Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ)
63 Fourth Avenue · New York, NY 10003 · USA
(tel) 212-254-5130 · (fax) 212-254-5239

Після гасел написаних латинкою, йдуть гасла написаниі кирилицею. Щоби знайти автора, предмет, назву чи слово в назві, треба користуватися ключем FIND (Ctrl-F) у Netscape. Можна друкувати кирилицею, і хоч надруковане слово у віконці FIND буде зашифроване, Netscape знайде потрібні гасла. Можна також завантажити текст каталогу на особистий комп'ютер і послуговуватись будь якою редакційною програмою при шуканні за гаслами.

These pages use CP1251 Cyrillic fonts for Ukrainian. If none of this is legible to you please go to the catalog in English or download Cyrillic fonts and keyboards which are obtainable for free at this website.

НАЗАД до Каталогу: [ АВТОР ] [ НАЗВА ] [ ПРЕДМЕТ ]

Порядок каталогу на сторінці: ПРЕДМЕТИ.

BRAMA -- Gateway Ukraine

Предмет: COMMUNISM
О борьбе с национализмом: документьі и материальі. Ленин (Ульянов), Влaдимир (1872-1924).
Политической литературьі.
285с. 21см. Мова--R. Москва, 1985.
Також: Nationalism.

О борьбе с национализмом: документьі и материальі. Ленин (Ульянов), Влaдимир (1872-1924).
Политической литературьі.
285с. 21см. Мова--R. Москва, 1985.
Також: Nationalism.

О национальном и национально-колониальном вопросе. Ленин (Ульянов), Владимир (1872-1924).
Госуд.издательство политической литературьі.
599с. 21см. Мова--R. Москва, 1956.

О национальном и национально-колониальном вопросе. Ленин (Ульянов), Владимир (1872-1924).
Госуд.издательство политической литературьі.
599с. 21см. Мова--R. Москва, 1956.

О праве наций на самоопределение. Ленин (Ульянов), Владимир (1872-1924).
ОГЗ.
67с. 20см. poor condition. Мова--U.

О праве наций на самоопределение. Ленин (Ульянов), Владимир (1872-1924).
ОГЗ.
67с. 20см. poor condition. Мова--U.

О формировании и развитии социалистических наций в СССР. Козлов, В.К.
Государственное изд-во Полит.Литературьі.
220с. 21см. Мова--U. Москва, 1954.

О формировании и развитии социалистических наций в СССР. Козлов, В.К.
Государственное изд-во Полит.Литературьі.
220с. 21см. Мова--U. Москва, 1954.

Основи соціялізму. Кавцкий, К.
Робітник (Переклад).
64с. 19см. Мова--U. Нью Йорк, 1918.

Основи соціялізму. Кавцкий, К.
Робітник (Переклад).
64с. 19см. Мова--U. Нью Йорк, 1918.

Основні риси комуністичної ідеології. Бабенко, В.В.
В-во Київського Університету.
102с. 21см. Мова--U. Київ, 1961.

Основні риси комуністичної ідеології. Бабенко, В.В.
В-во Київського Університету.
102с. 21см. Мова--U. Київ, 1961.

Підземна Росия. Кравчинський, С.М.
НТШ, Накладом Українсько-Руської Видавничої Спілки (Переклав із росийської мови Евген Косевич).
245с. 18см. 2 примірники. Мова--U. Львів, 1901.

Підземна Росия. Кравчинський, С.М.
НТШ, Накладом Українсько-Руської Видавничої Спілки (Переклав із росийської мови Евген Косевич).
245с. 18см. 2 примірники. Мова--U. Львів, 1901.

Павуки та мухи. Лібкнехт, Карл, Промова.
8с. 16см. Мова--U. Клівленд, .

Павуки та мухи. Лібкнехт, Карл, Промова.
8с. 16см. Мова--U. Клівленд, .

Пам'ятка більшовика. Керженцев, П.
Пролетар.
223с. 19см. poor condition. Мова--U. Харків, 1931.

Пам'ятка більшовика. Керженцев, П.
Пролетар.
223с. 19см. poor condition. Мова--U. Харків, 1931.

Патріотизм а соціялізм. Рис, .
Наукових книжок.
28с. 19см. Мова--U. Нью Йорк, 1918.

Первое Мая. Богдановь, Ал.
"Новаго Міра", Издание Русской Федераціи Американской Соціалистической Партіи.
8с. 18см. Мова--R.

Первое Мая. Богдановь, Ал.
"Новаго Міра", Издание Русской Федераціи Американской Соціалистической Партіи.
8с. 18см. Мова--R.

Питання філології та естетики в світлі ленінських ідей.
Київського Університету.
289с. 21см. Мова--U. Київ, 1970.
Також: Language.

Победа советской власти на Украине. Короливский та інші, С.М.
Наука (Рубач, М.А. Супруненко, Н.).
579с. 23см. Мова--R. Москва, 1967.

Победа советской власти на Украине. Короливский та інші, С.М.
Наука (Рубач, М.А. Супруненко, Н.).
579с. 23см. Мова--R. Москва, 1967.

Початки українського соціялізму в Галичині. Левинський, Володимир.
Робітниче Слово.
77с. 17см. Мова--U. Торонто, 1918.
Також: Halychyna.

Початки українського соціялізму в Галичині. Левинський, Володимир.
Робітниче Слово.
77с. 17см. Мова--U. Торонто, 1918.
Також: Halychyna.

Правдиве походження додаткової вартости і марксівська облуда. Нагай, С.
42с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Чужина, 1953.

Про большевицький фашизм. Орлигора, Лев.
Нова епоха.
28с. 15см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Нюрнберґ, 1946.

Проблема інтернаціонального й національного в большевізмі. Юрченко, О.
Українське Видавництво.
24с. 18см. Мова--U. Мюнхен, 1955.

Проблема інтернаціонального й національного в большевізмі. Юрченко, О.
Українське Видавництво.
24с. 18см. Мова--U. Мюнхен, 1955.

Програма комуністів (большевіків). Бухарін, Н.
Українська Федерація Американської Соціялістичної Партії.
128с. 20см. Мова--U. Нью Йорк, 1919.
Також: Statutes.

