News from and about Ukraine & Ukrainians: Ukrainian Community Press Releases
BRAMA
  UKRAINEWSTAND
Home - NEWS - Weather - Biz - Sports - Press - Calendar - Classifieds

  УКРАІНОВИНИ
Home - НОВИНИ - Погода - Ділове - Спорт - Прес - Календар - ОголошенняgetLinks(); ?>

UkraiNEWStand BRAMA Press News UKR News ENG News RUS News GOV'T TV/Radio Journals Newsletters World Kiosks
Sun, April 21, 22:54 EDT
Main
 • BRAMA Press
 • Submit press releases here

 • BRAMA Home
 • BRAMA's UkraiNewstand

 • Search

 • full search
 • NEWS
   ·  Regional-National-Int'l
   ·  Politics/Elections
   ·  Business
   ·  Diaspora/Community
   ·  Issues/Health
   ·  Education
   ·  Arts/Culture
   ·  Religion
   ·  Sports
   ·  Travel
   ·  BRAMA Press
  Forums
 • News & Politics BB (Chat)
 • Nova Khvylia BB
 • Traditions BB
 • Travel BB
 • Business Connections BB
 • E-mail Lists

 • Features
   ·  Politics/Elections
   ·  History of Ukraine
   ·  Ukrainian Traditions
   ·  Ukrainian Shops

  [BRAMA Client Websites]
  places to visit

  Survey
  What will L.Kuchma's fate be under the Yushchenko presidency?
  Same as Ceausescu
  Exile in Russia or elsewhere
  Prosecution and jail in Ukraine
  Immunity from prosecution in Ukraine
  Pardoned by Yushchenko
  Other
 • [Results & comment board] ...
 • Horoscope
  Horoscope (Ukr1251 only):


  DISCLAIMER:The contents of press releases on this website represent solely the positions of their respective authors and organizations. BRAMA neither endorses nor disapproves of the views expressed therein. BRAMA retains all final rights as to what may or may not appear on these pages.


  [ TOP]

  BRAMA News and Community Press

  BRAMA, Oct 2, 2003, 9:00 am ET

  Ukrainako 1932-33ko gosete genozidaren 70. urteurrena gogoratu eta gaitzesteko. (Tramitatzeko onartzea) (07/11.02.01.0271)

  2003ko urte honetan betetzen dira 70 urte Ukrainako gosetea gertatu zenetik. Hondamendi artifizial horrek milioika gizon, emakume eta haur errugaberen heriotza eragin zuen, eta herrialde horretako baserrialdeko biztanleriaren ia laurdena sarraskitu zuen (4 milioi pertsonatik 10 milioira, iturri ezberdinen arabera).

  Frogatuta dago Ukrainako biztanleriaren ehuneko handi bat, baita Kaukasoko iparraldean bizi ziren ukrainar asko ere, gosez hil zirela 1932-33 urteetan, indarrez ezarritako kolektibizazioak eta Stalinen erregimenak martxan jarritako labore-bahikuntzak eragin zuten gosetean. Egin diren ikerketa guztien arabera, ez da dudarik Josef Stalinek eta bere erregimen totalitarioak genozidio krudela egin zutela Ukrainako herriaren identitate politiko eta kulturalaren edozein adierazpen eta autodeterminazio-eskubidea ezabatzeko asmoarekin.

  Horren ondorioz, milioika ukrainar, gehienbat baserrialdeetakoak, gosez hil ziren munduko lurrik emankorrenetako batean, agintari sobietarrek herritarrei janari ugari zegoen lurraldeetara aldatzea debekatzen zieten bitartean.

  Stalinen aginduetara zeuden brigadek laborea bahitu egin zuten 1932an jarritako produkzio-kuota beteezinei jarraituz; produkzio guztia eta gordeta zeukaten guztia bahitzen zieten gosez zeuden familiei, eta kontra egiten zietenak hil egin zituzten. SESBeko Gobernuak, Stalinek aginduta, eta gosetearen berri izan arren, areagotu egin zuen nekazarien produkzio guztiaren bahikuntza, biztanleria gosez hiltzeko bidean jarriz.

  Bi urte horietan, Gobernu sobietarrak Mendebaldeko herrietara esportatzen zuen laborea, eta ezezkoa eman zien goserik zegoen biztanleriari laguntzeko eskaintza guztiei.

  Milioika lagun hil zituen gosete hori ez zen hondamendi natural baten ondorio izan, ankerkeriaz planifikatutako politika baten emaitza baizik, Ukrainako herriaren giza eskubideak eta eskubide politiko eta kulturalak erabat ezabatzea baitzen helburua.

