Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ)
63 Fourth Avenue · New York, NY 10003 · USA
(tel) 212-254-5130 · (fax) 212-254-5239

Після гасел написаних латинкою, йдуть гасла написаниі кирилицею. Щоби знайти автора, предмет, назву чи слово в назві, треба користуватися ключем FIND (Ctrl-F) у Netscape. Можна друкувати кирилицею, і хоч надруковане слово у віконці FIND буде зашифроване, Netscape знайде потрібні гасла. Можна також завантажити текст каталогу на особистий комп'ютер і послуговуватись будь якою редакційною програмою при шуканні за гаслами.

These pages use CP1251 Cyrillic fonts for Ukrainian. If none of this is legible to you please go to the catalog in English or download Cyrillic fonts and keyboards which are obtainable for free at this website.

НАЗАД до Каталогу: [ АВТОР ] [ НАЗВА ] [ ПРЕДМЕТ ]

Порядок каталогу на сторінці: ПРЕДМЕТИ.

BRAMA -- Gateway Ukraine

Предмет: CONSTITUTION
Статут. Самопоміч Торговельна кооператива з відповідальністю уділами в Новому Ульмі, .
(Archives: see Displace Persons, Miscellaneous)
10с. 31см. poor condition. Мова--U. Новий Ульм, 1945.

Статут. Самопоміч Торговельна кооператива з відповідальністю уділами в Новому Ульмі, .
(Archives: see Displace Persons, Miscellaneous)
10с. 31см. poor condition. Мова--U. Новий Ульм, 1945.

Статут. Об'єднання Українських Комбатантів, .
19с. 21см. poor condition. Мова--U. Реґенсбурґ, 1949.

Статут. Об'єднання Українських Комбатантів, .
19с. 21см. poor condition. Мова--U. Реґенсбурґ, 1949.

Статут. Об'єднання Українських Комбатантів, .
Українське Слово.
16с. 21см. poor condition. Мова--U. Реґенсбурґ, 1948.

Статут. Об'єднання Українських Комбатантів, .
Українське Слово.
16с. 21см. poor condition. Мова--U. Реґенсбурґ, 1948.

Статут. Товариство Укр.Підприємців і Професіоналістів, .
7с. 15см. Мова--U. Торонто, 1954.

Статут. Товариство Укр.Підприємців і Професіоналістів, .
7с. 15см. Мова--U. Торонто, 1954.

Статут. Наук.Тов.ім.Шевченка, .
9с. 22см. Мова--U. Львів, 1904.
Також: Naukove Tovarystvo im. T.Shevchenka.

Статут. Організація Оборони Чотирьох Свобід України (ООЧСУ), .
30см. poor condition. Мова--U.

Статут. Світова Федерація Лемків, .
Kiev Printers.
26с. 14см. Мова--U. Торонто, 1974.
Також: Lemky.

Статут. Товариство Св.Андрея, .
(Відбитка з ШБлаговісникаШ)
7с. 24см. Мова--U. Рим, 1971.

Статут і програма ДСУ. Державна Самостійність України (ДСУ), .
15с. 22см. Мова--U. Київ-Львів, 1992.

Статут Головної Ради Наукових Товариств ім. Шевченка. Наук.Тов.ім.Шевченка, .
7с. 22цм. Мова--U. Нью Йорк, 1955.

Статут Греко-католицької Спілки (УГКС) ім. А.Шептицького.
(Брак бібліографічних даних. Xerox copy: 1)
9ц. 30см.. Мова--U.

Статут Греко-католицької Спілки (УГКС) ім. А.Шептицького.
(Брак бібліографічних даних. Xerox copy: 1)
9ц. 30см.. Мова--U.

Статут Клубу Української Католицької Інтелігенції: проект.
(Брак бібліографічних даних)
9с. 29см. Xerox copy: 1. Мова--U.

Статут Клубу Української Католицької Інтелігенції: проект.
(Брак бібліографічних даних)
9с. 29см. Xerox copy: 1. Мова--U.

Статут Марійської Дружини. Марійська Дружина, .
Mittelbayerische Zei, Українське Слово.
23с. 16см. Мова--U. Реґенсбурґ, 1947.

Статут Наукового Товариства ім. Шевченкав ЗДА. Наук.Тов.ім.Шевченка, .
13с. 22цм. Мова--U. Нью Йорк, 1976.

Статут Наукового Товариства ім. Т.Шевченка у Львові. Наук.Тов.ім.Шевченка, .
14с. 21цм. Мова--U. Львів, 1990.

Статут Союзу Українок Америки, Інк. Союз Українок Америки, .
Свобода, Н.Дж, СУА.
31с. 22цм. Мова--U-E. Нью Йорк, 1984.

Статут Союзу Українців Католиків "Провидіння". Providence: Association of Ukrainian Catholics in America, .
144с. 16см. 2 примірники. Мова--U-E. Філядельфія, 1955.

Статут Союзу Українців Католиків "Провидіння". Providence: Association of Ukrainian Catholics in America, .
144с. 16см. 2 примірники. Мова--U-E. Філядельфія, 1955.

Статут Товариства "Україна США". Tovarystvo "Ukraine-USA", .
11c. 30cm. Xerox copy: 1. Мова--U.

Статут Товариства "Україна США". Tovarystvo "Ukraine-USA", .
11c. 30cm. Xerox copy: 1. Мова--U.

Статут Товариства "Український Національний Музей і Бібліотека". Ukrainian National Museum and Library, Inc, .
20с. 15см. 2 примірники. Мова--U. Онтаріо - Каліфорнія, 1957.

Статут Товариства "Український Національний Музей і Бібліотека". Ukrainian National Museum and Library, Inc, .
20с. 15см. 2 примірники. Мова--U. Онтаріо - Каліфорнія, 1957.

Статут Товариства Вільна Українська Громада в Канаді. Free Ukrainian Society, .
15см. Мова--U. Торонтo, 1959.

Статут Товариства Вільна Українська Громада в Канаді. Free Ukrainian Society, .
15см. Мова--U. Торонтo, 1959.

Статут Товариства Українських Католицьких Американських Горожан. Ukrainian Catholic American Citizens" Society of Chester, Pennsylvania, .
28с. 15см. 2 примірники. Мова--U-E. Честер, 1942.
Також: Ukrainians in the United States.

Статут Товариства Українських Католицьких Американських Горожан. Ukrainian Catholic American Citizens" Society of Chester, Pennsylvania, .
28с. 15см. 2 примірники. Мова--U-E. Честер, 1942.
Також: Ukrainians in the United States.