Програма комуністів (большевіків). Бухарін, Н.
Українська Федерація Американської Соціялістичної Партії.
128с. 20см. Мова--U. Нью Йорк, 1919.
Також: Statutes.

Пролєтаріят і національна справа.
Гайдамаки.
32с. 16см. poor condition. Мова--U. Нью Йорк, 1913.

Пролєтарська революція і ренеґат Кавцький. Ленін (Ульянов), Володимир (1872-1924).
КПА.
134с. 20см. Мова--U. Нью Йорк, 1920.

Пролєтарська революція і ренеґат Кавцький. Ленін (Ульянов), Володимир (1872-1924).
КПА.
134с. 20см. Мова--U. Нью Йорк, 1920.

Процес антисоветского троцкистского центра 23-30 января 1937 г.
Юридическое издательство.
258с. 23см. Мова--R. Москва, 1937.

Реакційна суть антикомунізму. Кириченко, М.Г.
Вид-во політичної літератури.
115с. 20см. Мова--U. Київ, 1984.

Реакційна суть антикомунізму. Кириченко, М.Г.
Вид-во політичної літератури.
115с. 20см. Мова--U. Київ, 1984.

Реализм против антикоммунизма. Кулагин, В.М.
Международньіе отношения.
142с. 20см. Мова--R. Москва, 1967.

Реализм против антикоммунизма. Кулагин, В.М.
Международньіе отношения.
142с. 20см. Мова--R. Москва, 1967.

Реліґія і Комунізм. Мінін, С.К.
Видання Української Секції Роб.Партії Америки (Переклад Е.Крука).
61с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1922.

Реліґія і Комунізм. Мінін, С.К.
Видання Української Секції Роб.Партії Америки (Переклад Е.Крука).
61с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1922.

Речь на XVIII сьезде ВКП(б). Ворошилов, К.Е.
Политической литературьі.
31с. 21см. Мова--R. Москва, 1939.

Робітничий рух і його проблеми. Кобзей, Тома.
Український Робітничий Рух.
184с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Скрентон, 1960.

Робітничий рух і його проблеми. Кобзей, Тома.
Український Робітничий Рух.
184с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Скрентон, 1960.

Робітничий рух на Україні в роки реакції(червень 1907-р. - жовтень 1910 р.): збірник документів.
Жовтень.
333с. 22см. Мова--U. Київ, 1965.

СССР без маски. Височенко, А.
Накладом "Нового Шляху".
196с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1952.

СССР без маски. Височенко, А.
Перемога.
199с. 20см. 3 примірники. Мова--U. Буенос Айрес, 1951.

Селянствo і соціялдемокрація. Додаток: Аґрарні програми соціялістичних партій. Левинський, Володимир.
Голос Правди.
112с. 20см. Мова--U. Нью Йорк, .

Селянствo і соціялдемокрація. Додаток: Аґрарні програми соціялістичних партій. Левинський, Володимир.
Голос Правди.
112с. 20см. Мова--U. Нью Йорк, .

Селянство і соціялдемократія. Левинський, Володимир.
Голос Правди.
112с. 20см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1918.
Також: Peasantry.

Селянство і соціялдемократія. Левинський, Володимир.
Голос Правди.
112с. 20см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1918.
Також: Peasantry.

Слова і діла большевиків. Миколаєвич, М.
Громадський Голос.
32с. 15см. poor condition. Мова--U. Львів, 1937.

Слова і діла большевиків: Історичний реферат про большевицьку політику. Миколаєвич, М.
Громада.
30с. 14см. Мова--U. Львів, 1934.

Соціялізм. Крук, Е.
Голос Правди.
47с. 20см. Мова--U. Нью Йорк, 1919.

Соціялізм. Крук, Е.
Голос Правди.
47с. 20см. Мова--U. Нью Йорк, 1919.

Соціялізм, націоналізм та інтернаціоналізм. Наш, Г.
Вільна Спілка (Одбитка з книжки "Визволення всіх трудящих").
55с. 19см. Мова--U. Прага-Львів-Ляйпціґ, 1923.
Також: Nationalism.

Соціялізм: Що хочуть соціялісти зробити?. Голмес, Т.Д.
Виданє Українськ. Аґітаційного комітету.
32с. 19см. Мова--U. Ню Йорк, 1919.

Соціялізм: Що хочуть соціялісти зробити?. Голмес, Т.Д.
Виданє Українськ. Аґітаційного комітету.
32с. 19см. Мова--U. Ню Йорк, 1919.

Соціялістична перебудова суспільства. Де Леон, Даніел.
Українського Орґанізаційного Комітету Соц.Робітничої Партії Америки.
64с. 20см. Мова--U.

Соціялістична перебудова суспільства. Де Леон, Даніел.
Українського Орґанізаційного Комітету Соц.Робітничої Партії Америки.
64с. 20см. Мова--U.

Соціялістична революція і Україна. Левинський, В.
23с. 14см. poor condition. Мова--U. Відень-Київ, 1920.

Соціялістична революція і Україна. Левинський, В.
23с. 14см. poor condition. Мова--U. Відень-Київ, 1920.

Соціяльна революція. Каутський, К.
Знання то сила. Накладом Закордонного бюро УСДРП (Переклали з третього німецького видання М.Я-а і С.В-л).
148с. 23см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Берлін-Київ, 1920.

Соціяльна революція. Каутський, К.
Знання то сила. Накладом Закордонного бюро УСДРП (Переклали з третього німецького видання М.Я-а і С.В-л).
148с. 23см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Берлін-Київ, 1920.

Способи заведення соціялістичного ладу. Наш, Григор.
Вільна Спілка.
47с. 19см. Мова--U. Прага-Львів-Ляйпціґ, 1923.

Сторінки з історії Комуністичної партії України. Майстренко, Іван.
Пролог.
Ч.1. 98с. 15см. Мова--U. Нью Йорк, 1967.

Сторінки з історії Комуністичної партії України. Майстренко, Іван.
Пролог.
Ч.1. 98с. 15см. Мова--U. Нью Йорк, 1967.

Талмуд и коммунизм. Петров, Иван.
Комитет Русских Рабов Еврейского Коммунизма.
57с. 22см. Мова--R. ньон, 1966.
Також: Russian Jewish Relations.

