Cambridge, 1988.

Предмет: HISTORY - 18TH CENTURY
Україна в описах західньоевропейських подорожників другої половини 18 століття. Львівські історичні праці. Дослідження, вип.2. Вінтоняк, Олекса.
Дніпрова хвиля (Summary in English, German, French and Italian. Bibliography 111-113p.).
139с. 20см. Мова--U. Львів-Мюнхен, 1995.

Предмет: HISTORY - AFGHANISTAN
Афганистан в огне: документьі и свидетельства о войне в Афганистане. Библиотека журнала "Форум". Малинкович, В, Ред.-составитель.
Сучасність (Біблиотека журнала "Форум").
174с. 18цм. Мова--R.

Предмет: HISTORY - ASIA
Aзия далекая и таинственная: Очерки путешествий за древностями по Монголии. Ларичев, В.Е.
Наука.
290с. 23см. Мова--U. Новосибирск, 1968.

Предмет: HISTORY
Чи маємо ми історичну науку?. Білокінь, Сергій.
(Xerox copy з "Літературної України", чч. 1-2, 3-10 січня 1991)
Ст. 1-8. Мова--U. Київ, 1991.

Предмет: HISTORY - ASIA
Восточньіе источники по истории народов го-восточной и центральной Европьі. Акад.наук СССР.Инст.Народов Азии, .
Наука (Пед. А.С.Тверитинова).
302с. 27см. Мова--R. Москва, 1964.

Восточньіе источники по истории народов го-восточной и центральной Европьі. Акад.наук СССР.Инст.Народов Азии, .
Наука (Пед. А.С.Тверитинова).
302с. 27см. Мова--R. Москва, 1964.

Дорогами легенд. Халаминский, Юрий.
Советский Художник.
183с. 21см. Мова--R. Москва, 1967.

Економические и политические последствияприсоединения Средней Азии к Ро сии. Аминов и др, А.М.
Узбекистан.
210с. 21см. Мова--R. Ташкент, 1966.
Також: History - Russia.

Економические и политические последствияприсоединения Средней Азии к Ро сии. Аминов и др, А.М.
Узбекистан.
210с. 21см. Мова--R. Ташкент, 1966.
Також: History - Russia.

История монгалов. Карпини Плано, Джиованни.
Госуд. издательство географической литературьі.
270с. 23см. Мова--R. Москва, 1957.

Книга правителя области Шан. Акад.наук СССР.Отделение истории.нститут Народов Азии, .
Наука (Ответ.ред. Я.Л.Кроль).
351с. 23см. Мова--R. Москва, 1968.

Книги монгольских кочевников: семь вековмонгольской письменности. Кара, Д.
Наука.
193с.+ 26 таблиць. 21см. Summary in English. Мова--R. Москва, 1972.

Мусульманский Ренессанс. Мец, Адам.
Наука.
455с. 27см. Мова--R. Москва, 1966.

Путешествие в восточньіе страньі. Рубрук, Гильом.
Госуд.изд-во географической литературьі (Shelved under: Карпини Плано, Джиованни "История монгалов").
270с. 23см. 2 примірники. Мова--R. Москва, 1957.

Книга правителя области Шан. Акад.наук СССР.Отделение истории.нститут Народов Азии, .
Наука (Ответ.ред. Я.Л.Кроль).
351с. 23см. Мова--R. Москва, 1968.

Халха Джирум: Памятник монгольского феодального права XVIII в.. Акад.наук СССР.Инст.Народов Азии, .
Наука (Ответ.ред. Г.Д.Санжеев).
339с. 23см. Мова--R. Москва, 1965.
Також: Law.

Халха Джирум: Памятник монгольского феодального права XVIII в.. Акад.наук СССР.Инст.Народов Азии, .
Наука (Ответ.ред. Г.Д.Санжеев).
339с. 23см. Мова--R. Москва, 1965.
Також: Law.

Предмет: HISTORY - AUSTRIA
Franciszek Jozef I. Grodziski, Stanislaw.
Zaklad Narodowy imienia Ossolinskich.
200s. 22cm. Мова--P. Wroclaw-Warszawa-Kra, 1983.