Статут Українського Робіничого Союза. Ukrainian Workingmen"s Association, .
124, 132с. 16см. 2 примірники. Мова--U. Скрентон, 1927.

Статут Українського Робіничого Союза. Ukrainian Workingmen"s Association, .
124, 132с. 16см. 2 примірники. Мова--U. Скрентон, 1927.

Статут Центрального Комітету Вшанування Памяти Симона Петлюри в США, затверджений 26.11.1955 р. Central Committee inMemory of Simon Petliura in the USA, New York, .
7с. 21см. Мова--U. Нью Йорк, 1955.

Статут Центрального Комітету Вшанування Памяти Симона Петлюри в США, затверджений 26.11.1955 р. Central Committee inMemory of Simon Petliura in the USA, New York, .
7с. 21см. Мова--U. Нью Йорк, 1955.

Статут Шкільної Ради прийнятий Загальними Зборами Шкільної Ради в Нью Йорку, дня 22-го травня 1954 року. Український Конгресовий Комітет Америки, .
УККА.
1 листок. 21см. Мова--U. Нью Йорк, 1954.
Також: Education.

Статут товариства "Пласт, Організації Української Молоді". Пласт (Організація Української Молоді), .
14с. 22см. Мова--U.

Статут українських Козаків. Полтавець-Остряниця, , укладач.
Державна Друкарня, Головне Управління Генеральної КозацькоїРади.
16с. 29см. xerox copy. Мова--U. Київ, 1918.

Статут українських Козаків. Полтавець-Остряниця, , укладач.
Державна Друкарня, Головне Управління Генеральної КозацькоїРади.
16с. 29см. xerox copy. Мова--U. Київ, 1918.

Статут чину Святителя Іларіона. Чин Святителя Іларіона, .
9с. 20цм. Мова--U.
Також: Church - Orthodox.

Статут. Правила студій. Ординація доцентів. Varia Nr.31. Український Вільний Університет (УВУ), .
УВУ.
3 books in 1. 21sm. Мова--U. Мюнхен, 1985.
Також: Education.

Статут: проєкт. Спілка Визволення України (СВУ), .
15с. 30см. Мова--U. Мюнхен, 1951.

Створення конституції для народу чи республіки, які здобули свободу. Сіган, Бернард Г.
Інститут демократії імені Пилипа Орлика (Переклад з англійської).
126с. 21см. Мова--U. Київ, 1993.

Товариство Українських Підприємців і Професіоналістів.
7с. 15см. Мова--U. Торонто, 1954.

Товариство Українських Підприємців і Професіоналістів.
7с. 15см. Мова--U. Торонто, 1954.

Устав принят 19 сьездом партии. Коммунистическая партия Советского Союза, .
Политической литературьі.
114с. 11см. Мова--R. Москва, 1956.
Також: Communist Party - Soviet Union.

Устрій Української Держави: Проекти Конституції Української Народної Республіки. Українська Народна Республіка, .
Ставропиг.Інституту, Всеукраїнська Національна Рада.
56с. 23см. Мова--U. Львів, 1920.

Хартія Об"єднаних Націй.
(Брак бібліографічних даних)
30с. 30см. Xerox copy: 1. Мова--U.

Хартія Об"єднаних Націй.
(Брак бібліографічних даних)
30с. 30см. Xerox copy: 1. Мова--U.

Чи 4 Універсал автентичний?. Зозуля, Яків.
УТГІ (Відбитка з "Науков Записки", ч.6).
12с. 24см. Мова--U.

Предмет: CONSTITUTION - PERIODICALS
East European Constitutional Review. v.1, No.1; 1992.
(Center for the Study of Constitutional in Eastern Europe at the Univof Chicago Law School in partnership with the Central European University)
Мова--E. Chicago, .

Предмет: CONSTITUTION - SOVIET UNION
Доклад о проекте Конституции Союза ССР. 8 Всесоюзньій Сьезд Советов 25 ноября 1936. Сталин, Иосиф.
Партиздат.
87с. 23см. Мова--R. Москва, 1936.

Конституція: принята через референдум між 10-м мар., а 10-м маєм, 1918 року. Українська ФедераціяСоціялістичної Партії, .
Виданє Укр.Федерації Соц.Партії.
25с. 16см. Мова--U. Клівленд, 1918.

Предмет: COOKING
Traditional Ukrainian Cookery. Stechishin, Savella.
Trident Press.
497p. 24cm. Мова--E. Winnipeg, 1959.

Страви й напитки на Україні. Клиновецька, З.
Час (Репринтне видання з 1913 року).
215с. 23см. Мова--U. Київ, 1991.
Також: Beverages.

Технологія домашнього консервування. Жвалевський та інші, А.С.
Техніка (Камнева, З.П. ...).
144с. 20см. Мова--U. Київ, 1976.

Предмет: COOPERATIVES
Історія українського кооперативного руху: Із праць Історично-Філософічної Секції НТШ. Витанович, Ілля.
Товариство Української Кооперації.
624с. 26см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1964.

Предмет: CONSTITUTION - SOVIET UNION
Про проект Конституції Союзу РСР. Сталін, Йосиф.
Партвидав.
38с. 20см. Мова--U. Москва, 1936.

Предмет: COOKING
Ukrainian Bread Calendar. Stefura, Mary.
Elgin Blueprint.
Мова--E. Sudbury, 1990.

Ukrainian Bread Calendar. Stefura, Mary.
Elgin Blueprint.
Мова--E. Sudbury, 1990.

Изделия из меда: приготовление в домашних условиях. Шаров, В.В.
Пищевая промьішленность.
53с. 17см. Мова--R. Москва, 1966.

Сучасна українська кухня. Шалімов та інші, С.А.
Техніка (Шадура, О.А).
270с. 22см. Мова--U. Київ, 1974.

Українські страви: давні приписи з Галицької України. Практична Книгозбірня, ч.4. Терлецька, Зеновія.
СУА.
210с. 23см. Мова--U. Філядельфія, 1971.

Предмет: COOPERATIVES
Соціяльно-економічна природа сільсько-господарської кооперації. Коваль, Володимир.
Український Інститут Громадознавства в Празі.
46с. 24цм. Poor condition. Мова--U. Прага, 1927.
Також: Agriculture.

Українська кооперація до добра і краси: матеріяли конференції кооперативна "Верховині" 1969-го року.
62с. 20см. Мова--U.

Предмет: COSTUME
Нариси з історії костюмів. Стамеров, К.К.
Мистецтво.
2 т. 27см. Мова--U. Київ, 1978.