Тези і резолюції: 22 червня до липня 1921, Москва. Комуністичний Інтернаціонал, Третій Конґрес, .
Української Секції Комуністичної Партії.
160с. 20см. Мова--U. Відень, 1922.

Теорія і дійсність: До проблеми вивченнятеорії, тактики і стратегії більшовизму в національному питанні: історико-критичний нарис. Костюк, Григорій.
Пролог.
145с. 20см. 2 примірники. Мова--U.

Теорія і дійсність: До проблеми вивченнятеорії, тактики і стратегії більшовизму в національному питанні: історико-критичний нарис. Костюк, Григорій.
Пролог.
145с. 20см. 2 примірники. Мова--U.

Траґедія Першого Травня: спомини з горожанської війни на Україні. Ірчан, Мирослав.
Молот.
Ч.1. 163с. 20см. Мова--U. Нью Йорк, 1923.
Також: Revolution - Ukrainian, 1917-1921.

Траґедія Першого Травня: спомини з горожанської війни на Україні. Ірчан, Мирослав.
Молот.
Ч.1. 163с. 20см. Мова--U. Нью Йорк, 1923.
Також: Revolution - Ukrainian, 1917-1921.

Уроки борьбьі с контрреволюцией: К вопросам теории. Хохлюк, Г.С.
Мьісль.
203с. 21см. Мова--R. Москва, 1981.

Уроки борьбьі с контрреволюцией: К вопросам теории. Хохлюк, Г.С.
Мьісль.
203с. 21см. Мова--R. Москва, 1981.

Хто такі комуністи і чого вони хочуть?. Хименко, Гр.
Нова Доба (Псевдонім автора М.Лан).
16с. 14см. Мова--U. Відень-Київ, 1920.

Хто такі комуністи і чого вони хочуть?. Хименко, Гр.
Нова Доба (Псевдонім автора М.Лан).
16с. 14см. Мова--U. Відень-Київ, 1920.

Че-Ка: Материальі по деятельности чрезвьічайньіх комиссий.
Изд.Центрального Бюро Партии социалистовреволюционеров.
255с. 19см. poor condition. Мова--R. Берлин, 1922.

Перша конференція Поневолених народів Східної Европи і Азії. 21-22 листопада 1943 р. в Україні (неповний текст). Anti Bolshevik Bloc of Nations, .
(Передрук)
15с. 29цм. машинопис. Мова--U.

Понятє і цїли соціялізму. Шмерал, Богумір.
Українська Федерація американської соціялістичної партії.
48с. 20см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1918.

Про ріжні інтернаціонали. Стахів, Матвій, Матвій.
56с. 14см. very poor condition. Мова--U. Львів, 1937.

Про фальшиву й глумливу конституційну самостійність і суверенність України. Соловей, Дмитро.
Вільна Україна (Відбитка з квартальника "Вільна Україна", ч.35-36).
24с. 21см. Мова--U. Мюнхен-Нью Йорк, 1963.
Також: Constitution.

Радянська Україна в світлі совітської конституції й практики. Стечишин, Мирослав.
Союз Українців Самостійників.
24с. 22см. poor condition. Мова--U. Вінніпеґ, 1945.

Революційний соціялізм на Україні. Шаповал, М.
Борітеся поборете.
256с. 22см. 2 примірники. Мова--U. Відень, 1921.

Розквіт і зближення націй в СРСР на сучасному етапі. Горовський та інші, Ф.
Політичної літератури (Інститут Історії партії. Королько, В.; Нагорна, Л.).
142с. 22см. Мова--U. Київ, 1975.

Російський більшовицький колоніялізм у неросійських республіках СССР. Соловей, Дмитро.
30с. 25см. 2 примірники. Мова--U. Торонто, 1961.

Сила і слабість комунізму. Скит, У.
Овид.
32с. 19см. 2 примірники. Мова--U. Буенос-Айрес, 1949.

Советское мировоззрение: цитатьі коммунистических вождей по основньім темам - от Маркса до Хрущева.
Центр.Исследовательский Отдел Радио "Свобода", справочник No.70.
800с. 29см. Мова--R. Мюнхен, 1963.

Советское содружество народов.
Политической литературьі.
335с. 21см. Мова--R. Москва, 1972.

Сорок років Великого Жовтня.
Львівського унівеситету.
399с. 27см. Мова--U. Львів, 1957.

Соціалістична дійсність і націоналістичні вигадки.
Політичної літератури.
227с. 21см. Мова--U. Київ, 1968.

Спокутування комунізму. Маринович, Мирослав.
Дрогобицьке об'єднане відділення ГРИ (Відповідальний за випуск Богдан Гринчишин).
44с. 21цм. 2 примірники. Мова--U. Дрогобич, 1993.

Сталінізм. Сціборський, Микола.
Пробоєм (Друге видання).
47с. 18см. Мова--U. Прага, 1942.

Сталінізм. Сціборський, Микола.
Видавництво ім.Хвильового (Третє видання. Одна з перших публікацій у серії науково-публіцистичних видань).
48с. 19см. 2 примірники. poor condition. Мова--U.

Тези і резолюції. Комуністичний Інтернаціонал, Конґрес 3-ий, Москва, 33 червня до липня 1921, .
Українська Секція Комуністчної Партії Австрії.
160с. 20цм. Мова--U. Відень, 1922.

Тези і резолюції. Конґрес Комуністичного Інтернаціоналу, 3. Москва, 22 червня - липень 1921, .
Української секції Комуністичної партії Австрії.
160с. 20цм. Мова--U. Відень, 1921.

Торжество ленінської національної політики на Україні.
Політичної літератури.
456с. 21см. Мова--U. Київ, 1967.

Торжество національної політики КПРС: п'ятдесят років СРСР.
Політичної літератури.
291с. 22см. Мова--U. Київ, 1972.

У боротьбі за Радянську владу і соціалізм.
Львівського університету.
233с. 27см. Мова--U. Львів, 1960.

Хто винен? З історії комуністичного рухута його помічників. Стахів, М, М.
Наклдом Громадського голосу.
232с. 14см. 2 примірники. Мова--U. Львів, 1936.

Че-Ка: Материальі по деятельности чрезвьічайньіх комиссий.
Изд.Центрального Бюро Партии социалистовреволюционеров.
255с. 19см. poor condition. Мова--R. Берлин, 1922.

