Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ)
63 Fourth Avenue · New York, NY 10003 · USA
(tel) 212-254-5130 · (fax) 212-254-5239

Після гасел написаних латинкою, йдуть гасла написаниі кирилицею. Щоби знайти автора, предмет, назву чи слово в назві, треба користуватися ключем FIND (Ctrl-F) у Netscape. Можна друкувати кирилицею, і хоч надруковане слово у віконці FIND буде зашифроване, Netscape знайде потрібні гасла. Можна також завантажити текст каталогу на особистий комп'ютер і послуговуватись будь якою редакційною програмою при шуканні за гаслами.

These pages use CP1251 Cyrillic fonts for Ukrainian. If none of this is legible to you please go to the catalog in English or download Cyrillic fonts and keyboards which are obtainable for free at this website.

НАЗАД до Каталогу: [ АВТОР ] [ НАЗВА ] [ ПРЕДМЕТ ]

Порядок каталогу на сторінці: ПРЕДМЕТИ.

BRAMA -- Gateway Ukraine

Предмет: GEOGRAPHY
Географічне розміщення народів в УРСР. Наулко, В.І.
Наукова думка.
31с. 26см. Мова--U. Київ, 1966.

Географія України. Покровський та інші, О.
Державне вид-во України (Колісниченко, Л).
169с. 26см. poor condition. Мова--U.

Географія України й українських поселень. Тесля, Іван.
ОО Василіян, Торонто, Об'єднання Українських Педагогів (Третє змінене видання).
240с. 23см. 2 примірники. тираж 5000 примірників. Мова--U. Торонто-Нью Йорк, 1957.
Також: Ukrainians in foreign countries.

Географія грунтів з основами грунтознавства. Вернандер, Н.Б.
Радянська школа.
179с. 22см. Мова--U. Київ, 1965.

Географія українських і сумежних країв. Кубійович, Володимир.
Українське Видавництво (Друге видання).
517с. 25см. poor condition. Мова--U. Краків-Львів, 1943.

Географія частин світу і найважливіших країн. Іванов, Г.І.
Рідна школа.
Ч.1. 200с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Ганновер, 1947.

География СССР: Пособие для учителей. Ляликова, Н.И.
Учебно-пед.изд-во.
536с. 23см. Мова--R. Москва, 1955.

География СССР: Пособие для учителей. Ляликова, Н.И.
Учебно-пед.изд-во.
536с. 23см. Мова--R. Москва, 1955.

Дальний Восток: физико-географическая характеристика. Акад.наук СССР.Инст.Географии, .
АН СССР.
436с. 27см. Мова--R. Москва, 1961.

Дальний Восток: физико-географическая характеристика. Акад.наук СССР.Инст.Географии, .
АН СССР.
436с. 27см. Мова--R. Москва, 1961.

Економічна географія СССР. Ляліков, М.І.
Радянська школа.
344с. 23см. Мова--U. Київ, 1959.

Економічна географія СССР. Ляліков, М.І.
Радянська школа.
344с. 23см. Мова--U. Київ, 1959.

Економічна географія Української РСР (з основами теорії). Посібник для вчителя. Паламарчук, М.М.
Радянська школа (Дар І. Коропецького).
309с. 22см + maps. Мова--U. Київ, 1975.

Економічна географія зарубіжних країн: підручник для середньої школи. Вітвер, І.О.
Радянська школа.
366с. 23см. + карта. Мова--U. Київ, 1952.

Економическая география. Козлов, М.В.
Просвещение.
17с. 22см. Мова--R. Москва, 1971.

Економическая география. Козлов, М.В.
Просвещение.
17с. 22см. Мова--R. Москва, 1971.

Економическая география Советского Союза. Саушкин и другие, Ю.Г, редактор.
Издательство Московского Университета (Никольский В, Коровицьін В.П).
399с. 27см. Мова--R. Москва, 1967.

Економическая география Советского Союза. Саушкин и другие, Ю.Г, редактор.
Издательство Московского Университета (Никольский В, Коровицьін В.П).
399с. 27см. Мова--R. Москва, 1967.

Економическая география транспорта СССР. Галицкий и другие, М.И.
Транспорт (С.К.Данилов, А.И.Корнеев).
302с. 27цм. Мова--R. Москва, 1965.

Енциклопедический словарь географическихтерминов. Калесник, С.В, редактор.
Советская Енциклопедия.
435с. 22см. Мова--R. Moсква, 1968.

Клімат Української РСР: короткий нарис. Гук та інші, М.
Радянська школа (Половко, I.K. Прихотько, Г.Ф).
69с. 22см. ілюстрації. Мова--U. Київ, 1958.

Коротка Ґеоґрафія України. Хомик, А.
Вернигора.
2 ч. 22см. poor condition. Мова--U. Київ, 1921.

Коротка географія України.
32с. 21см. poor condition. Мова--U. Відень, .

Методика роботи з географічними картинами у восьмирічній школі. Лебедєв, П.М.
Радянська школа.
91с. 20см. poor condition. Мова--U. Київ, 1964.

Найдавніші слов'янські топоніми України як джерело історико-географічнихдосліджень (географічні назви на -ичі). Купчинський, О.А.
Наукова думка.
250с. 23см. Мова--U. Київ, 1981.
Також: Language.

Нарис історично-економічної географії світу. Хоррабін, Дж.Ф.
Державне Видавництво України (З російської переклав А.Власенко).
134с. 22см. Мова--U.

Нарис географії України. Кістяковський, В.В.
Державне Видавництво України.
153с. 23см. Мова--U. Харків, 1925.

Нижнее Приднепровье: економико-географический очерк. Хижняк, А.А.
Госуд. изд-во Географической Литературьі.
78с. 20см. Мова--R. Москва, 1956.

Показник географічних назв та методичні вказівки до зошита "Практичні вправи з географії". Мар'єнко, Іван.
Українська Книга.
42с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Авґсбурґ, 1946.

Природа України. Жарський, Едвард.
Шкільна Рада (Підручник для шкіл українознавства).
188с. 23см. Мова--U. Нью Йорк-Філядельфія, 1966.

Український лісостеп: фізико-географічний нарис. Чижов, М.П.
Державне учбово-педагогічне видавництво.
203с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1961.

Українсько-російський словник географічнних назв Української РСР. Нежнипапа, В.Я.
(Загальна ред. Цілуйка, К.К)
196с. 21см. 2 примірники. Мова--U-R. Київ, 1964.

Українсько-російський словник-довідник географічних назв УРСР. Нежнипапа, В.Я.
Радянська школа (Вид. 2).
158с. 22см. 2 примірники. Мова--U-R. Київ, 1971.

Фізична географія УРСР: бібліографічний покажчик (1840-1958). Коваленко та інші, К.О.
АН УРСР (Висоцька, П.Ю).
400с. 23см. Мова--U. Київ, 1960.

Физическая география СССР: Региональная. Алпатьев та інші, А.М.
Вьісшая школа (Архангельский, А.М..).
Ч.2. 558с. 22см. Мова--R. Москва, 1965.