  Hori guztia gertatzen zen bitartean, Stalinen erregimenak ezkutatu eta ukatu egin zuen sistematikoki gosete genozida hori, nazioarteko zenbait kazetariren laguntzarekin; gaur egun, oraindik ere, zorigaiztoko gertakari horien berririk ez du mundu zabaleko jende gehienak.

  Horregatik guztiagatik, Eusko Legebiltzarrak honako hau erabaki du:

  1.-   Ohoratzea, erregimen estalinistak planifikatutako Ukrainako gosetearen 70. urteurrenean, gosete horrek eragindako milioika biktima errugabeak.
  2.-   Gogora ekartzea, Ukrainako gosetearen 70. urteurrenean, erregimen estalinistaren basakeria totalitarioa, giza eskubideak etengabe arbuiatu eta milioika biktima eragin baitzituen.
  3.-   Gaitzestea Stalinen erregimenak eta beste erregimen totalitario batzuek ezaugarri izan zuten giza bizitzarentzako, giza eskubideentzako eta nazio- identitatearentzako arbuioa.
  4.-   Adieraztea Ukrainako 1932-33ko gosete artifiziala benetan genozidioa dela, Genozidioei buruzko Nazio Batuen Konbentzioaren definizioan sartzen dena.
  5.-   Babesa ematea Ukrainako Gobernua eta Verhovna Rada (Ukrainako Parlamentua) Ukrainako gosetea nazioartean ezagutarazteko egiten ari diren ahaleginei.
  6.-   Aldarrikatzea duintasunaren eta giza eskubideen errespetua giltzarri duen Ukraina independente eta demokratiko bat dela bermerik onena ukrainar herriak gogora dakargun izugarrikeria bezalakorik berriz jasan ez dezan, eta aldarrikatzea, orobat, Ukraina Europako Batasunean sartzea izango dela bermerik ziurrena printzipio demokratikoek eta independentziak Ukrainan etorkizunean iraun dezaten. Hori dela eta, Batasuneko agintariei eta bereziki Ukrainako erakundeei eskatzen diegu bizkortu dezatela egin behar diren erreformak egiteko prozesua, Ukrainak Europako Batasuneko kide bihurtzeko aukera sendoa izan dezan albait azkarren.

  Gasteiz, 2003ko irailaren 5a.

  Xabier Ormaetxea Garai, Euzko Abertzaleak-Nacionalistas Vascos Taldeko bozeramaileordea. Rafael Larreina Valderrama, Eusko Alkartasuna Taldeko bozeramailea. Oskar Matute Garc?a de Jal?n, Mistoa-Ezker Batua/Izquierda Unida/Berdeak Taldeko bozeramaileordea.

  En recuerdo y condena del 70 aniversario de la hambruna genocida de Ucrania 1932-33.

  En este año 2003 se conmemora el 70 aniversario de la  hambruna ucraniana, un desastre artificial que produjo la  muerte de millones de inocentes hombres, mujeres y niños  ucranianos, y exterminó prácticamente a la cuarta parte de  la población rural del ese país (entre 4 y 10 millones de  personas, según diversas versiones).

  Resulta probado que un alto porcentaje de los habitantes  de Ucrania, así como de los territorios poblados por  ucranianos al norte del Cáucaso, murieron de hambre durante  la hambruna de los años 1932-33, que fue causada por la  colectivización forzosa y el embargo del grano efectuado  por el régimen estalinista. Todas las investigaciones  realizadas han concluido sin duda alguna que José Stalin y  su régimen totalitario cometieron un genocidio cruel para  exterminar cualquier expresión de identidad política y  cultural y el derecho de autodeterminación del pueblo  ucraniano.

  Como resultado de lo anterior, millones de ucranianos,  principalmente de las zonas rurales, murieron de hambre  sobre una de las más fértiles tierras del mundo, mientras  las autoridades soviéticas prohibían el desplazamiento de  la población hacia otras áreas en las que existía  alimentación abundante.

  Las brigadas de incautación a las órdenes de Stalin  requisaban el grano siguiendo unas cuotas de producción  imposibles de cumplir fijadas en 1932, requisando toda la  producción y reservas de las familias hambrientas y  asesinando a aquellos que se resistían. El Gobierno de la  URSS, bajo el dictado de Stalin, conocedor de la situación  de hambruna, intensificó la esquilmación de todo el  producto agrícola, propiciando la muerte por hambre de la  población.

  Durante estos dos años, el Gobierno soviético exportaba  grano a los países occidentales y rechazó toda oferta de  asistencia a la población hambrienta.

  Esta hambruna, con resultado de millones de muertes, no  fue el resultado de un desastre natural, sino la  consecuencia de una política cruelmente planificada para  destruir los derechos políticos, culturales y humanos del  pueblo ucraniano.