Habsburgermonarchie 1848-1918: Band IV: Die Konfessionen. Wandruszka etc, Adam, Herausgegeben.
Der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften (Peter Urbanitsch).
864p. 25cm. Мова--G. Wien, 1985.

Protokolle des Gemeinsamen Ministerratesder Osterreichisch-Ungarischen Monarchie (1914-1918). Komjathy, Miklos, Zusammengestelt.
Akademiai Kiado.
723p. 25cm. Мова--G. Budapest, 1966.

Ukrainians in Galicia under Austrian Rule. Rudnyts'kyi, Ivan L.
La Salle College.
61p. 28cm. Мова--E. Philadelphia, 1966.
Також: Halychyna.

Victory at Vienna: The Ottoman Siege of 1683: A Historical Essay and a Selective List of Reading Materials. Hoskins, Janina W.
European Division.
44p. 23cm. Мова--E. Washington, DC, 1983.
Також: History - Cossack Hetman State.

Предмет: HISTORY - BALKAN
Етнокультурні зв'язки Болгар і східних слов'ян. Прилипко, Я.П.
Наукова думка.
133с. 20см. Мова--U. Київ, 1964.

Исторія христіанскихь государствь Балканскаго полуострова (Болгарія, Сербія, Румьіния, Черногорія, Греція). Бібліотека знанія. Роть, К.
П.Сойкина (Безплатное приложение кь журналу "Природа и люди" за 1914 г. Книга 1).
120с. 21см. poor condition. Мова--R. С.-Петербургь, 1914.

Як Болгари здобули собі свободу?. Русова, Софія.
55с. 18см. Мова--U. Львів, 1909.

Предмет: HISTORY - BALTIC REPUBLICS
Образование литовского государства. Пашуто, В.Т.
АН СССР.
527с. 23см. includes index. Мова--R. Москва, 1959.

Прибалтийская реакционная змиграция сегодня.
Зинатне.
234с. 22см. Мова--R. Рига, 1979.

Предмет: HISTORY - BELORUSSIA
З гісторьіі праваслаунай царквьі беларускага народу. Касяк, І.
Вьіданьне Беларускай Центральнай Радьі.
190с. 25см. Мова--Bel. Нью Йорк, 1956.
Також: Church.

Савецкая Беларусь у фотаілюстрацьіях.
Дзяржаунае Вьідавецтва БССР.
35см. Мова--Be. Мінск, 1958.

Предмет: HISTORY - COSSACK HETMAN STATE
Cossacks' Struggle for Freedom and Independence.
26p. 22cm. Мова--E. London, 1954.

Grose Kosakenaufstand 1648 gegen die polnische Herrschaft: die Rzeczpospolita und das Kosakentum in der ersten Phase des Aufstandes. Zlepko, Dymitri.
Otto Harrassowitz.
132c. 24cm. Мова--G. Wiesbaden, 1980.
Також: Ukrainian Polish Relations.

Kolschitzky der held von Wien: Historische Erzahlung von XVII Jahrhundert. Fylypchak, Ivan.
(Ihor Zupnik Ubersetzt von ukrainischer Sprache)
167c. 19cm. Мова--G. Clifton, 1983.
Також: Kul'chyts'kyi, Iurii, 1640-1692.

On the Eve of Poltava: The letters of Ivan Mazepa to Adam Sieniawski, 1704-1708. Subtel'nyi, Orest.
The Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the USA (Preface by Oleksandr Ohloblyn).
159p. 24cm. Мова--E. New York, 1975.
Також: Mazepa, Ivan, 1639-1709.

Pys'ma Tymka Padurry. Wydanie posmertne z awtohrafiw. Padurra, Tymko.
Ossolynskych, Nakladom knyharni K. Wylda.
24cm., xerox copy. Мова--U. Lwiw, 1874.

Swiadomosc narodowa szlachty Ukrainskieji kozaczyzny od schylku XVI do polowy XVII w.. Chynczewska-Hennel, Teresa.
Panstwowe Wydawnictwo Naukowe.
187p. 20cm. Мова--P. Warszawa, 1985.