Предмет: COSTUME - FOLK
Народня ноша. "Новітня Бібліотека" ч. 31. Мартович, Лесь.
Накладом видавництва "Шляхи".
56с. 20цм. Мова--U. Львів-Київ, 1918.

Український народний одяг.
СФУЖО. Комісія Народного мистецтва.
310с. 29см. Мова--U. Торонто, 1992.

Предмет: COSTUME - UKRAINE
Слово про Українку: історична поема (показ історичної ноші). Полтава, Леонід (1921).
4-й відділ СУА.
14с.. Мова--U. Нью Йорк, 1970.
Також: Women.

Предмет: CREDIT UNIONS
Координатор: журнал Української Кооперативної Ради. Review, 1993. Toronto.
24с. 28цм. Мова--U-E. Торонто, 1993.

Предмет: CRIME - RUSSIA
Crime and corruption in Russia. Commission on Security and Cooperation in Europe, .
26p. 28cm. Мова--E. Washington, DC, 1994.

Предмет: DP CAMPS, 1940-50
Abroad. One year's work of the Camp of Ukrainian emigrants (D.P's) at Mittenwald.
72p. 22cm., poor condition. Мова--E-G. Mittenwald, 1947.

On the road to the West: Diary of a Ukrainian refugee Abridged version. Voropai, Oleksa.
65p. 23cm. Мова--E. England, 1982.

Refugee Experience Ukrainian Displaced Persons after World War II. Isaiv, Vsevolod.
Canadian Institute of Ukrainian Studies Press University of Alberta.
517p. 24cm. Мова--E. Edmonton, Canada, 1992.

Їдеш, брате мій: думки й враження зпереддесяти років. Верховинець, М.
Бескид (Обгортка роботи М.Макара).
80с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Пітсбурґ, 1957.
Також: Ukrainians in the United States.

Байройтські спомини з "юних днів, днів весни" 1945-1950 з нагоди 50-літнього ювілею.
183с. 26см. Мова--U. ЗСА-Канада, 1995.

Вибори до І-ої Української Ради оселі Ганґгоферзідлюнґ в Регенсбурґу. Марковський, Микола.
УВАН (Shelved under: Regensburg, DP Camps. No.11).
2с. 30см. poor condition. Мова--U. Регенсбурґ, 1946.

Предмет: COOKING
Кулінарія. Маслов, Л.О.
Державне вид-во технічної літератури УРСР (Переклад з російської).
257с. 21см. Мова--U. Київ, 1956.

Міркування про ковбасу. Лісовий, Юрій.
На правах рукопису.
30с. 34см. Мова--U. Лідс, Англія, 1960.

Мясива: куховарські приписи. Костецька, Наталя.
31с. 24см. Мова--U. Філядельфія, 1953.

Народні страви і напої: Лексика українських говорів східної Словаччини. Ганудель, Зузана.
Відділ української літератури.
211с. 21см. Мова--U. Пряшів, 1987.

Народні страви і напої: Лексика українських говорів східної Словаччини. Ганудель, Зузана.
Відділ української літератури.
211с. 21см. Мова--U. Пряшів, 1987.

Наші страви. Савич, Олена.
(На доручення Булави Кр. Командантки Пластунок)
74с. 15см. Мова--U. Баварія, Німеччина, 1947.

Наші страви. Савич, Олена.
(На доручення Булави Кр. Командантки Пластунок)
74с. 15см. Мова--U. Баварія, Німеччина, 1947.

Українські назви з куховарства й харчування. Чапленко, Наталія.
Союз Українок.
113с. 23см. Мова--U. Нью Йорк, 1980.

Предмет: COOPERATIVES
Відвойована від поляків найстарша українська кооператива в Галичині і їїнарости. Жук, Андрій.
(Відбитка з часопису "Сучасна Україна", ч.1,2, 1960)
Мова--U. Мюнхен, 1960.
Також: Halychyna.

Кооперативні міфи і капіталістична дійсність. Західноукраїнська буржуазна кооперація (1883-1939). Олесневич, Л.О.
Наукова думка (Дар І. Коропецького).
165с. 20см. Мова--U. Київ, 1974.
Також: Halychyna.

Коротка історія кооперативного руху на Україні. Бібліотека суспільтвознавства, серія кооперативна. Височанський, П.
Червоний Шлях.
52с. 23см. Мова--U.

Українська селянська кооперація: історико-теоретичний аспект (1861-1929 рр.). Марочко, В.І.
М.П. Коць.
216с. 20см. Мова--U. Київ, 1995.
Також: Peasantry.

Предмет: COSSACKS SEE KOZAKY
.
Мова--U.

Предмет: COSTUME
Book of Costume. Davenport, Millia.
Crown Publishers.
2 vls. 29cm. Мова--E. New York, 1948.

Предмет: COSTUME - FOLK
Український народній одяг: практичні поради, взори. Антонович, Катерина.
Накл. Організації Українок Канади.
23с. 24см. ілюстрації 2 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1954.

Предмет: COSTUME - UKRAINE
Український одяг. Історичні замітки, одяги козацької доби. Антонович, К.
Накладом "Жіночого світу" (вид.3).
37с. 23см. Мова--U. Вінніпеґ, 1976.

Український одяг: Історичні замітки, практичні поради, рисунки, взори. Oдяги козацької доби. Антонович, Катерина.
Накладом "Жіночого світу" (вид.2).
37с. 24см. ілюстрації. Мова--U. Вінніпег, 1964.

Український одяг: Історичні замітки, практичні поради, рисунки, взори. Oдяги козацької доби. Антонович, Катерина.
Накладом "Жіночого світу" (вид.2).
37с. 24см. ілюстрації. Мова--U. Вінніпег, 1964.

Предмет: CREDIT UNIONS
Протокол Третьої Конвенції Українського Товариства Взаїмної Помочі в Канаді. Ukrainian Fraternal Society of Canada, .
62с. 23см. Мова--U. Вінніпеґ, 1950.
Також: Ukrainians in Canada.

Протокол Третьої Конвенції Українського Товариства Взаїмної Помочі в Канаді. Ukrainian Fraternal Society of Canada, .
62с. 23см. Мова--U. Вінніпеґ, 1950.
Також: Ukrainians in Canada.

Предмет: DP CAMPS, 1940-50
America and the Survivors of the Holocaust. Dinnerstein, Leonard.
Columbia University Press.
409p. 23cm. Мова--E. New York, 1982.

Plight of Ukrainian DPs.
UCCA.
31p. 21cm. 2 copies. Мова--E. New York, 194?.

