Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ)
63 Fourth Avenue · New York, NY 10003 · USA
(tel) 212-254-5130 · (fax) 212-254-5239

Після гасел написаних латинкою, йдуть гасла написаниі кирилицею. Щоби знайти автора, предмет, назву чи слово в назві, треба користуватися ключем FIND (Ctrl-F) у Netscape. Можна друкувати кирилицею, і хоч надруковане слово у віконці FIND буде зашифроване, Netscape знайде потрібні гасла. Можна також завантажити текст каталогу на особистий комп'ютер і послуговуватись будь якою редакційною програмою при шуканні за гаслами.

These pages use CP1251 Cyrillic fonts for Ukrainian. If none of this is legible to you please go to the catalog in English or download Cyrillic fonts and keyboards which are obtainable for free at this website.

НАЗАД до Каталогу: [ АВТОР ] [ НАЗВА ] [ ПРЕДМЕТ ]

Порядок каталогу на сторінці: ПРЕДМЕТИ.

BRAMA -- Gateway Ukraine

Предмет: ECONOMICS
Управління промисловістю Української РСР. Разнатовський, І.М.
Наукова думка (Дар І. Коропецького).
216с. 21см. Мова--U. Київ, 1970.

Шлях до вільної економіки. Корнаї, Янош.
Наукова думка.
138с. 20см. Мова--U. Київ, 1991.

Ювілейна одноднівка Української Щадниці з нагоди 60-річчя 1918-1978 у Філядельфії.
38с. 28цм. Мова--U-E. Філядельфія, 1978.

Предмет: ECONOMICS - BILORUS'
Білорусь в цифрах. Кречевський, П.
(Shelved under: Нова Україна: безпартійний двохтижневик громадського,культурного та економичного життя. ч.8/9, серпень 1922)
Стор.23. 24см. Мова--U. Прага, 1922.

Предмет: ECONOMICS - BIOGRAPHY
Українська економічна думка в персоналіях: текст лекцій. Злупко, Степан.
Міністерство освоти України. ЛДУ ім. І. Франка (Дар І. Коропецького).
89с. 20см. Мова--U. Львів, 1994.

Предмет: ECONOMICS - DISSERTATIONS
Макроекономічний аналіз "Економічної системи" М.А. Балудянського. Голубка, Степан Михайлов.
ЛДУ ім.І. Франка. На правах рукопису (Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукДар І. Коропецького).
27с. 20см. наклад 100 примірників. Мова--U. Львів, 1995.

Предмет: ECONOMICS - HISTORY
Ukrainian Economic History: InterpretiveEssays. Koropets'kyi, I.S, editor.
Harvard Ukrainian Research Institute.
390p. 24cm. Мова--E. Cambridge, 1991.

Ідейна боротьба навколо аграрно-селянського питання в Галичині (кінець 19-початок 20 століть). Злупко, С.М.
Львівського Університету.
80с. 22см. Мова--U. Львів, 1960.

Історія економічної думки України. Васильєва та інші, Римма.
Либідь (Горкіна, Лариса; Петровська Ніна. Дар І. Коропецького).
271с. 21см. Мова--U. Київ, 1993.

Історія народного господарства Української РСР. т.2; т.3 кн.1,2.
Наукова думка (Головний редактор Лукінов, І.І., відп.ред. Дерев'янкін, Т.І.).
т.1-3. т.3 - кн.1,2. 23см. Мова--U. Київ, 1983-1984.

Дружба і співробітництво українського народу з братніми народами СРСР 1959-1965. Панібудьласка, В.Ф.
Наукова думка (Академія наук УРСР. Інститут Історії. Дар І. Коропецького).
217с. 22см. Мова--U. Київ, 1967.

Економіка Галичини в другій половині 19-на поч. 20 ст.: текст лекцій. Злупко, С.М.
Міністерство освіти України. ЛДУ ім. Івана Франка (Дар І. Коропецького. Автограф автора).
72с. 20см. наклад 500 примірників. Мова--U. Львів, 1992.
Також: Halychyna.

Економічна історія України: текст лекцій. Злупко, Степан.
Міністерство освіти України. ЛДУ ім. І. Франка (Дар І. Коропецького).
168с. 20см. наклад 100 примірників. Мова--U. Львів, 1995.

Економічна історія Української РСР. Дожовтневий період. Голобуцький, В.О.
Вища школа.
298с. 22см. Мова--U. Київ, 1970.

Економічна думка України: Текст лекцій. Злупко, С.М.
Міністерство освіти України. ЛДУ ім. І. Франка (Дар І. Коропецького).
80с. 20см. наклад 500 примірників. Мова--U. Львів, 1992.
Також: Economics - Biography.

Економічна думка в Західній Україні кінця 18-першої половини 19 ст.: текст лекцій. Злупко, Степан.
Міністерство освіти України. ЛДУ ім. І. Франка (Дар І. Коропецького).
77с. 20см. Мова--U. Львів, 1994.
Також: Halychyna.

Економічна думка на Україні: Нариси історії економічної думки на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ ст.. Злупко, С.
Львівського університету (Один примірник з присвятою д-р Коропецькому).
221с. 20см. 2 примірники. Мова--U. Львів, 1969.

Економічний розвиток Радянської України 1917-1970. Дерев'янкін та інші, Т.І.
Наукова думка (С.В.Кульчицький).
113с. 17цм. Мова--U. Київ, 1970.

З історії економічної думки на Україні.
АН УРСР. Інститут Економіки.
346с. 23см. Мова--U. Київ, 1961.

Залізорудна промисловість України в дореволюційний період. Історико-економічний нарис. Орловський, Б.М.
Наукова думка (Дар І. Коропецького).
180с. 21см. Мова--U. Київ, 1974.
Також: Metals.

История советских зкономико-математических исследований (1917-начало 60-х годов). Бельіх, А.А.
Ленинградского университета (Дар І. Коропецького).
141с. 22см. Мова--R. Ленинград, 1990.

Каким бьіть плану: дискуссии 20-х годов.Г.М. Кржижановский, С.Г. Струмилин, Н.Д. Кондратьев, В.А. Базаров. Зкономика социализма. Антология идей. Корицкий, З.Б, составитель.
Лениздат (Дар І. Коропецького).
223с. 20см. Мова--R. Ленинград, 1989.
Також: Economics - Soviet Union.

Нариси з історії економічної думки на Україні.
АН УРСР.
385с. 23см. Мова--U. Київ, 1956.

Нариси з історії політичної економії в Україні. Остання третина 19-першатретина 20 ст. І.Вернадський, М.Бунге, М.Зібер, А.Антонович, М.Туган-Бар. Горкіна, Л.П.
Наукова думка (Дар І. Коропецького).
241с. 20см. автограф автора. Мова--U. Київ, 1994.

От марксизма к идеализму: М.И. Туган-Барановский, С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев. Смирнов, И.П.
Русское книгоиздательское товарищество (Дар І. Коропецького).
285с. 21см. Мова--R. Москва, 1995.

