News from and about Ukraine & Ukrainians: Ukrainian Community Press Releases
BRAMA
  UKRAINEWSTAND
Home - NEWS - Weather - Biz - Sports - Press - Calendar - Classifieds

  УКРАІНОВИНИ
Home - НОВИНИ - Погода - Ділове - Спорт - Прес - Календар - ОголошенняgetLinks(); ?>

UkraiNEWStand BRAMA Press News UKR News ENG News RUS News GOV'T TV/Radio Journals Newsletters World Kiosks
Wed, December 06, 23:10 EST
Main
 • BRAMA Press
 • Submit press releases here

 • BRAMA Home
 • BRAMA's UkraiNewstand

 • Search

 • full search
 • NEWS
   ·  Regional-National-Int'l
   ·  Politics/Elections
   ·  Business
   ·  Diaspora/Community
   ·  Issues/Health
   ·  Education
   ·  Arts/Culture
   ·  Religion
   ·  Sports
   ·  Travel
   ·  BRAMA Press
  Forums
 • News & Politics BB (Chat)
 • Nova Khvylia BB
 • Traditions BB
 • Travel BB
 • Business Connections BB
 • E-mail Lists

 • Features
   ·  Politics/Elections
   ·  History of Ukraine
   ·  Ukrainian Traditions
   ·  Ukrainian Shops

  [BRAMA Client Websites]
  places to visit

  Survey
  What will L.Kuchma's fate be under the Yushchenko presidency?
  Same as Ceausescu
  Exile in Russia or elsewhere
  Prosecution and jail in Ukraine
  Immunity from prosecution in Ukraine
  Pardoned by Yushchenko
  Other
 • [Results & comment board] ...
 • Horoscope
  Horoscope (Ukr1251 only):


  DISCLAIMER:The contents of press releases on this website represent solely the positions of their respective authors and organizations. BRAMA neither endorses nor disapproves of the views expressed therein. BRAMA retains all final rights as to what may or may not appear on these pages.


  [ TOP]

  BRAMA News and Community Press

  BRAMA, Nov 13, 2003, 1:00 am ET

  Press Release

  УККА післав фільм Жнива розпачу до комітету нагороди Пуліцера та the New York Times

  Нью Йорк (УККА) — 21-го листопада 2003 року, Комітет нагороди Пуліцера повинен прийняти рішення про долю нагороди Пуліцера, отриманої Волтером Дуранті.  На завершення кампанії, спрямованої на відкликання нагороди Пуліцера, Український Конгресовий Комітет Америки (УККА) розіслав копії фільму Жнива розпачу кожному членові комітету, а також видавцю та Предсіднику Екзекутиви the New York Times Артурові Шульцбергерові, мол.  УККА висловлює подяку Славкові Новіцькому, продюсерові фільму, за його співпрацю з УККА та надання оригінальної копії для відтворення. 

  Цей документальний фільм, який був фінансований Комітетом Дослідування Українського Голодомору, був супроводжуваний листом, в якому сказано: "Красномовну, але печальну розповідь цього фільму доповнюють матеріяли архівів, в яких зображено справжній стан українського селянства на початку 1930-их років.  Ці матеріяли спростовують брехню, яку розповідав Волтер Дуранті, коли писав: "Не існує жодного голодомору, чи голоду взагалі, і навряд чи буде."  Ми розуміємо, що Волтер Дуранті був нагороджений нагородою Пуліцера у 1932 році за репортажі, написані у 1931 році, але то не змінює факту, що він був на услугах комуністів до, під час, та після українського Голодомору-Геноциду.  Це видно з того, що у 1931році він сам сказав, що "на підставі угоди між the New York Times та радянською владою," його репортажі завжди відбивають офіційну думку радянського уряду, а не його власну.  Така заява Дуранті не тільки дискредитує його "об'єктивне" висвітлення Радянського Союзу у 1931 році, але й ставить під сумнів його журналістичну мораль, за яку йому було вручено престіжну нагороду Пуліцера."

  Кампанія для відкликання нагороди Дуранті, яка продовжуєтья цілий рік, є частиною більшої програми УККА, яка проводиться з нагоди 70-ої річниці українського Голодомору-Геноциду, спрямованої на боротьбу з тими, хто й досі заперечує та замовчує Голодомор.  Багатогранна програма, яка була заснована в січні 2003 року Екзекутивою УККА, по-справжньому розпочалася в лютому листовною кампанією, в рамках якої громада надсилала листи, факси, та електронну пошту до комітету нагороди Пуліцера.  Цю програму було розширено з ініціятиви Української Канадської Ліги Громадських Свобід, яка запропонувала в квітні 2003 року розпочати всесвітню кампанію поштівок, спрямовану на Сіга Гісслера, Адміністратора нагороди Пуліцера, за якою слідувала всесвітня кампанія поштівок, спрямована на the New York Times.  УККА привітав та співспонзорував ініціятиви УКЛГС, знаючи, що Комітет Пуліцера та the New York Times отримають тисячі поштівок з усього світу із закликом до the New York Times та Комітету нагороди Пуліцера посмертно відкликати нагороду Дуранті.

  UCCA sends Harvest of Despair film to Pulitzer Prize Board and New York Times

  New York, NY (UCCA) - On November 21, 2003, the Pulitzer Prize Committee is scheduled to meet in New York City for their bi-annual Board meeting, during which they presumably will decide the fate of Walter Duranty's Pulitzer Prize.  In a final effort to strip Duranty of his 1932 Pulitzer Prize, the Ukrainian Congress Committee of America (UCCA) has sent copies of the award-winning film Harvest of Despair to each member on the Pulitzer Prize Committee, as well as New York Times Chairman and Publisher Arthur Sulzberger, Jr.  The UCCA would like to thank Slawko Nowitski, producer of the film, for his cooperation with the UCCA in obtaining the master copy to reproduce.     