Swiadomosc narodowa szlachty Ukrainskieji kozaczyzny od schylku XVI do polowy XVII w.. Chynczewska-Hennel, Teresa.
Panstwowe Wydawnictwo Naukowe.
187p. 20cm. Мова--P. Warszawa, 1985.

Wojna chocimska 1621. Podhorodecki та інші, Leszek.
Wydawnictwo Literackie (Noj Raszba).
342с. 20см. ілюстрації. Мова--P. Krakow, 1979.
Також: Ukrainian Polish Relations.

Wojna chocimska 1621. Podhorodecki та інші, Leszek.
Wydawnictwo Literackie (Noj Raszba).
342с. 20см. ілюстрації. Мова--P. Krakow, 1979.
Також: Ukrainian Polish Relations.

Історія Козаччини для народа і молоді. Крип'якевич, Іван (1886-1967).
Накладом фонду "Учітеся брати мої".
90с. 17см. 2 примірники. poor conditon. Мова--U. Львів, 1922.

Історія України-Русі (роки 1657-1658). Грушевський, Михайло (1866-1934).
Пролетарська Правда, Видавництво Академії Наук УРСР.
Т.10. 23см. Мова--U. Київ, 1937.

Від Куруківщини до Кумейщини (1626-1638): історії України-Руси тому 8 частина 1. Грушевський, Михайло (1866-1934).
НТШ, Накладом автора (Друге видання).
335с. 24см. poor condition. 1 примірник - R. Мова--U. Київ-Львів, 1922.

Відень 1683: Козаки і Кульчицький. Ямінський, Борис.
СУФА-Союз Українських Філятелістів в Австрії (Text in Ukrainian, German).
239с. 16см. 2 примірники. Мова--U. Відень, 1983.
Також: Kul'chyts'kyi, Iurii, 1640-1692.

Великий мазепинець Григор Орлик. Борщак, Ілько.
Восьмий Курінь УПС ім. Григора Орлика.
206с. 24см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1972.
Також: Orlyk, Hryhorii, 1702-1759.

Великий мазепинець Григор Орлик. Борщак, Ілько.
Восьмий Курінь УПС ім. Григора Орлика.
206с. 24см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1972.
Також: Orlyk, Hryhorii, 1702-1759.

Великий мазепинець Григор Орлик генерал-поручник Людовика XV-го (1742- 1759): з невідомих документів з 7 тогочасними ілюстраціями. Борщак, Ілько.
Штука, Львів, Червона Калина (Франція й Україна: студії про франко-українські взаємини в минулому.Книга 4).
206с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Львів, 1932.
Також: Orlyk, Hryhorii, 1702-1759.

Великий мазепинець Григор Орлик генерал-поручник Людовика XV-го (1742- 1759): з невідомих документів з 7 тогочасними ілюстраціями. Борщак, Ілько.
Штука, Львів, Червона Калина (Франція й Україна: студії про франко-українські взаємини в минулому.Книга 4).
206с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Львів, 1932.
Також: Orlyk, Hryhorii, 1702-1759.

Гетьман Данило Апостол і його доба, 1727-1734. Українська Історія. ІІ. Монографії, ч.2. Крупницький, Борис.
Накладом Товариства прихильників УВАН.
192с. 24см. Мова--U. Авгсбург, 1948.
Також: Apostol, Danylo, 1654-1734.

Гетьман Кирило Розумовський. Лазорський, Микола (1890-1970).
Дніпрова Хвиля.
752с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1961.
Також: Rozumovs'kyi, Kyrylo, 1728-1803.

Гетьман Мазепа. Будзиновський, Вячеслав.
Свобода.
60с. 18см. 3 примірники. Мова--U. Джерзі Ситі, 1916.

Гетьман Мазепа. Будзиновський, Вячеслав.
Свобода.
60с. 18см. 3 примірники. Мова--U. Джерзі Ситі, 1916.

Гетьман Петро Дорошенко. Крип'якевич, Іван (1886-1967).
Просвіта.
13с. 20см. poor condition. Мова--U. Львів, 1925.

Духові впливи Києва на Московщину в добуГетьманської України. Shelved under: НТШ. Бібліотека українознавства, ч.14. Корчмарик, Франко Богдан.
НТШ.
146с. 24см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1964.
Також: Ukrainian Russian Relations.