Промисловість Радянської України за 40 років 1917-1957.
Політичної літератури УРСР (Дар І. Коропецького).
330с. 21см. Мова--U. Київ, 1957.

Соціалістична націоналізація промисловості в Українській РСР 1917-1920 рр.. Гудзенко, П.П.
Наукова думка (Дар І. Коропецького).
298с. 21см. Мова--U. Київ, 1965.

Становление и развитие советской зкономической науки на Украине (1917-1937 годьі). Деревянкин та інші, Т.И.
Наукова думка (Горкина, Л.П., Жученко, В.С., Перковский, А.Л., ... Дар І. Коропецького).
285с. 21см. Мова--R. Киев, 1983.

У истоков НОТ. Забьітьіе дискуссии и нереализованньіе идеи. Социально-зкономическая литература 20-30-х годов. Корицкий, Е.Б, укладач.
Ленинградский университет (Автограф автора. Дар І. Коропецького).
334с. 22см. Мова--R. Ленинград, 1990.

Українська економічна думка в добу Гетьманщини: текст лекцій. Злупко, Степан.
ЛДУ (Дар І. Коропецького).
96с. 20см. Мова--U. Львів, 1993.
Також: History - Cossack Hetman State.

Хрестоматія з політичної економії: Докомуністичні способи виробництва. Вайнберг, М.Ц.
Київського університету.
359с. 23см. Мова--U. Київ, 1966.

Предмет: ECONOMICS - KIEVAN RUS'
Розвиток економічної думки у Київській Русі. Винар, Богдан, Богдан.
Українське історичне товариство (Summary in English).
128ст 25ц 2 copies. Мова--U. Нью Йорк, Мюнхен, 1974.

Предмет: ECONOMICS - PERIODICALS
Ukrainian Economic Monitor. No.2,3,4,1995.
CED and PERU (Project on Economic Reformin Ukrainene) (Editor Olexandr Paskhaver).
Мова--U. Kyiv, .

Записки. Т.2-3, 1924-1925, т.4, 1926, т.5, 1927. Акад.наук УРСР.Соціально-економічний відділ, .
(Під редагуванням Н.П.Василенка)
Мова--U. Київ, .

Макроекономічний огляд. Україна, грудень1994 року. ч.12. Український Фонд підтримки реформ, .
Графіки - 41 картка. 28см. Xerox copy. Мова--U. Київ, 1994.

Предмет: ECONOMICS - RUSSIA
American trade and Russian dominated countries. Czyrowski, Nicholas.
Information Bureau American Friends of ABN, Inc.
61p. 18cm. 2 copies. Мова--E. New York, 1953.

Economic Russia: Her Actuality and Her Possibilities.
A.B. Leach & Company.
98p. 26cm. Мова--E. New York, 1917.

Кооперация в России до, во время и послебольшевиков. Билимович, А.Д.
Посев.
128с. 21см. Мова--R. Франкфурт на Майні, 1955.

Юго-Восток Россіи: Кь проблеме его економіческаго возстановленія. Сиринь, С.Н..
Комитета Екон. возрожденія Юго-Востока Россіи.
133с. 23цм. poor condition. 2 copies. Мова--R. Берлинь, 1922.

Предмет: ECONOMICS - SOVIET UNION
Dogma und Wirklichkeitssinn in der Sowjetwirschaft. Philosophisch-Historische Klasse, Heft 1. Weber, Adolf.
Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.
52s. 23cm. Мова--G. Munchen, 1950.

Economic Organization of War Communism 1918-1921. Malle, Silvana.
Cambridge University Press.
548p. 23cm. Мова--E. Cambridge, 1985.

Economic and Military Strength and Weakness of Red Russia and the Independence movement in the USSR. Today's World Handbooks of Current Foreign Affairs, No.1. Stewart, John F.
Scottish League for European Freedom.
22cm. Мова--E. Edinburgh, .

New Soviet Economic Plan: Its Agricultural Aspect. Timoshenko, V.P.
(Reprinted from "The Journal of Political Economy", v.61, No.6, 1953)
24cm. Мова--E.

Some economic aspects of relations amongthe Soviet Republics. Holubnychyi, Vsevolod.
Frederick A. Praeger (Chapter 2 of E. Goldhagen's Ethnic Minorities in the Soviet Union).
50-119p. 21cm. Мова--E. New York, 1968.

Soviet Industrialization 1928-1952. Jasny, Naum.
University of Chicago Press.
467p. 24cm. Мова--E. Chicago, 1961.
Також: Industry.

USSR: Geography of the Eleventh Five-Year Plan Period. Spidchenko, Konstantin.
Progress.
228p. 21cm. Мова--E. Moscow, 1984.

Why a Shortage of Consumer Goods in the Soviet Union?. Czyrowski, Nicholas.
Washington Irving Publishing Company.
41p. 21cm. Мова--E. Newark, N.J, 1954.

Вертольоти в народному господарстві. Сліпченко, Д.Т..
Радянська Україна.
46с. 20см.. Мова--U. Київ, 1961.

Економічний колоніялізм в Україні. Винар, Богдан, Богдан.
Націоналістичне видавництво в Европі.
186с. 18см. 2 примірники. Мова--U. Париж, 1958.

НЕП на Україні. Трихрест, Михайло.
Наша книгозбірня.
32с. 22см. 2 примірники. Мова--U.

Соціялістичне господарство СССР як інструмент російського імперіялізму. Наша книгозбірня, ч.8. Верховинець, І.
Наша книгозбірня.
46с. 21см. 2 примірники. Мова--U.

Социалистическое соревнование в СССР.
ВЦСПС Профиздат.
494с. 22см. Мова--U. Москва, 1965.

Формування і використання основних виробничих фондів колгоспів України. Дзикович та інші, В.Я.
Наукова думка (Ульянов, М.Г. Дар І. Коропецького).
127с. 20см. Мова--U. Київ, 1973.
Також: Agriculture - Soviet Union.

Четверта п'ятирічка московського большевизму 1946-1950 років. Трихрест, Михайло.
Наша книгозбірня.
50с. 21см. 2 примірники. Мова--U.

Шлях до хаосу? З приводу економічної реформи М. Горбачова. Руденко, Микола.
Українські вісті.
77с. 21см. Мова--U. Детройт, 1988.

Предмет: ECONOMICS - UNITED STATES
Федеральна резервна система США.
НТШ.
115с. 26см. Мова--U. Львів, 1996.

Предмет: ECONOMICS, 1917-1990
Государственньій бюджет Украинской ССР. Василик та інші, О.Д.
Финансьі (Глущенко, Н.Я. Дар І. Коропецького).
165с. 20см. Мова--R. Москва, 1978.

Розвиток народного господарства Української РСР. 1917-1967.
Наукова думка (Академія наук УРСР. Інститут Економіки).
т.1-2. 22см. Мова--U. Київ, 1967.