UNRRA in Europe 1945-1947. Operational Analysis Paper, No.49.
UNRRA European Regional Office.
162p. 27cm. Мова--E. London, 1947.

Інформаційний запис "Українська амбуляторія в Кавбойрені".
УВАН (Shelved under: Regensburg, DP Camps. No.2).
6с. 30см. poor condition. Мова--U. Реґенсбурґ, 1945.

Інформаційний запис про життя в українському таборі в Тібінген.
УВАН (Shelved under: Regensburg, DP Camps. No.5).
15с. 30см. poor condition. Мова--U. Регенсбурґ, 1946.

Віче у справі подій на Україні (5.6.1947в Реґенсбурзі). Марковський, Микола.
УВАН (Shelved under: Gerensburg, DP Camps. No.3).
30см. poor condition. Мова--U. Реґенсбурґ, 1947.
Також: Army - Insurgent, 1942-53.

До українців - радянських громадян, які тимчасово перебувають у Західнихзонах окупації Німеччини та Австрії.
15с. 20см. + xerox copy. Мова--U. Київ, 1948.

З народом чи проти народу?. Смолич, Юрій.
Комітет "За повернення на Батьківщину".
82с. 20см. 3 примірники. Мова--U. Берлін, 1958.

Звідомлення з діяльности в Західній Европі за 1948 рік. Злучений УкраїнськийАмериканський Допомоговий Комітет (ЗУАДК), .
Накладом Представництва ЗУАДК (Обкладинка Якова Гніздовського).
30с. 30см. Illustrations. Мова--U. Мюнхен, 1949.
Також: Ukrainians in Germany.

Коляда на скитальців: Що зробив доси ЗУАДК і що він ще має зробити?. Злучений УкраїнськийАмериканський Допомоговий Комітет (ЗУАДК), .
Америки, ЗУАДК.
30с. 20см. Мова--U.

О международной организации по делам беженцев: речь на заседании 3-го Комитета Генеральной Ассамблеи Организации Об'единенньіх наций 6 ноября 46. Вьішинский, А.Я.
Тзглихе Рундшау.
30с. 21см. Мова--R.

Опінія Америки про виселенців: молода американка про свою працю в УНРРА.Чи мусять Злучені Держави Америки відкрити зараз двері для ДП?.
30с. 23см. poor condition + xerox copy. Мова--U. Мюнхен, 1947.

Ратуймо скитальців: Що зробив доси Злучений Український Американський Допомоговий Комітет і що він ще має зробити?. Злучений УкраїнськийАмериканський Допомоговий Комітет (ЗУАДК), .
Америки, ЗУАДК.
31с. 21см. Мова--U. Нью Йорк, 1946.

Республіка за дротами: записки скитальця. Софронів-Левицький, Василь.
Новий Шлях.
161с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Торонто, 1983.

Соціяльна опіка над залишенцями в Німеччині: проблеми і права ДП. Злучений УкраїнськийАмериканський Допомоговий Комітет (ЗУАДК), .
ЗУАДК.
37с. 21см. Мова--U. Мюнхен-Пазінґ, 1950.

Статут та Виборчий Правильник для виборів членів місцевих (повітових) і обласних рад та членів Головної Ради ЦПУЕ. Представництво Української Еміґрації - Українського Допомогового Комітету в Німеччині, .
(Додаток до газети "Час")
39с. 15см. poor condition. Мова--U.
Також: Statutes.

Предмет: DP CAMPS, 1940-50 - PERIODICALS
На сторожі. ч.2(22)-7(27), 1947.
Тереновий Провід ЗЧ ОУН.
5 issues. 30 см. poor condition. Мова--U.

Україна говорить. Вісті з краю. ч.серп.-вер., 1945.
На правах рукопису.
1 число. 30 см. poor condition. Мова--U. Берлін-Відень, 1945.

Українська Пресова Служба. рік 1, ч.2,4,7,10-13,15,16,18-20, 1946.
30см. poor condition. 11,12,19 - 2 примірники. Мова--U.

Український літопис. ч.2-12, 1946; ч.1-10, 1947; 1-5, 1948.
На правах рукопису.
21 issues. 30см. poor condition. Мова--U. Ауґсбурґ, 1946-1948.

Предмет: DANCING
Лебеді чарівного озера. Станішевський, Юрій.
Молодь.
90с. 17см. Мова--U. Київ, 1966.

Розквіт українського балету. Станішевський, Юрій.
Т-во для поширення політичних і науковихзнань Української РСР.
48с. 20см. Мова--U. Київ, 1961.

Сюжетні танці: збірник.
Мистецтво.
112с. 22цм.. Мова--U. Київ, 1966.

Українські народні танці: етнографічний нарис. Степовий, Олекса.
Дмитра Сажнина, Накладом "Рекорд" (Фото Б.Солук. Художник В.Залуцький. Сценізація Єв.Андрухович).
31с. 15см. poor condition. Мова--U. Авґсбурґ, 1946.

Хореографічне мистецтво. Матусевич, Н.
Мистецтво.
43с. 20цм. Мова--U. Київ, 1963.

Предмет: DP CAMPS, 1940-50
Матеріяли про життя в таборі УНРРА в Амберзі.
УВАН в Авґсбурзі (Shelved under: Regensburg, DP Camps. No.1).
8с. 30см. poor condition. Мова--U. Регенсбург, 1945.
Також: Ukrainian Polish Relations.

Наукові установи на еміґрації в 1945-46 роках.
Центрального Представництва Укр.Еміґрації в Німеччині (Shelved under: Regensburg, DP Camps. No.12).
10с. 30см. 2 примірники. poor condition. Мова--U.
Також: Education.

О беженцах и перемещенньіх лицах: вьіступление на пленуме Генеральной Ассамблеи ООН 15 декабря 1946 г. Громьіко, А.А.
Теглихе Рундшау (Shelved under: Вьішинский, А.Я. "О международной организации по делам беженцев. Речь...").
24-30с. 21см. Мова--R.

О беженцах и перемещенньіх лицах: вьіступление на пленуме Генеральной Ассамблеи ООН 15 декабря 1946 г. Громьіко, А.А.
Теглихе Рундшау (Shelved under: Вьішинский, А.Я. "О международной организации по делам беженцев. Речь...").
24-30с. 21см. Мова--R.

Одноднівка Табору Українських Полонених в Авербаху.
Братство Кол.Вояків 1 УД УНА.
43с. 22см. Мова--U. Торонто, 1993.