Южная полоса европейской части СССР: очерк природьі. Котельников, В.Л.
Госуд. изд-во Географической Литературьі.
220с. 21см. Мова--U. Москва, 1963.

Предмет: GEOLOGY
Будівельні матеріали України. Ткачук, Л.Г..
АН Укр.ССР.
185с. 23см. Мова--U. Київ, 1963.

Геофизические исследования нефтегазоносньіх толщ Украиньі.Сборник научн ьіх трудов. Акад.наук УРСР.Інст.Геології і геохімії горючих копалин, .
Наукова думка (Отв.ред. Г.Петкевич).
168с. 20см. Мова--R. Київ, 1984.

Комплексне використання паливно-енергетичних ресурсів України. Акад.наук УРСР.Рада по вивченню продуктивних сил УРСР. Інст.Теплоенергетики, .
АН УРСР (Вип. 1).
325с. 23см. Мова--U. Київ, 1959.

Металлогения фанерозоя платформенной части Украиньі. Акад.наук УРСР.Інст.неохімії і фізики мінералів.Відділ металогенії, .
Наукова думка (Відп.ред. Ф.Жуков).
202с. 20см. Мова--R. Київ, 1984.

Предмет: GEOGRAPHY
Земна куля. Народна бібліотека ч.4.
Накладом і з друкарні Робітничої Книгарської і Видавничої Спілки (З польської переклав Ю.К).
15с. 17см. 2 примірники. Мова--U. Торонто, 1920.

Клімат Української РСР: короткий нарис. Гук та інші, М.
Радянська школа (Половко, I.K. Прихотько, Г.Ф).
69с. 22см. ілюстрації. Мова--U. Київ, 1958.

Коротка Ґеоґрафія України. Хомик, А.
Вернигора.
2 ч. 22см. poor condition. Мова--U. Київ, 1921.

Коротка географія України.
32с. 21см. poor condition. Мова--U. Відень, .

Краєзнавство: науково-популярний журнал ч. 1- ; 1993-.
"Пам'ятки України" (Заснований в 1927 році, репресований, відноблений в 1993 році, виходить що кварталу).
Мова--U. Київ, .

Країни Європи: нариси економічної географії. Пяртлі та інші, К.П.
Радянська школа (Розенберг, Н.Б).
391с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1958.

Мінеральоґія і ґеольоґія. Мельник, Н.
Накладом Руского Товариства Педаґоґічного.
159с. 22цм. Мова--U. Львів, 1911.

Мапа соборної України і Сумежник Заприязнених Країн. Олесевич, Тиміш.
Український Суходоловий Інститут, 12.
14с. 30см. Мова--U. Женева, 1946.

Методика роботи з географічними картинами у восьмирічній школі. Лебедєв, П.М.
Радянська школа.
91с. 20см. poor condition. Мова--U. Київ, 1964.

Найдавніші слов'янські топоніми України як джерело історико-географічнихдосліджень (географічні назви на -ичі). Купчинський, О.А.
Наукова думка.
250с. 23см. Мова--U. Київ, 1981.
Також: Language.

Нарис історично-економічної географії світу. Хоррабін, Дж.Ф.
Державне Видавництво України (З російської переклав А.Власенко).
134с. 22см. Мова--U.

Нарис географії України. Кістяковський, В.В.
Державне Видавництво України.
153с. 23см. Мова--U. Харків, 1925.

Наша рідна мова: ґеоґрафія України і характер українця, поляка і маскаля.
Українська Видавнича Спілка.
30с. 18см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Вінніпеґ, 1917.

Нижнее Приднепровье: економико-географический очерк. Хижняк, А.А.
Госуд. изд-во Географической Литературьі.
78с. 20см. Мова--R. Москва, 1956.

Опис ґеоґрафічно-статистичний повіта Камянецкого. Миколаєвич, Яків.
120с. 26см. карти. xerox copy. Мова--U. Львів, 1895.
Також: Lviv region.

Основи землезнання України. Рудницький, Степан.
НТШ, Львів, Українського Педагогічного Товариства.
136с. 23см. Мова--U. Львів, 1924.

Показник географічних назв та методичні вказівки до зошита "Практичні вправи з географії". Мар'єнко, Іван.
Українська Книга.
42с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Авґсбурґ, 1946.

Початкова ґеоґрафія для народніх шкіл. Шкільна секція, ч.21. Рудницький, Степан.
Вернигора.
191с. 20см. Мова--U. Київ-Львів-Відень, 1919.

Початкова географія України. Бібліотека українознавства, т.43. Оришкевич, Петро.
НТШ.
204с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, .

Практичні вправи з географії. Мар'єнко, Іван.
Українська Книга.
22 таблиці. 25см. Мова--U. Авґсбурґ, 1946.

Природа України. Жарський, Едвард.
Шкільна Рада (Підручник для шкіл українознавства).
188с. 23см. Мова--U. Нью Йорк-Філядельфія, 1966.

Ріка Прип'ять та її допливи. Старі воднішляхи між доріччям Чорного моря і Балтиком (Географічно-археологічна студія). Волиняна XV. Бужанський, Антін.
Накладом спонзорів: М.Боровського, І.Гордіюка, М.Данилюка, В.Шиприкеви (Праці Інституту Дослідів Волині).
39с., 1 карта, 23цм. Мова--U. Вінніпеґ, 1966.
Також: Archaeology.

Словарь-справочник по физической географии. Милков, Ф.Н.
Мьісль.
342с. 21см. Мова--R. Москва, 1970.

Тайна географических названий. Сергеев, .
Министерство Просвещения РСФСР.
237с. 22см. Мова--R. Москва, 1963.

Україна наш рідний край: коротка ґеоґрафія. Рудницький, Степан.
Учітеся брати мої.
128с. 18см. 3 примірники. poor conditiohn. Мова--U. Львів, 1921.

Українські моря.
Український Технічний Інститут.
7с. 28см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, .

Українська РСР: економіко-географічна характеристика.
Київського Університету.
208с. 27см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1961.

Українська справа зі становища політичної ґеоґрафії. Рудницький, Степан.
Українське слово.
282с. 17см. 4 примірники. poor condition. Мова--U. Берлін, 1923.

Український лісостеп: фізико-географічний нарис. Чижов, М.П.
Державне учбово-педагогічне видавництво.
203с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1961.

Українсько-російський словник географічнних назв Української РСР. Нежнипапа, В.Я.
(Загальна ред. Цілуйка, К.К)
196с. 21см. 2 примірники. Мова--U-R. Київ, 1964.

Українсько-російський словник-довідник географічних назв УРСР. Нежнипапа, В.Я.
Радянська школа (Вид. 2).
158с. 22см. 2 примірники. Мова--U-R. Київ, 1971.

Фізична і економічна географія України: університетські виклади. Іщук, Роман.
Ч.1. 64с. 28см. xerox copies. Мова--U. Авґсбурґ, 1946.