Предмет: ECONOMICS, 1991-
Економіка України та шляхи її подальшогореформування. Матеріали Всеукраїнської наради економістів 14-15 вересня 1995 р..
Генеза.
323с. 20см. Мова--U. Київ, 1996.

Питання капіталізму. Критика кучмономіки. Рябошлик, В.В.
Діло. Майдан.
95с. 20см. Мова--U. Харків, 1996.

Предмет: EDUCATION
125 років Київської Української Академічної традиції 1861-1986: збірник. Антонович, Марко, редактор.
УВАН.
642с. 23см. Мова--U. Нью Йорк, 1993.
Також: Kyiv.

50 літ "Рідної Школи" 1881-1931. Ясінчук, Лев (1882).
Наклaдом Товариства "Рідна Школа".
270с. 21см. ілюстрації. 3 примірники. 1 примірник - R. Мова--U. Львів, 1931.

Education in Soviet Ukraine. Kolasky, John.
Peter Martin Associates.
238p. 22cm. 2 copies. Мова--E. Toronto, 1968.

Education in the USSR. Zajda, Joseph I.
Pergamon Press.
272p. 21cm. Мова--E. Oxford-New York-Toro, 1980.

Education. The Philosophy of Education. Oryshkevych, Ostap E.
Philosophical Library.
189p. 24cm. Мова--E. New York, 1966.

Educational Policy of UCCA. Dobrians'kyi, Lev E.
(Reprinted from "The Ukrainian Quarterly", v.21, No.3, 1965)
15p. 25cm. 2 copies. Мова--E. New York, 1965.
Також: Ukrainian Congress Committee of Ame.

Iсторія зарубіжної педагогіки: методичніпоради для студентів педагогічного факультету. Фольварочний, Ігор.
Чернівецький держ. унів.ім.Ю.Федьковича.
16ст. 20ц. Мова--U. Червінці, 1996.

Nationality Question in Austrian Education. The Case of Ukrainians in Galicia 1867-1914. European University Studies. Series 3, History and Allied Studies, v.124. Sirka, Ann.
Peter D.Lang.
230p. 21cm. Мова--E. Frankfurt/Main-Bern, 1980.
Також: Halychyna - History.

Philosophy of education. Oryshkevych, Ostap.
Philosophical Library (v.1 the Philosophy fo Education).
189p. 22cm. Мова--E. New York, 1966.

Psychologia wychowawcza w zarysie. Baley, Stefan.
Panstwowe Wydawnictwo Naukowe.
432p. 25sm. Мова--P. Warszawa, 1960.

Psychology and Education of Exception Children and Adolescents. United States and International Perspectives. Holovins'kyi, Ivan Z..
Princeton Book Company.
359p. 24cm. Мова--E. Princeton, 1983.

Public Education in Soviet Ukraine. Dzeverin and others, O.
Association for Cultural Relations with Ukrainians Abroad (Savchenko, O., Smal, V.).
24p. 20cm. 2 copies. Мова--E. Kiev, 1969.

Scala Maria. First Yearbook St. Mary's Villa Academy, Sloatsburg.
28cm. Мова--E-U. Sloatsburg, NY, 1950.

Scala Maria. St. Mary's Villa Academy, Sloatsburg.
28cm. Мова--E-U. Sloatsburg, NY, 1958.

Short History of the Ukrainian Free University. Holiat, Roman S..
Svoboda (Reprinted from "The Ukrainian Quarterly", v.19, No.3, 1963).
32p. 23cm. Мова--E. New York, 1964.

Soviet Education. Grant, Nigel.
Penguin Books.
189p. 18cm. Мова--E. Baltimore, 1964.

Soviet Educators on Soviet Education. Redl, Helen B, editor.
The Free Press of Glencoe. Collier-Macmillan Limited.
252p. 22cm. Мова--E. London, 1964.

St. Mary's Villa Academy. Table Rock.
26cm. Мова--E. Sloatsburg, NY, .

System of Higher Education and Science in the Ukraine during the Second World War. Torzecki, Ryszard.
(Reprinted from Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagellonskiego, v.643. Prace Historyczne Z.72, 1984)
24cm. Мова--E.
Також: World War II, 1939-45.

Teacher Education in Industrialized Nations. Issues in Changing Social Contexts. Holovins'kyi та інші, Ivan Z..
Garland Publishing (Shimahara, Nobuo K.).
327p. 22cm. Мова--E. New York-London, 1995.

Teacher training at Chernivtsi University. Folvarochnyi, Ihor.
Chernivtsi State University (Shelved under Folvarochnyi, I. in Ukrainian language area).
8 typewriten pages. Мова--E. Chernivtsi, 1996.

USSR Education.
Novosti Press Publishing House.
19cm. Мова--E. Moscow, 1975.

Ukraine's Reconstructive Process in Education: School Reform, Teacher Education, and School Psychology. Holovins'kyi, Ivan.
Garland Publishing (Shelved under: Shimahara, Nobuo K.: Teacher Education in Industrialized Nations).
Pages 195-225. 22cm. Мова--E. New York, 1995.

Ukrainian Catholic Parochial Schools. History of the Ukrainian Catholic Parochial Schools in the United States. Czuba, Natalie Ann.
De Paul University (A thesis submited to the graduate faculty in part fulfillment of therequirements for the degree of masters of arts department of education).
71p. 24cm. 2 copies. Мова--E. Chicago, 1956.

Ігри з літератури. Захарук, Д.В.
Радянська школа.
221с. 22см. Мова--U. Київ, 1970.

Інститут на батьківщині Каменяра: Дрогобицькому педагогічному інституту імені Івана Франка - 50-років.
Педінститут.
22с. 20см. Мова--U. Львів, 1990.
Також: Drohobych.

Історія освіти на Україні. Педагогічно-методична бібліотека, випуск 6. Сірополко, Степан.
Взаїмна Поміч Українського Вчительства (Передрук зо "Шляху виховання й навчання").
173с. 24см. Xerox copy. Includes bibliography. Мова--U. Львів, 1937.

Історія педагогіки: загальна історія педагогіки. Мединський, Є.М.
Радянська школа (Переклад з російського видання).
Ч.1. 365с. 23см. Мова--U. Київ, 1939.

Історія російської педагогіки: до Великої Жовтневої Соціалістичної революції. Мединський, Є.М.
Радянська школа (Переклад з 2-го російського видання).
466с. 23см. Мова--U. Київ, 1938.

Братства та їх роль в розвитку української культури XVI-XVIII ст. Ісаєвич, Ярослав.
Наукова думка.
248с. 17см. ілюстрації. 3 примірники. Мова--U. Київ, 1966.

В обороні правди.
Кирило-Методіївського Братства.
48с. 22см. Мова--U. Ірвінґтон, 1975.

В оборону українського шкільництва на еміграції: отвертий лист до УТПУГА. Шаповал, М.
23с. 29см. Мова--U. Прага, 1932.

В сорокові роковини Українського педагогічного товариства 1881-1921.
Накладом Українського педагогічного товариства у Львові (Автори тексту: К.Малицька і М.Галущинський).
16с. 24цм. Poor condition. Мова--U. Львів, 1921.