Пращання дир. Ареа Тіму п.К.М. Барра в Регенсбурзі. Марковський, Микола.
УВАН (Shelved under: Regensburg DP Cams. No.6).
2с. 30см. poor condition. Мова--U. Регенсбурґ, 1947.

Про біженців і переміщених осіб: промована засіданні 3-го комітету Генеральної Асамблеї організації Об'єднаних націй 6 листопада 1946 року. Вишинський та інші, А.Я.
Політичної літератури (Громико, А.А).
33с. 20см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1947.

Про збори письменників і журналістів в Реґенсбурґу. Марковський, Микола.
УВАН (Shelved under: Regensburg, DP Camps. No.4).
2с. 30см. + xerox copy. poor condition. Мова--U. Реґенсбурґ, 1945.
Також: Writers.

Свято Соборности в Регенсбурзі 1948. Марковський, Микола.
УВАН (Shelved under: Regensburg, DP Camps. No.13).
5с. 30см. poor condition. Мова--U. Регенсбурґ, 1948.

Хронікальний огляд (виїмки) культурно-освітнього життя в 1946 р бездержавних українсців оселі Ґанґгоферзідлінґ в Регенсбурзі. Марковський, Микола.
УВАН (Shelved under: Regensburg, DP Camps. No.7).
27с. 30см. poor condition. Мова--U. Регенсбурґ, 1947.

Щоденник 1943-1957. Ляшенко, Семен.
Видано автором.
400с. 30см. Мова--U. Нотінгам, 1975.
Також: Ukrainians in foreign countries.

Предмет: DP CAMPS, 1940-50 - PERIODICALS
Publications by Ukrainian " Displaced Persons" and political refugees from 1945 (In the Luczkiw collection). Boshyk, Yury, comp. etc.
Thomash Fisher Rare Book Library University (Kiebalo, Wlodzimierz).
38Op. 3Ocm. Мова--E. Toronto, 1984.

Publications by Ukrainian " Displaced Persons" and political refugees from 1945 (In the Luczkiw collection). Boshyk, Yury, comp. etc.
Thomash Fisher Rare Book Library University (Kiebalo, Wlodzimierz).
38Op. 3Ocm. Мова--E. Toronto, 1984.

Scholar. No.2/3,1948.
(Magazine produced by young foreign scholars of the West zones of Germany... In German and English)
21cm. poor condition. Мова--E. Heidelberg, .

Арка: Журнал літератури, мистецтва і критики. Місячник. Виходить у співпраці з видавничою комісією МУРу.
Українська Трибуна: додаток (Редаґує колеґія, в складі: В.Домонтович, Ю.Косач, Б.Нижанківський, З.Тарнавський, Ю.Шерех. Мистецьке оформ.: Яків Гніздовський).
Рік видання 1. Числа 1,2-3,4,5,6, 1947; 1(7),2(8), 1948. Мова--U. Мюнхен, 1947.

Арка: Журнал літератури, мистецтва і критики. Місячник. Виходить у співпраці з видавничою комісією МУРу.
Українська Трибуна: додаток (Редаґує колеґія, в складі: В.Домонтович, Ю.Косач, Б.Нижанківський, З.Тарнавський, Ю.Шерех. Мистецьке оформ.: Яків Гніздовський).
Рік видання 1. Числа 1,2-3,4,5,6, 1947; 1(7),2(8), 1948. Мова--U. Мюнхен, 1947.

Заграва: Літературний місячник літературної секції Спілки Українських письменників в Авґсбурзі. Ч.1-4.
Літ. секція Спілки Українських письменників в Авґсбурзі.
20см. 2 примірники. Мова--U. Авґсбурґ, 1946.

Предмет: DANCING
Василь Авраменко а відродження українського танку. Пігуляк, Іван.
Накладом автора.
74с. 24см. ілюстрації. Мова--U. Сиракюз, 1979.

Драматургія балету. Загайкевич, М.П.
Наукова думка.
255с. 21см. Мова--U. Київ, 1978.

Зустрічі з балетом: фотоальбом.
Мистецтво.
30см. кольорові фотографії. Мова--U. Київ, 1978.

История русского балета. Бахрушин, Ю.А.
Просвещение.
254с. 22см. ілюстрації. Мова--R. Москва, 1973.

История русского балета. Бахрушин, Ю.А.
Просвещение.
254с. 22см. ілюстрації. Мова--R. Москва, 1973.

Основи народно-сценічного танцю: Посібник. Зайцев, Є.
Мистецтво.
284с. 20см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1976.

Слово о танце. Захаров, Ростислав.
Молодая гвардия.
157с. 18см. Мова--U. Москва, 1977.

Танцювальна веселка: Репертуарний збірник. Василенко, К.Ю, упорядник.
Мистецтво.
302с. 20см. Мова--U. Київ, 1975.

Українські народні танці.
АН УРСР.
359с. 25см. Мова--U. Київ, 1962.

Українські народні танці.
АН УРСР.
359с. 25см. Мова--U. Київ, 1962.

Українська жінка в хореографії. Пастернакова, Марія.
Ukrainian Women's Ass'n of Canada.
216с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Канада, 1963.
Також: Women.

Предмет: DANCING - FOLK
Yevshan Ukrainian Folk Ballet Ensemble. 15th Anniversary.
28cm. Мова--E. Saskatoon, Saskatche, 1975.
Також: Art - Folk.

Вічне й невміруще в мистецтві Оленки Ґердан-Заклинської. Марченко, Петро.
Накладом автора.
32с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1956.

Веснянки: пісні, гри й танки для мішаного хору. Кошиць, Олександер.
Україна.
37с. 31см. Мова--U. Київ-Ляйпціґ, .

Веснянки: пісні, гри й танки для мішаного хору. Кошиць, Олександер.
Україна.
37с. 31см. Мова--U. Київ-Ляйпціґ, .

Гагілки в хореографічній інсценізації Оленки Ґердан-Заклинської. Марченко, Петро.
Накладом автора.
56с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1963.

Жива душа народу: до ювілею українськоготанку. Книш, Ірена.
78с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1966.

Збірник українських народних танців. Григор'єв, П, Упорядник.
Говерля (Includes melodies and directions for the dances).
93с. 18см. ілюстрації. Мова--U. Нью Йорк, 1962.

Музика до українських національних танців укладу артиста балетмайстра Василя Авраменка. Сорочинський, Л.
Накладом В.Авраменка.
12с. 26см. Мова--U. Вінніпеґ, 1927.

Музика до українських національних танців укладу артиста балетмайстра Василя Авраменка. Сорочинський, Л.
Накладом В.Авраменка.
12с. 26см. Мова--U. Вінніпеґ, 1927.