Червоний Шлях. 1923, ч.1-3; 1924, ч.1-2,6-7; 1925, ч.1-2,3; 1928, ч.2-6;.
(Редактор Г.Ф.Гринько)
26см. Мова--U. Харків, .

Чергові завдання совітської власти. Ленін (Ульянов), Володимир (1872-1924).
Накладом Комуністичної Партії Сх.Галичини.
51с. 20см. Мова--U. Відень-Львів, 1920.

Що несе з собою комунізм?: документи проросійсько-комуністичний терор в Україні. Калинник, Олекса.
Спілка Визволення України.
112с. 21см. 2 примірники. poor condition. Мова--U. Мюнхен, 1953.
Також: Atrocities.

Що таке соціялїзм?. Біблїотека "Доброї Новини", ч.5. Левинський, В.
Народна, Накладом П.Буняка (Третє виданє).
49с. 14см. Мова--U. Львів, 1914.

Як дійшли большевики до влади?: нарис історії революційного руху в Росії. Миколаєвич, М.
Громада.
39с. 18см. Мова--U. Яворів, 1932.
Також: History - Russia.

Як організуються капіталісти (синдикати й трести). Пілецький, Я.
Червоний шлях (Переклад Т.Кардиналовської).
56с. 24см. Мова--U.

Предмет: COMMUNISM - PERIODICALS
Борітеся-поборете!: закордонний орґан української партії соціялістів-революціонерів. Ч.4-5,1920; 1-10,1921.
(Під редакцією Комітету)
23см. Мова--U. Відень, .

Наша правда. Рік 4, ч.1(2), січень 1924.
Видає Комуністична Партія Західної України.
23см. Мова--U. Львів, .

Предмет: COMMUNISM - POLITICS AND GOVERNMENT
Communist Parties in the World.
Worla Anti-Communist Leagua-e, China Chapter.
21p. 19cm. Мова--E. Republic of China, 1984.

From Lenin to Malenkov. The History of World Communism. Seton-Watson, Hugh.
Frederick A. Praeger.
377p. 22cm. Мова--E. New York, 1953.

Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy 1919-1929. Wezlowe problemy ideologiczne. Radziejowski, Janusz.
Wydawnictwo Literackie.
266s. 20cm. Мова--P. Krakow, 1976.

Remembers. Khrushchev, Nikita.
Little, Brown and Company.
639p. 24cm. Мова--E. Boston-Toronto, 1970.

Soviet Union - a new Despotic Empire. Solovei, Dmytro.
UCCA.
12p. 23cm. 2 copies. Мова--E. New York, 1958.

Khrushchev's New History of the Soviet Communist Party. Fedenko, Panas.
Institute for the Study of the USSR.
187p. 21cm. Мова--E. Munich, 1963.
Також: Khrushchev, Mykyta, 1894-1971.

Russia without Stalin. The Emerging Pattern. Crankshaw, Edward.
Viking Press.
264p. 22cm. Мова--E. New York, 1956.

Truth about Soviet Lies. Shackford, R.H.
Public Affairs Press.
224p. 23cm. Мова--E. Washington, D.C, 1962.

Was ist "Russland".
64s. 17cm. Poor condition. Мова--G. Munchen, .

XVII З'їзд партії і завдання більшовиківУкраїни: доповідь на зборах партійного активу в Харкові 16 лютого 1934. Постишев, П.П.
Партвидав ЦК КП(б)У.
28с. 18см. Мова--U. Харків, 1934.

Вибрані статті і промови. Петровський, Г.І.
Політичної літератури України.
415с. 21см. Мова--U. Київ, 1974.

За дійсне вияснення положення на радянській Україні. Лобай, Д.
Накладом автора.
45с. 23см. poor condition. Мова--U. Вінніпеґ, 1935.
Також: Ukrainians in Canada.

Павло Петрович Постишев. Рівош, Е.
Політичної літератури України.
212с. 17см. Мова--U. Київ, 1967.

Постьішев. Жизнь Замечательньіх Людей. Марягин, Т.
Молодая Гвардия.
301с. 21см. Мова--R. Москва, 1965.

Радянська Україна на новому піднесенні. Постишев, П.П.
Партвидав ЦК КП(б)У.
86с. 23см. Мова--U. Київ, 1934.

Радянська Україна на порозі 1936 р.: промова на ІІІ зльоті колгоспників-ударників Київської області 26 листопада 1935 р.. Постишев, П.П.
Робітничо-фармерське видавниче товариство.
6с. 19см. poor condition. Мова--U. Вінніпеґ, 1936.
Також: Kyiv region.

Речь на ХХ сьезде КПСС. Микоян, Атанас.
Госполитиздат.
37с. 20см. Мова--R. Москва, 1956.

Станислав Косиор. Мельчин, А.
Политической литературьі.
77с. 20см. Мова--R. Москва, 1964.

Предмет: COMMUNIST PARTY - SOVIET UNION
Entwicklung der kommunistischen Parteienin Ost-Mitteleuropa. I Teil. Ossadtschuk (Korab), Bohdan (Alexand (er)).
Terrapress-Verlag.
204s. 25cm. Мова--G. Hamburg, 1962.

Nationalitatenpolitik der russischen komunistischen Partei. Luczyschyn, I.
(Separata aus dem "Aufbau", der schweizerischen Wochenzeitung fur Recht, Freiheit und Frieden)
35s. 21cm. 2 copies. Мова--G. Zurich, 1968.
Також: Communism - Politics and Government.

Russian Communist party and the sovietization of Ukraine. Borys, Iurii.
Boktryckeriet P.A.
374p. 24cm. Мова--E. Stockholm, 1960.

Soviet Communist Party. Hill and others, Ronald J..
George Allen & Unwin (Frank, Peter).
167p. 22cm. Мова--E. London-Boston-Sydney, 1981.

Sovietische Kurzbiographien. Levyts'kyi, Borys, etc.
Verlag fur Literatur and Zeitgeschehen (Lewytzkyj, Borys. Muller Kurt).
352p. 24cm. Мова--E. Hannover, 1964.

Предмет: COMMUNIST PARTY - SOVIET UNION,VKPB
Letter of an Old Bolshevik. The Key to the Moscow trials.
Rand School Press.
62p. 20cm. Мова--U. New York, 1937.