Вірую...: розмови священника з дітьми. Бендик, Мирон.
Всеукраїнське т-во "Просвіта".
Мова--U. Дрогобич, 1992.

Василь Сухомлинський. Добротворець. Цюра, Іван.
Молодь.
333с. 17см. Мова--U. Київ, 1973.

Ветеринарна освіта в СРСР. Чинченко, Іван.
109с. 29см. Мова--U. Едмонтон, 1954-1955.

Вибрані педагогічні твори. Крупська, Надія.
Радянська школа (Переклад з російського).
326с. 23см. Мова--U. Київ, 1949.

Вивчення художнього твору в школі: збірник статей. Падалка, Н.І, редактор.
Радянська школа.
228с. 21см. Мова--U. Київ, 1961.

Виховання волі і характеру. Ващенко, Григорій.
СУМ (Обкладинка роботи С.Лісовського. ч.1 - психологія волі і характеру,ч.2 - педагогічна).
2 ч. 18см. 2 примірники. Мова--U. Лондон, 1952,1957.

Виховання любови до Батьківщини: націоналізм і інтернаціоналізм. Ващенко, Григорій.
КК СУМ (Автограф автора).
40с. 21см. Мова--U. Лондон, 1954.

Виховний ідеал. Матеріяли для вишколу керівників Осередків СУМ-у, випуск 3-4. Ващенко, Г.
ЦК СУМ.
2 ч. 30см. ч.1 - 2 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1950.
Також: Spilka Ukrains'koi Molodi (SUM).

Виховний ідеал: підручник для Виховників, Учителів і українських Родин. Записки виховника, ч.2-3-4. Ващенко, Григорій.
П.П, Центральної Управи СУМ.
208с. 21см. тираж 1500 примірників. Мова--U. Брюссель-Торонто-Нью, 1976.

Вступний курс українознавства.
Видання Заочних Курсів Українознавства.
23см. 2 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1953.

Денис Коренець: Начерк його життя та праці на тлі українського фахового шкільництва і сільськогосподарської кооперації в Західній Україні. Качор, Андрій.
Кооперативної Громади.
71с. 23см. 3 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1955.
Також: Economics.

День Школи в Ню Йорку при церкві св. Юраз нагоди посвячення й благословення шкільного будинку 4-го червня 1944.
Америка, Філядельфія, Накладом парохії св. Юра під управою ОО.Василіян.
112с. 27цм. 2 примірники. Мова--U-E. Нью Йорк, 1944.
Також: Ukrainians in the United States.

Державний університет "Львівська Політехніка". Паливода, Станіслав.
Cracov, Державного університету "Львівська Політехніка" (Ред. Богдан Залізняк, переклад англійською, німецькою та французькоюмовами колективом кафедри іноземних мов).
56с. 29цм. Мова--U-E-G. Львів, 1994.
Також: Lviv.

Державний університет "Львівська Політехніка" 1844-1994. Буцко та інші, М.І.
Державний університет "Львівська Політехніка" (Ред. Богдан Залізняк, автор тексту В.Г.Кипаренко).
145с. 30цм. Мова--U. Львів, 1994.
Також: Lviv.

Дещо про Рогатин і про рогатинську приватну українську гімназію. Волицький, Василь.
Свобода, Доповнена відбитка з щоденника "Свобода", чч. 114-124, 1969 (Доповнена відбитка з щоденника "Свободи", ч.114-124, 1969).
72с. 21цм. Мова--U. Джерзі Ситі, 1969.
Також: Rohatyn.

Дитина. Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку. Міністерство освіти України. Київський міжрегіональний інститут удосконаленніа вчителів, .
"Освіта" (Ред. В.В. Шаркунова, авторський колектив- Белкіна Е.В. та інші).
269с. 19цм. Мова--U. Київ, 1993.

Для рідного краю: Відгомін ювілейних свят в Америці у честь "Рідної Школи". Ясінчук, Лев (1882).
Накладом автора.
98с. 22см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Львів, 1933.

До організації педагогічного процесу в початковій школі й гімназії: поради вчителеві. Крилів, І.
Криниця.
37с. 21см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Корнберґ, 1947.

Дон Боско: людина-педагог-святий. Рудницька, Мілена.
Салезіянське вид-во.
331с. 20см. Мова--U. Рим, 1963.
Також: Church.

Друга реґіональна зустріч земляків з Ярославщини і Засання і четверті загальні збори Ярокза та друга товариська зустріч колишніх вихованців укра.
Ярокза (Товариство Ярославщина і Засання2 примірники (їнської гімназії в Ярославі в 1940-44 роках Редактор Ярослав Кікта).
65с. 26цм. Мова--U. Чікаґо, 1986.

Естетичне ставлення дітей до творів живопису. Сисоєва, О.В.
Радянська школа.
107с. 22см. Мова--U. Київ, 1968.

За душу й долю дитини: Виховні труднощі різного віку і розвиток особовости. Тершаковець-Бережницька, Стефанія.
Об'єднання Працівників дитячої літератури.
16с. 25см. Мова--U. Торонто, 1966.

За краще завтра: діяльність "Рідної Школи" за рік 1926-1927.
ОО Василіян, Рідна Школа.
110с. 21см. Мова--U. Львів, .

За нову людину: На стежках виховання й навчання. Педагогічно-освітня бібліотека, ч.10. Ісаїв, Петро.
Нова Друк. Денникова, Українське видавництво.
91с. 18см. Мова--U. Краків, 1941.

Завдання і основи праці з нашими наймолодшими.
Український Центральний Допомоговий Комітет бритійської зони.
71с. 14см. Мова--U. Бльмберґ, 1949.

Завдання виховання Української молоді. Ващенко, Г.
Братство Покрови УАПЦ.
44с. 30см. Мова--U. Мюнхен, 1947.

Завдання нової школи. Бібліотека полонених Українців табору Зальцведель, ч.4. Вінекен, Ґустав.
Накладом "Видавничого Товариства м.П.Куліша" (Переклад з німецького манускрипту).
22с. 22см. poor condition. Мова--U. Зальцведель, 1917.

Загальні методи навчання. Скрипти, т.22. Ващенко, Г.
УВУ.
2 ч. 29см. Poor condition. Мова--U. Мюнхен, 1948-1949.

Звідомлення виділу "Кружка родичів" при державній ґімназії з українськоюмовою навчання в Перемишлі за шкільний рік 1935-1936 з альманахом.
Склад до другого видання - Петро Ямняка (Shelved under НТШ. Український архів, Т. 18а).
24ос. 24цм. 2 примірники. Мова--U. Кліфтон, Н.Дж, 1976.
Також: Ukrainians in Poland.

Знання і праця поруч ідуть. Маринич, Олександр.
Політвидав.
140с. 18см. Мова--U. Київ, 1977.

Игрьі детей раннего возраста. Бородова, А.Л.
Народная Асвета.
59с. 20см. Мова--R. Минск, 1964.