Народне хореографічне мистецтво України. Гуменюк, А.
АН УРСР.
234с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Київ, 1963.

Психольоґічно-суспільний підґрунт мистецької творчости визначної примабалерини. Марченко, Петро.
Накладом автора.
20с. 28см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1957.

Предмет: DANYLO ROMANOVYCH, 1201-1264, KING
Корона Данила Романовича: 1253-1953. Shelved under: Analecta OSBM. Series 2.Sectio 2.v.2, vyp.1-2, 1954,p.95-153. Великий та інші, А.
Sumptibus PP.Basilianorum (Войнар,М.М., Камінський, Е., Хома, І., Стасів, М., Назарко,І.І).
Мова--U. Рим, 1954.

Предмет: DASHKEVYCH, IAROSLAV
Mappa Mundi: Збірник наукових праць на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 70-річчя.
М.П Коць.
911с. 25см. + Бібліографія - С. 7-32. Мова--U. Львів-Київ-Нью Йорк, 1996.

Предмет: DEMIANIUK, IVAN
Documentation of the forgery of John Demjanjuk's Trawniki ID Card. Dragan, M, Comp..
1 v. 30cm. xerox copy. Мова--E.

Nazi War Criminals in America. Demianiuk, Lydia.
John Demjanjuk Defense Fund (Part 1 - The Hunters and the Hunted; Part 2 - Von Bolschwing vs.Allan Ryan Jr.).
Part 1,2. 28cm. Мова--E. Brooklyn, OH, .
Також: World War II, 1939-45, Criminals.

Victim of the Holocaust. Rullman, Hans Peter.
UNCHAIN (English translation abridged and edited from the German).
78p. 21cm. Мова--E. Newark, New Jersey, 1987.
Також: World War II, 1939-45, Criminals.

Предмет: DEMOGRAPHY
Ergebnisse der Volkszahlung vom 31. Dezember 1910. Austria.StatistischeZentral Kommission, .
137c. 32cm. maps. Мова--G. Wien, 1912.

Improvements in the Quality of Life. Estimates of Possibilities in the United States, 1974-1983. Terleckyj, Nestor E.
National Planning Association.
281p. 26cm. Мова--E. Washington, DC, 1975.

Population of the Soviet Union: History and Prospects. Lorimer, Frank.
League of Nations.
289p. 28cm. Мова--E. Geneva, 1946.

Poverty in the Soviet Union. The life-styles of the underprivileged recent years. Matthews, Mervyn.
Cambridge University Press.
227p. 22cm. Мова--E. Cambridge, 1986.

Socio-economic Changes in the USSR and their impact on Ukrainians and Russians. Vorobyi, Peter.
Canadian Institite of Ukrainian Studies Press, University of Alberta (Shelved under: Potichnyi, Peter, "Ukraine and Russia in their Historical Encounter". p.296-326).
Мова--E. Edmonton, 1992.
Також: Economics.

Statistical Compendium on the Ukrainiansin Canada 1891-1976. Darkovich, William Ed, editor etc.
University of Ottava Press (Yuzyk, Paul).
834p. 29cm. Мова--E. Ottawa, 198O.
Також: Ukrainians in Canada.

Вибрані праці. Видатні вчені Української РСР. Птуха, М.В.
Наукова думка.
411с. 22см. Мова--U. Київ, 1971.

Всесоюзная перепись населения 1926 г.. Воробьев, Н.Я.
Госстатиздат (2 видання).
105с. 22см. Мова--R. Москва, 1957.

Зміни в стані населення Української РСР у 1959-1969 рр.. Кубійович, Володимир (1900).
(Відбитка з журналу "Український Історик", ч.1-2 (33-34), 1972)
16с. 24см. Мова--U. Мюнхен, 1972.

Итоги всесоюзной переписи населения 1959года СССР (сводньій том).
Госстатиздат.
283с. 27см. Мова--R. Москва, 1962.

Как производились переписи населения в СССР. Галин, П.
Институт по изучению истории и КультурьіСССР.
50с. 21см. Мова--R. Мюнхен, 1951.

Методьі демографических исследований. Дарский, Л.Е.
Статистика.
142с. 20см. Мова--R. Москва, 1969.

Население СССР. Подьячих, П.Г.
Политической литературьі.
189с. 17см. Мова--R. Москва, 1961.

Національний склад населення Радянської України в світлі советських переписів з 17.12.1926 і 15.1.1959. Кубійович, Володимир (1900).
(Відбитка із збірника присвяченого пам'яті З.Кузелі, Записки НТШ т. CLXIX)
16с. 23см. карти. Мова--U. Париж, 1962.

Национальньій вопрос в СССР: сборник документов. Купчинский, Роман, Укладач.
Сучасність.
440с. 20см. 2 примірники. Мова--R.

Национальньій вопрос в Советском Союзе.
Союза Украинской Социал-Демократической Молодежи.
22с. 18см. 2 примірники. Мова--R. Париж, 1959.

О предварительньіх итогах всесоюзной переписи населения 1970 года.
Статистика.
15с. 21см. Мова--R. Москва, 1970.

О предварительньіх итогах всесоюзной переписи населения 1959 года.
Госполитиздат.
22с. 20см. 2 примірники. Мова--R. Москва, 1959.

Проблемьі исторической демографии СССР. Сборник научньіх трудов. Акад.наук.УССР.Інст.Історії, .
Наукова думка (Дар І. Коропецького).
164с. 21см. Мова--R. Киев, 1988.

Проблемьі развития и размещения производительньіх сил Юго-Западного района. Паламарчук та інші, М.М.
Мьісль (Піла, В.І.; Стеченко, Д.Н.; Дар І. Коропецького).
261с. 21см. Мова--U. Москва, 1976.

Розміщення продуктивних сил Української РСР. Міжвідомчий науковий збірник, випуск 3.
Київського університету (Дар І. Коропецького).
163с. 22см. Мова--U. Київ, 1966.

СССР в цифрах в 197О году.
Статистика.
34с. 13cm.. Мова--R. Москва, 1971.

СССР в цифрах в 1982: краткий статистический справочник.
Финансьі и статистика.
236с. 17см. Мова--R. Москва, 1983.

Україна за п'ятдесят років 1917-1967: статистичний довідник.
Вид-во політичної літератури України.
269с. 17см. Мова--U. Київ, 1967.

Українська РСР у цифрах в 1973 році: короткий статистичний довідник.
В-во політичної літератури України.
219с. 14см. Мова--U. Київ, 1974.