Програма большевиків КП Росії та КП України.
Накладом КП Сх.Галичини.
23с. 20см. Мова--U. Відень, 1920.
Також: Constitution.

Програма комуністичної партії (большевиків) Росії і України ухвалена 8-мпартійним з'їздом РКП 18-23 марта 1919 року.
Накладом КП Сх.Галичини (Переклад П.Дятлова).
23с. 20см. poor condition. Мова--U. Відень-Львів, 1920.
Також: Constitution - Soviet Union.

Українська Комуністична Партія (УКП) і Комуністична Партія (большевиків)України (КП(б)У). Винниченко, Володимир.
20с. 14см. poor condition. Мова--U. Відень-Київ, 1921.
Також: Communist Party - Ukrainian SSR.

Предмет: COMMUNIST PARTY - UKRAINIAN SSR
Заграва волі: З історії Комуністичної партії Західної України.
Каменяр.
289с. 19см. Мова--U. Львів, 1970.

Коммунистическая партия - организатор братского сотрудничества народов Украиньі и России в 1917-1922 гг. Чирко, Владимир.
Мьісль.
382с. 21см. Мова--R. Москва, 1967.
Також: Ukrainian Russian Relations.

Листовки революционньіх социал-демократических организаций Украиньі.
Госуд.изд-во полит.литературьі УССР.
843с. 22см. Мова--R. Киев, 1963.

Предмет: COMPOSERS
І.І. Воробкевич. Білинська, М.
Видавництво Образотворчого мистецтва і музичної літератури.
50с. 17см. Мова--U. Київ, 1958.

Предмет: COMMUNISM - POLITICS AND GOVERNMENT
Від Маркса до Маленкова. Шумелда, Я.
Першої Української друкарні.
220с. 20см. 3 примірники. Мова--U. Париж, 1955.

Зміни в СССР після смерти Сталіна. Шумелда, Я.
Першої Української друкарні.
338с. 19см. Мова--U. Париж, 1957.

Предмет: COMMUNIST PARTY - POLITICS AND GOVE
New Power Struggle after CCP Ninth National Congress. Wen, Feng.
World Anti-Communism League, Chine Chapter.
67+4p. 19cm. Мова--E.

Предмет: COMMUNIST PARTY - SOVIET UNION
Kronstadt thesis. Petrov-Skitaletz, E.
Robert Speller & Sons, Publishers.
134p. 22cm. Мова--E. New York, 1964.

Proceedings of the Conference of the Institute for the Study of the History and Culture of the USSR, March 20-22, 1953 New York.
(Boris Yakovlev, ed.)
138p. 24cm. poor condition. Мова--E. Munich, 1953.
Також: Stalin, Iosyf, 1879-1953.

Предмет: COMMUNIST PARTY - SOVIET UNION,VKPB
Russian Bolshevism.
Verlagshaus Bong & Co..
336p. 21cm. Мова--E. Munchen, .

Short History of the Communist Party of the Soviet Union (Bolsheviks).
Cobbett Publishing Co. Ltd..
345p. 22cm. Мова--E. London, 1943.

Політичний звіт Центрального Комітету 14з'їздові ВКП(б). Сталін, Йосиф.
Політичної літератури.
98с. 20см. Мова--U. Київ, 1954.

Предмет: COMMUNIST PARTY - UKRAINIAN SSR
Borot'bizm. A Chapter in the History of Ukrainian Communism. Maistrenko, Ivan.
Research Program on the USSR.
325p. 22cm. Мова--E. New York, 1954.

Communist Party of Western Ukraine 1919-1929. Radziejowski, Janusz.
Canadian Institute of Ukrainian Studies.University of Alberta (Translated by Alan Rutkowski).
224p. 23cm. Мова--E. Edmonton, 1983.

Нариси історії Комуністичної Партії України.
Політичної літератури (Видання третє, доповнене Дар І.С. Коропецького).
674с. 23см. Мова--U. Київ, 1971.

Предмет: COMPOSERS
Dictionary of Ukrainian Composers. Sonevyts'kyi and others, Ihor.
Union of Ukrainian Composers (Palidvor-Sonevyts'ka, Nataliia).
335p. 22cm. Мова--E. L'viv, 1997.

І.І. Воробкевич. Білинська, М.
Видавництво Образотворчого мистецтва і музичної літератури.
50с. 17см. Мова--U. Київ, 1958.

За океаном: збірник статей. Витвицький, Василь.
Спілка композиторів України. Музикознавча Комісія НТШ ім. Шевченка.
132с. 19см. Мова--U. Львів, 1996.

П.П. Сокальський: нарис про життя і творчість. Каришева, Т.
Державне вид-во музичного мистецтва УРСР.
276с. 21см. Мова--U. Київ, 1959.

Предмет: COMPUTERS
Англо-український словник з інформатики та обчислювальної техніки. Коссак, О.М.
БаК.
304с. 21см. Мова--U-E. Львів, 1995.

П'ятимовний тлумачний словник з інформатики. Іваницький та інші, Р.В.
Віпол (Кияк, Т.Р.).
370с. 30см. Мова--U-E-F. Київ, 1995.

Про кодування букв української абетки тапрограмне забезпечення для використання її на персональних комп'ютерах. Костирко та інші, В.С.
НТШ (Кульчицький, І.М).
7с. 20см. Мова--U. Львів, 1990.

Предмет: CONCENTRATION CAMPS - AUSTRIA
Терновьій вьнець: Картиньі Талергофа-юдоль, слезь, плача и смерти. Соколовичь, Гльбь.
Русская Земля.
78с. 15см. ілюстрації. Мова--U. Ужгород, 1922-23?.

Предмет: CONCENTRATION CAMPS - GERMANY
24 drawings from the Concentration Campsin Germany. Zielezinski, George.
F.Bruckmann.
24 drawings in rotogravure. 41cm. Мова--E-G-P. Munich, 1946.

Auschwitz (Oswiecim) 1940-1945. Smolen, Kazimierz.
Panstwowy Muzeum w Oswiencim.
82p. 19cm. Мова--E. Oswiecim, 1961.