Фізична географія УРСР: бібліографічний покажчик (1840-1958). Коваленко та інші, К.О.
АН УРСР (Висоцька, П.Ю).
400с. 23см. Мова--U. Київ, 1960.

Фізична географія України: курс лекцій, ч.82. Дольницький, Мирон.
Курси українознавства при Українській Господарській Академії в ЧСР.
120с. 30см. poor condition. Мова--U. Подєбради, 1933-1934.

Фізична географія для початкових шкіл. В-о, Ів.
Шляхи на Україну.
22с. 30см. Мова--U. Ганновер, 1945.

Физическая география СССР. Милков и другие, Ф.Н.
Мьісль (Гвоздецкий, Н.А).
448с. 22см. Мова--R. Москва, 1976.

Физическая география СССР: Региональная. Алпатьев та інші, А.М.
Вьісшая школа (Архангельский, А.М..).
Ч.2. 558с. 22см. Мова--R. Москва, 1965.

Цікава географія. Скарлато, Г.П..
Радянська школа.
154с. 22см. Мова--U. Київ, 1966.

Южная полоса европейской части СССР: очерк природьі. Котельников, В.Л.
Госуд. изд-во Географической Литературьі.
220с. 21см. Мова--U. Москва, 1963.

Предмет: GEOLOGY
Brown Coal Beds In the Vicinity of Zovkva and Rava Ruska, Ukraine. Oleksyshyn, John.
Jeferson Medical College (Reprinted from "Proceedings of the Pennsylvania Academy of Science",V.28, 1954).
24cm. 2 copies. Мова--E. Philadelphia, 1954.

Fossil Plants of Pennsylvanian Age from Northwestern Narragansett Basin. Oleksyshyn, John.
Geological Society of America. Memoir 146.
26cm. Мова--E. Boston, 1976.

Geology and Mineral Resources of Ukraine. Oleksyshyn, John.
Jeferson Medical College (Reprinted from "Proceedings of the Pennsylvania Academy of Science",V.29, 1955).
24cm. Мова--E. Philadelphia, 1955.

Ukrainian Soviet Socialist Republic: Guidebook. International Geological Congress. 27 Session. USSR. Moscow 1984, .
Naukova Dumka Publishers.
126p. 20cm. Мова--U. Kiev, 1984.

Будівельні матеріали України. Ткачук, Л.Г..
АН Укр.ССР.
185с. 23см. Мова--U. Київ, 1963.

Гідрогеологія. Руденко та інші, Ф.А.
Київського Університету (Попов, О.Є).
270с. 27см. Мова--U. Київ, 1959.

Геофизические исследования нефтегазоносньіх толщ Украиньі.Сборник научн ьіх трудов. Акад.наук УРСР.Інст.Геології і геохімії горючих копалин, .
Наукова думка (Отв.ред. Г.Петкевич).
168с. 20см. Мова--R. Київ, 1984.

Комплексне використання паливно-енергетичних ресурсів України. Акад.наук УРСР.Рада по вивченню продуктивних сил УРСР. Інст.Теплоенергетики, .
АН УРСР (Вип. 1).
325с. 23см. Мова--U. Київ, 1959.

Комплексне використання сировинних ресурсів Західних районів УРСР. Герасименко, М.П.
АН УРСР.
198с. 20см.. Мова--U. Київ, 1962.
Також: Halychyna.

Корисні копалини України. Руденко та інші, Ф.А.
Технічної літератури (Куликовський, В.К).
235с. 27см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1960.

Львівсько-Волинський кам'яновугільний басейн. Бобровник та інші, Д.П..
АН УРСР (Болдирєва, Т.О., Іщенко, А.М., ...).
143с. 26см.. Мова--U. Київ, 1962.

Металлогения фанерозоя платформенной части Украиньі. Акад.наук УРСР.Інст.неохімії і фізики мінералів.Відділ металогенії, .
Наукова думка (Відп.ред. Ф.Жуков).
202с. 20см. Мова--R. Київ, 1984.

Нафта та природний горючий газ Української РСР. Клименко, В.Я..
АН УРСР.
55с. 20цм.. Мова--U. Київ, 1957.
Також: Minerals.

Питання нафтогазоносності України. Доленко, Г.Н..
Наукова думка.
162с. 21цм.. Мова--U. Київ, 1964.
Також: Gas.

Четвертинні відклади українського Полісся в межах Наддніпрянщини. УВАН. Археологічна 1. Збірник "Палеоліт України", ч.1. Закревська, Ганна.
Накладом Т-ва Прихильників УВАН.
29с. 26см. 3 примірники. Мова--U. Авґсбурґ, 1948.
Також: Polissia.

Предмет: GEORGIA
Georgian Question before the Free World.Act-documents-evidence. Kandelaki, Constantin.
(Translated from the French)
217p. 23cm. Мова--E. Paris, 1953.

Грузинська радянська соціалістична республіка. Дзоценідзе, Г.С.
Вид-во політичної літератури України.
95с. 17см. Мова--U. Київ, 1972.

Грузинська радянська соціалістична республіка. Дзоценідзе, Г.С.
Вид-во політичної літератури України.
95с. 17см. Мова--U. Київ, 1972.

Предмет: GERMAN POLISH RELATIONS
German - Polish Frontier. Drzewieniecki, W.M.
Polish Western Association of America.
166p. 21cm. illustrations. maps. Мова--E. Chicago, 1959.

German Polish Dialogue. Letters of the Polish and German Bishops and International Statements.
Atlantic Forum.
127p. 24cm. Мова--E. Bonn-Brussels-New Yo, 1966.

German White Book. Documents Concerning the Last Phase of the German-Polish Crisis.
German Library of Information.
48p. 23cm. Мова--E. New York, .

Предмет: GERMANS IN UKRAINE
Nemecka kolonisace na Ukrajine (Drang nach Osten). Shelukhyn, S.
Nakladem N.Vesele.
63с. 25см. Мова--Cz. Praha, 1938.

Предмет: GIZEL, INNOKENTII, MYTROPOLYT
Piramyz albo stolp'...Innokentiia Gizeliia Arkhimandryty sviatoi velychno chudotvornoi Lavry Pechers'koi Kyivs'koi... roku akhpe 1685. the students of rhetoric of the Kiev Mohyla Academy.
(A memorial address for Innokentii Gizel written in the Kievan ecclesiastic tradition of the late 17th century. No author. Probably written by)
18 leafs. 36 pages handwritten in brown ink on rag paper. Мова--TS.

Piramyz albo stolp'...Innokentiia Gizeliia Arkhimandryty sviatoi velychno chudotvornoi Lavry Pechers'koi Kyivs'koi... roku akhpe 1685. the students of rhetoric of the Kiev Mohyla Academy.
(A memorial address for Innokentii Gizel written in the Kievan ecclesiastic tradition of the late 17th century. No author. Probably written by)
18 leafs. 36 pages handwritten in brown ink on rag paper. Мова--TS.

