БРАМА
Е н ц и к л о п е д і я
Української Діяспори
| Зміст - Брама |

З Праці Київського Бюра ЕУД


Підготвча робота в справі 7-ого тому ЕУД, присвяченого східній українській діяспорі (українським спільнотам у державах колишньного СРСР) розпочалась одразу ж після створення восени 1993 р. київського бюро Енциклопедії. У зв'язку з ухвалою Президією НАН України постанови ч.68 від 16 березня 1994 р. про спільну підготовку ЕУД силами науковців України і діяспори, діяльність київського бюро ЕУД, створеного на базі відділу дослідження української діяспори Центру етносоціологічних та етнополітичних досліджень Інституту соціології НАН України, набула офіційного академічного статусу. За цей час нами здійснені такі основні заходи:
  1. З червня 1994 р. в Києві відбулося засідання Головної редакційної ради ЕУД (брали участь:В. Маркусь, П. Толочко, В. Євтух, В Баранецький, В Чишко), на якому визначено загальну стратегію підготовки Енциклопедії та її 7-ого тому зокрема.

  2. 27 червня 1994 р. проведено нараду активу авторів 7-го тому і працівників київського бюро ЕУД, на якій обговорено специфіку, напрями і графік підготовки даного тому.

  3. Опрацьовано три варіянти каталогу гасел 7-го тому ЕУД, останній з яких після врахування зауважень, висловлених головним редактором Енциклопедії проф. В. Маркусем, а також зацікавленими науковими установами й окремими фахівцями, суттєво наблизився до остаточного вигляду. Нині каталог включає близько 2 тис. гасел.

  4. Розіслано понад 120 листів на адресу українських громад в державах колишнього СРСП і від 76 з них одержано відповіді з матеріялами, що стали основою більш як 50 гасел до 7-го тому ЕУД, складених працівниками київського бюро.

  5. Загалом, майже 400 гасел вже написали визначені автори 7-го тому ЕУД, серед яких найбільшу активність виявляють І. Винниченко і Н. Кочан (Київ), І. Шишов (Москва), О. Свер'янова і В. Супрун (Волгоград) та ін.

  6. Вийшло 6 чч. збірника "Українська діаспора" (спільного видання Інституту соціології НАН України та Головної редакції ЕУД в Чікаґо), на сторінках якого значне місце відводиться дослідженню східної української діяспори.

  7. Створена і поволі комплектується науково-довідкова бібліотека при київскому бюро ЕУД. Згідно з графіком (який в основному виконується) до кінця 1997 р. 7-ий том ЕУД має бути написаний і відредаґований, а 1998 р. побачить світ.

Висловлюємо щиру вдячність Головній редакції ЕУД в Чікаґо, Чікаґському Рухові Допомоги Україні, а також усім друзям ЕУД за підтримку в реалізації наших спільних задумів.

Володимир Трощинський


Головна сторінка ЕУД | Загальна інформація | Матеріяли Редакційної Ради ЕУДОстанне поновлення 20-го грудня 1996
Авторське право (c) 1995-1997 Енциклопедія Української Діяспори, всі права застережені