Интеллект, культура и образование. Материальі Сибирской конференции "Интеллект, культура и образование". Новосибирск, 14-16 сентября 1993г. Ладенко, И.С, Ответ. редактор.
139с. 20цм. Мова--R. Новосибирск, 1993.
Також: Computers.

История русской детской литературьі. Бабушкина, А.П.
Госуд.Учебно-Педагогическое издательствоМинистерства Просвещения РСФСР.
480с. 23см. Мова--R. Москва, 1948.

Керівник-організатор і вихователь. Суйменко та інші, Є.І.
Політвидав України (Сакада, М.О., Піддубний, В.А.).
189с. 20см. Мова--U. Київ, 1985.

Кершенштайнер і українська педагогіка: Тематична частина габілітаційної праці. Васькович, Григорій.
На правах рукопису.
172с. 29см. Мова--U. Мюнхен, 1970.

Книга для батьків: лекції про виховання дітей. Макаренко, А.С.
Радянська школа.
334с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1972.

Концепція української національної школи Львівщини.
24с. 21цм. Мова--U. Львів, 1990.

Короткий інформатор про високі школи в Німеччині.
Центральнуй еміграційний союз українського студентства.
9с. 28цм. Оригінал є в підвалі а копія як довідник в бібліотеці. Мова--U. Мюнхен, 1946.

Кузня юних душ: десятиріччя Курсів Українознавства ім.Юрія Липи.
Комітет Батьків.
79с. 23см. Мова--U. Торонто, 1966.

Літературно-мовний кабінет у школі. Цимбалюк, В.І.
Радянська школа.
102с. 20см. Мова--U. Київ, 1975.

Львівська ґімназія в роках 1934-1940. Спомини учня. Волчук, Роман.
28см. Мова--U. Джерзі Ситі, 1996.
Також: L'viv.

Матеріали конференції "Український Вільний Університет: з минулого в майбутнє. До 70-річчя з часу засновання". 13-14 лютого 1992 року. Наукові Збірники, т.16. Український Вільний Університет, .
Атлас, Фенікс Лтд, Львів (Редактор Мухайло Присяшний, упорядник Надія Зелінська).
336с. 25цм. Мова--U-G. Мюнхен-Львів, 1993.

Метод і творчість: удосконалення методіввивчення художньої літератури в процесі їх розвитку і творчого застосування. Мазуркевич, О.Р.
Радянська школа.
253с. 21см. Мова--U. Київ, 1973.

Методика викладання народознавства у школі: посібник для вчителів шкіл Донбасу. Оліфіренко, В.В.
Український культурологічний центр.
87с. 19см. Мова--U. Донецьк, 1994.

Методологические концепции и школьі в СССР (1951-1991) История, истоки иперспективьі: матер.междунар.науковедч.конфер. 22-24 сент.1992, вип.1-3. Ладенко, И, редактор.
Институт Философии и права СО РАН.
3 кн. 20см. Мова--R. Новосибирск, 1992.

Методология изучения иностранного язьікав школах и вьісших учебньіх заведениях Америки. Чопик, Дан Б..
АгроНИИТЕИПП.
36с. 20см. тираж 200 примірників. Мова--R. Москва, 1994.

Ми і наші діти: дитяча література, мистецтво, виховання.
Об'єднання працівників дитячої літератури.
25см. Мова--U. Торонто, 1965.

Ми каменярі: порадник для Союзів Української поступової молоді ім.М.Драгоманова "Каменярі". Василевич, І.
Петра Белея, Нестора Білого (Друге видання. Перше видання - Львів, 1932).
47с. 17см. 3 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1974.

Мистецька освіта на Україні. Сокальський, О.
Музична Україна.
84с. 17см. Мова--U. Київ, 1967.

На сторожі душі української дитини.
Об'єднання Працівників Дитячої літератури.
32с. 16см. Мова--U. Париж, 1951.

Народні вчителі і вкраїнська школа. Грінченко, Борис (1863-1910).
(Відбиток з "Громадської Думки")
50с. 18см. poor condition. Мова--U. Київ, 1906.

Народна освіта і педагогічна наука в Українській РСР.
Радянська школа.
481с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1967.

Народна освіта в Українській РСР. Дзеверін та інші, О.
Товариство Культурних Зв'язків з Українцями за кордоном (Савченко, О. Смаль, В).
22с. 20см. Мова--U. Київ, 1969.

Народня освіта на Совєтській Україні. Сірополко, Степан.
(Shelved under: Ukrains'kyi Naukovyi Instytut. Warszawa, Pratsi, v.221934)
231с. 18цм. Мова--U. Варшава, 1934.

Наука про рідномовні обов'язки: рідномовний Катехизис для вчителів, робітників пера, духовенства, адвокатів, учнів і широкого громадянства. Огієнко, Іван.
Обереги (Передрук видання 1936 року у Жовкві).
72с. 20см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1994.

Національні культури і університетські катедри. Маґочі, Пауль Роберт.
Катедра Українознавчих Студій Торонтського Університету.
23с. 25см. 2 примірники. Мова--U. Торонто, 1980.

Наші 70-літні сіячі на освітній ниві.
Коміт.по вшанув.70-ліття діячів на ниві укр.шкільництва у В.Британії.
31с. 22см. Мова--U. Рочдейл, 1962.

Наші діти і їх виховання. Мацьків, Володимир.
Накладом учительської громади в Філядельфії.
57с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Філядельфія, 1966.

Наша слава: щоквартальний літературно-мистецький та інформаційно-публіцистичний часопис середньої школи #1 ім.В.Стефаника в Коломиї. ч.2, 1991.
Видруковано 999 примірників. Мова--U. Коломия, 1991.

Наша школа наша перемога. Олексів, Петро.
75с. 23см. Мова--U.

Наша школа: науково-педагогічний журнал.Рік 1, кн. 1/2-3/4, 1909; Рік 2,кн. 1-2, 1910.
Орган Товариства "Учительська Громада" у Львові (Редактор Іл. Карбулицький. Виходить 4 рази на рік).
25cm. Мова--U. Львів, .

Незабутні Роки 1945-1950. Пам'яткове видання. Семчишин і інші, Мирослав, Гол.редактор.
Комітет колішніх учнів Української Реальної Гімназії в Зальзбурзі (Іван Головінський, Зеновія Кучма-Кулинич, Володимир Стойко).
227с. 28цм. Мова--U. Нью Йорк-Чікаґо, 1987.

О коммунистическом воспитании. Хрущев, Никита (1894-1971).
Госполитиздат.
349с. 21см. Мова--R. Москва, 1964.

Образование древнерусского государства. Спорньіе проблемьі. Российская Академия Наук. Інститут Российской Истории, .
83с. 20цм. Мова--R. Москва, 1992.

Образование и культура: ежегодник. 1994 год. Ладенко, І, редактор.
Институт интеллектуальньіх инноваций и проблем консультирования.
230с. 20см. Наклад 200 примірників. Мова--R. Новосибирск, 1994.