Предмет: DANCING
Хореографическое искусство двадцатьіх годов. Тенденции развития. Суриц, Е.Я.
Искусство.
357с. 21см. Мова--R. Москва, 1979.

Предмет: DANCING - FOLK
Теорія українського народного танцю. Верховинець, В.М.
Мистецтво (Видання четверте).
148с. 22см. Мова--U. Київ, 1968.

Предмет: DARWIN, CHARLES-ROBERT, 1809-1882
Чарлз Дарвін і його вчення. Тімірязєв, К.А.
Радянська школа.
333с. 23см. Мова--U. Київ, 1938.

Предмет: DEMNIA, HALYCHYNA
Село Демня в повіті Жидачовкомь. Фольварковь, Николай.
55с. 17цм. Poor condition. Мова--U. Коломия, 1912.

Предмет: DEMOGRAPHY
Демографическое развитие Украинской ССР (1970-1979 гг.). Стешенко та інші, В.С.
Наукова думка (Чуйко, Л.В., Пискунов, В.П.).
254с. 21см. Мова--R. Киев, 1987.

Комплексное исследование миграционньіх процессов: анализ миграций населения УССР. Оникиенко та інші, В.В..
Статистика (Поповкин, В.А).
45с. 23цм. xerox copy. Мова--R. Москва, 1973.

Национальньій состав населения СССР (по итогам переписи 1959 г.). Исупов, А.А.
Статистика.
58с. 21см. poor condition. Мова--R. Москва, 1961.

Примусова колонізація Казахської республіки українською людністю. До висвітлення питання, чому на Україні зменшується відносна кількість українц. Соловей, Дмитро.
(Відбитка з журналу "Вільна Україна", ч.29)
16с. 22см. Мова--U. Мюнхен, .

Рід людський в Україні. Служинська, Зиновія.
Львівський Медичний Інститут.
113с. 19см. Мова--U. Львів, 1995.

Українська РСР у цифрах в 1973 році: короткий статистичний довідник.
В-во політичної літератури України.
219с. 14см. Мова--U. Київ, 1974.

Численность и состав населения СССР. По данньім Всесоюзной переписи населения 1979 года.
ЦСУ СССР. Финансьі и статистика.
365с. 22см. Мова--U. Москва, 1984.

Предмет: DEMOGRAPHY - BIBLIOGRAPHY
Огляд літератури про українську демоґрафію. Садовський, В.
(Shelved under: Український Науковий Інститут, Варшава. Праці. т.1, 1931. стор.9-29)
Мова--U. Варшава, 1931.

Предмет: DIPLOMACY
Diplomatic Staff of the Ukrainian Independentent State (Republic) in foreign countries (1917-1924).
(Свобода, 19 січня, 1990, ч.2, located in Press File (2))
Мова--U. Джерзі Ситі, 1990.

Heads of state who recognized the Ukrainian Republic.
(Свобода, 21 січня, 1983, ч.13, located in Press File (2))
Знимки. Мова--U. Джерзі Ситі, 1983.

Prime ministers and ministers of foreignaffairs.
(Свобода, 21 січень, 1983, ч.13, located in Press File (2))
Знимки. Мова--U. Джерзі Ситі, 1983.

Державність-документи.
(Свобода, 21 січня, 1981, ч.14, located in Press File (2))
Знимки. Мова--U. Джерзі Ситі, 1981.

З пошаною до маєстату української державности 1918 року. Орликовський, Антін.
(Свобода, 22 січня, 1982, ч.14, located in Press File (2))
Знимки. Мова--U. Джерзі Ситі, 1982.

За велич держави на дипломатичному форумі (1919-1924) в 65 ліття суверенітету України. Трембіцький, Володимир.
(Свобода, 21 січня, 1993, ч.13, located in Press File (2))
Мова--U. Джерзі Ситі, 1983.

История дипломатии.
Госуд.издательство политической литературьі.
Т.3. 883с. 23см. Мова--R. Москва, 1945.

История дипломатии.
Госуд.издательство политической литературьі.
Т.3. 883с. 23см. Мова--R. Москва, 1945.

Предмет: DMOWSKI, ROMAN, 1864-1939
Roman Dmowski. Wapinski, Roman.
Wydawnictwo Lubelskie.
392s. 21cm. Мова--P. Lublin, 1988.

Предмет: DNIPROPETROVS'K
Дніпропетровськ. Обласні міста України.
Мистецтво.
95с. 16см. Мова--U. Київ, 1966.

Дніпропетровськ. Обласні міста України.
Мистецтво.
95с. 16см. Мова--U. Київ, 1966.

Днепропетровск: путеводитель-справочник. Ватченко та інші, А.Ф.
Промінь (Шевченко, Г.И).
207с. 17см. Мова--R. Днепропетровск, 1970.

Павлоград: краєзнавчий нарис. Єфіменко та інші, М.
Промінь (Теселко, М).
59с. 17см. Мова--U. Дніпропетровськ, 1967.

Павлоград: краєзнавчий нарис. Єфіменко та інші, М.
Промінь (Теселко, М).
59с. 17см. Мова--U. Дніпропетровськ, 1967.

Предмет: DON
Дон и Приазовье в древности. Миллер, М.А.
Институт по изучению СССР.
2 ч. 29см. 2 примірники. Мова--R. Мюнхен, 1958.
Також: History.

Дунай и дунайское судоходство. Юнкевич та інші, В.В..
Морской транспорт (Капикраян, Л.Я., Михайлов, В.М., ...).
301с. 23см.. Мова--R. Москва, 1962.

Предмет: DONBAS
Великий Донбас: історія становлення проблеми та результати досліджень. Новик та інші, К.О..
АН УРСР (Пермяков, В.В.).
50с. 20см.. Мова--U. Київ, 1959.

Предмет: DONETS'K
Донецк. Гринько, Д, автор тексту.
Государственное и-во изобразительного искусства и музьікальной литерат.
21цм. Мова--R. Киев, .

Лисичанск. Копейко, Геннадий, Укладач.
Донбасс.
75с. 14см. Мова--R. Донецк, 1968.

Предмет: DEMOGRAPHY
Уровень образования, национальньій состав, возрастная структура и размещение населения СССР по республикам, краям и областям по данньім Всесоюзн.
Госстатиздат (ой переписи населения 1959 года).
37с. 20см. Мова--U. Москва, 1960.

Численность, состав и размещение населения СССР. Краткие итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года.
Госстатиздат.
63с. 20см. Мова--R. Москва, 1961.