  Mientras todo esto ocurría, el régimen estalinista ocultó  y negó sistemáticamente la existencia de la hambruna  genocida, con la colaboración incluso de periodistas  internacionales, y aun hoy en día estos trágicos hechos son  aún desconocidos para la mayor parte del mundo.

  En consecuencia con lo anteriormente expuesto, el  Parlamento Vasco resuelve:

  1.-   Honrar, en el 70 aniversario de la hambruna  ucraniana, planificada por el régimen estalinista, a los  millones de víctimas inocentes causadas por la misma.
  2.-   Recordar, en el 70 aniversario de la hambruna  ucraniana, la brutalidad totalitaria del régimen  estalinista, que despreció constantemente los derechos  humanos y produjo millones de víctimas.
  3.-   Condenar el desprecio por la vida humana, los  derechos humanos y las manifestaciones de identidad  nacional que caracterizaron al régimen de Stalin, así como  a otros regímenes totalitarios.
  4.-   Declarar que la hambruna artificial ucraniana de  1932-33 constituye un auténtico genocidio que encaja en la  definición de la Convención de las Naciones Unidas sobre  Genocidios.
  5.-   Apoyar los esfuerzos del Gobierno de Ucrania y el  Verhovna Rada (Parlamento de Ucrania) para hacer público el  conocimiento internacional de la hambruna ucraniana.
  6.-   Proclamar que una Ucrania independiente y  democrática, en la que el respeto por la dignidad y los  derechos humanos sea la piedra angular, es la mejor  garantía de que atrocidades como la que recordamos nunca  vuelvan a castigar al pueblo ucraniano, y que la  integración de Ucrania en la Unión Europea constituirá la  mayor garantía de la permanencia de los principios  democráticos y la independencia para Ucrania de cara al  futuro, por lo que instamos tanto a las autoridades  comunitarias como muy especialmente a las instituciones  ucranianas a acelerar el proceso de reformas necesarias  para que en el menor tiempo posible Ucrania sea un firme  candidato a la adhesión a la UE.

  Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior del Parlamento Vasco

  Aprobado por unanimidad de todos los partidos en 1 de Octubre de 2003

  In memorial and condemn of the 70 anniversary of the Ukrainian genocidal famine 1932-33

  The year 2003 marks the 70th anniversary of the Ukraine Famine, a manmade disaster that resulted in the deaths of millions of innocent Ukrainian men, women, and children and annihilated an estimated 25 percent of the rural population of that country (between 4 and 10 millions of people depending on versions).

  It has been proven that a large percentage of inhabitants of Ukraine and the then largely ethnic Ukrainian North Caucasus Territory starved to death in the famine of 1932-33, which was caused by forced collectivisation and grain seizures ordered by the Stalinist regime. All the research done concluded without any doubt that Joseph Stalin and his totalitarian regime committed a cruel genocide to exterminate any expression of political and cultural identity and the right of self-determination of the Ukrainian people.

  As a result, millions of Ukrainians, mainly from the rural areas dead starved amid some of the world's most fertile farmland, while Soviet authorities prevented them from travelling to areas where food was more available.

  Requisition brigades, acting on Stalin's orders to fulfil the impossibly high grain quotas, seized the 1932 crop, often taking away the last scraps of food from starving families and children and killing those who resisted. USSR government under Stalin's rule, knowing of the resulting starvation, intensified the extraction from Ukraine of agricultural produce, worsening the situation and deepening the loss of life.

  During these two years, the Soviet Government exported grain to western countries and rejected international offers to assist the starving population.

  This Famine, with a result of millions of deaths, was not a result of natural causes, but was instead the consequence of calculated, ruthless policies that were designed to destroy the political, cultural, and human rights of the Ukrainian people.

  While all this happened, the Stalinist regime covered up and denied systematically the existence of the Ukraine Famine, with cooperation even of some foreign correspondents, and even today much of the world is still unaware of the genocidal Ukraine Famine.

  Consequently with the precedent exposure, the Basque Parliament Resolves:

  1.-   Honour, in the 70th anniversary of the Ukrainian Famine, engineered by the Stalinist regime, to the millions of innocent victims caused by it.
  2.-   Remember, in the 70th anniversary of the Ukraine Famine the totalitarian brutality of the Stalinist regime, which despised constantly the human rights and produced millions of victims.
  3.-   Condemn the callous disregard for human life, human rights, and manifestations of national identity that characterized the Stalinist regime, as well as other totalitarian regimes.
  4.-   Declare that the manmade Ukraine famine of 1932-33 was an authentic act of genocide as defined by the United Nations Genocide Convention.
  5.-   Support the efforts of the Government of Ukraine and the Verkhovna Rada (Ukrainian Parliament) to publicly acknowledge and call greater international attention to the Ukraine Famine.
  6.-   Proclaim that an independent, democratic Ukraine, in which respect for dignity and human rights is the cornerstone, offers the best guarantee that atrocities as the one we remember now never beset the Ukrainian people again, and that the integration of Ukraine in the European Union will constitute the biggest guarantee of the settlement of democratic principles and independence for Ukraine facing future, so we ask to the Communitarian authorities as well as specially to the Ukrainian institutions to accelerate the process of necessary reforms, so in the shorter possible time, Ukraine will be a firm candidate to adhesion to EU.

