БРАМА
Е н ц и к л о п е д і я
Української Діяспори
| Зміст - БРАМА |

С К Л А Д
Головної редакційної ради

Маркусь В.
- головний редактор Енциклопедії Української Діяспори в США, іноземий член НАН Україин, професор Університету ім. Лойоли (Чікаґо), співголова ради.
Толочко П.
- віце-предизент АН України, академік НАН України, співголова ради.
Євтух В.
- керівник Відділення етносоціологічних та етнополітичних досліджень Інституту соціології НАН України, голова Республіканської асоціяції українознавців, член кореспондент НАН України, заступник головного редактора.
Баранецький В.
- голова Фундації Приятелів Енциклопедії України у США.
Дзюба І.
- кол. міністер культури України, академік НАН України.
Драч І.
- письменник, голова Української всевітньої координаційної ради.
Жуковський А.
- голова Наукового товариства ім. Т. Шевченка в Європі, іноземний член НАН України.
Жулинський М.
- директор Інституту літератури ім. Т. Шевщенка НАН України, академік НАН України.
Заброварний С.
- доктор історії, викладач, координатор матеріялів з Полщі
Ісаєвич Я.
- академік-секретар Відділення історії, філософії та права АН України, голова Міжнародної асоціяції україністів, академік НАН України.
Мушинка М.
- доктор філологічних наук, голова Асоціяції україністів Словаччини, професор.
Онишкевич Л.
- голова Видавничої комісії НТШ у США, професор.
Павлишин М.
- професор університету ім. Монаша в Мельборні, голова Австралійської Асоціяції Україністів, заступник редактора австралійського тому.
Падох Я.
- колишній голова НТШ в США і головної ради товариств НТШ, професор.
Пріцак О.
- директор Інституту сходознавства ім. А. Кримського АН України, академік АН України.
Романів О.
- голова Наукового Товариства ім. Т. Шевченка у Львові, член-кореспондент АН України.
Руденко-Десняк О.
- літератор, голова Асоціяції українців Росії.
Рудницький Л.
- голова Наукового товариства ім. Т. Шевченка у США, іноземний член НАН Укаїни, професор.
Смолій В.
- директор Інституту історії України НАН України, член-кореспондент АН України.
Трощинський В.
- завідуючий відділом досліджень проблем української діяспори Інституту соціології АН України, доктор історичних наук.
Чишко В.
- завідуючий відділом біографічних досліджень Центральної наукової бібліотеки ім. В. Вернадського АН України, кандидат історичних наук.
Маркусь Д.
- професор педагогіки, заступник редактора американського тому ЕУД; включена до Гол. редакційної ради в липні 1995 р.

Головна сторінка ЕУД | З Київського бюра | Загальна Інформація
Останне поновлення 20-го грудня 1996
Авторське право (c) 1995-1997 Енциклопедія Української Діяспори, всі права застережені