Sinopsis, Kiev 1681. Fascimile mit einerEinleitung. Bausteine zur Geschichte der Litteratur bei den Slaven, Band 17. Rothe, Hans.
Bohlau Verlag.
409s. 24cm. Мова--g. Koln-Wien, 1983.

Предмет: GOETHE, JOHAN VOLFGANG, 1749-1832
Goethes "Faust" in der ukrainischen ubersetzung von Mykola Lukas. Bojko-Blochyn, Jurij.
Zweiter Weltkongress fur Sowjet-und Osteeuropastudien.
10s. 30cm. 2 copies. Мова--G. Garmisch-Partenkirch, 1980.

Goethes Faust in Ukrainischen Ubersetzungen. Лепка, Наталія Марія.
(Shelved under: Архів Богдана Лепкого, папка ч.12)
206с. рукопис. + 59 машинопис. Мова--G.

Johann Wolfgang von Goethe in der ukrainischen Literatur. Monographien, Band 49. Zhyla, Volodymyr, Volodymyr.
Ukrainische Free Universitat.
96p. 24cm. Мова--G. Munchen, 1989.

Предмет: GOIDYCH, PAVLO, 1888-1960, BISHOP
Розмова з Любомиром Калиничем. Василів, Василь.
(Shelved under: Наш голос. Рік 29, ч.7/8,1997, ст.123-29)
Мова--U. Union, N.J, 1997.
Також: Priashiv.

Предмет: GOLDSMITHING
Древнее золото: из собрания Музея исторических драгоценностей УССР. Бондарь, Иван, укладач.
Искусство.
Ілюстрації. 34см. Мова--R. Москва, 1975.

Дукати і дукачі України. Спаський, І.Г.
Наукова думка.
165с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1970.

Ювелирное искусство Древней Руси. Свирин, А.Н.
Искусство.
184с. 26см. Мова--R. Москва, 1972.

Предмет: GRENDZHA-DONS'KYI, VASYL',1897-1974
Співець Карпатських полонин: життя і творчість Василя Ґренджі-Донського. Ґренджа-Донська, Зірка.
75с. + 22с. + 2 листи. 29см. Мова--U. Міннеаполіс, 1977.
Також: Zakarpattia.

Предмет: GUDERIAN, HEINZ, 1888-1954
Guderian. Creator of the Blitzkrieg. Macksey, Kenneth.
Stein and Day.
226p. 24cm. Мова--E. New York, 1975.
Також: World War II, 1939-45.

Предмет: GWAGNIN, ALEKSANDER, 1538-1614
Топономастика Гванінуса з 1611р. УВАН. Назвознавство, ч.8. Купранець, Орест.
Накладом УВАН.
31с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Вінніпег, 1954.

Предмет: HAIVORONS'KYI, MYKHAILO, 1892-1949
Каталог бібліотеки М.О. Гайворонського.
Машинопис (З архіву Василя Лева).
28см. Мова--U. Нью Йорк, 1956-1957.

Предмет: HALAN, IAROSLAV, 1902-1949
Історія одного зрадника: Ярослав Галан. Терещук, Петро.
Ліґа Визволення України.
142с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Торонто, 1962.

Предмет: HALYCHYN, DMYTRO
Dmytro Halychyn Book. Dushnyk, Walter.
машинопис.
Мова--E.

Предмет: HALYCHYNA
Akta Grodzkie i Ziemskie z Czasow Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum Bernardynskiego we Lwowie.
Galicyjski wydzial Krajowy (W skutek fundacyi sp.Aleksandra hr.Stadnickiego).
T. 1,3-16. Мова--P. Lwow, 1868-1894.

Deutschland und Polen. Roth, Paul.
Isar Verlag.
113s. 21cm. Maps. Мова--G. Munchen, 1958.

For Galicia!: appeal to the world democracy. Hrushevs'kyi, Mykhailo (1866-1934).
14p. 23cm. poor condition. Мова--E. Geneva, 1920.

Galicia and Bukovina as Austrian Crown-Provinces: Ukrainian experience in representative institutions 1861-1918. Tsiutsiura, Bohdan.
37p. 27cm. 2 copies. Мова--E. New York, .
Також: Bukovyna.

Galicia and Bukovina. A Research handbook about Western Ukraine, late 19th-20th Centuries. Occasional Paper No.20, March 1990. Himka, John-Paul.
Alberta Culture & Multiculturalism Historical Resources Division.
215p. 28cm. Мова--E. Alberta, 1990.
Також: Bukovyna.

Galicia-Halychyna A Part of Ukraine: From Separation to Unity. Iaremko At Head of Title: Yaremko, Michael, Michael.
NTS (Shelved under: Наук.Тов.ім.Шевченка. Бібліотека українознавства. Т. 18 (English Section, V.3).).
292c. 22cm. Мова--E. Toronto-New York-Par, 1967.

Galicia. A Historical Survey and Bibliographic Guide. Magocsi, Paul Robert.
CIUS and HURI.
299p. 24cm. 2 copies. Мова--E. Toronto-Buffalo-Lond, 1983.

Galizien. Land und Leute. Guttry, A.
Georg Muller.
238s. 21cm. Мова--G. Munchen-Leipzig, 1916.

Galizien: Informativer Ueberblick uber nationale, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Zustande des Landes. Levyts'kyi, E.
"Vorwarts", Verlag des Bundes zur Befreiung der Ukraina.
40p. 21cm. Мова--G. Wien, 1916.

Malorusini. Jablonowski, Aleksander.
Nakladem Macierzy Polskiej (Shelved under: Polska: obrazy i opisy. T.1, s.91-117).
Illus. Мова--P. Lwow, 1906.
Також: Ethnography.

Nationbuilding and the Politics of Nationalism: Essays on Austrian Galicia. Harvard Ukrainian Research Institute: Monograph Series. Markovits and others, Andrei S, Editors.
Harvard University Press (Sysyn, Frank, ed.).
343p. 23cm. 3 copies. Мова--E. Cambridge, Mass, 1982.
Також: Ukrainian Austrian Relations.

Nedza w Galicji w cyfrach. Program energicznego rozwoju gopodarstwa krajowego. Szczepanowski, Stanislaw.
Pillera i Spolki, Gubrynowicz i Schmidt (Wyd.2).
196s. 23cm. Poor condition. Мова--P. Lwow, 1888.
Також: Economics.

Osterreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild Galizien.
Kaiserlichkoniglichen Hos und Staatsdruckerei.
890p. 29cm. Мова--G. Wien, 1898.

Ostgalizische Dorfgemeinschaft und ihre Auflosung. Rosdolsky, Roman.
Franz Steiner Verlag GMBH (Sonderdruck aus Vierteljahrschrift fur Sozial- und Wirtschaftgeschichte. Herausgegeben von Hermann Aubin, 41 Band, Heft 2).
97-145ss. 24cm. Мова--G. Wiesbaden, 1954.