Гетьмани України. Іванченко, Ю, упорядник.
Видавінформ (Випуск 1).
12 листівок. 15см. Мова--U. Київ, 1991.

Гетьмани України. Іванченко, Ю, упорядник.
Видавінформ (Випуск 1).
12 листівок. 15см. Мова--U. Київ, 1991.

Господарство Гетьманщини 17-18 ст. Мікрофільм. Слабченко, М.Є.
Державне видавництво України (т.1 - Землеволодіння та форми сільського господарства).
1 reel. University of Illinois, 1989. Мова--U. Одеса, 1923.
Також: Economics.

Господарство Гетьманщини 17-18 ст. Мікрофільм. Слабченко, М.Є.
Державне видавництво України (т.1 - Землеволодіння та форми сільського господарства).
1 reel. University of Illinois, 1989. Мова--U. Одеса, 1923.
Також: Economics.

Запорізм: національно-політичний світогляд нового покоління. Литвиненко, Ю.
53с. 25см. Мова--U. Париж, 1938.

Запорізька Січ в останні часи свого існування 1734-1775. Голобуцький, В.О.
АН УРСР.
414с. 23см. Мова--U. Київ, 1961.

Запорізька Січ у боротьбі проти турецько-татарської агресії: 50-70-і роки XVII ст.. Апанович, О.М.
Академія Наук УРСР.
299с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1961.

Запорізька Січ у боротьбі проти турецько-татарської агресії: 50-70-і роки XVII ст.. Апанович, О.М.
Академія Наук УРСР.
299с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1961.

Запорожское казачество. Голобуцкий, В.А.
Госуд.изд-во полит.литературьі УССР.
461с. 23см. Мова--R. Киев, 1957.

Збройні сили України першої половини XVIII ст. Апанович, О.М.
Наукова Думка.
223с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1969.

Збройні сили України першої половини XVIII ст. Апанович, О.М.
Наукова Думка.
223с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1969.

Изь Украйнской стариньі: рисунки академиовь С..Васильковскаго и Н.С.Самокиша. Яворницький, Дмитро (1855-1940).
Изданіе А.Ф.Маркса.
98с. 20 ілюстрованих стор. 43см. 2 примірники. Мова--R. С-Петербургь, 1900.

Казакам в родньіе края.
(Из журнала "Вольное Казачество")
15с. 15см. Мова--R. Париж, 1939.

Казачество: мьісли современниковь о прошлом, настоящем и будущем казачества.
Издание "Казачьяго Союза".
379с. 26см. Мова--R. Париж, 1928.

Казачий словарь-справочник. Скрьілов и другие, А.И.
(Губарев, Г.В)
112с. 22см. Мова--R. Клівленд, 1966.

Козаки. Руданський, Степан.
Загальна Друкарня, Накладом В.Будзиновського (Пояснення В.Будзиновського).
51с. 20см. Мова--U. Львів, 1906.

Козаки в Московії. Липа, Юрій (1900-1944).
Народній стяг.
234с. 20см. Мова--U. Варшава, 1934.
Також: Ukrainian Russian Relations.

Козацькі могили. Музей заповідник під Берестечком: нарис-путівник.
Каменяр.
62с. 17см. Мова--U. Львів, 1972.

Козацькі могили: музей-заповідник під Берестечком: нарис-путівник. Мах, Петро.
Каменяр.
61с. 17см. Мова--U. Львів, 1972.

Коротка історія Козаччини. Літопис УВАН, ч.2. Антонович, Володимир.
Накладом Олександра Чорнухи (Українська Вільна Академія Наук).
232с. 16см. Третє видання. Мова--U. Вінніпеґ, 1971.

Кость Гордієнко-Головко. Кащенко, Адріян (1858-1921).
(Перевидано фотодруком з Українського Видавництва в Катеринославі)
40с. 19см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1966.

Кость Гордієнко-Головко, останній лицарьЗапорожжя. Кащенко, Адріян (1858-1921).
Українське Видавництво.
40с. 21см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Катеринослав, 1919.