Commandant of Auschwitz. The Autobiography of Rudolf Hoess. Hoess, Rudolf.
The World Publishing Company.
285p. 22cm. Мова--E. Cleveland-New York, 1959.

In the German mills of death 1941-1945. Mirchuk, Petro.
The Survivors of the Holocaust (Second Edition. Дар Микола Галів).
225p. 21cm. Мова--E. Washington-New York-, 1985.

Starben Wirklich Sechs Millionen? Endlich die Wahrheit. Harwood, Richard.
Herausgegeben von Historical Review Press.
38s. 28cm. Мова--G. Richmond, England, 1975.

Treblinka. Steiner, Jean-Francois.
A Signet Book.
304p. 18cm. Мова--E. New York, 1967.

Zeszyty Majdanka. No.7.
Wydawnictwo Lubelskie.
298p. 24cm. Мова--P. Lublin, 1973.

Німецькі концентраційні лагери: спогади. Ільків, Михайло.
Кол.Українських політ-в'язнів (Summary in English).
104с. 20см. Мова--U. Нью Йорк, 1983.

Німецький концентраційний табір: спроба характеристики. Інформаційна бібліотека НДІУМ, вип.3. Янів, Володимир.
(Доповідь на 1 наукову конференцію НДІУМ)
54с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1948.

Одноднівка Табору Українських Полонених.
30цм. Мова--U. Авербах, Баварія, 1946.
Також: Prisoners - Political - Periodicals.

Спогади. Ступка, Михайло.
Ukrapress (т.1 - З-над берегів русла річки Серет. т.2 - До берегів Атлантійського океану).
2 т. 24см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1984.
Також: DP Camps, 1940-50.

Таємниця гори Еттерсберг. Спогади колишгього в'язня Бухенвальда. Придан, Є.
Молодь.
128с. 21цм. Мова--U. Київ, 1964.

Українські політичні в'язні в нацистських концентраційних таборах. Марунчак, Михайло Г.
Світова Ліґа Українських Політичних В'язнів (Вступне слово Мирослава Прокопа).
364с. 24см. 2 примірники. Мова--U. Вінніпеґ-Лондон-Мюнх, 1996.
Також: Prisoners - Political.

Хочу жити. Данський, О.
Українська Видавнича спілка.
163с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1946.

Хочу жити. Данський, О.
Українська Видавнича спілка.
163с. 21см. 3 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1946.

Чому світ мовчить?: українці в концентраційних таборах Німеччини 1940-1945 рр. К.В.-Т.К, .
(На правах рукопису)
29с. 31см. Xerox copy: 1, original. Мова--U. Гамбург-Ваймар-Інсбр, 1946.

Чому світ мовчить?: українці в концентраційних таборах Німеччини 1940-1945 рр. К.В.-Т.К, .
(На правах рукопису)
29с. 31см. Xerox copy: 1, original. Мова--U. Гамбург-Ваймар-Інсбр, 1946.

Ясир. Степовий, Олекса.
(Художнє оформлення Мирослава Григор'єва)
66с. 20см. 2 примірники. Мова--U. На чужині, 1947.

Предмет: CONCENTRATION CAMPS - POLAND
Явожно. Місило, Євген.
(Наше Слово, 1990, 28 січня, ч.4, located in Press File (2))
Знимки. Мова--U. Варшава, 1990.
Також: Ukrainians in Poland.

Предмет: CONCENTRATION CAMPS - ROMANIA
З румунських домів смерти. Спіру, Василь.
(Переклад з німецького. Вступне слово Анрі Барбіс)
63с. 21см. very poor condition. Мова--U.

Предмет: CONCENTRATION CAMPS - SU - FICTION
One Day In The Life Of Ivan Denisovich. Solzhenitsyn, Alexander.
E.P. Dutton (With an Introduction by Marvin L. Kalb).
160p. 20cm. Мова--E. New York, 1963.

Предмет: CONCENTRATION CAMPS - SOVIET UNION
Concentration Camps in the USSR. Kosyk, Wolodymyr.
Ukrainian Publishers, Limited.
108p. 23cm. 2 copies. Мова--E. London, 1962.

Cruel & Usual Punishment. Forced labor in today's U.S.S.R. Alexeyeva, Ludmilla.
In the USA, AFL-CIO Department of International Affairs.
120p. 23cm. Мова--E. Munich?, 1987.

Cruel and usual punishment: forcedlabor in today's U.S.S.R.. Alexeyeva, Ludmilla.
AFL-CIO Department of International Affairs.
119p. 23cm. Мова--E.

Forced Labor in Soviet Russia. Dallin etc, David.
Yale University Press (Boris I. Nicolaevsky).
331p. 24cm. Мова--E. New Haven, 1947.

Forced Labor in Soviet Russia. Dallin etc, David.
Prachi Prakashan (Boris I. Nicolaevsky).
344p. 25cm. Мова--E. Calcuta, 1953.

Islands of Death. Pidhainyi, S.
Burns & MacEachern.
240p. 22cm. 2 copies. Мова--E. Toronto, 1953.

Kolyma Tales. Shalamov, Varlam.
W.W. Norton (Translated from the Russian by John Glad).
222p. 22cm. Мова--E. New York-London, 1980.

Magadan. Solomon, Michael.
A Vertex Book.
243p. 23cm. Мова--E. Princeton-New York-P, 1971.

One of the Fifteen Million. Prykhod'ko, Nicholas.
Little, Brown and Company.
233p. 21cm. 2 copies. Мова--E. Boston, 1952.

Stalin's Slave Camps: An Indictment of Modern Slavery.
International Confederation of Free Trade Unions.
104p. 24cm. 2 copies. Мова--E. Brussels, Belgium, 1951.

Vorkuta. Scholmer, Joseph.
Henry Holt and Company (Translated from the German by Robert Kee).
304p. 22cm. Мова--E. New York, 1955.

Архипелаг ГУЛаг. Солженицьін, Александр.
657с. 20см. Мова--R. Париж, 1974.

Архипелаг ГУЛаг 1918-1956. Опьіт художественного исследования. Солженицьін, Александр.
Русское издание.
606с. 20см. Мова--R. Париж, 1973.

Безимлаг: нарис із життя в совєтському концтаборі. Савченко, Василь.
Філії Ліґи українських політв'язнів.
57с. 15см. 3 примірники. Мова--U. Авґсбурґ, 1948.