Pamietniki. T.1: Galicja (1843-1880). Chledowski, Kazimierz.
Wydawnictwo Literackie (Wydanie 2 uzupelnione).
1t. 429s. 21cm. Мова--P. Krakow, 1957.

Plea for the Right to Live in behalf of the People of East Galicia.
Ukrainian Information Bureau.
15p. 23cm. 2 copies. Мова--E. New York, 1922.
Також: Ukrainian Polish Relations.

Polen und Ruthenen in Galizien. Szujski, Josef.
Von Karl Brochaska.
282p. 23cm. Мова--G. Wien und Teschen, 1882.
Також: Ukrainian Polish Relations.

Powiat Podhajecki pod wzgledem geograficznym, statystycznym i historycznym. Nedzwiecki, Mikolaj.
J.Dankiewicza, Nakladem avtora.
192p. 36cm. (xerox copy). Мова--Po. Stanislawow, 1896.

Problem of Galicia. Skrzypek, Stanislaw.
Polish Association for the South-EasternProvinces.
93p. 22cm. Мова--E. London, 1948.

Samborszczyzna. Ilustrowana monografia miasta Sambora i ekonomii samborskiej. T.1,2. Kuczera, Aleksander.
Nakladem Ksiegarni Nauczycielskiej w Samborze.
2 T. 29cm. Мова--P. Sambor, 1935.

Schaffung einer ukrainischen Provinz in Oesterreich. Lozynskyj, Michael.
Verlag Carl Kroll.
79s. 21cm. Мова--G. Berlin, 1915.

Spor o taktyke. Komunistyczna Partia Galicji Wschodniej wobec wyborow doSejmu i Senatu w listopadzie 1922 roku. Biernacek, Tadeusz.
Wyzsza Szkola Pedagogiczna.
135s. 21cm. Мова--P. Zielona Gora, 1985.
Також: Communism - Politics and Government.

Starostwa w Halickiem w stosunku do Starostwa Lwowskiego w wiekach srednich (1390-1501). Ehrlich, Ludwik.
Uniwers.Jagiellonski, Nakladem Towarzystwa dlia popierania nauki polskiej.
135c. 23cm. Мова--P. Lwow, 1914.
Також: History.

Starostwa w Halickiem w stosunku do Starostwa Lwowskiego w wiekach srednich (1390-1501). Ehrlich, Ludwik.
Uniwers.Jagiellonski, Nakladem Towarzystwa dlia popierania nauki polskiej.
135c. 23cm. Мова--P. Lwow, 1914.
Також: History.

To the civilised nations of the world. Committee of the Independent Ukraine, .
5p. 25cm. Мова--E. Geneva, 1920.

Ukrainian Heritage Notes. The Language Question in Galicia. Magocsi, Paul R.
Ukrainian Studies Fund.
22p. 23cm. Мова--E. Cambridge, 1978.

Ukrainski ruch narodowy w Galicji w latach 1830-1848. Kozik, Jan.
Wydawnictwo Literackie.
307s. 20cm. Мова--P. Krakow, 1973.

Western Ukraine: At the turning point ofEurope's History 1918-1923. Stakhiv and others Jaroslaw Sztendera, Matthew.
Shevchenko Scientific Society (Shelved under: Наук.Тов.ім.Шевченка. Бібліотека українознавства. Т. 31. English Section V.5,6).).
2 v. 24cm. 2 copies. Мова--E. New York, 1971.
Також: History.

Zur Frage der Sonderstellung Galiziens. Ein Streifzug in das galizische Problem. Ritter, Wladimir.
Druck und Verlag von Gustav Rottig & Sohn.
51s. 24cm. Мова--G. Wien, 1917.

Історія українського робітничого руху в Галичині. Левинський, Володимир.
Робітниче Слово.
77с. 18см. poor condition. Мова--U. Торонто, .
Також: Communism.

Боротьба за огнище української культури в західних землях України. Мудрий, Василь.
Накладом Української Краєвої Студентської Ради.
130с. 23см. 2 + 1 примірник - R. Мова--U. Львів, 1923.
Також: Education.

Броди і Брідщина: історично-мемуарний збірник. Shelved under: НТШ. Український Архів, т.47. Чумак, Ярослав, Редактор.
НТШ.
671с. 24см. ілюстрації. Мова--U. Торонто, 1988.

Відокремленнє Галичини. Бібльотека: "Новий Сьвіт", ч.14. Левинський, В.
Новий Сьвіт, Накладом Івана Гниди.
26с. 17см. 2 примірники. Мова--U. Монтреаль, 1917.

Вклад інженерів Західньої України в українську термінологію та огляд сучасного її стану. Пежанський, Михайло.
(Відбитка із збірника "Український Інженер")
13с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1969.

Восточная Галиция накануне и в период революции 1848 г. Косачевская, Евдокия.
Львовского Университета.
149с. 21см. Мова--R. Львов, 1965.
Також: History.

Галицькі погроми. Цеглинський, М.Г.
Українська Федерація Американської Соціялістичної Партії.
34с. 16см. poor condition. Мова--U. Клівленд, 1917.

Галицька Русь у другій половині XIV-першій чверті XV ст.. Котляр, М.Ф.
Наукова думка.
139с. 20см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1968.
Також: History - Kievan Rus'.

Галицька Соціялістична Совєтська Республіка 1920 року. Верига, Василь.
223с. 29цм. Xerox copy. Мова--U. Торонто, 1981.

Галичанство. Життя і мислі, кн.3. Шлемкевич, М.
116с. 19см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк-Торонто, 1956.

Галичина в життю України. Лозинський, Михайло.
Накладом "Союза Визволення України".
59с. 21см. 1 примірник - R. Мова--U. Відень, 1916.

Галичина в формуванні нової української літературної мови. Шевельов, Юрій.
УВУ (Серпень 1949).
93с. 29см. Мова--U. Мюнхен, 1949.
Також: Language.

Городниця: пропам'ятна книга села над Збручем в Україні. Возьний, Михайло.
Гомін України, Накладом Допомогового Т-ва односельчан с.Городниця в Торонті-Ошаві.
167с. 23см. Мова--U. Торонто, 1958.
Також: Ternopil' region.

Державний лад на західній области Української Народньої Републики. Shelved under: НТШ. Бібліотека українознавства, ч.58 Правнича комісія, ч.3. Чубатий, Микола.
НТШ (Відбитка з 205 тому "Записок НТШ").
50с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк-Париж-Сидне, 1987.

Державний лад на західній области Української Народньої Републики. Shelved under: НТШ. Бібліотека українознавства, ч.58 Правнича комісія, ч.3. Чубатий, Микола.
НТШ (Відбитка з 205 тому "Записок НТШ").
50с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк-Париж-Сидне, 1987.

Долина Опору і Стрия: туристичний провідник для літників і прогульківців. Бібліотека "Плаю", ч.1. Пеленський, Євген Юлій (1908-1956).
Плай (Обкладинка роботи Петра Обаля).
15см. Мова--U. Львів, 1933.