Одноднівка із реґіональної зустрічі земляків з Ярославщини і західних окраїн Засання та товариська зустріч колишніх вихованців укр.держ.гімназії. в Ярославі 1940-1944, .
64с. 22цм. Мова--U. Чікаґо, 1966.

Організація школи. Жарський, Е.
УККА. Шкільна Рада.
17с. 28см. Мова--U. Нью Йорк, 1961.

Освіта в радянській Україні. Коляска, І.В.
Peter Martin Associates Limited.
246с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Торонто, 1970.

Освіта: Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. Спецвипуск. No.26(150), 1995.
Міністерство Освіти України.
Мова--U. Київ, 1995.

Під патронатом Великого Митрополита: нарис навчально-виховної праці Української Народної Школи ім.Митрополита Андрея Шептицького в Реґенсбурґу 1.
79с. 24см. Мова--U. Шікаґо, 1960.
Також: Ukrainians in Germany.

Під червоною владою. Шкільна справа на Радянській Україні. Грицак, Євген (1890-1944).
ОО Василіян, Учительська Громада.
69с. 23см. poor condition. Мова--U. Перемишль, 1923.

Пізнаймо краще своїх дітей: психологічний нарис. Чарторийський, Микола Сидор.
Говерля.
48с. 18см. Мова--U. Нью Йорк, 1976.

Памятка із свята відкриття Української Католицької Вищої Школи в Стемфорді.
106с. 23см. Мова--U. Філядельфія, 1933.

Педагогіка. Блонський, П.
Державне видавництво України.
173с. 24см. poor condition. Мова--U. Полтава ?, 1924.

Педагогічні проблеми та дидактичні поради: Матеріяли Вишкільного Курсу для учителів Суботніх шкіл.
УВУ.
92с. 30см. Мова--U. Мюнхен, 1969.

Педагогическая система А.С. Макаренко. Павлова, М.П.
Вьісшая Школа.
350с. 21см. Мова--R. Москва, 1972.

Питання інспектування роботи школи і вчителя. Березняк і інші, Є.С.
Радянська школа (Стіоса В.Г).
279с. 21см. Мова--U. Київ, 1964.

Погляд на історію та виховну діяльність монахинь Василіянок. Цьорох, Саломія.
Бібліотека наукових і популярних творів монахинь Василіянок.
254с. 25см. 2 примірники. Мова--U. Рим, 1964.
Також: Church.

Порадник батькам, як виховувати дітей. Гончаренко, Іван.
44с. 22см. 3 примірники. Мова--U.

Правила студій на філософічному факультеті.
УВУ.
34с. 29см. poor condition. Мова--U. Мюнхен, 1947.

Правила студій на факультеті права і суспільно-економічних наук. Український Вільний Університет, .
УВУ.
18с. 21см. poor condition. Мова--U. Мюнхен, 1948.

Правила, програми та плани навчання.
УТГІ.
140с. 21см. 3 примірники. poor condition. Мова--U. Реґенсбурґ, 1947.

Правила, програми та плани навчання. Ніщеменко і інші, К, Упорядник.
Український Технічно-Господарський Інститут (Я. Зозуля).
140с. 21цм. Poor condition. Мова--U. Реґенсбурґ, 1947.

Праця учителя в 1 клясі вселюдної школи:методика і шкільна практика. Методична література для вчителів, ч.1. Вівчарук та інші, А.
Учительське слово (Карпович, А. Друге видання).
32с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Стемфорд, 1965.

Причинки до української виховної системив діяспорі: доповідь виголошена на 4-ій Педагогічній Конференції Об'єднання Українських Педагогів Канади. Жарський, Е.
22с. 28см. Мова--U. Торонто, 1960.
Також: Ukrainians in Canada.

Проблеми успішного виховання. Чарторийський, Микола Сидор.
Педаґоґія.
172с. 18см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1971.

Програма навчання і виховання.
УККА, Шкільна Рада.
94с. 23см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1960.

Прогрессивная педагогическая мьісль юга Украиньі ІІ пол. ХІХ-нач. ХХ столетия. Ґольдин, Ф.Л.
Одесский Университет.
77с. 22см. Xerox copy. Мова--R. Одесса, 1965.
Також: Odesa.

Прогрессивная педагогическая мьісль юга Украиньі ІІ пол. 19-20 столетия:конспект лекций спецкурса для студентов госуниверситета. Гольдін, Ф.Л.
МВССО УССР (Ответ. ред. Л.Д. Драголи).
77с. 22цм. xerox copy. Мова--R. Одесса, 1965.

Проект програми української дитячої енциклопедії. Сірий, Юрій.
13с. 28см. Мова--U. Корюґен, 1947.

Пропам'ятна книга Данціґерів. Історичні нариси та спомини колишніх студентів Політехніки Вільного Міста Данціґу 1921-1945. Шиприкевич, Володимир, Укладач-редактор.
Harmony Printing LTD, Накладом Архівної Комісії Данціґерів.
218с. 24цм. Мова--U-G. Філяделфія-Торонто-Н, 1979.

Пропам'ятна книга гімназії Сестер Василіянок у Львові. Лев, Василь, Редактор.
НТШ (Shelved under: НТШ. Український Архів, т.22).
334с. 24см. ілюстрації. Мова--U. Париж-Сидней-Торонто, 1980.
Також: Women.

Пропам'ятна книга гімназії Сестер Василіянок у Львові: Додаткова частина. Shelved under: НТШ. Український Архів, т.22а. Лев, Василь, Редактор.
НТШ.
111с. 24см. ілюстрації. Мова--U. Париж-Сидней-Торонто, 1984.
Також: Women.

Психологічна спадщина К.Д. Ушинського. Костюк, Г.С, редактор.
Радянська школа.
233с. 22см. Мова--U. Київ, 1963.

Рідна школа. Рік 1, ч.1,2-3, 1927.
(Орган "Рідної Школи" Українського Педаґоґічного Товариства. За ред. відповідає Іван Цурковський. Місячник за виїмком липня)
31см. Мова--U. Львів, .

Рідна школа: Українське Педаґоґічне Товариство 1925-1926.
Діло, Рідна школа.
85с. 23см. poor condition. Мова--U. Львів, 1926.

Радянська школа на новому етапі: організаційно-правові форми перебудови вищої і середньої освіти в СРСР. Мрига, В.В.
АН УРСР.
146с. 21см. Мова--U. Київ, 1962.

Развитие интеллекта в образовании и освоение интеллектуальньіх технологий. Ладенко и другие, И.С.
Российская Академия Наук (Волкова, Г.П).
47с. 20цм. Мова--R. Новосибирск, 1994.

Развитие педагогической мьісли на Украине в XVI-XVII вв.. Мьітюров, В.Н.
Радянська школа.
208с. 21см. Мова--U. Киев, 1968.

Реконструкція країни і перебудова школи. Скрипник, М.
"Радянська школа".
88с. 21цм. Original (poor condition)+xerox copy. Мова--U. Харків, 1932.