Музей-заповідник "Козацькі могили": путівник. Свєшніков, І.К.
Каменяр (Olso in English and Russian).
92с. 17см. Мова--U-E-R. Львів, 1990.

Оповідання про славне військо запорожське низове. Кащенко, Адріян (1858-1921).
Українське Видавництво.
185с. 23см. 2 прим. poor condition. 1 прим. - R. Мова--U. Катеринослав, 1917.
Також: Army.

Оповідання про славне військо запорожське низове: коротка історія війська запорожського. Кащенко, Адріян (1858-1921).
Видавництво Чарторийських.
Видання 5. Мова--U. Нью Йорк, 1973.
Також: Army.

Патріот. Григор Орлик (1702-1759): історичне оповідання. Лазорський, Микола (1890-1970).
Дніпрова хвиля.
309с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1969.
Також: Orlyk, Hryhorii, 1702-1759.

Перший козак в Америці. Лаврівська, Ірина.
Гомін України.
220с. 24см. 2 примірники. Мова--U. Торонто, 1975.
Також: Ukrainians in the United States.

Полковник Іван Богун: історичний нарис. Народня бібліотека "Наступ", ч.9. Гузар-Колодзінський, Михайло.
Пробоєм (Відбитка з часопису "Наступ").
45с. 18см. Мова--U. Прага, 1941.

Про батька козацького Богдана Хмельницького. Грушевський, Михайло (1866-1934).
Накладом Мирослава Січинського.
74с. 20см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Нью Йорк, 1918.

Памятники, изданньіе временною коміссієюдля разбора древнихь актовь вьісочаише учрежденною при Кіевском военномь, Подольском и Вольінскомь...
Т.2,3,4. 29см. Мова--R. Кіевь, 1846-1859.
Також: Antiquities.

Початки Хмельниччини 1638-1648: Історії України-Руси тому 8 частина 2. Грушевський, Михайло (1866-1934).
Накладом автора (Виданнє друге).
224с. 25см. poor condition. 3 примірники. 1 примірник - R. Мова--U. Київ-Відень, 1922.

Соціяльні й політичні рухи в Україні: Від Хмельницького до кінця 18 віку. Самоосвіта, ч.81. Феденко, Панас.
Накладом "Самоосвіти" (Shelved under: Левицький, В. "Повоєнні журби світу").
38с. 17см. Мова--U. Львів, 1936.

Степова квітка: Роман про султаншу Роксоляну. Лазорський, Микола (1890-1970).
Дніпрова Хвиля.
363с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1965.
Також: Roksoliana, 1505-1561.

Тії слави козацької повік не забудем...:істор-краєзн.нариси про пам'ятнімісця Дніпропетровщини періоду Визвольної війни укр. народу 1648-1654рок. Мицик та інші, Ю.А.
Промінь (Стороженко, І.С. Плохій, С.М. Ковальов,А.М).
117с. 17см. ілюстрації. Мова--U. Дніпропетровськ, 1989.

Тиміш Хмельницький в румунській історіографії та літературі. Горбач, Анна Галя.
(Відбитка з "Наукових Записок" УТГІ, т. ХІХ, 1969)
15с. 25см. Мова--U. Мюнхен, 1969.

Україна на переломі 1657-1659: замітки до історії українського державного будівництва в XVII-ім століттю. Липинський, Вячеслав (1882-1931).
Булава (Фотодрук з 1-го видання "Дніпросоюз", Київ-Відень, 1920).
304с. 22см. 2 примірники (1 xerox copy). Мова--U. Нью Йорк, 1954.

Україна на переломі 1657-1659: замітки до історії українського державного будівництва в XVII-ім століттю. Історичні студії та моноґрафії, т.3. Липинський, Вячеслав (1882-1931).
Дніпросоюз.
304с. 23см. Мова--U. Київ-Відень, 1920.

Українське козацтво-родоначальник кінного війська Московії-Росії. Король, Нестор (1899).
НТШ.
96с. 22см. Мова--U. Нью Йорк, 1963.
Також: Ukrainian Russian Relations.

Український архів. т.1. 1929. Акад.наук УРСР.Археографічна комісія, .
(Голова комісії Михайло Грушевський)
1.т. Мова--U. Київ, .
Також: Antiquities.