Етнічні групи південнозахідньої України (Галичини) на 1.1.1939. Національна статистика Галичини. Кубійович, Володимир.
Otto Harrassowitz.
175с. 35см. Мова--U. Wiesbaden, 1983.
Також: Demography.

Жменя землі: галицькі лєґенди. Поліщук, Клим (1891).
КО.
47с. 16см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1965.

З бувальщини Нового Села коло Чесанова вГаличині. 1826-1944. Грабець, Василь.
НТШ (Shelved under: НТШ. Український Архів, т.18).
105с. 25см. Summary in English. Мова--U. Нью Йорк-Париж, 1967.
Також: Ethnography.

З бувальщини Нового села (роки 1826-1941): побутово-історичні причинки. Грабець, В.
Рукопис.
2 зошити. 23см. Мова--U.

З новим роком 1924: теперішній стан будови Української Держави і задачі західно-українських земель. Лозинський, Михайло.
Накладом автора.
75с. 22см. poor condition. Мова--U. Женева, 1924.

За Христа й Україну: Картина з національної мартирології села Малнова, Західна Україна в рр.1939-1941. Сулима-Малнівський, І.
Америка.
64с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Филаделфія, 1951.

За коструктивну політику на червоній Русі. Лось, Станислав.
Накладом Організаційного Комітету УНО.
84с. 17см. poor condition. Мова--U. Львів, 1933.

Записки пароха Старих Богородчан. Заклинський, Олексій.
ОО Василіян, Добра книжка (Друге видання).
122с. 19см. poor condition. без останніх сторінок. Мова--U. Торонто, 1960.

Західні області України в новій сталінській п'ятирічці. Валуєв, В.
Українське вид-во Політичної літератури.
29с. 20см. Мова--U. Київ, 1947.
Також: Economics - Soviet Union.

Західна Україна: Історичний нарис. Оглоблин, Олександр (1899).
Видання української книгарні.
30с. 21см. Мова--U. Нью Йорк, 1941.

Західня Україна і політика українських націоналістів: з нагоди цьогорічних виборів до сойму й сенату. Бібліотека Українських Робітничих Організацій. П, Н.
Українских Щоденних Вістей.
48с. 21см. poor condition. Мова--U. Нью Йорк, 1928.
Також: Orh. Ukrains'kykh Natsionalistiv.

Західня Україна під большевиками ІХ 1939-VI 1941: збірник. Рудницька, Мілена.
НТША.
494с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1958.
Також: Occupation.

Карпатская Русь: Географическо-статистическіе и историческо-етнографическіе очерки Галичиньі, Северо-восточной Угріи и Буковиньі. Головацький, Яків.
(Брак бібліографічних даних)
557-747 + 1-388с, 1 карта, 26см. Мова--R. Москва, 187?.
Також: Ethnography.

Комарно і Рудки та околиця: Збірник історично-мемуарних, географічних і побутових матеріялів. Shelved under: НТШ. Український Архів, т.43. Лев, Василь, Редактор.
НТШ.
702с. 24см. 3 примірники. Мова--U. Париж-Сидней-Торонто, 1987.

Кроваві галицькі вибори з 1897 р.
19см. poor condition. Мова--U.

Назви Галичина і Волинь. Лісовий, Юрій.
На правах рукопису.
13с. 34см. Мова--U. Лідс, Англія, 1960.
Також: Volyn'.

Назвознавчі матеріяли з Західної України(с.Будинин, Сокальщина). Охрім, О.
Наклаом УВАН.
24с. 23см. Мова--U. Вінніпеґ, 1960.
Також: Language.

Нарис історії Галицької Митрополії. Нагаєвський, Ісидор.
Америка.
43с. 24см. Мова--U. Філядельфія, 1958.

Нарис розвитку українського робітничого руху в Галичині. Левинський, В.
Дзвін (Відбитка з журнала "Дзвін", 1913, кн.VI-XII і 1914, кн.І).
116с. 25см. Мова--U. Київ, 1914.
Також: Communism.

Народна кераміка західних областей Української РСР ХІХ-ХХ ст.: історико-етнографічне дослідження. Матейко, Катерина.
АН УРСР.
106с. 23см. 4 примірники. Мова--U. Київ, 1959.
Також: Art - Folk.

Народньія песни Галицкой и Угорской Руси. Головацький, Яків.
Университетская тип., Императ.Общ.Истории и Древностей Россійскихь при Моск.Университеть.
Стор.558-747 + 1-388. 26цм. color map. illustrations. Мова--R. Москва, 1878.
Також: Songs.

Національні відносини Галичини: вказівкиі завваги до збирання матеріялів.
22с. + 19с. 30см. poor condition. Мова--U.

Особливі дії в мальовничій Галичині. Угрин, І.
123с. 21см. Мова--U. Нью Йорк, 1980.

Пора сказати правду про наші визвольні змагання добитися волі для гали-цької землі 1918-1939. Шевчук, Семен, Семен.
Накладом автора.
280с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Торонто, 1965.

Поточище: з бувальщини нашого села. Гевко, Денис.
Поточище.
88с. 21см. Мова--U. Торонто, 1975.

Природні ресурси західних районів УРСР. Ващенко, П.
Книжково-журнальне видавництво.
125с. 20см. + карта. Мова--U. Львів, 1959.

Промови у польському соймі: Переклад стенографічних протоколів. Західний, Михайло.
OКО (Передрук з видання 1930 року, Львів, Власним накладом).
50с. 19см. Мова--U. Нью Йорк, 1965.

Проти хвиль: Історичний розвиток українського соціялістичного руху на західних українських землях. Стахів, Матвій, Матвій.
Наклдом соймового клюбу УСРП.
135с. 18см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Львів, 1934.
Також: Political parties.

Ременів, село моєї молодости і праці: спомини. Shelved under: НТШ. Український Архів, т.52. Фур, Іван.
Видано коштом родини Фура.
178с. 23см. ілюстрації. Мова--U. Париж-Сидней-Торонто, 1991.

Рогатинська земля: збірник історично-мемуарних, етнографічних і побутових матеріялів. Shelved under: НТШ. Український Архів, т.50. Любович, Уляна, Редактор.
Центральний Комітет "Рогатинщина".
998с. 26см. ілюстрації. Мова--U. Париж-Сидней-Торонто, 1989.
Також: Podillia.

Розвиток досліджень фавни хребетних Західньої України. Жарський, Едвард.
Український Технічний Інститут у Нью Йорку.
16с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1958.

Розділ з хроніки одного галицького села. Романівський, О.
Накладом гурта колишніх мешканців села Романова.
32с. 23см. 3 примірники. Мова--U. Торонто, 1960.

Роля духовенства і церкви в економічномувідродженні Західної України. УВАН, Серія: Літопис УВАН, ч.30. Качор, Андрій.
Накладом УВАН.
40с. 23см. Мова--U. Вінніпеґ, 1992.
Також: Economics.

Село Карлів, колись, а тепер. Сандуляк, Іван.
Батьківщина.
73с. 20см. Мова--U. Дітройт, 1974.