Розквіт народної освіти в західних областях України. Яремчук та інші, Д.А.
Радянська школа (Баік, Л.Г. Санивець, В.К).
189с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1979.

Розмовний метод навчання української мови. Славутич, Яр.
Об'єднання українських педагогів Канади.
10с. 24см. Мова--U. Торонто, 1961.

Рухливі ігри дошкільників. Шейко, М.К.
Радянська школа.
190с. 21см. Мова--U. Київ, 1957.
Також: Sport.

Самоуправа школярів. Геп, Йоганнес.
Нові виховничі шляхи.
87с. 24см. poor condition. Мова--U. Раштат-Київ, 1919.

Сборникь документовь и статей по вопросуобь образованіи инородцевь.
Общественна польза (Печатано по распоряженію Министерства Просвьщенія).
522с. 28см. Мова--R. Санктпетербургь, 1869.

Світло: місячник присвячений справам національного й суспільного виховання. Рік 2, ч.1/3-7/12, 1922.
Видає "Учительська Громада" (За редакцію відповідає Омелян Терлецький).
24см. Мова--U. Львів, .

Система освіти в Україні 1917-1930. Крилов, І.
Інститут для вивчення СССР.
96с. 24см. 3 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1956.

Студійний довідник.
Центральний Союз Українського Студенства.
19с. 21см. Мова--U. Мюнхен, 1948.
Також: Ukrainians in Germany.

Сучасні проблеми педагогічної творчости. Мамонтів, Я.
Державне Видавницво України.
77с. 26см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Харків, 1922.

Тіловиховання як засіб виховання волі і характеру. Ващенко, Григорій.
Cicero, Munchen, Накладом Вид-ва "Аванґард".
54с. 17см. Мова--U. Мюнхен, 1956.
Також: Sport.

Там де Дністер круто в'ється: Історичнийнарис виховно-освітньої політикив Галичині на прикладі учитель.семінарії та гімназії в Заліщиках 1899-19. Верига, Василь.
Срібна Сурма (Shelved under: Наук.Тов.ім.Шевченка, Канада. (Записки). т.14).
278с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Торонто, 1974.
Також: Halychyna.

Україна ХХІ століття: Державна національна програма "Освіта" (проект). Міністерство освіти України, .
Компас (Гол. ред. О.Д. Безгін).
70с. 20цм. Мова--U. Київ, 1992.

Україна: енциклопедія для молоді. Івченко-Коваленко, Людмила, редактор.
Об'єднання українських православних сестрицтв у США.
271с. 29см. Мова--U. Саут Бавнд Брук, 1971.

Українознавство в школі: програма й дидактика. Кисілевський, Кость.
Шкільна Рада УККА.
32с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1955.

Українські школи на еміграції. Зозуля, Яків.
УТГІ в Нью Йорку.
24с. 24см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1958.
Також: Ukrainians in foreign countries.

Українська іграшка. Перлини народного мистецтва.
Мистецтво.
95с. 14см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1973.
Також: Art - Folk.

Українська ґімназія в Реґенсбурзі 1945-1995: ювілейна зустріч учителів, учнів і мешканців Оселі "Ґанґгофер Зідлюнґ".
Підготовчий Комітет.
23с. 28цм. Мова--U. Кергонксон, 1995.

Українська дитяча література: посібник для педагогічних інститутів, педучилищ. Білецький та інші, Дмитро.
Радянська школа (Ступак Ю.П).
283с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1963.

Українська дитяча література: посібник для педагогічних інститутів, педучилищ. Білецький та інші, Дмитро.
Радянська школа (Ступак Ю.П).
283с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1963.

Українська дитяча література: хрестоматія критичних матеріалів.
Вища школа.
351с. 22см. Мова--U. Київ, 1969.

Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку. Сявавко, Є.І.
Наукова думка.
149с. 20см. Мова--U. Київ, 1974.

Українська мова в школі за десять років (1951-1961): покажчик статей. Додаток до журналу No.3.
Радянська школа.
39с. 22см. Мова--U. Київ, 1961.

Українське дошкілля: Підручник для виховниць української дошкільної дітвори в дитячих садках, захистах, сиротинцях і т.под. установах. Педаґоґічно-освітня бібліотека, ч.6.
Українське видавництво.
106с. 21см. poor condition. Мова--U. Краків, 1940.

Український Педаґоґічний Конґрес, 1,1935.
Накладом Товариства Рідна Школа.
249с. 22см. Мова--U. Львів, 1938.

Український Педаґоґічний Конґрес, 1,1935.
Накладом Товариства Рідна Школа.
249с. 22см. Мова--U. Львів, 1938.

Український Технічно-Господарський і Українська Господарська Академія 1922-1972. Т.1,2,3.
Видання Абсольвентів Української Господарської Академії і УТГІ.
3т. 24цм. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1959-1972.
Також: Economics.

Український Чорноморський Інститут: програма діяльности. Український Чорноморський Інститут, ч.7. Шовгенів та інші, І..
На правах рукопису (Садовський, В.).
20с. 30цм.. Мова--U. Одеса-Севастопіль-Ро, 1941.
Також: Black Sea.

Український культурний рух першої половини 19 сторіччя. 1800-1850/ 1798-1848. Грималяк, Еміль.
Машинопис.
114с. 28цм. Мова--U.

Український студент і його проблеми: Збірник доповідей.
Українські Студентські Громади.
40с. 28см. 2 примірники. Мова--U. Балтімор, 1959.

Український штукар: Книжка до забави і виученя ся дуже гарних та задивляючих штук.
Свобода.
116с. 17см. 3 примірники. Мова--U. Джерзі Ситі, 1918.

Хустська гімназія. Матеріали науково-практичної конференції. Хуст, 27-28червня, 1992. Маркусь та інші, Василь.
Ґражда (Худанич, Василь).
91с. 17см. Мова--U. Ужгород, 1994.
Також: Zakarpattia.

Чорноморський факультет Таврійського державного Університету з коррефератом Михайла Антоновича. Биковський, Лев.
Український Морський Інститут.
Стор.28-32. 28см. xerox copies. Мова--U. Женева, 1946.

Шкільництво в Україні (1905-1920): Історична частина габілітаційної праці "Вплив Кершенштайнера на укр.педагог.думку та його значення для україн. Васькович, Григорій.
УВУ (ської педагогічної проблематики).
222с. 29см. Мова--U. Мюнхен, 1969.

Школа а реліґія: Реферат виголошений на з'їзді Української Академічної Молодіжи у Львові в липні 1909 року. Донцов, Дмитро.
Накладом Українського Студ. Союза.
36с. 18см. Мова--U. Львів, 1910.
Також: Religions.

Школа а реліґія: Реферат виголошений на з'їзді Української Академічної Молодіжи у Львові в липні 1909 року. Донцов, Дмитро.
Накладом Українського Студ. Союза.
36с. 18см. Мова--U. Львів, 1910.
Також: Religions.