Хмельниччина в розцвіті 1648-1650: Історії України-Руси тому 8 частина 3. Грушевський, Михайло (1866-1934).
(Видання друге, повторене)
288с. 25см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Київ-Відень, 1922.

Хортиця в героїці і легендах. Киценко, Микола.
Промінь.
132с. 17см. Мова--U. Дніпропетровськ, 1972.

Центральні установи України-Гетьманщини 17-18 вв. Ч.1: Генеральна Рада, Ч.2: Рада Старшин. Окiншевич, Лев.
Всеукраїнська Академія наук.
2 т. 26см. Мова--U. Київ, 1929-1930.
Також: Law.

Казачий словарь-справочник. Скрьілов и другие, А.И.
(Губарев, Г.В)
112с. 22см. Мова--R. Клівленд, 1966.

Козацтво і Україна. Болотенко, О.
94с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Торонто, 1950.

Козацтво і Україна. Болотенко, О.
94с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Торонто, 1950.

Коротка історія Козаччини. Антонович, Володимир.
Галицька накладня Якова Оренштайна.
232с. 18см. 3 примірники poor condition. Мова--U. Коломия, ?.

Коротка історія Козаччини. Антонович, Володимир.
Галицька накладня Якова Оренштайна.
232с. 18см. 3 примірники poor condition. Мова--U. Коломия, ?.

Мазепинці по Полтаві. Битинський, М.
Життя і школа.
103с. 20см. Мова--U. Стейт Каледж, Па, 1974.

Мазепинці по Полтаві. Битинський, М.
Життя і школа.
103с. 20см. Мова--U. Стейт Каледж, Па, 1974.

Націотворча роля гетьмана Мазепи: промова на ювілейних урочистостях з приводу 250 ліття смерти гетьмана І.Мазепи в Детройті, Міннеаполісі та Він. Доманицький, Віктор.
(Передмова Я.Рудницького, портрет гетьмана роботи Олекси БулавицькогоIncludes bibliographical references)
50с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Чікаґо, 1960.

Націотворча роля гетьмана Мазепи: промова на ювілейних урочистостях з приводу 250 ліття смерти гетьмана І.Мазепи в Детройті, Міннеаполісі та Він. Доманицький, Віктор.
(Передмова Я.Рудницького, портрет гетьмана роботи Олекси БулавицькогоIncludes bibliographical references)
50с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Чікаґо, 1960.

Памятники, изданньіе временною коміссієюдля разбора древнихь актовь вьісочаише учрежденною при Кіевском военномь, Подольском и Вольінскомь...
Т.2,3,4. 29см. Мова--R. Кіевь, 1846-1859.
Також: Antiquities.

Петро Конашевич Сагайдачний: історичний нарис. Чайковський, Андрій.
Накладом Союза Визволення України.
21с. 21см. + 1 xerox copy. Мова--U. Відень, 1917.

Петро Конашевич Сагайдачний: історичний нарис. Чайковський, Андрій.
Накладом Союза Визволення України.
21с. 21см. + 1 xerox copy. Мова--U. Відень, 1917.

Поема "Мазепа" Батурин і Полтава (баталія) 1708-1709. Деснянський, І.
Printed by Mono Press Co.
96с. 19см. 3 примірники. Мова--U. Лондон, 1957.

Поема "Мазепа" Батурин і Полтава (баталія) 1708-1709. Деснянський, І.
Printed by Mono Press Co.
96с. 19см. 3 примірники. Мова--U. Лондон, 1957.

Союз гетьмана Івана Мазепи з Карлом ХІІ. Біда, Константин.
86с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1959.

Союз гетьмана Івана Мазепи з Карлом ХІІ. Біда, Константин.
86с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1959.

Степова квітка: Роман про султаншу Роксоляну. Лазорський, Микола (1890-1970).
Дніпрова Хвиля.
363с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1965.
Також: Roksoliana, 1505-1561.

Тії слави козацької повік не забудем...:істор-краєзн.нариси про пам'ятнімісця Дніпропетровщини періоду Визвольної війни укр. народу 1648-1654рок. Мицик та інші, Ю.А.
Промінь (Стороженко, І.С. Плохій, С.М. Ковальов,А.М).
117с. 17см. ілюстрації. Мова--U. Дніпропетровськ, 1989.