  Basque Parliament's European Affaires and overseas activities Commission

  Approved by unanimity of all the parties on October, 1, 2003


  RELATED
   ·  Speech of Xabier Ormaetxea, in the Basque Parliament

   ·  Website: Eusko Legebiltzarra/ Parlamento Vasco/ Basque Parliament/ Parlement basque

   ·  En recuerdo y condena del 70 aniversario de la hambruna genocida de Ucrania 1932-33 (07\11\02\01\0271)

   ·  Ukrainako 1932-33ko gosete genozidaren 70. urteurrena gogoratu eta gaitzesteko  * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  More BRAMA Press Releases -- Click Here
  Comments and observations about this article and other news
  may be posted to the BRAMA News & Politics Comment Board

   

  Ukraine video timeline: a year of protests and violence. Daily Telegraph 2/21/2015


  Nadiya Savchenko's speech in Basmanny Court, Moscow, 10.02.2015 (Voices of Ukraine)


  Joe Biden: Don’t tell us. Show us, President Putin. 2/7/2015 Munich Security Conference


  Speech by President of Ukraine at the Munich Security conference Feb 7 2015


  #FreeSavchenko video by Adriana Luhovy [Twitter storm Jan 26 2015]


  FREE NADIYA SAVCHENKO

  FREE NADIYA SAVCHENKO
  Twitter storm day Jan 26 2015


  Live map of Ukraine

  Ukraine Today TV LIVE on Youtube


  Live map of Ukraine

  Live map of Ukraine


  Timothy Snyder: Ukrainian History, European Future. Timothy D. Snyder is a well-known historian and professor of history at Yale University. Speaking at the National University 'Kyiv-Mohyla Academy' on May 15, 2014 on deep connection and strong bonds between Ukrainian and European history.


  Громадське радіо

  Громадське радіо


  Громадське телебачення

  Громадське телебачення


  Facebook Євромайдан

  Facebook Євромайдан


  Happy Kyiv (inspired by Pharrell Williams 'Happy')


  Inauguration of Ukraine's President Petro Poroshenko, June 7, 2014


  The Kyiv Post

  День The Day Newspaper

  Експрес онлайн -- Львів

  Voice of America/Голос Америки

  Mirror Weekly/Дзеркало Тижня

  TVi

  Tochka.net

  Zaxid.net

  Yahoo!
  Foto I |  Foto II |  Slideshow

  World Issues
  Google
   ·  Afghanistan
   ·  Iran
   ·  Iraq
  Yahoo
   ·  Afghanistan
   ·  Iran
   ·  Iraq

  Climate Effects
  Google
   ·  Global Warming
   ·  Hurricanes
   ·  Earthquake
   ·  Bird Flu
  Yahoo
   ·  Climate Change
   ·  Hurricanes
   ·  Earthquake
   ·  Bird Flu

  Nasha knopka Наша кнопка

  SLIDESHOWS
  Yushchenko 2009 (NYC)
  Yushchenko 2008 (NYC)
  Genocide (NYC)
  Rushnyk (NYC)
  more ...

  AUDIO and VIDEO
  Video: OC Yushchenko speech
  Video: Orange Circle Yushchenko
  Video: Heritage Days
  more ...


  Calendar
  more ... ]  


  ** Special: [Ukrainian Holidays and Traditions] [SHOP UKRAINIAN] [POLITICS]

  BRAMA Home -- BRAMA in Ukrainian -- Calendar -- UkraiNEWStand -- Community Press -- Search BRAMA -- Arts/Culture -- Business -- CLASSIFIEDS -- Compute/Software -- Social Issues -- Education -- Fun -- Law -- e-LISTS&BB's -- Nova Khvylia (New Wave) -- SPORTS -- Travel -- Ukraine -- Government -- Diaspora Directory -- Suggest a Link -- Report a dead link -- About BRAMA - WebHosting - Domains - Advertising -- What's New? -- GOOGLE-- Yahoo!
  Copyright © 1997-2011 BRAMA, Inc.tm, Inc. All Rights Reserved.