Предмет: DEMOGRAPHY - 18TH CENTURY
Адміністративно-територіальний устрій лівобережної України 50-х років 18ст. Каталог населених пунктів: за матеріал. архівних податкових реєстрів. Науково-довідкові видання з України.
АН УРСР. Археографічна комісія (At head of title: АН УРСР. Археографічна комісія. Центральний держ. архів УРСР у.м Києві. Інститут історії).
217с. 20см. Мова--U. Київ, 1990.

Згін населення з Правобережної України вЛівобережну 1711-1712 років (До питання про політику Петра І стосовно України). Крикун, Микола.
(Shelved under: Модерна Україна ч.1,1996, стор.42-88)
Мова--U. Львів, 1996.
Також: Orlyk, Pylyp, 1672-1742.

Предмет: DEREHUS, MYKHAILO, 1904-
Михайло Гордійович Дерегус: нарис про життя і творчість. Врона, Іван.
Образотворчого мистецтва.
40с. 23см. ілюстрації. Мова--U. Київ, 1958.

Предмет: DIPLOMACY
American Diplomacy 1900-1950. Kennan, George F.
Mentor Book.
144p. 18cm. Мова--E. Chicago, 1951.

Before the Nazi Invasion. Soviet Diplomacy in September 1939-June 1941. Sevostyanov, Pavel.
Progress Publishers.
303p. 21cm. Мова--E. Moscow, 1981.

Behind the Scenes of Third Reich Diplomacy. Rozanov, Herman.
Progress Publishers.
194p. 17cm. Мова--E. Moscow, 1981.
Також: History - Germany.

Inside a Soviet Embassy. Experiences of a Russian diplomat in Burma. Kaznacheev, Aleksandr.
J.B. Lippincott Company.
250p. 21cm. Мова--E. Philadelphia-New Yor, 1962.

Readings in Russian Political and Diplomatic History. V.2 - The Soviet Period. Senn, Alfred Erich.
The Dorsey Press.
255p. 23cm. Мова--E. Homewood, IL, 1966.

Предмет: DIPLOMACY - HISTORY
Міжнародна дипломатія і політика України1654-1657. Частина 1: 1654 рік. Федорук, Я.О.
НАНУ. Інст.Икр.Археогр. та джерелознавства ім.М.Грушевського.
262с. 20см. Наклад 600 примірників. Мова--U. Львів, 1996.
Також: History - Cossack Hetman State.

Предмет: DIPOMACY
American Diplomacy during the Second World War 1941-1945. Smith, Gaddis.
John Wiley.
194p. 21cm. Мова--E. New York-London-Sidn, 1967.
Також: World War II, 1939-45.

Предмет: DOCUMENTS
Передача текстів документів і пам'яток.Методичні рекомендації за метеріалами науково-методичної наради квітень 1990. АН України.Археографічна комісія, .
(Від. ред. В.В.Німчук)
107ст 20ц. Мова--U. Київ, 1990.

Предмет: DONBAS
В Донбасі: Нариси. Галін, Б.
Художньої літератури.
179с. 23см. Мова--U. Київ, 1949.

Восстановление угольной промьішленности Донецкого бассейна. т.1,2.
Углетехиздат.
2 т. 27см. Мова--R. Москва, 1957.
Також: Economics - Soviet Union.

Донбасс: економико-географический очерк. Замковой, В.П.
Учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР.
125с. 20см. Мова--R. Москва, 1962.

Предмет: DONETS'K
Край донецький. Земляк та інші, К.П.
Радянська школа (Критенко, Г.П.).
185с. 23см. Мова--U. Київ, 1957.

Лисичанск. Копейко, Геннадий, Укладач.
Донбасс.
75с. 14см. Мова--R. Донецк, 1968.

Музей истории города Донецка: путеводитель. Гулякин та інші, Сергей.
Донбас (Логвиненко, Іван).
25с. 13см. Мова--R. Донецк, 1972.

Музей истории города Донецка: путеводитель. Гулякин та інші, Сергей.
Донбас (Логвиненко, Іван).
25с. 13см. Мова--R. Донецк, 1972.

Предмет: DONTSOV, DMYTRO, 1883-1973
Ідеольоґ фашизму. Левинський, Володимир.
Накладом Громадського Голосу.
37с. 14см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Львів, 1936.
Також: Fascism.

Ідеольоґ фашизму. Левинський, Володимир.
Накладом Громадського Голосу.
37с. 14см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Львів, 1936.
Також: Fascism.

Дмитро Донцов і Микола Хвильовий. 1923-1933. Рахманний, Роман.
Українська Народня Спілка в Лондоні.
27с. 22см. Мова--U. Лондон, 1984.
Також: Khvyl'ovyi, Mykola, 1893-1933.

Дмитро Донцов, ідеолог українського націоналізму. Єндик, Ростислав (1906).
Українське Видавництво.
176с. 19см. 2 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1955.

Дмитро Донцов, ідеолог українського націоналізму. Єндик, Ростислав (1906).
Українське Видавництво.
176с. 19см. 2 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1955.

Донцов у світлі сьогоднішнього дня. Українець, Петро.
15с. 30см. poor condition. Мова--U.

Донцовщина. Доленґа, Святослав.
Варяг.
77с. 22см. poor condition. Мова--U. Варшава, 1938.

Top of page

BRAMA -- Gateway Ukraine
Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ)
63 Fourth Avenue · New York, NY 10003 · USA
(tel) 212-254-5130 · (fax) 212-254-5239

Після гасел написаних латинкою, йдуть гасла написаниі кирилицею. Щоби знайти автора, предмет, назву чи слово в назві, треба користуватися ключем FIND (Ctrl-F) у Netscape. Можна друкувати кирилицею, і хоч надруковане слово у віконці FIND буде зашифроване, Netscape знайде потрібні гасла. Можна також завантажити текст каталогу на особистий комп'ютер і послуговуватись будь якою редакційною програмою при шуканні за гаслами.

These pages use CP1251 Cyrillic fonts for Ukrainian. If none of this is legible to you please go to the catalog in English or download Cyrillic fonts and keyboards which are obtainable for free at this website.

НАЗАД до Каталогу: [ АВТОР ] [ НАЗВА ] [ ПРЕДМЕТ ]

Порядок каталогу на сторінці: ПРЕДМЕТИ.Ці сторінки влаштовує БРАМА
Авторське право (c) 1997-99 Наукове Товариство ім. Шевченка, всі права застережені

БРАМА -- УкраїНовини -- Громадська преса -- Календар --
Реклама на Брамі -- БРАМА пошук
Copyright © 1997-2011 BRAMA, Inc.tm, Inc. Всі права застережені.