Тиміш Хмельницький в румунській історіографії та літературі. Горбач, Анна Галя.
(Відбитка з "Наукових Записок" УТГІ, т. ХІХ, 1969)
15с. 25см. Мова--U. Мюнхен, 1969.

Україна на переломі 1657-1659: замітки до історії українського державного будівництва в XVII-ім століттю. Липинський, Вячеслав (1882-1931).
Булава (Фотодрук з 1-го видання "Дніпросоюз", Київ-Відень, 1920).
304с. 22см. 2 примірники (1 xerox copy). Мова--U. Нью Йорк, 1954.

Україна на переломі 1657-1659: замітки до історії українського державного будівництва в XVII-ім століттю. Історичні студії та моноґрафії, т.3. Липинський, Вячеслав (1882-1931).
Дніпросоюз.
304с. 23см. Мова--U. Київ-Відень, 1920.

Українська Церква за Богдана Хмельницького 1647-1657. Огієнко, Іван (1882).
Українське Наукове Православне Богословське Товариство.
180с. 18см. Мова--U. Вінніпеґ, 1955.

Українське козацтво-родоначальник кінного війська Московії-Росії. Shelved under: НТШ. Бібліотека українознавства, ч.13. Король, Нестор.
Накладом НТШ в Нью Йорку.
96с. 23см. 4 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1963.
Також: Army.

Українське козацтво-родоначальник кінного війська Московії-Росії. Король, Нестор (1899).
НТШ.
96с. 22см. Мова--U. Нью Йорк, 1963.
Також: Ukrainian Russian Relations.

Український архів. т.1. 1929. Акад.наук УРСР.Археографічна комісія, .
(Голова комісії Михайло Грушевський)
1.т. Мова--U. Київ, .
Також: Antiquities.

Ханенки (сторінка з історії українськогоавтономізму 18-століття). Оглоблин, Олександер.
Культурно-Наукове видавн. Т.Омельченко- Ю.Тищенко.
12с. 25см. very poor conditon + xerox copy. Мова--U. Кіль, .
Також: Geneology.

Ханенки (сторінка з історії українськогоавтономізму 18-століття). Оглоблин, Олександер.
Культурно-Наукове видавн. Т.Омельченко- Ю.Тищенко.
12с. 25см. very poor conditon + xerox copy. Мова--U. Кіль, .
Також: Geneology.

Хмельниччина в Галичині. Будзиновський, Вячеслав (1868-1935).
Українська видавнича спілка (На підставі матеріялу зібраного і обробленого д-ром Ст. Томашівським).
61с. 18см. 3 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1917.

Хмельниччина в Галичині. Будзиновський, Вячеслав (1868-1935).
Українська видавнича спілка (На підставі матеріялу зібраного і обробленого д-ром Ст. Томашівським).
61с. 18см. 3 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1917.

Хмельниччина в розцвіті 1648-1650: Історії України-Руси тому 8 частина 3. Грушевський, Михайло (1866-1934).
(Видання друге, повторене)
288с. 25см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Київ-Відень, 1922.

Юрій Немирич на тлі історії України. Брик, Михайло.
Коштом автора.
152с. 21см. Мова--U. Голляндія, 1974.

Хортиця в героїці і легендах. Киценко, Микола.
Промінь.
132с. 17см. Мова--U. Дніпропетровськ, 1972.

Центральні установи України-Гетьманщини 17-18 вв. Ч.1: Генеральна Рада, Ч.2: Рада Старшин. Окiншевич, Лев.
Всеукраїнська Академія наук.
2 т. 26см. Мова--U. Київ, 1929-1930.
Також: Law.

Юрій Немирич на тлі історії України. Брик, Михайло.
Коштом автора.
152с. 21см. Мова--U. Голляндія, 1974.

Юрій Франц Кульчицький і козаки герої віденської перемоги 1683 р.: збірка статтей. Утриско, Мирон, Укладач.
Накладом Головної Управи т-ва "Бойківщина" (Книжка ця виходить як 49(2/38) число "Літопису Бойківщини" за липеньгрудень 1983).
80с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Філядельфія, 1983.
Також: Kul'chyts'kyi, Iurii, 1640-1692.