В часи війни: хроніка з життя засланців на Сибірі. Семешко, Ф.
Укр.Федерація американської соціялістичної партії.
88с. 21см. 2 примірники. Мова--U. Клівленд, 1917.
Також: World War I, 1914-18.

Воспоминания о советскихь тюрьмахь. Чернова-Колбасина, О.Е.
Изд. Парижской Группьі Содействия ПартииСоциалистовь-Революционеровь.
33с. 23см. Мова--R.

Воспоминания о советскихь тюрьмахь. Чернова-Колбасина, О.Е.
Изд. Парижской Группьі Содействия ПартииСоциалистовь-Революционеровь.
33с. 23см. Мова--R.

За східним обрієм: спомини. Шумук, Данило.
Перша Українська друкарня (Передрук самвидавного твору з України).
447с. 22см. 3 примірники. Мова--U. Париж-Балтімор, 1974.

Колима. Сова, Г.
18с. 28см. Мова--U.

Концентрационньіе лагери СССР. Иследования и материальі. Серия 1-я, вьіпуск 23-й. Яковлев, Б.
Институт по изучению истории и культурьіСССР (При участии А.Бурцова).
251с. 23см. карти. Мова--R. Мюнхен, 1955.

Окаянні роки: від Лук'янівської тюрми доВоркутської трагедії (1935-1940). Костюк, Григорій.
Діялог (Автограф автора).
164с. 19см. 2 примірники. Мова--U. Торонто, 1978.

Окаянні роки: від Лук'янівської тюрми доВоркутської трагедії (1935-1940). Костюк, Григорій.
Діялог (Автограф автора).
164с. 19см. 2 примірники. Мова--U. Торонто, 1978.

Проклинаю: з щоденника українського політв'язня. Шкварко, Іван.
Українське Видавництво.
227с. 21см. Мова--U. Краків-Львів, 1944.

Проклинаю: з щоденника українського політв'язня. Шкварко, Іван.
Український Голос.
216с. 23см. 3 примірники. Мова--U. Вінніпеґ, 1947.

Проклинаю: з щоденника українського політв'язня. Шкварко, Іван.
Дніпрова Хвиля.
215с. 20см. 2 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1953.

У совєтській катівні: із свідчень політв'зня. Шифрін, Авраам.
Свобода.
59с. 23см. 2 примірники. Мова--U. Джерсей Сіти, 1972.

Ув'язнена юність: Повість-сповідь. Шевель, Михайло.
Січ.
142с. 17см. Мова--U. Дніпропетровськ, 1993.

Україна 1920-1980-х: Депортації, заслання, вислання. Винниченко, Ігор, Ігор.
Рада.
124с. 20см. Мова--U. Київ, 1994.

Українські силюети. Бібліотека Прологу і Сучасности ч. 163. Хейфец, Михайло.
Сучасність.
237с. 20цм. Мова--U.

Ухта-печорський концтабір. Шкварко, М.
ДОБРУС.
24с. 23см. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1952.

Четвертий вимір. Шифрін, Авраам.
Сучасність.
431с. 20см. 3 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1973.

Предмет: CONSTITUTION
Bulletin. International Free Academy of Science and Letters, .
(Includes Statute)
12p. 24cm., poor condition. Мова--F-E. Paris, 1953.

Constitution (fundamental law) of the Union of Soviet Socialist Republics. United Soviet Socialist Republic, .
Novosti Press Agency Publishing House.
60p. 19cm. Мова--E. Moscow, 1987.

Constitution (fundamental law) of the Soviet Socialist Republics. Soviet Legislation Series. United Soviet Socialist Republic, .
Progress Publishers.
107p. 17cm. Мова--E. Moscow, 1967.

Constitution (fundamental law) of the Ukrainian Soviet Socialist Republic. Ukrainian Soviet Socialist Republic, .
Politvidav Ukraini Publishers.
91p. 17cm. Мова--E. Kiev, 1979.

Constitution of the United States of America. United States, .
Virginia Commission on Constitutional Government.
48p. 24cm. Мова--E. Richmond, Virginia, 1965.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 1935r.
Ksiegarni i czytelni Szyllinga.
30s. 17cm. Мова--P. Warszawa, 1935.

Ustroj sowiecki. Wraga, Ryszard.
Nakladem: Oddzialu Kultury i Prasy 2 Korpusu.
102s. 19cm. Мова--P. Rzym, 1945.
Також: Communism - Politics and Government.

Zarys dziejow Konstytucji 3 Maja 1791 z dolaczeniem samej "Ustawy rzadowej" oraz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 17 Marca 1921. Rymar, Stanislaw, Compiler.
Krakowska Drukarnia Nakladowa.
88s. 16cm. Poor condition. Мова--P. Krakow, 1921.

Історія Конституції УРСР. Таранов, А.П.
АН УРСР.
165с. 21см. Мова--U. Київ, 1957.

Історія української конституції. Слюсаренко і інші, А.Г.
Т-во "Знання" України (Томенко, М.В, науковий ред. Омелян Пріцак).
191с. 20цм. Мова--U. Київ, 1993.

Американська демократія. Ідеологічні основи американської політичної системи. Бібліотека Прологу і Сучасности, ч.187. Борковський, Роман.
Сучасність.
121с. 19цм. Мова--U.

Другі всеукраїнські збори Народного РухуУкраїни 25-28 жовтня 1990 року: документи (Київ 1990). РУХ, .
Пролог.
71с. 23см. Мова--U. Нюарк, 1991.

Другі всеукраїнські збори Народного РухуУкраїни 25-28 жовтня 1990 року: документи (Київ 1990). РУХ, .
Пролог.
71с. 23см. Мова--U. Нюарк, 1991.

Европейська Спілка Федералістів. 1948?; Статут Спілки-1946.
(Переклад з французької мови проф. С.М. Драгоманова)
30цм. Poor condition. Мова--U. Женева, 1948.

Капіталістичний світ і комінтернаціоналізм: Маніфест ІІ конґресу Комінтернаціоналу.
Накладом Комуністичної Партії Східної Галичини.
31с. 20см. Мова--U. Відень-Львів, 1921.