Соціяльно-економічні ідеї в змаганнях галицьких українців на переломі 19-20 вв.. Витанович, Ілля.
УТГІ (Відбитки з "Наукових Записок" УТГІ т.21 за 1970).
74с. 24см. 2 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1970.

Спогади про село Угринів. Ріпецький, Мирослав, Мирослав.
Богословії, ч.38 (Extractum e "Bohoslovia", t.XXXII (1968)).
51с. 24см. Мова--U. Рим, 1968.

Стрийщина: історично-мемуарний збірник Стрийщини, Скільщини, Болехівщини, Долинщини, Рожнітівщини, Журавенщини, Жидачівщини і Миколаївщини. Shelved under: НТШ. Український Архів, т.49, 49а. Пеленська, Ірина, Редактор.
Комітет Стрийщини.
2 т. 26см.. Мова--U. Торонто-Париж-Сидней, 1990.

Суспільні верстви Галицької Руси XIV-XV в. Руська Історична Бібліотека, т.VII. Линниченко, Іван.
Накладом НТШ.
162с. 22см. Мова--U. Львів, 1899.

Суспільно-політичний рух у Східній Галичині в 50-70-х роках 19 ст.. Трусевич, С.М.
Наукова думка.
164с. 20см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1978.

Трускавец: Путеводитель. Крицяк, В.Ю.
Каменяр.
46с. 18см. Мова--R-E-G. Львов, 1985.

У десяту рочницю знесення панщини и водродження галицкой Руси. Селянський, Любомир.
Просьвіта.
8с. 17см. poor condition. Мова--U. Львів, 1898.

Українські купці і промисловці в Західній Україні 1920-1945. Нестерович, Володимир.
Клюб Українських Професіоналістів і підприємців.
342с. 24см. 2 примірники. Мова--U. Торонто, 1977.
Також: Economics.

Українська молочарська кооперація в Західній Україні. Качор, Андрій.
Унія.
115с. 29см. 2 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1949.
Також: Cooperatives.

Українське селянство на шляху до побіди. Самоосвіта, ч.79. Витанович, І.
Накладом "Самоосвіти" (Shelved under: Левицький, В. "Повоєнні журби світа").
40с. 17см. Мова--U. Львів, 1936.
Також: History.

Участь духовенства у відродженню Галичини. Ленцик, Василь.
Український Католицький Університет ім. св. Климента Папи (Науковий збірник на честь Блаженнішого Патріярха осифа в 40-ліття вступлення на галицький престіл 1.11.1944).
Т. LXII, 445-465 c. 30cm. Мова--U. Romae, 1984.

Участь духовенства у відродженню Галичини. Ленцик, Василь.
Український Католицький Університет ім. св. Климента Папи (Науковий збірник на честь Блаженнішого Патріярха осифа в 40-ліття вступлення на галицький престіл 1.11.1944).
Т. LXII, 445-465 c. 30cm. Мова--U. Romae, 1984.

Яворівщина і Краковеччина: Реґіональний історично-мемуарний збірник. Shelved under: НТШ. Український Архів, т.37. Лев, Василь, Редактор.
НТШ.
852с. 24см. ілюстрації. Мова--U. Париж-Сидней-Торонто, 1984.

Предмет: HALYCHYNA - BIBLIOGRAPHY
Bibliographic Guide to the History of Ukrainians in Galicia 1848-1918. Harvard Ukrainian Research Institute: Monograph Series. Magocsi, Paul R.
Harvard University Press (Shelved under: Markovits, A., ed. Nationbuilding and the Politics ofNationalism).
255-320p. 23cm. 3 copies. Мова--E. Cambridge, Mass, 1982.

Предмет: HALYCHYNA - BIOGRAPHY
Історичні постаті Галичини ХІХ-ХХ ст. Shelved under: НТШ. Бібліотека українознавства, ч.8.
НТШ в ЗДА (Один примірник D-B).
246с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Ню Йорк-Париж-Сідней, 1961.

Передвісники і творці листопадового зриву західньо-українські громадськіі політичні діячі. Волинець, Степан.
Тризуб.
324с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1965.
Також: Revolution - Ukrainian, 1917-1921.

Хроніка Гречок. Леонтович, Володимир.
Світ.
93с. 20см. Мова--U. Львів, 1994.

Предмет: HALYCHYNA - HISTORY
Rzad austriacki i polskie stronnictwa polityczne w Galicji wobec kwestiiukrainskiej (1890-1914). Prace Naukowe Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach nr 981. Gruchala, Janusz.
U-tu Slaskiego, Uniwersytet Slaski.
146s. 24cm. Мова--P. Katowice, 1988.
Також: Halychyna - Politics and Government.

Ukrainians in Galicia under Austrian Rule. Rudnyts'kyi, Ivan.
Rice University (Reprinted from Austrian History Yearbook).
23cm. Мова--E. Houston, Texas, 1967.

Ukrainski ruch narodowy w Galicji wschodniej 1912-1923. Dabrowski, Tadeusz.
Instytut Krajow Socjalistycznych PAN.
326s. 20cm. Мова--P. Warszawa, 1985.
Також: Ukrainian Polish Relations.

Історія Галичини в рр. 1918-1919. Нарис історії української революції 1917-1920 р.. Відділ суспільно-історичних наук, ч.9. Слободич, О.
Накладом "Самоосвіти" (Друге видання).
ч.3. 40с. 18см. Мова--U. Львів, 1935.

Весна Народів в австро-угорській Україні. Баран, Степан.
Накладом в-ва "Академія".
32с. 21см. 2 прим. Відбитка з "Народнього календаря" на 1948р. Мова--U. Мюнхен, 1948.

Весна Народів в австро-угорській Україні. Баран, Степан.
Накладом в-ва "Академія".
32с. 21см. 2 прим. Відбитка з "Народнього календаря" на 1948р. Мова--U. Мюнхен, 1948.

Галичина в рр. 1918-1920. Лозинський, Михайло.
Червона Калина.
228с. 24см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1970.

Галичина: політично-історичний нарис з приводу світової війни. Політична бібліотека. Томашівський, С.
Накладом видавництва (Друге виданє).
32с. 23см. Мова--U.

Джерела з історії Галичини періоду феодалізму (до 1772р.). Огляд публікацій. Крип'якевич, І.П.
АН Української РСР.
82с. 21цм. Мова--U. Київ, 1962.

Предмет: HALYCHYNA - HISTORY, MEDIEVAL
Галицько-Волинська держава. Shelved under: НТШ. Бібліотека українознавства, ч.5. Грицак, Павло (1925-1958).
Наукове Товариство ім.Шевченка.
176с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1958.

Галицько-Волинська держава 1290-1340 у нових дослідах: огляд історіографії та проблематики. One copy in R. Мацяк, Володимир, Володимир.
УВАН (Праці Першої Наукової Конференції 25-28 січня 1946 р.).
22с. 30см. 3 примірники. very poor condition. Мова--U. Авґсбурґ, 1948.
Також: History.