Школа в огні історії: Матеріали з історії освіти західноукраїнських земель (1944-1953). Альманах "Бібліотечка часопису "Вперед". Сворак, Степан.
Прикарпатський Університет ім.Василя Стефаника.
95с. 20см. Мова--U. Івано-Франківськ, 1996.
Також: Army - Insurgent, 1942-53.

Школа народна. ч.2.
НТШ, Львів, Накладом ц.к.Видавництва книжок шкільних.
110с. 22см. Мова--U. Львів, 1906.

Що повинна прочитати українська дитина? Список книжок для дітей дошкільного віку. Дитяча література.
Об'єднання Українських Педагогів Канади (Shleved under D-B (бібліографії)).
32с. 17см. Мова--U. Торонто, 1957.

Ювілейна книга Української Академічної Гімназії у Львові на 100-річчя першого українцького іспиту зрілости 1878-1982.Ч.1-1978,ч.2-1982,ч.3-1995. Ч.3, серія Матеріали до сучасної української історії. Романенчук та інші, Богдан, Упорядник-редактор.
Український Вільний Університет, Українське Історичне Товариство (Ч.2,3 (1995)-головний редактор Олександер Домбровський).
3 ч. 29цм. Мова--U. Філядельфія-Мюнхен-Л, 978,82,95.
Також: Lviv.

Ювілейний Альбом Українського Академічного Козацтва "Запороже". З нагоди100 та 110 семестрів його заснування відзначуваних в Нью Йорку, Відні та. Соколишин, О, Редактор.
Українське Академічне Козацтво "Запороже.
121с. 27цм. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1970.

Як виховувати дітвору та молодь: методичні поради та програми українознавства для передшкілля, шкіл і доповняльних курсів для дорослих.
Центральне Представництво Української Еміґрації в Німеччині.
59с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1953.

Як виховувати наших дітей. Гончаренко, Іван.
Вид-во "Української торговлі".
110с. 19см. Мова--U. Вінніпеґ, 1956.

Як працювати у хліборобському вишколі молоді. Храпливий, Євген (1898-1949).
Накладом "Українського Видавництва".
137с. 20см. Мова--U. Краків, 1940.

Ялинка. Як упорядковувати дитячі свята. Черкасенко, С, упорядник.
1-ї Київської Артілі, Вид-во "Український Учитель". Фонд іменіБориса Грінченка.
32с. 20см. Мова--U. Київ, 1912.

Ян Амос Коменский. Красновский, А.А.
Госуд. Учебно-Педагогическое изд-во.
322с. 23см. Мова--R. Москва, 1953.

Предмет: EDUCATION - AUSTRIA, UKRAINIAN
Над Синім Дунаєм. Ювілейний збірник Українського Академічного Товариства"Січ" у Відні. Грицай та інші, Остап, Редактор.
Мехітаристів, Заходом і коштом Ювілейного Комітету (Теодор Марітчак).
191с. 23цм. Мова--U. Відень, 1932.
Також: Ukrainians in Austria.

Предмет: EDUCATION - BRASIL
Пропам'ятна книга 50-ліття семінарії св.Йосипа в Прудентополіс-Парана, Бразилія.
ОО.Василіян.
223с. 28цм. Мова--U-Pt. Прудентополіс-Бразил, 1985.

Предмет: EDUCATION - CANADA
Бібліотека Осередку Культури й Освіти в Канаді 1944-1954. Рудницький, Ярослав.
Накладом Осередку Української Культури йОсвіти.
32с. 21ц. Мова--U. Вінніпеґ, 1955.

Будівельна кампамія Колегії Св.Василя Великого.
28цм. Мова--U-E. Торонто, 1959.

Відгомін років. Альманах. Лучків, Іван, Гол.редактор.
Батьківський Комітет Курсів Українознавства ім. Григорія Сковороди.
118с. 23цм. Мова--U. Торонто, 1976.

Каменярі. 30-ий ювілейний рік 1947-1948.
Студенти Інституту ім. П.Могили.
95с. 24цм. Мова--U-E. Саскатун, Саск, 1948.

Осередок Української Культури й Освіти 1944-1954.
18цм. Мова--U. Вінніпеґ, 1954.

Предмет: EDUCATION - CANADA, UKRAINIAN
Ukrainian settlers in Canada and their Shools 1891-1921. Skwarok, J.
Basilian Press (With reference to Government, French Canadian, and Ukrainian Missionary Influences 1891-1921).
157p. 23cm. illustrated. 2 copies. Мова--E. Edmonton, 1958.
Також: Ukrainians in Canada.

Академічнуй календар. Календар і програма навчання 1977-1978. Колегія св. Андрея вВінніпезі, .
Колегія.
67с. 23цм. 2 примірники. Мова--. Вінніпеґ, 1978. Предмет: EDUCATION - CZECHOSLOVAKIA
25 rokov filozofickej fakulty v Presove Univerzity P.J.Safarika v Kosiciach 1959-1984. Stec, Mikulas, Zodpovedni redaktor.
Duklia, Filozoficka fakulta v Presove Univerzity P.J.Safarika v Kosiciach.
424s. 25cm. Мова--Cz. Presov, 1984.

Предмет: EDUCATION - CZECHOSLOVAKIA, UKRAINE
Праці, т.1, 1930. Український Педагогічний Інститут ім. М. Драгоманова, .
(Title page missing)
27см. poor condition. Мова--U. Прага, 1930.

Українська Ґімназія в Чехословаччині.
Накладом Допомогового комітету при Укр.Реформованій Реальній Ґімназії.
30с. 18цм. Poor condition. Мова--U. Прага-Ржевниці, 1932.

Top of page

BRAMA -- Gateway Ukraine
Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ)
63 Fourth Avenue · New York, NY 10003 · USA
(tel) 212-254-5130 · (fax) 212-254-5239

Після гасел написаних латинкою, йдуть гасла написаниі кирилицею. Щоби знайти автора, предмет, назву чи слово в назві, треба користуватися ключем FIND (Ctrl-F) у Netscape. Можна друкувати кирилицею, і хоч надруковане слово у віконці FIND буде зашифроване, Netscape знайде потрібні гасла. Можна також завантажити текст каталогу на особистий комп'ютер і послуговуватись будь якою редакційною програмою при шуканні за гаслами.

These pages use CP1251 Cyrillic fonts for Ukrainian. If none of this is legible to you please go to the catalog in English or download Cyrillic fonts and keyboards which are obtainable for free at this website.

НАЗАД до Каталогу: [ АВТОР ] [ НАЗВА ] [ ПРЕДМЕТ ]

Порядок каталогу на сторінці: ПРЕДМЕТИ.Ці сторінки влаштовує БРАМА
Авторське право (c) 1997-99 Наукове Товариство ім. Шевченка, всі права застережені

БРАМА -- УкраїНовини -- Громадська преса -- Календар --
Реклама на Брамі -- БРАМА пошук
Copyright © 1997-2011 BRAMA, Inc.tm, Inc. Всі права застережені.