Конституційні акти України 1917-1920: невідомі конституції України. Прилюк, Ю.Д, Відп. ред..
Вид. Київська правда, Філософська і соціологічна думка (За участю в-ва "Абрис" та в-ва "М.П.Коць").
272с. 23цм. Мова--U. Київ, 1992.

Конституційні акти України 1917-1920: невідомі конституції України.
Філософська і соціологічна думка (Від. ред. Ю.Д. Прилюк. Включає покажчик імен).
272с. 23цм. Мова--U. Київ, 1992.

Конституційні акти відновленої Української Держави 1917-1919 років і їхня політично-державна якість. Костів, К.
186с. 19см. 3 примірники. Мова--U. Торонто, 1964.
Також: Revolution - Ukrainian, 1917-1921.

Конституційні основи української державиу світлі програмових зaсад Гетьмaнського Руху.
Секція публікацій матерялів політичної думки при Президії Ради Гетьман.
23с. 28цм. 3 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1978.

Конституція і Статут. Український Конгресовий Комітет Америки, .
45с. 15см. 2 примірники. Мова--U. Нью Йорк, 1953.

Конституція УСРР і СРСР. Александренко, Г.
Державне в-во України (Ред. Малицький А.Л. Друге переглянуте видання).
98с. 24см. poor condition. Мова--U. Харків, 1929.

Конституція УСРР і СРСР. Александренко, Г.
Державне в-во України (Ред. Малицький А.Л. Друге переглянуте видання).
98с. 24см. poor condition. Мова--U. Харків, 1929.

Конституція України: Проект.
31с. Xerox copy. Мова--U. Київ, 1992.

Конституція й права для локальних ЗборівГромад Божих. Local Assemblies of God, .
Ukrainian Branch Assemblies of God.
15с. 16см. Мова--U. New York, 1948.

Предмет: COMPOSERS
Гліб Павлович Таранов. Михайлов, М.
Мистецтво.
65с. 20cm. Мова--U. Київ, 1963.

Предмет: COMPUTERS
English-Ukrainian Computer Glossary and Short Glossary of Audio-Visual Technology. Research Report No.37. Fedynsky and others, Peter, Compiler.
Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, University of Alberta (Tamara Horodysky, Teresa Kikena, Richard Robin).
30p. 28cm. Мова--U. Edmonton, 1990.

Проблеми українізації комп'ютерів: Матеріали 2-ї міжнародної конференції(Львів, 29 вересня-1 жовтня 1992 р.).
Інститут кібернетики.
95с. 26см. Мова--U. Київ, 1993.

Предмет: CONCENTRATION CAMPS - AUSTRIA
Збіркa "Вільного Слова" за перший рік видання в полоні 1916 року. Бібліотека полонених табору Зальцведель, ч.3.
Друкарня Союза Визволення України (Includes bibliography).
28с. 22см. very poor condition. Мова--U. Зальцведель, 1917.
Також: Army - Veterans.

Предмет: CONCENTRATION CAMPS - GERMANY
Bratz-німецький концентраційний табір: спогади в'язня. Мартинець, Володимир (1899-1960).
КЕП.
120с. 21см. 6 примірники. poor condition. Мова--U. Штутґарт, 1946.

Christus in Dachau oder Christus der Sieger. Fur Priester und Volk. Lenz, Johann Maria.
Buchversand: "Libri Catholici".
470s. 25cm. 100 Bildern. Мова--G. Wien-Mauer, 1957.

Ein Weg durch die Holle... Dachau wie eswirklich war]. Wandel, Fritz.
Reutlinger Zeitungs-Vertriebs-GmbH.
48s. 21cm. Poor condition. Мова--G. Reutlingen, .

Konzentrationslager Buchenwald. Zahnwetzer, M.
Verlag M.Zahnwetzer.
38s. 21cm. Мова--G. Kassel-Sandershausen, .

Mordhausen. Angezeugen-Bericht uber Mauthasen das beruchtigte Konzentrationslager. Stantke, Edmund.
Neubau-Verlag Adolf Gross.
51s. 23cm. Мова--G. Munchen, .

Ravensbruck: Найбільший жіночий концентраційний табор в Німеччині.
Альбом малюнків. 12см. 3 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1947.
Також: Prisoners - Political - Women.

SS-Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager. Kogon, Eugen.
Verlegt bei Kindler.
411s. 21cm. Мова--G. Munchen, 1974.

Альбум політв'язня. Осинка, Паладій.
Ілюстрації. 21см. 3 примірники. Мова--U. Мюнхен, 1946.

За ґратами і дротами націонал-соціялістичної Німеччини. Марунчак, Михайло (1914).
Накладом Комітету Українських ПолітичнихВ'язнів.
42с. 22см. Мова--U. Вінніпеґ, 1985.

Система німецьких концтаборів і політикавинищування в Україні. Марунчак, Михайло (1914).
УКТ.
87с. 22см. Мова--U. Вінніпеґ, 1963.

Top of page

BRAMA -- Gateway Ukraine
Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ)
63 Fourth Avenue · New York, NY 10003 · USA
(tel) 212-254-5130 · (fax) 212-254-5239

Після гасел написаних латинкою, йдуть гасла написаниі кирилицею. Щоби знайти автора, предмет, назву чи слово в назві, треба користуватися ключем FIND (Ctrl-F) у Netscape. Можна друкувати кирилицею, і хоч надруковане слово у віконці FIND буде зашифроване, Netscape знайде потрібні гасла. Можна також завантажити текст каталогу на особистий комп'ютер і послуговуватись будь якою редакційною програмою при шуканні за гаслами.

These pages use CP1251 Cyrillic fonts for Ukrainian. If none of this is legible to you please go to the catalog in English or download Cyrillic fonts and keyboards which are obtainable for free at this website.

НАЗАД до Каталогу: [ АВТОР ] [ НАЗВА ] [ ПРЕДМЕТ ]

Порядок каталогу на сторінці: ПРЕДМЕТИ.Ці сторінки влаштовує БРАМА
Авторське право (c) 1997-99 Наукове Товариство ім. Шевченка, всі права застережені

БРАМА -- УкраїНовини -- Громадська преса -- Календар --
Реклама на Брамі -- БРАМА пошук
Copyright © 1997-2011 BRAMA, Inc.tm, Inc. Всі права застережені.