Галицько-волинська держава. Грицак, Павло.
Національний заповідник "Давній Галич" (Передрук: НТШ, Бібліотека Українознавства ч.5, Нью Йорк, 1958).
175с. 20цм. Мова--U. Галич, 1995.

Король Данило. В 700-літню річницю коронації Данила Апостольською Столицею.
Краєвий Громадський Комітет.
12с. 30цм. Poor condition. Мова--U. Мюнхен, 1953.

Предмет: HALYCHYNA - PERIODICALS
Moderne Illustrierte Zeitung: Reise und Sport, Theater und Literatur, Kunst, Mode und Fremdenverkehr. J.13, Heft 3, 1913.
1 vol. 37cm. illustrations. Мова--G. Wien-Berlin, .

Предмет: HALYCHYNA - POLITICS AND GOVERNMENT
Socialism in Galicia. The Emergence of Polish Social Democracy and Ukrainian Radicalism (1860-1890). Himka, John-Paul.
Harvard Ukrainian Research Institute.
244p. 23cm. Мова--E. Cambridge, 1983.

Історія політичної думки галицьких українців 1848-1914: На підставі споминів і документів. Левицький, Кость.
ОО.Василіяв, Жовква, Накладом власним.
2 т. 20см. poor condition. Мова--U. Львів, 1926.

Загальна Українська Рада. Темницький, Володимир.
(Shelved under Віденський ілюстрований календар на 1917 рік. ст.57-58)
Мова--U. Відень, 1917.
Також: Political parties.

Предмет: HANKEVYCH, MYKOLA, 1867-1931
Микола Ганкевич. Темницький, Володимир.
Накладом Української професійної комісії.
31с. 23см. Мова--U. Львів, 1932.

Предмет: HANTSOV, VSEVOLOD, 1892
Reinhold Olesch und Vsevolod Hancov. Horbach, Oleksa.
11c. 22cm. Мова--G. Munchen, 1991.

Всеволод Ганцов. Олена Курило. Шевельов, Юрій.
Накладом Українського Народного Дому в Торонті.
76с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1954.

Предмет: HARVARD UKRAINIAN STUDIES
Oбіжний листок. ч.137-38, 1992-93; ч.148,149, 1996. Фонд Катедр Українознавства, .
Головна Екзекутива Фонду Катедр Українознавства.
27 см. Мова--U. Cambridge, .

Бюлетень. ч.1, 1959, ч.2, 1960. Фонд Катедр Українознавства, .
(Видає Пресова Комісія ФКУ)
23cm. Мова--U. Нью Йорк, .

Внутрішний обіжник.ч.82,1974, ч.88,1975. Фонд Катедр Українознавства, .
(ФКУ.Головна Екзекутива)
28cm. Мова--U. Cambridge, .

Закінчім розпочате діло. Український Гарвард при праці.
Фонд Катедри Українознавства Гарвардського Університету.
24с. 23см. Мова--U. Торонто, 1979.

Предмет: HEALTH
25-ліття Українського Лікарського Товариства і Медичної Громади (Львів-1935-Чікаґо-1975).
Медичний Архів і Бібліотека (ністраційним 1910/1911 і 1912/1913 Товариства Медичної Громади у Львові, вид.2).
129с. 22цм. 2 примірники + Звіт з діяльности виділу в році адмі. Мова--U. Чікаґо, 1975.

Distribution of blood group antigens among Ukrainians. Dragan and others, M.J.
(Voronka, R. Korol, S.)
20p. + 5 tables. 30 cm. 2 примірники. Мова--E. Detroit, 197?.

Galicya pod wzledem medycznym za Jedrzeja Krupinskiego pierwszego protomedyka 1772-1783 z portretem. Szumowski, Wladyslaw.
Uniwersyt Jagiellons, Nakladem Towarzystwa dla Popierania Nauki Polskiej.
367s. 27cm. Мова--P. Lwow, 1907.

Medical Aspects of Natural Old Age. A Introduction to Clinical Gerontology. Basilevich, Ivan.
325p. 28cm. Мова--E. Munich, 1959.

Question of Differences Between Iodine Numbers of Coconut Oil and the Corresponding Soapstock Fatty Acids. Zaitsev, Mykola.
(Reprinted from The Journal of the American Oil Chemists' Society, July 1956, V.33, No.7)
29cm. Мова--E. Newark, NJ, 1956.

Історія медицини. Верхратський, Сергій.
Здоров'я.
333с. 22см. Мова--U. Київ, 1964.

Алкоголь і Людина. Барчук, Іван.
Накладом Євангельського Видав-ва "ДорогаПравди".
108с. 19см. Мова--U. Торонто-Чікаґо, 1957.

Алкоголь і Людина. Барчук, Іван.
Накладом Євангельського Видав-ва "ДорогаПравди".
108с. 19см. Мова--U. Торонто-Чікаґо, 1957.

Аптека в лесу: Очерки о зеленьіх друзьях. Жадан, М.
Таврия.
190с. 17см. Мова--U. Симферополь, 1975.

Аптечна справа в УРСР. Губський, І.М.
Здоров'я.
21см. Мова--U. Київ, .

Аптечна справа в УРСР. Губський, І.М.
Здоров'я.
21см. Мова--U. Київ, .

Аптечна технологія ліків. Півненко, Г.П.
Державне медичне вид-во УРСР.
445с. 27см. Мова--U. Київ, 1962.

Венеричні хвороби. Як їх пізнавати й поборювати. Смик, Роман.
Час.
45с. 21см. 2 примірники. Тираж 2500 примірників. Мова--U. Фюрт, 1947.

Top of page

BRAMA -- Gateway Ukraine
Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ)
63 Fourth Avenue · New York, NY 10003 · USA
(tel) 212-254-5130 · (fax) 212-254-5239

Після гасел написаних латинкою, йдуть гасла написаниі кирилицею. Щоби знайти автора, предмет, назву чи слово в назві, треба користуватися ключем FIND (Ctrl-F) у Netscape. Можна друкувати кирилицею, і хоч надруковане слово у віконці FIND буде зашифроване, Netscape знайде потрібні гасла. Можна також завантажити текст каталогу на особистий комп'ютер і послуговуватись будь якою редакційною програмою при шуканні за гаслами.

These pages use CP1251 Cyrillic fonts for Ukrainian. If none of this is legible to you please go to the catalog in English or download Cyrillic fonts and keyboards which are obtainable for free at this website.

НАЗАД до Каталогу: [ АВТОР ] [ НАЗВА ] [ ПРЕДМЕТ ]

Порядок каталогу на сторінці: ПРЕДМЕТИ.Ці сторінки влаштовує БРАМА
Авторське право (c) 1997-99 Наукове Товариство ім. Шевченка, всі права застережені

БРАМА -- УкраїНовини -- Громадська преса -- Календар --
Реклама на Брамі -- БРАМА пошук
Copyright © 1997-2011 BRAMA, Inc.tm, Inc. Всі права застережені.