Предмет: HISTORY - CZECHOSLOVAKIA
К собьітиям в Чехословакии: фактьі, документьі, свидетельства прессьі и очевидцев.
Пресс-группа советских журналистов (Вьіпуск первьій).
158с. 22см. Мова--U. Москва, 1968.

Предмет: HISTORY - HAIDAMAKA UPRISINGS
Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст.:Збірник документів. Бутич та інші Бутич, М.І, Купчинський, Л.А, та інші, І.Л, упорядники.
Наукова Думка (On page preceding t.p: Архівне управл. при Раді Мін.Укр.РСР; Центр. Держ.Істор.Архів у Києві і ЦДІАрхів у Львові; includes index and bibliogr).
657с. 25см. Мова--U. Київ, 1970.

Предмет: HISTORY - KIEVAN RUS'
Cлавяне и Русь. Акад.наук СССР.Инст.Археологии, .
Наука (Ответ. ред. Е. Крупнов).
471с. 22см. Мова--R. Москва, 1968.

Cлавяне и Русь. Акад.наук СССР.Инст.Археологии, .
Наука (Ответ. ред. Е. Крупнов).
471с. 22см. Мова--R. Москва, 1968.

Історія України-Русі з малюнками. Аркас, Микола (1852-1909).
Накладом Ольги Аркасової (Друге видання).
424с. 24см. Мова--U. Краків, 1912.

Історія України-Русі з малюнками. Аркас, Микола (1852-1909).
Накладом Ольги Аркасової (Друге видання).
424с. 24см. Мова--U. Краків, 1912.

Історія України: княжий вік. Будзиновський, Вячеслав.
Накладом автора.
160с. 16см. poor condition. Мова--U. Львів, 1924.

Історія України: княжий вік. Будзиновський, Вячеслав.
Накладом автора.
160с. 16см. poor condition. Мова--U. Львів, 1924.

Історія християнства на Руси-Україні Т.2, ч.1 (1353-1458). Чубатий, Микола.
Видання Укр. Католицького Університету ім. св. Климента Папи (See: Pratsi Hreko-Katolyts'koi Bohoslovs'koi Akademii, t.43).
263с. 24см. Мова--U. Рим, 1976.
Також: Church.

Історія християнства на Руси-Україні Т.2, ч.1 (1353-1458). Чубатий, Микола.
Видання Укр. Католицького Університету ім. св. Климента Папи (See: Pratsi Hreko-Katolyts'koi Bohoslovs'koi Akademii, t.43).
263с. 24см. Мова--U. Рим, 1976.
Також: Church.

Top of page

BRAMA -- Gateway Ukraine
Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ)
63 Fourth Avenue · New York, NY 10003 · USA
(tel) 212-254-5130 · (fax) 212-254-5239

Після гасел написаних латинкою, йдуть гасла написаниі кирилицею. Щоби знайти автора, предмет, назву чи слово в назві, треба користуватися ключем FIND (Ctrl-F) у Netscape. Можна друкувати кирилицею, і хоч надруковане слово у віконці FIND буде зашифроване, Netscape знайде потрібні гасла. Можна також завантажити текст каталогу на особистий комп'ютер і послуговуватись будь якою редакційною програмою при шуканні за гаслами.

These pages use CP1251 Cyrillic fonts for Ukrainian. If none of this is legible to you please go to the catalog in English or download Cyrillic fonts and keyboards which are obtainable for free at this website.

НАЗАД до Каталогу: [ АВТОР ] [ НАЗВА ] [ ПРЕДМЕТ ]

Порядок каталогу на сторінці: ПРЕДМЕТИ.Ці сторінки влаштовує БРАМА
Авторське право (c) 1997-99 Наукове Товариство ім. Шевченка, всі права застережені

БРАМА -- УкраїНовини -- Громадська преса -- Календар --
Реклама на Брамі -- БРАМА пошук
Copyright © 1997-2011 BRAMA, Inc.tm, Inc. Всі права застережені.