  The documentary film, produced by the Ukrainian Famine Research Committee, was sent accompanied by a letter, which states in part, "The eloquent, yet somber narrative of this documentary film is accompanied by archival scenes that depict the true state in famine-stricken Ukraine in the early 1930s. The scenes shown are contradictory to the lies promulgated by Walter Duranty when he wrote 'There is no famine or actual starvation, nor is there likely to be'. Understanding that Duranty was awarded the Pulitzer Prize in 1932 for his writing in 1931, nevertheless, he was a shill for the communists before, during and after the Ukrainian Famine-Genocide.  This is evident, when in 1931, he himself stated that "in agreement with the New York Times and the Soviet authorities" his official dispatches always reflect the official opinion of the Soviet regime and not his own.  Such an acknowledgement by Duranty not only discredits his "objective" coverage of the Soviet Union in 1931, but questions his journalistic integrity, for which he was awarded the prestigious Pulitzer Prize." 

  The yearlong campaign to revoke Walter Duranty's 1932 Pulitzer Prize, timed to coincide with the 70th Anniversary of the Holodomor, the Ukrainian Famine-Genocide, is part of the UCCA's larger program to counter continuing Holodomor-deniers.  The wide-ranging program, launched in January 2003 at a UCCA Executive Board meeting, began in earnest in early February with a letter, fax, and e-mail writing campaign to the Pulitzer Board. The program was augmented by a proposal from the Ukrainian Canadian Civil Liberties Association to launch a worldwide postcard campaign in April 2003 directed to Mr. Sig Gissler, Administrator of the Pulitzer Prizes, followed by another worldwide postcard campaign in October 2003 targeting the New York Times. The UCCA welcomed and co-sponsored the UCCLA initiatives, thus ensuring that the Pulitzer Prize Committee and the New York Times received thousands of cards from around the world urging the Committee and the New York Times to posthumously revoke Walter Duranty's prize.
  * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  More BRAMA Press Releases -- Click Here
  Comments and observations about this article and other news
  may be posted to the BRAMA News & Politics Comment Board

   

  Ukraine video timeline: a year of protests and violence. Daily Telegraph 2/21/2015


  Nadiya Savchenko's speech in Basmanny Court, Moscow, 10.02.2015 (Voices of Ukraine)


  Joe Biden: Don’t tell us. Show us, President Putin. 2/7/2015 Munich Security Conference


  Speech by President of Ukraine at the Munich Security conference Feb 7 2015


  #FreeSavchenko video by Adriana Luhovy [Twitter storm Jan 26 2015]


  FREE NADIYA SAVCHENKO

  FREE NADIYA SAVCHENKO
  Twitter storm day Jan 26 2015


  Live map of Ukraine

  Ukraine Today TV LIVE on Youtube


  Live map of Ukraine

  Live map of Ukraine


  Timothy Snyder: Ukrainian History, European Future. Timothy D. Snyder is a well-known historian and professor of history at Yale University. Speaking at the National University 'Kyiv-Mohyla Academy' on May 15, 2014 on deep connection and strong bonds between Ukrainian and European history.


  Громадське радіо

  Громадське радіо


  Громадське телебачення

  Громадське телебачення


  Facebook Євромайдан

  Facebook Євромайдан


  Happy Kyiv (inspired by Pharrell Williams 'Happy')


  Inauguration of Ukraine's President Petro Poroshenko, June 7, 2014


  The Kyiv Post

  День The Day Newspaper

  Експрес онлайн -- Львів

  Voice of America/Голос Америки

  Mirror Weekly/Дзеркало Тижня

  TVi

  Tochka.net

  Zaxid.net

  Yahoo!
  Foto I |  Foto II |  Slideshow

  World Issues
  Google
   ·  Afghanistan
   ·  Iran
   ·  Iraq
  Yahoo
   ·  Afghanistan
   ·  Iran
   ·  Iraq

  Climate Effects
  Google
   ·  Global Warming
   ·  Hurricanes
   ·  Earthquake
   ·  Bird Flu
  Yahoo
   ·  Climate Change
   ·  Hurricanes
   ·  Earthquake
   ·  Bird Flu

  Nasha knopka Наша кнопка

  SLIDESHOWS
  Yushchenko 2009 (NYC)
  Yushchenko 2008 (NYC)
  Genocide (NYC)
  Rushnyk (NYC)
  more ...

  AUDIO and VIDEO
  Video: OC Yushchenko speech
  Video: Orange Circle Yushchenko
  Video: Heritage Days
  more ...


  Calendar
  more ... ]  


  ** Special: [Ukrainian Holidays and Traditions] [SHOP UKRAINIAN] [POLITICS]

  BRAMA Home -- BRAMA in Ukrainian -- Calendar -- UkraiNEWStand -- Community Press -- Search BRAMA -- Arts/Culture -- Business -- CLASSIFIEDS -- Compute/Software -- Social Issues -- Education -- Fun -- Law -- e-LISTS&BB's -- Nova Khvylia (New Wave) -- SPORTS -- Travel -- Ukraine -- Government -- Diaspora Directory -- Suggest a Link -- Report a dead link -- About BRAMA - WebHosting - Domains - Advertising -- What's New? -- GOOGLE-- Yahoo!
  Copyright © 1997-2011 BRAMA, Inc.tm, Inc. All Rights Reserved.